Person Page Google

Prof. Dr. İ. Özer ELİBÜYÜK
Plant Protection

Telephone : (312) 596 1131
Fax : (312) 3187029
E-mail : elibuyuk@agri.ankara.edu.tr
Address : Ankara University, Faculty of Agriculture
Plant Protection Department 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE
 
Date and place of born : 10/05/1965 - Siirt
Bilimdali :Phytopathology
 
 
 
Articles
 • Elibüyük, İ.Ö., 2011. Virüs ve Viroidlerin Neden Olduğu Bitki Hastalıkları. Fitopatoloji ders kitabı. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2293, 130-150.
 • Elibüyük, İ.Ö., 2011. Bitkilerde Hastalığa Neden Olan Parazitik Bitkiler ve Yeşil Algler. Fitopatoloji ders kitabı. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2293, 130-150.
 • Önelge, N., Satar, S., Elibüyük, İ.Ö. ve Bozan, O., 2011. Turunçgil Sarı damar Açılması Virüsü (CYVCV): Afid ile Taşınan Yeni Bir Turunçgil Virüsü. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011, 84.
 • Yanar, Y., Yazıcı, S., Elibüyük, İ.Ö., Yanar, D. ve Geboloğlu, N., 2011. Tokat İli Domates Ekim Alanlarında Önemli Bazı Virüslerin Belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011, 409.
 • Kashtban, A.H. ve Elibüyük, İ.Ö., 2011. Bal Kabağında Kabak Sarı Mozaik Virüsüne Karşı Bazı Bitki Aktivatörlerinin Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011, 403.
 • Önelge, N., Satar, S., Elibüyük, Ö., Bozan, O. and Kamberoğlu, M., 2011. Transmission Studies on Citrus yellow vein clearing virus. Proceedings, 18th Conference, IOCV, 3 p.
 • Ozden, Y., Gul-Seker, M., Gumusel, D. and Elibuyuk, I.O., 2012. Sharka Disease: Current status, diagnosis and potential treatments. In: Kandikere R. Sridhar (Ed.), Aquatic Plants and Plant Diseases: Types, Characteristics and Management, Nova Publishers, 264 pp.
 • Tursun, N., Seyithanoglu, M., Uygur, F.N., Elibuyuk, I.O. and Elibuyuk, E.A., 2011. Seasonal dynamics of soluble carbohydrates in rhizomes of Phragmites australis and Typha latifolia. Flora, 206, 731-735.
 • Elibuyuk, I.O. and Bostan, H., 2010. Detection of a Virus Disease on White Button Mushroom (Agaricus bisporus) in Ankara, Turkey. Int. J. Agric. Biol., 12: 597–600.
 • Bostan, H. and Elibuyuk, I.O., 2010. A simple and rapid nucleic acid preparation method for reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) in dormant potato tubers. African Journal of Biotechnology, 9, 1982-1986.
 • Bostan, H., Gazel, M., Elibuyuk, I.O. and Caglayan, K. 2010. Occurrence of Pospiviroid in potato, tomato and some ornamental plants in Turkey. African Journal of Biotechnology, 9, 2613-2617.
 • Elibuyuk, I.O., Demirci, F. and Bostan, H., 2010. Heavy Metal Hyperaccumulation and Hyperaccumulator Weeds. International Soil Science Congress on Management of Natural Resourcers to Sustain Soil Health and Quality, May 26-28 2010, Samsun, Turkey.
 • Demirci, F. and Elibuyuk, I.O. 2010. Degradation of Pesticides in Soil. International Soil Science Congress on Management of Natural Resourcers to Sustain Soil Health and Quality, May 26-28 2010, Samsun, Turkey.
 • Elibüyük, İ. Ö., 2008. Bitkisel Ürünlere Karşı Tarımsal Biyoterörizm (Agroterörizm). OMÜ Zir. Fak. Dergisi 23, 198-208.
 • Elibuyuk, İ. Ö., 2007. Şeker Pancarının Katili: Rhizomania (Kök Sakallanması) Hastalığı. Pankobirlik Dergisi, sayı:89, 38-41.
 • Elibüyük, İ. Ö., 2007. Kültür Mantarlarında Görülen Virüs Hastalıkları. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 22, 105-115
 • Elibuyuk, I. O., 2006. Detection of Plum Pox Virus in Ornamental Prunus cerasifera. Phytoparasitica, 34, 347-352.
 • Elibuyuk, I. O., 2006. Investigation of Plum Pox Virus in Different Tissues of Apricot and Plum Trees. Plant Pathology Journal,5, 208-211.
 • Özer, Z. ve Elibuyuk, İ. Ö., 2006. Sonbahar Bağ-Bahçe Temizliği Niçin Yapılmalıdır? Çiftçi Broşürü, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tokat İl Tarım Müdürlüğü Bitki Koruma Şubesi. 27 s.
