.
 
Kişi İçerik Google

Türkçe yayınlarŞubat

 • GÜLÇUBUK, B. “Kırsal Alan Kalkınma Arayışlarında Köy-Kent Yaklaşımı ve Mesudiye İlçesi”. Kırsal Alan Planlaması Tartışmaları 1999-2009. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları. Şubat-2013


 • Kasım

 • GÜLÇUBUK, B."Yöresel Ürün” Üzerine Bir Tartışma:Neden mi, Sonuç mu?".2.Uluslararası Yöresel Ürünler Sempozyumu,11-14.Kasım.2013 , Antalya.


 • Aralık

 • GÜLÇUBUK, B."Tarım ve Kırsal Kalkınma Süreçlerinde Verimlilik ve Yönetişim". V.Ulusal Verimlilik Kongresi, BSTB, 12-14.Aralık.2013.


 • 2912

 • Keskin, E., Atar, H.H. 2012. Türkiye’nin Akdeniz Kıyısındaki Mavi Yengeç (Callinectes sapidus) Populasyonları Arasındaki Genetik Farklılığın COI Gen Dizileri Kullanılarak Değerlendirilmesi.Journal of Fisheries Sciences. 6(2):125-131.


 • 2911

 • Keskin, E., Atar, H.H. 2011. İşlenmiş Kalamar Ürünlerinde Sitokrom Oksidaz I Gen Dizileri Kullanılarak Tür Tayini. GIDA. 36(6):343-348.


 • 2811

 • Keskin, E., Atar, H.H. 2011. Lessepsiyen Biyoistilasının Genetik Değerlendirmesi. Yunus Araştırma Bülteni, 2011(2): 7-14.
 • Keskin, E., Atar, H.H. 2011. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Doğal Balık Stokları İlişkisi. Ziraat Mühendisliği Dergisi, 356: 4-9.


 • 2808

 • Keskin, E., Alçiçek, Z. 2008. Denizlerdeki Tehlike: Biyo-istila. Ziraat Mühendisliği Dergisi. 350: 24-27.


 • 2031

 • Ulukan, H. (2014) Küresel Isınma Bitki Yetiştiriciliğini Etkiliyor, Türk Tarım : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dergisi Ocak-Şubat 215: 26-29


 • 2021

 • Ulukan, H. ve Gürsoy, M. (2012). Bitkisel tohumluk üretiminde genel bazı sorunlar ve çözüm yolları, Anadolu İzlenimleri Dergisi, 6(45):28-29


 • 2018

 • Ulukan, H. (2012). Küresel Isınma ve Ülkemiz Fasülye Yetiştiriciliğindeki Bazı Tarımsal Etkileri, Tarım Türk Türkiyenin Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi, 34(7):60-62
 • Ulukan, H. ve Gürsoy, M. (2012). Bitkisel Tohumluk Üretiminde Genetik İlkelerin Yeri, Anadolu İzlenimleri, 44(5):6-7


 • 2016

 • Ulukan, H., ve Gürsoy, M. (2011). "Küresel Isınma ve Ülkemiz Bazı Tarla Bitkileri Tarımına Etkisi" 9. Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül 2011, (2):2043-2046,Bursa, Görükle


 • 2015

 • Ulukan, H. (2011). Küresel Isınmanın Ülkemize Genel Etkileri, Anadolu İzlenimleri Dergisi, 41(5): 66-67


 • 2014

 • Durlu, M., Uğur, A., 2014. Farklı Popülasyonlara Ait Anthocoris nemoralis F. (Hemiptera: Anthocoridae)’in Av Tüketim Oranları ve Davranışsal Özelliklerinin Belirlenmesi, 5. Bitki Koruma Kongresi, 301 s., Antalya.
 • Durlu, M., Uğur, A., 2014. Ülkemizde çam ormanlarında zararlı Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) ve Calosoma sycophanta (Coleoptera: Carabidae), Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya.
 • GÜLÇUBUK,B., "Geleneksel Gıdalar Kırsal Kalkınmada Bir Kalkınma Aracı Olabilir mi?". 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 17.19.Nisan.2014, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 47) Anlı, A. S. 2014. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Referans Bitki Su Tüketiminin (ET0) Zamansal Değişimi ve RDI (Keşif Kuraklık İndeksi) Yöntemiyle Meteorolojik Kuraklık Analizi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Bilimleri Dergisi (Baskıda).
 • Toprak, U.,, ve Guz, N. 2014. Süne, Eurygaster spp. (Hemiptera:Scutelleridae)'de lipid metabolizmasının dört önemli aktörü: Adifokinetik hormon, protein kinaz, trigliserit lipaz ve lipoforin. 5. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Şubat 3-5.
 • 46) Anli, A. S. ve Yürekli, K. 2014. Standart Yağış Evapotranspirasyon İndeksi (SPEI) ile Ankara ilinin Kuraklık Analizi. 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu. Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
 • 45) Anli, A. S., Öztürk, F., Apaydın, H., Polat, H. E. ve Selenay, M. F. 2014. Kuraklığın Değerlendirmesi Açısından SPI (Standart Yağış İndeksi) ve SPEI (Standart Yağış Evapotranspirasyon İndeksi) Yöntemlerinin Ege Bölgesi Şehirlerinde Karşılaştırması. 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu. Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
 • Toprak, U., Demirci, Y., Guz, N., Hegedus, D.D., Coutu, C., Baldwin, D., Yurtkuran, Z., Gürkan, M.O., Bayram, Ş. 2014. Pamuk yaprak kurdu, Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae) ile savaşımda hedeflenebilecek potansiyel mide genleri. 5. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Şubat 3-5.
 • Namlı, A. Aka, O., Turgay, B., Soba, R. 2014. Odun sirkesinin tarımsal kullanım potansiyelinin araştırılması. Toprak Su Dergisi, 3:1; 44-52.
 • Toprak, U., Guz, N., Demirci, Y. 2014. Kışlayan Süne, Eurygaster spp. (Hemiptera: Scutelleridae)'de mide gen analizi. 5. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Şubat 3-5.
 • Ulukan, H., Geçit, H.H., Bayraktar, N. ve N. Koçak., (2011). Türkiye'de Tarla Ürünlerinin Depolanması, 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül Bursa, (1):153-158,Görükle
 • Namlı, A. 2014. Tarımsal atıkların biyokütle enerjisi olarak kullanımı. Enerjimiz dergisi
 • Türkmen, N. ve Gürsoy, G. 2014. Deve sütü. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan, Adana, Türkiye.
 • Yurtseven, E., S. Avcı, H.S. Öztürk ve J. Šimůnek, Toprak kolonlarda tuz dengesinin belirlenmesi ve çözelti hareketinin HYDRUS-1D ile modellenmesi, 12.Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014 Tekirdağ, Bildiri Özetleri Kitabı, s.65, Tekirdağ 2014.


 • 2013

 • Anli, E.A, Gursel Kıral, A. 2013. Vurgulu Elektrik Alan Uygulamasının Süt Teknolojisinde Kullanımı. Pulsed Electric Field Application in Dairy Industry, Akademik Gıda Dergisi, 11(1), 64-68.
 • GÜLÇUBUK, B. “Sosyolojik Açıdan Toprak”. ZMO-Tarım ve Mühendislik Dergisi. Sayı:102/2013, s:15-16.
 • Anli,E.A, Gursoy, A.,Gursel,A. 2013. Süt Tüketiminde Yeni Yaklaşım: Çiğ Süt Tüketimi, Yararları ve Riskleri. 4.Gıda Güvenliği Kongresi. 14-15 Mayıs 2013, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul. Kongre Kitabı s. 72.
 • Anli, E.A, Gursel, A. 2013. Süt ve Ürünlerinin Kalitesinin Korunmasında CO2 Kullanımı. 4.Gıda Güvenliği Kongresi. 14-15 Mayıs 2013, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul. Kongre Kitabı s.71.
 • GÜLÇUBUK, B. “Türkiye Tarımının Ekonomi-Politik ve Sosyolojik Nitelikleri Açısından Arazi Toplulaştırması”. GTHB-Türktarım Dergisi. Sayı:210, Mart-Nisan 2013, s:16-21
 • Şen A.Ö.2013.Kuruya Çıkarma ve Kuruda Kalma Süresi. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Dergisi(Kasım)
 • Olgun, M.2013. TARIMSAL İNŞAAT. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1612, Ders Kitabı:564, 483s., Ankara
 • Anli, E.A, Gursel,A. 2013. Some Properties of Kaymak Produced From Physically Separated Milk Fat. Research Journal of Biological Sciences. 6 (1): 33-39.
 • Hasan Meydan, Mehmet Ali Yildiz, Mustafa Muhip Özkan. 2013. Türkiye Yerli Koyun Irklarında Prion Protein Geni Polimorfizmi. 8. Zootekni Bilim Kongresi. 5-7 Eylül 2013. Çanakkale, Türkiye. Sözlü Bildiri.
 • Dellal, İ. 2013. AB Tarımında Yeni Dönem ve Süt Kotaları, Gıdahattı Dergisi, Sayı:44, s:60-63, Ankara.(http://www.gidahatti.com/index.php/konuk-yazar/item/1474-prof-dr-ilkay-dellal-ab-tar-m-nda-yeni-doenem-ve-suet-kotalar.html)
 • Karakaya, A., A. Ç. Oğuz. 2013. Ankara şartlarında Shoshone korunga çeşidinde görülen hastalıklar (Diseases occurring on Shoshone sainfoin under Ankara, Turkey conditions). İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi. 2-4 Ekim 2013. Niğde.
 • Toprak, U., Hegedus, D.D., Erlandson, M.A., Theilmann, D. 2013. Baculovirus-insect peritrophic matrix interaction: Can we develop more effective baculoviruses using the knowledge on enhancin-insect intestinal mucin substrate specificity? 4. Uluslararası Katılımlı Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Eylül 11-14.
 • Dellal,İ. 2013. İklim Değişikliğinin Tarımda Ekonomik Etkileri,İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü, 21 Mayıs 2013, Kırklareli.
 • Özüpek, Ö., Tuna Güneş, N. ve Bakoğlu, N. 2013. Türkiye'de Meyvecilik İhracatının Durumu ve Beklentileri. Tarım Türk Dergisi. 40, 11-15.
 • Toprak, U., Yurtkuran, Z., Aşutlu, G., Demirci, Y., Gürkan, M.O. 2013. Böceklerle Mücadele’de Kimyasal Tarım İlaçlarına Bir Alternatif: Bakuloviral biyopestisitler ve Formülasyonları. 4. Ekoloji Kongresi, Tekirdağ, Mayıs 2-4.
 • Karakaya, A., A. Ç. Oğuz. 2013. Rize ilinde ve Doğu Karadeniz Bölgesinde çay bitkilerinde görülen hastalıklar (Tea diseases occurring in Eastern Black Sea region and Rize province of Turkey). II. Rize Kalkınma Sempozyumu. 3-4 Mayıs 2013.
 • Dellal,İ.2013. İklim Değişikliği ve Enerji Kıskacında Tarım ve Gıda Sektörü, TUSAF 2013, “Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler” Kongresi, 9 Mart 2013, Antalya.
 • Karakaya, A., A. Ç. Oğuz. 2013. Rize ilinde kivi bitkilerinde görülen hastalıklar (Kiwifruit diseases occurring in Rize province of Turkey). II. Rize Kalkınma Sempozyumu. 3-4 Mayıs 2013.
 • KOC, C., A. GUNEYTEPE. B.PERKTAS, M.VATANDAS. 2013. Hassas İlaçlama İçin Mekatronik Tarla Pülverizatörü Tasarımı. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi.
 • BEYAZ, A., ÖZTÜRK, R, 2013. Brinell Sertlik Ölçme Yönteminde Görüntü Analiz Tekniğinden Yararlanma Olanakları. 28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, 4-6 Eylül 2013, Konya. Kongre Bildiri Kitabı 68-73 s.
 • Ozgumus E., Albayrak R., Başpiıar E., Kocabaş Z. Sıralı Değiştirmeli (Change-over) Deneme Düzenini Kullanımı. 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. Çanakkale - Türkiye. (5-7 Eylül, 2013).
 • Uçar, A., Yamak, U.S., Boz, M.A., Sarıca, M., 2013. Etçi Tavuklarda Damızlık Yaşının Kuluçka Sonuçlarına Etkisi. 9. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 23-25 Mayıs, Erzurum. (Sözlü Bildiri)
 • H.Ceren AKAL, Nazlı TÜRKMEN. 2013.Ülkemizdeki Coğrafi İşarete Sahip Süt Ürünleri. Köy-KoopHaber Yıl:2 Sayı 17.s.12.
 • Üretimden Bağımsız Desteklerin Etkileri: Genel Bir Değerlendirme
 • Uyanık, M., Kara, Ş. M., Gürbüz, B, Özgen, Y., 2013. Türkiye'de bitki çeşitliliği ve endemizm. Ekoloji Kongresi, 02-04 Mayıs 2013, Tekirdağ.
 • Özer, B. 2013. Probiyotik Süt Ürünleri. 1. Uluslararası Katılımlı Probiyotik, Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi, 11-13 Nisan, Antalya.
 • Özer, B. ve Koçak, C. 2013. Süt ürünlerinin mikrobiyel güvenliğinin değerlendirilmesinde fayda-risk analizi yaklaşımı. 4. Gıda Güvenliği Kongresi, 14-15 Mayıs, İstanbul.
 • Erdoğan, E., Khabbazi, P. A., 2009. Kentsel Tasarımda Kent Ekolojisi, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, , 2013, ISSN 1308-0040, E-ISSN 2146-0132, Turkish Journal of Scientific Reviews.
 • MERIC,I.COŞKUN, T., TOPÇU, A. 2013. Balık Yemlerinde Alternatif Bir Katkı: Tek Hücre Proteini. FABA 2013, 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Erzurum.
 • Çınar, B. ve Okay, Y. 2013. Vitaminler Yönüyle Antepfıstığı. Bahçe Dergisi (Basımda)
 • Çınar, B. and Y. Okay.2013.Mineral Compound, Fat and Fatty Acid Compositions of Turkish Pistachio Cultivars. VI International Symposium on Almonds and Pistachios, Acta Horticulturae (Basımda).
 • ÇİFTÇİ C. Y. 2013. Ülkemizde İlk Tarım Haftası Kutlaması ve Başak Balosu. Tarım ve Mühendislik Dergisi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayım Organı Sayı 101-2012. ISSN-1- 300-0071, 10-16. Ankara.
 • ÇİFTÇİ C. Y.. 2013. 165. Yılında Tarımsal Yükseköğretim. Ziraat Mühendisliği. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Hakemli Yayın Organı. (Temmuz- Aralık 2012) Sayı: 359, 4 - 17. Ankara.
 • ÇİFTÇİ C.Y.. 2013. Talan Edilen Atatürk Orman Çiftliği. Anıtkabir Dergisi. Yıl. 13, Sayı: 50, Temmuz 2013. 10 – 16. Ankara.
 • Uyanık, M., Kara, Ş. M. 2013. Farklı NaCl konsantrasyonlarının bazı kolza (Brassica napus L.)çeşitlerinde bitki gelişimine etkisi. X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya.
 • Sarıçiçek, B. Z., F. Aktaş. 2013. Farklı Konakçılara Ait Ökse Otları (Viscum Album L.) nın Silaj Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 6-7 Eylül Çanakkale
 • Sarıçiçek, B. Z. 2013. Ruminantlar için Silaj Yapımı ve Önemi. Tarım Gündem dergisi. Temmuz-Ağustos, 70-72.
 • Sarıçiçek, B.Z. 2013. Ruminantlarda Görülen Metabolik Bozukluklar, Ketosis. Tarım Gündem dergisi. Temmuz-Ağustos, 86-88.
 • Namlı, A. Akça, O., Soba,Gür, Ş., Terlemez, M., Bölük, Y., Yazgan, R., Eyiger, M. R. 2013. Odun Sirkesinin Biyogübre ve Biyopestisit Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 6. Bitki Besleme kongresi, 3-7 Haziran 2013, Nevşehir.
 • ONURBAŞ AVCIOĞLU, A., HERFEH, N.S. ve Y.S. LIGHVAN, 2013. Tarımsal Üretimde Enerji Kullanımı Ve Enerji Verimliliği. 28. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 4-6 Eylül, Konya.
 • Uyanık, M., 2013. Oğolotu (Melissa officinalis L.)'nda ontogenetik, morfogenetik ve diurnal varyabilitenin Ankara koşullarında belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 47 s.
 • Türkmen, N. ve Akal, H.C. 2013. Sokak sütü. Ordu'da Gıda Güvenliği, 7(21); 32-33.
 • Dumanoğlu, H. 2013. Organik meyve yetiştiriciliğinde ürün seyreltmesi. Agroskop, Tarım-Gıda-Hayvancılık Dergisi 24: 14-17.


 • 2012/2

 • GÜLÇUBUK,B."Tarımda Çocuk Emeği Sömürüsü ve Toplumsal Duyarlılık".Çalışma ve Toplum Dergisi.Sayı:2012/2 (33), s:75-94


 • 2012

 • GÜLÇUBUK,B."Tarımda İstihdam ve İşgücü".Tarım ve Mühendislik Dergisi, TMMOB-ZMO, Sayı:97-98, 2012, s:43-45
 • GÜLÇUBUK, B. “Tarımda İstihdam ve İşgücü”. ZMO-Küresel Krizin Eşiğinde Tarım Sempozyumu.11.Ocak.2012, Ankara.
 • Olgun,M.2012. Hayvancılık İşletmelerinde Gübre Yönetim Sistemleri. Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Dergisi, Yıl:4, Sayı:14, Balıkesir.
 • H.E. Polat, C. Akşit, A.S. Anlı ve G.D.Semiz 2012. Kentleşme Sürecindeki Kırsal Alanlarda Yapısal ve Çevresel Sorunlar. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi, Sözlü bildiriler, 23-24 Mayıs 2012, İzmir.
 • Erdoğan, E., Tuna, A., 2012. Sürdürülebilir kültürel Miras yönetimi ve Arkeolojik Parklar: Assos (Behramkale) Örneği, III. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Kazdağları Sempozyumu, 2012.
 • GÜLÇUBUK,B."Tarımsal Üretim ve Kırsal Kalkınma Uğraşılarının Ana Aktörleri: Kadınlar".GTHB-Türktarım Dergisi. Sayı:203, Ocak-Şubat 2012, s:38-47
 • GÜLÇUBUK,B.Kadın Çiftçiler Yarışıyor "Etki Değerlendirme Araştırması".GTHB-AKÇAM Yayını.2012.
 • Çınar, B. ve Y.Okay. Besin İçeriği Yönüyle Antepfıstığı. Türkiye 11. Gıda Kongresi Özet kitabı.10-12 Ekim 2012, Hatay, Türkiye.
 • Anli, E.A, Gursel, A., Gursoy, A., 2012. Sütün Biyoaktif Bir Hormonu: Melatonin. Türkiye 11.Gıda Kongresi. 10-12 Ekim 2012, Hatay, Kongre Kitabı s.32. Sözlü sunum.
 • Anli, E.A, Gursoy, A., Gursel, A., 2012. Hipoalerjik, Besleyici ve İyileştirici Özelliği ile Keçi Sütü. Türkiye 11.Gıda Kongresi. 10-12 Ekim 2012, Hatay, Kongre Kitabı s.422.
 • GÜLÇUBUK, B., "Kırsal Kalkınma Politikaları ve Yönetişim". 7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi Sempozyumu, 13-14.Aralık.2012, s.45-53.
 • Güneş, E., Y. Demir, O. O.Özer, Türkiye’de Gıda Açlığı Sorunsalı ve Nedenselliği Üzerine Bir Araştırma, 10. Tarım Ekonomisi Kongresi, 803-809, Konya 2012.
 • EMİNOĞLU, M. B., ÖZTÜRK, R., ACAR, A.İ., 2012.”Tarımsal Alanda Çalışanların Fiziksel Zorlanma Düzeylerinin Konforsuzluk Skalası ile Belirlenmesi.” Journal of Agricaltural Mechinary Science, 19 - 24 p., Volume 8, Number 1.
 • GÜN, S., DELLAL, İ., ÜNÜVAR, İ.F., Türkiye'de Toprak Politikası ve Kırsal Yoksulluk, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Konya.
 • Karakaya, A. 2012. Elmada isli küf ve nokta hastalığı (Sooty blotch and fly speck disease of apple). Türktarım 208: 68-69.
 • Güneş, E. Gıda Sanayi ve Açlık Sorunsalı, Dünya Gıda Ağustos 2012.
 • Güneş, E. Türkiye’de Gıda ve İçecek Sanayinin Ekonomideki Önemi Artırıyor, Gıda Hattı Ağustos, 2012
 • 40) Anlı, A. S., Polat, H. E. ve Semiz, G. D. 2012. Güneydoğu Anadolu'da 1975-2010 Döneminde Ölçülen Yıllık Yağış Toplamlarına Göre Bölgesel Kuraklık Analizi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi, Poster bildiriler, 24-25 Mayıs 2012, İzmir.
 • 39) Anlı, A. S., Kaya, B. Manavbaşı, İ. D., Akşit, C. ve Avcı, S. 2012. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Kentlerde Meydana Gelen Kuraklığın SPI (Standart Yağış İndeksi), RDI (Reconnaissance Kuraklık İndeksi) ve RAI (Yağmur Anomali İndeksi) Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi, Sözlü bildiriler, 24-25 Mayıs 2012, İzmir.
 • [Tez Makalesi] Tarımsal Korumacılık, Korumacılığın Ölçümü ve Türkiye
 • Kavuncu O., 2012, Hazar'ın Öte Yakasında Su Problemleri, Türk Yurdu Dergisi, Cilt:32, Sayı: 304, 54-57 s., Ankara
 • Ulukan, H. ve Gürsoy, M. (2012). Tohumlarda "Önişlem" ya da "Priming", Anadolu İzlenimleri Dergisi, 6(46):6-7
 • Okay, Y. (2012). Meyve Ağaçlarında Aşılama Yöntemleri. Tarım Gündem. Yıl 2, Sayı 8, 50-54. Mayıs-Haziran 2012
 • GUN S,2012, Türkiye'de Tarım Topraklarının Korunması ve Yönetimi,International Food Agricultural And Gastronomy Congress 15-19 February 2012, Antalya.
 • Semiz G.D., 2013. Susurluk Havzasında Bulanan Önemli Bazı Akarsu ve Göllerinin Sulama Suyunda Bor İçeriği Açısından Değerlendirilmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. In press.
 • Dellal, İ. 2012. Impacts of Climate Change on Agriculture and Food Security in Turkey, Ministry of Environment and Urbanization of Turkey, Turkey's Second National Communication Project, Ankara.(http://www.tr.undp.org/content/dam/turkey/docs/projectdocuments/EnvSust/UNDP-TR-SNC-Tarim%20ve%20Gida%20Guvencesi.pdf)
 • Keskin, E., Demir, N., Fakıoğlu, Ö., Balcı, E.Ö. 2012. Sucul Makrofitlerden Stuckenia pectinata Türünün Genetik Karakterizasyonu. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta (Poster).
 • BEYAZ, A., ÖZTÜRK, R., ACAR, A. İ.,2012. Süt Sağım Tesislerinde Görüntü Analiz Teknikleri ile Fiziksel Yüklenmenin Belirlenmesi. 18. Ulusal Ergonomi Kongresi, 16-18 Kasım 2012, Gaziantep. Kongre Bildiri Kitabı 511-518 s.
 • PEHLİVAN, E., DELLAL, G. 2012. Türkiye’de Keçi Sütü Üretimi. Tarım Gündem Dergisi, Kasım-Aralık 2012, Yıl: 2, Sayı: 11.
 • Türkiye'de Tarım Politikaları Kapsamında Sağlanan Destekler ve Kırsal Yoksulluk
 • BEYAZ, A., OZTURK, R., 2012. Biçerdöver Sarsaklarında Kinematik Analiz. 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Samsun. Kongre Bildiri Kitabı, 298-305 s.
 • Ellialtıoğlu, Ş., Başay, S., Kuşvuran, Ş. 2012. Patlıcanda Polen Dimorfizmi ve Anter Kültürü İlişkisinin İncelenmesi. TABAD (Research Journal of Agricultural Sciences) 5 (1): 149-152.
 • Kaşko Arıcı, Y., Kocabaş, Z. ve Koşkan, Ö., 2012. Bağımsız İki Grup için t-testi ve Alternatiflerinin I. Tip Hata ve Testin Gücü Bakımından Karşılaştırılması. 13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı (24-26 Mayıs), Gazimağusa, KKTC.
 • Kaşko Arıcı, Y., Özkan, M.M. ve Kocabaş, Z., 2012. İkili (Binary) Lojistik Regresyon Modelinde Çoklu Bağlantı Durumunun I. Tip Hata Üzerine Etkileri: Bir Simülasyon Çalışması. 13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı (24-26 Mayıs), Gazimağusa, KKTC.
 • Uçar, A., Duman, M., Şekeroğlu, A., 2012. Sülün yetiştiriciliğinin genel özellikleri. 8. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi Bildiri Kitabı: 248-256, Şanlıurfa (Poster)
 • Taşkesen, H.O.,Kıyak, O., 2012. Etlik Piliçlerde Beslemenin Göğüs Eti Miktarı ve Kalitesine Etkisi. Infovet, Hayvan Beslemede Güncel Yaklaşımlar, s. 64-73, İstanbul.
 • Dellal, İ. 2012. İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri, Tarım Eğitiminin 166.yıldönümü Etkinlikleri, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Ziraat Fakültesi,TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Çanakkale
 • Çelik, A., A. Karakaya, S. Avcı, C. Sancak, S. Özcan. 2012. Korungada külleme hastalığına potansiyel dayanıklılık kaynakları (Potential resistance sources for powdery mildew disease of sainfoin). Bitki Koruma Bülteni 52 (2): 153-162.
 • Olhan, E. 2012. “Türkiye’de Son On Yılda Destekler” Tarım ve Mühendislik Dergisi. Sayı 97-98( 2011-2012). TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. Ankara.
 • Gürsel, A. 2012. Süt Esaslı Ürünler Teknolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1602, Ders Kitabı No: 554. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. 196 s.
 • Gürsel, A. 2012. İçme Sütü Teknolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1601, Ders Kitabı No: 553. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. 169 s.
 • PULATSÜ, S. ve TOPÇU, A. 2012. Balık Üretiminde Su Kalitesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1591, Ders Kitabı: 543. 90 s.
 • Gürsel, A. 2012. Neden keçi sütü. Köy-Koop Haber, 2(13) s.14.
 • Gürsel, A. 2012. Süt hakkındaki doğrular ve yanlışlar. Köy-Koop Haber, 1(7) s.9.
 • Ataseven, Y., Arısoy, H., Köksal, Ö. 2012. Türkiye'de Tarım Politikalarının Gıda Güvencesi ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül, Cilt: 2, sf: 174-181, Konya.
 • DURSUN, İ., 2012. Doğrudan Ekim Makinaları. Türk Tarım Dergisi, Tarım Makinaları Tarım Türk, Sayı: 33, Yıl: 7, Sayfa: 53-56, İzmir.
 • Uyanık, M., Kara, Ş. M., Gürbüz, B., 2012. Sürdürülebilir kalkınmada biyoçeşitliliğin önemi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(2): 125-127.
 • MERIC,I., DEMİR, N. 2012. Farklı Oranlarda Ayçiçeği Tohumu Küspesi İçeren Yemlerle Beslenen Sazanlarda (Cyprinus carpio L. 1758) Dondurarak Depolamanın Kalite Özelliklerine Etkisi. Gıda, 37(2): 71-77.
 • MERIC,I., AVCI, A. 2012. Tanen İçerikli Yemlerle Beslemenin Sazan (Cyprinus carpio L. 1758)’Larda Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisi. Ekoloji Sempozyumu-2012, 3-5 Mayıs 2012, Kilis, Gaziantep, s. 362.
 • MERIC,I., DEMİR, N. 2012. Sazan Balığı Beslenmesinde Balık Unu Yerine Farklı Oranlarda Ayçiçeği Tohumu Küspesi İlavesinin Gonadosomatik ve Hepatosomatik İndekse Etkileri. Ekoloji Sempozyumu-2012, 3-5 Mayıs 2012, Kilis, Gaziantep, s. 54.
 • Özer, B. 2012. Functional foods: advances in probiotics. Food Ingredients Turkey 2012 (FiTurkey 2012). 17 October, Istanbul.
 • ONURBAS AVCIOGLU, A. 2012. Yenilenebilir Enerjiler. SGK Değişim Dergisi. Haziran 1012, s. 88-91, Ankara.
 • ONURBAS AVCIOGLU, A. 2012. Tarım Makinelerinde Alternatif Yakıtlar-Biyoyakıtlar. Tarım Türk-Tarım Makinaları Eki, Temmuz-Ağustos 2012, Sayı:36, s.28-32, İzmir.
 • MERIC,I., DEMIR, N. 2012. Balıklarda Geosmin ve 2-methyl İso-borneol Kaynaklı Koku Oluşumu. Limnoloji Sempozyumu 2012, 27-29 Ağustos 2012, Eğirdir, Isparta, s.108.
 • Özüpek, Ö. ve A.İ. Köksal. 2012. Ankara Koşullarında Yetiştirilen ‘Cooper 900’ ve ‘Gloster’ Elma Çeşitlerinin Muhafazası Üzerine 1-Methylcyclopropene Uygulamalarının Etkisi. 5. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu,71-75.
 • Sarıçiçek, B. Z. 2012. Koyunların Beslenmesi. Koyunculukta Sürü Yönetimi, Besleme ve Sağlığı. Paneli.11-12 Aralık 2012.
 • Özüpek, Ö., Bakoğlu, N., Tuna Güneş, N. 2012. Meyvelerde Derim Sonrası UV-C Uygulamaları. Türkiye 11. Gıda Kongresi.
 • Sarıçiçek, B.Z., 2012. Süt Sığırlarının Beslenmesi.Hayvan Bakım Besleme ve Süt Hijyeni Konferansı. 15.10.2012. Bartın
 • ÇİFTÇİ C.Y. 2012. Türkiye’de Tarımsal Yükseköğretim. TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi Yıl 1, Sayı 2. 10- 13. Ankara.
 • ÇİFTÇİ C.Y, H.S. ÖZTÜRK. 2012. Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri. Stratejik Yönetim Dergisi. Nisan Mayıs Haziran 2012. Yıl 1, Sayı 3, 50 – 57.
 • ÇİFTÇİ C.Y. 2012. Artık Hiçbir İlde Ziraat Fakültesi Açılmamalı, Hatta Bazıları Kapatılmalıdır. Tarım ve Mühendislik Dergisi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayım Organı Sayı 99-100/2012. ISSN-1- 300-0071, 32-36.
 • Yurtseven, E.; S. Avcı; H.S.Öztürk; S.Altınok and M.F: Selenay. Drenaj Suyu Kalitesi Yönetimi: Farklı sulama suyu tuzluluğu ve yıkama hacmi etkisinde toplam tuzluluğun (EC) değişimi.(Poster) II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu 24-25 Mayıs 2012, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, İzmir, 2012
 • Yurtseven, E.; S. Avcı; H.S.Öztürk; S.Altınok and M.F: Selenay. Farklı Sulama Pratiklerinin Yoncada Verim ve Su Kullanım Özellikleri Üzerine Etkisi II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu 24-25 Mayıs 2012, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, İzmir, 2012
 • Yurtseven, E.; H.S.Öztürk; S. Avcı; S.Altınok and M.F: Selenay. Farklı Sulama suyu kalitesi ve yıkama oranı uygulamalarında profil tuzluluğunun değişimi.Toprak Su Dergisi 1(1): 38-46, 2012
 • Erdoğan, E., Khabbazi, P. A., 2012. Yapı Yüzeyi Bitki Kullanımı, Dikey Bahçeler ve Kent Ekolojisi, Türk Bilimsel derlemeler dergisi 5 (2): 01-04, 2012. ISSN: 1308-0040, E-ISSN: 2146-0132.
 • ÇİFTÇİ C. Y.. 2012. Artık Hiçbir İlde Ziraat Fakültesi Açılmamalı, Hatta Bazıları Kapatılmalıdır. Tarım ve Mühendislik Dergisi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayım Organı Sayı 99-100/2012. ISSN-1- 300-0071, 32-36. Ankara.
 • Türkmen, N., Şenel, E. ve Atamer, M. 2012. İskandinavya orjinli fermente süt ürünleri. 11. Ulusal Gıda Kongresi, 10-12 Ekim, Hatay, Türkiye.
 • Türkmen, N., Şenel, E. ve Atamer, M. 2012. Geleneksel bir süt ürünü: Kımız. 11. Ulusal Gıda Kongresi, 10-12 Ekim, Hatay, Türkiye.
 • Türkmen, N. ve Şenel, E. 2012. Omega-3 yağ asitlerinin insan sağlığı açısından önemi ve süt ürünlerinde kullanımı. 11. Ulusal Gıda Kongresi, 10-12 Ekim, Hatay, Türkiye.
 • Türkmen, N., Akal, H.C. ve Şenel, E. 2012. Geleneksel bir süt içeceği:Yayık ayranı. 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs, Konya, Türkiye.
 • Türkmen, N., Şenel, E. ve Atamer, M. 2012. Geleneksel bir süt ürünü: Kımız. Köy-Koop Haber Gazetesi, Ekim sayısı, sayfa 7.


