Person Page Google

Prof. Dr. Zehra SARIÇİÇEK
Animal Science

Telephone : (312) 596 1406
E-mail : zsaricicek@ankara.edu.tr
Address : Ankara University, Faculty of Agriculture
Animal Science Department 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE
 
Date and place of born : // -
Bilimdali :Feeds and Animal Nutrition
 
 
 
Articles
 • Sarıçiçek B.Z., 2013. Effects of additives on in vitro gas production and fermentation kinetics of alfalfa silages. Academia Journal of Scientific Research:1(1), 016-022, February.
 • Önder, H., B.Z. Saricicek, Abacı, A. 2013. Comparison of the effects of tree different diets on growth curves. Book of Abstracts of the 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science.Nantes, France, 26-30 August, 2013. Pp:406.
 • Sarıçiçek, B. Z., F. Aktaş. 2013. Farklı Konakçılara Ait Ökse Otları (Viscum Album L.) nın Silaj Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 6-7 Eylül Çanakkale
 • Sarıçiçek, B. Z. 2013. Ruminantlar için Silaj Yapımı ve Önemi. Tarım Gündem dergisi. Temmuz-Ağustos, 70-72.
 • Sarıçiçek, B.Z. 2013. Ruminantlarda Görülen Metabolik Bozukluklar, Ketosis. Tarım Gündem dergisi. Temmuz-Ağustos, 86-88.
 • Determination of Feed Value With Using In Vitro Gas Production Technique of Mistletoes (Viscum Album L.) Silages Relating to Different Hosts
 • Sarıçiçek, B.Z., 2012. Süt Sığırlarının Beslenmesi.Hayvan Bakım Besleme ve Süt Hijyeni Konferansı. 15.10.2012. Bartın
 • Sarıçiçek, B. Z. 2012. Koyunların Beslenmesi. Koyunculukta Sürü Yönetimi, Besleme ve Sağlığı. Paneli.11-12 Aralık 2012.
 • Sarıçiçek, B.Z., 2012. Hayvancılıkta iş kazaları. İş sağlığı ve Güvenliği dergisi. Yıl:12, sayı:56,4-11 Ekim Kasım Aralık sayısı, ISSN:1300-2341.
 • Sarıçiçek, B.Z., F. Aktaş, 2012. Determination of Feed Values of Mistletoes (Viscum Album L.) with Using In situ naylog bag Techniques. International Animal Science Congress of Turkish and Relatives Communities. 11-13 Eylül 2012 Isparta.
 • Sarıçiçek, B.Z., N. Kahya, B. Yıldırım, 2012. Some true about sheep and goat milk. International Animal Science Congress of Turkish and Relatives Communities. 11-13 Eylül 2012 Isparta.
 • Sarıçiçek, B.Z., B. Yıldırım, N. Kahya. 2012. Forgatten nutrient: water. International Animal Science Congress of Turkish and Relatives Communities. 11-13 Eylül 2012 Isparta.
 • Özel, O. T., B.Z. Sarıçiçek 2012 Rumen protozoalarının beslemede önemi. OMÜ, Anadolu Tarım Dergisi. Basımda.
 • Sariçiçek, B.Z., Ü. Kiliç, 2011.The effect of different additives on the nutrient composition in vitro gas production, and silage quality of Alfalfa Silage. Asian Journal of Animal And Veterinary Advances. 6(6), 618-626 ISSN1683-9919
 • Özel, O.T., Sarıçiçek, B.Z., 2011. Rumen Anaerobik Mantarlar.VI.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 29 Haziran-2 Temmuz, 2011 Samsun, Bildiriler kitabı 515-519.
 • Özel, O.T., Sarıçiçek, B.Z., 2011. Ruminant Beslemede Bor Mineralinin Önemi. VII. Ulusal Zootekni Kongresi,14-16 Eylül 2011 Adana. Bildiriler kitabı
 • Sarıçiçek, B. Z., 2011. Küçükbaş Hayvancılığın Sorunları ve Çözüm Önerileri. Malatya İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği. 05.02.2011. Malatya.
 • Özel, O.T., B.Z. Sarıçiçek 2011. Ruminant Beslemede Bor Mineralinin Önemi. Uluslar arası Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi, Tarım Günlüğü Mayıs-Haziran, 1(3), 60-67.