 • Özer, Z. ve Elibuyuk, İ. Ö., 2006. Anızı Yakma, Toprağa Karıştır. Afiş. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tokat İl Tarım Müdürlüğü Bitki Koruma Şubesi.
 • Elibuyuk, I.O. and Erdiler, G., 1995. The susceptibility of some apricot and plum varieties to plum pox (sharka) virus. Tenth International Symposium on Apricot Culture, Acta Hort. 384: 549-552.
 • Elibüyük, İ. Ö., 2005. Ankara'da Şeftali Ağaçlarında Görülen Sharka Hastalığı Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 11, 236-243.
 • Özer, Z., Elibüyük, İ. Ö., Önen, H. ve Elibüyük, E. A. 2005. Sağlıklı Bir Yaşamdır Yabancı Otlar. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, Cilt 12, Editörler: Kamil Toygar, N. Berkok Toygar, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No: 34, 113-194.
 • Özer, Z., Elibüyük, İ. Ö., Önen, H. ve Elibüyük, E. A. 2005. Küçük Çiçekli Yakı Otu (Prostat Otu). Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, Cilt 12, Editörler: Kamil Toygar, N. Berkok Toygar, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No: 34, 195-204.
 • Elibüyük, İ. Ö., 2004. Current Situation of Sharka Disease in Ankara, Turkey. Phytoparasitica, 32, 417-420.
 • Elibuyuk, İ.Ö., 2003. Natural Spread of Plum Pox Virus in Ankara, Turkey. J. Phytopathology, 151, 617-619.
 • Elibüyük, İ. Ö., 2002. Sert Çekirdekli Meyve Üretiminde Plum Pox Potyvirusunun Önemi ve Özellikleri. Sert Çekirdekli Meyve Virüslerinin Moleküler Yöntemlerle Tanılanması (Workshop), Sunular, 38-51.
 • Elibüyük, İ. Ö., 2001. İndirekt Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ile Kayısı Yaprak Doku Disklerinde Plum Pox Potyvirus (PPV)'nin Tanılanması. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 7, 37-40.
 • Elibüyük, İ. Ö., 2001. Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarının En Tehlikeli Virus Hastalık Etmeni: Plum Pox Potyvirus. Türk-Koop Ekin, No.15, 102-110.
 • Elibüyük, İ. Ö. ve G. Erdiller, 1998. Malatya İlinde Sert Çekirdeklilerde Görülen Virus Hastalıklarının Tanısı Üzerinde Yapılan Çalışmalar. VIII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Bildiriler, Ankara, 89-94.
 • Erdiller, G., C. Smith, S. Dolar, B. Akbaş, Z. Katırcıoğlu, İ. Ö. Elibüyük ve E. Seçer, 1998. Ascochyta rabiei’ye Dayanıklı ve Duyarlı Nohut Çeşitlerinde β-1,3-Glucanase ve Chitinase Aktivitelerinin Belirlenmesi. VIII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Bildiriler, Ankara, 95-100.
 • Erdiller, G., İ. Ö. Elibüyük ve S. Dolar, 1998. Ascochyta rabiei (Pass) Labr.’nin İmmunolojik Tanısı İçin Poliklonal Antibadilerin Üretimi. VIII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Bildiriler, Ankara, 166-170.
 • Erdiller, G. and İ. Ö. Elibüyük, 1997. Studies on Identification of Amaryllis Diseases. Journal of Turkish Phytopathology, 26, 77-85.
 • Erdiller, G. ve İ. Ö. Elibüyük, 1995. Colletotrichum atramentarium’a karşı Poliklonal Antiserum Üretimi, VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Bildiriler, Adana, 72-74.
 • Erdiller, G., İ. Ö. Elibüyük ve B. Akbaş, 1995. Güllerde Görülen Virus Hastalıkları, VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Bildiriler, Adana, 286-289.
 • Elibüyük, İ. Ö. ve G. Erdiller, 1991. Ankara İlinde Kayısı, Erik ve Şeftali Ağaçlarında Görülen Sharka Hastalığının Yayılış Alanlarının Tesbiti ve Tanısı Üzerinde Araştırmalar. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, İzmir, Bildiriler, 411-415.
 • Elibüyük, İ. Ö., 1991. Production of Polyclonal and Monoclonal Antibody. International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, 49 p. • Yukaridaki bilgiler personelimizin kendi beyanidir.

  Ankara University, Faculty of AgricultureCopyright © 2006-2013
  06110 Diskapi - Ankara - TURKEY
  E-mail: agricul@agri.ankara.edu.tr
  Tel
  +90 312 596 10 00 Fax +90 312 317 67 24

  Türkçe English   |