 • 2011

 • Polat, H.E. ve Olgun, M. 2011. GAP Bölgesindeki Hayvan Barınaklarında İç ve Dış Ortam Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Üzerine Bir Çalışma. GAP VI. Tarım Kongresi, Bildiri Kitabı, SS.261-267, ISBN: 978-975-7113-29-4, 09-12 Mayıs Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Şanlıurfa, Türkiye.
 • Olgun, M. 2011.Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Gübre Yönetimi.Damızlık Sığır Yetiştiricileri Dergisi Yıl:13,Ankara.
 • GÜLÇUBUK,B.-BEKTAŞ,M."Kırsal Kalkınma Aracı Olarak Kırsal Turizm Potansiyelini Belirlemeye Yönelik Bir Proje Uygulaması Bulguları".I.Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, 13-15.Eylül.2011-Karaman.
 • GÜLÇUBUK,B.-ER,S."Türkiye'de Yerel Ekonomik Kalkınmanın Gizli Dinamikleri: Üretici Örgütleri".1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı: 22-23.Eylül.2011-Malatya
 • Çınar B. ve Y.Okay. Bir Avuç Sağlık:Fındık. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Özet kitabı.04-08 Ekim 2011, Şanlıurfa, Türkiye.
 • GÜLÇUBUK,B."Tarımda Çocuk Emeği Sömürüsü ve Toplumsal Duyarlılık".12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi.14-16.Aralık.2011,Ankara.s.37
 • Olgun, M. 2011. Tarımsal Yapılarda Çevre Koşulları ve Denetimi (Tarımsal Yapılar ve Sulama, 248 s., Editörler: Olgun,M. ve Demir,A.O.). Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2269, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1266,Eskişehir.
 • Olgun, M. 2011. Hayvansal ve Bitkisel Üretim Yapıları (Tarımsal Yapılar ve Sulama, 248 s., Editörler: Olgun,M. ve Demir,A.O.). Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2269, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1266,Eskişehir.
 • S. Özlü, R.Shiranjang, O.Elibol, N.Akman, M.Türkoğlu ve M.Çördük (2011). Ağır Beyaz (ABE) ve Amerikan Bronz (Br) Hindilerin Farklı Seviyelerde Melezleri (G1 ve G2) ile Ağır Beyaz Genotipin Besi Performanslarının Karşılaştırılması. VII.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 14-16 Eylül, Adana. (Sözlü Bildiri)
 • Kaşko Arıcı, Y., Özkan, M.M. ve Kocabaş, Z., 2011. Heterojen Varyanslı Gruplarda Kruskal-Wallis Testi ile Transformasyon Sonrası Varyans Analizinin Karşılaştırılması.7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (14-16Eylül), Adana, Türkiye.
 • Ulukan, H. ve Gürsoy, M., (2011) Bitkisel Kökenli Tohumluk Üretiminin Genetik İlkeleri, Uyulması Gerekenler ve Karşılaşılan Sorunlar, Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi 14-17 Haziran 2011 Samsun, Samsun, Türkiye.
 • 34) Anlı, A. S., Polat, H. E. ve Semiz, G. D. 2011. Kırşehir İlinin Kuraklığının Analizi ve Sulak Alanlara Etkisi. II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi Sözlü Bildiriler Kitabı, (79-85) 22-24 Haziran, Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Kampüsü, Kırşehir.
 • Polat, H. E., Semiz, G. D. ve Anlı, A. S. 2011. Yoğun Hayvancılık Faaliyetlerinin Sulak Alanlar Üzerindeki Etkileri: Manyas Örneği. II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22-24 Haziran, Kırşehir.
 • S. Özlü, O.Elibol, N.Akman, M.Türkoğlu ve M.Çördük (2011). Ağır Beyaz (ABE) ve Amerikan Bronz (Br)Hindiler ile Bunların Melezlerinin (F1,F2 ve G1) Entansif ve Yarı Entansif Koşullarda Karkas Maliyeti. I. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 11-15 Mayıs, Antalya. (Sözlü Bildiri)
 • Ziraat Fakültesi Çubuklu Üreticilerle Buluşuyor “Organik Tarım Bilgilendirme Toplantısı- I” Çubuk Belediyesi - A.Ü.Ziraat Fakültesi . 19 Nisan 2011
 • OREL, O., 2011. “Tarımda kazalar: Şansızlık mı? Dikkatsizlik mi?"”, Anadolu İzlenimleri Dergisi, Sayı:39, S:46.
 • Guz, N., Dageri, A., Erdogan, T., Mousavi, M., Bayram, S., Gurkan M. O. 2011. Functional analysis of transferrin gene in Spodoptera littoralis. IVth Plant Protection Congress of Turkey .Maraş, Turkey.
 • Guz N., Gurkan M. O. 2011. Cloning of prophenoloxidase gene from Spodoptera littoralis IVth Plant Protection Congress of Turkey. Maraş, Turkey.
 • ERTUNÇ F,CANIK D, GOSPODARYK A, BUDZANIVSKA I and V. POLISCHUK. (2011). Elma Mozaik virusu Türkiye ve Ukrayna İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu, Tarım Bilimleri Dergisi, Vol:17 (2), 95-104.
 • Seçilmiş Bazı Yayınları
 • MERIC,I. 2011. İnsan Sağlığı Açısından Değerli Bir Kaynak: Balık Yağı.Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Dergisi (Journal of NFRL), Vol.2 (4):27-32, Aralık.
 • Ellialtıoğlu, Ş., Okay, Y. 2011. Bahçe Bitkilerinin Çoğaltılması. Bahçe Tarımı-I (A.Ü. Açıköğretim Fakültesi Yayınları Ders Kitabı).
 • ERDOGAN, V. 2011. Cevizde aşırı çiçek tozuna bağlı dişi çiçek dökümleri.VI.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Şanlıurfa.
 • 30) Anlı, A. S., ve Öztürk, F. 2011. Ankara İlinde Ölçülen Yıllık Maksimum Yağışların Bölgesel Frekans Analizi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28 (1), 61-71. Tokat.
 • Keskin, E. 2011. Mezgit Balığının (Merlangius merlangus) Mide İçeriğindeki Türlerin DNA Borkadlama Kullanılarak Moleküler Tayini. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 25-27 Ekim, Antalya (Sözlü).
 • Keskin, E. 2011. Türkiye Sularında Görülen Lamniformes Takımına ait Köpekbalığı Türlerinin Tanımlanmasında DNA Barkodlarının Kullanımı. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 25-27 Ekim, Antalya (Poster).
 • Sarıkamış G. 2011.Health Promoting Properties of Broccoli (Brassica oleracea L. var. italica).Turkish Journal of Scientific Reviews 4(2):79-82.
 • Ozgumus E., Alp I. , Kocabaş Z., 2011. Veri Zarflama Analizi ile Avrupa Ülkelerinin Hayvansal Üretim Etkinliğinin Ölçülmesi. 7.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Adana.
 • CANİK, D., BASIM, H. ve ERTUNÇ, F. 2011. Türkiye Bağ (Vitis vinifera L.) Alanlarından Elde Edilen Rhizobium vitis İzolatlarının Biyokimyasal ve Moleküler Olarak İncelenmesi IV. Bitki Koruma Kongresi, s.61, 28-30 Haziran, Kahramanmaraş
 • Dellal, İ. 2011. Türkiye ve AB Süt Sığırcılığının İşletme Ölçeği Açısından Karşılaştırılması, Tüsedad Dergisi, Sayı:9, s. 20-21.
 • Ellialtıoğlu,Ş., Gümüş, C. 2011. Orkidenin doku kültürüyle çoğaltımı. I. Orkide Çalıştayı, 24-25 Mayıs 2011, Kahramanmaraş.
 • Çelik, A., A. Karakaya, S. Avcı, C. Sancak, S. Özcan. 2011. Farklı korunga türlerinde görülen külleme etmenleri ve potansiyel dayanıklılık kaynakları ( The causal agents of powdery mildew disease observed on different sainfoin species and potential resistance sources). Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi. 28-30 Haziran 2011. Kahramanmaraş.
 • Sarıkamış G.2011.İnsan Sağlığı Bakımından Öne Çıkan Bazı Sebzeler. Turkiye VI.Ulusal Bahce Bitkileri Kongresi.04-08 Ekim 2011, Sanliurfa
 • Bayram, Ş., Ü. Zeybekoğlu, G. Söylemezoğlu, D. Canik & F. Ertunç, 2011. Türkiye Bağlarında Fitoplazma Hastalıklarının Olası Vektörleri. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-31 Haziran, Kahramanmaraş.
 • ONURBAŞ AVCIOĞLU, A., TÜRKER, U., ATASOY, Z. Ve D. KOÇTÜRK. 2011. Tarımsal Kökenli Yenilenebilir Enerjiler-Biyoyakıtlar. Nobel Yayınevi ISBN: 978-605-5426-71-2, 519 s, Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N. 2011. Uzaktan Algılama Teknikleri ile Bitkisel Üretim ve Verim Tahminleri. Spektrometrelerin Tarımsal Üretim Planlanmasında Kullanılması.Kurs Notları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 6-8 Aralık 2010.Ankara.
 • Genç, E., Genç, M.A., Aktaş, M." İskenderun Körfezi (Kuzeydoğu Akdeniz)’nde Ziber, Epinephelus costae Steindachner, 1878 (Serranıdae) Ovaryumunda Rastlanılan Philometra sp. (Nematoda) Enfeksiyonunun Uzun Dönemde İzlenmesi."FABA 2011 Sempozyumu (Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) 07-09 Eylül 2011 Samsun-Türkiye.
 • Olgun, M.2011. TARIMSAL YAPILAR (İkinci Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1577, Ders Kitabı:529, 445 s., Ankara
 • Olgun, M.2011. MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ(Statik)İkinci Baskı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1566, Ders Kitabı:519, 293 s., Ankara
 • Genç, E.,Yanar, Y.,Çaynak, B.,.Balık; İster doğadan ister çitlikten,2011,Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği Gazetesi - Köy-Koop Merkez Birliği,Yıl: 1 Sayı: 2.
 • R. Albayrak, E. Özgümüş, M.M. Özkan, Z. Kocabaş. Normallikten Sapma ve Farklı Örnek Genişliklerinde Parametrik ve Parametrik Olmayan İlişki Ölçütlerinin I. Tip Hatası. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Adana, Türkiye. 2011.
 • Uyanık, M., Kara, Ş. M., 2011. Tarımsal üretim planlamasında ihmal edilen stratejik bitkiler: Yağlı tohumlar. 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-30 Nisan 2011, Eskişehir.
 • Uyanık, M., Afshar Pour Rezaeieh, K., Delen, Y., Gürbüz, B., 2011. Baklagillerde bakteri aşılaması ve azot fiksasyonu. Ziraat Mühendisliği Dergisi, sayı 357.
 • Taşkesen, H. O., Yıldız, M. A., 2011. Denizli Tavuk Populasyonunda MtDNA D-loop Polimorfizmi. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. Adana 2011.
 • YAVUZCAN YILDIZ,H. (Editör). Su Ürünleri. Kitap.Anadolu Üniversitesi.
 • ERTUNC, F., CANİK, D. , TOPKAYA,Ş., SOYLEMEZOGLU,G. ve BAYRAM, S . 2011. Türkiye Bağlarında Bağ Sarılığı Fitoplazmalarının Varlığı ve Saptanması. Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, s, 90.
 • ERTUNC, F., CANİK, D. ve ULUBAS-SERÇE, Ç. 2011. Ülkemiz Elma mozaik virusu İzolatlarının Kılıf protein Gen Bilgesine göre Genomik Konformasyonları , Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, s, 92 .
 • Sarıçiçek, B. Z., 2011. Küçükbaş Hayvancılığın Sorunları ve Çözüm Önerileri. Malatya İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği. 05.02.2011. Malatya.
 • MERIC,I. 2011. Surimi Kaynaklı Ürünler ve Ürün Kalitesini Etkileyen Faktörler,Iğdır Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Vol.1 (3): 87-92, Eylül.
 • MERIC,I., 2011. Beyaz Etli Balıklardan Surimi Üretim Teknolojisi, Hasad Gıda, Mart-Nisan (310): 42-48
 • MERIC,I., DEMİR, N. 2011. Balıklarda Lipidler ve Lipid Oksidasyonu, Ziraat Mühendisliği Dergisi, Ocak-Haziran (356): 52-57
 • Dumanoğlu, H., Aygün,A., Erdoğan,V., Serdar, Ü., Kalkışım,Ö., Baştaş, K. ve Maden, S. 2011. Doğu Karadeniz Bölgesi sahil kuşağındaki bazı yerel elma çeşitlerinin meyve özellikleri bakımından değerlendirilmesi. VI.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Şanlıurfa.
 • ÇİFTÇİ C.Y. 2011. Tarla Bitkileri Bölümünün Duayenleri II. (Çağrılı Bildiri). IX. Tarla Bitkileri Kongresi (12 – 15 Eylül 2011) Cilt I. 3 – 36 Bursa,
 • ÇİFTÇİ C.Y, S. ADAK. 2011 Yemeklik Tane Baklagiller I.. Tarla Bitkileri I, Ünite 7 Anadolu Üniversitesi Yayınları ISBN 978-975-06-0930-5.130- 153. Eskişehir.
 • ÇİFTÇİ C.Y, S. ADAK.2011. Yemeklik Tane Baklagiller II. Tarla Bitkileri I, Ünite 8. Anadolu Üniversitesi Yayınları ISBN 978-975-06-0930-5.154- 179. Eskişehir.
 • Gürsel, A., E.A. Anlı, A. Gursoy. 2011.Sütün Homojenizasyonunun İnsan Sağlığı Üzerine Olası Etkileri. 7.Gıda Mühendisliği Kongresi. 24-26 Kasım 2011, Ankara. Kongre Kitabı, s.8.
 • Yıldız, M., Yıldız, Ç., Telci, C., Sağlam, S. ve Özcan, S. 2011. Gama ile ışınlanmış Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla fasulyeye (Phaseolus vulgaris L.) gen aktarımı. Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Nisan 27-30, Eskişehir.
 • Yıldız, M., Erkılıç, E.G., Koçak, N., Telci, C., Kurumlu, S. ve Özcan, S. 2011. Farklı ploidi seviyelerindeki şeker pancarı (Beta vulgaris L.) Hat ve Çeşitlerinin in vitro tuz stresine tepkileri. Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Nisan 27-30, Eskişehir.
 • Yıldız, M., Pelit, S., Telci, C., Koçak, N., Önol, B. ve Erkılıç, E.G. 2011. In vitro şartlar altında kültüre alınan eksplant yoğunluğunun doku kültürü tepkisi üzerine etkisi. Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Nisan 27-30, Eskişehir.
 • Yıldız, M., Telci, C. ve Önol, B. 2011. Yüzey sterilizasyonu işleminin eksplantın sürgün rejenerasyon kapasitesi üzerine etkisi. Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Nisan 27-30, Eskişehir.
 • Yıldız, M., Erkılıç, E.G., Telci, C., Pelit, S., Doğan, M. ve Özcan, S. 2011. In vitro tuz stresinin ketende (Linum usitatissimum L.) çimlenme, fide gelişimi ve klorofil kapsamı üzerine etkileri. Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Nisan 27-30, Eskişehir.
 • Yıldız, M., Haspolat, I., Erkılıç, E.G., Koçak, S. ve Kurumlu, S. 2011. Genetiği değiştirilmiş ürünlerin toprak ve su kaynakları üzerine muhtemel olumsuz etkileri. Prof. Dr. Nuri Munsuz Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu, 25-27 Mayıs, Ankara.
 • Yıldız, M. ve Telci, C. 2011. Lathyrus chrysanthus Boiss. bitkisinde gama radyasyonunun dormansinin giderilmesi üzerine etkisi. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran, Sansun.
 • Yurtseven, E.; H.S.Öztürk; S.Avcı; S.Altınok ve M.F.Selenay. Farklı yıkama hacmi uygulamaları altında toprak profil tuzluluğunun değişimi. II.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-25 Kasım 2011, Kızılcahamam, Ankara. Bildiri kitabı Cilt II, s.53-63, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araşt.Ent.Md., Yenimahalle, Ankara, 2011.
 • Uçar, A., Duman, M., Diktaş, M., Şekeroğlu, A., 2011. Yerli Gen Kaynağı Olarak Gerze (Hacıkadı) Tavuğu, Hasad Hayvancılık, 319, 62-64.


 • 2010

 • GÜLÇUBUK, B. ve Ark., "Kırsal Kalkınma Yaklaşımları Ve Politika Değişimleri". Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15.Ocak.2010. Ankara.
 • Erdoğan Eraydın, Esin 2010. Petrol İle Kirlenmiş Toprakların Biyolojik Olarak İyileştirilmesinin Laboratuvar Koşullarında Denenmesi. Doktora Tezi.Ocak 2010. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı(236 sayfa).
 • Polat, H.E., Kendirli, B. ve M. Olgun 2010. Seraların Isıtılmasında Biyogazdan Yararlanma Olanaklarının Belirlenmesi, I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 27-29 Mayıs, Kahramanmaraş, Türkiye.
 • GÜLÇUBUK, B., “Organik Tarım ve Kırsal Kalkınma”. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran – 1 Temmuz 2010, Erzurum.
 • GÜLÇUBUK, B. – vd. “Coğrafi İşaret Olarak Karaman Divle Tulum Peyniri”.KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (19): 15-23, 2010.
 • KOÇ, C., KOÇ, A.B., UYSAL, Ö., M. VATANDAS, M. 2010. Using of LED Lamps as Light Source for Production of Microalgae in Photobioreactors. 26th of Agricultural Machinery National Scientific Congress. 22-24 September. Hatay, Turkey.
 • S. Özlü, R. Shiranjang, M.Türkoğlu, A. Karaca ve O. Elibol (2010). Kağıt Sanayi Artıklarının Etlik Piliç Yetiştiriciliğinde Altlık Olarak Kullanılması. Kümes Hayvanları Kongresi. 7 – 9 Ekim, Kayseri. (Poster)
 • Ulukan, H. (2010) Küresel ısınma faktörleri ve küresel ısınmanın bazı tarla bitkileri tarımına etkisi, Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi 2(1): 71-79.
 • Böceklerle Ekoloji Eğitimi “Naz Önokul Anı Defteri”. 2010,s.32.
 • Özkan C., Tunca H., Akçi, N., Şahin A.K. 2010. Growing organic vegetables in Ankara Province. Workshop “Experiences Beyond Organic Agriculture and Agricultural Soil Quality in Japan and Turkey. June 20, 2010. Ankara Turkey
 • İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi “Hamdullah Suphi İ.Ö.O. Anı Defteri” 2010, s.97.
 • Özkan C., Tunca H. ve Kılınçer H. 2010. İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi. Eğitimde Reform Girişimi 7. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. S.29. Sabancı Üniversitesi, 17-18 Nisan 2010. İstanbul.
 • Böceklerle Ekoloji Eğitimi “Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri Anı Defteri.” 2010, s.112.
 • İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi “Atıfbey İ.Ö.O. Anı Defteri” 2010, s.455.
 • Kayseri Organik Tarım Konferansı “Türkiye’de Organik Tarım” Kayseri Ticaret Odası. 9.3.2010
 • EMİNOĞLU, M. B., BEYAZ, A., OREL, O., ACAR, A. İ., OZTURK, R., 2010. Çapa Makinası ve Traktör-Toprak Frezesi İle Çalışan Operatörlerin Fiziksel Yüklenmesinin Karşılaştırılması. 16. Ulusal Ergonomi Kongresi, 3-5 Aralık 2010, Çorum
 • BEYAZ, A., EMİNOĞLU, M. B., ACAR, A. İ., ÖZTÜRK, R., TÜRKER, U., 2010. Tarım İşçileri El Antropometrisinin Görüntü Analiz Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi. 16. Ulusal Ergonomi Kongresi, 3-5 Aralık 2010, Çorum. Bildiri özetleri kitabı 22 s.
 • Semiz G.D., Anlı, A. S. ve Polat, H. E. 2011. Kırsal Alan Faaliyetleri Etkisindeki Sulak Alanlar: Alınması Öngörülen Bilimsel ve Teknik Tedbirler. II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22-24 Haziran, Kırşehir.
 • Keskin, E., Atar, H. H. 2010. Engraulis Cinsine Ait Altı Türün Filogenetik İlişkilerinin Ortaya Koyulmasında DNA Barkodlarından Yararlanılması. I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 26-29 Ekim, Antalya (Poster).
 • Keskin, E. 2010. Türkiye’ye Endemik ve Tehlike Altındaki Sazan Türlerinin Filogenetik İlişkilerinin Mitokondriyal Sitokrom B Geninden Yararlanılarak İncelenmesi (En İyi Sunum Ödülü). 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 04-06 Ağustos, Bolu (Poster).
 • Keskin, E. 2010. Türkiye’deki Potamogeton Cinsine ait Bazı Türlerin Filogenetik İlişkilerinin DNA Dizi Analizi ile İncelenmesi. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 04-06 Ağustos, Bolu (Sözlü).
 • Keskin, E. Atar, H.H. 2010. Salmoninae Alt Familyasından Üç Ana Cinse ait Salmonidae Türlerinin Mitokondriyal DNA Filogenisi. 2.Ulusal Alabalık Sempozyumu, 06-08 Temmuz, Karaman (Sözlü).
 • Aklanoğlu, F., 2010. The Relationship of Landscape Design and Sustainable Building, İnternational Sustainable Buildings Symposium, 26-28 May 2010, Ankara.
 • Keskin, E. 2010. Zehirli balık türlerinin tespitinde filogenetik ilişkilerinden yararlanılması. I. Ulusal Toksikoloji Kongresi, 28-30 Mayıs, Erzurum (Poster).
 • Aklanoğlu F., 2010. Sürdürülebilir Yaşam Alanları: Eko-Köyler, International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 03-07 February 2010, Famagusta-North Cyprus.
 • Aklanoğlu F., 2010.Yeşil Çatı ve Yeşil Duvarlar (poster sunum), International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 03-07 February 2010, Famagusta-North Cyprus.
 • GENC, E., GENC, M.A., AKTAS, M., BİRCAN-YILDIRIM, Y.,İKİZDOĞAN, A.T. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Mannan-oligosakkarit (MOS) Kullanımı Üzerine Türkiye’de Farkındalık Yaratma. Akuakültürde Su Kalitesi Ve Balık Sağlığı Çalıştayı, Eğirdir, 28-29 Haziran 2010 (210)
 • Olhan, E. 2010. Modern Biyoteknolojinin Tarımda Kullanımının Politik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi. Farklı Boyutlarıyla Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Ankara Tabip Odası. Mattek Matbaacılık. ISBN: 978-605-5867-26-3. Ankara.
 • ERDOĞAN,D.,2010.Tarım Makinaları(Gözden Geçirilmiş 2.Baskı).Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No.501.Ankara.
 • ÇİFTÇİ C.Y. İ. ORTAŞ, S. ÇELİK, H. KENDİR, S. SAĞLAM. 2010. Tarımsal Yükseköğretim Programında Değişimler ve Sorunlar. (Sunulu Bildiri). TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi (11 – 15 Ocak 2010) Bildiriler Kitabı II, 1161 – 1180 Ankara
 • YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 19. Turp Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s
 • YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 20. Havuç Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s
 • YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 17. Brokoli Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s.
 • YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 18. Süs Lahanası Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s
 • YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 9. Salata Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 6 s.
 • YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 8. Taze Bakla Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s
 • YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 7. Taze Fasullye Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s.
 • YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 4. Hıyar Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s.
 • YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 5. Çekirdek Kabağı Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 6 s.
 • YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 6. Süs Biberi Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi,Basımevi , 6 s
 • YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 2. Biber Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s.).
 • YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 3. Patlıcan Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s.
 • YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 1. Sofralık Domates Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi ,8 s.
 • YANMAZ R, ERMİŞ S, ARAS V. 2010. Çekirdek kabaklarında kalite özellikleri. Tarım Türk, 24(5): 62-64.
 • YANMAZ R., TUNCER B., YARALI F. 2010. Çekirdek kabağı (cucurbita pepo l.) melezlerinin çerezlik performanslarının belirlenmesi. 8. Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26 Haziran, Van , 235-240.
 • YANMAZ R. 2010. Sebzeciliğe emek verenler. 8. Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26 Haziran, Van, 8-22.
 • YANMAZ R. , TUNCER B. 2010. Türkiye’de organik tarım eğitimi. I. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, Şanlıurfa, 483-493.
 • YANMAZ R., BEŞİRLİ G. 2010. Türkiye’de organik tarım araştırmaları. I. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, Şanlıurfa, 503-511.
 • YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 11. Roka Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 6 s
 • YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 12. Tere Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 6 s.
 • YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 10. Ispanak Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 6 s
 • YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 13. Maydanoz Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 6 s.
 • YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 14. Dereotu Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 6 s.
 • YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 16. . Baş Lahana Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s.
 • YANMAZ R., 2010. Pratik Sebze Yetiştiriciliği 15. Nane Yetiştiriciliği. Ankara Üniversitesi Basımevi , 8 s
 • ELİÇİN, A., GEZİCİ, M. ve UYGUN, S. 2010. Deniz Suyunun Tarımda Kullanımı ve Arıtma Olanakları. 26. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, s:89 - 95, Hatay
 • Ataseven, Y. ve Olhan, E. 2010. İçme Suyu Havzalarında Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirlenmeleri. IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül, Cilt: 2, sf: 1020-1027, Şanlıurfa.
 • Ataseven, Y. 2010. Türkiye’de Organik Tarımdaki Son Gelişmeler. TSE Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Yıl: 49, Sayı: 579 (Ağustos), sf: 95-100, Ankara
 • 144. GÜRBÜZ,B., N.ARSLAN, C.SANCAK, M.YILDIZ, A.IPEK, S.URANBEY, I.PARMAKSIZ and S.OZCAN. 2010. Wild Flower Bulbs of Turkey and Their Potential Use in Ornamental Industry. 28 th International Horticultural Congress, Abstracts Book, Vol.II: 395, 22-27 August 2010, Lisbon.
 • 141. B.GÜRBÜZ. 2010. Keyf Bitkileri-II. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No.535, 100s, Ankara. ( KİTAP )
 • Sarıkamış G., Roberts J., Mithen R. 2010.Brokolide (Brassica oleracea var. italica L.) Alifatik Glukozinolat Sentezi ile Ilişkili Moleküler Markerların Belirlenmesi. VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, Yüzüncüyıl Üniversitesi, 23-26 Haziran 2010, Van
 • Kırkağaç, M.U. 2010. Copepods as an Alternative Live Feed in Marine Aquaculture. International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Feruary 3-7 in Famagusta, Cyprus Island
 • Demir, I., Celikkol, T., sarıkamıs and Eksi, C. 2010. Vigor tests to estimate seedling emergence potential and longevity in viola seed lots. HortScience 46 (3), 405-405
 • Evsahibioğlu, A.N., T.Aküzüm ve B. Çakmak. 2010. Su Yönetimi, Su Kullanım Stratejileri ve Sınır Aşan Sular. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 11-15 Ocak 2010. Milli Kütüphane Konferans Salonu, Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve B. Çakmak. 2010. Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerinin Entegre Kullanımı. I.Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2010 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve B. Çakmak. 2010. Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerinin Entegre Kullanımı. I.Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2010 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 • Evsahibioğlu, A.N. 2010. Uzaktan Algılama Teknolojisi ile Yeraltı Suyu Hidrolojik Analizi. I. Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Simpozyumu, Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi, 20-22 Ekim 2010, Karaman.
 • Kandemir, K., M. Uyanık, Ş. M. Kara ve F. Özkutlu, 2010. Farklı sıra aralığı ve azot dozlarında yetiştirilen kişniş tohumlarının mikoelement içeriği. 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 15-17 Eylül, İzmir.
 • Sarıçiçek, B. Z., M. Duymaz. 2010. Akkeçilerde Vitamin E Destekli Kesif Yemle Flushing Uygulamasının Performansa Olan Etkileri. Ulusal Keçicilik Kongresi 2010. 24-26 Haziran 2010 Çanakkale, Bildiriler kitabı 249-254.
 • Mercanoğlu Taban, B. 2010. Su Kalitesinin Gıda Güvenliği ve İnsan Sağliğına Etkisi. Gıda Güvenliği, 4 (1): 50-52.
 • Özer, B.H. 2010. Fermente Süt Ürünleri, Probiyotik Organizmalar ve Peynir. Bölüm 8. (Gıda Biyoteknolojisi, N. Aran (Ed.), İTÜ Yayınları, Türkiye, 195-240.
 • ÇİFTÇİ C.Y,S. ÖZCAN, A. YÜCEL, K. M. KHAWAR, 2010. Baklagil Tohum Böceklerine (Bruchus spp.) Dayanıklı Transgenik Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkilerinin Geliştirilmesi. TÜBİTAK. Proje No: 106O058. Sonuç Raporu. 74 s..
 • Yurtseven, E.; B.Çakmak; G.D.Kesmez ve H.E.Polat. Tarımsal atık suların sulamada yeniden kullanılması. Ziraat Müh. VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Ankara, Bildiriler Kitabı I s.135-154, Ankara 2010.
 • Erdoğan, E., Kuter, N., 2010. "Edirne Kenti Kültür Varlıklarının Kent estetiği açisindan Değerlendirilmesi". Namık Kemal niversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, Cilt:7, Sayı:3.


 • 2009

 • Polat, H.E. 2009. Hayvan barınaklarının iklim değişikliği üzerine etkisi ve alınabilecek önlemler. I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18 Haziran 2009, s. 249-256, Konya, Türkiye.
 • GÜLÇUBUK,B.-YASAN,Z.,“İşsizlik Yoksulluk Göç Kıskacında Kırsal Alanda Kadın Emeği".Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16.Ekim.2009, İzmir-TURKEY.
 • Sağlam S., Khawar K. M., Çiftçi C. Y., Özcan S. In vitro Koşullarda Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkisine Yüksek BAP Ön Muamelesi ve Sonikasyon Metodu ile Gen Aktarımı. XVI. Biyoteknoloji Kongresi 13–16 Aralık 2009, Antalya
 • Sağlam S., Khawar K. M., Çiftçi C. Y., Özcan S. In vitro Koşullarda Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)’nin Apikal Meristem, Petiol, Kotiledon Boğum ve Hipokotil Eksplantlarından Adventif Sürgün Rejenerasyonu. XVI. Biyoteknoloji Kongresi 13–16 Aralık 2009, Antalya
 • Polat, H.E. ve M. Olgun 2009. Hayvancılık işletmelerindeki atık yönetimi uygulamalarının su kirliliği üzerine etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, Tokat, Türkiye.
 • Özkan C. (2009).Pamuk Ekosisteminde Kullanılan Bazı Pestisitlerin Yumurta-larva Parazitoiti Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) Üzerine Etkileri, TUBITAK Proje Sonuç Raporu , Proje no 107O906, s. 47.
 • Ozkan C., Tunca, H., Kaya C. ve Hacıalioğlu Y. 2009. Pamuk Ekosisteminde Kullanılan Bazı Pestisitlerin Yumurta-larva Parazitoiti Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) Üzerine Etkileri. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, s. 18, 15-18 Temmuz, Van.
 • Özkan, C. ve Gürkan O. 2009. Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)’nın farklı larva dönemleri üzerinde süperparazitizmin soliter larval parazitoiti Venturia canescens (Hymenoptera: Ichneumonidae) (Gravenhorst)’in gelişimine etkileri. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, s.329, 15-18 Temmuz, Van.
 • Güneş, E. ve Ataseven, Y. Dünya Finans Sistemindeki Gelişmeler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi Türktarım, Mayıs-Haziran 187, 34-47, Ankara, 2009.
 • Güneş, E. Türkiye'de Tarımın Kredilendirilmesindeki Gelişmeler ve Tarım Sektörüne Yansımaları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi Türktarım, Mayıs-Haziran 187, 14-21, Ankara, 2009.
 • Kaşko, Y., Özkan, M.M., Gürbüz, F. ve Kocabaş, Z., 2009. Gruplardaki Gözlem Sayıları Arasında Büyük Faklılıkların Varyansların Homojenlik Testleri Üzerine Etkisi. 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (24-26Haziran), Erzurum, Türkiye.
 • H. Kendir, N. Şahin-Demirbağ, K.M. Khawar and S.Özcan.2009 In vitro plant regeneration from Turkish Grasspea (Lathyrus sativus L) using immature zygotic embryo explant. Biotechnology & Biotechnological Equipments 22 (SCI Expanded)
 • Güneş, E. Küresel Kriz ve Gıda Sektörü, Türkiye Ziraat Yüksek Müh. Birliği Küresel Kriz ve Tarım Paneli, Ziraat Müh. Dergisi, 352, 24-35, Ankara, 2009.
 • Guz N. and Kilincer N. 2009 Molecular Characterization of Ephestia kuehniella Transferrin Protein and its Putative Role in Defence Reactions. Third Plant Protection Congress of Turkey. Van, Turkey.
 • KAVUNCU O., 2009, “Su Forumu ve Türkistan’da Su Problemi”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt 29, sayı 260: 6-7, Ankara.
 • Guz, N., Kocak, E., Kilincer N. 2009. Molecular Identification of Sunn Pest Egg Parasitoids. Third Plant Protection Congress of Turkey. Van, Turkey.
 • Okay Y. (2009). Tüplü-kaplı fidan yetiştiriciliği. Tarım Türk, 17: 16-20.
 • Okay Y., A. Günöz (2009). Gölbaşı’na endemik Centaurea tchihatcheffii Fisch et Mey. tohumlarının çimlenmesi üzerine bazı uygulamaların etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, Journal of Agricultural Sciences, 15 (2): 119-126.
 • Keskin, E. 2009. Türkiye’de bulunan Serranidae familyasına ait türlerin filogenetik ilişkilerinin belirlenmesinde mitokondriyal sitokrom b gen dizilerinin kullanılması. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 13-16 Aralık, Antalya (Poster).
 • Keskin, E., San, N.O. 2009. Tuz Gölünden izole edilen halofilik bakteri türlerinin filogenetik analizi. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 13-16 Aralık, Antalya (Sözlü).
 • 22) Anli, A. S., Apaydin, H. and Ozturk, F. 2009. Trabzon İlinde Gözlenen Yıllık Maksimum Yağışların Bölgesel Frekans Analizi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 15 (3), 240-248.
 • EMİNOĞLU, M. B., SÖNMEZ, N., OREL, O., ÖZTÜRK, R., ACAR, A.İ., 2009. “Çapa Makinesi İle Meyve Bahçelerinin Çapalanmasında Gün İçinde Enerji Tüketim Değerlerinin Değişimi”, 15. Ulusal Ergonomi Kongresi, 22 – 24 Ekim 2009, Konya.
 • ELİÇİN, A.K., KILIÇKAN, A. ve AVCIOĞLU, A.O., 2009. Mikroalglerden Biyodizel Üretimi. 25.Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Sayfa :273 - 278, 01-03 Ekim 2009, Isparta
 • 21) Anlı, A. S. 2009. Ankara'da Meydana Gelen Yağmurların L-moment Yöntemleri ile Bölgesel Frekans Analizi.Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 264s.
 • KOÇ, C., M. VATANDAS., AB.KOC. 2009. LED Aydınlatma Teknolojisi ve Tarımda Kullanımı. 25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi Bildiri Kitabı. sf:153-158. ISPARTA.
 • KOÇ,C., R.ÖZTÜRK, Aİ.ACAR,OY.HOCAOĞLU.2009. Elektro-pnömatik Soğan Sınıflandırma Düzeneği Simulatörünün Tasarlanması. 25. Ulusal Tarımsal Mekaznizasyon Kongresi Bildiri Kitabı. sf:349-352. ISPARTA.
 • Keskin, E. 2009. Balık genomlarının evrimi. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim, Nevşehir (Poster).
 • Keskin, E. 2009. Türkiye ihtiyofaunasindaki Acipenseridae biyoçeşitliliğinin filogenetik analizi. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim, Nevşehir (Sözlü).
 • Özkan C., Tunca H ve C. Kaya. 2009. T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Ostim Bölgesindeki Halı Deposunda Zararlı Böceklere İlişkin Gözlem Raporu.s. 34.
 • Atar H.H. ve Ateş, C. 2009. Türklerde Tarih Boyunca Su Ürünleri Avcılığı. Actaturcica 1:1 269-281
 • Guz, N., Alptekin, S., Velioğlu, S., Erdogan, C., Gürkan M. O. 2009. Characterization of Mace and Kdr Insecticide Resistance in the Peach Potato Aphid Myzus Persicae (Sulzer) Using PCR RFLP Third Plant Protection Congress of Turkey. Van, Turkey.
 • OREL, O., GÖLBAŞI, M., EMİNOĞLU, M.B., ACAR, A.İ., ÖZTÜRK, R., 2009. “Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği”, 15. Ulusal Ergonomi Kongresi, 22 – 24 Ekim 2009, Konya.
 • Keskin, E., Atar, H.H. 2009. Türkiye’nin Endemik Türü İnci Kefali’nin Filogenetik Analizi ve Sazansılar (Cypriniformes) Takımındaki Yeri. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz, Rize (Sözlü).
 • Özer,O.O, A. Özçelik 2009. Tarım Ürünlerinin Gümrük Birliği Kapsamına Alınması Durumunda Pamuk ve Tekstil Sektörü Üzerinde Yaratacağı Etkiler: Bir Genel Denge Analizi Tarım Ekonomisi Dergisi, 15(2).
 • Erdoğan, E.,2009. Mimarlık Bilgisi. A.Ü.Z.F. Yayın No:1574, Ders Kitabı:526, Ankara.
 • GÜRSOY, A., BALABAN, B. 2009. Stabilizatör ve Emülgatörün Dondurma Yapısına Etkisi. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 27-29 Mayıs 2009 Van. Filiz Matbaacılık. S. 124-128
 • E. Olhan ve Y. Ataseven. 2009. Türkiye’de İçme Suyu Havza Alanlarında Tarımsal faaliyetlerden Kaynaklanabilecek Kirliliği önleme ile İlgili Yasal Düzenlemeler. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:6 sayı:2. Tekirdağ.
 • Erdoğan, E., Erdinç, L., 2009. Peyzaj Yapıları. A.Ü.Z.F. Yayın No:1571, Ders Kitabı:523, Ankara.
 • Olgun, M.2009. TARIMSAL YAPILAR. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1577, Ders Kitabı:529, 445 s., Ankara
 • GÜRSOY, A., POLAT, N., GÜRSEL, A. 2009. Köpük krema. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Bildiriler Özet Kitabı, 21-23 Mayıs 2009 Denizli. Akın Ofset, s.91.
 • Bayram, Ş. 2009. Ankara’da elma kırmızı gal yaprakbiti Dysaphis devecta. Walk.(Homoptera)’da avcı Cocclinellidae türleri. A. Ü. Ziraat Fak., Tarım Bilimleri, 15(1):53-57
 • GÜRHAN,R.ve C.İ.ÇAY,2008.Pasif Süspansiyonlu Traktör Sürücü Koltuklarının Benzeştirilmiş Deney Ortamındaki Performansları,Ankara Üniv.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi(Journal of Agricultural Sciences),14(4),401-408.
 • Atar H.H.ve Alçiçek Z. 2009. Su Ürünleri ve Sağlık. TAF Prev Med Bull 8 (2): 173-176.
 • Toprak,N.N. ve Yılmaz, A.,2009. Erken laktasyon döneminde süt sığırlarının enerji ihtiyacının karşılanması. 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı p:162.
 • SEZEN, F., YETİŞEMİYEN, A. 2009. Krema Köpüklenmesinin Fizikokimyası. Akademik Gıda 7 (3) : 30-35s.
 • Dumanoğlu, H., Aygün, A. ve Erdoğan, V. 2009. Elma genotiplerinin mikro çoğaltımında farklı amonyum nitrat düzeylerinin sürgün ve kök oluşumu üzerine etkileri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1):177-182.
 • Dumanoğlu, H., Erdoğan, V., Aygün, A. ve Javadisaber, J. 2009. Ankara ilinde “Granny Smith” elma çeşidinde ekstrem yaz iklimi koşullarının meyve kalite özellikleri üzerine etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2):193-199.
 • ÇİFTÇİ C.Y.,S. SAĞLAM, K.M. KHAWAR. 2009. Türkiye’de Yemeklik Tane Baklagiller Konusunda Yapılan Araştırmalara Genel Bir Bakış. (Sunulu Bildiri). Tarladan Sofraya Kuru Fasulye Çalıştayı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü. 30 – 31 Temmuz 2009. 80- 83. Eskişehir.
 • 126. GÜRBÜZ,B., A.İPEK., B.COSGE, Ü.BİNGÖL, F.GEVEN ve G.AKGÜL. 2009. Doğal ve Kültür Ortamlarından Elde Edilen Salvia verticillata ssp. verticillata Herba Uçucu Yağının Kimyasal Bileşenleri. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt II: 266-268, Hatay. (ARAŞTIRMA)
 • ÇİFTÇİ C. Y. ,K. M . KHAWAR, S. SAĞLAM. 2009. Türk Tarımının ve Fasulye Tarımının Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri. (Sunulu Bildiri). Tarladan Sofraya Kuru Fasulye Çalıştayı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü. 30 – 31 Temmuz 2009. 41- 53. Eskişehir.
 • ÇİFTÇİ C.Y.,S. SAĞLAM, K.M. KHAWAR. 2009. Fasulye Tarımının Dünü, Bugünü ve Geleceği. (Sunulu Bildiri). Tarladan Sofraya Kuru Fasulye Çalıştayı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü. 30 – 31 Temmuz 2009. 54- 65. Eskişehir.
 • ÇİFTÇİ C.Y. 2009. Tarla Bitkileri Bölümü Duayenleri (Çağrılı Bildiri). Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Cilt I. 3 – 12. Hatay.
 • ÇİFTÇİ C.Y. 2009. Türkiye’de Bulunan Devlet ve Vakıf Üniversiteleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No., Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler 822. 41 s. Ankara.
 • ÇİFTÇİ C.Y., H. ÇİFTÇİ. 2009. Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde Yapılan Doktora ve Doçentlik Çalışmaları (30 Ekim 1933 – 30 Haziran 1948). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No. Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler 823. 400 s. Ankara.
 • Silleli H., H. Taşbaş, C.İ., Çay “Tarım ve Orman Traktörlerinde ön Sert Bölgenin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma” Tarım Bilimleri Dergisi, 15 (2): 166-172
 • Silleli, H., C.İ., Çay, A.Ş., Akyüz “Tarım ve Orman Traktörleri, İnşaat ve Kazı Makinalarında Kullanılan Sürücü Koltukları Emniyet Kemeri Ankrajları ile İlgili Deney Yöntemleri ” Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi, Isparta, 383-392.
 • YANMAZ R. 2009. Türkiye’de minyatür sebze yetiştiriciliği. Hasad., 24(285): 92-94.
 • Bayram, Ş. & S. Çobanoğlu, 2009. Karaçam ağacından (Pinus nigra J. F. Arnold)Türkiye faunası için yeni ve bilinen Oribatid Akarlar (Acari: Oribatida). Bitki Koruma Bülteni, 49(4):145-152.
 • Ataseven, Y. ve Yasan, Z. 2009. Çevrenin Korunması Kapsamında Organik Tarımın Değerlendirilmesi. 1.GAP Organik Tarım Kongresi, sf: 554-563, 17-20 Kasım 2009, Şanlıurfa.
 • Karaca, A., Türkmen, C., Arcak, S., Haktanır, K., Topçuoğlu, B., Yıldız, H. 2009. Çayırhan Termik Santralı Emisyonlarının Yöre Topraklarının Bazı Ağır Metal ve Kükürt Kapsamlarına Etkilerinin Belirlenmesi. A.Ü. Çevre Bilimleri Dergisi,Cilt: 1 Sayı: 1 Sayfa:25-41.
 • Evsahibioğlu, A.N. 2009. Usage Passibilities of Remote Sensing Technology for Irrigation system Planning. Fith International World Water Forum. 16-22 Manch 2009 Sütlüce Congress Centre, Haliç, İstanbul, Turkey
 • Evsahibioğlu, A.N. ve G. Çaycı. 2009. Tarımda Teknoloji Kullanımı. TRT 2, Bu Toprağın Sesi, 20 Ekim 2009, Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve Ö.Yılmaz. 2009. Ülkemizde ve Avrupa’da Arazi Toplulaştırması. Toprak Mülkiyeti Sempozyumu. Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği, 17-18 Aralık 2009. Ankara.
 • Ayten KARACA, Cafer TÜRKMEN, Sevinç ARCAK, Koray HAKTANIR, Bülent TOPÇUOĞLU, Hakan YILDIZ. 2009. Çayırhan Termik Santralı Emisyonlarının Yöre Topraklarının Bazı Ağır Metal ve Kükürt Kapsamlarına Etkilerinin Belirlenmesi. A.Ü. Çevre Bilimleri Dergisi. Cilt: 1 Sayı: 1 Sayfa: 025-041 DOI: 10.1501/Csaum_0000000004
 • Taşkesen, H. O., Gedik, Y., Meydan, H., Özdil, F., Yıldız, M.A., 2009. Türkiye’de Yetiştirilen Norduz, Karakaş ve İvesi Koyunlarında Fec-B Geni Polimorfizminin PCR-RFLP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi. 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. Erzurum 2009.
 • B. Z. Sarıçiçek, Ü. Kılıç, 2009. Mısır Silajına Farklı Katkı Maddeleri İlavesinin Silaj Kalitesi Gaz Üretimi Ve Gaz Üretim Parametreleri Üzerine Etkileri. 6. Ulusal Zootekni Kongresi 24-26 Haziran 2009 Erzurum. Bildiri Özetleri Kitabı 172.
 • Özer, B.H. 2009. Gıda güvenliği açısından Türkiye’de süt endüstrisinin mevcut durumu. 1. Gıda Güvenliği Kongresi, 4 Aralık, İstanbul.
 • Çakcı, I. ve Çelem, H. 2009. Kent parklarında görsel peyzaj algısının değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 15(1): 88-95.
 • KAVUNCU O., 2009, Güzel Türkistan, Doğu Kütüphanesi-Seyahat, İstanbul, 196 sahife+14 resim.
 • Yıldız, M. ve Güler, M. 2009. Tuza töleranslı yeni çeşit geliştirilmesinde radyasyon ve doku kültürü tekniklerinin kullanılması. 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 345-349, Konya.


