Person Page Google

Prof. Dr. A. Zeki ERÖZEL
Farm Structures and Irrigation

Telephone : (312) 596 1214
Fax : (312) 3167467
E-mail : erozel@agri.ankara.edu.tr
Address : Ankara University, Faculty of Agriculture
Farm Structures and Irrigation Department 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE
 
Date and place of born : 02/01/1950 - Yozgat
Bilimdali :Farm Structures and Irrigation
 
 
 
Articles
 • Erözel, A.Z. , Sönmez, N., 1978. Niğde-Misli Ovası Sulama Alanında Optimum Su Kullanımı Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Diploma Sonrası Yüksek Okulu, Doktora Tez Özeti, Ankara.
 • Benli, E. ve Erözel, A.Z. , 1980. Sulama Alanlarında Sistem Yaklaşımı İli Optimum Bitki Desenlerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No.749,Ankara
 • Korukçu, A., Öneş, A. ve Erözel, A.Z. , 1982. Niğde- Misli Ovasında Yağmurlama Sulama Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 30, Fasikül 3-4 den ayrı basım., Ankara.
 • Ayyıldız, M., Güngör, Y. ve Erözel, A.Z. , 1982. Tuz Yıkama Eğrisi ve Eşitliğinin Bilgisayarla Saptanması. Topraksu Teknik Dergisi, Sayı 59, S. 29-36, Ankara.
 • Ayyıldız, M., Güngör, Y. ve Erözel, A.Z. , 1984. Tuzlu Topraklarda Yıkama Suyu Miktarının Toprağın Elektriksel İletkenliğine Etkisinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 33, Fasikül 1-2-3-4 den ayrı basım, Ankara.
 • Ayyıldız, M., Güngör, Y. ve Erözel, A.Z. , 1984. Tuzlu Topraklarda Yıkama Suyu Miktarı İle Toprak Geçirgenliği Arasındaki İlişkinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı. Cilt 33, Fasikül 1-2-3-4 den ayrı basım, Ankara.
 • Sönmez, N., Ayyıldız, M., Erözel, A.Z. , Evsahibioğlu, N., 1985. Toprak Rutubeti İli Yaprak Gözenek Dirençleri Arasındaki İlişkinin Marul Bitkisinde Farklı Antitranspirant Dozlarında Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 938, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , 1986. Homojen Topraklarda Hooghoudt Eşitliği İle Dren Aralıklarının Hesaplanması. DSİ Teknik Dergisi, Sayı 59, S. 43-49, Ankara
 • Erözel, A.Z. , 1986. Bodenfeuchte-Verteilung unter Einfluss von Draenung in Schweren Böden. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 35, Fasikül 1-2-3-4 den ayrı basım, Ankara. ( Almanca )
 • Erözel, A.Z., 1988. Harran Ovasında Dren Aralıklarının Belirlenmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 39, Fasikül 1-2 den ayrı basım, Ankara.
 • Aküzüm, T., Erözel, A.Z. ve Öztürk A.,1988. Toprak Neminin Tayininde Elektronik Tansiyometrenin Kullanılması. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 39, Fasikül 1-2 den ayrı basım Ankara.
 • Erözel, A.Z. ve Şaylan, l., 1988. Tuzlu Toprakların Islahında Biyolojik Aktif Maddenin Kullanım Olanakları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 39, Fasikül 1-2 den ayrı basım, Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve Erözel, A.Z. , 1988. Antitranspirantın Marul Bitkisi Su Tüketimi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 39, Fasikül 1-2 den ayrı basım, Ankara.
 • Öneş, A., Erözel, A.Z. , 1988. Farklı Su İletim Sistemlerinin Tesis Maliyetleri Yönünden Karşılaştırılması. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 40, Fasikül 1-2 den ayrı basım, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , Öztürk, A., 1989. Burgu Deliği Yöntemi İçin Geliştirilen Elektronik Su Yükselme Hızı Ölçeri. DSİ Teknik Dergisi, Sayı 68, S.29-33, Ankara
 • Balaban, A., Güngör, Y., Erözel, A.Z. , Yıldırım, O., Tokgöz, M.A., 1989. Bazı Kültür Bitkilerinde Tabansuyu Düzeyi-Verim İlişkileri. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No. 1119, Ankara.
 • Aküzüm, T., Erözel, A. Z., Loos, H., 1989. Anwendung der Filterpapiermethode zur Bestimmung des Matrix-und des Osmotischen Potentials der Salzböden. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 40, Fasikül 1-2 den ayrı basım, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , Öztürk, F., 1989. Su Depolama Yapılarında Kullanılan Dolgu Toprağında Farklı Mühendislik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No. 1133, Ankara.