 • Kılıç, Ü. B.Z. Sarıçiçek 2010. The Effects of Different Silage Additives On In Vitro Gas Production, Digestibility and Energy Values of Sugar Beet Pulp Silage. Asian Journal Of Animal And Veterinary Advances, 5(8):566-574, ISSN1683-9919.
 • Sarıçiçek, B.Z., 2010. The effect on silage quality, fermentation kinetics, gas production, in vitro energy value, in vitro dry matter and organic matter digestibility of silage of different edditives. Trends in Animal and Veterinary Sciences Journal. 1(2), 79-85.
 • Sariçiçek, B.Z., O.T. Özel. 2010. Determination of Rumen Microbial Population Changed Depend on Feeding In The Ruminants. Trend of Animal Veterinary Science Journal,1(1), 36-41.
 • Kılıç, Ü. B.Z. Sarıçiçek 2010. The Effects of Different Silage Additives On In Vitro Gas Production, Digestibility and Energy Values of Sugar Beet Pulp Silage. National Organisers of the 61st eaap annual meeting , Book of abstracts of the 61 st Annual Meeting of the European Association For Animal Production, No 16 (2010) Heraklion Greece 23-27 Auğust 2010, 218-219
 • Sarıçiçek, B. Z., M. Duymaz. 2010. Akkeçilerde Vitamin E Destekli Kesif Yemle Flushing Uygulamasının Performansa Olan Etkileri. Ulusal Keçicilik Kongresi 2010. 24-26 Haziran 2010 Çanakkale, Bildiriler kitabı 249-254.
 • Özel, T. B.Z. Sarıçiçek 2009. Rumen mikroorganizmalarının varlığı ve önemi. TÜBAV Bilim Dergisi, 2:3, 296-304.
 • Sariçiçek, B.Z., Ü. Kiliç, 2009.The effects of different additives on silage gas production, fermantation kinetics and silage quality. Ozean J. of. Applied Science, 2:1,11-18
 • Sarıçiçek, B.Z., U. Kılıç, 2009. The effects of different additives on alfalfa silage quality, in vitro gas production, organic matter digestibility and energy value. XVII International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants. May 27-30,2009 Perugia, Italy.
 • Sarıçiçek, B.Z., U. Kılıç, 2009 The Effect on Silage Quality, Fermentation Kinetics, Gas Production, In vitro Energy value, in vitro dry matter and organic matter digestibility of Silage of Different Additives. Challenges Of The Balkan Anımal Industry And The Role Of Scıence And Cooperatıon. BALNIMALCON-2009, May 14-16th 2009, Stara Zagora
 • B. Z. Sarıçiçek, Ü. Kılıç, 2009. Mısır Silajına Farklı Katkı Maddeleri İlavesinin Silaj Kalitesi Gaz Üretimi Ve Gaz Üretim Parametreleri Üzerine Etkileri. 6. Ulusal Zootekni Kongresi 24-26 Haziran 2009 Erzurum. Bildiri Özetleri Kitabı 172.
 • Kılıç, Ü., B. Z. Sarıçiçek, 2008. Potential nutritive value of some forages used in ruminant nutrition in Northern Turkey. Livestock Research for Rural Development. Volume: 20, Article #76.
 • Özel, O.T., B.Z. Sarıçiçek, 2008. Rumen Protozoaları. 4. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi. 15-16 Mayıs 2008 Samsun, 312-315.
 • 1. Sarıçiçek, B.Z., 2007. Hayvan Besleme Biyokimyası. (3. baskı) OMÜ. Zir.Fak. Yay. Ders Kitabı:15, Samsun, 149s
 • 3. Sarıçiçek, B.Z, 2007. Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Besleme. (2. baskı) OMÜ. Zir.Fak. Yay. Ders Kitabı:37, Samsun, 151s.
 • 5. Sarıçiçek, B. Z., 2007. Tek Midelilerin Beslenmesi, OMÜ. Zir.Fak. Yay. Ders Kitabı:60, Samsun, 236s
 • Sarıçiçek, B. Z., F. Aktaş, 2007. Ruminantlar İçin Leptinin Önemi. 3. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 17-18 Mayıs 2007, Kahraman Maraş, 269-277.
 • Sarıçiçek, B.Z., O.T. Özel, 2007. Ruminantlarda Yemlemeye Bağlı Olarak Değişen Rumen Mikrobiyal Populasyonun Belirlenmesi, 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 5-8 Eylül 2007, Van. 124-125.