 • 2008

 • GÜLÇUBUK,B."Bingöl İlinde Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri". II.Bingöl Sempozyumu.25-27.Temmuz.2008, Bingöl,s.73-82.
 • GÜLÇUBUK,B.,“Türkiye Tarımında Çocuk İşçiliğinin Boyutları ve Çalışma Yaşamındaki Yeri”. 1 nci Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi 6-8.Kasım.2008, Sakarya.
 • GÜLÇUBUK,B.,“Türkiye'de Kırsal Alanda Kadın". Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, 15-17. Ekim.2008,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kızılcahamam-Ankara.
 • GÜLÇUBUK,B., "Türkiye'de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Uygulamaları Üzerine Analitik Bir Yaklaşım:Popüler Bir Alan mı, Kalkınmaya Dayalı Bir Uygulama mı?".VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Bursa.
 • Sağlam S.2008. Türkiye’de Mercimek Tarımının Sorunları ve Çözüm Önerileri. Agroskop Tarım-Gıda-Hayvancılık Dergisi. Ağustos-Eylül 2008 Yıl:1 Sayı:5 Sayfa:25
 • Güneş, E. Dünya'da Gıda Krizi: Türkiye Açlıktan Nasıl Kurtulur? Dünya Gıda Günü Konferansı, Ziraat Mühendisleri ve Kimya Mühendisleri Odası, Ankara, 17 Ekim 2008.
 • Güneş, E. ve Özbudak, S. Dünyada Karma Yem Üretimi ve Çeşitli Ülkelerde Yem Sanayiinin Pazar Yapısı, Türkiyem Yem Magazin Dergisi, Eylül Sayı:52, 43-48, Ankara, 2008.
 • Güneş, E. Bitkisel Yağ Açığı, Tarım Kredi Aylık Yayın Organı Sayı:443, Ankara, 2008
 • 19) Anlı, A. S., Yürekli, K. ve Apaydın, H. 2008. Samsun İlinde Gözlenen Ekstrem Yağışların Gösterge Taşkın Yöntemi ile Bölgeselleştirilmesi, V. Su Forumu, Sel, Taşkın ve Heyelan Konferansları Bildiriler Kitabı, (80-93), DSİ VII. Bölge Müdürlüğü, 24-25 Temmuz, Samsun.
 • Güneş, E.Karma Yemde İç Pazarın Geliştirilmesi, 9. TUYEM Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yem Magazin Özel Sayı, Haziran, (51), 103-119, Antalya, 2008.
 • Güneş, E. ve Arısoy, H. Avrupa Birliğinde Gıda Politakaları ve Türkiye'nin Uyum Sürecindeki Çalışmalarının Değerlendirilmesi, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 58-70, Bursa 2008.
 • Güneş, E., Köse, N., Kıral, T. Dünyada ve Türkiye'de Başlıca Gıda Ürünleri Tüketimindeki Eğilimler, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 102-111, Bursa 2008.
 • 17) Anlı, A. S., Yürekli, K. ve Öztürk, F., 2008. Ankara İlinin Yıllık Toplam Yağmur Miktarlarına Göre Bölgesel Kuraklık Analizi. V. Su Forumu, Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı Bildiriler Kitabı, (172-183), DSİ V. Bölge Müdürlüğü, 15–16 Mayıs, Ankara.
 • Karakaya, A. 2008. Yoncada mildiyö hastalığı (Downy mildew of alfalfa) Hasad 278: 76-77.
 • 15) Anlı, A. S., Yürekli, K. ve Öztürk, F., 2008. Tokat İlinde Saptanan Kurak Sürelerin L moment Tekniği ile Bölgesel Frekans Analizi. İklim Değişimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (85-98). TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası, Ankara.
 • Dellal, İ., “Küresel İklim Değişikliği ve Enerji Kıskacında Tarım”, İGEME’den Bakış, Sayı 35, Ankara, (2008).
 • Aklanoğlu F., 2008. Hititler’de Yerleşme Özellikleri (Hattuşa, Şapinuva ve Alacahöyük), VII. Uluslar Arası Hititoloji Kongresi, 25-31 Ağustos 2008, Hitit Üniversitesi, Çorum.
 • Eraktan, G. 2008. "Kapak Konusu: Dünya Gıda Krizi ve Türkiye", "Tarım Ürünleri Piyasalarında Gelişmeler Dünyada ve Türkiye'deki Etkileri,Beklentiler, Öneriler", Stratejik Analiz Dergisi, Sayı:98, sf: 21-32, Haziran 2008.
 • Eraktan, G. 2008. "Küresel Gıda Krizi ve Türkiye", Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Bakış, No:5, Haziran 2008, Ankara.
 • ÇAKMAK, B., YILDIRIM, M. ve AKÜZÜM, A. 2008. Türkiye’de Tarımsal Sulama Yönetimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Su Politikaları Kongresi. Ankara.
 • Erdoğan, E., Aklanoğlu F., 2008. Kentsel Turizm, Kentler ve Değişim: Mardin Örneği. Turizm ve Mimarlık Sempozyumu 2, 31 Ekim-02 Kasım 2008, Antalya Mimarlar Odası, Antalya.
 • Elibüyük, İ. Ö., 2008. Bitkisel Ürünlere Karşı Tarımsal Biyoterörizm (Agroterörizm). OMÜ Zir. Fak. Dergisi 23, 198-208.
 • Olhan, E. ve Ataseven Y. 2008. Biyogüvenlik Kapsamında Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. VIII Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. Bursa.
 • Olhan, E. 2008. Alternatif Enerji- Biyodizel. Tarım Türk Dergisi. Sayı:13. Yıl:3. İzmir.
 • Ellialtıoğlu, Ş.2008. Hibrit Çeşitler ve Melezleme. Bilim ve Teknik,482: 94-97.
 • PULATSÜ, S., AŞIR, U., KARACA, İ. ve TOPÇU, A. 2008. Kesikköprü Baraj Gölü’nde Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliği: Su Kalitesi ve Taşıma Kapasitesindeki Değişimler. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu. 14-16 Ekim 2008, Isparta.
 • Ataseven, Y. ve Güneş, E. 2008. Türkiye’de İşlenmiş Organik Tarım Ürünleri Üretimi ve Ticaretindeki Gelişmeler. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, Cilt 22, Sayı 2, 25-33, Bursa (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University)
 • . Silleli, H.,.(2007) “Traktörlerin Uzunlamasına Eksende Kütlesel Atalet Momenti ve Ağırlık Merkezinin Salınım Yöntemiyle Belirlenmesi” Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 3 (4), 217 – 223
 • Erdoğan, E., Aklanoğlu F., 2008. Termal Turizm ve Afyon-Gazlıgöl Örneği. E-Journal of New World Science Academy, Cilt:3, Sayı:1, Sayfa: 83-92.
 • ÇİFTÇİ C.Y. 2008. Kuruluşunun 75. Yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü (1933 – 1948). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1496, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 820. 728 s. Ankara.
 • YANMAZ R., ERMİŞ S. 2008. Türkiye bitki gen kaynakları biriminde mevcut havuç (Daucus carota L. ), maydanoz (Petroselinum spp.) ve ıspanak (Spinacia oleracea) gen kaynaklarının morfolojik özelliklere dayalı karakterizasyonu. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Eylül 2007, Erzurum, 50-54.
 • YANMAZ R., TUNCER B., EYDURAN E. 2008. Çekirdek kabaklarında (Cucurbita pepo L.) meyve şekli ve ağırlığı ile tohum verimi ilişkisi. Türkiye III. Tohumculuk Kongresi , 25-28 Haziran 2008, Kapadokya-Nevşehir, Bildiriler, 47-51.
 • YANMAZ R., ERMİŞ S. 2008. Türkiye bitki gen kaynakları biriminde mevcut havuç (Daucus carota L. ), maydanoz (Petroselinum spp.) ve ıspanak (Spinacia oleracea) gen kaynaklarının morfolojik özelliklere dayalı karakterizasyonu. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Eylül 2007, Erzurum, 50-54.
 • YANMAZ R,, TUNCER B. 2008. Parklarımızın kış gülleri: Süs lahanaları. Hasad Dergisi, 24 (279): 90-93.
 • YANMAZ R. 2008. Bahçelerimizi süsleyen sebzeler: Süs Biberleri. Hasad Dergisi, 24(280): 98-103.
 • YANMAZ R., ERMİŞ S., SARIKAMIŞ G. 2008. Türkiye bitki gen kaynakları biriminde mevcut bezelye (Pisum sativum L.) gen kaynaklarının morfolojik özelliklere dayalı karakterizasyonu. VII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 26-29 Ağustos 2008, Yalova, BASKIDA.
 • YANMAZ R. 2008. Sebze yetiştiriciliğinde hibrit çeşit kullanımı ve çeşit önerileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2006, 15 (1-2), 11-28. (Özel Sayı).
 • YANMAZ R. 2008. Organik tarım ve Türkiye. Türkiye Kalkınma Bankası dergisi, Temmuz-Eylül 2008, Sayı 49: 33-39.
 • Özkaya, M.T., Ulaş, M. ve Çakır, E., “Zeytin Ağacı ve Zeytin Yetiştiriciliği”, 1-25s; (in) “Zeytinyağı” (ed: Göğüş, F., Özkaya, M.T. ve Ötleş, S.,), Eflatun Yayınevi, Aralık 2008. Ankara. 267s. 2008. (Kitap kısmı).
 • Bayram, Ş. 2008. Ankara’da Karaağaç (Ulmus glabra Mill.)’da Gal Yapan Yaprakbitlerinde Avcı Coccinellidae (Coleoptera), Chrysopidae ve Hemerobiidae (Neuroptera) Familyasina Bağlı Türler. A. Ü. Ziraat Fak., Tarım Bilimleri Dergisi, 14 (4) 386-393.
 • 122. GÜRBÜZ,B., A.İPEK ve S.MOKHTARZADEH. 2008. Türkiye Florasında Bulunan Origanum Türleri. Ziraat Mühendisliği Dergisi, say.350: 4-7, Ankara.
 • 115. B.GÜRBÜZ, R.BAHTİYARCA, A.İPEK, Y.ARSLAN, T.AKAR, B.COŞGE, A.GÜMÜŞÇÜ, D.BAŞALMA ve H.TELLİ. 2008. Seçilmiş Oğulotu (Melissa officinalis L.) Hatlarının Ankara Koşullarında Herba Verimi ve Bazı Özelliklerinin Araştırılması. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1): 85-96, Antalya. (ARAŞTIRMA)
 • Demir, N. 2008. Kurtboğazı ve Çamlıdere Baraj Göllerinde Ötrofikasyon: İçme Su Arıtımına etkileri. Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı, Çevre ve Orman Bak., DSİ Genel Müd., 236-245, Ankara.
 • Demir, N., B. Dural, Ö. Fakıoğlu, 2008. Su Çerçeve Direktifi’ne Göre Göllerin Ekolojik Durumunun İzlenmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanımı. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 43. s, Urla, İzmir.
 • Toprak, N. N. 2008. Kanatlı hayvan beslemede betain. Yem Magazin 52: 25-27.(Derleme)
 • Toprak, N. N. 2008. FEFAC tarafından AB yem sektöründe dile getirilen kilit konular. Yem Magazin 51:35-39.(Çeviri)
 • Olgun, M.2008. MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ(Statik). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1566, Ders Kitabı:519, 293 s., Ankara
 • YILMAZ, O.YÜKSEL Ü., D. 2008. Ankara Kentinde Kentsel Isı Adası Etkisinin Yaz Aylarında Uzaktan Algılama ve Meteorolojik Gözlemlere Dayalı Olarak Saptanması ve Değerlendirilmesi. G.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi.Yıl:2008, Sayfa No:937
 • Evsahibioğlu, A.N. 2008. Sulama Sistemlerinin Yönetiminde Uzaktan Algılama Teknolojisinin Kullanılma Olanakları. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. V.Bölge Müdürlüğü Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı 15-16 mayıs 2008. DSİ Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N. 2008. Yüzyılımızda Dünyada ve Türkiye’de Su Sorunu ve Çözüm Yolları Üretmede Uzaktan Algılama Teknolojisinin Kullanımı. TRT GAP TV. 9 Nisan 2008 Çarşamba Yapımcı:Nilgün Şandır, Sunucu:Mehmet Efe. Bu Toprağın Sesi Programı. 08.00-09.00, Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N. 2008. Remote Sensing Technology for Renewable Resource Management in Turkey: Water Resources and Irrigation System Planning. 4.Internatıonal Conference on Renewable Resources and Biorefineries. 1-4 June 2008. Rotterdam The Netherlands.
 • Evsahibioğlu, A.N. 2008. Sulu Tarım Alanlarında Küçük Parselli Bitki Desenlerinin Uzaktan Algılanma Potansiyeli. II. Uzaktan Algılama Kongresi. Kayseri Üniversitesi, İTÜ, TÜBİTAK, ID:45. 13-15 Ekim 2008 Kayseri
 • Evsahibioğlu, A.N. 2008. Su Kaynaklarının Etkin ve Sürdürülebilir Kullanımı. Tarım Sürdürülebilir mi? Panel Sürdürülebilir Tarım Geliştirme Derneği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bolu Valiliği 17 Aralık 2008, Bolu
 • Evsahibioğlu, A.N. 2008. Sulama Sistemlerinin Yönetiminde Uzaktan Algılama Teknolojisinin Kullanılma Olanakları, DSİ Genel Müdürlüğü V. Bölge Müdürlüğü Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı 15-16 Mayıs 2008 DSİ, Ankara
 • Evsahibioğlu, A.N. 2008. Yüzyılımızda Dünyada ve Türkiye’de Su Sorunu ve Çözüm Yolları Üretmede Uzaktan Algılama Teknolojisinin Kullanımı. TRT GAP TV. 9 Nisan 2008, Ankara
 • Ayten KARACA; Hasan Sabri ÖZTÜRK; İlhamin BAYRAMİN; Gülay ERPUL; Remzi Baki SUİÇMEZ. 2008. Küresel ısınma ve ülkemiz tarımına etkileri.Türk Tarım Dergisi, sayı: 179.
 • Güneş, N.T. 2008. Kalecik Ayvası meyvelerinin soğukta muhafaza performansı. Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 08-11 Ekim 2008, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya, 84–92.
 • MERIC,I., DEMİR, N. 2008. Alabalıklarda Büyüme Hormonu ve İnsülin-Benzeri Büyüme Faktörü-I ile Besleme Koşulları Arasındaki İlişki. 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 66s.
 • MERIC,I., 2008. Alabalık Yemlerinde Kullanılan Alternatif Bitkisel Yem Hammaddeleri ve İçerdiği Anti-Besinsel Faktörler. 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 67s.
 • Mercanoğlu, B. Aytaç, S.A. 2008. Tavuk Etlerinden Salmonella spp. Belirlenmesine Yönelik Hızlı Bir Yöntem. Gıda, 33 (5): 205-211.


 • 2007

 • GÜLÇUBUK,B.-ALUFTEKİN,N., 2007. "Kırsal Kalkınmada İnternet Tabanlı Bilgi Sistemlerinin Kullanımı ve Buna Yönelik Politika Yaklaşımları". TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türktarım Dergisi, Sayı:174, Mart-Nisan 2007, ss:10-16, Ankara.
 • GULCUBUK, B., “Kalkınma Stratejileri Açısından Tarımda Tabana Dayalı Kooperatif Örgütlenmesinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Temelleri”. 2007-Ulusal Kooperatifçilik Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Koop-Mer, 25–26 Mayıs 2007, Ankara, s:129–139.
 • KUTLAR, İ., 2007.Türkiye'de Kadınlara Yönelik Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Tarım ve Mühendislik Dergisi, 80:72-75, Ankara.
 • Sevil Sağlam, Muhammed Aasim, Khalid Mahmood Khawar, Sebahattin Özcan, Cemalettin Yaşar Çiftçi.2007. Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria L. (Çivitotu) Bitkisinde Değişik Jelleştirici Maddelerin In Vitro Adventif Sürgün Rejenerasyonuna Etkisi. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 28-31 Ekim 2007, Antalya.Poster No: P-BHB22 Sayfa No:17
 • S. Sağlam, K.M. Khawar, C.Y. Çiftçi, S. Özcan. 2007. Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkisinde Olgunlaşmış Embriyolardan Adventif Sürgün Rejenerasyonu. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 28-31 Ekim 2007, Antalya. Bildiri Kitabı, Sözlü Bildiri No: S-BHB29 Sayfa No:135
 • GULCUBUK, B.-ÖZER,D.,“Toplum Temelli Kalkınma İlkeleri Açısından GAP Bölgesinde Tarımda/Kırsal Alanda Örgütlenme”. GAP V. Tarım Kongresi, 17–19 Ekim 2007, Şanlıurfa, s:253–259.
 • Okay Y. (2007). Meyve fidanı yetiştiriciliği. Tarım Türk, 8: 14-20.
 • Özçelik, A.,,2007. "Türkiyede Desteklerin Değerlendirilmesi" Pankobirlik Dergisi, satı: 90, s. 18.21.
 • Özçelik, A.,,2007. "Tarım Kanunu ve Kooperatifçilik", Türkiye koop. Dergisi, sayı:94, s. 44-47.
 • 13) Anlı, A. S. 2007. Küresel Isınma ve Çölleşme, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Aylık Yayın Organı. Yıl:23, Sayı: 414, Sayfa: 14, Ocak 2007, Ankara.
 • ERDOĞAN, V., A. AYGÜN. 2007. Kara dutun (Morus nigra L.) yeşil çelikle çoğaltılması üzerinde bir araştırma. 2. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 172-175, Tokat.
 • ERDOĞAN, V., A. AYGÜN, B. ŞAN, A. KOLTARLA, N. GÜNEŞ, H. DUMANOĞLU. 2007. ‘Ankara’ armudu (Pyrus communis L.) klonlarının RAPD tekniği ile moleküler analizi. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Bildiriler kitabı, Cilt 1: 56-59.
 • Özçelik, A.,,2007. "Türkiye Tarımında Destekleme Uygulamaları", Tarımda Destekleme Paneli 28 Nisan 2007, Türk Ziraat Müh. Birliği ve Vakfı Yayını, s. 16-22. Ankara
 • ELİÇİN,A.K., SAÇILIK,K. ve ERDOĞAN, D.2007.Haşhaş Yağı Esterlerinin Bir Diesel Motorda Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, 5-6 Eylül, Kahramanmaraş
 • CANİK, D. ve ERTUNÇ, F. 2007. Ankara ve Yalova İllerindeki Armut Bahçelerinde Görülen Pear Decline Fitoplazma Enfeksiyonunun Moleküler Karakterizasyonu. II. Bitki Koruma Kongresi, s.108 – Isparta 2007.
 • Yılmaz, T. ve Özyavuz, M. 2007. Yaya bölgelerinin trafik ve yol güvenliği açısından planlanması, Ankara-Sakarya Caddesi Yaya Bölgesi Örneği. Trafik ve Yol Güvenliği 4. Ulusal Kongresi, Gazi Üniversitesi, ANKARA
 • Eraktan, G. 2007. "Ortak Tarım ve Balıkçılık Politikaları", Avrupa Birliği Politikaları, sf: 91-118, İmaj Yayınevi, Ankara.
 • Eraktan, G. 2007. "Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Tarımı ve Tarım Politikasında Değişim Beklentileri". Türkiye-AB İlişkileri Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları, Alp Yayınevi, Yayın No:47, ISBN:978-975-6674-53-6, Ankara.
 • Arslan, M. ve Erdinç, Y.L. 2007. Sukkulent Yer Örtücü Bitkiler Estetik ve İşlevsel Kullanımı, Flora Turizmi Eğitim Programı Bildiriler Kitabı, s: 41-51, Atatürk Üniversitesi, Gökyüzüne en Yakın Bitkiler Alpin Çiçekler Projesi, (20 Nisan- 9 Mayıs 2007) Erzurum.
 • Arslan, M., Barış, E., Erdoğan, E., Dilaver, Z., 2007. Yeşil Yol Planlaması. Flora Turizmi Eğitim Programı, Sayfa: 53-63, Erzurum.
 • Bayram, Ş. 2007. Ankara’da Karaağaç (Ulmus glabra Mill.)’da Gal Yapan Yaprakbitlerinde Avcı Coccinellidae (Coleoptera), Chrysopidae ve Hemerobiidae (Neuroptera) Familyasina Bağlı Türler. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 27-29 Ağustos,2007, Isparta.
 • Ellialtıoğlu, Ş., Sevengör, Ş., Sezik, E. 2007. Şanlıurfa'da Nane Tarımının Geliştirilmesi Üzerinde Çalışmalar. Şanlıurfa GAP GİDEM Bilgilendirme Toplantısı, 30 Mart 2007, Seminer Notları (Yayımlanmamış).(http://iller.gidem.org/Sanliurfa/TibbiAromatikBitkiler.aspx)
 • Turgay O. C., Erdoğan E.E., Karaca A. 2007. Değişik Biyoremidasyon Uygulamalarının Ham Petrol ile Kirlenmiş Toprak Koşullarında Karşılaştırılması. Ulusal Çevre Sempozyumu-2007 Bildiri Ozetleri, Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 18-21 Nisan 2007.
 • Elibüyük, İ. Ö., 2007. Kültür Mantarlarında Görülen Virüs Hastalıkları. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 22, 105-115
 • ELİÇİN,A.K. ve ERDOĞAN D. 2007. Fındık Yağı Metil ve Etil Esteri ile Diesel Yakıtı Karışımlarının Küçük Güçlü Bir Diesel Motorda Yakıt Olarak Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi,A.Ü. Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt :13, Sayı 2, 137-146, Ankara
 • ÇİFTÇİ, C.Y., A. ŞENAY. 2007. Makarnalık Buğdayda (Triticum Durum Desf.) Gama Işını ve EMS’ın Farklı Dozlarının Ayrı Ayrı ve Birlikte Uygulanmasının M2 Bitkilerindeki Etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma (TARM) Dergisi. Cilt 14, Sayı 1 – 2, (2005). 41- 49.
 • Levent DOĞANKAYA, Süleyman BEKCAN 2007. Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) Genetik Tekniklerin Uygulanması. Ziraat Mühendisliği. 348: 10-13.
 • Elibuyuk, İ. Ö., 2007. Şeker Pancarının Katili: Rhizomania (Kök Sakallanması) Hastalığı. Pankobirlik Dergisi, sayı:89, 38-41.
 • ÇİFTÇİ, C.Y. 2007.Türkiye Ziraat Mühendisliği Eğitiminde (1930 – 2007) Uygulanan Yönetmelikler İle Ziraat Mühendisliği Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri. TÜRKTARIM Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi Mart – Nisan 2007, Sayı 174, 18 – 32. ANKARA.
 • ÇİFTÇİ C.Y. 2007. Türkiye'de Bulunan Ziraat Fakültelerinin 2006 Yılındaki Durumu. Tarım ve Mühendislik Dergisi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayın Organı. Sayı: 78-79. 2007, 86 – 94.
 • YANMAZ R. 2007. Kötü Kokan Gül: Sarımsak. Popüler Bilim Dergisi, 14(156): 48-52.
 • ÇELİK, H., KUNTER, B., SÖYLEMEZOĞLU, G., KESKİN, N., ÇETİNER, H., KARATAŞ, H. 2007. Kalecik ( Ankara) Koşullarında Yetiştirilen Atasarısı ve Italia Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Anaç ve Terbiye Şeklinin Gelişme, Verim ve Üzüm Kalitesi Üzerine Etkileri. . V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 4-7 Eylül Erzurum.
 • ÇELİK, H., KUNTER, B., DEĞİRMENCİ, D., AKKURT, M., ÇETİNER, H., KESKİN, N. 2007. Kalecik ( Ankara) Koşullarında Yetiştirilen Alphonse Lavelée, Cardinal, Hamburg Misketi ve Razakı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Anaç ve Terbiye Şeklinin Gelişme, Verim ve Üzüm Kalitesi Üzerine Etkileri. . V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 4-7 Eylül Erzurum.
 • ÇELİK, H., YILDIZ, D., DEĞİRMENCİ, D., 2007. Kış ve İlkbahar Donlarının Kalecik ( Ankara) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinde Yol Açtığı Zararlar. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 4-7 Eylül Erzurum.
 • ERDOGAN,D.,2007.Malzeme Bilgisi(Gözden Geçirilmiş II.Baskı).A.Ü.Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No.509.Ankara
 • Demir, N., M. U. Kırkağaç, A. Topçu, Ö. Zencir, S. Pulatsü, Ç. Karasu Benli, 2007. Sarısu-Mamuca Göleti (Eskişehir) Su Kalitesi ve Besin Düzeyi. Tarım Bilimleri Dergisi, 13(4), 385-390.
 • Dendroloji II (Prof. Dr. Ercüment ORÇUN'un Dendroloji I-II Kitaplarından derlenmiştir.
 • Erdoğan, E., Aklanoğlu F., 2007. Kentsel Açık-Yeşil Alanların Çevre Sağlığı ve Kent Estetiği Açısından İrdelenmesi. II. Uluslar Arası Katılımlı Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7-8 Haziran 2007, Bursa.
 • Erdoğan, E., Dilaver, Z., Aklanoğlu F., Erdinç, L., 2007. Kentler, Kent Sağlığı ve Kent Ekolojisi, VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, Malatya.
 • Erdoğan, E., Dilaver, Z., Erdinç, L., Aklanoğlu F., 2007. Çubuk I Barajı’nın Kent Ekolojisi Açısından Değerlendirilmesi. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, Malatya.
 • Erdoğan, E., Aklanoğlu F., 2007. Coastal Settlements, Cultural Values And Their Conservation: Olympos Antique Settlement. 2nd International Gazimagusa Symposium, 8-10 Ekim 2007, Kuzey Kıbrıs.
 • Erdoğan, E., Aklanoğlu F., 2007. Kentsel Dönüşüm Sürecinde Kent Kimliği: Ankara Örneği. Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumu, 17-19 Ekim 2007, Ankara.
 • Erdoğan, E., Yazgan, M.E., 2007. Kentlerde Trafik Gürültüsü Sorununu Azaltmada Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt:4, sayı:2, 201-210s, Tekirdağ.
 • ÇİFTÇİ, C.Y. 2007. Türkiye’de Yemeklik Tane Baklagiller Konusunda Yapılan Araştırmalara Genel Bir Bakış. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25–27 Haziran 2007 Bildiriler Kitabı I. Cilt 558 – 561. Erzurum.
 • Kocaoğlu, E.A, Seydim, A.C. 2007. Ambalajlı Hazır Taze Etlerin Özellikleri ve Teknolojisindeki Gelişmeler. PackWorld-Türkiye. 57: 28-36.
 • Sarıkamış G., Roberts J., Mithen R. 2007. Brokolide glukozinolat hidroliz ürünlerinin incelenmesi. Türkiye V. Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-07 Eylül 2007, Erzurum.
 • Evsahibioğlu, A.N.2007. Uzaktan Algılama Teknolojisinin Tarımda Uygulanması TRT GAP. 10 Mayıs 2007 Yapımcı: Selim Peksarı. 08.30-09.45 Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N.2007. Land-Use Planning by Integration of Remote sensing and Geographic Information Technologies. 22.International Conference on Computer. Electrical and System Science and Engineering (CESSE 2007) 27-29.07.2007. Volume.22.p:590-594 Praque. Czech Republic.
 • Dilek, E.F., Uzun, O., 2007. “Düzce Asarsuyu Havzasında Peyzaj Değişimi “. Ekoloji Dergisi, 17, 65, syf: 36-44, (http://www.ekolojidergisi.com.tr/resimler/65-6.pdf).
 • Taşkesen, H. O., Gedik, Y., Meydan, H., Özdil, F., Yıldız, M.A., 2007. Siyah Alaca Sığırlarında K-Kazein Polimorfizminin PCR-RFLP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi. 3. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi. Kahraman Maraş 2007.
 • Güneş, N.T., Şan, B., Aygün, A., Erdoğan, V., Koltarla, A., Dumanoğlu, H. 2007. Ümitvar ‘Ankara’ Armudu klonlarında meyvelerin soğukta muhafazası. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 04-07 Eylül 2007, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Erzurum, Cilt 1. Meyvecilik, 469–473.
 • Sarıçiçek, B. Z., F. Aktaş, 2007. Ruminantlar İçin Leptinin Önemi. 3. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 17-18 Mayıs 2007, Kahraman Maraş, 269-277.
 • Sarıçiçek, B.Z., O.T. Özel, 2007. Ruminantlarda Yemlemeye Bağlı Olarak Değişen Rumen Mikrobiyal Populasyonun Belirlenmesi, 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 5-8 Eylül 2007, Van. 124-125.
 • Taban, B., Aytaç, S.A. 2007. İmmunomanyetik Ayırma (İMA) Yöntemi ile Gıdalardan Salmonella spp. İzolasyonu. 5. Gıda Mühendisliği Kongresi. 08-10 Kasım 2007, Ankara, Bildiri Kitabı, pp 309-314. (Poster Sunumu).
 • Özer, B.H. 2007. Küçük ve orta ölçekli süt işletmelerinin süt sektörünün gelişmesindeki rolü. II. Süt ve Ürünleri Sempozyumu, 6-7 Aralık, İzmir.
 • KAVUNCU O. ve A. KORKMAZ (Editörler), 2007, Bağımsızlıklarının 15. yılında Türk Cumhuriyetleri, TOBB Yayın Sıra Nu. 2008/56, Ankara, 300 sahife.
 • 1. Sarıçiçek, B.Z., 2007. Hayvan Besleme Biyokimyası. (3. baskı) OMÜ. Zir.Fak. Yay. Ders Kitabı:15, Samsun, 149s
 • 3. Sarıçiçek, B.Z, 2007. Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Besleme. (2. baskı) OMÜ. Zir.Fak. Yay. Ders Kitabı:37, Samsun, 151s.
 • 5. Sarıçiçek, B. Z., 2007. Tek Midelilerin Beslenmesi, OMÜ. Zir.Fak. Yay. Ders Kitabı:60, Samsun, 236s


 • 2006

 • GÜLÇUBUK,B."Dünya'da Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de Kırsal Kalkınma Yaklaşımlarında Paradigmal Değişimler ve Kalkınmanın Yeniden Teorizasyonu". Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Antalya.Cilt I,s:225-232
 • GÜLÇUBUK,B-ALBAYRAK,M-GÜNEŞ,E."Tarımda Su Kullanımının Doğal Kaynak Varlığına ve Sürdürülebilir Tarımsal üretime Etkileri:Tuz Gölü Havzası Araştırması".Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Antalya.Cilt II,s:789-800
 • Özer,O.O.,Kayalak,S.,2006."Eşbütünleşme Modeli (Johansen Yöntemi) İle Türkiye’nin Pamuk Üretiminin Ekonometrik Analizi",Türkiye VII.Tarım Ekonomisi Kongresi 12-15 Eylül 2006-Antalya
 • Güneş, E. Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Tarımsal Kredi Piyasasındaki Gelişmeler, Türkiye 7. Tarım Ekonomisi Kongresi,1122-1132, Antalya, 2006.
 • Güneş, E. ve Kıymaz, T. Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye Şeker Sektörü: Uyumu, Yapılanması,Sorunları ve Çözüm Önerileri, Türkiye 7. Tarım Ekonomisi Kongresi,401-410, Antalya, 2006.
 • Özçelik, A., Ceylan, V.,Bozoğlu,M.,Cinemre, H.A.2006. "Samsun İlinde Açıkta Sebze Yetiştiren İşletmelerde Teknik Etkinlik Ve teknik Etkinliği Belirleyen Faktörler", 7. Tarım Ekonomisi Kongresi. 13-15 Eylül 2006. Tebliğ, s. 1044-1053.
 • Apaydin, H., Anli, A.S. and Ozturk, A. 2006. Temporal Transferability of Calibrated Parameters of a Hydrological Model. Ecological Modelling 195 (3-4):307-317.
 • Güneş, E. ve Ünsal, F. Türkiye'de Gıda Sektörünün Ekonomik Yapısı ve Avrupa Birliğine Uyumu, Türkiye 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs, 119-122, Bolu, 2006.
 • 10) Anlı, A. S., Apaydın, H. ve Öztürk, F. 2006. Aksu Havzası Taşkın Debilerinin Tekrarlanma Süreleri, I. Ulusal Taşkın Sempozyumu Tebliğler Kitabı, (365-370) 10-12 Mayıs, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu, Ankara.
 • S. Özlü, O. Elibol (2006). Kuluçkalık Broiler Yumurtalarında Sürü Yaşı ve Depo Süresinin Bazı Yumurta Kalite Kriterlerine Etkisi. II. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 25-26 Mayıs, Van. (Sözlü Bildiri)
 • Özkan, C. 2006. Organik Tarımda Mücadele Yöntemleri. Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye, s.17-45.
 • Güneş, E. Türkiye’de Gıda Üretimi ve Tüketimi, Dünya Gıda Günü 2005 Sempozyumu, 116-131, Ankara, (2006).
 • Atar H.H. ve Ateş, C.2006. "Türklerde Tarih Boyunca Su Ürünleri Avcılığı" Marmara Universitesi Turkiyat Arastirma ve Uygulama Merkezi, Türk Kültüründe Av.
 • Özçelik,A.,O.O.Özer, 2006.Koyck Modeliyle Türkiye’de Buğday Üretimi ve Fiyatı İlişkisinin Analizi, Tarım Bilimleri Dergisi, 12(4),s.333-339,Ankara.
 • Özçelik,A.,O.O.Özer, 2006.Koyck Modeliyle Türkiye’de Buğday Üretimi ve Fiyatı İlişkisinin Analizi, Tarım Bilimleri Dergisi, 12(4),s.333-339,Ankara.
 • Özkan, C., S. Bal, A. Çakmak, S.Gülersönmez, R.Topak, M.Topak, M. Eryılmaz, N. Gökçek, A.K. Şahin. 2006.Ankara, Kırıkkale ve Çankırı illerinde Organik Tarım Bilgilendirme Projesi.Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, s.67. 1-4 Kasım 2006 Yalova.
 • 9) Anlı, A. S. ve Sattari, M. T. 2006. Rize’de Meydana Gelen Yıllık En Büyük Taşkınlara Gama Esaslı Olasılık Dağılımlarının Uygulanma Olanakları. 1. Rize Sempozyumu Bildiriler Kitabı (416-420), Rize Valiliği, 16–18 Kasım, Rize.
 • ERDOĞAN, V. 2006. Amerika Birleşik Devletlerinde fındık üretimi ve Türkiye açısından önemi. 3. Milli Fındık Şurası, Tebliğler Kitabı, 386-394., Giresun.
 • Atar, H.H. ve L. Doğankaya. 2006. AB Ye Doğru Su Ürünleri Sektörünün Durumu, Ziraat Mühendisliği, 346: 4-9.
 • GÜN S, KILIÇ M, GİRAY F.H, 2006, Hong Kong VI. Bakanlar Konferansı Sonuçlarının Türk Tarımına Olası Etkileri, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Antalya, s.108-116.
 • Altürk, D., Bülbül, M. 2006. “Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Kredi Uygulamalarında Basel II Düzenlemeleri”, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi Küreselleşme ve Avrupa Birliğine Tam Üyelik Sürecinde Türk Tarımı 13-15 Eylül 2006, Antalya
 • GÜN S, KILIÇ M, 2006, Tarım Topraklarının Korunması, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Antalya, s.670-677.
 • Ellialtıoğlu, Ş., Başay, S., Kuşvuran, Ş. 2006. Anter Kültüründen Elde Edilen Haploid Patlıcanların Katlanması Amacıyla Kullanılan in vitro ve in vivo kolhisin uygulamalarının karşılaştırılması. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 19-22 Eylül 2006, Kahramanmaraş, s: 386-390.
 • Eraktan, G., 2006. “ Tarım Sektöründeki Çözülmenin İşsizlik Üzerindeki Olumsuz Etkileri” İşveren Dergisi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayın Organı, Cilt: 44, Sayı: 9 , Sayfa: 34-37, ISSN: 1303-0418, Haziran 2006, Ankara.
 • YILMAZ, O., Şahin, Ş., Çakcı, I., Yılmaz, T., Memlük, M. 2006. "Tasarım ve Planlamada Ortak Eğitim" Uluslararası Mevcut Durumun Yapısal Analizi, PEMAT 2006, Eğitimde Yeni Açılımlar, Bilkent Üni, ANKARA.
 • Eraktan, G., 2006. “Türkiye – AB Entegrasyonunda Tarım” Uluslararası Konferans, 3. Oturum : “DTÖ Müzakere Sürecinde AB ve Türk Tarım Politikaları” , 30 Nisan – 01 Mayıs 2006, Grand Cevahit Otel, İstanbul.
 • Genç, E. ve Genç, M.A. “Malezya’nın Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Bir Bakış” I. Balıklandırma ve Rezervuar Yonetimi Semp. 7-9 Şubat, Antalya (2006)
 • Demir, N. ve M. U. Kırkağaç, 2006. Bir ot sazanı (Ctenopharyngodon idella, Val) yavru yetiştirme havuzunun fitoplankton kompozisyonu ve biyokütlesi. Tarım Bilimleri Dergisi 12(1), 51-55.
 • Çelik, H. 2006. Üzüm Çeşit Kataloğu ( Grape Cultivar Catalog). SUNFİDAN A. Ş. Mesleki Kitaplar Serisi : 3, 165 s. Ankara.
 • Karakaya,A., A. Akyol. 2006. Determination of the seedling reactions of some Turkish barley cultivars to net blotch. Plant Pathology Journal 5(1):113-114.
 • ÇAKMAK, B. ve AKÜZÜM, T. 2006. Türkiye’de Tarımda Su Yönetimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Su Politikaları Kongresi. Cilt:2, s.349-359, Ankara.
 • PULATSÜ, S., TOPÇU, A. 2006. Sakaryabaşı Batı Göleti’nde (Türkiye) Sedimentten Fosfor Salınımının Tahmini. Ege Üniv. Su Ürünleri Fakültesi Dergisi.23 (11):119-121.
 • ŞENEL, E., GÜRSEL, A., YAMAN, Ş., TAMUÇAY, B. 2006. Set Tip Yoğurdun bazı nitelikleri üzerine biyokoruyucu kültür kullanımının etkisi. Gıda Dergisi.31(1) 21-26.
 • GÜLÇUBUK, B., Doğa İle Barışık Bir Kalkınma Uğraşısı. TEMA Vakfı Yayınları, Yayın No:49, İstanbul, 2006.(Kitap)
 • ÇİFTÇİ, C. Y. 2006. Yemeklik Tane Baklagiller Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans Tez Çalışmaları ve Özetleri (1938-2005).T.C.Tarım ve Köyişleri Başkanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı. ISBN 9944-5426-0-1.166 s. ANKARA.
 • ÇİFTÇİ, C. Y. 2006. Yemeklik Tane Baklagiller Araştırma Makleleri ve Özetleri (1939-2005).T.C.Tarım ve Köyişleri Başkanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı. ISBN 9944-5426-1-X.248 s. ANKARA.
 • Olhan, E. 2006. Sürdürülebilir Tarım Kapsamında İyi Tarım Uygulamaları. I. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi. Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Ankara.
 • Olhan, E. ve Ataseven, Y. 2006. Orta Anadolu Bölgesi Organik Tarım Çalışmaları: Uygulama Örnekleri, Uygun Havzalar ve Bölgeler, Potansiyel Sahalar. Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları, Yayın No: 2006/1, ISBN: 975-6292-06-7, İstanbul.
 • Albayrak,M. ve Özçiçek Dölekoğlu,C. 2006. Gıda Perakendeciliğinde Market Markalı Ürün Stratejisi. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (11) 2006, 204-218, Antalya.
 • Albayrak,M.2006. Sürdürülebilir Gelişmede Tüketicilerin Rolü: Türkiye ve Avrupa Birliği Karşılaştırması. I. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi’22-24 Mart 2006, s:97-105, Ankara.
 • Eraktan, G., 2006. “Avrupa Birliğine Tam Üyelik Süreci ve Türk Tarımı” Kamu’da Sosyal Politika Dergisi, Cilt:1 , Sayı : 1 , ISSN: 1306-8334 , Memur-Sen Yayınları, Öncü Basımevi, Ankara.
 • Eraktan, G., 2006. “Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’nda Değişim Doğrultuları ve Türkiye İçin Önemi” Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Kış 2006, Cilt:5, Sayı:2, ISSN: 1303-2518, ATAUM, Ankara.
 • ARSLAN, M., YETİM, L.,2006.TURİZM İÇİN BİR ALTERNATİF: TEMA PARKLARI, III. Lisanüstü Turizm Öğrencileri Kongresi,25-28 Mayıs,Çanakkale.
 • ARSLAN, M., YETİM, L.,ÇAKCI,I.,2006.Yer Örtücü Bitkilerden Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Yararlanma Olanakları, III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi,8-10 Kasım-2006,İzmir.
 • Gürsel, A., Ü.Pamuk, E.Şenel, E.Karademir. 2006. Kremanın dondurularak muhafazası üzerine bir araştırma. Gıda Dergisi,31(3) 151-157.
 • Demirci, F., S. Maden, “Triazole Grubu Fungisitlerin Buğday Tohumlarında Çimlenme ve Çıkışa Etkileri,” Tarım Bilimleri Dergisi, 12 (2) 144-150 (2006).
 • BEKCAN, S. 2006. Avrupa Yayın Balığının (Silurus glanis L.) Farklı Oranlarda C Vitamini İlave Edilen Yemlerle Beslenmesinin Büyüme Parametrelerine Etkisi. Ziraat Mühendisliği, Temmuz-Aralık, Sayı 347.16-21.
 • ŞAHİN, Ş., DİLEK, F. ve ÖZDEMİR, A, 2006. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde Peyzaj Planlama Eğitimi: 2005-2006 Eğitim Dönemi Gaziantep ve Yakın Çevresi Peyzaj Gelişim Stratejileri konulu Peyzaj Planlama Stüdyosu. Pemat 2006. Bilkent Üniversitesi.
 • ŞAHİN, Ş. ve DİLEK, F., 2006. Kırsal Alanlarda Koruma-Kullanım Dengesi Kapsamında Doğal Peyzaj Analizi Ve Değerlendirmesi: Gaziantep Örneği. Özel Çevre Koruma Kurumu, Kırsal Planlama Konulu Seminer, 3-5 Mart 2005, Marmaris (Basımda).
 • GÜN S,2006,Tarımda Toprak Mülkiyet Yapısı ve İşletmelerin İyileştirilmesi,Türktarım Dergisi,Sayı:171,s.34-37.
 • Silleli, H., (2006) “Traktör Sürücüsü Önüne Takılan Koruyucu Yapılarda Sürücü Güvenliğini ve Sürüş Performansını Artıracak Bir Sistem Geliştirilmesi” Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2(1), 41-48
 • Silelli, H., M. Ayık, (2006) “Samanı Sodyum Hidroksid ile İşleyen Kombine Makinanın Tasarımı ve Yapımı” Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2(3), 211-218, (Doktora çalışmasından alınmıştır)
 • Erdoğan, E., Aklanoğlu, F., 2006. Tarihi Süreç İçinde Süs Bitkilerinin Çevre Tasarımında Kullanımı, III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 8-10 Kasım 2006, İzmir.
 • Erdoğan, E., Aklanoğlu F., 2006. Dolmabahçe Sarayı Bahçesi Bitkisel Tasarım İlkeleri, 150. Yılında Dolmabahçe Sarayı Uluslar Arası Sempozyumu, 23-25 Kasım 2006, İstanbul.
 • Erdoğan, E., 2006. Çevre ve Kent Estetiği. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt:8, sayı:9, 68-77s, Bartın.
 • Erdoğan, E., 2006. Perge Arkeolojik Sit Alanı, Peyzaj Özellikleri ve Koruma Sorunları. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt:8, sayı:10, 36-47s, Bartın.
 • MEMLUK, Y., ŞAHİN, Ş. ve BENLİAY, A., 2006. "City Marketing for Tourism: Filyos Case". International Tourism Conference, In proceedings pp: 20-26 Kasım 2006, Antalya.
 • 7) Anlı, A. S. 2006. Giresun Aksu Havzası Maksimum Akımlarının Frekans Analizi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 99–106, Antalya.
 • 5) Anlı, A. S. 2006. Bölgesel Frekans Analizinde Uygulanan Gelişmiş Yöntemler, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Doktora Semineri, 27s.
 • GÜRSOY, A. 2006. Dondurma üretim teknolojisi. Süt Dünyası, 3: 27-30.
 • Olhan, E. 2006. Gümrük Birliği Anlaşması’nın Genel Dış Ticarete ve Çikolata ve Kakaolu Mamüller Dış Ticaretine Etkileri. VII. Tarım Ekonomisi Kongresi. Akdeniz Üniversitesi. Antalya.
 • Sarıkamış G., Roberts J., Mithen R. 2006. Brokolide glukozinolat içeriğinin belirlenmesi. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 19-22 Eylül 2006, Kahramanmaraş.
 • Evsahibioğlu, A.N.2006. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerinin Entegrasyonu ile Arazi Kullanım Planlaması. 1.Uzaktan Algılama-CBS Çalıştay Paneli 2006. İTÜ. İstanbul.
 • Evsahibioğlu, A.N.2006. Tübitak Çocuk ve Genç Faaliyetleri. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yayın Organı Yıl:3 Sayı:4 Ekim-Kasım-Aralık 2006. s:10-11 Ankara.
 • Taşkesen, H. O., Meydan, H., Özdil, F., Yıldız, M.A., 2006. Siyah Alaca Sığırlarında BLAD Genetik Kusurunun PCR-RFLP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2. Öğrenci Kongresi. Ankara 2006.
 • Mercanoğlu, B., Aytaç, S.A. 2006. Ankara Piyasasında Satışa Sunulan Tavuk Etlerinde Yersinia enterocolitica ve Escherichia coli O157 Varlığının Araştırılması. Türkiye 9. Gıda Kongresi. 24-26 Mayıs 2006, Bolu, Bildiri Kitabı, pp 451-454. (Poster Sunumu).
 • Özer, B.H. 2006. Yoğurt Bilimi ve Teknolojisi. Sidas Yayıncılık, İzmir, 490 sayfa.(ISBN: 975-9944-5660-0-4)