 • Ocak, A., Erözel, A.Z., 1989. A.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinin Drenajında Kullanılacak Uygun Kum-Çakıl Filtre Karışımının Belirlenmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 40, Fasikül 1-2 den ayrı basım, Ankara.
 • Erözel, A.Z., Alibiglouci, M.H., 1991. Toprakaltı Drenaj Katsayısının Tesis Maliyetine Etkisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, 1220, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , Alibiglouci, M.H., 1991. Devlet Sulama Şebekelerinde Sulama Oranları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No. 1219, Ankara.
 • Güngör, Y., Erözel, A.Z. , Yıldırım, Y.E., Öztürk, A., 1992. Yıkama Suyu Kalitesinin Toprak Kolonunda Oluşturduğu İyon Değişimlerinin Belirlenmesi. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No.1242., Ankara.
 • Erözel, A.Z. , Kodal, S., Selenay, M.F., 1992. Bitki Su Tüketim Yöntemlerinin Sulama Kanalı Tesis Maliyetlerine Etkisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No. 1275, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , Orta, A.H., 1992. Tuzlu ve Sodyumlu Toprakların Islah Maliyetinin Hesaplanması. Topraksu Dergisi 1992/3, S. 11-15, Ankara
 • Erözel, A.Z. , Şaylan, L., 1992. Borlu Toprakların Islahında Biyolojik Aktuf Maddenin Kullanım Olanakları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 41, Fasikül 1-2 den ayrı basım, Ankara.
 • Öztürk, A., Erözel, A.Z. , 1992. A.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Topraklarının Tuzlulaşma Süresi ve Yıkama İhtiyacının Saptanması. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 41, Fasikül 1-2 den ayrı basım, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , 1993. Sulama Suyu Kalitesinin Kuru Fasulye Verimine Etkisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No. 1340, Ankara.
 • Yıldırım, O., Erözel, A.Z. , Tokgöz, M.A., Öztürk, F., Yıldırım, Y.E., 1994. Yeterli ve Kısıtlı Sulamanın Fasulye Verimine Etkisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No. 1340, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , Öztürk, A., Kadayıfçı, A., 1994. Harran Ovası Topraklarında Yıkama İhtiyaçları ve Derine Sızma Miktarının Karşılaştırılması. Topraksu Dergisi, 94/1, S. 10-14, Ankara.
 • Kadayıfçı, A., Erözel, A.Z. , 1994. Aşağı Seyhan Ovasında Drenaj Katsayısının Belirlenmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No. 1349, Ankara.
 • Ağar, A., Erözel, A.Z. , 1994.Sulama Suyu Tuzluluğunun Mısır Verimine Etkisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No. 1367, Ankara.
 • Öztürk, A., Erözel, A.Z. , 1994. Taban Suyu Derinliği ve Sulama Suyu Kalitesinin Biber Su Tüketimine Etkisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No. 1366, Ankara.
 • Benli, E. ve Erözel, A.Z. , 1983. Sulama Sistemlerinde En İyi Su Kullanımı Üzerinde bir Model Yaklaşımı. Yöneylem Araştırması 6. Ulusal Kongresi 25-27/06/1980, Yöneylem Araştırma Derneği, S. 17-27 Kocaeli.
 • Sönmez, N., Baumann, H., Ayyıldız, M., Güngör, Y., Erözel, A.Z. , Kretzschmar, R., 1984. Untersuchungen Über die Verbesserung Salz-und Natriumhaltiger Böden im Çumra-Bewaesserungsgebiet. Forschung Zur Entwicklung der Türkıschen Landwirtschaft, Deutsch-Türkisches Symposium V. 19-23/11/1980 in Ankara, S. 107-118, Georg-August-Universitaet, Göttingen.
 • Sönmez, N., Baumann, H., Ayyıldız, M., Güngör, Y., Erözel, A.Z. , Kretzschmar, R., 1984. Çumra Sulama Şebekesindeki Tuzlu ve Sodyumlu Toprakların Islahı Üzerinde Bir Araştırma. Türk Tarımının Gelişmesi Üzerinde Araştırmalar 19-23. 11.1980 tarihlerinde Türk-Alman Simpozyumu, George-August Üniversitesi s.315-330, Göttingen.
 • Ayyıldız, M., Güngör, Y., Aküzüm, T., Erözel, A.Z. , Yıldırım, O., Evsahibioğlu, N., Kodal, S., Tokgöz, A., Öztürk, F., Selenay, F., Girgin, N.,1986. Güneydoğu Anadolu Projesinde Uygulanabilecek Sulama Teknolojileri. Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Kalkınma Sempozyumu, 18-21/11/1986, ayrı basım, S. 305-329, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , Güngör, Y., 1988. Harran Ovası Topraklarının Drenaj İhtiyacı. 3. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, İzmir 20-23/09/1988, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Gn. Yayın No. 19, Cilt 1, S. 365-378, Adana.