 • Kılıç, Ü., B. Z. Sarıçiçek, 2007. Kaba Yemleri Saklama Tipinin İn Vitro Gaz Üretim Miktarı, Gaz Üretim Parametreleri ve Enerji İçerikleri Üzerine Etkileri. 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 5-8 Eylül 2007, Van. 69.
 • Kılıç, Ü., B. Z. Sarıçiçek, 2007. Kesif Yem kaynaklarının İn Vitro Gaz Üretim Parametreleri Üzerine Etkisi. 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 5-8 Eylül 2007, Van. 70.
 • Kılıç, Ü., B.Z. Sarıçiçek, 2006. İn vitro Gaz Üretim Tekniğinde Sonuçları Etkileyen Faktörler. Hayvansal Üretim. 46, 47:54-61.
 • Sarıçiçek, B. Z., S. Serdar. 2006. Utilization of Canola Meal With or Without Phytase Enzyme in Broiler Diets. J. Appl. Anim. Res. 29: 60-72.
 • Garipoğlu, A.V., B.Z. Sarıçiçek, Ü. Kılıç, 2006. Effects of the Commercial Enzyme Supplementation to the Rations on Broiler Performance. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 1, 1:23-29.
 • Kılıç, Ü., B.Z. Sarıçiçek, A.V. Garipoğlu, 2006. Effect of Enzyme Supplementation to The Rations in Which Soybean Meal Raplaced by Canola Meal on Performances of Broilers. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 1 1:82-87.
 • Sarıçiçek, B.Z., Ü. Kiliç, A.V. Garipoglu, 2005. Replacing Soybean Meal (SBM) by Canola Meal (CM): The Effects of Multi-enzyme and Phytase Supplementation on the Performance of Growing and Laying Quails. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 18, 10:1457-1463.
 • Sarıçiçek, B.Z. 2004. Possibilities of Using Dairy Compounds Exposed to Different Treatments in Dairy Cow Feeding. Czech Journal of Animal Science, 49, 5: 205-210.
 • Sarıçiçek, B.Z., Ü. Kılıç, 2004. An Investigation on Determining the Nutritive Value of Oak nuts. Czech Journal of Animal Science, 49, 5: 211-219.
 • Ocak, N., A.V. Garipoğlu, Ü.Kılıç, B.Z. Sarıçiçek, 2004. Kaba ve Kesif Yemlerde Kuru Madde, Organik Madde ve Ham Proteinin Rumen Parçalanma Karakteristikleri Arasındaki İlişkiler. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 19, 3: 31-35.
 • Kılıç, Ü., B.Z. Sarıçiçek, 2004. Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Kaba Yemlerin İn Situ Rumen Parçalanabilirlik Karakteristiklerinin Belirlenmesi. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 19, 1:12-18.
 • Sarıçiçek, B. Z., 2004. Ziraat Mühendisliği Eğitiminin Geleceği. Uluslar arası Sempozyum “Tarım ve Mühendislik” 12-16 Ocak 2004, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara, 477-488.
 • Kılıç, Ü., B.Z. Sarıçiçek, 2004. Naylon Torba Tekniğinde Sonuçları Etkileyen Faktörler. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 01-03 Eylül, Isparta, 222-229.
 • Özel, O.T., B.Z. Sarıçiçek, 2004. Farklı Yem Hammaddelerinin Rumen Mikroorganizma Populasyonu Üzerine Etkisi. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 01-03 Eylül, Isparta, 230-235.
 • Sarıçiçek, B.Z., Ü. Kılıç, 2003. Mısır ve Fiğ Silajının Rumende Parçalanabilirliğinin, Enerji Değerinin ve Silaj Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 18, 2:52-58.
 • Sarıçiçek, B.Z., Ü. Kılıç, G. Erener, 2003. Etlik Piliçlerde Yemleme Süresini Kısıtlamanın Performansa Etkileri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 18, 1:19-26.
 • Sarıçiçek, B.Z., 2003. Possibilities of Using Dairy Compounds Exposed to Different Treatments in Dairy Cow’s Feeding. Department of Animal Science Seconds Joint Meeting of The Balkan Countries BALNIMALCON-2003, 15-17- October, Bucharest. P:72.
 • Sarıçiçek, B.Z. 2003. An Investigation On Determining Protected (By-pass) Protein Values of Dairy Compound Exposed to Different Treatments. Department of Animal Science Seconds Joint Meeting of The Balkan Countries BALNIMALCON-2003, 15-17- October, Bucharest. P:74.