 • 2005

 • GÜLÇUBUK, B. ve Diğerleri., “Tarımda İstihdam, Sosyal Güvenlik ve Kırsal Yoksulluk”. ZMO Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Cilt.2, s.1173-1196, Ankara.
 • G.Yavuz, C.Ceylan, 2005.Polatlı İlçesinde Üreticilerin Kaba Yem Üretimine Karar Verme Sürecinde Etkili Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Tarım Bilimleri Dergisi, 11(2),133-138 s., Ankara.
 • Erdoğan Eraydın, Esin 2005. Geçmişten Gününmüze Toprak Mikrobiyolojisindeki Gelişmeler. Doktora Semineri. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı. (84 sayfa)
 • GÜLÇUBUK,B. “GAP Öncesi ve Sonrası Toprak Mülkiyet ve Bölüşüm İlişkilerinde Değişimler”. GAP ve SANAYİ Kongresi, TMMOB-Makine Mühendisleri Odası, 23-24 Eylül 2005, Diyarbakır.
 • SAĞLAM, S., C.Y.ÇİFTÇİ, K.M. KHAWAR, M.ATAK ve S.ÖZCAN. 2005 Fasulye Bitkisinde In Planta Koşullarda Gen Aktarımı. Biyoteknoloji 2005. XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi (31 Ağustos – 2 Eylül 2005. 258. ESKİŞEHİR.
 • GÜLÇUBUK,B. “Kırsal Kalkınma Projelerinde Katılımcı Yaklaşımlar ve Uygulama Esasları”. Erozyonla Mücadele ve Kırsal Kalkınma Projelerinde Sosyal Boyut Semineri, 8-10 Aralık 2003, Erzurum, TEMA Vakfı Yayınları,2005.
 • Toprak, U., ve Gürkan, M.O. 2005. Tarımsal mücadelede farklı bir strateji: Entomopatojen mikroorganizmalar. Türk Tarım, 163:50-51.
 • ERDOĞAN, V. 2005. Aşılı ceviz fidanı üretiminde Hot-Callusing tekniğinin kullanılması üzerinde araştırmalar. Bahçe, 34(1): 225-230.
 • Öztürkoğlu Ş., Gürakan C., Alpas H. Beyaz Peynir Üretiminde HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) Uygulaması ve Listeria innocua Kontrolü. Türkiye 8. Gıda Kongresi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 26-28 Mayıs 2004, Bursa, Turkey.
 • Eraktan, G., 2005. “Avrupa Birliği’nde Genişlemeler ve Tarım Kesimi” TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Aralık 2005, Sayı:252, Sy: 40-43, Ankara.
 • Özçelik, A.,2005." AB Müzakere Süreci ve Etik" Tarım Kredi Haber Bülteni, sayı: 399 s.12
 • Özçelik, A., E. Güneş ve M. M. Artukoğlu, “Türkiye’de Tarımsal Kredi: Sözleşmeli Tarım ve Üretici Örgütleri Üzerinden Kredi Uygulamaları”, Türkiye Ziraat Mühendisliği 6. Teknik Kongresi, 961-985, Ankara, (2005).
 • YAZGAN, M.E., KORKUT, B.A., BARIŞ, E., SÜLEYMAN, E., YILMAZ, R., REKEN, K., GÜRSAN, K VE ÖZYAVUZ, E. 2005. Süs Bitkileri Üretiminde Gelişmeler, Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 3-7 Ocak, Ankara.
 • Özçelik, A.,2005. "Kopperatiflerde Başarı ve Kooperatif Etki Yaratılması", Çiftçi ve Köy Dergisi, Sayı:241, s. 42-44
 • Eraktan, G., 2005. “Avrupa Birliği’nde Genişlemeler ve Tarım Kesimi” TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Eylül 2005, Sayı:249, Sy: 52-54, Ankara.
 • GÜN S,2005,Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası Üzerine,Tarım Kredi,Yıl:21,Sayı:398,s.12.
 • AB Hazırlık ve Müzakere Dönemleri İle Üyelik koşullarında Türkiye Tarım Sempozyumu, 04-05 Mayıs 2005, TEMA Vakfı Yayın No: 46, ISBN: 975-9769-53-9, Ankara.
 • Arısoy, H., Oğuz, C., 2005. Tarımsal Araştırma Enstitüleri Tarafından Yeni Geliştirilen Buğday Çeşitlerinin Tarım İşletmelerinde Kullanım Düzeyi ve Geleneksel Çeşitler İle Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi – Konya İli Örneği, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomik Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yayın No: 130, ISBN: 975-407-174-8, Mart 2005 Ankara.
 • Eraktan, G., Ören, N., 2005. “AB Ortak Tarım Politikası, Reform Süreci ve Türkiye’ye Etkileri” Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 1. Cilt, Sy: 23-33, 3-7 Ocak 2005 Milli Kütüphane, Ankara.
 • Genc, E., Genc, M.A., Yıldırım, Y.B. ve A.T. İkizdoğan, “Çam Arısı, Neodiprion sertifer (Geoffroy, 1785) (Hymenoptera: Diprionidae) ile Beslenen Karabalık, Clarias gariepinus (Burchell 1822) Larvalarının Karaciğer Histopatolojisi,” Ulusal Su Günleri 2005. 28-30 Eylül, Trabzon (2005)
 • GENÇER, H V (2005) Avrupa’da arıcılığın genel durumu, ıslah etkinlikleri ve ana arı yetiştiriciliği. Teknik Arıcılık, Sayı: 87, 8-13.
 • Ataseven, Y. 2005. Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tütüne Yönelik Politikalar-Karşılaştırmalı Bir Analiz (Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak basılmıştır).
 • ÇELİK., M. YALÇIN ve M.POLAT. 2005. Ankara( Ayaş) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliği Olanaklarının Araştırılması. TÜBİTAK, TOGTAG Araştırma Projesi. Kesin Rapor. 91 s.
 • ÇELİK. M., M.T. ÖZKAYA, M.POLAT ve E. ÇAKIR. 2005. Kolay ve Zor köklenen Zeytin ( Olea europaea L.) Çeşitlerinde bazı İçsel Hormonların Düzeyleri ile Köklenme Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Ankara Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri. Kesin Rapor. 52 s.
 • Çelik, H., S. Çelik, B. Kunter, G. Söylemezoğlu, Y. Boz, C. Özer, A. Atak, 2005. Bağcılıkta Gelişme ve Üretim Hedefleri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi Bildirileri (1. Cilt): 565-588s. 3-7 Ocak 2005, Ankara.
 • Çelik, H., O. Yıldırım, G., Söylemezoğlu, H. Çetiner, A. Öztürk, B. Kunter, Y.S. Ağaoğlu, E. Anlı, Z. Yaşa, N. Keskin, 2005. Damla Yöntemiyle Sulanan Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde (Klon-12) Uygun Sulama Programinin Belirlenmesi. Türkiye VI. Bağcılık Sempozyumu 19-23 Eylül, Tekirdağ. 10 s.
 • Çelik, H., N. Güner, 2005. Bazı Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Sürme Performansı Üzerine Anaçlar ve Terbiye-Budama Şekillerinin Etkileri. Türkiye VI. Bağcılık Sempozyumu 19-23 Eylül, Tekirdağ. 5 s.
 • Çelik, H., G. Söylemezoğlu, H. Çetiner, B. Kunter, A. Çakır, 2005. Bazı Üzüm Çeşitlerinin Kalecik (Ankara) Koşullarındaki Fenolojik Özellikleri İle Etkili Sıcaklık Toplamı (EST) İsteklerinin Belirlenmesi. Türkiye VI. Bağcılık Sempozyumu 19-23 Eylül, Tekirdağ. 7 s.
 • Özdil, F. ve Başpınar, E. 2005. Keçi sütü somatik hücrelerinden genomik DNA izolasyonunda fenol kloroform ve chelex 100® ekstraksiyon yöntemlerinin karşılaştırılması. A.Ü. Tarım Bilimleri Dergisi.11 (1); 16-20.
 • ÇAKMAK, B., AKÜZÜM, T., ÇİFTÇİ, N., ZAİMOĞLU, Z., ACAR, B., ŞAHİN, M. ve GÖKALP, Z., 2005. Su Kaynaklarının Geliştirme ve Kullanımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VI.Teknik Kongresi 3-7 Ocak 2005, Cilt:1, s.191-211, Ankara.
 • ÇAKMAK, B., YÜRDEM, H., GÖKALP, Z., ERDOĞAN, F.C., DEMİR, G. ve KUMBAROĞLU, Ş., 2005. Sulama Araç, Yöntem ve Organizasyonları. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VI.Teknik Kongresi 3-7 Ocak 2005, Cilt:2, s.911-934, Ankara.
 • ÇAKMAK,B., KENDİRLİ, B. ve YILDIRIM, M. 2005. Türkiye’de Sulama Uygulamaları ve Basınçlı Sulama Uygulama Olanakları. II.Ulusal Sulama Sistemleri Sempozyumu 9-11 Kasım 2005, DSİ Gn.Md., s.25-37, Ankara.
 • Olgun, M. ve H. E. Polat,2005. Ülkemizdeki Hayvancılık İşletmelerinde Atık Yönetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 6. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım 2005, s. 206-211, İstanbul.
 • Elibüyük, İ. Ö., 2005. Ankara'da Şeftali Ağaçlarında Görülen Sharka Hastalığı Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 11, 236-243.
 • Özkaya, M.T. “Zeytinyağını katma değeri düşük formda ihraç ediyoruz”. Cumhuriyet-Tarım ve Hayvancılık. Ekim 2005. Yıl: 2 Sayı 14. 3-4. 2005.
 • YANMAZ, R. 2005. Organik tarım yasası ve getirdikleri. (Organic farming law and its adventages and disadvenrages for organic farming of Turkey). Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Gazetesi, 2 s.
 • YANMAZ R., ERMİŞ S. 2005. Tunceli sarımsağı (Allium tuncelianum Kollman, Özhatay,. Matthew, Şiraneci)) tohumlarındaki çimlenme probleminin çözülmesi üzerinde araştırma. (Researches on overcoming the germination problems of Tunceli garlic (Allium tuncelianum Kollman, Özhatay,. Matthew, Şiraneci) seeds). Türkiye 2. Tohumculuk Kongresi, Adana, 101-106.
 • YANMAZ R. 2005. Organik ürünlerin pazarlanması ve ticareti. (Marketing and commercial trade of organic products). Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye Biyologlar Derneği Yayın No 2006/1, 349-364
 • Söylemezoğlu, G., Çelik, H., Boz, Y., Özer, C., Türkoğlu, M., Ergül, A. 2005. Amerikan Asma anaçlarında Genetik Benzerliklerin AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorphism) Tekniği ile Moleküler Düzeyde Belirlenmesi. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu. 19-23. Eylül 2005. Tekirdağ.
 • Söylemezoğlu, G., Boz, Y., Özer, C, Çelik, H., Türkoğlu, M., Ergül, A. 2005.İskenderiye Misketi Üzüm Çeşidinin Ülkemiz Misket Grubu Çeşitleri ile AFLP'ye Dayalı Genetik Benzerlikleri Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu. 19-23. Eylül 2005. Tekirdağ.
 • Söylemezoğlu, G., Özercan, Özçelik, A. 2005.Akdeniz Bölgesi'nde Örtü Altı Bağcılığın Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu. 19-23. Eylül 2005. Tekirdağ.
 • Okman,C. 2005. Hidroloji (2. Baskı), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1544, Ders Kitabı: 497, Ankara.
 • Güneş, N.T., Köksal, A.İ. 2005. Kontrollü atmosferli depolama koşullarının ‘Granny Smith’ ve ‘Starking Delicious’ elmalarının bazı kalite kriterleri üzerine etkileri. III.Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 6-9 Eylül 2005 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antakya, Hatay, 289–297.
 • Güneş, N.T., Şan, B., Aygün, A., Erdoğan, V. 2005. Sıcaklık uygulamalarının ‘Gloster’ elma çeşidinin muhafazası üzerine etkisi. III.Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 6-9 Eylül 2005, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antakya, Hatay, 220–227.
 • 87. GÜRBÜZ,B., B.COŞGE ve A.İPEK. 2005. Türkiye’de Doğal Boyacılık ve Boya Bitkilerinin Genel Durumu. Türktarım Dergisi, sayı.165: 63-67, Ankara.
 • DURSUN, E., İ.ÇİLİNGİR ve A. ERMAN, 2005. Tarımsal Savaşım ve Mekanizasyonunda Yeni Yaklaşımlar. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 6. Teknik Kongresi, 669-686, Ankara.
 • Özçelik, A., E. Güneş ve M. M. Artukoğlu, “Türkiye’de Tarımsal Kredi: Sözleşmeli Tarım ve Üretici Örgütleri Üzerinden Kredi Uygulamaları”, Türkiye Ziraat Mühendisliği 6. Teknik Kongresi, 961-985, Ankara, (2005).
 • Albayrak,M.2005. Üretici Birlikleri Tarımda Sorunları Azaltacaktır. Türktarım Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Temmuz-Ağustos 2005 Sayı:164, s:16-18, Ankara.,
 • Eraktan, G., 2005. “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Tarımı” Demokrasi Platformu Dergisi, Yaz 2005, Sayı :3, Sy: 43-59, ISSN 1305-4600, Ankara.
 • I. Demir, S. Ermiş, G. Okcu and S. Matthews 2005. Vigour tests for predicting seedling emergence of aubergine seed lots. Seed Science and Technology 33, 481-484.
 • SAGLAM Sevil, Cemalettin Y. ÇIFTÇI, Khalid M. KHAWAR, Mehmet ATAK, Sebahattin ÖZCAN. In Vitro Kosullarda Fasulye Bitkisine Dört Yapraklı Aşamada Transformasyon Çalışmaları. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (2005), 18 (2) 291 - 294. ANTALYA.
 • ARSLAN, M., BARIŞ, E., ERDOĞAN,E., DİLAVER, Z., 2005.Korunan Alanlarda Yeşil Yol Planlama Örnekleri” Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, 8-10 Eylül-2005,Isparta.
 • Keskin, N. ve Marasalı Kunter, B. 2005. Asma Fitoaleksinleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(1):42-46.
 • Demirci, F., Erdoğan, C., Tatlıdil, F., “Ankara İli Ayaş ve Nallıhan İlçelerinde Domates Üretim Alanlarında Zirai Mücadele Uygulamaları” Tarım Bilimleri Dergisi 11 (4) 345-348 (2005)
 • GÜN S, ERAKTAN S, 2005, Tarımsal Mülkiyet Rejimi ve Vergilendirme, Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 2.Cilt, s.1197-1207.
 • Atar, H.H., S. Şahin ve S. Atayeter, 2005.Su Ürünleri Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi, Standard-Ekonomik ve Teknik Dergi, 20-24.
 • Sumlu S, K. M. Khawar, M. Öztürk, H.H..Atar.2005.Su Bitkisi Nilüfer'in (Nymphaea sp) in vitro Koşullarda Çoğaltımı.XIII. Ulusal su ürünleri sempozyumu, Çanakkale, 1-4 Eylül.
 • Dede, N. N. ve Pulatsü, Ş. 2005. Süt emen oğlaklarda farklı ham protein düzeyleri ile beslemenin büyüme performansı üzerine etkileri. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi / Tam metinler kitabı sayfa: 22-26.
 • Dede, N. N. ve Çiftçi, İ. 2005. Kanatlı yan ürünlerinin ruminant beslemede kullanımı. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi / Tam metinler kitabı sayfa: 413-417.
 • Kendirli, B., B. Çakmak, 2005. "Sulanan Tarım Arazilerinde Problemler ve Çözüm Önerileri", TÜRKTARIM Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı: 164, s.28-32, Ankara.
 • E., Erdoğan, E., Dilaver, Z., 2005. Ankara-Güdül, Sorgun Göleti ve Çevresinin Korunan Doğal Alanlar Kapsamında Değerlendirilmesi. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, 8-10 Eylül 2005, Poster Bildiriler Kitabı, Sayfa:191-194, Fakülte Kitabevi Baskı Merkezi, Isparta.
 • 3) Anlı, A. S. ve Okman, C. 2005. Aksu Çayı Günlük Ekstrem Akışlarının Dağılımı, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 4, 53–60, Şanlıurfa.
 • Katırcıoğlu,Y.Z., Aktaş, H., 2005. Fitopatolojik Terimler Sözlüğü. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1547 Yardımcı Ders Kitabı : 500 Ankara 61 s.
 • Evsahibioğlu, A.N.2005. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Şanlıurfa-Harran Ovalarında Taban Suyu ve Tuzluluk Problemleri ve Çözüm Önerileri. EXPO Channel Tv, Vakıf 2000. 21.00-22.00
 • Evsahibioğlu, A.N.2005. Suyun Önemi. Dünya Su Günü. 22 Mart 2005. Kanal B (Başkent Üniversitesi Tv). Yapımcı Özgün Özgenç. Gökkuşağı Programı. 15.00-15.30 Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N.2005. Suyun Stratejik Önemi, GAP ve Sınıraşan Sular. Kanal B (Başkent Üniversitesi Tv). Mithat Sirmen 30 Nisan 2005. 20.00-21.00 Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N., D.Altınbilek, C.Dündar. N.Şekerdağ, İ.Bahçeci, H.Orta. 2005. Sınır Aşan Suların Stratejik Önemi. 22 Mart Dünya Su Günü. Kanal B Yapımcılar:Vecdi Seviğ, Muzaffer Gençdoğan. 20.00-22.00. Başkent Üniversitesi Ankara.
 • Güneş, N.T. 2005. Sürdürülebilir ve güvenli tarımsal üretim için küresel ortaklık: EUREPGAP. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, 524, 72–81.
 • Mercanoğlu, B., Aytaç, S.A. 2005. İmmunomanyetik Ayırma Yöntemi ile Gıdalardan Salmonella spp. İzolasyonu. Gıda, 30 (5): 315-322.
 • Yıldız, M., Koyuncu, N. ve Özgen, M. 2005. Adventitious shoot regeneration from hypocoty explants of flax (Linum usitatissimum L.). Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi. 369-373, Antalya.
 • Yıldız, M., Koyuncu, N. ve Özgen, M. 2005. In vitro susceptibility of two sugarbeet (Beta vulgaris L.) lines in different ploidy levels to Agrobacterium tumefaciens. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi. 1089-1093, Antalya.


 • 2004

 • Polat, H.E. ve M. Olgun 2004. Yeni Kurulan Yerleşim Alanlarındaki Tarımsal Yapıların Analizi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2004, 10 (2) 222-230, Ankara, Türkiye.
 • Polat, H. E. ve M. Olgun 2004. Biyogaz Tesislerinin Tasarımı ve Ülkemizde Kullanımı. II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı. 26-27-28 Mayıs 2004 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye.
 • Özçelik, A.,Kooperatiflarin Temel Nitelikleri ve Dinamik Yapıları", Türkiye Koop. Dergisi, sayı:71 s.11-13
 • Özkan, C. 2004. Işıklanma Süresinin ve Besinin Endoparazitoit Venturia canescens (Gravenhost) (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in Potansiyel Yumurta Verimine Etkisi. Türkiye 1. Bitki Koruma Kongresi, s. 55. Samsun.
 • Özkan C., K. Demir, N. Korkutlu, A.K. Şahin, N. Gökçek, H. Tunca, A. Karakaya, C. Kütük ve N. Çiçek 2004. Ankara ili Örtü Altı Organik Domates Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Uygulamaları. Türkiye 1. Bitki Koruma Kongresi, s. 205. Samsun.
 • Şebnem ÖZTÜRKOĞLU, Candan GÜRAKAN, Hami ALPAS. Beyaz Peynir Üretiminde HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) Uygulaması ve Listeria innocua Kontrolü. Türkiye 8. Gıda Kongresi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bursa, Turkey.
 • Özer, O.O., Güneş,E., 2004. AB ve Türkiye'de Tarımsal İlaç Kullanımına Yönelik Uygulama ve Düzenlemeler,Standart Dergi, Sayı:508, Nisan-2004 Ankara
 • Özer,O.O.,Güneş,E.,2004. AB ve Türkiye'de Tarımsal İlaç Kullanımına Yönelik Uygulama ve Düzenlemeler, TSE Standart Dergisi, Sayı:43, sayfa:55-67, ISSN 1300-8366,Ankara
 • Özkan, C. 2004. İki farklı konukçu dönemi üzerinde yetiştirilen endoparazitoid Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in yaşam süresine farklı ışıklanma süresinin ve farklı besinin etkileri. A.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi. (3): 313-317.
 • Özçelik, A., Dellal İ. 2004. Ulusal ve Ekonomik Hedefler açısından Tarımın Planmanın Önemi", Türk Tarım Dergisi, Sayı: 160, Kasım-Aralık s. 24-27.
 • Toprak, U., ve Gürkan, M.O. 2004. Tarım ilaçlarının çevre ve insanlar üzerindeki etkisi. Yeşil Küre, 2:16-17.
 • Arısoy, H., Oğuz, C., 2004. Konya İli Buğday Üretiminde Yeni Geliştirilen Çeşitler İle Geleneksel Çeşitlerin Kullanım Durumu, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004, Tokat.
 • Dogan, E, Demir K, 2004. Sera koşullarında hümik asit katkılı katı ortam kültürüyle yetiştirilen domatesin gelişim, verim ve meyve özelliklerinin belirlenmesi, V.Sebze Tarımı Sempozyumu, s.218-224.
 • Ermiş S., Demir İ, Bamya Tohumlarında Sert Kabukluluğun Giderilmesine Yönelik Bazı Uygulamaların Etkilerinin Belirlenmesi,V. Sebze Tarımı Sempozyumu,s.101-106
 • Eraktan, G., 2004. Genişleme Sürecinin Avrupa Birliği Tarımı ve Ortak Tarım Politikalarına Etkileri. Türkiye VI.Tarım Ekonomisi Kongresi, Sy: 1-11, 16-18 Eylül 2004, Tokat.
 • Yılmaz, T. ve Yetim, L., 2004. Kent Ormanlarının Kent Sağlığı Yönünden Önemi Üzerine Bir Araştırma, I. Kent Ormanları Sempozyumu, ANKARA.
 • Oğuz, D., “Ankara’nın Yeni Yüzünde Neler Görmek İstiyorsunuz?”, Ankara Magazin, Yıl:4, Sayı: 30, Nisan, Kapital Medya, s: 27.
 • TATLIDİL, F.F., Bitkisel Üretimde Ürün Kayıplarının Ekonomik Değerlendirilme si, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Tarımda ve Gıda Sektöründe İsraf ve Verimlilik Paneli, TZOB Yayınları,Yayın No:251, Ankara, Ağustos 2004.
 • Kırkağaç, M. ve G. Köksal 2004. Akarsularda Bentik Makroomurgasızların Su Kirliliğine Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi: Biyotik ve Çeşitlilik İndekslerinin Kullanılması. Ulusal Su Günleri, Türk Sucul Yaşam Dergisi, 345-354, İzmir.
 • ÇİFTÇİ, C. Y.. 2004. Dünyada ve Türkiye’de Yemeklik Tane Baklagiller Tarımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Teknik Yayınlar Dizisi No: 5, 197 s. ANKARA.
 • ÇİFTÇİ, C. Y..2004 Geçmişten Günümüze Türkiye’de Ziraat Mühendisliği Eğitiminin Değişimi. TMMO, Z.M.O. Uluslar Arası Sempozyum. 50.Yıl Kutlama ve Tarım Haftası Etkinlikleri Tarım ve Mühendislik. 12 – 16 Ocak 2004. 304 – 332.ANKARA.
 • GÜRSOY, A., URAZ, YILDIZ, F. 2004. Salamura sıcaklığının Beyaz peynirde tuz geçişi üzerine etkisi. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 23-24 Eylül 2004 Van. Filiz Matbaacılık. S. 24-28
 • Demir N., ve B. Köse, 2004. Göllerde sualtı makrofit biyokütlesini etkileyen faktörler. I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, 16. s, Sapanca.
 • Demir, N. ve S. Pulatsü, 2004. Göllerde fitoplankton biyokütlesinin tahminine yönelik modeller. I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, 44. s, Sapanca.
 • Ataseven, Y. 2004. Türkiye ve AB Tütün Politikaları: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat.
 • Sönmez, F. K., 2004, "Şanlıurfa Kızlar Deresi Havzası Akımlarının GLEAMS Modeli ile Belirlenmesi", Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Ve Vakfı, Ziraat Mühendisliği, Sayı: 343, Ankara.
 • Kendirli, B. 2004.“Sera İşletmelerinin Planlanmasında Sistem Yaklaşımı”, Derim Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 21, s.35-43,Antalya.
 • ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 2004. Malatya Yöresinde Kayısının Sulama Programı. Kooperatifçilik Dergisi, Türk Kooperatifçilik Kurumu Hakemli Dergi. Nisan-Mayıs-Haziran 2004, Sayı:144, s.49-62.
 • Olgun , M. ve M.Y. Çelik ,2004. Koyunların Çevre İstekleri ve Ülkemizde Koyun Ağıllarında Karşılaşılan Sorunlar. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Yıl:20, Sayı: 387, s. 15, Ankara.
 • Güneş, E. “Uluslararası Politikalar ve AB’ye uyum Sürecinde Türkiye Tarımının Finansmanı”, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 83–87, Tokat, (2004).
 • Güneş, E., S. Gün, B. Gülçubuk, ve E. Olhan, “ Türkiye’de Şeker Politikalarının Şekerpancarı Üretimine Etkileri: Ankara İli Polatlı İlçesi Araştırması”, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 61-66, Tokat, (2004).
 • Güneş, E. Ve M. Albayrak, “Gıda Sanayiinin Yapısı ve Gelişme Eğilimleri”, Dünya Gıda Günü “Tarladan Sofraya” Gıda Güvenliği Sempozyumu, 77–85, Ankara, (2004).
 • Güneş, E. “Tarım İşletmelerinde Kredi taleplerinin Doğrusal Programlama Yöntemiyle Belirlenmesi “Kırşehir İli Merkez İlçesi Tarım İşletmeleri Araştırması”, T.C. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No:121, ISNB–975–407–156-X, 79 s., Ankara, (2004).
 • Özkaya, M.T., 2004. Gemlik Zeytin (Olea europaea L.) Çeşidinde Farklı Dönemlerde Uygulanan Bazı Yaprak Gübrelerinin Meyve Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, 10(3) 353-357, Ankara. 2004
 • Özkaya, M.T. “Mersin İli Zeytinciliği”. Sarıyayla, Haziran 2004, Sayı 15. 11-15. 2004.
 • Özkaya, M.T. 2004. Zeytin Ağacının Sağlığımıza Etkileri. Popüler Bilim, Ağustos 2004. Yıl:11 Sayı: 126. 20-24.
 • Saçılık, K. ve R. Keskin, “Pnömatik Gübre Dağıtıcısı Tasarımı,” Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 10(3), 346-352 (2004).
 • TANER, K.Y., YANMAZ, R. ,YAZAR E., ALPER A. 2004. Ortamın şeker ve pH düzeyinin kavunda (Cucumis melo L.) farklı bitki parçalarının in vitro organ oluşumuna etkisi. (Effects of sugar and pH on in vitro organogenesis from different explants). Alatarım 3(1), 11-15.
 • YANMAZ R. 2004. Türkiye’de sebzecilik araştırmaları ve yeni bakış açıları. (Researches on vegetables in Turkey and new strategies in researches). V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-24 Eylül 2004, Çanakkale, 3-11.
 • 82. GÜRBÜZ,B. ve M.D.KAYA. 2004. Ayçiçeği Hasadı, Kurutulması ve Depolanması. Ziraat Mühendisliği Dergisi, sayı.341: 12-15, Ankara.
 • 80. GÜRBÜZ,B., M.D.KAYA ve A.İPEK. 2004. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İçin İyi Tarım Teknikleri. Türktarım Dergisi, sayı.157: 46-49, Ankara.
 • GÜLÇUBUK,B.-GÜNEŞ,E.,“Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye’de Tarımsal ve Kırsal Yapı ile Tarıma Dayalı Sanayinin Genel Durumu”, 4. Ulusal Tarım Kongresi, 108–126, Ankara, (2004).
 • GÜLÇUBUK, B. ve ALUFTEKİN,BAYKAL,N., “Türkiye’de Kırsal Alanda Yoksulluğun Azaltılmasında Hayvancılığın ve Hayvansal Ürün İşleyen KOBİ’lerin Rolü”. İşletme ve Finans Dergisi, Sayı:222, s:77-91, Ankara-2004.
 • Albayrak,M.,Gülçubuk,B.ve Güneş,E. 2004.Uluslararası Tarım Politikalarının Türkiye’de Üretim Deseni ve Pazarlama Sistemlerinde Meydana Getirdiği Değişimler.Türkiye VI:Tarım Ekonomisi Kongresi 16-18 Eylül 2004,s:26-36, Tokat.
 • Albayrak,M. ve Güneş,E. 2004.AB’ye Uyum ve Rekabet Açısından Türkiye Gıda Sanayinde Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları. Türkiye VI.Tarım Ekonomisi Kongresi 16-18 Eylül 2004,s:532-538,Tokat.
 • Eraktan, G., Abay, C., Miran, B., Olhan, E., 2004. “Türkiye’de Tarımın Teşvikinde Doğrudan Gelir Desteği Sistemi ve Sonuçları” İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2004-53, İstanbul.
 • ARSLAN, M., BARIŞ, E., ERDOĞAN,E., DİLAVER, Z., 2004. Kent Ormancılığı ve Yeşil Yollar;Ankara Örneği, I.Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, s:349, Ankara.
 • Gürsel, A., E.Şenel, Ş.Yaman. 2004. Yoğurtta maya ve küf gelişimine karşı biyokoruyucu kültür kullanımı. Gıda Dergisi, 29 (4), 283- 289.
 • TOPÇU, A., PULATSÜ, S. Göl ve Göletlerin Ötrofikasyonunda Sedimentin Rolü. Ulusal Su Günleri, Ekim 2004, İzmir. Türk Sucul Yaşam Dergisi. .
 • DURSUN, E., 2004. Soya ve Mısırın Sıkıştırma Yükü Altındaki Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 10(1), 14-19, Ankara.
 • Atar, H.H. ve Ş. Şumlu.2004.Deniz Biyoteknolojisinde Bitkisel Uygulamalar, Karınca Kooperatif Postası, 811:38-45, Ankara.
 • Erdoğan, E., 2004. Şanlıurfa Mevlevihane Camii ve Peyzaj Tasarımı. Vakıflar Dergisi, Sayı: 28, Sayfa: 173-184, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Yurtseven, E. Sulanan Alanlarda Tuzluluk Yönetimi Kavramı ve Prensipleri. Sulanan Alanlarda Tuzluluk Yönetimi Sempozyumu, DSİ TAKK ve Kültürteknik Derneği, 20-21 Mayıs 2004 Ankara. Bildiriler Kitabı s.17-48, Ankara, 2004.
 • Turgay. O. Tamer N., Türkmen C., Karaca A. 2004. Gidya ve Ham Linyit Materyallerinin Toprağın Biyolojik Özelliklerine Etkisini Değerlendirmede Toprak Mikrobiyel Biyokütlesi. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi, Tarım-Sanayi-Çevre, Ekim-2004. Tokat-Türkiye
 • Olhan, E. 2004. Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Tarım. Ziraat Dünyası. Mayıs/Haziran 2004.Türkiye Ziraatçiler Derneği. Ankara.
 • Kırkağaç, M.U. ve G. Köksal 2004.Akarsularda Bentik MAkroomurgasızların Su Kirliliğine Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi: Biyotik ve Çeşitlilik İndekslerinin Kullanımı.Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri, 3:345-354
 • Sarıçiçek, B. Z., 2004. Ziraat Mühendisliği Eğitiminin Geleceği. Uluslar arası Sempozyum “Tarım ve Mühendislik” 12-16 Ocak 2004, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara, 477-488.
 • MERIC,I., AYDIN,F.,KOLSARICI,N.2004.Farklı Depolama Sıcaklığı ve Depolama Süresinin Palamut Balığı Filetosunun Fiziksel ve Kimyasal Kompozisyonlarına Etkisi.1.Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi,241-245 s,Ankara.
 • Çakcı, I. ve Çelem, H. 2004. Gelişmekte olan ülkelerde kentsel yaşam kalitesinin artırılmasında çok amaçlı kent ormancılığı uygulamaları. I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, 9-11 Nisan, Bildiriler Kitabı: 237-249, Ankara.
 • Okay Y. ve A.İ. Köksal (2004). Türkiye’deki fındık sanayinin geliştirilmesi. 3. Milli Fındık Şurası, 10-14 Ekim 2004, Giresun, Tebliğler Kitabı, 146-158.