 • Karabay, S., Erözel, A.Z. , Öztürk, A., 1997. Tuzlu Sulama Sularının Krizantem Yetiştiriciliğinde Kullanılması, 6. Kültürteknik Kongresi, Ankara
 • Aküzüm, T., Erözel, A.Z. , 1988. Göletlerde Dolgu Yapım ve Denetim Tekniği. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No. 1096, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , Ağar, A., 1992. Sulamada Tuzlu Suların Kullanım Olanakları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No. 1255, Ankara.
 • Erözel, A. Z. , Öztürk, A., 1992. Çeltik Yetiştirilen Alanların Drenajı. IV. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi bildirileri, 24-26/06/1992, Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü S.265-275, Erzurum.
 • Erözel, A.Z. , Kabakçı, H., 1993. Kuraklık ve Bitkilerin Kuraklığa Dayanım Özellikleri. Topraksu Dergisi, 1993/1,S. 15-20, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , Çakmak, B., 1993. Drenaj Suyunun Sulamada Kullanılması. Topraksu Dergisi, 1993/2,S.2-6, Ankara.
 • Öztürk, A., Erözel, A.Z. , 1994. Sulama Suyu Kalitesi ve Tabansuyu Derinliğinin Bitki Verimlerine Etkisi, DSİ Teknik Dergisi, Sayı 81, Ankara
 • Çakmak, B. Kodal, S., Beyribey, M., Erözel, A.Z. , Aküzüm, T., 1995. Sulama Şebekelerinin kullanıcıya devri, 5. Kültürteknik Kongresi, Sayı 81, Ankara
 • Erözel, A.Z. , Birbudak, M., 1997. Türkiye'de Tarımsal Amaçlı Drenaj Çalışmaları ve Dış Kaynaklı Drenaj Projeleri. 6. Kültürteknik Kongresi, S.497-506, Ankara
 • Çizikci, S., Erözel, A.Z. , Öztürk, A., 1997. Drenaj Sistemlerinin Planlanmasında DRAINMOD Modelinin Kullanılması. 6. Kültürteknik Kongresi, S.522-528, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , Öztürk,A ve Kadayıfçı, A., 1994. Toprakaltı Drenajında Kullanılan Drenaj Makinaları ve GAP Alanında Kullanım Olanakları. Topraksu Dergisi, 94/2, s.3-10, Ankara.
 • Öneş, A., Erözel, A.Z. , 1983. Yapılarda Zemin Etüdleri veTemeller. Köy İşleri Bakanlığı Toprak İskan Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim Semineri, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , 1986. Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk Sorunları, Kültürtekniğe Giriş. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No. 996, Ankara.
 • Erözel, A.Z. ve Tokgöz, A., 1987. Yeraltısularının İzlenmesinde İzotopların Kullanılması. Radyoizotopların Tarımsal Hidrolojide Kullanılması Kurs Notları Nükleer Tarım Araştırma Merkezi, Ankara.
 • Güngör, Y. ve Erözel, A.Z. ,1994. Drenaj ve Arazi Islahı. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No. 1341, Ankara.
 • Aküzüm, T., Erözel, A.Z. , Evsahibioğlu, A.N., Kodal, S., Tokgöz, A., Öztürk, F., Beyribey, M., Selenay, F., Yurtseven, E., 1994.Meteoroloji I. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No. 1325/384, Ankara.
 • Güngör, Y., Erözel, A.Z. , Yıldırım, O., 1996. Sulama. A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları, no:1443/424, Ankara
 • Güngör, Y., Erözel, A.Z. , Yıldırım, O., 1996. Sulama. A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları, no:1443/424, Ankara
 • Çizikçi,S.,Erözel, A.Z. , 1999. Sulama Suyu Kalitesinin Ispanak Bitkisinin Çimlenme ve Verimine Etkisi, VII.Kültürteknik Kongresi, Ankara.
 • Tokyürek,M., Erözel, A.Z. , 1999. Sulama Suyu Kalitesinin Taze Fasülye Verimine Etkisi, VII.Kültürteknik Kongresi, Ankara.
 • Güngör,Y., Erözel, A.Z. ,Yıldırım,O,2002. Sulama, 2.Baskı Ankara Üniversitesi Yayın.No:1525,Ankara.
 • Güngör,Y., Erözel, A.Z. ,Yıldırım,O,2002. Sulama, 2.Baskı Ankara Üniversitesi Yayın.No:1525,Ankara.
 • Erözel, A.Z. ,Öztürk.A,1999. Tuzlu Suların Sulamada Kullanımı ve Yönetimi, Türkiye Yük.Zir.Müh.Birliği ve Vakfı, sf.71-79 Ankara.
 • Güngör, Y., Erözel, A.Z. , Yıldırım, O., 2002. Sulama (II: Baskı). A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları, no:1525, Ankara
 • Çizikçi,S, Erözel, A.Z. ,2003. Kontrollü Drenaj Sistemlerinin Planlanması, İşletilmesi ve Yönetimi 2.Ulusal Sulama Kongresi Bildirileri, Ankara. • Yukaridaki bilgiler personelimizin kendi beyanidir.

  Ankara University, Faculty of AgricultureCopyright © 2006-2013
  06110 Diskapi - Ankara - TURKEY
  E-mail: agricul@agri.ankara.edu.tr
  Tel
  +90 312 596 10 00 Fax +90 312 317 67 24

  Türkçe English   |