 • Ocak, N., B.Z. Sarıçiçek, 2003. Bazı Protein Kaynaklarının Karşılaştırılmasının Ruminal Sindirim Özellikleri Üzerine Etkisi. II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 18-20 Eylül, Konya, 117-120.
 • Kılıç, Ü., B.Z. Sarıçiçek, 2003. Bazı Kesif Yem Kaynaklarının İn Situ Rumen Parçalanabilirliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 18-20 Eylül, Konya, 341-344.
 • Sarıçiçek, B.Z., Ü. Kılıç, 2002. Üzüm Cibresinin İn Situ Rumen Parçalanabilirliğinin Belirlenmesi. Atat. Üniv. Zir Fak. Dergisi, 33, 3: 289-292.
 • Sarıçiçek, B.Z., İ.Ayan, A.V. Garipoğlu, 2002. Mısır ve Bazı Baklagillerin Tek ve Karışık Ekilmelerinin Silaj Kalitesine Etkisi. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 17,3: 1-5.
 • Kılıç, Ü., B.Z. Sarıçiçek, 2002. Ruminant Beslemede Uçucu Yağ Asitleri ve Toplam Gaz Üretimi. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 17, 3:94-101.
 • Sarıçiçek, B.Z., Ü. Kılıç, 2002. Mısır Silajının Rumende Parçalanabilirliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 17, 2:1-5.
 • Sarıçiçek, B.Z., Ü. Kılıç, 2002. Mısır Silajının Yem Değeri Üzerine Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 17, 2:6-9.
 • Sarıçiçek, B.Z., Ü. Kılıç, 2002. Üzüm Cibresinin Yem Değerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 17, 1:9-12.
 • Sarıçiçek, B.Z., Ü. Kılıç, 2002. Tokat İlinde Yetiştirilen Bazı Kaba Yemlerin İn Situ Rumen Parçalanabilirlik ve Parçalanma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 17, 1:13-19.
 • 4. Sarıçiçek, B.Z., 2002. Besicilik. OMÜ. Zir.Fak. Yay. Ders Kitabı:45, Samsun, 133s.
 • Kılıç, Ü., B.Z. Sarıçiçek, 2002. Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Kaba Yemlerin İn Situ Rumende Parçalanabilirliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 14-16 Ekim, Ankara, 322-331.
 • Erener, G., B.Z. Sarıçiçek, A. Özdaş, 2001. Bıldırcın Büyütme Yemine Değişik Düzeylerde Organik Asit Karışımı İlavesinin Besi Performansı ile Bağırsak İçeriği pH’sı Üzerine Etkileri. A.Ü. Tarım Bilimleri Dergisi, 7, 1:147-150.
 • Sarıçiçek, B.Z., 2001. An investigation on determining protected (by-pass) protein values of dairy compound exposed. Tr. J. Of Veterinary and Animal Science, 25, 947-952.
 • Sarıçiçek, B.Z., H. Çayıroğlu, 2001. Yağ ve Tannik Asitle Muamele Edilmiş Süt Karma Yeminin Rumende Parçalanmayan Proteinin Pepsinde Çözünebilirliğinin Belirlenmesi. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 16,3:9-13.
 • Sarıçiçek, B.Z., H. Çayıroğlu, 2001. Yağ ve Tannik Asitle Muamele Edilmiş Süt Karma Yemi ile Bazı Kaba Yemlerin İn Vitro Sindirilebilirliklerinin ve Enerji Değerlerinin Belirlenmesi. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 16,3:22-26.
 • Garipoğlu, A.V., B. Z. Sarıçiçek, 2000. Rumen Bakterileri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 15, 3:131-137.
 • Garipoğlu, A.V., B. Z. Sarıçiçek, 2000. Rumendeki Mikrobiyel Metabolizmanın Maniplasyon Metodları. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 15, 3:138-144.
 • Sarıçiçek, B.Z. 2000. Protected (by-pass) Protein and Feed Value of Huzenut Kernel Oil Meal. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 13, 3: 317-322
 • Sarıçiçek, B.Z., H. Çayıroğlu, 2000. Farklı muamelelere Tabi Tutulmuş Süt Karma Yemlerinin İn Situ Rumen Parçalanabilirlik Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. International Animal Nutrition Congress, 4-6 September, İsparta, 139-146.