 • 2003

 • GÜLÇUBUK,B., Cumhuriyet Döneminde Kırsal Kesimde Yaşanan Sosyo-Ekonomik Değişimler ve İzlenen Ekonomik Politikalar”. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Bitkisel Üretim, Hayvancılık ve Ormancılığımız Kongresi, 3.Kasım.2003,Ankara.
 • GÜLÇUBUK,B., “Türkiye’de Tarıma Dayalı Sanayii Yapısının Değişimi ve Kırsal Alana Yansımaları”. Küreselleşme ve Avrupa Birliği ile Bütünleşme sürecinde Türk Tarım Politikaları Sempozyumu-Bildiriler, 26-28 Haziran 2003, Gaziantep.
 • Apaydın, H. ve Öztürk, F. 2003. Yüzey Akış ve Sediment Modellerinin Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Uygulanması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9(4):381-389, Ankara.
 • GÜLÇUBUK,B., “GAP Bölgesinde Toprak Mülkiyet Yapısının Kalkınma Stratejileri Açsından Değerlendirilmesi.” III. GAP ve SANAYİ Kongresi, 18-19 Ekim 2003, Diyarbakır.
 • Sarıçiçek, B.Z., Ü. Kılıç, 2003. Mısır ve Fiğ Silajının Rumende Parçalanabilirliğinin, Enerji Değerinin ve Silaj Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 18, 2:52-58.
 • Sarıçiçek, B.Z., Ü. Kılıç, G. Erener, 2003. Etlik Piliçlerde Yemleme Süresini Kısıtlamanın Performansa Etkileri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 18, 1:19-26.
 • PULATSÜ, S., YAVUZCAN, H. 2003. Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Su Ürünleri Politikaları, Üretim ve Dış Ticaret Yapıları. AB’ne Üyelik Sürecinde Su Ürünleri Sempozyumu. 16. Ekim. 2003, Ankara.
 • Özçelik, A.,Şahin M.Y.2003. zeytin ve Zeytinyağı üreticilerinin Kooperatif Örgütlenmesi ve Devlet Yatırım Yardımları", Türkiye I. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu, 2-3 Ekim, 10-140 s., İzmir
 • Zahide KOCABAŞ, Tahsin KESİCİ ve Gürsel DELLAL (2003). Yapağıların Fiziksel Özelliklerini Kullanılarak Sınıflandırılmasında Discriminant Analizinin Kullanılması. III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (Bildiriler), III. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Ekim 2002,Ankara.
 • YILMAZ, O., “Başkentte Yatırım Pusulası Hangi Yönleri Gösteriyor.”, Ankara Magazin, Yıl:3, Sayı: 23, Kasım, Kapital Medya, s: 36.
 • Dünden Bugüne Ortak Tarım Politikası- Pazar Müdahale Politikaları. Küreselleşme ve Avrupa Birliği ile Bütünleşme sürecinde Türk tarım Politikaları konulu Sempozyum’da bildiri ve oturum başkanlığı. Gaziantep, 26 haziran 2003.
 • Türkiye’de Besin Üretim Politikalarını Belirlemede Temel Alınacak Kriterler. IV. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 3 Nisan 2003, Antalya.
 • AB’ne Uyum Çalışmaları Çerçevesinde Türkiye’de Tarımın Yeniden Yapılandırılması konusunda konferans. 17 Ocak 2003, Van.
 • AB’ne Uyum Çalışmaları Çerçevesinde Türkiye’de Tarımın Yeniden Yapılandırılması konusunda konferans. 10 Ocak 2003, Bursa.
 • Eraktan, G. “AB-Türkiye Üretici Örgütlülüğü ve Değişim”. AB Genişleme sürecinde Türkiye-Tarımsal ve Kırsal Politikalar. Tarım Haftası Sempozyum, TMOBB Ziraat Mühendisleri Odası, 8 Ocak 2003, Ankara.
 • Genç, E., İ. Cengizler, M.A. Genç, ve Y. Yıldırım, “Lagos (Epinephelus aeneus) ve Orfoz (E. marginatus)’da İsopod (Gnathia sp.) İnfestasyonunun İlk Dökümanter Kaydı,” XII. Ulusal Su Ürünleri Semp. 02-05 Eylül, Elazığ, (2003)
 • GENÇER, H V (2003) Ege Bölgesi’nde arıcılık. Teknik Arıcılık, Sayı: 80, 7-10.
 • Çöçü, S., S.Uranbey, C.Sancak., 2003. Bazı yaygın fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinde olgunlaşmamış embriyo eksplantlarından adventif sürgün rejenerasyonu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 9 (4) 445-449.
 • ÇİFTÇİ, C. Y.. 2003. Türkiye’de Tarım Eğitiminin Bugünü ve Geleceği. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi. 13 – 17 Ekim 2003 I. Cilt 8- 15. DİYARBAKIR.
 • Demir, N., H. Yavuz, A. Perendeci, C. Çakıroğlu ve S.S. Çelebi, 2003. Pınarbaşı Göleti’nde (Afşin-Elbistan, Kahramanmaraş) Su Bitkileri Biyokütlesinin İncelenmesi ve Yönetim Metotlarının Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 9(2), 153-161.
 • Güneş, A., H. Çelik, M. Alpaslan, G. Söylemezoğlu, F. Erasalan, Z. Yaşa, Ö. Koç, 2003. Asmaların ( Vitis spp ) Bor Toksititesi ve Tuzluluğa Karşı Toleransının Belirlenmesine Yönelik Olarak Bor, Sodyum ve Klor Alımlarının Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi , Tarım Bilimleri Dergisi ( Jurnal of Agricultural Science) , Cilt:9 (4 ):428-434.
 • Çelik, H., Karlı İlbay, 2003. Bazı Asma Genotiplerinde Meristem Kültürü Yoluyla Elde Edilen Bitkilerin Dış Koşullara Alıştırılması Aşamasında Başarının Artırılması Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi.8-12 Eylül 2003, Antalya.459-460.
 • Sönmez, F. K., A. Öztürk, H. Apaydın, 2003, "Bilgisayar Uygulamaları", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1533, Ders Kitabı: 486, Ankara.
 • Kendirli, B., B. Çakmak ve D. Kesmez, 2003. “Sulamada Atıksu Kullanımı”, II. Ulusal Sulama Kongresi, s.236-246, İzmir.
 • Öztürk F., F. K.Sönmez, Y.E.Yıldırım, İ.Bayramin, H. Apaydın ve E.Karaş, 2003. Kurukavak Deresi Havzasında Yüzeyakış ve Sediment Miktarının AGNPS Modeli ile Tahmini. Tarım Bilimleri Dergisi, ISSN 1300-7580, 9 (3), 344-351,
 • ÇAKMAK, B. 2003. Ceylanpınar İkicırcıp Sulama Birliği’nde Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi. H. Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Sayı:1-2, s.1-9, Ş.Urfa.
 • ÇAKMAK, B. ve BEYRİBEY, M., 2003. Sakarya Havzası Sulamalarında Sistem Performansının Değerlendirilmesi. A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, s.116-124, Ankara.
 • ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 2003. Kayısı Sulaması. Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayını, Sayı:23, s.84-91, Ankara.
 • ÇAKMAK, B. 2003. 21.Yüzyılda Dünya Su Kaynakları Yönetimi. Ziraat Mühendisliği. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği, sayı:340, s.20-25.
 • ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 2003. İncir Sulaması. Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayını, yıl:7 , sayı:24, s.88-92, Ankara.
 • ÇAKMAK, B., KENDİRLİ, B. ve KODAL, S.2003. Çiftçilere Yönelik Sulama Takviminin Oluşturulması. 2.Ulusal Sulama Kongresi. s.360-371, Kuşadası, Aydın.
 • Öztürk F. ve A. Ünlükara, 2003. Erozyon-Nedenleri ve Etkileri. Türk-Koop EKİN Dergisi, Yıl 7, Sayı 23, Ocak-Mart 2003, 92-96, Ankara.
 • Aydın, H.ve Gürkan, O., 2003. Tarımsal Savaşta Kullanılabilecek Yeni Bir Ürün: Bakulovirus. Ekin, 7(24), 78-82.
 • Aydın, H. ve Gürkan, O., 2003. Antifeedantlar Ve Tarımsal Savaşta Kullanımı. Ekin. 7(25), 89-92.
 • Ermiş S. Bamya yetiştiriciliği ve önemi, Ekin Dergisi,24,54-59
 • Apaydın, H. ve Öztürk, F. 2003. Hidrolojik modeller. 2. Ulusal Sulama Kongresi, s.155-163, 16-19 Ekim 2003, Aydın.
 • Özkaya, M.T. 2003. Türkiye’de Zeytin Fidancılığının Durumu ve Sorunları. Türkiye 1. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu, İzmir, 2-3 Ekim 2003. 2003.
 • Özkaya, M.T. 2003. “Standart Zeytin Çeşitlerimiz ve Bazı Özellikleri”, 22-41s; “Zeytin Yetiştiriciliği” Hasad Yayıncılık Ltd.Şti., Mayıs 2003. İstanbul. 157s 2003. (kitap kısmı)
 • Özkaya, M.T. ve Bilir, M. “Ülkemizde Zeytinyağı Üretimi ve Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar”. Türktarım, Ocak-Şubat 2003, Sayı 149. 2003.
 • YANMAZ R., DÜZELTİR B. 2003. Çekirdek kabağı yetiştiriciliği. (Pumpkin culture for seed). Ekin Dergisi 7 (6), 22-24.
 • Söylemezoğlu,G. 2003. Üzümde Fenolik Bileşikler. GIDA, Sayı:3,277-285.ISSN: 1300-3070.
 • Söylemezoğlu, G. 2003. Örtüaltı Erkenci Sofralık Üzüm Yetiştiriciliği. Sarıyayla. Mersin Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayın Organı.Sayı 14. Mayıs 2003.Sayfa:6.
 • 76. GÜRBÜZ,B., M.D.KAYA ve A.DEMİRTOLA. 2003. Ayçiçeği Tarımı. Hasad Yayıncılık, 100s, İstanbul. (KİTAP)
 • GÜLÇUBUK, B., M. ALBAYRAK ve E. GÜNEŞ, “Türkiye’de Çay Üretim-İşleme Ekonomisi ve Çay Politikalarının Üretici Davranışlarına Etkisi”, Tek Gıda İş Yayınları, ISNB-975-93141-1-8, 154 s., Ankara, (2003).(Kitap)
 • GÜN S, 2003, Türkiye’de Toprak Reformu, Ekin Dergisi, Yıl:7, Sayı 25, Temmuz-Eylül 2003, s.6-11.
 • Eraktan, G., “2000li Yıllarda Türk Tarım Politikasındaki Değişimler” in: Aralık. Nisan 2003. Sayı:4, s.5-8.
 • Eraktan, G. 2003. “2000li Yıllarda Türk Tarım Politikasında Değişmeler” in: Aralık, 4, s. 5-8.
 • ERDOĞAN, D., 2003, Malzeme Bilgisi, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1537, Ders Kitabı No: 490, 85s, Ankara.
 • Demirci, F. F.S. Dolar, “Bitki, Artıklarının Buğdayda Bipolaris sorokiniana, Fusarium culmorum ve Fusarium graminearum’ un neden olduğu kök çürüklüğüne etkileri,” Tarım Bilimleri Dergisi 9(2):125-128 (2003)
 • GÜRHAN, R. ve M. ÇETİN, 2003. Küçükbaş Hayvan Sağım Sistemlerinde Nabız karakteristiklerinin PIC yardımıyla kontrolü. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, Sayfa:147-152, Ankara.
 • DURSUN, E. ve M. GÜNER 2003. Buğday ve Arpanın Sıkıştırma Yükü Altındaki Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9(4), 415-420, Ankara.
 • ŞAHİN, Ş., 2003, "Eko-Söylemin Mekan Planlama ve Tasarıma Yansımaları. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Peyzaj Mimarlığı Dergisi, Liman Tanıtım Yayın No: 2003/2, Ankara
 • ŞAHİN, Ş. ve AKKAN, O., 2003, "İmrahor Vadisi. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Peyzaj Mimarlığı Dergisi, Liman Tanıtım Yayın No: 2003/2, Ankara
 • DURSUN, E., 2003. Domateste Yardımcı Hava Akımlı İlaç Uygulama Etkinliğinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9(2), 249-254, Ankara.
 • Atar, H.H., Y. H. Yavuzcan ve S. Bekcan.2003. Comparison of The Effects of Three Insecticids on The Haemocyte Counts of Freshwater Crab (Potamon fluviatilis). Tatlısu Yengecinin (Potamon fluviatilis) Hemosit Sayılarına Üç Farklı İnsektisidin Etkilerinin Karşılaştırılması, S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 1:9, 40–42.
 • Silleli, H., H. Taşbaş, A. Aygül. C. İ. Çay, (2003) “Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Test Yöntemi” Tarımsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi, 3-5 Eylül 2003, Konya, 147-156
 • YAZGAN, M. E., USLU, A., TANRIVERMİŞ, E., 2003. İç Mekanda Bitkisel Tasarım (Kitap, Ankara.
 • YAZGAN, M. E., DİLAVER, Z., EDİK, G. B., 2003. Çim Alanlar (Kitap), Ankara.
 • Erdoğan, E., Yazgan, M.E., Ter, Ü.G., 2003. Rönesans ve Barok Döneminde Kentsel Tasarım ve Donatı. II. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu (2nd. International Symposium/Exhibition on Street Furniture, Responsibility for Street Furniture in Historical Cities, 24-27 April 2003, İstanbul.
 • Erdoğan, E., Ter, Ü.G., 2003. Tarihi Kentlerde Kent Mobilyası ve Kent Estetiği. II. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu (2nd. International Symposium/Exhibition on Street Furniture, Responsibility for Street Furniture in Historical Cities, 24-27 April 2003, İstanbul.
 • Erdoğan, E., Uslu, A., 2003. Kaz Dağı Milli Parkı’nın Eko-Turizm Açısından Değerlendirilmesi. Kırsal Çevre Yıllığı, Sayfa: 64-76, Çevre ve Orman Sorunları Araştırma Derneği, Ankara.
 • GÜRSOY, A., ÇETİN, T. 2003. Yapay tatlandırıcılar ve dondurmada kullanım olanakları. GAP III. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 2-3 Ekim 2003. s. 73-78.
 • 2) Anlı, A. S. 2003. Giresun İlindeki Aksu Çayı Su Toplama Havzasının Yağmur ve Akış Karakteristikleri Üzerinde Bir Çalışma. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 161s.
 • Yurtseven, E.; A. Ünlükara ve H.S. Öztürk. Zaman Etkili Yansıma Yöntemi (TDR) İle Toprak Neminin Ölçülmesi. (Poster) 2.Ulusal Sulama Kongresi 16-19 Ekim 2003, Kuşadası, Aydın. Kültürteknik Derneği Yay., 2.Ulusal Sulama Kongresi Bildiriler Kitabı s.508-517, 2003.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve A.Ünlükara. 2003. Basınçlı Sulama Sistemleri ve Uygun Sulama Sisteminin Seçimi. 2.Ulusal Sulama Kongresi. 16-19 Ekim 2003. s:441-444. Pine Bay Holiday Resort Kuşadası, Aydın.
 • GENÇER, H V; KARACAOĞLU, M (2003) Kafkas ırkı (Apis mellifera caucasica) ve Kafkas ırkı ile Anadolu arısı-Ege ekotipi (Apis mellifera anatoliaca)’nin karşılıklı melezlerinin Ege Bölgesi koşullarında yavru yetiştirme etkinlikleri ve bal verimleri. Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13(1): 61-65.
 • MERIC,I., 2003.Tarımsal Sanayinin Gelişiminde Su Ürünleri İşlemeciliğinin Önemi. Türktarım Dergisi, Kasım-Aralık (54),22-24s
 • Mercanoğlu, B., Ergün, M.A., Tan, E., Aytaç, S.A. 2003. İmmunomanyetik Ayırma Yöntemi (İMA) ve Atomik Kuvvet Mikroskobu (AKM) ile Tampon Çözeltide Escherichia coli O157:H7 İzolasyonu. 3. Gıda Mühendisliği Kongresi. 02-04 Ekim 2003, Ankara, Bildiri Kitabı, pp 23-32. (Poster Sunumu).
 • Özer, B. H. ve Atamer, M. 2003. Laktoperoksidaz sistemi aktivasyonu (LP) ve hidrojen peroksit (H2O2) ilavesiyle korunmuş sütlerden üretilen yoğurtlarda pıhtı stabilitesi. SEYES Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyunu, 22-23 Mayıs, İzmir.
 • Yıldız, M., Ulukan, H. ve Özbay, A. 2003. Ketende (Linum usitatissimum L.) farklı ortam, katılaştırıcı ve eksplant yaşının hipokotil eksplantlarından sürgün rejenerasyonu üzerine etkisi. XIII. Biyoteknoloji Kongresi. 137-144, Çanakkale.


 • 2002

 • GÜLÇUBUK,B.- KARABIYIK,E., “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Politikası ve Yükümlülükleri”. Türkiye 5.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül 2002, Erzurum.
 • GÜLÇUBUK, B., “Küreselleşmenin Kavramsal Çerçevesi Temel Dinamikleri ve Türkiye”. Türkiye 5.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül 2002,Erzurum.
 • Özkan, C. ve M.O. Gürkan. 2002. Koinobiont endoparazitoit Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in iki farklı yaştaki ungüvesi larvalarında yaşam çizelgesi. Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi, s.89-98, 4-7 Eylül, Erzurum.
 • Öztürk, A. 2002. Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Tuzlu Ve Normal Suların Patlıcan (Solanum Melongena L.) Bitkisinin Bazı Özelliklerine Ve Toprak Tuzluluğuna Etkisi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(30):14-20, Konya. (Özet/Tam metin, pdf)
 • Özkan, C. ve M.O. Gürkan. 2002. Konukçu yaşının soliter koinobiont endoparazitoid olan Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in bazı biyolojik özellikleri üzerine etkileri. Türkiye Entomoloji Dergisi. 26 (2):83-91.
 • Özkan, C. 2002. Organik ürünlerde zararlı böcek yönetimi. Ziraat Mühendisliği Dergisi, 338/339:20-27.
 • Sarıçiçek, B.Z., Ü. Kılıç, 2002. Üzüm Cibresinin İn Situ Rumen Parçalanabilirliğinin Belirlenmesi. Atat. Üniv. Zir Fak. Dergisi, 33, 3: 289-292.
 • Sarıçiçek, B.Z., İ.Ayan, A.V. Garipoğlu, 2002. Mısır ve Bazı Baklagillerin Tek ve Karışık Ekilmelerinin Silaj Kalitesine Etkisi. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 17,3: 1-5.
 • Sarıçiçek, B.Z., Ü. Kılıç, 2002. Mısır Silajının Rumende Parçalanabilirliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 17, 2:1-5.
 • Sarıçiçek, B.Z., Ü. Kılıç, 2002. Mısır Silajının Yem Değeri Üzerine Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 17, 2:6-9.
 • Sarıçiçek, B.Z., Ü. Kılıç, 2002. Üzüm Cibresinin Yem Değerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 17, 1:9-12.
 • Sarıçiçek, B.Z., Ü. Kılıç, 2002. Tokat İlinde Yetiştirilen Bazı Kaba Yemlerin İn Situ Rumen Parçalanabilirlik ve Parçalanma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 17, 1:13-19.
 • “Sürdürülebilir Tarım ve Organik Ürün Sempozyumu” çerçevesinde “Üretici Gözüyle Tarımsal Faaliyetin Yol Açtığı Çevre Sorunları” konulu bildiri (Emine Olhan ile birlikte) 27-28 Haziran 2002, TOBB Konferans Salonu, Ankara.
 • Eraktan, G., Olhan E., Özkan, Z., Avrupa Birliğinde Meyve-Sebze Alt Sektöründe Uygulanan Politikalar , “Avrupa Birliğine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı” Bahçe Bitkileri Derneği, 25 Nisan 2002, Ankara
 • “Dünden Bugüne Uygulanan Tarımsal Politikalar” konulu bildiri. “Küreselleşen Dünyada Türk Tarımı Sempozyumu”. TOBB. 6 Şubat 2002, Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Derneği, Ankara.
 • “Küreselleşme ve Türkiye Tarımı” Tarım Haftası 2002 Sempozyum, “Destekleme sisteminde Değişim” konulu bildiri. TMMOB. Ziraat Mühendisleri Odası, 7-8 Ocak 2002, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara.
 • “Küreselleşme ve Türkiye Tarımı” Tarım Haftası 2002 Sempozyum, “İstikrar Programları ve Türkiye” Oturum Başkanı. TMMOB. Ziraat Mühendisleri Odası, 7-8 Ocak 2002, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara.
 • Yıldız, M.A., M.M. Özkan, S. Aydoğan ve T. Kesici, “Tribolium confusum’ da Pupa ve Ergin Ağırlıklarına Ait Genetik Parametreler”, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(27), 57-60, 2002.
 • ÇİFTÇİ, C. Y.. 2002. 157. Yılında Zirai Öğretim. Ziraat Mühendisliği Dergisi. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Yayınları. Temmuz – Aralık 2002, Sayı 338/339, 44 – 48.
 • ÇİFTÇİ, C. Y.. 157. Yılında Zirai Öğretim. Tarım ve Mühendislik Dergisi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayın Organı. Sayı: 64-65 2002, 68 – 77.
 • Çelik, H., A. Karlı İlbay, 2002. Bazı Asma Genotiplerinde Meristem Kültürü Yoluyla Elde Edilen Bitkilerin Dış Koşullara Alıştırılması Aşamasında Başarının Artırılması Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 98-11-01-08 ve TÜBİTAK-TOGTAG TARP 1976 no’lu projelerin kesin raporu, Ankara, 20 s.
 • Çelik, H. 2002. Üzüm Çeşit Kataloğu (Grape Cultivar Catalog) SUNFİDAN A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 2, Ankara, 137 s.
 • Çelik, H., B. Marasalı, G, Söylemezoğlu, D. Değirmenci, E. Karaağaç, N. G. Baydar, A. K. İlbay, 2002. Razakı ve Hamburg Misketi Sofralık Üzüm Çeşitleri İçin Ankara Koşullarında Uygun Anaç Seçimi-I. Türkiye 5. Bağcılık ve Şarapçılık Semp. Bildirileri : 122-129, 5-9 Ekim 2002, Nevşehir.
 • Çelik, H., G. Söylemezoğlu, H. Çetiner, Z. Yaşa, A. Ergül, M. Çalışkan, 2002. Alphonse Lavallée, Amasya, Çavuş, Gülüzümü ve Hafızali Üzüm Çeşitleri İçin Ankara (Kalecik) Koşullarında Uygun Anaç Seçimi-I. Türkiye 5. Bağcılık ve Şarapçılık Semp. Bildirileri : 130-137, 5-9 Ekim 2002, Nevşehir.
 • Özdil, F. ve Asal, S. 2002. Konya–Ermenek Bölgesindeki Kıl Keçi Populasyonunda β-laktoglobulin Polimorfizmi. III. Ulusal Zootekni Kongresi 14-16 Ekim 2002, ANKARA.
 • 1.2.12. Sevimay, C.S., Hakyemez, H.B., İpek,A. 2002. Ankara Sulu Koşullarında Yetiştirilen Silajlık Sorghum Çeşitlerinde Farklı Azotlu Gübre Dozlarının Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, Sayfa: 143 – 148.
 • Kendirli, B. 2002. “Ülkemizde Seraların Isıtılmasında Jeotermal Enerji Kullanımı”, Ekin Dergisi, 19, s.20-26.
 • Öztürk F. ve A. Ünlükara, 2002. Erozyon Kontrolünde Su ve Sediment Tutma Havuzları. Türk-Koop EKİN Dergisi, Yıl 6, Sayı 19, Ocak-Mart 2002, 57-61, Ankara.
 • ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 2002. Bağ Sulaması.Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayını, yıl:5, sayı:18, s.77-82, Ankara.
 • ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 2002. Zeytin Sulaması. Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayını, yıl:6, sayı:19, s.34-43, Ankara.
 • ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 2002. Sürdürülebilir Tarımda Sulama ve Çevre. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türktarım Dergisi, sayı:145, s.21-23, Ankara.
 • ÇAKMAK, B. 2002.Türkiye’de Sulama İşletmelerinin Devri ve Sulama Birlikleri. Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayını, yıl:6, sayı:21, s.44-50, Ankara.
 • ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 2002. Zeytin Sulaması ve Ekonomik Yönü. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt:15, sayı:1, s.69-77, Antalya.
 • ÇAKMAK, B. 2002. Kızılırmak Havzası Sulama Birliklerinde Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, s.130-141, K.Maraş.
 • Güneş, E. ve M. Albayrak, Küreselleşme Sürecinde Dünya’da ve Türkiye’de Çay Üretim ve Pazar Yapısının Analizi, Ekonomik ve Teknik Dergi Standart, (492), 22–28, Ankara, 2002.
 • Güneş, E. Geleneksel ve Organik Tarımsal Üretimde Bulunan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı (Almanya Örneği), Ziraat Dünyası Dergisi, (468), 14–18, Ankara, 2002.
 • Güneş, E. “Türkiye’de Hububat İşleme Ekonomisi”, Hububat 2002 Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi, 299–310, Gaziantep, (2002).
 • Güneş, E. ve B. Gülçubuk, “Küreselleşme Politikalarının Şeker ve Tütünün Geleceği Üzerine Etkileri”, Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, 34–41, Erzurum, (2002).
 • Güneş, E., M. Albayrak ve B. Gülçubuk, “Türkiye’de Gıda Sanayii”, Tek Gıda İş Yayınları, ISNB–975–93141–0-X, 384 s., Ankara, (2002).
 • Elibüyük, İ. Ö., 2002. Sert Çekirdekli Meyve Üretiminde Plum Pox Potyvirusunun Önemi ve Özellikleri. Sert Çekirdekli Meyve Virüslerinin Moleküler Yöntemlerle Tanılanması (Workshop), Sunular, 38-51.
 • Saçılık, K. ve A. Çolak, “Zeytinin (Olea Europea L.cv. Memecik) Bazı Çarpma Parametrelerinin Belirlenmesi,” Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 8(1), 7-14 (2002).
 • YANMAZ, R. 2002. Türkiye Sebzecilik Bibliyografyası. Ankara Ü. Basımevi, ISBN: 975-93098-2-3, 391 s.
 • PULATSÜ, S. 2002. Sakaryabaşı (Çifteler-Eskişehir) Batı Göleti’nde Kalsiyum-Fosfat Etkileşimi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 8 (3): 261-265.
 • 67. GÜRBÜZ,B., A.GÜMÜŞÇÜ ve A.İPEK. 2002. The Effects of Spring and Winter Sowings on Yield and Yield Components of Some Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) Lines. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2000 Cilt.9(1-2): 99-106 , Ankara. (ARAŞTIRMA)
 • GÜLÇUBUK,B., “Küreselleşme ve Küreselleşmenin Türkiye’nin Tarım Politikasına Yansımaları”. Mülkiye Dergisi, Eylül-Ekim 2002, Cilt:XXII,s.97-113, Ankara,2002.
 • GÜN S, 2002,Tarımsal Reformlar Çerçevesinde Tarımla İlgili Kuruluşların Yeniden Yapılanması, Ekin Dergisi, Yıl:6, Sayı:22, Ekim-Aralık 2002, s.6-12.
 • Eraktan, G. “Türk Tarım Politikasında AB’ye Uyum Çalışmaları”. Tarım ve Mühendislik, Sayı:: 64-65, 2002, s. 13-23.
 • Eraktan , G ve ark (Prof.Dr.Suat Aksoy, Doç.Dr.Emine Olhan) , Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarım Teknolojilerindeki Değişimin Üretici Davranışlarına ve Bunun Çevreye Olası Etkileri. ÇESAV, Ankara,2002, 204 s.
 • Eraktan, G. 2002.”Türk Tarım Politikasında AB’ye Uyum Çalışmaları” in: Tarım ve Mühendislik, 64-65, s. 13-23.
 • ARSLAN, M.,YİĞİT, B., GÖYÜN,D., ZEHİR,S..2002. Dağ Milli Parklarında Rekreasyon ve Turizm Olanaklarının Değerlendirilmesi, Türkiye Dağları 1.Ulusal Sempozyumu, 25-27 Haziran, Ilgaz Dağı, Kastamonu.
 • ARSLAN, M., ÇELEM, H., 2002. Ankara Kenti Egzotik Ağaç ve Çalıları TÜBİTAK Yayınları, Ankara
 • AKÇORA, A. 2002 Sakaryabaşı (Çifteler-Eskişehir) Batı Göleti Sedimentinin C:N Oranı ile Göletin Besin Seviyesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması.Tarım Bilimleri Dergisi
 • Acar, A.İ. ve H.A. Alizadeh, 2002. Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Ayçiçeği Tohumlarının Tutulmasına Delik Şeklinin Etkisinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, S: 36-44, Ankara.
 • GÜRHAN, R. ve B. GELEGEN, 2002. Sağım Sistemlerinde Nabız Karakteristiklerinin PLC Yardımıyla Kontrolü Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, Sayfa:88-91, Ankara
 • GÖKNUR DURSUN, İ. 2002. Direkt Ekim Makinaları. Türk - Koop Ekin, Yıl: 5, Sayı: 18, s. 92-95, Ankara.
 • GÖKNUR DURSUN, İ. 2002. Bitki Yüzey Artığı Kaplama Oranının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler. Türk - Koop Ekin, Yıl: 6, Sayı: 21, s. 60-65, Ankara.
 • GÖKNUR DURSUN, İ. 2002. Yüzey Artıklarıyla Erozyon Kontrolüne Uygun Toprak İşleme ve Ekim Alet–Makina Setlerinin Hesaplama Yöntemiyle Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, s. 149-156, Ankara.
 • GÖKNUR DURSUN, İ. 2002. Kulaklı ve Diskli Pulluklar. Ankara Üniversitesi Basımevi, 153 s., Ankara.
 • ONURBAŞ AVCIOĞLU, A. 2002. Tarım Traktörleri Deney Tekniği. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 128 s., Ankara.
 • DURSUN, E., 2002. İlaç Sürüklenmesinin Azaltılmasına Yönelik Uygulama Yöntemlerindeki Gelişmeler. Türk – Koop Ekin, Yıl: 4, Sayı: 21, 51–55, Ankara.
 • Ellialtıoğlu, Ş., Tıpırdamaz, R., 2002. Soğuk uygulamaları ve aktif kömürün biberde (Capsicum annuum L.) Anter Kültürü Süresince Absizik Asit Miktarındaki Değişim Üzerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi; 15(1):9-18.
 • ŞAHİN, Dr. Ş. ÇABUK, A. ve DİLEK, F., 2002. Sürdürülebilir Peyzaj Planlama Kapsamında Mersin Kıyı Bölgesinin Turizm Açısından Değerlendirilmesi. A. Ü. Araştırma Fonu destekli proje.
 • ŞAHİN, Dr. Ş. ÇABUK, A. ve DİLEK, F., 2002. Sürdürülebilir Peyzaj Planlama Kapsamında Mersin Kıyı Bölgesinin Turizm Açısından Değerlendirilmesi. A. Ü. Araştırma Fonu destekli proje.
 • Erdoğan, E., Uslu, A., Yazgan, M.E., 2002. Kaz Dağı Milli Parkının Eko-Turizm Açısından Değerlendirilmesi. Kaz Dağları Sempozyumu, Ekim 2002, Kazdağları.
 • Yurtseven, E. Patlıcanda (Solanum melongena L.) Su Tüketimine Tuzluluğun Etkisi. TOPRAKSU Dergisi, 2000/2. (Baskıda).
 • Yurtseven, E.; G. Çaycı; C.S. Sevimay; A. Öztürk ve M. Parlak. Tuzluluk ve su miktarlarının macar fiği (Vicia pannonica, Crantz) verimi ve toprak tuzluluğuna etkisi: II.Değişik tuzluluktaki sularla yıkama yapılması koşulu. A.Ü. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 8(2):101-108, 2002.
 • Yurtseven, E.; G. Çaycı; C.S. Sevimay; A. Öztürk; M. Parlak ve L. Yalçın. Tuzluluk ve su miktarlarının macar fiği (Vicia pannonica, Crantz) verimi ve toprak tuzluluğuna etkisi: I.Yıkama uygulanmayan koşul. A.Ü. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 8(1):1-6, 2002.
 • Olhan, E. 2002. Türk Tarım Politikasının AB Ortak Tarım Politikasına Uyumu. Türktarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi. Sayı:143. Ankara.
 • Dilek, E.F., ve Şahin, Ş. 2002. Çevre Duyarlı Turizm Uygulamaları Kırsal Çevre Yıllığı, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırmaları Derneği, Ankara
 • Yıldız, M.A., M.M. Özkan ve T. Kesici. 2002. Seleksiyon Yapılan Japon Bıldırcını Hattında Gerçekleşen Kalıtım Derecesinin Tahmin Edilmesi ve Seleksiyonun Döl Verimi Üzerine Etkileri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 42(2), 47-54.
 • 4. Sarıçiçek, B.Z., 2002. Besicilik. OMÜ. Zir.Fak. Yay. Ders Kitabı:45, Samsun, 133s.


 • 2001

 • Polat, H.E. 2001. Hayvansal Üretim Yapılarında Atık Yönetimi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Semineri, Ankara, Türkiye.
 • Okay Y. ve H. N. Büyükkartal (2001). Antepfıstığında (Pistacia vera L.) farklı aşı yöntemlerinin anatomik yönden karşılaştırılması. OT Sistematik Botanik Dergisi, The Herb Journal of Systematic Botany, 8, 1, 73-82.
 • Özçelik, A., Ekonomik Kriz Ve Türkiye'de Tarım, Karınca Sayı:776, Ağustos 2001, s.24-27.
 • Özçelik, A., Paksoy, M., Türkiye’de Tarıma Dayalı Sanayinin İstihdama Katkısı, Türk Tarım Dergisi, Temmuz-Ağustos 2001, Sayı:140, s.30-32.
 • Özkan, C. ve M.O. Gürkan. 2001. Farklı Sıcaklıkların Yumurta Parazitoiti Trichogramma turkeiensis Kostadinov ve T. embryophagum (Hartig) (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’un Biyolojik Özeliklerine Etkileri. A.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi. 7(2): 120-125.
 • Kendir, H. ve Tahtacıoğlu, L. 2001. Yembitkileri, çayır ve meralar. Türk Zir. Yük. Müh. Bir. Cumhuriyetimizin 100. Yılına Turk Tarımının Hedeflerii Sempozyumu. 30 Nisan-1 Mayıs 2001, Ankara.
 • Sarıçiçek, B.Z., H. Çayıroğlu, 2001. Yağ ve Tannik Asitle Muamele Edilmiş Süt Karma Yeminin Rumende Parçalanmayan Proteinin Pepsinde Çözünebilirliğinin Belirlenmesi. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 16,3:9-13.
 • Sarıçiçek, B.Z., H. Çayıroğlu, 2001. Yağ ve Tannik Asitle Muamele Edilmiş Süt Karma Yemi ile Bazı Kaba Yemlerin İn Vitro Sindirilebilirliklerinin ve Enerji Değerlerinin Belirlenmesi. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 16,3:22-26.
 • Avrupa Topluluğu Eğitim Seminerinde (ATAUM) “Ortak Tarım Politikası”, “AB ve Türk Tarımında Üretici Örgütleri”, “AB- Tarımsal Çevre Politikası” konulu konferanslar. 16 Kasım 2001, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Avrupa Topluluğu Eğitim Seminerinde (ATAUM) “Ortak Tarım Politikası”, “AB ve Türk Tarımında Üretici Örgütleri” “İhracat Sübvansiyonları” konulu konferanslar. 12 Kasım 2001, Mersin Ticaret Odası, Mersin.
 • Yılmaz, T. 2001. Ankara'nın Doğal Yapısı ve Doğal Kaynaklar, Ekolojik Planlama, Sorunlar, MMO Ankara'da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ANKARA
 • Türkiye II. Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu “Hayvancılığın Yapısı, Sorunlar ve Çözüm Yolları” konusunda bildiri (11.6 2001-Ankara)
 • Adana Ticaret Odasında AB’ne Katılım Sürecinde Türkiye Seminerinde “Ortak Tarım Politikası” konulu bildiri (1.6.2001)
 • Cengizler, I., Aytac, N., Sahan A. ve Genc, E. “Ecto-Endo Parasite Investigation on Mirror Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Captured From the River Seyhan, Turkey,” E.U. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 18 (1-2), 87-90 (2001)
 • KESKİN, R. ÖZTÜRK, R. ve K. SAÇILIK, 2001. Tarımsal Ürünlerin Havalandırılmasında Yığın İçerisinde Oluşan Basınç Düşümlerinin Belirlenmesine İlişkin Yöntem Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, Sayı: 7, No: 1, S: 34-40, Ankara.
 • Ensar BAŞPINAR, Fikret Gürbüz, Handan Çamdeviren. Varyans Analizi ve Tekrarlanan Ölçümlü Analiz Tekniklerinin I. Tip Hata Bakımından Karşılaştırılması. Ankara Üniv. Zir.Fak. Tarım Bilimleri Dergisi. 7 (2), 19-23.
 • Ensar BAŞPINAR. Değişik Varyans Oranlı Normal Populasyonlardan Alınan Değişik Örnek Genişliğindeki İki Örnekte Student-t, Welch ve Ayıklanmış-t Testlerinin Uygulanması ile Elde Edilen I. Tip Hata ve Testin Gücü. Ankara Üniv. Zir.Fak. Tarım Bilimleri Dergisi. 7 (1), 151-157.
 • Özcan, S., Gürel, E., Babaoğlu, M. (Editörler; 2001) Bitki Biyoteknolojisi II: Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları. S.Ü. Vakfı Yayınları, Konya.
 • Kırkağaç, M. Ve D. Atay 2001. Ot Sazanının Ot Sazanının (Ctenopharyngodon idellus Val. 1844) Yapay Koşullarda Üretimi ve Biyolojik Ot Mücadelesinde Kullanılabilecek Büyüklüğe Kadar Yetiştirilmesi. A. Ü. Tarım Bilimleri Dergisi, 7 (1), 89-96.
 • Kırkağaç, M.U. ve S. Pulatsü 2001. Potamogeton pectinatus L.’la Beslenen Ot Sazanlarının (Ctenopharyngodon idella, Val. 1844) Bünyesinde Tutulan Fosforun Miktarı. A. Ü. Tarım Bilimleri Dergisi, 7 (2),6-8.
 • Kırkağaç, M.U. ve S. Pulatsü 2001. Ot Sazanı (Ctenopharyngodon idellus Val. 1844) ile Bitki Eliminasyonunun Su Kalitesi, Zooplankton ve Bentosa Etkisine İlişkin Bir Ön Çalışma”, A. Ü. Tarım Bilimleri Dergisi, 7 (3), 9-12.
 • ÇİFTÇİ, C. Y., S. ÜNVER, M.ATAK. 2001.Tarım, Doğal Kaynak ve Çevre. Cumhuriyetimizin 100. Yılına Tarımın Hedefleri Sempozyumu. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği. 30 Nisan- 01 Mayıs 2001. 51 – 70. ANKARA.
 • Demir, N., 2001. Çift Kabuklu Üretim Alanlarında Bir Fitoplankton İzleme Çalışması. Tarım Bilimleri Dergisi, 7(1), 56-62.
 • Demir, N., 2001. İçme Su Arıtım Tesislerinde Alg Problemleri. I. Alg Teknolojisi Sempozyumu, İzmir.
 • GÜRSOY, A., E. ŞENEL, A. GÜRSEL, O. DEVECİ, E. KARADEMİR, Ş. YAMAN. 2001. Yağ İçeriği Azaltılmış Beyaz Peynir Üretiminde Isıl İşlem Uygulanan L. helveticus ve L. bulgaricus Kültürlerinin Kullanımı. Gıda, 26, 5; 303-306.
 • Kendirli, B. 2001. “Harran Ovası Sulama Birliklerinde Antepfıstığının Sulama Planlaması”, Tarım Bilimleri Dergisi. 7, s.114-120.
 • Kendirli, B. ve B. Benli,2001. “Türkiye’de Su Kalitesinin İzleme ve Değerlendirilmesi”, Ziraat Mühendisliği Dergisi, 331, s.14-24.
 • EKİZ, H. , YILDIZ, G., SANCAK, C., YILMAZ, A., ERAÇ, A., ÇOLPAN, İ., FIRINCIOĞLU H.K., SEVİMAY, C.S., ALTINOK, S., KENDİR, H., ŞEHU, A., HAKYEMEZ, B.H., GÜRSOY, Ü., GÖK, F.M., ÜNAL, S., ULUÇ, F. ve N. ÇİMEN, 2001. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kültürünü Geliştirme. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu.8. Bölüm. 123-133, Ankara.
 • ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 2001. Tarımda Atık Su Kullanımı. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Zir. Yük. Müh. Birliği Yayını sayı:332, s.31-37, Ankara.
 • ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 2001.Konya Ovası Sulamalarında Tabansuyu ve Tuzluluk Sorunları. A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:7, sayı:4, s.41-47, Ankara.
 • ÇAKMAK, B. 2001. Konya Sulama Birliklerinde Sulama Performansının Değerlendirilmesi. A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:7, Sayı:3, s.111-117, Ankara.
 • ÇAKMAK, B. 2001. İçel İli İklim Koşullarında Turunçgil Sulama Planlaması. S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 15(28):69-81, Konya.
 • MADEN, S., K. ERZURUM, F. DEMIRCI, G. TUNCER, A. KARAKAYA ve E. ÇAKIR, 2001. Antalya, Burdur ve Denizli Anason Ekim Alanlarında Sorun Olan Yanıklık Hastalığı Üzerinde Çalışmalar. Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi, Bildiriler, 317-323. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No:45.
 • Güneş, E. ve M. Bülbül, Sözleşmeli Domates Üretimi Yapan Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısının Analizi, Ekonomik ve Teknik Dergi Standart, (474), 70–76, Ankara, 2001.
 • Güneş, E. Türkiye’de Tarıma Dayalı Sanayiinin Durumu ve Sorunları, Türk Tarım Dergisi, (140), 16–19, Ankara, 2001.
 • Güneş, E. Türkiye’de Bitkisel Yağ Sanayii ve Yağ Fiyatlarındaki Değişimlerin Analizi, Türk- Koop Ekin Dergisi, (18), 62–67, Ankara, 2001
 • Güneş, E. ve H. Fidan, “Türkiye’de Tarım Ürünlerinin Pazara Arzı”, Türkiye Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Cumhuriyetin 100. Yılında Tarım Hedefleri Sempozyumu, 85–93, Ankara, (2001).
 • Elibüyük, İ. Ö., 2001. İndirekt Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ile Kayısı Yaprak Doku Disklerinde Plum Pox Potyvirus (PPV)'nin Tanılanması. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 7, 37-40.
 • Elibüyük, İ. Ö., 2001. Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarının En Tehlikeli Virus Hastalık Etmeni: Plum Pox Potyvirus. Türk-Koop Ekin, No.15, 102-110.
 • YANMAZ R. 2001. Organik tarım ve Türkiye’de organik meyve ve sebze üretiminin durumu. (Organic farming and situation of organic fruit and vegetable production in Turkey). Ekin 5(16), 41-47.
 • Söylemezoğlu, G. 2001. Türkiye'de Yetiştirilen Bazı Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin İzoenzimlerden Yararlanılarak Teşhisleri. Gıda Dergisi. Sayı 2001/6, 451-459. Ankara.
 • GÜLÇUBUK,B., “Kırsal Kalkınmada Köy-Kent ve Benzer Yaklaşımlar”. Türk-Koop Ekin Dergisi, Sayı:18, Ekim-Aralık 2001, s.10-16,Ankara.
 • Gündoğmuş, E., 2001. İnput-Output Analizlerine Göre Türkiyede Tarım İle Diğer Sektörler Arasındaki Yapısal İlişkilerin Gelişimi (1963-1990), Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:133, Temmuz-Ağustos-Eylül 2001, Ankara, s.54-80.
 • Gündoğmuş, E., Çakmak, B., Tanrıvermiş, H. ve Türker, M., 2001. Türkiye’de Sulama Tesislerinin Birlik ve Kooperatiflere Devri ve Devri Sonrası Tesislerin İşletmeciliğinde Yaşanan Sorunlar, I. Ulusal Sulama Kongresi, Kültürteknik Derneği, s. 82-91, 8-11 Kasım 2001, Antalya.
 • GÜN S, 2001,GAP Alanında 3083 Sayılı Yasanın Uygulanması ve Sonuçları, GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001, Şanlıurfa, 1.Cilt, s.575-579.
 • GÜN S, 2001,Türkiye’de Tarım Topraklarının Mülkiyet Durumu ve Uygulanan Politikalar, Cumhuriyetin 100. Yılına Türk Tarımının Hedefleri Sempozyumu, 30 Nisan-1 Mayıs 2001, Ankara, s.325-336.
 • Özçelik, A., İktisadi Kalkınmada Tarım Ve Kooperatiflerin Rolü, Karınca Sayı:767, s.8-11.2001
 • Eraktan , G., “Agricultural Policy Reforms in Turkey- an Allignment Challenge to the EU?” in: transforming Rural sector to the Requirements of market Economy. Part 2. Microstudies in Ukraine, Turkey, Sudan and Yemen. Vicus Studies Agraria Vol.III. Dialog, Warszawa, 2002 (87-92).
 • Eraktan, G. 2001. Tarım Politikasının Temelleri ve Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikaları. Uzel Holding, ISBN 975-8437-01-1, İstanbul.
 • ERDOĞAN,D., 2001. Ziraat Mühendisliği Öğretimi Üzerine. Tarım ve Mühendislik: 62, S:34-35, Ankara.
 • ERDOĞAN.D., ÇOLAK,A. ve A.İ.ACAR, 2001. Meliorasyon Makinaları. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. Ders Kitabı No: 472, Ankara.
 • Gürsel, A., A. Gürsoy, E.Şenel, O.Deveci, E.Karademir. 2001. Yağ içeriği azaltılmış Beyaz peynir üretiminde dondurulmuş Lactobacillus helveticus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus kültürlerinin kullanımı. (The use of freeze-shocked Lactobacillus helveticus and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus in low fat White pickled cheese). Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu. Bildiri No: S7, p. 57-62. 22-23 Mayıs, İzmir.
 • Öztürk, A., Sönmez, K. ve Apaydın, H. 2001. Yüzey akış miktarının bilgisayar ortamında belirlenmesi. 1. Ulusal Sulama Kongresi, bildiriler kitabı ek s., 380-387, 8-11 Kasım 2001, Antalya.
 • Bayram, Ş., 2001. Ankara İlinde orman alanlarındaki mantarlar üzerinde bulunan Diptera türleri. Türk. Entomol. Derg., 25(2):115-126
 • AKÇORA, A., PULATSÜ, S. 2001. Sakaryabaşı Batı Göleti’nin Sediment Gözenek Suyunda Fosforun Mevsimsel Değişimi. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Bildirileri. 4-6 Eylül 2001, Cilt 1. 251-258.
 • Acar, A.İ., 2001. Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Tohumların Tutulmasına Bazı Parametrelerin Etki Derecelerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, Sayfa: 142-148, Ankara.
 • Acar, A.İ. ve A. Çolak. Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Bazı Tohumların Delik Çaplarına ve Vakum Değerlerine Göre Tutulma Yüksekliklerinin Belirlenmesi, 2001. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 4, S: 83-90, Ankara.
 • GÜRHAN, R. ve M. VATANDAŞ, 2001. Tuz İyotlama Makinası İçin Uygun Bir Dozajlama Ünitesinin Geliştirilmesi. . Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, Sayfa:9-12, Ankara.
 • GÜRHAN, R. ve M. VATANDAŞ, 2001. Sağım Makinalarına Uygun Programlanabilir Bir Nabız Aygıtı Kontrol Ünitesi Geliştirilmesi. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:7, Sayı:3, Sayfa:48-53, Ankara.
 • GÜRHAN, R., VATANDAŞ, M. ve M. GÜNER, 2001. Kayısının Mekanik Davranışının Belirlenmesi. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:7, Sayı:4, Sayfa:136-140, Ankara.
 • Yalçınkaya, S. ve A.İ.Acar, 2001. Sapdöver Harman Makinası Üretiminde İş Akış Diyagramına Göre İş Etüdü. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, S: 78-83, Ankara.
 • GÖKNUR DURSUN, İ. 2001. Toprak İşlemesiz Tarım Tekniği. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, s. 151 – 156, Urfa.
 • GÖKNUR DURSUN, İ. 2001. Bazı Taneli Ürünlerin İzdüşüm Alanlarının Görüntü İşlemeyle Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, s. 102 - 107, Ankara.
 • ATAMER, M., YETİŞMEYEN, A., KARADEMİR, E., TAMUÇAY, B., DEVECİ, O., GENCER, N. 2001. Keçi Sütünden Set-Tipi Yoğurt Üretiminde Ultrafiltrasyon (UF) Tekniğinden Yararlanma Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Gıda, 26 (2): 93-97. (A. Ü. Araştırma Fon Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir)
 • Atar, H.H.2001.Sudak (Stizostedion lucioperca L.) Balığının Biyolojisi ve Yetiştirme Teknikleri, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Ticari Balık Türlerinin Biyolojisi ve Yetiştirme Teknikleri Hizmetiçi Eğitim Semineri, 1-23, Antalya.
 • ÖZTAN, Y., ARSLAN, M., PERÇİN, P., BARIŞ, M.E., KURUM, E. ve ŞAHİN, Ş., 2001. Ankara Kenti Vadilerinin Koruma Kullanım İlkeleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. TÜBİTAK, TOAGTAG-940.
 • ŞAHİN, Ş., 2001 Akarsu Koridoru Sörveyi: Zir Vadisi Örneği. TÜBİTAK, YIDAPÇAK-199Y042.
 • Erdoğan, E., 2001. Doğa, Çevre, İnsan ve Enerji Etkin Konut Tasarımı. Tabiat ve İnsan Dergisi, Haziran 2001,Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayını, Ankara.
 • Erdoğan, E., 2001. Ekolojik Tasarım ve Eko-Köyler. Tabiat ve İnsan Dergisi, Haziran 2001, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayını, Ankara.
 • Erdoğan, E., 2001. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Konut Mimarisi: Gaziantep, Urfa, Yaşam Dergisi, Sayı:18, Temmuz 2001, Mesa Mesken Sanayii A.Ş., Mega Basım, Ankara.
 • Erdoğan, E., 2001. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Konut Mimarisi: Diyarbakır, Mardin, Yaşam Dergisi, Sayı:19, Ekim 2001, Mesa Mesken Sanayii A.Ş., Mega Basım, Ankara.
 • Erdoğan, E., Yazgan, M.E., Çabuk, A., Ekşioğlu, T., 2001. Sürdürülebilir Peyzaj Planlama ve Belek Örneği. BETUYAB Yayınları, Ankara.
 • 1) Anlı, A. S. 2001. Yüzey Akışın Saptanmasında Uygulanan Yöntemler, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Semineri, 46s.
 • Yurtseven, E.; ve H.S. Öztürk. Sulama suyu tuzluluğunun tınlı toprakta profil tuzluluğuna etkisi. A.Ü. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 7(3):1-8, 2001.
 • Yurtseven, E.; H.S. Öztürk; A. Ünlükara; G.D. Kesmez. Sulama suyu tuzluluğunun toprak tuzlulaşmasına ve yıkanmaya etkisi. 1. Ulusal Sulama Kongresi Bildiriler Kitabı, 8-11 Kasım 2001, Antalya/Belek, s. 333-338, 2001.
 • Yurtseven, E.; A. Ünlükara; A. Top; A. Tek. Tuzluluğun ve sulama aralığının kolza’da (Brassica napus oleifera) verime ve gelişmeye etkisi. 1. Ulusal Sulama Kongresi Bildiriler Kitabı, 8-11 Kasım 2001, Antalya/Belek, s. 215-219, 2001.
 • Yurtseven, E.; A. Ünlükara; K. Demir; G.D. Kesmez. Sebze tarımında tuzlu suların kullanım olanakları. 1. Ulusal Sulama Kongresi Bildiriler Kitabı, 8-11 Kasım 2001, Antalya/Belek, s. 208-214, 2001.
 • Yurtseven, E. ve Y.E. Yıldırım. GAP alanı yeraltı su kaynaklarının tuzlulukları. 1. Ulusal Sulama Kongresi Bildiriler Kitabı, 8-11 Kasım 2001, Antalya/Belek, s. 50-55, 2001.
 • Eraydın E.E., Sözüdoğru Ok S. 2001. Bazı Anyonların Toprakta Bor Adsorpsiyonuna Etkisi. Selçuk University Journal of Agriculture Faculty 15(26) :106-115
 • Olhan, E. 2001. Avrupa Birliği’nde Organik Tarıma Yönelik Yasal Düzenlemeler. Organik Tarım ve Sağlık İlişkileri Paneli. ÇESAV. Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve A.Ünlükara. 2001. Su Kaynaklarının Aşırı Kullanımından Kaynaklanan Çevresel Sorunların Uydu Görüntülerinden Yararlanılarak Gözlemlenmesi (Aral Gölü Örneği). 1.Ulusal Sulama Kongresi. 8-11 Kasım 2001. s.281-287. Belek, Antalya.
 • Özer, B.H. 2001. Konsantre yoğurt jeli oluşumunda etkili faktörler. I. SH/S-S Tiol/Disülfit aradeğişim reaksiyonlarının rolü. Gıda, 26 (5), 353-358.
 • Özer, B.H. ve Özer, D. 2001. GAP’ta hayvancılık ve hayvansal üretim. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 1 (1-2), 35-42.


 • 2000

 • Eraydın, Esin 2000. Topraklarda Bor Adsorpsiyonu Üzerine Bazı Anyonların Etkisi.Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı (61 sayfa)
 • YILDIRAK,N.-GÜLÇUBUK, B., “Aspekte landlicher Entwicklung in der Türkei : Durchführungen und Erwartungen”. Deusch – Türkısche Agrarforsehung, 6. Symposium, 27.September-2.Oktober 1999, Verlag Ulrich E.Graver-2000,Stutgart.
 • GULCUBUK, B.-ÖZER,D.,“Toplum Temelli Kalkınma İlkeleri Açısından GAP Bölgesinde Tarımda/Kırsal Alanda Örgütlenme”. GAP V. Tarım Kongresi, 17–19 Ekim 2007, Şanlıurfa, s:253–259.
 • Özçelik, A., Az Gelişmiş Ekonomiler İçin Kooperatiflere Olan İhtiyaç, Karınca Sayı:765, Eylül 2000, s.4-10.
 • Okay Y., N. Büyükkartal ve H. Çölgeçen (2000). Bazı Pistacia türlerinde yaprak anatomisi üzerinde bir araştırma. OT Sistematik Botanik Dergisi, The Herb Journal of Systematic Botany, 7, 1, 161-177.
 • Özçelik, A., Anaç, H., Çorum İlinde Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinin Örgütlenme Durumu, Karınca Sayı:761, Mayıs 2000, s.2-8.
 • YAZGAN, M. E. ve ERDOĞAN, E., 2000. “Geçmişten Geleceğe Tarihi ve Kültürel Değerleriyle Safranbolu“. 2000 li yıllarda Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu (24-26 Mayıs 2000). A.Ü. Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara.
 • Okay Y. (2000). Antepfıstığında fidan yetiştirme teknikleri. Ekin, 4, 13, 23-27.
 • Ankara Genç İşadamları Derneği “Tarıma Yeni Bakış Paneli” (1.11.2000-Ankara Ticaret Odası)
 • Akçakale Meslek Yüksek Okulunda “Akçakale’de Tarımsal Faaliyetler ve Çevre Sorunları” Konulu Konferans (12 Ekim 2000- Şanlıurfa).
 • YAZGAN, M. E., KÖYLÜ, P. ve DOKUMACI, T., 2000. “Koruma-Kullanım Dengesi Çerçevesinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Yakın Çevresi“. Peyzaj Mimarlığı Kongresi 2000 (19-21 Ekim 2000), TMMOB Peyzaj Mimarlığı Odası, Ankara.
 • TÜBİTAK-Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Sempozyumu’nda “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarım Teknolojilerindeki değişimin Üretici Davranışlarına ve Bunun Çevreye Olası Etkileri” konulu bildiri (21 Eylül 2000- Şanlıurfa).
 • AB Çevre Hukuku İçerisinde Tarımsal Çevre Politikalarının Yeri, Önemi ve Türkiye ile Karşılaştırılması (Tarım Ekonomisi 4. Teknik Kongresinde (Tekirdağ) Sunulmuştur (6-8 .09.2000).
 • Ensar BAŞPINAR, F.Gürbüz. Eşit ve Farklı Varyanslı Populasyonlardan Alınan Örneklerin Ayıklanmış (Trimmed)-t Testi ile Karşılaştırmasında Gerçekleşen I.Tip Hata ve Testin Gücü. Ankara Üniv. Zir.Fak. Tarım Bilimleri Dergisi. 6 (4), 57-60.
 • Ensar BAŞPINAR, F.Gürbüz. Deney Ünitelerinin Gruplara Ortalamaları Dengelenmiş ve Rasgele Dağıtıldığı Tesadüf Parselleri Deneme Düzenlerinin Karşılaştırması. Ankara Üniv. Zir.Fak. Tarım Bilimleri Dergisi. 6 (3), 141-143.
 • Ensar BAŞPINAR, M.M.Özkan, H.Çamdeviren. Çok Boyutlu Ölçeklendirme Analizi ve Kullanımı. Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi. 24 (1): 89-98.
 • Ensar BAŞPINAR, M.M.Özkan, H.Çamdeviren. Seviyeleri Tekrarlanan Ölçümlerden Oluşan İki Faktörlü Denemelerin Analizi. Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi. 24 (1): 81-88.
 • Ensar BAŞPINAR, M.Mendeş. İki Yönlü Tablolarda Uyum Analizi Tekniğinin Kullanımı. Ankara Üniv. Zir.Fak. Tarım Bilimleri Dergisi. 6 (2), 124-131.
 • Ensar BAŞPINAR, F.Gürbüz. Grup İçi Korelasyon Katsayısının Önemlilik Testi İçin Tablo Değerleri. Ankara Üniv. Zir.Fak. Tarım Bilimleri Dergisi. 6 (2), 124-131.
 • Ensar BAŞPINAR, F.Gürbüz. Normal, Beta, Gamma (2) ve Weibull Dağılımlarının İkili Kombinasyonlarından Alınan Değişik Örnek Genişliğindeki Örneklerin Karşılaştırılmasında Testin Gücü. Ankara Üniv. Zir.Fak. Tarım Bilimleri Dergisi. 6 (1), 124-131.
 • Ensar BAŞPINAR, F.Gürbüz. Grup İçi Korelasyon Katsayısının Örnekleme Dağılımı. Ankara Üniv. Zir.Fak. Tarım Bilimleri Dergisi. 6 (1), 83-91.
 • Ellialtıoğlu, Ş., Sarı, N., Abak, K. 2000. Haploid Bitki Üretimi. (Bitki Biyoteknolojisi Cilt:I, Ed: Babaoğlu, M., Gürel,E., Özcan, S.) s: 138-189.,Selçuk Üniversitesi Vakfı Yayınları, Konya.
 • TATLIDİL, F.F.. Beypazarı İlçesinde Havuç Yetiştiriciliğine Yer Veren Tarım İşletmelerinde Uygulanan Farklı Muhafaza Yöntemlerinin Maliyetlere Etkileri, A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:6, Sayı: 2, 2000, Ankara.
 • Demir, N., S. Pulatsü ve H. Çamdeviren, 2000. Kurtboğazı Baraj Gölünün Mavi-Yeşil Alg (Cyanobacteria) Biyomasının Tahminine Yönelik Modeller. Tarım Bilimleri Dergisi, 6(1), 63-66.
 • Demir, N. ve D. Atay, 2000. Bodrum’da Kafeslerde Balık Yetiştiriciliğinin Fitoplanktona Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 6(2), 8-11.
 • Çelik, H., B. Marasalı, G. Söylemezoğlu, Z.Gürsoy, İ. Yüksel, N. Göktürk Baydar, E.Gökçay, A. Karlı İlbay, İ.İlhan, 2000. Türkiye’de Virüssüz Sertifikalı Asma Fidanı Üretim Tekniğinin Geliştirilmesi. (EUREKA EU 679 VITIS). TÜBİTAK Tarım, Orman ve Gıda Teknolojileri Araştırma Grubu, Proje No: 1108 (Sonuç Raporu),66 s.
 • Çelik, H., B. Marasalı,G. Söylemezoğlu, S. Tangolar, M. Gündüz, 2000. Bağcılıkta Üretim Hedefleri TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi Bildirileri (2. Cilt): 645-678, 17-21 Ocak 2000, Ankara.
 • Çelik, H., M. Çelik, R. Yalçın, 2000. Türkiye’de Meyve ve Asma Fidancılığının Stratejik Açıdan Değerlendirilmesi. Türkiye II. Fidancılık Sempozyumu, 25-28 Eylül 2000, Ödemiş/İZMİR, 10 s.
 • Çelik, H., İ. Uslu, C. Barış, H. Samancı, S. Özışık, K. Gürnil, 2000. New Table Grape Varieties Cross-Bred in Turkey. 4th International Symposium on Table Grape, Nov. 28-Dec. 1, 2000, La Serena/Chile.
 • Türkiye’de Tarımın Vergilendirilmesindeki Gelişmeler, Türkiye 4. Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül Tekirdağ
 • Eraktan S., Açıl A.F., 2000. Ekonomi, Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1512, Ders Kitabı: 465, Ankara
 • Güneş, E. ve M. Bülbül, Meyve ve Sebze İşleme Sanayinde Ekonomik ve Finansal Yapının Analizi (Bursa İli Örneği), Journal of Agricultural Sciences (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi), 6 (3), 54–61, Ankara, 2000.
 • Saçılık, K., ve R. Öztürk, “Havalandırma Amaçlı Siloların Hava Karışım Odasında Kullanılan Eleklerin Hava Akımı Dirençlerinin Belirlenmesi,” Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 6(3), 80-84 (2000).
 • Saçılık, K. ve R. Öztürk, “Biçim Özelliklerine Göre Patatesin Hava Akımına Gösterdiği Direncin Belirlenmesi,” Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 6(1), 106-109 (2000).
 • YANMAZ R, KAPLAN N, BALKAYA A, APAYDIN A, KAR H. 2000. Türkiye’nin beyaz baş lahana (Lahanada (Brassaica oleraceae L. var. capitata sub.var. alba) gen kaynaklarının belirlenmesi üzerinde araştırmalar. (Researches on determination of white head cabbage gene resources of Turkey). III. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri, Isparta, 160-166.
 • YANMAZ R, KAPLAN N, BALKAYA A, APAYDIN A. 2000. Lahanada (Brassaica oleraceae L. var. capitata sub.var. alba) çelik tipi ve büyümeyi düzenleyici madde uygulamalarının köklenme oranı ve kalitesine etkisi. (Effects of cutting type and growth regulator treatments on rate and quality of rooting in white head cabbage). III. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildirileri, Isparta, 94-99.
 • 61. GÜRBÜZ,B., A.GÜMÜŞÇÜ ve N.ARSLAN. 2000. Farklı Bitki Sıklıklarının Meryemana Dikeni ( Silybum marianum )’nin Verimine Etkisi. XII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı, Cilt.2, S: 107-110, 20-22 Mayıs 1998, Ankara. (ARAŞTIRMA)
 • 60. GÜRBÜZ,B., N.ARSLAN ve A.GÜMÜŞÇÜ. 2000. Seçilmiş Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlarında Verim Ögeleri Arası Korelasyon ve Path Analizi. Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt.6(1): 7-10, Ankara. (ARAŞTIRMA)
 • GÜLÇUBUK, B., “GAP Alanı Özelinde Kırsal Kalkınma Politikalarının Etkinliği”. Kırsal Çevre Yıllığı’2000. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yayınları, Ankara,2000.
 • GÜLÇUBUK, B., Kırsal Alanda Kredi Kullanımının Sosyo-Ekonomik Temelleri- Hızlı Kırsal Değerlendirme Yaklaşımı ile Kırıkkale İli Keskin İlçesi Araştırması. TZOB Yayınları, Ankara,2000.(Kitap)
 • Gündoğmuş, E.2000.Tarım İşletmelerinin Avrupa Birliği Sistemine Göre Sınıflandırılması: Konya İli İhtisaslaşmış Tahıl İşletmeleri Örneği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Burcu Ofset, Ankara.
 • Albayrak,M., 2000. Pazarlama Araştırmalarının Tanımı, Kapsamı, Çeşitleri, Yararları, Aşamaları ve Gıda Firmalarındaki Uygulamaları. Pazarlama Dünyası Dergisi (Hakemli,Yıl:2,Sayı:2000-03, Dünya Yayıncılık A.Ş.,s:28-31,İstanbul.
 • Eraktan. G. 2000. “Türkiye Tarım Politikaları, Darboğazlar ve Arayışlar” in V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi-Tarım Haftası 2000 Kongre, 17-21 Ocak 2000. 19-21. Ankara.
 • Eraktan, G. 2000. “2000 li Yıllarda AB’nin Ortak Tarım Politikası”. in: İGEME’den Haber.AB ye Tam Üyelik Süreci. Yıl: 4, Ocak-Mart, Sa: 13, 72-78.
 • Ellialtıoğlu, Ş. 2000. Haploid Bitkilerin Bitki Islahı Programlarında Kullanımı. Biki Islahı Kursu, Seminer Notları (Yayımlanmamış), Nisan 2000, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun.
 • Gürsel, A., A.Gürsoy, S.Odabaşı, A.Çimer, M.S.Ceylan, O.Deveci. 2000. LP-Sistemi aktivasyonunun inek sütlerindeki azotlu maddelerin dağılımına etkisi. (Effect of the LP-system activation on distribution of the nitrogenous compounds in cow milk). Gıda. 25(5); 355-362.
 • Kendir, H. 2000. Nohut Mürdümüğü (Lathyrus cicera L.) Hatlarında Tohum Verimi ve Bazı Bitkisel Özellikler. Ank. Üniv. Zir. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, , Cilt 6, Sayı 1, s.25-31.
 • Kendir, H. 2000. Fiğ Hatlarında (Vicia sativa L.) Tohum Verimi ve Bazı Bitkisel Özellikler. Ank. Üniv. Zir. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, s.1-7.
 • Kendir, H. 2000. Mera Yönetiminin Teknik Temelleri-I. Türk-Koop Ekin Dergisi. Yıl 4, Sayı 11, s. 14-19.
 • Kendir, H. 2000. Mera Yönetiminin Teknik Temelleri-II. Türk-Koop Ekin Dergisi. Yıl 4, Sayı 12.
 • BEKCAN, S., 2000. Balık Yetiştiriciliğinde Azolla Kullanımı. Ekin Dergisi Yıl. 4. Sayı:12, Nisan-Haziran 2000. Sayfa: 34-38.
 • BEKCAN, S., 2000. Kafeslerde Tilapya Yetiştiriciği. Ziraat Mühendisliği Dergisi Temmuz-Ağustos 2000. Sayı. 328. ISSN-1301-0891.
 • GÜRHAN, R., VATANDAŞ, M. ve M. ÇETİN, 2000. Sağım Makinalarında Kullanılan Meme Başlığı Lastiklerinin Vakum Etkisindeki Şekil Değiştirme Karakteristiklerinin Belirlenmesi. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:6, Sayı:4, Sayfa:67-70, Ankara.
 • GÜRHAN, R., ERGÜNEŞ, G. ve M. ÇETİN, 2000. Tarım Makinaları Lastikleri. Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 47, 90 s.,Tokat.
 • GÖKNUR DURSUN, İ. 2000. Yerli Yapım Kültürform Kulaklı ve Diskli Pullukların Bazı Teknik Özelliklerinin Tasarım Esaslarına ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, s. 84 – 89, Erzurum.
 • GÖKNUR DURSUN, İ. 2000. Erozyon ve Koruyucu Toprak İşleme. Türk - Koop Ekin, Yıl:4, Sayı: 14, s. 22 – 26, Ankara.
 • GÖKNUR DURSUN, İ. ve E. DURSUN, 2000. Orta Ağır Toprak Koşulunda Koni İndeksi Tahmin Modelinin Boyut Analizi ile Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 3, s. 37 – 41, Ankara.
 • GÖKNUR DURSUN, İ. ve E. DURSUN, 2000. Ekim Makinası Sıra Üzeri Tohum Dağılımının Görüntü İşleme Yöntemi İle Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 4, s. 21 – 28, Ankara.
 • DURSUN, E., KARAHAN, Y. ve İ. ÇİLİNGİR, 2000. Türkiye’ de Üretilen Konik Hüzmeli Bazı Meme Plakalarında Delik Çapı ve Düzgünlüğünün Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 6(3), 135-140, Ankara .
 • DURSUN, E., 2000. Meme Aşınmasının Pülverizasyon Karakteristiklerine Etkileri. Türk – Koop Ekin, Yıl: 4, Sayı: 12, 62-66, Ankara.
 • Çelem, H., Akpınar, N., 2000. Madencilik sonrası peyzaj onarımında alan kullanım planlamasına ilişkin bir yöntem. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 19-21 Ekim, Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • Erdoğan, E., 2000. Sürdürülebilir Turizm Ve Kültür Kaynaklarının Turizm Amaçlı Kullanımı. Poster Bildiri, Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu, 23-26 Şubat 2000, Kuşadası.
 • MEMLÜK, Y. VE AÇIKSÖZ, S., 2000.Kent Çiftlikleri Kavramı ve Atatürk Orman Çiftliği. 2000li Yıllarda Yaşadığımız Çevre Ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 24-26 Mayıs, ANKARA. S. 207-213
 • MEMLÜK, Y. ERDOĞAN E. VE DİLAVER Z., 2000. Mardin Kenti Peyzaj Potansiyelinin Saptanması Ve Değerlendirilmesi. 2000li Yıllarda Yaşadığımız Çevre Ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 24-26 Mayıs, ANKARA. S. 215-223
 • Yurtseven, E. Yerüstü Su Kaynaklarımızın Sulamaya Uygunlukları Açısından Değelendirilmesi. Türk-Koop Ekin Dergisi Yıl:4, Sayı:14, s.60-64, 2000.
 • Yurtseven, E.; C. Kütük; K. Demir; A. Öztürk ve M. Parlak. “Turp (Raphanus sativus, L.) Bitkisinde Sulama Suyu Tuzluluğu ve Ca/Mg Oranı Uygulamaları: II. Bitki Biomass ve Mineral Madde İçeriğine Etkisi,” A.Ü.Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 6(1):92-98, 2000.
 • Yurtseven, E. ve Y. Baran. Sulama suyu tuzluluğu ile ilişkili olarak su miktarının brokkolide (Brassica oleracea botrytis) verim ve mineral madde birikimi üzerine etkileri Tr.J. of Agriculture and Forestry, 24(2):185-190, 2000.
 • Yurtseven, E. Topraktan tuzların yıkanmasında verimlilik kavramı. TOPRAKSU Dergisi, Sayı 2000/1, s.12-16, 2000.
 • Olhan, E. 2000. Avrupa Birliği’nde Tarımsal Yapı ve Türkiye İle Karşılaştırılması. Ekin Dergisi. Yıl: 4. Sayı:13-14, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara
 • Olhan, E. 2000. Türkiye’de Gübre Sübvansiyon Politikaları-İçel İli Turunçgil Üreticileri Açısından Bir Değerlendirme-Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ankara.
 • Sarıkamış G., Ellialtıoğlu Ş., Yanmaz R. 2000. Lahanada Çiçek Tomurcuğu Morfolojisi ile Mikrospor Gelişme Dönemi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. III. Sebze Tarımı Sempozyumu 2000, 11-13 Eylül. Isparta.
 • Evsahibioğlu, A.N.2000. Kağıt Üretiminde Yararlanılacak Tahıl Saplarına (Buğday ve Arpa) İlişkin Üretim Düzeylerinin Uzaktan Algılama Teknikleri ile Belirlenmesi. TOPRAKSU 2000-1.Ocak 2008. Yıl:8, s:17-19, s:17-19. Ankara.
 • Sarıçiçek, B.Z., H. Çayıroğlu, 2000. Farklı muamelelere Tabi Tutulmuş Süt Karma Yemlerinin İn Situ Rumen Parçalanabilirlik Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. International Animal Nutrition Congress, 4-6 September, İsparta, 139-146.
 • Sarıçiçek, B.Z., H. Çayıroğlu, 2000. Farklı muamelelere Tabi Tutulmuş Süt Karma Yemlerinin Süt İneklerinde Kullanılabilme Olanakları. International Animal Nutrition Congress, 4-6 September, İsparta, 146-153.
 • Mercanoğlu, B., Aytaç, S.A. 2000. Taze Etlerde Mikrobiyal Gelişmeler ve Et İşletmelerinde Hijyen-Sanitasyon. TMMOB Gıda Mühendisliği Dergisi, 8: 8-11.
 • Özer, B.H. 2000. Set tipi yoğurtlarda protein dağılımının pıhtı sıkılığı üzerine etkileri. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 4 (3-4), 1-12.
 • Özer, B.H.; Atasoy, A.F. ve Akın, M.S. 2000. Pastörizasyon ve haşlama işlemlerinin geleneksel urfa peynirlerinin mikrobiyolojik ve kimyasal nitelikleri üzerine etkileri (VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 22-23 Mayıs, Tekirdağ), 517-523.
 • Özer, B.H.; Atasoy, F.ve Özer, D. 2000. İki aşamalı fermentasyon ve starter kültür kullanımının kefir kalitesi üzerine etkileri hakkında bir araştırma. (VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Tekirdağ), 354-362.