 • Sarıçiçek, B.Z., H. Çayıroğlu, 2000. Farklı muamelelere Tabi Tutulmuş Süt Karma Yemlerinin Süt İneklerinde Kullanılabilme Olanakları. International Animal Nutrition Congress, 4-6 September, İsparta, 146-153.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1999. Etil Alkol İle Muamelenin Bazı Protein Kaynaklarının İn Situ Rumen Parçalanabilirliği Üzerine Etkisi. Tr. J. Of Veterinary and Animal Sciences, 23, 6, 515-522.
 • Erener G., B.Z. Sarıçiçek, 1999. Şeker Fabrikası Atığı Döner Çamurunun Yumurta Tavuğu Rasyonlarında Kalsiyum Kaynağı Olarak Kullanılabilme Olanakları. Tr. J. Of Veterinary and Animal Sciences, 23, 3, 517-524.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1999. Bazı Bitkisel Protein Kaynaklarının Tannik Asit İle Muamelesinin İn Situ Rumen Parçalanabilirliği Üzerine Etkisi. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 14:1, 7-17.
 • Sarıçiçek, B.Z., A.V. Garipoğlu, F. Uzun, 1999. Farklı Zamanlarda Hasat Edilen Fiğ Silajlarının Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 14:1, 55-65.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1999. Possibilities of Utilizing Protected Huzenut Kernel Oil Meal in Growing Ruminants and Dairy Cow Diets. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 12, 7: 1070-1074.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1999. Kaba yem olarak çeltik samanı. Yem Magazin Dergisi, Mart, 46-50.
 • Sarıçiçek, B.Z., A.V. Garipoğlu, R. Amanvermez, 1998. Effects of Various Fat Sources on Blood Cholesterol Levels in Rabits. A.Ü. Tarım Bilimleri Dergisi, 4, 2:15-20.
 • Sarıçiçek, B.Z., N. Ocak, H. Çayıroğlu, 1998. Vibrotal İlavesinin Kuru Çayır Otunun Rumen Parçalanabilirliği ve Toklularda Büyüme Performansı Üzerine Etkisi. Hayvansal Üretim, 38, 47-54.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1998. Biçim Zamanı ve Kurutma Metodunun Kuru Otun Yem Değeri Üzerine Etkisi. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 13:3,75-82.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1998. Formaldehit İle Muamele Edilmiş Bazı Bitkisel Protein Kaynaklarının Korunmuş Protein Değerlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 13:3,167-178.
 • Sarıçiçek, B.Z., A.V. Garipoğlu, F. Uzun, 1998. Farklı Zamanlarda Hasat Edilen Bazı Fiğ Türlerinin Yem Değerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 13:2,39-49.
 • Çayıroğlu, H., B.Z. Sarıçiçek, 1998. Süt Sığırlarında Besin Maddelerinin Rumen Nitrojen Metabolizması Üzerine Etkileri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 13, 2:117-133.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1998. Propiyonik Asit İle Muamele Edilmiş Bazı Protein Kaynaklarının Parçalanabilirlik Karakteristiklerinin Belirlenmesi. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 13:1, 113-125.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1998. Farklı Şekillerde Muamele Edilmiş Bazı Protein Kaynaklarının İn Vitro Sindirilebilirliklerinin ve Enerji Değerlerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 13:1, 127-138.
 • Özen, N., B.Z. Sarıçiçek, M. Ertürk, 1998. Tarımsal Atık ve Artıkların Yem Olarak Kullanılma Olanakları. Doğu Anadolu Tarım Kongresi, 14-18 Eylül, Erzurum, 731-746.
 • Sarıçiçek, B.Z., A.V.Garipoğlu, M.A. Çam, 1998. Çinkonun Koyunlarda Besi Performansı Üzerine Etkisi. I. Ulusal Çinko Kongresi, 849-852.
 • Sarıçiçek, B.Z., A.V. Garipoğlu, 1997. Feed Values of Suflower heads and stovers treated with different methods and possibilities of using this material as an alternative raughage source. A.Ü. Tarım Bilimleri Dergisi, 3, 3:47-51.
 • Sarıçiçek, B.Z., G.Erener, C.Sarıcan, 1997. Bazı Bitkisel Pazar Artıklarının Silolanabilme Olanakları. Tr.J.of Agriculture and Forestry, 21, 135-140
 • Sarıçiçek, B.Z, G.Erener, 1997. Ektrüde Tam Yağlı Soyanın Etlik Piliçlerin Besi Performansı ve Kesim sonuçları Üzerine Etkileri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 12:3, 81-90.