 • 1999

 • Öztürk F. ve H. Apaydın, 1999. Sakarya Havzasında Akarsu Debisi ve Taşınan Süspanse Sediment Miktarının Mevsimlere Göre Değişimi. VII. Kültürteknik Kongresi, 11-14 Kasım 1999, Kapadokya, 279-291, Ankara.
 • Özçelik, A., Türk Kültüründe Tarımın Etkileri, Karınca Sayı:752, Ağustos 1999, s.14-20.
 • Özçelik, A., Türkiye’de Kooperatifçiliğin Sorunları, Karınca Sayı:749, Mayıs 1999, s.3-8.
 • Özçelik, A., Tanrıvermiş, H., Tarım İle Sanayi Ve Ticaret Kesimleri Arasındaki Dikey Entegrasyonun Sağlanması Yönünden Sözleşmeli Tarım Ve Dünyadaki Uygulamaları, Karınca Kooperatif Postası Sayı:748, Nisan 1999, s.3-12.
 • Özçelik, A., Tanrıvermiş, H., Türkiye’de Sözleşmeli Tarım Sistemi, Karınca Sayı:747, Mart 1999, s.4-13.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1999. Etil Alkol İle Muamelenin Bazı Protein Kaynaklarının İn Situ Rumen Parçalanabilirliği Üzerine Etkisi. Tr. J. Of Veterinary and Animal Sciences, 23, 6, 515-522.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1999. Bazı Bitkisel Protein Kaynaklarının Tannik Asit İle Muamelesinin İn Situ Rumen Parçalanabilirliği Üzerine Etkisi. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 14:1, 7-17.
 • Sarıçiçek, B.Z., A.V. Garipoğlu, F. Uzun, 1999. Farklı Zamanlarda Hasat Edilen Fiğ Silajlarının Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 14:1, 55-65.
 • Yıldız, M.A. ve T Kesici. 1999. Bıldırcınlarda Kahverengi Tüy Renginin Kalıtım Analizi. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 39(1):43-46.
 • Yıldız, M.A., H. Çamdeviren ve T Kesici. 1999. Bıldırcın Hatlarının Tanımlanmasında Arilesteraz Tiplerinin Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 5(2):65-68.
 • Ensar BAŞPINAR, E.Öğüş, F.Gürbüz. Normal, Beta, Gamma ve Weibull Dağılımlarının İkili Kombinasyonlarından Alınan Örneklerin Karşılaştırmasında Gerçekleşen I. Tip Hata Olasılıkları. Ankara Üniv. Zir.Fak. Tarım Bilimleri Dergisi. 5 (3), 124-131
 • Ensar BAŞPINAR, H.Çamdeviren, F.Gürbüz. Student t-Testi ve Varyans Analizi Tekniğinde Testin Gücü ve Örnek Genişliğinin Saptanması. Ankara Üniv. Zir.Fak.Tarım Bilimleri Dergisi. 5 (3), 116-123.
 • Sancak, C., 1999. In vitro micropropagation of sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.). Tr.J.of Botany. 23:133-136.
 • Sancak, C., 1999. Koca fiğ (Vicia narbonensis L.)’in olgunlaşmamış embryo eksplantlarından adventif sürgün rejenerasyonu. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 19, Sayı 2, 25-33.
 • Sancak, C., Kendir, H.., 1999. Yonca yetiştiriciliği. Türk-Koop Ekin Dergisi. Yıl:3, Sayı:7, s:88-91.
 • Sancak, C., Hakyemez, H., 1999. Ülkemizde yetiştirilebilecek önemli ayrık türleri. Türk-Koop Ekin Dergisi. Yıl:3, Sayı:10, s:44-48.
 • Ellialtıoğlu, Ş. 1999. Androgenezis Yoluyla Haploid Bitki Rejenerasyonunda Başarıyı Etkileyen Faktörler. Biyoteknoloji (Kükem) Dergisi, Cilt:24, Sayı:1, s:11-22.
 • Kırkağaç, M. ve G. Köksal 1999.Sazan havuzlarında Piliç Gübresinin Zooplankton Verimliliğine Etkisi. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Cilt II, 548-562, Adana.
 • ÇELİK, M., ÖZKAYA, M. T. ve KÖKSAL, A. İ. 1999. Ethrel Uygulamalarının Ceviz (J.regia) de Hasat Kolaylığı ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye III. Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999. Ankara, 667-671.
 • ÇELİK, M. ve ÖZKAYA, M. T. 1999. Kolay ve Zor Köklenen Zeytin (Olea europaea L.) Çeliklerinde Köklenme Süresince Anatomik Yapıdaki Değişimin Belirlenmesi. Türkiye III. Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999. Ankara,
 • Çelik, H., B. Marasalı, G. Söylemezoğlu, A. Karlı İlbay, Y. Fidan, Y.S. Ağaoğlu, M. Akkurt, 1999. Kalecik Karası üzüm Çeşidi (Klon -12) İçin Ankara Koşullarında En Uygun Asma Anacının Belirlenmesi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri: 579-584, 14-17 Eylül 1999, Kızılcahamam/ Ankara.
 • Çelik, H., B. Marasalı, G. Söylemezoğlu, N, Göktürk Baydar, A. Karlı İlbay, 1999. Hasandede Üzüm Çeşidi İçin Ankara Koşullarında En Uygun Terbiye Şekli ve Gövde Yüksekliğinin Belirlenmesi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri: 569-573, 14-17 Eylül 1999, Kızılcahamam / Ankara.
 • Çelik, H., B. Marasalı, G. Söylemezoğlu, Z.Gürsoy, İ. Yüksel, N. Göktürk Baydar, E.Gökçay, A. Karlı İlbay, İ.İlhan, 1999. Türkiye’de Virüssüz Sertifikalı Asma Fidanı Üretim Tekniğinin Geliştirilmesi. (EUREKA EU 679 VITIS) Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri: 6-11, 14-17 Eylül 1999, Kızılcahamam / Ankara.
 • Sönmez, F. K., 1999, "Sulama Şebekelerinde En Uygun Güzergahın Belirlenmesinde Uygulanabilecek Doğrusal Programlama Teknikleri", EKİN dergisi, Türk-Koop, Ekim-Kasım-Aralık sayısı, Ankara.
 • ÇAKMAK, B. 1999.Türkiye’nin Su Kaynakları ve Kullanımı.Zir. Yük. Müh. Birligi Tarımda Su Kullanımı ve Yönetimi Sempozyumu, s.27-35, Ankara.
 • ÇAKMAK, B. 1999. Sulama yönetimi. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Zir. Yük. Müh. Birliği Yayını Mayıs - Haziran, s. 25-27 Ankara.
 • EKİZ, H., 1999. Yeni Mera Yasası ve Türkiye Açısından Önemi. Ormancılık Bilimleri Konferansları. 27 Mayıs 1999. Ankara Üniversitesi Orman Fakültesi.Çankırı.
 • EKİZ, H., 1999. Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı(Mera Amenajmanı Teknikleri Bölümü). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çayır-Mera Yem Bitkileri Havza Geliştirme Daire Başkanlığı, Mera Kanunu Eğitim ve Uygulama El Kitabı, 173-179, Ankara.
 • ÇAKMAK,B., TANRIVERMİŞ, H. ve BENLİ, B. 1999. Sulama ve Tarımsal Kalkınma. 7.Kültürteknik Kongresi, s.17-26, Nevşehir.
 • Olgun, M. ve M.Y.Çelik,1999. Süt Sığırları İçin Bağlı Durak Tasarımı. Türk - Koop Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Yıl:3, Sayı: 7, s. 57-62., Ankara.
 • Olgun, M. ve M.Y.Çelik, 1999. Koyun Ağılları ve Ülkemizde Karşılaşılan Sorunlar. Türk - Koop Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Yıl:3, Sayı: 10, s. 62-69., Ankara.
 • ÖZKAYA, M. T. ve ÇELİK, M. 1999. Domat ve Gemlik Zeytin (Olea europaea L.) Çeliklerinde Farklı Uygulamaların Köklenme Süresince Karbonhidratların Değişimi Üzerine Etkisi. Türkiye III. Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999. Ankara, 208-212
 • Güneş, E. Türkiye’de Sanayileşme stratejisi ve Yapısı İçerisinde Tarıma Dayalı Sanayi, Türk-Koop Ekin Dergisi, (10), 22–27, Ankara, 1999.
 • Güneş, E. ve H. Fidan, “Karadeniz Bölgesi Tarım İşletmelerinin Ekonomik Yapısı ve Tarımsal Kredi Kullanımı”, Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu, 275–280, Samsun, (1999).
 • Güneş, E. ve G. Keskin, “Türkiye’de Dondurulmuş Meyve ve Sebze Sanayinin Yapısı ve Gelişim Eğilimi”, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, ISNB–975–94500–9–7, 51 s., Ankara, (1999).
 • Güneş, E. “Türkiye’de Gıda Sanayine Yönelik Tarımsal Ürün Arzı ve Gıda Ürünleri Üretimi”, TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, (178), 2–7, Ankara, (1999).
 • Özkaya, M.T. ve Sarıkaya, E. 1999. Zeytin (Olea europaea L.) Çeliklerinde Adventif Kök Oluşumu Süresince Amilaz Değişimi., Kükem Dergisi, 23:2, 205-210. 1999.
 • YANMAZ R., ÖZÇELİK F., KAPLAN N., BALKAYA A. 1999. Samsun ilinin sebzecilik potansiyelinin sanayi sebzeciliği açısından değerlendirilmesi. (Evaluation of vegetable production potantial for industry in Samsun province). Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu, Samsun, 22-29.
 • Çanga, M.R. 1999. Erozyon ve toprak koruma. DSİ Genel Md. Su ve toprak laboratuarı semineri. 174-177. 14-16 Haziran 1999. Gümüldür - İzmir.
 • 57. GÜRBÜZ,B. 1999. Çok Yıllık Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Çalışmaları-1. Türk-Koop Ekin Dergisi, Sayı.7, S: 83-87, Ankara.
 • 56. GÜRBÜZ,B. 1999. Çok Yıllık Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Çalışmaları-2. Türk-Koop Ekin Dergisi, Sayı.8, S: 56-59, Ankara.
 • 55. GÜRBÜZ,B. 1999. Çok Yıllık Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Çalışmaları-3. Türk-Koop Ekin Dergisi, Sayı.9, S: 100-105, Ankara.
 • 53. GÜRBÜZ,B. 1999. Gerçek Patates Tohumu Konusunda Genel Bir Değerlendirme. II. Ulusal Patates Kongresi Bildiri Kitabı, S: 233-244, 28-30 Haziran 1999, Erzurum.
 • 51. GÜRBÜZ,B. ve A.GÜMÜŞÇÜ. 1999. Ankara Koşullarında Bazı Çok Yıllık Tıbbi Bitkilerin Yetiştirilmesi Üzerinde Çalışmalar. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt. II: 195-200, 15-18 Kasım 1999, Adana. (ARAŞTIRMA)
 • 50. GÜRBÜZ,B. 1999. Çok Yıllık Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Çalışmaları-4. Türk-Koop Ekin Dergisi, Sayı.10, S: 103-107, Ankara.
 • Ellialtıoğlu, Ş. 1999. Doku Kültürü Yoluyla Vegetatif Çoğaltmada Doku Kararması Sorunu, Nedenleri ve Çözüm Yolları. Biyoteknoloji (Kükem) Dergisi, Cilt:24, Sayı:1, s: 37-47.
 • Ellialtıoğlu, Ş., Tıpırdamaz, R. 1999. Patlıcan Anter Kültüründe Absizik Asit Miktarını Azaltıcı Uygulamaların Androgenetik Embriyo Oluşumuna Etkisi. Biyoteknoloji (Kükem) Dergisi, Cilt:24, Sayı:1, s: 23-32.
 • Ellialtıoğlu, Ş., Üstün, A.S., Mehmetoğlu, Ü. 1999. Biberde (Capsicum annuum L.) Kökboğazı Yanıklığı Hastalığına (Phytophthora capsici Leon.) Dayanıklılık ile in vitro Koşullarda Kallus Süspansiyon Kültürlerinde Kapsidiol Oluşumu Arasındaki İlişkiler Üzerinde Bir Araştırma. Biyoteknoloji (Kükem) Dergisi, Cilt:22,Sayı:2, s:61-69.
 • Dumanoğlu, H., A. Aygün, A. Alay, N.T. Güneş ve M.T. Özkaya. 1999. Ahlatın (Pyrus elaegrifolia Pall.) Yeşil Çeliklerinde Köklenme ve Sürme Üzerine Çelik Alma Zamanı, IBA ve Putrescine’in Etkileri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23, 559-565.
 • Dumanoğlu, H. ve A. Aygün, 1999. Seçilmiş bazı S.Ö. ayva anaçlarında mikroçeliklerin in vitro köklenmesi üzerine IBA, NAA ve karanlık uygulamalarının etkileri. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara. Bildiriler: 233-237.
 • Dumanoğlu, H. 1999. Transgenik olan ve olmayan bazı ceviz (Juglans spp.) genotiplerinde kök lezyon nematodu (Pratylenchus vulnus Allen ve Jensen)’na toleransın in vitro belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 5 (3): 110-115.
 • Dumanoğlu, H. 1999. Gliserin-su solusyonları kullanılarak ceviz (Juglans regia L.) somatik embriyolarının kurutulması ve in vitro kök gelişiminin artırılması. Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi 22 (1): 15-20.
 • GÜLÇUBUK, B., “Tarımsal Üretimde ve Kırsal Kalkınmada Kadının Yeri ve Önemi”, TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı -Tarım ve Köy Dergisi, Sayı:125, s. 36-41, Ankara, 1999.
 • Gündoğmuş, E., Tanrıvermiş, H. ve Şelli, F., 1999. Kırsal Nüfusun Yerinde İstihdamı ve Göçün Önlenmesi Yönünden GAP Entegre Kalkınma Yaklaşımının Önemi, GAP I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs 1999, Cilt:1, Şanlıurfa, s.353-362.
 • Gündoğmuş, E., 1999. Türkiye’de Çeltik Üretiminde Yaşanan Sorunlar ve Çeltik Üretimini Geliştirme Projesinin İlk 3 Yılı, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:124, Ankara, s.25-38.
 • GÜN S, 1999, Gap Alanında Toprak-İnsan İlişkileri, Ekin Dergisi, Yıl:3, Sayı 10, Ekim-Aralık 1999, s.34-37.
 • Özçelik, A., Turan, A., Tanrıvermiş, H., Gündoğmuş, E., 1999. Türkiye’de Sulama İşletmeciliğinin Geliştirilmesi Yönünden Şebekelerin Birlik Ve Kooperatiflere Devri İle Su Fiyatlandırma Yöntemlerinin İyileştirilmesi Olanakları, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No:32, Ankara.
 • Özçelik, A., Turan, A., Tanrıvermiş, H., 1999. Türkiye’de Tarımın Pazara Entegrasyonunda Sözleşmeli Tarım Ve Bu Modelin Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı İle Üretici Geliri Üzerine Etkileri, TEAE Yayın No:14, Ankara.
 • Albayrak,M.,1999. Türkiye’de Hayvansal Ürünlerde Tüketim Şekillerindeki Değişimin İncelenmesi. Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi 21-24 Eylül 1999, Ege Üni. Ziraat F., s:521-526, İzmir.
 • Albayrak,M.,1999. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan Sonra Tüketici Davranışlarındaki Değişmeler. Ziraat Dünyası Dergisi (Hakemli), Sayı:447 Mart-Nisan1999, s:24-27, Ankara.
 • Eraktan, G. 1999. “Türkiye ve AB’de Buğdaya Yönelik Politikalar ve Türk Makarna Sanayiinin Değerlendirilmesi” in 2000 li Yıllara Girerken Türk Makarna Sanayii Sempozyumu, 23 Ekim 1998, 72-83.
 • Eraktan, G., Olhan, G., Ataker, M.A. 1999. “Karadeniz Bölgesi Ülkelerinde Tavukçuluğun Geliştirilmesi ve Geleceği” in Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 3-6 Haziran, 67-77. İstanbul.
 • Eraktan, G. 1999. “Türk Tarım Politikası, Gelişmeler ve Beklentiler” in Dr. Hadiye Tuncer’e Armağan, 103-115. Sanat Kitabevi, Ankara.
 • ERDOĞAN, D.,1999, Makina Malzeme Bilgisi (III. Baskı) A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları : 1507, Ders Kitabı : 461, 120s, Ankara.
 • PULATSÜ, S., ÇAMDEVİREN, H. 1999. Water Quality of a Land-Based Trout Farm, on River Sakarya, Turkey. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 5 (2): 30-35.
 • PULATSÜ, S. 1999. Mogan Gölü’nde Toplam Fosfor ve Klorofil-a Konsantrasyonlarının Tahmin Modelleri Üzerine Bir Çalışma. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi (Özel Sayı). 263-271.
 • Kendir, H. 1999. Değerli Bir Yem Kaynağı Çok Yıllık Üçgüller-II. Türk-Koop Ekin Dergisi. Yıl 3, Sayı 10, s. 97-102.
 • Kendir, H. 1999. Entansif Mera Islahının Temelleri. Ziraat Mühendisliği, 318, 38-41.
 • Kendir, H.1999. Değerli Bir Yem Kaynağı Yıllık Üçgüller-1. Türk-Koop Ekin Dergisi. Yıl 3, Sayı 9, s. 43-49.
 • Kendir, H. 1999. Ayaş (Ankara)’ta Doğal Bir Meranın Bitki Örtüsü, Yem Verimi ve Mera Durumu. Ank. Üniv. Zir. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, s.104-110.
 • Bayram, Ş., S. Ülgentürk & S. Toros, 1999. Ankara ve çevresinde meşelerde gal oluşturan Cynipidae türleri ve bunların parazitoitlerinin saptanması üzerinde araştırmalar. Türkiye IV. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, Entomoloji Derneği Yayınları, No:9, 26-29 Ocak, Adana, 513-525.
 • Kendir, H. 1999. Farklı Kökenli Burçak [Vicia ervilia (L.) Willd.] Hatlarının Tohum Verimleri ve Bazı Bitkisel Özellikleri. Ank. Üniv. Zir. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, , Cilt 5, Sayı 2, s.110-117.
 • Kendir, H. 1999. Bazı Kıbrıs Mürdümüğü [Lathyrus ochrus (L.) DC] Hatlarının Ankara Koşullarında Tohum Verimlerinin Belirlenmesi. Ank. Üniv. Zir. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 3, s.53-60.
 • Kendir, H. 1999. Adi Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Hatlarının Tohum Verimi ve Verim Komponentleri. Ank. Üniv. Zir. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, , Cilt 5, Sayı 3, s.73-81.
 • Kendir, H. ve C. Sancak. 1999. Yem Bitkisi Olarak Fiğ Türlerinin (Vicia spp.) Önemi ve Yetiştirilmesi. Türk-Koop Ekin Dergisi. Yıl 3, Sayı 8.
 • Kendir, H., N. Karadeniz, S. Açıksöz. 1999. Çim Alanların Önemi Tesis ve Bakımı. Türk-Koop Ekin Dergisi. Yıl 3, Sayı 9. s. 106-109.
 • BEKCAN, S., 1999. Tilapya Yetiştiriciliği. Ekin Dergisi Yıl: 3, Sayı: 10, Ekim-Aralık 1999, Sayfa: 90-96.
 • ACAR, A.İ. 1999. Çizim Tekniği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1510, Uygulama Kılavuzu No: 248, 60.s., Ankara.
 • DURSUN, E., M. GÜNER ve D. ERDOĞAN, 1999. Kulaklı ve Diskli Pullukların Anızı Toprağa Gömme Oranlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 5(1), 45–50, Ankara.
 • DURSUN, E. ve Ö. KARAÇALI, 1999. Diskli Pulluklarda Disk Temel Parametreleri İlerleme Hızı ve İş Derinliğinin Toprağın Karıştırılmasına Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 5(2), 10–14, Ankara.
 • DURSUN, E. ve M. GÜNER, 1999. Biçme – Ezme Makinasının Yoncanın Tarlada Kuruma Hızına Etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 5(2), 23–29, Ankara.
 • ŞAHİN, Dr. Ş., 1999. Kentsel ve Endüstriyel Alanların Çevresel Etkileri. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Çevre Günü Etkinliği Semineri, 12 Haziran, Polatlı.
 • ŞAHİN, Dr. Ş. ve TALAY, Dr. İ.,1999. Karayolu Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalışmalarında Peyzaj Değeri Yüksek Alanların Saptanması ve Değerlendirilmesine Bir Örnek: Bursa Çevre Yolu. Karayolları Vakfı, Yıl: 11, Sayı: 122-123 (Ocak-Şubat 1999), Ankara.
 • ŞAHİN, Dr. Ş. ve BARIŞ, Yard. Doç. Dr. E., 1999. Anıt Ağaçlar: Saptama ve Kayıt. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Bölge Şubesi Dergisi, Sayı 8, İstanbul.
 • Kendirli, B., B. Benli, 1999. "Seraların Çevre Denetiminde Otomasyon", VII. Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 11-14 Kasım 1999, s: 373-383, Kapadokya.
 • ERTUNÇ, F., 1999. İç Anadolu Bölgesi’nde Şeker Pancarı Ekim Alanlarında Sorun Olan Viral Hastalıklar ve Mücadeleleri. (Şeker Pancarı Tarım Tekniği 1. Uluslararası Sempozyumu, 12-15 Haziran 1999, Konya).
 • Talay İ.,1999. “Kentsel Sürdürülebilirlik ve Uygulama Araçları”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze, Kocaeli,
 • Erdoğan, E., 1999. Ekolojik Tasarım ve Geleneksel Anadolu Konutu. Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, 18-19 Kasım 1999, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze, Kocaeli.
 • Memlük, Y. ve O. Yılmaz., 1999. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı. 1. Ulusal Kentsel Tasarım Kongresi. Bildiriler Kitabi. M.S.Ü. Mimarlık Fakültesi. İstanbul. s: 77
 • Yurtseven, E.; K. Demir; M. Parlak; A. Öztürk ve C. Kütük, “Turp (Raphanus sativus, L.) Bitkisinde Sulama Suyu Tuzluluğu ve Ca/Mg Oranı Uygulamaları: I. Bazı Verim Parametrelerine Etkisi ,” A.Ü.Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 5(3):28-34, 1999.
 • Yurtseven, E. Sürdürülebilir tarım ve tuzluluk etkileşimi. VII.Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 11-14 Kasım 1999, Kapadokya, s.237-245, A.Ü.Basımevi, 1999.
 • Yurtseven, E.; H.S.Öztürk; K.Demir; M.U.Kasım Sulama suyu tuzluluğunun tınlı toprak profilinde tuzlulaşmaya etkisi. VII.Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 11-14 Kasım 1999, Kapadokya, s.223-231, A.Ü.Basımevi, 1999.
 • Yurtseven, E.; N.D.Halloran; K.Demir; C.Kütük; M.U.Kasım. Farklı gelişme dönemlerindeki tuzluluk koşullarının domateste vejetatif gelişme ve verime etkisi. VII.Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 11-14 Kasım 1999, Kapadokya, s.188-198, A.Ü.Basımevi, 1999.
 • Yurtseven, E. ve D.O. Bozkurt. Toprak nem düzeyi ile ilişkili olarak sulama suyu tuzluluğunun marulda bazı verim ve kalite parametreleri üzerine etkisi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, 14-17 Eylül 1999 Ankara, ISBN 975-482-484-3, s.861-865, Ankara.Üniv. Basımevi, 1999.
 • Yurtseven, E.; K. Demir; M. Parlak; A. Öztürk; C. Kütük. Turp’ta sulama suyu tuzluluğu ve Ca/Mg oranlarının bazı verim ve kalite parametreleri üzerine etkisi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, 14-17 Eylül 1999 Ankara, ISBN 975-482-484-3, s.354-358, Ankara.Üniv. Basımevi, 1999.
 • ARICI N. ve KOCABAŞ, Z. (1999). Hipotez Kontrollarında Bir uzaman Sistem Prototipi ve Uygulaması. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Y.7, S.7, 39-52.
 • Eraydın, Esin 1999. Topraktaki Tuzlulaşma ve Alkalileşme Olaylarına Kimyasal Yaklaşımlar. Yüksek Lisans Semineri. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anablim Dalı.
 • Olhan, E. 1999. Dünya’da ve Türkiye’de Organik Tarım. Bilim ve Teknik Dergisi Sayı:378. TUBİTAK. Ankara
 • Olhan, E. 1999. Türkiye’de Gübre Destekleme Politikası. Ekin Dergisi. Yıl:3 Sayı: 7. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği. Ankara.
 • Olhan, E. 1999. Tarımsal Destekleme Politikamızda Arayışlar. Ziraat Dünyası. Türkiye Ziraatçılar Derneği. Sayı: 449, Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N.1999. Uzaktan Algılama ve Çevre Uygulamaları. Pankobirlik Eğitim Kursu. 11-16 Haziran 1999. Alanya.
 • Evsahibioğlu, A.N.1999. Sulama Teknolojisindeki Yeni Gelişmeler. Pankobirlik Eğitim Kursu. 11-16 Haziran 1999. Alanya.
 • Evsahibioğlu, A.N.1999. Estimation of Evapotranspiration Rates Using Remotely-Sensed Data and the Tergra Model. International Symposium on Remote Sensing and Integrated Technologies. TÜBİTAK, İTÜ. P.87-102. 20-22 October 1999. İstanbul.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve B. Benli.1999. Su Dağıtım Sistemlerinin Yönetiminde Bir Uzaktan Algılama ve Modelleme Entegrasyonu Yaklaşımı. VII. Kültürteknik Kongresi. Ankara Üniversitesi ve TÜBİTAK 11-14 Kasım 1999. Kapadokya.
 • GENÇER, H V; KARACAOĞLU, M (1999) Rakamlarla dünya arıcılığı ve Türkiye’nin durumu. Türk-Koop Ekin Dergisi, Sayı: 7, 36-39.
 • GENÇER, H. V. (1999) Bal arılarında oğul verme. Türk-Koop Ekin Dergisi, Sayı: 8, 60-63.
 • GENÇER, H V; FIRATLI, Ç (1999) Bir ve iki gün yaşlı larvalardan yetiştirilen ana arıların (A. m. anatoliaca) çeşitli yapısal özelliklerinin karşılaştırılması. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 5(3): 13-16.
 • GENÇER, H V; FIRATLI, Ç (1999) Morphological characteristics of the Central Anatolian (A. m. anatoliaca) and Caucasian (A. m. caucasica) honey bees. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 23(Supplement 1): 107-113.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1999. Kaba yem olarak çeltik samanı. Yem Magazin Dergisi, Mart, 46-50.
 • Özer, B.H. 1999. Konsantre yoğurt jeli oluşumunda etkili faktörler. II. Hidrofobik ve iyonik interaksiyonların rolü. Gıda, 24 (4), 253-259.
 • Özer, B.H. ve Akın, M.S. 1999. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde süt endüstrisinin mevcut durumu. I.GAP Tarım Kongresi. Bildiriler Kitabı, Harran Üniversitesi, 26-28 Mayıs, Şanlıurfa, 207-214.
 • Özer, B.H. 1999. Süt ürünlerinin viskoelastik özelliklerinin değerlendirilme-sinde yeni bir yaklaşım: Dinamik reometrik yöntem. 2000’li yıllarda Gıda Mühendisliği Kongresi. Bildiri Özetleri Kitabı 22-24 Ekim, İzmir, s. 22.


 • 1998

 • Karaca (Polat), H.E. ve M. Olgun 1998. Ülkemizde Kamu Kuruluşlarınca Geliştirilen Hayvansal Üretim Yapılarına İlişkin Projelerin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Semineri, Ankara, Türkiye.
 • YILDIRAK, N.-GÜLÇUBUK, B., “Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmanın Gerçekleştirilebilmesi İçin Kırsal Alanda Yeniden Yapılanma”. Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi, 7-9 Ekim 1998, Ankara.
 • Özçelik, A., Sendikacılık Ve Tüketim Kooperatifçiliğinin Ortak Yönleri, Karınca Sayı:741, Eylül 1998, s.7-13.
 • Özçelik, A., Turan, A., Türk Tarımında Sermaye Ve Sorunları, Tarım Ve Köy Dergisi, Sayı:122, Temmuz-Ağustos 1998, s.22-28.
 • Özçelik, A., Sayılı, M., 1998. Tokat Merkez İlçede Şeftali Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Kooperatifçilik, Sayı:121, Temmuz-Ağustos-Eylül 1998, s.5-22.
 • Özçelik, A., Az Gelişmiş Ekonomilerde Tarımsal Kooperatiflerin Fonksiyonları Ve Başarıları İçin Ön Araştırma İle Eğitimin Önemi, Karınca Sayı:739, Temmuz 1998, s.5-11.
 • Özçelik, A., Ekonomik Yönüyle Kimyasal Gübre, Karınca Sayı:738, Haziran 1998, s.6-11.
 • YAZGAN, M. E., ERDOĞAN, E., ÇABUK, A., EKŞİOĞLU, T., 1998. “Sürdürülebilir Peyzaj Planlama İçin Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanılması: Belek Örneği“ Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yeni Uygulamalar Semineri, 16 Haziran 1998 Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Özçelik, A., 1930 Dünya Ekonomik Krizi, Tarım Ve Kooperatifleşme, Karınca Sayı:736, Nisan 1998, s.6-14.
 • Özçelik, A., İşsizlik, Şehirleşme Ve Tarım, Karınca Sayı:617, Mayıs 1988.
 • YAZGAN, M. E., USLU, A., 1998. “Rekreatif-Sportif Aktivitelerin Abant Yaylalarında Meydana Getirdiği Sorunlar ve Sürdürülebilirlik Bağlamında Alınması Gereken Önlemler”. Bolu Yayla ve Ormanlarını Koruma Sempozyumu, 7-8 Mayıs 1998, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Sarıçiçek, B.Z., A.V. Garipoğlu, R. Amanvermez, 1998. Effects of Various Fat Sources on Blood Cholesterol Levels in Rabits. A.Ü. Tarım Bilimleri Dergisi, 4, 2:15-20.
 • Özçelik, A., Ekonominin Bir Sektörü Olarak Tarımın İşlevleri Ve Durumu, Karınca Sayı:735, Mart 1998, s.8-12.
 • YAZGAN, M. E., AKAY, A., 1998. “Kentleşmenin Doğal Hayata Etkisi: Kentsel Isı Adaları”. Doğayı Korumada Kent ve Ekolojisi Sempozyumu, 27-28 Nisan 1998, Türkiye’de Doğayı Koruma Vakfı, İstanbul.
 • Sarıçiçek, B.Z., N. Ocak, H. Çayıroğlu, 1998. Vibrotal İlavesinin Kuru Çayır Otunun Rumen Parçalanabilirliği ve Toklularda Büyüme Performansı Üzerine Etkisi. Hayvansal Üretim, 38, 47-54.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1998. Biçim Zamanı ve Kurutma Metodunun Kuru Otun Yem Değeri Üzerine Etkisi. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 13:3,75-82.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1998. Formaldehit İle Muamele Edilmiş Bazı Bitkisel Protein Kaynaklarının Korunmuş Protein Değerlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 13:3,167-178.
 • Sarıçiçek, B.Z., A.V. Garipoğlu, F. Uzun, 1998. Farklı Zamanlarda Hasat Edilen Bazı Fiğ Türlerinin Yem Değerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 13:2,39-49.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1998. Propiyonik Asit İle Muamele Edilmiş Bazı Protein Kaynaklarının Parçalanabilirlik Karakteristiklerinin Belirlenmesi. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 13:1, 113-125.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1998. Farklı Şekillerde Muamele Edilmiş Bazı Protein Kaynaklarının İn Vitro Sindirilebilirliklerinin ve Enerji Değerlerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 13:1, 127-138.
 • Özçelik, A., Ceyhan, V., Değişken Fiyatlı Programlamanın (Fiyat Parametresinin) Teorik Esasları Ve Uygulaması, Kooperatifçilik Sayı:122, Ekim-Kasım-Aralık 1998, s.35-46.
 • KOCABAŞ, Z., KESİCİ T. ve ELİÇİN A. (1998). Hayvanların Çeşitli Vücut Ölçümleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon metodu ile Araştırılması. II. Ulusal Zootekni Kongresi, 22-25 Eylül 1998, Bursa.
 • Ensar BAŞPINAR, M. Muhip Özkan, Şafak Polatsü, İ. Yaman Yurtman, İ. Zafer Arık. Grup Yemlemesi Uygulanan Besi Kuzularının Gerçek Yem Tüketimlerinin Tahmini. Tr. J. Of Veterinary and Animal Sciences. 22 (6): 545-550.
 • Ellialtıoğlu, Ş., Üstün, A.S., Mehmetoğlu, Ü. 1998. Hücre Süspansiyon Kültüründe Fitoaleksin Üretimi. Bitkilerde Stres Fizyolojisinin Moleküler Temelleri Sempozyumu. 22-26 Haziran 1998, Bornova-İzmir, s: 82-96.
 • Ellialtıoğlu, Ş., Tıpırdamaz, R. 1998. Doku Kültürünün Tuz Stresine Dayanıklılıkta Kullanımı. Bitkilerde Stres Fizyolojisinin Moleküler Temelleri Sempozyumu. 22-26 Haziran 1998, Bornova-İzmir, s: 70-81.
 • TATLIDİL,F. F., TALAY,İ., AKTÜRK,D., Sürdürülebilir Tarım Stratejileri-Türkiye Örneği, 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi, s: 60-76, Ankara ,7-9 Ekim 1998.
 • ÇİFTÇİ, C.Y., S. ÜNVER, M. KAYA 1998.Doğu Anadolu Bölgesinin Tarımsal Yönden iklimi ve Toprak Yapısı Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Doğu Anadolu Tarım Kongresi 14-18 Eylül 1998. Cilt: 1, 221-230. ERZURUM.
 • Çelik, H., Y.S. Ağaoğlu, Y. Fidan, B. Marasalı, G. Söylemezoğlu, 1998. GENEL BAĞCILIK. SUNFİDAN A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 1, 253 s, Ankara.
 • Çelik, H., A. Ergül, B. Marasalı, G. Söylemezoğlu, Y. Fidan, Y.S. Ağoğlu, H. Patlak, N. Göktürk Baydar, A. Karlı İlbay, 1998. Kalecik Karası Üzüm Çeşidi İçin En Uygun Terbiye Sisteminin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. 4. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri: 108-113, 20-23 Ekim 1998, Yalova.
 • Çelik, H., B. Marasalı, G. Söylemezoğlu, y.S. Ağaoğlu, A. Karlı İlbay, N. Göktürk Baydar, 1998. Hasandede Üzüm Çeşidi İçin Ankara Koşullarında En Uygun Amerikan Asma Anacının Seçimi- I. 4. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri: 339-344, , 20-23 Ekim 1998, Yalova.
 • Karakaya, A. 1998. Bamyada külleme hastalığına karşı ilaçlı savaşım ve bamya çeşitlerinin hastalığa dayanıklılığı üzerinde ön çalışmalar.(Fungicidal control of the powdery mildew disease of okra and preliminary studies on the resistance of the okra cultivars to the disease) 2. Sebze Tarımı Sempozyumu. 28-30 Eylül 1998. Tokat . s.341-343.
 • Sönmez, F. K., 1998, "Sulama ve Tarım Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı", Türk Tarımında Yeni Ufuklar Sempozyumu, Türk ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği, Ankara.
 • Kendirli, B. ve A. Öztürk, 1998.“Su Kalitesinin İzleme ve Değerlendirilmesi”, TOPRAKSU Dergisi, 1-2, s.24-31.
 • Öztürk F., 1998. Kirleticilerin Dönüşümünde ve Taşınmasında Yağış-Akış Olaylarının Rolü. TOPRAKSU Dergisi, 98/1-2, Ankara, 9-14.
 • Olgun,M.1998. Besi Sığırı Barınakları ve Ülkemizde Karşılaşılan Sorunlar. Türk - Koop Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Yıl:2, Sayı: 3, s. 56-63., Ankara.
 • Olgun, M. ve M.Y.Çelik,1998. Hayvan Barınaklarında Havalandırma. Türk - Koop Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Yıl:2, Sayı: 5, 5 s, Ankara.
 • ÖZKAYA, M. T. ve ÇELİK, M. 1998. Video Dökümantasyon Sistemi Kullanılarak Zeytin Çeliklerinde İnce Tabaka Kromatografisi ile Fenollerin Belirlenmesi. Ulusal Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu. Konya, 28-30 Eylül 1998.
 • Elibüyük, İ. Ö. ve G. Erdiller, 1998. Malatya İlinde Sert Çekirdeklilerde Görülen Virus Hastalıklarının Tanısı Üzerinde Yapılan Çalışmalar. VIII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Bildiriler, Ankara, 89-94.
 • YANMAZ R., DEMİR İ. 1998. Bazı biber çeşitlerinde olgunluk dönemi ve kurutma sıcaklıklarının tohum kalitesine etkisi. (Effects of maturation stage and drying on quality of pepper seeds). 2. Sebze Tarımı Sempozyumu, Tokat, 93-99.
 • Çanga, M.R. 1998. Türk tarımında erozyon ve toprak muhafaza. Tarımda yeni ufuklar sempozyumu. 104-105. Türk ziraat yüksek mühendisleri birliği ve vakfı. Ankara
 • Söylemezoğlu, G., Ağaoğlu, Y.S.,Marasalı, B., Ergül, A., Çalışkan, M. ve Türkben C. 1998. Üzüm Çeşitlerinin Yaprak Kökenli Kateşol Oksidaz (CO), Peroksidaz (PER), Estera (EST) İzoenzimlerinden Yararlanılarak Tanımlanmaları. IV. Bağcılık Sempozyumu, Atatürk Bakçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, 20-23 Ekim, s.138-144, Yalova.
 • Söylemezoğlu, G., 1998. Klimakterik ve klimakterik olmayan bahçe bitkileri üzerinde etilenin etkisi ve etilen antogonistlerinin hasat sonrası fizyolojisinde kullanım imkanları Gıda Teknolojisi Derneği Yayın Organı, Gıda Dergisi,98/5 s329-337, Ankara.
 • Okman,C. 1998. Zemin Mekaniği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1502, Ders Kitabı: 456, Ankara.
 • 48. GÜRBÜZ,B. 1998. Gıdaların Işınlanarak Muhafazası. Türk-Koop Ekin Dergisi, Sayı.4, S:86-91, Ankara.
 • Ellialtıoğlu, Ş., Kırıcıoğlu,E., Öktem, H.A., Yücel, M. 1998. Patlıcanda (Solanum melongena L.) Tepe Vurma Yöntemiyle Bitki Rejenerasyonu. 2. Sebze Tarımı Sempozyumu, 28-30 Eylül 1998, Tokat, s: 111-115.
 • Ellialtıoğlu, Ş., Öztürk, S. 1998. Patlıcanda Embriyo Kültürü Üzerinde Çalışmalar. III. Ulusal Biyoteknoloji Simpozyumu, Biyoteknolojide Üniversite-Sanayi İşbirliği, 23-24 Ekim 1998, Eskişehir, s: 33-38.
 • Ellialtıoğlu, Ş., Tıpırdamaz, R. 1998. Kereviz Kallus Kültürünün Tuz Stresine Yönelik Çalışmalarda Kullanımı. III. Ulusal Biyoteknoloji Simpozyumu, Biyoteknolojide Üniversite-Sanayi İşbirliği, 23-24 Ekim 1998, Eskişehir, s: 39-44.
 • Ellialtıoğlu, Ş., Sandı, B. 1998. Kabakta (Cucurbita pepo L.) Anter Kültürü Üzerinde Çalışmalar. III. Ulusal Biyoteknoloji Simpozyumu, Biyoteknolojide Üniversite-Sanayi İşbirliği, 23-24 Ekim 1998, Eskişehir, s: 25-32.
 • Ellialtıoğlu, Ş., Özcan, S., Demir, K., Tepe, Ş. 1998. Nanenin (Mentha sp.) Doku Kültürü İle Çoğaltılma Olanakları. III. Ulusal Biyoteknoloji Simpozyumu, Biyoteknolojide Üniversite-Sanayi İşbirliği, 23-24 Ekim 1998, Eskişehir, s:13-18.
 • Dumanoğlu, H. 1998. Türkiye’de meyve suyu için önemli meyve türlerinin üretimi ve geliştirme olanakları. Dünya Yayıncılık Gıda 32: 36-42 ve 33: 36-39.
 • Gündoğmuş, E., 1998. Ankara İli Akyurt İlçesi Tarım İşletmelerinde Ekmeklik Buğday Üretiminin Fonksiyonel Analizi ve Üretim Maliyetinin Hesaplanması, Tübitak Tarım ve Ormancılık Dergisi, Cilt:22, Sayı:3, Ankara, s. 251-260.
 • Gündoğmuş, E., Tanrıvermiş, H. ve Kılıç, O., 1998. Ankara İli Koşullarında Açıkta Sığır Besiciliğinde Optimum Besi Süresi ve Yem Giderlerinin Minimizasyonu Üzerine Bir Araştırma:TKV Çubuk Örnek Besi İşletmesi Örneği, TKK Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:120, Ankara, s. 29-56.
 • GÜN S, 1998, Yeni Mer’a Yasasına İlişkin Bazı Görüşler, Ekin Dergisi, Yıl:2, Sayı 5, Temmuz-Eylül 1998, s.57-61.
 • Albayrak,M.,1998. Yaş Meyve ve Sebze Pazar Yapısı ve Pazarlama Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Türk-Koop Ekin Dergisi, (Hakemli) ,Yıl:2, Sayı:3, s:20-31,Ankara.
 • Eraktan, G., Gudowski, J., Olhan, E. 1998. “Rural Transformation- Sample Survey Analysis” in Miscellenea Geographica, 8, 253-257. Warszwa.
 • Eraktan, G. 1998. “Avrupa Birliğinde Süt Sanayiine İlişkin Düzenlemeler” in Tarım Dünyası, 12, 89-92.
 • Eraktan, G. 1998. “Hayvansal Üretimi Artırmada Yeni Yaklaşımlar” in Hayvansal Üretimi Artırmada Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, 7-9 Ocak, 323-324. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara.
 • Kendir, H. 1998. Mera Kanunu’nun Getirdikleri. Ziraat Mühendisliği, 314, 38-40.
 • Kendir, H. ve C. Sancak. 1998. Korunga Yetiştiriciliği. Türk-Koop Ekin Dergisi. Yıl 2, Sayı, 6, s. 66-69.
 • Bayram, Ş. & C. Özkan, 1998. Venturia canescens Grav. (Hymenoptera: Ichneumonidae)’ in yaşa ve konukçuya bağlı olarak iç üreme sisteminde görülen morfolojik değişimler üzerinde araştırmalar. Türk. Entomol. derg., 22 (2): 149- 159.
 • Bayram, Ş. & K. Kara, 1998. Türkiye Tachinidae (Diptera) faunası için yeni bir tür Erycia fasciata Villeneuve 1924. Türk. entomol. derg., 22 (3): 217-224.
 • Bayram, Ş., S. Ülgentürk & S. Toros, 1998. Ankara ilinde kuşburnu (Rosa spp.)’ da gal yapan böcekler ve bunların parazitoitleri üzerinde araştırmalar. Türk. entomol. derg., 22 (4):259-268.
 • GÜRHAN, R. ve M. ÇETİN, 1998. Tokat Yöresi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kullanılan Sağım Makinalarının İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, Sayfa:143-159, Tokat.
 • GÜRHAN, R. ve M. VATANDAŞ, 1998. Tarım Makinaları İmalat Sanayinin Bugünü ve Geleceğine İlişkin Değerlendirmeler. 2000’li Yıllara Doğru Tarım Sanayilerimizin Gelişimi ve Ziraat Mühendislerinin Bu Sektördeki Yeri, Sayfa:199-205, Ankara.
 • GÖKNUR DURSUN, İ. ve E. DURSUN, 1998. Koni İndeksinin Belirlenmesine İlişkin Çeşitli Yaklaşım Eşitliklerinin Karşılaştırılması. Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi (CD), s. 302 – 309, Tekirdağ.
 • ONURBAŞ,A., VATANDAŞ,M. ve R.GÜRHAN, 1998. Küçük Güçlü İçten Patlamalı Motorların Karakteristik Özellikleri ve Pompa Akuplasyonu. Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi (CD), s.187-193, Tekirdağ.
 • DURSUN, E., 1998. Tarımsal İlaç Uygulamalarında Sürüklenmeyle Meydana Gelen İlaç Kayıpları ve Sürüklenmeye Etkili Faktörler. Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi (CD), Tekirdağ.
 • DURSUN, E. ve M. GÜNER, 1998. Biçerdöverle Hasatta Tane Kayıpları ve Önlenmesi. Türk–Koop Ekin, Yıl: 2, Sayı: 4, 52–57, Ankara.
 • ŞAHİN, Dr. Ş. ve ÇABUK, A., 1998. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Çevresel Etki Değerlendirmesinde Kullanımı. Ulaşılabilir GIS Semineri, Sayısal Grafik, Sayfa 7-14, 16 Aralık, Ankara.
 • ŞAHİN, Dr. Ş. ve BARIŞ, Yard. Doç. Dr. E., 1998. Kentsel Doku İçerisinde Açık ve Yeşil Alan Standartlarını Belirleyen Etmenler. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Bölge Şubesi Dergisi, Eylül-Ekim Sayı 6, İstanbul.
 • Atar, H.H.1998.Su Ürünlerinde Kalite Güvencesi, Gıda ve Teknoloji, Yıl:3, Sayı:3,64-68s, İstanbul.
 • DOLAR, F.S., 1998.Güllerde görülen hastalıklar. House Dergisi,6:54-55.
 • ERTUNÇ, F. 1998. Polymyxa betae (Keskin)’ nin Şeker Pancarı Kılcal Köklerindeki Biyolojik Dönemleri Üzerinde Araştırmalar. A.Ü. Zir. Fak. Yayın No:1495, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler: 819, 17 p. (Başlıca Araştırma Eseri )
 • ŞAHİN, Dr. Ş. ve AKAY (UYSAL), A. 1998. Orman Alanlarında Çevresel Etki Değerlendirmesi: Bolu Köroğlu Vadisi Yaz ve Kış Sporları Rekreasyon Merkezi Örneği. Sosyo-Ekonomik Değişim Sürecinde Bolu Yayla ve Ormanları Sempozyumu, A.İ.B.Ü., 7-8 Mayıs, Basılacak, Bolu.
 • ŞAHİN, Dr. Ş. ve AKAY (UYSAL), A. 1998. Orman Alanlarında Çevresel Etki Değerlendirmesi: Bolu Köroğlu Vadisi Yaz ve Kış Sporları Rekreasyon Merkezi Örneği. Sosyo-Ekonomik Değişim Sürecinde Bolu Yayla ve Ormanları Sempozyumu, A.İ.B.Ü., 7-8 Mayıs, Basılacak, Bolu.
 • ŞAHİN, Dr. Ş. ,1998. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yöntem ve Teknikleri. Türkiye Ormancılar Derneği ÇED Raporu Hazırlama ve Değerlendirme Semineri Ders Notları, Sayfa 69-98, Ankara.
 • ÇELEM, Doç. Dr. H., DİLEK, F. ve ŞAHİN, Ş., 1988. "Kentsel Katı Atıkların Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi". Fırat Havzası I. Çevre Sempozyumu, 13-15 Ekim, Basılı, T.C.Fırat Üniversitesi Yayını, Abstract: Sayfa 10, Elazığ.
 • ÇELEM, Prof. Dr. H., GÜNEŞ, G. ve ŞAHİN, Dr. Ş. ,1998. Bitki Dikim Yöntemleri ve Teknikleri. Park ve Bahçeler için Bakım ve Onarım El Kitabı, Ed: Barış. Dr. E. ve Erdoğan, E., MESA Mesken Sanayii A.Ş., Sayfa 29-44, Ankara.
 • ÇELEM, Prof. Dr. H., ŞAHİN, Dr. Ş. ve GÜNEŞ, G. ,1998. Kentlerde Yol Ağaçlaması. Park ve Bahçeler için Bakım ve Onarım El Kitabı, Ed: Barış. Dr. E. ve Erdoğan, E., MESA Mesken Sanayii A.Ş., Sayfa 45-57, Ankara.
 • YAZGAN, M. E. ve YILMAZ, O., 1988. “Bonsai”. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları 1, Ankara.
 • Erdoğan, E., 1998. Turizmde Çevre Duyarlılığı ve Yayla Turizmi. Tabiat ve İnsan Dergisi, Haziran 1998, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayını, Ankara.
 • Erdoğan, E., Çabuk, A., 1998. Kültür Varlıklarının Saptanması İçin Bir Yöntem: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Multimedya. Mimar Sinan Üniversitesi, 6. Kentsel Koruma-Yenileme ve Uygulamaları Semineri, 16-17 Nisan 1998, Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul.
 • Erdoğan, E., Çabuk, A., 1998. Kültür Varlıklarının Saptanması İçin Bir Yöntem: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Multimedya. Mimar Sinan Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yeni Uygulamalar Semineri, 16 Haziran 1998, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Erdoğan, E., Oğuz, D., 1998. Kentsel Tasarım ve “ Land Art “, Mimar Sinan Üniversitesi, 9. Kentsel Tasarım ve Uygulamaları Sempozyumu, Farklı Ölçeklerde Kentsel Tasarım, 21-22 Mayıs 1998, İstanbul.
 • Kibar, M., Dengiz, O., Bayramin, İ. 1998. Tuzla Gölü Evaporatif Havzası Topraklarının jeeogenesisi. M.Şefik Yeşilsoy International Symposium On Arid Region Soils. 21-25 september Izmir. S: 67 - 72.
 • KOCABAŞ, Z., ODABAŞI S. ve ATAMER M. (1998). Mikrobiyolojik Verilerin İstatistiksel Analizinde Uygun Transformasyon Yönteminin seçimi. Gıda Dergisi 23(1):19-23.
 • Evsahibioğlu, A.N.1998. Türkiye’de Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Kullanılması Sorunları. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çevre Yönetimi Kongresi. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. 7 Şubat 1998. TÜBİTAK Mustafa İnan Salonu, Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N.1998. Verim Tahmin Yöntemleri ve Uzaktan Algılama. Türk Tarımında Yeni Ufuklar Simpozyumu. Türk Ziraat Mühendisleri Birliği. TOBB konferans Salonu. 29-30 nisan 1998. Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N.1998. Uzaktan Algılama Tekniklerinin Tarımda, Tarım Mühendisliğinde ve Sulama Çalışmalarında Kullanılması. Pankobirlik. S.S.Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği. Ziraat Mühendisleri Semineri. 7-12 Eylül 1998. Akçay.
 • Evsahibioğlu, A.N.ve B. Benli.1998. Türkiye’de Geomatik Teknolojisinin Tarımda ve Agrometeorolojide Uygulama Sorunları ve Geliştirilme Olanakları. Tarım ve Orman Meteorolojisi ’98 Sempozyumu. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi. 21-23 Ekim 1998. s. 284-291. İstanbul.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve B. Benli. 1998. EPIC Simülasyon Modeli Yardımı ile Bitki Verim Tahminleri. Tarım ve Orman Meteorolojisi ’98 Sempozyumu. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi. 21-23 Ekim 1998. s. 296-300. İstanbul.
 • Ellialtıoğlu, Ş., Üstün, A.S., Mehmetoğlu, Ü. 1998. Bazı Biber Çeşitlerinde in vitro Kallus Oluşumu İçin En Uygun Besin Ortamı Bileşiminin Belirlenmesi. II. Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, 20-22 Mayıs 1998, Kırıkkale,s:51-58.
 • GENÇER, H V, GÜREL, F; KARACAOĞLU, M (1998) Bombus arısı (Bombus spp.) ve yetiştiriciliği. Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 7-11 Eylül 1998, s. 688-696, Aydın.
 • GENÇER, H V (1998) Bal arılarında yapay tohumlama. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 8(1-2): 39-51.
 • Sarıçiçek, B.Z., A.V.Garipoğlu, M.A. Çam, 1998. Çinkonun Koyunlarda Besi Performansı Üzerine Etkisi. I. Ulusal Çinko Kongresi, 849-852.
 • KAVUNCU O., ŞAHİNGÖZ M., KARAKAŞ Ş. DELİÖMEROĞLU Y., 1998, Türk Dünyası: Genel Bakış, Meseleler, Politikalar, Selçuklu Vakfı, Birlik Araştırma Geliştirme Merkezi Yayınları, No: 2, 107 sahife, Ankara.