 • Sarıçiçek, B.Z, N. Ocak, A.V. Garipoğlu, 1997. A study On Utilizing Fısh Oil In Broiler Diets. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 12, 1: 33-42.
 • Erener, G., B.Z. Sarıçiçek, 1997. Yumurta Tavuklarında Kalsiyum Metabolizması ve Yumurta Kabuğu Oluşumu. Yutav, 97, Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17.Mayıs, İstanbul, 260-266.
 • Sarıçiçek, B.Z., M. Sarıca, N.Ocak, 1997. Farklı Protein Düzeylerinin Tavşanların Büyüme Performansları Üzerine Etkisi. Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu, 9-10 Ocak, Tekirdağ,334-338.
 • Ocak, N., B. Z. Sarıçiçek, 1997. Gelişmekte Olan Ruminantların Beslenmesinde Amino Asitler. Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu, 9-10 Ocak, Tekirdağ, 181-187.
 • Sarıçiçek, B.Z. 1997. Doğu Karadeniz Bölgesi Hayvanlarının Beslenmesinde Çayır ve Mer’aların Yeri ve Önemi. Doğu Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik ve Tarımsal Sorunları Sempozyumu, 12-13 Kasım, Trabzon
 • Sarıçiçek, B.Z., H. Çayıroğlu, 1997. Kaba Yem Olarak Mısır Koçanı. Yem Magazin Dergisi, Mayıs, 40-47.
 • Sarıçiçek, B.Z., G. Erener, 1997. Vizonların Besin Madde Gereksinimleri. Teknik Tavukçuluk Dergisi, 84, Ocak-Aralık, 27-33.
 • Sarıçiçek, B.Z., N. Ocak, G.Erener, 1996. Mer’aya İlaveten Verilen Farklı Kesif Yemlerin Karayaka Kuzularının Besi Gücüne Etkileri. A.Ü. Tarım Bilimleri Dergisi, 2:1, 27-31
 • Sarıçiçek, B.Z., A.V.Garipoğlu, Ö. Saygın, 1996. Lokantacılık Artıklarının Ruminantlarda Yem Değerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 11:2, 21-27.
 • Sarıçiçek, B.Z., A.V.Garipoğlu, C. Sarıcan, 1996. Adi Fiğ ve Macar Fiğinin Yem Değeri Üzerine Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 11:2, 39-45.
 • Sarıçiçek, B.Z., N. Ocak, A. Yılmaz, 1996. Değişik Kurutma Metodlarının Kuru Otun Niteliği ve Besin Maddeleri İçeriğine Olan Etkilerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 11:1, 77-85.
 • Sarıçiçek, B.Z., M. Sarıca, N.Ocak, 1996. Tapiokanın Enerji Kaynağı Olarak Etlik Piliç Rasyonlarında Kullanılabilme Olanakları. 1. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Şubat, 1996, Antalya, 12-17.
 • Sarıçiçek, B.Z., N.Ocak, A.V. Garipoğlu, 1996. Farklı Çağlarda Sütten Kesilerek Entansif Besiye Alınan Karayaka Kuzularının Besi Performansı Üzerinde Bir Araştırma. 1. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Şubat, Antalya, 132-137.
 • Sarıçiçek, B.Z. 1996. Doğu Karadeniz Bölgesi Hayvancılığının Sorunları. Doğu Karadeniz Bölgesi Hayvancılığının Tarımsal Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli. 10 Ocak, Ordu.
 • Sarıçiçek, B.Z., G. Erener, N. Özen, 1995. Karadeniz Sahilinde Üretilen Balık Unlarının Protein Kalitelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Akd. Üniv. Zir. Fak Dergisi, 8, 1:28-34
 • Çayıroğlu, H., B.Z. Sarıçiçek, 1995. Değişik Düzeylerde Üre İle Muamelenin Öğütülmüş Mısır Koçanlarının Sindirilebilirliği ve Yem Değeri Üzerindeki Etkileri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 10:3, 83-95.
 • Sarıçiçek, B.Z., N.Ocak, 1995. Gebeliğin Son Döneminde Verilen Fındık Küspesinin Karayaka Koyunlarının Canlı Ağırlığına, Kuzuların Doğum Ağırlığı ve Yaşama Gücüne Etkileri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 10:2, 153-161.
 • Sarıçiçek, B.Z., G. Erener, N. Özen, 1995. Karadeniz Sahilinde Üretilen Balık Unlarının Besin Madde İçerikleri ve Etlik Piliçler İçin Yem Değeri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 10:2, 21-33
 • Sarıçiçek, B.Z., M. Sarıca, G. Erener, 1995. Değişik Bitkisel Protein Kaynaklarının Bıldırcınların Verim Özelliklerine Etkileri: II. Yumurta verim özellikleri. Yutav, 95, Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 24-27.Mayıs, İstanbul, 511-518.
 • Erener, G., B.Z. Sarıçiçek, 1995. Kanatlı Hayvan Beslemede Zeolit Kullanımı. Yutav 95, Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 24-27 Mayıs, 544-551.
 • 2. Sarıçiçek, B.Z., 1995. Yemler Bilgisi Laboratuvar Klavuzu. OMÜ. Zir.Fak. Yay. Ders Kitabı:16, Samsun, 68s.
 • Sarıçiçek, B.Z., M. Sarıca, G. Erener, 1994. Değişik Bitkisel Protein Kaynaklarının Bıldırcınların Verim Özelliklerine Etkileri: I. Gelişme özellikleri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 9:3, 119-127.
 • Sarıçiçek, B.Z., M. Zincirlioğlu, A.Yılmaz, 1994. Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Bitkisel Artıkların Silaj Olarak Değerlendirilmesi. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 9:3, 129-141
 • Sarıçiçek, B.Z., N. Özen, G. Erener, E. Öztürk, 1994. Sentetik Lisin ve Metiyonin İle Desteklenmiş Fındık Küspesinin Etlik Piliç Rasyonlarında Kullanılabilme Olanakları. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 9:2, 61-71
 • Sarıçiçek, B.Z., M. Olfaz, 1994. İlk Kez Damızlıkta Kullanılan Karayaka Şişeklerinin Üreme ve Döl Verim Özelliklerine Flushingin Etkisi. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 9:2, 73-82.
 • Ocak, N., B.Z. Sarıçiçek, N. Özen, 1994. Koyun ve Sığırlarda Telafi Büyümesi. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 4, 1:52-54.
 • Sarıçiçek, B.Z., N.Ocak, 1994. Mısır Koçanının Yem Değeri Üzerine Bir Araştırma. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 4,1:43-46.
 • Sarıca, M., B.Z. Sarıçiçek, A.V. Garipoğlu, N.Karaçay, 1994. Değişik Yetiştirme Sistemlerinin Hindilerin Büyüme ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkileri. Tr.J. of Veterinary and Animal Sciences, 18, 361-369.
 • Çayıroğlu, H., B.Z. Sarıçiçek, 1994. Buzağı Beslemede Süt İkame Yemleri. Yem Magazin Dergisi, Mart, 5-12.
 • Kılıç, O., B.Z. Sarıçiçek, 1994. Türkiye’de Süt ve Mamüllerinin Durumu. Hasad Dergisi, Mayıs, 9, 108-109.
 • Ocak, N., G. Erener, B.Z. Sarıçiçek, 1994. Protein Kaynağı Olarak Fındık Küspesi. Yem Magazin Dergisi, 2, 9, 18-24.
 • Sarıçiçek, B. Z., Özen, N., G. Erener, N.Ocak, 1993. Değişik dönemlerde sütten kesilmiş Karayaka kuzularının besi performanslarının karşılaştırılması. OMÜ. Zir.Fak. Derg. 8:2, 17-25.
 • Sarıçiçek, B.Z., E. Öztürk, 1993. Fındık Küspesinin Gebeliğin Son Dönemindeki Koyunların Beslenmesinde Kullanım Olanakları. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 8:1, 57-68
 • Sarıçiçek, B.Z., N. Özen, G. Erener, N.Ocak, E. Öztürk, 1993. Farklı Çağda Sütten Kesilen Karayaka Kuzularının Besi Gücü Yönünden Performansları Üzerinde Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 8:1, 68-80
 • Özen, N., B.Z. Sarıçiçek, G. Erener, N.Ocak, C. Sarıcan, E. Çekgül, A.Y. Ovalı, 1993. Üre İle Muamele Edilmiş Mısır ve Çeltik Samanlarının Süt İneklerinde Kaba Yem Olarak Kullanılma Olanakları. Doğa Tr. J. Of Veterinary and Animal Sciences, 17, 233-237.
 • Sarıçiçek, B. Z., M. Sarıca, G. Erener, 1993. A Research on the effects of different plant protein sources on growth performance in quail ration. International Poultry Congress’93 May 13-14, 554-565. İstanbul,224.
 • Sarıçiçek, B. Z., N. Özen, G. Erener, E. Öztürk, 1993. Sentetik Lisin ve Metiyonin ile Desteklenmiş Fındık Küspesinin Etlik Piliç Rasyonlarında Kullanılabilme Olanakları. International Poultry Congress’93 May 13-14, İstanbul,225-230.
 • Sarıçiçek, B.Z., M. Sarıca, 1993. Tüy Yolma Öncesi Haşlama Suyu Sıcaklığının Broiler Karkaslarındaki Bazı Özelliklere Etkileri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 8:1, 80-88
 • Sarıçiçek, B.Z., 1993. Turunçgil Posasının Yem Olarak Değerlendirilmesi. Yem Magazin Dergisi, Temmuz, 7, 10-15.
 • Sarıçiçek, B.Z., M.R. Okuyan, 1993. Süt sığırlarının Beslenmesinde Kaba Yemin Yeri ve Önemi. Yem Magazin Dergisi, Mayıs, 10-13.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1993. Tavşanların Beslenmesi. Teknik Tavukçuluk Dergisi, 79, Mayıs-Ağustos, 12-23.
 • B.Z. Sarıçiçek, M.R. Okuyan, 1992. Üre, Sodyum Hidroksit ve Amonyak ile Muamele Edilmiş Samanın Süt Sığırlarında Süt Verimine ve Bileşimine Etkisi: II. Değişik işlem görmüş samanların süt verimi ve bileşimine etkisi. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 1992, 7:1, 65-76.
 • Sarıçiçek, B.Z., N. Özen, G. Erener, 1992. Karayaka Toklularını Mer’aya ek olarak Farklı Miktarda Kesif Yemle Beslemenin Besi Performansına Etkileri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 7:1, 89-98
 • Sarıçiçek, B.Z., N. Özen, G. Erener, E. Öztürk, N.Ocak, 1992. Karayaka Kuzularını Mer’aya ek olarak Farklı Miktarda Kesif Yemle Beslemenin Besi Performansına Etkileri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 7:1, 77-87.
 • Sarıçiçek, B.Z., A.V. Garipoğlu, 1992. Hindilerin Beslenmesi. Tavukçuluk Dergisi, Mayıs-Ağustos, 76, 17-28.
 • B.Z. Sarıçiçek, M.R. Okuyan, 1991. Üre, Sodyum Hidroksit ve Amonyak ile Muamele Edilmiş Samanın Süt Sığırlarında Süt Verimine ve Bileşimine Etkisi: I. Değişik işlem görmüş samanların yem değeri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 6:1-2, 99-116.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1989. Koyunlarda Görülen Bazı Beslenme Bozuklukları Ziraat Mühendisliği Dergisi, Şubat, 209, 28-29.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1989. Samanın Sindirilebilirliğinin Artırılması için Uygulanan Metodlar. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Şubat, 214, 13-16.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1988. Kaşak Kuzu Besisi.İstanbul’da Tarım,Temmuz.
 • Sarıçiçek, B. Z. 1988. Kanaatkar Bir Hayvan Manda. İstanbulda Tarım, Kasım
 • Sarıçiçek, B. Z. 1988. Embriyo Transferi. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Temmuz, 207, 17-21.
 • Gürocak, B., İ. Ak, B.Z.Sarıçiçek, 1986. Broyler Civcivlerde Protein Yetersizliği Semptomları. Ulud. Üniv. Zir. Fak. Dergisi, 5:103-109.
 • Okuyan, M.R., M. Sarıçiçek, 1985. Kuzulara Uygulanan Kaşak Besi İle Entansif Besinin Bazı Besi Kriterlerine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Ulud. Üniv. Zir. Fak. Dergisi, 4:123-131.
 • Sarıçiçek B.Z., 2013. Effects of additives on in vitro gas production and fermentation kinetics of alfalfa silages. Academia Journal of Scientific Research:1(1), 016-022, February. • Yukaridaki bilgiler personelimizin kendi beyanidir.

  Ankara University, Faculty of AgricultureCopyright © 2006-2013
  06110 Diskapi - Ankara - TURKEY
  E-mail: agricul@agri.ankara.edu.tr
  Tel
  +90 312 596 10 00 Fax +90 312 317 67 24

  Türkçe English   |