 • 1997

 • Öztürk F. ve H. Apaydın, 1997. Açık Drenaj Kanalı Proje Debisinin Belirlenmesinde Kullanılan yöntemlerin Karşılaştırılması. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 5-8 Haziran 1997, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği, Ankara Üniversitesi Basımevi, 104-112, Ankara.
 • Apaydın, H. ve Öztürk, F. 1997. Coğrafi bilgi sistemi yardımıyla Üniversal Toprak Kaybı Eşitliği'ndeki topografik faktörün hesaplanması. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, s., 113-119, 5-8 Haziran, Bursa.
 • Apaydın, H. ve Öztürk, F. 1997. Yağmurlama sulama sistemlerinin bilgisayar destekli tasarımı. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, s., 417-426, 5-8 Haziran, Bursa.
 • GÜLÇUBUK,B., “Türkiye Tarımında Özelleştirmenin Sosyal Boyutları ve Getirdiği Sorunlar”, Dünya’ da ve Türkiye’de Kamu Girişimciliğinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği-Uluslararası Sempozyum,TMMOB,6-8 Ekim1997, İstanbul.
 • Öztürk F., 1997. Türkiye’nin Su ve Toprak Kaynakları Konusundaki Önemli Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türk-Koop Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Yayın Organı, Yıl 1 (2) Sayı:2, Mayıs-Ağustos 1997, 19-27.
 • Özçelik, A., Tarım Kesimi İçin Kırsal Sanayinin Önemi, Karınca Sayı:730, Ekim 1997, s.9-13.
 • Özçelik, A., Özelleştirme Ve Kooperatifler, Karınca Sayı:728, Ağustos 1997, s.3-7.
 • Özçelik, A., Sayılı, M., 1997. Türkiye’de Şeker Pancarı Bedellerinin Ödenmesi Karşısında Çiftçilerin Durumu, Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:117, Temmuz-Ağustos-Eylül 1997, s.7-31.
 • Okay Y., V. Erdoğan, C. Kuru, M. Aktaş ve M. Ayfer (1997). Aminoasit kleyti yaprak gübresi uygulamalarının Kırmızı antepfıstığı çeşidinde meyve verim ve kalitesi ile sürgün gelişimi üzerine etkileri”, Anadolu, J. of AARI, 7, 2, 109–120.
 • Özçelik, A., Gündoğmuş, E., Türkiye Tarımında İstihdam, Tarım Ve Köy Dergisi, Sayı:115, Mayıs-Haziran 1997, s.50-52.
 • Özçelik, A., Ceyhan, V., Tarımda Risk Analizinde İhtimal Dağılımlarının Elde Edilme Yöntemleri, Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:115, Ocak-Şubat-Mart 1997,s.32-58.
 • Sarıçiçek, B.Z., G.Erener, C.Sarıcan, 1997. Bazı Bitkisel Pazar Artıklarının Silolanabilme Olanakları. Tr.J.of Agriculture and Forestry, 21, 135-140
 • KAVUNCU O., 1997, “Türkistan'da Ekoloji Problemleri: Kazakistan" Yeni Türkiye Dergisi, Türk Dünyası Özel sayısı, Sayı 15: .889-892, Ankara.
 • Sarıçiçek, B.Z, G.Erener, 1997. Ektrüde Tam Yağlı Soyanın Etlik Piliçlerin Besi Performansı ve Kesim sonuçları Üzerine Etkileri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 12:3, 81-90.
 • Eraktan, G. 1997. “Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Tarım” in Agro-Tech, Ağustos-Eylül 1997.
 • PULATSÜ, S. 1997. Ankara Mogan Gölü’nde Fosfor Tutulma Katsayısının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Nisan, İzmir, 495-501.
 • Başpınar, E., M.A. Yıldız, M.M. Özkan ve O. Kavuncu, “Japon Bıldırcını Yumurtalarında Yumurta Ağırlığı ve Şekil İndeksinin Kuluçka Özelliklerine Etkisi”, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 21(1), 53-56, 1997.
 • Ensar BAŞPINAR, Öğüş E. Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Üniversitelerde Puanların değerlendirilmesi İçin Yöntemler. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. II (1), 33-40.
 • Ensar BAŞPINAR. Var-Yok Şeklinde İfade Edilebilen Özellikler Bakımından Çeşitli Grupların Karşılaştırılması. KÜKEM Dergisi. 20 (1), 77-83.
 • ÇİFTÇİ, C.Y., S. ÜNVER, M. KAYA 1997.Bitkisel Üretimi Geliştirme Komisyon Raporu. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Çalışma Komisyonu Raporları Dizisi 6. 49 s. ANKARA.
 • Sönmez, F. K., 1997, "Sulamada Yağış ve Bazı İklim Faktörleri Analizi", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi Cilt: 3 , Sayı: 1, 29-37 s., Ankara.
 • 1.2.5. Sevimay, C.S., Sancak, C. 1997. Burçak (Vicia ervilia ( L.) Wild.) Bitkisinde Sitolojik Araştırmalar. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:14, Sayı:1, Tokat
 • 1.2.6. Sevimay, C.S., Altınok, S., Hakyemez, H.B. 1997. Farklı Orijinli Fiğ ( Vicia sativa L.) Hatlarının Ankara Şartlarına Adaptasyonu. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. Cilt:6, Sayı:1, S:27-34.
 • 1.2.9. Sevimay, C.S., Kendir, H. 1997. Bazı Tek Yıllık Yonca Tür ve Varyetelerinin Ot, Tohum ve Protein Verimleri Üzerinde Araştırmalar. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, S:31-38.
 • 1.3.4. Sevimay, C.S. 1997. Çayır Düğmesi (Sanguisorba minör Scop.) Bitkisinin Yem Bitkileri Tarımındaki Önemi. Türk Kooperatifçilik Kurumu. Karınca Dergisi. Yıl: 63, Sayı:726.
 • ÇAKMAK, B. 1997. Devredilen Sulama Şebekelerinde Performansın Değerlendirilmesi: Konya Örneği. A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 3(1) 95-102, Ankara.
 • Kendirli, B., K. Demir ve B. Çakmak, 1997.“Farklı pH Derecelerinde Sulama Sularının Hıyar (Cucumis sativus L.) Fidelerinin Kalite Özelliklerine Etkileri”, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, s.447-460, Bursa.
 • Öztürk F. ve B. Çakmak, 1997. Su ve Medeniyet. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 5-8 Haziran 1997, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği, Ankara Üniversitesi Basımevi, 8-14, Ankara.
 • Öztürk F., 1997. Sakarya Havzasında Akarsu Debisi İle Sediment Miktarı Arasındaki İlişkiler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1489, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 816, 98, Ankara.
 • Olgun,M.1997. Ülkemizde Hayvan Barınakları İçin İklimsel Tasarım Değerlerinin Belirlenmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1488, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 815,73 s., Ankara.
 • Olgun,M., A.Öneş, H.Yaprak ve M.Y.Çelik,1997. Hayvan Barınaklarında Ekonomik Taşıyıcı Sistem Tasarımı. 6.Ulusal Kültürteknik Kongresi , 5-8 Haziran 1997, s. 705-714, Bursa.
 • Olgun,M., B.Kendirli ve M.Y.Çelik,1997. Yalova İlinde Farklı Özelliklerdeki Seralar İçin Isıtma Gereksinimlerinin Belirlenmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi , Cilt:3, Sayı: 3, s.1-7 , Ankara.
 • Olgun,M. ve H.Yaprak,1997. Tarımsal Yapılar İçin Farklı Kafes Kiriş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi , Cilt:3, Sayı: 3, s.34-42 , Ankara.
 • Olgun,M. ve M.Y.Çelik,1997. Yumurta Tavuğu Kümeslerinde Havalandırma Kapasitelerinin Belirlenmesi. YUTAV Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17 Mayıs 1997, s. 142-152, İstanbul.
 • Olgun,M. ve M.Y.Çelik,1997. Ahırlarda Farklı Planlama Sistemi, Yalıtım Düzeyi ve Hayvan Sayısının Minimum Havalandırma Kapasitesi Üzerine Etkisi. 6.Ulusal Kültürteknik Kongresi , 5-8 Haziran 1997, s. 695-704, Bursa.
 • Olgun,M. ve M.Y.Çelik,1997. Hayvan Davranışları ve Barınak Tasarımı. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 5-8 Haziran 1997, s. 687-694, Bursa.
 • Apaydın, H. ve Öztürk, F. 1997. Sulama şebekelerindeki sanat yapılarının yeterliliğinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 3(2):52-58, Ankara.
 • Çanga, M.R. 1997. Türkiye' de erozyon ve yapılabilecekler.Ekin Dergisi. 2:17-19
 • Girgin,İ., Y. K. Zabunoğlu, M. Beyribey, 1997. Sınır Aşan Sular Sorunu, 6. Kültürteknik Kongresi Bildirileri, s. 15-23, Bursa.
 • Dumanoğlu, H., A. Alay ve F. Adakul. 1997. Ahlatın (Pyrus elaeagrifolia Palas) bazı armut çeşitleri için tozlayıcılık özelliklerinin belirlenmesi. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 2-5 Eylül 1997, Yalova. Bildiriler: 99-106.
 • GÜLÇUBUK,B., “Tarımda Üretici Örgütlenmesi ve Yayım”, Agro-Tech Dergisi, Sayı:6, s.54-58, İstanbul, 1997.
 • Albayrak,M. Türkiye Tahıl Tarımı ve Politikalarındaki Son Gelişmeler. Ziraat Dünyası Dergisi (Hakemli),sayı:435-436,s:21-24,Ankara.
 • Eraktan, G. 1997. “Türk Tarımında Reform Gereksinimi” in İzmir Ticaret Borsası, 17, 8-13.
 • Eraktan, G. 1997. “Avrupa Birliğinde Meyve ve Sebze Sektörüne Yönelik Politikalar ve Türkiye’nin Uyumu” in Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 17-22. Yalova.
 • Eraktan, G.1997. “Avrupa Birliği ve Türk Gıda Sanayii”, in AB ve GATT Karşısında Türk Gıda Sektörü, SETBİR.
 • ERDOĞAN, D. ve A.A. MOHAMMED, 1997, Yakıt Olarak Kullanılan Bazı Bitkisel Yağların Diesel Motor Parformanslarına Etkileri. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi. Bildiri Kitabı, s. 886-893, Tokat.
 • ERDOĞAN,D., 1997. Bahçe Mekanizasyonu. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları: 1477, Ders Kitabı: 440, 126 s., Ankara.
 • ARSLAN, M:, EKŞİOĞLU, T., 1997. Ekolojik Planlamada Yeşil Yol Kavramı ve Önemi, Doğayı Korumada Kent ve Ekoloji Sempozyumu, İTÜ. Mimarlık Fakültesi, 129-135s, İstanbul
 • PULATSÜ, S., ÇAMDEVİREN, H., BAŞPINAR, E. 1997. Mogan Gölü’nde (Ankara) Klorofil-a Konsantrasyonunun Tahmininde Çoklu Regresyon ve Path Analizi Kullanımı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 3 (2): 65-68.
 • Kendir, H. ve C.S. Sevimay. 1997. İç Anadolu Bölgesinde Azotlu Gübrelemenin Sudan Otu (Sorghum sudanense (Piper) Stapf) Çeşitlerinde Bazı Morfolojik Özellikler ile Ot ve Protein Verimine Etkileri. Tarla Bitk. Merk. Araş. Ens. Der. Cilt 6, Sayı 1
 • Bayram, Ş., N. Kılınçer & N. Özder, 1997. Agrotis segetum (Denis.-Schif.) (Lepidoptera: Noctuidae) prepupa ve pupalarında başkalaşım sırasında kan hücrelerinde görülen bazı morfolojik değişimler. A. Ü. Ziraat Fak., Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (3): 8- 15.
 • BEKCAN, S., ATAY, D. 1997. A.Ü. Ziraat Fakültesi Sakaryabaşı (Çifteler) Balık Üretim ve Araştırma İstasyonundaki Aynalı Sazanların (Cyprinus carpio L. 1758) Yumurta Verimlerinin Araştırılması. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 17-19 Eylül 1997, Isparta.
 • GÜRHAN, R., 1997. Pulsatörlerin İşlevsel Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. DOĞA- Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, Sayfa:29-34, Ankara.
 • GÜRHAN, R. ve M. VATANDAŞ, 1997. Bulanık Mantık ve Tarım Makinaları Alanındaki Kullanımı. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, 17-19 Eylül 1997, Sayfa:817-829, Tokat.
 • GÖKNUR DURSUN, İ. 1997. Bazı Ürünlerin Nokta Yükü Altındaki Kabuk Kırılma Dirençlerinin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, s. 950 – 957, Tokat.
 • DURSUN, E. ve M. GÜNER, 1997. Portakal ve Elmanın Hava Akımına Gösterdiği Direncin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, s. 673–682, Tokat.
 • ÇİFTÇİ, C.Y, S.ÜNVER, M.KAYA, 1997 Çevre Kirliliği. T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 4.Kolordu Komutanlığınca Düzenlenen Konferans. 09.Nisan 1997. Ankara 6 S
 • DOLAR, F.S., 1997. Nohutlarda görülen önemli bir hastalık; nohut antraknozu (Ascochyta rabiei (Pass.)Labr.) Hasad Dergisi, 13(144-145):43-45.
 • DOLAR, F.S., 1997. Elma küllemesi Podosphaera leucotricha (Ell.&Ev.) E.S. Salmon. Hasad Dergisi, 12(142): 25-26.
 • DOLAR, F.S., 1997. Elma ağaçlarında demir noksanlığından ileri gelen kloroz. Hasad Dergisi, 12(141):39-40.
 • ERTUNÇ, F. ve D. ILHAN, 1997. Bitki Virus Hastalıklarına Dayanıklılığın Genetiksel Yönleri. Yankı Matbaacılık, Ankara, 23 p.
 • ERTUNÇ, F. 1997. Mikovirusler. Yankı Matbaacılık, Ankara, 16 p.
 • ERTUNÇ, F. 1997. Park ve Süs Bitkileri Hastalıkları. İçinde : Park ve Bahçeler İçin Bakım ve Onarım El Kitabı. (Editörleri: M.E. Barış ve R. Erdoğan), MESA, 113-119
 • Sileli, H., M.A.Dayıoğlu, M. Ayık, C. Çulha, (1997) “Karışım Homojenliğinin Saptanmasında Kullanılabilecek Optik Düzenek Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma” Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, Tokat, 635-644
 • Silleli, H., M. Ayık, (1997) “Tarımsal Ürünlerin işlenmesinde Kullanılan Karıştırıcılar ve Karıştırma İlkeleri” Yem Magazin ,vol.18, 53-62, Ankara
 • Erdoğan, E., Açıksöz, S., 1997. Tarihin Seyrindeki Kültür ve Ticaret Merkezi Harran. Çevre ve İnsan Dergisi, Mayıs 1997, Sayfa: 12-19, Çevre Bakanlığı Yayını, Ankara.
 • Erdoğan, E., 1997. Geleneksel Yerleşmeler ve Anadolu–Türk Evi. Çevre ve İnsan Dergisi, Ağustos 1997, Sayfa: 20-25, Çevre Bakanlığı Yayını, Ankara.
 • Erdoğan, E., 1997. Tarih İçinde Türk Bahçesi. Çevre ve İnsan Dergisi, Aralık 1997, Sayfa: 24-29, Çevre Bakanlığı Yayını, Ankara.
 • Başal M.,1997.Peyzaj Konstrüksiyonu Ders Kitabı,2.Baskı A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1485, Ders Kitabı: 445, Ankara
 • MEMLÜK, Y. ERDOĞAN E. VE TALAY, İ., 1997. Ankara-Safranbolu-Bartın-Amasra Güzergahının Ekolojik Yapıya Etkisi Ve Kentsel Ekoloji Açısından İrdelenmesi. Doğayı Korumada Kent Ve Ekoloji Sempozyumu 18-19 ARALIK 1997. Türkiyede Doğayı Koruma Vakfı. İstanbul.
 • PERÇİN, H., O.YILMAZ. 1997. “Bitki Tanıma ve Değerlendirme - 1 Uygulama Klavuzu”. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları : 1492, Uygulama Klavuzu : 246.
 • Yurtseven, E. İklim Bilgisi. A.Ü.Ziraat Fak. Yayınları No.1485, Ders Kitabı No.446, 96s., Ankara, 1997.
 • Yurtseven, E.; A. Öztürk ve A.H. Orta. Sulanan alanlarda tuz dengesindeki değişmeler. VI.Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 5-8 Haziran 1997, Kirazlıyayla-Bursa, s.532-543, Kültürteknik Derneği, A.Ü. Basımevi, Ankara, 1997.
 • Yurtseven, E. Ülkemiz nehir su kaynaklarının kalite değerlendirmesi. VI.Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 5-8 Haziran 1997, Kirazlıyayla-Bursa, s.453-459, Kültürteknik Derneği, A.Ü. Basımevi, Ankara, 1997.
 • Yurtseven, E. ve D.O. Bozkurt. Sulama suyu kalitesinin toprak nem düzeyi ile ilişkili olarak marulda verim ve kaliteye etkisi. A.Ü.Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 3(2):44-51, 1997.
 • Yurtseven, E. ve A. Öztürk. Sulanana alanlarda sulama yöntemi ve su kalitesine bağlı olarak tuz dengesindeki değişmeler. A.Ü.Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 3(1):6-13, 1997.
 • Kocabaş, Z., Kesici T. ve Eliçin A. (1997). Akkaraman, İvesi x Akkaraman ve Malya x Akkaraman Kuzularında Büyüme Eğrisi. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences. 21, 267-275. TÜBİTAK
 • KOCABAŞ, Z., KESİCİ T. ve YETİŞMEYEN A. (1997). Otlu Peynir yapımında Farklı hammadde Karışımlarının Peynir Parametreleri Üzerine Etkisinin ANOVA ve MANOVA Metotları Kullanılarak Karşılaştırılması. Gıda Dergisi, 22(1): 67-77.
 • Evsahibioğlu, A.N.1997. Uçaklara Takılı Uzaktan Algılama Sistemlerinin Tarımsal Uygulamalar Açısından Önemi. III.Uzaktan Algılama ve Türkiye’deki Uygulamaları Semineri. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB), Harita Genel Komutanlığı, Hacettepe Üniversitesi, İTÜ, YTÜ. 16-18 Mayıs 1997. Uludağ, Bursa.
 • Evsahibioğlu, A.N.1997. Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojisi ve Kültürteknik Çalışmalarında Uzaktan Algılama ile Entegrasyonu. 6.Ulusal Kültürteknik Kongresi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği. 5-8 Haziran 1997.s.227-235. Kirazlıyayla-Uludağ-Bursa.
 • Sarıçiçek, B.Z., M. Sarıca, N.Ocak, 1997. Farklı Protein Düzeylerinin Tavşanların Büyüme Performansları Üzerine Etkisi. Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu, 9-10 Ocak, Tekirdağ,334-338.
 • Sarıçiçek, B.Z. 1997. Doğu Karadeniz Bölgesi Hayvanlarının Beslenmesinde Çayır ve Mer’aların Yeri ve Önemi. Doğu Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik ve Tarımsal Sorunları Sempozyumu, 12-13 Kasım, Trabzon
 • Sarıçiçek, B.Z., H. Çayıroğlu, 1997. Kaba Yem Olarak Mısır Koçanı. Yem Magazin Dergisi, Mayıs, 40-47.
 • Sarıçiçek, B.Z., G. Erener, 1997. Vizonların Besin Madde Gereksinimleri. Teknik Tavukçuluk Dergisi, 84, Ocak-Aralık, 27-33.


 • 1996

 • Apaydın, H., Öztürk, F. ve Sönmez, F. K. 1996. Sakarya ve Kızılırmak havzalarının sulama suyu kalitesi ve sediment verimlerinin CBS ortamında incelenmesi. Tarım-çevre ilişkileri simpozyumu "Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı", Mersin Ün. Mühendislik Fakültesi, s., 317-326, Mersin.
 • SALTIK, A.-GÜLÇUBUK, B., “Kırsal Kalkınmada Katılımcı Kırsal Değerlendirme”, Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, 4-6 Eylül 1996, Adana.
 • Özkan, C ve M.O. Gürkan. 1996. Değişik sıcaklıklarda Trichogramma turkeiensis Kostadinov ve T. embryophagum (Hartig) (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’un Ungüvesi (Ephestia kuehniella Zell.) yumurtalarında karşılaştırmalı yaşam çizelgeleri üzerinde araştırmalar. Türkiye 3. Entomoloji Kongresi. s. 311-319. Ankara.
 • Özçelik, A., Tarımda Çözümlenemeyen Sorun: Kredi, Karınca Sayı:62, Haziran 1996, s.13-15.
 • Sarıçiçek, B.Z., N. Ocak, G.Erener, 1996. Mer’aya İlaveten Verilen Farklı Kesif Yemlerin Karayaka Kuzularının Besi Gücüne Etkileri. A.Ü. Tarım Bilimleri Dergisi, 2:1, 27-31
 • Özçelik, A., Konut Kooperatifçiliği, Karınca Sayı:720, Aralık 1996, s.8-12.
 • Sarıçiçek, B.Z., A.V.Garipoğlu, Ö. Saygın, 1996. Lokantacılık Artıklarının Ruminantlarda Yem Değerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 11:2, 21-27.
 • Sarıçiçek, B.Z., A.V.Garipoğlu, C. Sarıcan, 1996. Adi Fiğ ve Macar Fiğinin Yem Değeri Üzerine Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 11:2, 39-45.
 • Sarıçiçek, B.Z., N. Ocak, A. Yılmaz, 1996. Değişik Kurutma Metodlarının Kuru Otun Niteliği ve Besin Maddeleri İçeriğine Olan Etkilerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 11:1, 77-85.
 • YAZGAN, M. E., 1996. “Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi”. Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu, Ankara.
 • Yıldız, M.A., F. Özdil, and H.V. Gençer. Mitokondriyal DNA PCR – RFLP (Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizmi) Markerleri Kullanılarak Türkiye Bal Arılarının Tanımlanması. XIV Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 31 Ağustos–2 Eylül 2005, Eskişehir, Sayfa 69-73. Basılı-Sözlü Bildiri. (1 cited)
 • Eraktan, G. 1996. “Gümrük Birliği Sürecinde Türk Tarımı” in Tarım ve Köy, Mart-Nisan, 17-18.
 • Özcan, S., Özgen, M., (1996) Bitki genetik mühendisliği. Kükem Dergisi, 1: 69-95.
 • Karlı, A., H. Çelik, 1996. Erkenci Çekirdekli Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Embriyo Kültürü Üzerinde Araştırmalar. 13. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildirileri (Cilt II): 1-10, 17-20 Eylül 1996, İstanbul.
 • 44. GÜRBÜZ,B. ve A.GÜMÜŞÇÜ. 1996. Farklı Gibberellik Asit Dozları ve Uygulama Sürelerinin Yünlü Yüksükotu ( Digitalis lanata Ehrh.) Tohumlarının Çimlenmesine Etkileri. A.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, Sayı.3, S:17-20, Ankara. (ARAŞTIRMA)
 • 1.2.2. Sevimay, C.S. 1996. Diploid Çok Yıllık Çavdardan (Secale montanum Guss.) Kolkisin Uygulamasıyla Tetraploid Çok Yıllık Çavdarın Elde Edilmesi. Doğa, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi. Cilt:20, Sayı:1, S:55-61.
 • 1.3.3. Sevimay, C.S., Sancak, C. 1996. Elçi yoncası ıslahında seçme bitkilerin klonla hızlı şekilde üretimi için uygun elverişli bir yöntemin belirlenmesi. Standart Ekonomik ve Teknik Dergisi, Yıl:35, Sayı:413, S:74-79.
 • 1.4.2.4. Sevimay, C.S., Kendir, H. 1996. Ankara Koşullarında Kışlık Yetiştirilen Fiğ türlerinin Yem Verimleri. Türkiye 3. Çayır- Mera ve Yembitkileri Kongresi. S:472-478, Erzurum.
 • ÇAKMAK, B. ve BEYRİBEY, M. 1996. Damla Sulama Sistemlerinin Tasarım, İşletme ve Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar.TOPRAKSU 96/2:14-22, Ankara.
 • Öztürk F., 1996. Su Kaynaklarının Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Tarım ve Köy, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı:112, 47-50, Ankara.
 • EKİZ, H., 1996. Tarımda Lisansüstü Eğitim. 150. Yılında Türkiye’de Tarımsal Öğretim Sempozyumu, 30-31 Mayıs 1996, Ankara.
 • EKİZ, H., 1996. Seçilmiş Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.) Hatlarının Kışa Dayanıklılığı ile Tohum Verimi ve Bazı Bitkisel Özellikleri. Türkiye 3. Çayır Mer’a Yembitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, Erzurum.
 • Olgun,M. ve M.Y.Çelik,1996. Hayvan Rahatlığı Yönünden Serbest Durak Tasarımı. Hasad Aylık Gıda, Tarım ve Hayvancılık Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 130, s. 41-45, İstanbul.
 • Olgun,M. ve M.Y.Çelik,1996. Hayvan Barınaklarında Bilgisayar Destekli Çevre Denetimi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dergisi Yıl: 10, Sayı: 57, s. 25-27, Ankara.
 • Olgun,M. ve M.Y.Çelik,1996. Hayvan Barınaklarında Elektronik Kontrol Sistemlerinin Kullanımı. Süt Teknolojisi Dergisi Yıl: 1, Sayı: 1, s. 16-18, İstanbul.
 • Olgun,M. ve M.Y.Çelik,1996. Hayvan Barınaklarının Tasarımında Son Yıllardaki Gelişmeler ve Ülkemizdeki Durum. Hayvancılık 96 Ulusal Kongresi 18-20 Eylül 1996, s. 815-823, İzmir.
 • Güneş, E. ve H. Fidan, “Leasing, Factoring, Risk sermayesi ve Gelecek Piyasa İşlemlerinin Tarımsal İşletmelerin Finansmanı Açısından Önemi”, Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi, I. Cilt, 46–55, Adana, (1996).
 • Güneş, E. “Tarım Sektöründe “Leasing"in Uygulama Olanakları”, Dünya Ekonomi-Politika Leasing, Özel sayfaları (39), 14, İstanbul, (1996).
 • YANMAZ, R., TANER, Y.K. 1996. Türkiye'de sebzecilik konusunda yapılan çalışmalar. (Publications on vegetable crops in Turkey).GAP I. Sebze Tarımı Sempozyumu, 7-10 Mayıs 1996, Urfa, Bildiriler, 1-7.
 • TANER, K.Y, YANMAZ, R. 1996. Kavunda (Cucumis melo L.) normal ve ışınlanmış çiçek tozları ile tozlanma sonrasında çiçek tozu çim borusu gelişiminin dişicik borusunda incelenmesi üzerinde bir araştırma. (Investigation of pollen tube growth in the styles after pollination by normal and irrigated pollens of melon) XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildirileri, Biyoloji Seksiyonu, 389-398.
 • Ellialtıoğlu, Ş., Tıpırdamaz, R., Günay, A. 1996. Besin Ortamına Katılan Bazı Poliaminlerin Havuç (Daucus carota L.) Kallus Kültüründe Embrioid Oluşumuna Etkileri. KÜKEM Dergisi, Cilt:19, sayı:1, 39-44.
 • Gündoğmuş, E., 1996. Türkiye’de Dondurulmuş Meyve-Sebze Sanayi, Tarım ve Köy Dergisi, Sayı:112, Ankara, s.31-35.
 • GÜN S, 1996, Türkiye’de Toprak Toplulaştırması İle İlgili Kamu Kuruluşlarının Uygulamaları ve Eşgüdümü, Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi, Adana, s.324-330.
 • ARSLAN,M., 1996. Yeşil Yol Planlaması Ankara Örneği, Çavre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım . 277-285. A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ankara.
 • ARSLAN,M., PERÇİN,H., BARIŞ,E., USLU, A., 1996. İç Anadolu Bölgesi İklim Koşullarına Uygun Yeni Bazı Herdemyeşil Bitki Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. A.Ü.Z.F. Yayın No: 1470, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler 810.56 s.Ankara.
 • Öztürk, A.. ve ÇAKMAK, B. 1996. Tarım Topraklarının Korunması Açısından Sulama Suyu Kalitesinin Önemi. TOPRAKSU 96/3:17-23, Ankara.
 • Bayram, Ş. & N. Kılınçer, 1996. Tachinidlerin Biyolojisi. A. Ü. Ziraat Fak.Yayınları, No: 1458, 35 s.
 • Bayram, Ş. & N. Kılınçer, 1996. Agrotis segetum (Denis.-Schiff.) (Lepidoptera: Noctuidae)larvalarında kan hücrelerinin oluşumu ve değişimi üzerinde araştırmalar. Türkiye III. Entomoloji Kongresi Bildirileri, A. Ü. Ziraat Fak., Bitki Koruma Bölümü, Ankara, 90-97.
 • BEKCAN, S., ATAR, H. H. 1996. Su Ürünlerinde Biyoteknoloji. Türkiye Su Ürünleri Dayanışma, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Dergisi, Yıl: 1, Sayı:2, Mart 1996, 17-21.
 • GÜRHAN, R. ve M.B. ÇOŞKUN, 1996. Süt Sağım Başlıklarındaki Basınç Değişimlerinin Matematiksel Modellemesi. DOĞA- Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Cilt:20, Sayı:2, Sayfa:133-137, Ankara.
 • GÜRHAN, R., 1996. Süt Sağım Makinalarında Meme Başlığı Lastiği Performansının Belirlenmesi. DOĞA- Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Cilt:20 (Ek Sayı), Sayfa: 95-100, Ankara.
 • GÜRHAN, R. ve M. VATANDAŞ, 1996. Zaman Sabitinden Yararlanarak Toprağın Matrik Potansiyelinin Belirlenmesi. . 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 2-6 Eylül 1996, S:220-228, Ankara.
 • GÜRHAN, R., 1996. Tarımda Kullanılan Elektrik Motorlarının Olası Yüklenme Oranlarından Gidilerek Mil Gücünün Belirlenmesi. 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 2-6 Eylül 1996, S:482-490, Ankara.
 • ONURBAŞ,A., 1996. Ülkemizdeki Traktörlerin Meyilde Yana Devrilmesinden Sonraki Yuvarlanmaya Etkili Parametrelerin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1439, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 797, 26 s., Ankara.
 • ONURBAŞ,A., 1996. Diesel Motorlarında Egzoz Gazı Basıncı ve Egzoz Gazı Sıcaklığından Yararlanarak Dönme Momentinin Belirlenmesi. 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi Bildiri Kitabı, s.128-135, Ankara.
 • ONURBAŞ,A. ve M.CEYLAN, 1996. Ülkemizdeki Traktör Motorları Performans Değerlerinin Matematiksel Model Yardımıyla Belirlenmesi. 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi Bildiri Kitabı, s.560-564, Ankara.
 • ONURBAŞ,A. ve M.CEYLAN, 1996. Türkiye’de Kullanılan Traktör Motorları Dönme Momentinin, Yakıt Tüketimi ve Devir Sayısından Yararlanılarak Belirlenmesi. 6. Uluslar arası Tarımsal Mekenizasyon ve Enerji Kongresi Bildiri Kitabı, s.604-606, Ankara.
 • DURSUN, E., 1996. Farklı İlaç Uygulama Yöntemlerinin Damla Sıklığına Etkilerinin Belirlenmesi. 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, s. 380 – 389, Ankara.
 • Baran, A., Çaycı, G., Öztürk, H.S., Ataman, Y. ve Özkan, I. 1996. Farklı ortamlarda yetiştirilen biber bitkisi (Capsicum annuum L.) nin kök parametrelerindeki değişimler. Tarım Bilimleri Dergisi, 2(2): 1-4.
 • Baran, A., Bender, D. ve Özkan, I. 1996. Organik Toprakla Karıştırmanın Killi Tınlı Bir Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerinde Sıkışma Ile Oluşan Değişimlere Etkisi. Pam.Ü.Müh.Fak. Mühendislik Bilimleri Dergisi 2 (4): 81-85.
 • ŞAHİN, Ş. ve BARIŞ, Dr. E., 1996. Erozyon Riski Taşıyan Alanların Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Saptanması . Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu, 13-15 Mayıs, Basılı, ME.Ü. Yayınları, Sayfa 695-704, Mersin.
 • ŞAHİN, Ş., 1996. Dikmen Vadisi Peyzaj Potansiyelinin Saptanması ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma". Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora tezi.
 • ÇELEM, Prof. Dr. H. ve ŞAHİN, Ş., 1996. Kent İçi Yol Ağaçlamaları ve Ankara Örneği. Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu, 26-28 Kasım, Ankara Üniversitesi Yayınları, Sayfa 301-308, Ankara.
 • ÇELEM Prof. Dr. H. ve ŞAHİN, Ş., 1996.Kent İçi Yol Ağaçlarının Görsel ve İşlevsel Etkileri. Kent Ağaçlamaları ve İstanbul95 Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşbirliğiyle, Basılı, Sayfa 41-54, İstanbul.
 • YAZGAN, M. E., 1996. “Ev Bahçeleri”-“İç Mekan Bitkileriyle Tasarım” . Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM İç Mekan Bitkileri Semineri, Boztepe, Antalya.
 • YAZGAN, M. E. 1996. “Tarihi Süreç İçinde Safranbolu”. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, III.Coğrafya Sempozyumu, Ankara
 • YAZGAN, M. E. ve AKAY, A., 1996. “Kentleşme ve Kent Ekolojisi” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III.Coğrafya Sempozyumu, Ankara.
 • Erdoğan, E., Nuhoğlu, A., 1996. Inside the Sultans Gardens Of Istanbul. Chatelaine Gardens Periodical, Spring 1996, Page: 44-45, Canada.
 • Erdoğan, E., Dilaver, Z., 1996. Turizm-Çevre Dengesi İçin Eko-Turizm. 21. Yüzyıla Doğru Türkiye, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III. Coğrafya Sempozyumu, 15-19 Haziran 1996, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, A.Ü. Basımevi, Ankara.
 • YILMAZ, O., E. Kurum, N. Akpınar. 1996. Ankara Metropoliten Kent Halkının Rekreasyonel Eğilimleri ve Kent Yakın Çevresi Açık Alanları İle İlişkileri. Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu, Ankara.
 • Yurtseven, E.; A. Öztürk; A. Kadayıfçı ve B. Ayan. Sulama suyu tuzluluğunun biberde (Capsicum annuum) farklı gelişme dönemlerinde bazı verim parametrelerine etkisi. A.Ü.Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 2(2):5-9, 1996.
 • Yurtseven, E. ve B. Sönmez. Sulama suyu tuzluluğunun domates verimine ve toprak tuzluluğuna etkisi. Tr.J. of Agriculture and Forestry, 20(1):27-33, 1996.
 • Olhan, E. 1996. Tarımsal Çevre Sorunları ve Alternatif Tarım. Ziraat Dünyası. Sayı: 433. Türkiye Ziraatçılar Derneği. Ankara.
 • Olhan, E. 1996. Organik Tarım ve Türkiye’deki Uygulamaları. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi. Ç.Ü.Z.F. Tarım Ekonomisi Bölümü-Tarım Ekonomisi Derneği, Adana.
 • Sarıçiçek, B.Z., M. Sarıca, N.Ocak, 1996. Tapiokanın Enerji Kaynağı Olarak Etlik Piliç Rasyonlarında Kullanılabilme Olanakları. 1. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Şubat, 1996, Antalya, 12-17.
 • Sarıçiçek, B.Z., N.Ocak, A.V. Garipoğlu, 1996. Farklı Çağlarda Sütten Kesilerek Entansif Besiye Alınan Karayaka Kuzularının Besi Performansı Üzerinde Bir Araştırma. 1. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Şubat, Antalya, 132-137.
 • Sarıçiçek, B.Z. 1996. Doğu Karadeniz Bölgesi Hayvancılığının Sorunları. Doğu Karadeniz Bölgesi Hayvancılığının Tarımsal Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli. 10 Ocak, Ordu.


 • 1995

 • AKSOY, S. - GÜN, S. - GÜLÇUBUK, B., “Tarım Topraklarının Parçalanması ve Miras Hukuku”, TMMOB, ZMO - Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi, 9-13 Ocak 1995, Ankara.
 • Öztürk F., 1995. Sulanan Arazilerde Erozyon ve Sedimentasyon Sorunu ve Kontrol Önlemleri. 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 30 Mart-2 Nisan 1995 Kemer-Antalya, Armoni, Ankara, 547-561.
 • Sarıçiçek, B.Z., G. Erener, N. Özen, 1995. Karadeniz Sahilinde Üretilen Balık Unlarının Protein Kalitelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Akd. Üniv. Zir. Fak Dergisi, 8, 1:28-34
 • Özçelik, A., Tarımın Bütünlüğü İçinde Bitkisel Üretim Ve Hayvansal Üretimin Ayrılmazlığı, Karınca Sayı:703, Temmuz 1995, s.41-45.
 • Özçelik, A.,Ceyhan, V., Tarımda Risk Ve Belirsizlik İle Risk Ve Belirsizlik Altında Karar Alma Ve Kâr Maksimizasyonu, Kooperatifçilik Sayı:108, Nisan-Mayıs-Haziran 1995, s.53-73.
 • KAVUNCU O., 1995, Türk Cumhuriyetlerinin Tarım ve Ekolojide Ortak Araştırma Konuları, Ziraat Mühendisliği, Sayı: 285, Temmuz, 12-14.
 • Özçelik, A., Kooperatifçilik İlkelerindeki Değişiklikler, Karınca Sayı:707, Kasım 1995, s.15-20.
 • Sarıçiçek, B.Z., N.Ocak, 1995. Gebeliğin Son Döneminde Verilen Fındık Küspesinin Karayaka Koyunlarının Canlı Ağırlığına, Kuzuların Doğum Ağırlığı ve Yaşama Gücüne Etkileri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 10:2, 153-161.
 • Sarıçiçek, B.Z., G. Erener, N. Özen, 1995. Karadeniz Sahilinde Üretilen Balık Unlarının Besin Madde İçerikleri ve Etlik Piliçler İçin Yem Değeri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 10:2, 21-33
 • Özçelik, A., Turan, A., Vural, H., 1994. Isparta İlinde Gül Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi Ve Gül Yağının Üretim Ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Güçlükler, Kooperatifçilik, Sayı:103, Ocak-Şubat-Mart, 1994, s.7-26.
 • Öztürk, H.S., ve Özkan, İ. Soya bitkisinin gelişimi üzerine farklı dönemlerdeki su stresinin farklı tekstürlü topraklardaki etkisi. İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, Ankara, A18-A26.
 • Bakan (Demir), N., 1995. Atıksu Arıtımına Yeni Bir Yaklaşım:Su Mercimeği. Standard, Çevre Özel Sayısı, 111-116.
 • Özcan, S. (1995) Agrobacterium: Bitkilerin doğal genetik mühendisi. Bilim ve Teknik, 332: 98-99.
 • Çelik, H., M. Çelik, R. Kadıoğlu, S. Çelik, E. Kocamaz, R. Yalçın, M.T. Özkaya, 1995. Türkiye’de Meyve ve Asma Fidanı Kullanımı ve Üretimi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, IV. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi Bildirileri (II.Cilt): 941-964, 9-13 Ocak 1995, Ankara.
 • Çelik, H., B. Marasalı, G. Söylemezoğlu, N, Göktürk, Y.S. Ağaoğlu, Y. Fidan, 1995. Hasandede Üzüm Çeşidinde Farklı Terbiye Şekli ve Gövde Yüksekliğinin Gelişme, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri Cilt II: 475-479, 3-6 Ekim 1995, Adana.
 • Çelik, H., B. Marasalı, G. Söylemezoğlu, N. Göktürk, A. Ergül, H. Patlak, 1995. Bağda Uygulanan Farklı Aşılama Yöntemlerinin Aşıda Başarı Üzerine Etkileri. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri Cilt II: 480-484, 3-6 Ekim 1995, Adana.
 • Çelik, H., Y. Fidan, N. Göktürk, 1995. Amerikan Asma Anaçlarının Embriyo Kültürü ile Çoğaltılmaları. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri Cilt II: 534-538, 3-6 Ekim 1995, Adana.
 • Karakaya, A. 1995. Alternatif yem bitkileri.(Alternative forage crops) Hasad 117:28.
 • Karakaya, A. 1995. Rizosfer Mikrobiyolojisi.(Rhizosphere microbiology) Çiftçi ve Köy Dünyası 123:21
 • Karakaya, A. 1995. Yabancı otlar.(Weeds) Hasad 118:16
 • Karakaya, A. 1995. Önemli bir şeker pancarı hastalığı:Rhizomania. (An important disease of sugar beets: Rhizomania)Çiftçi ve Köy Dünyası 124:32.
 • Karakaya, A. 1995. Phytophthora. Hasad 121: 27.
 • Karakaya, A. 1995. Bitki gelişmesini teşvik eden bakteriler. (Plant growth promoting rhizobacteria) Hasad 125: 38-39.
 • Anamur Muz İşletmelerinin Ekonomik Analizi-Sorunlar ve Çözüm Yolları-A.Ü. Ziraat Fak. Yay. No: 1432, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler No: 794, Ankara
 • ÇAKMAK, B., BEYRİBEY, M., KODAL, S., ERÖZEL, A.Z. ve AKÜZÜM, T. 1995. Sulama Şebekelerinin Kullanıcıya Devri.5.Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 30 Mart-2Nisan 1995, s.95-109, Kemer, Antalya.
 • ÇAKMAK, B. ve ÖZTÜRK, F. 1995. Sulamanın Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi. 5.Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 30 Mart-2Nisan 1995, s.207-217, Kemer, Antalya.
 • EKİZ,H., 1995. Seçilmiş Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.) Hatlarının Kışa Dayanıklılığı ile Tohum Verimi ve Bazı Bitkisel Özellikleri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın No: 1405, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 783, Ankara, 46 s.
 • EKİZ, H., M. YAZGAN, H. KENDİR ve N. KARADENİZ, 1995. Danimarka Kökenli Bazı İthal Çim Tohumlarından Ankara Koşullarında Yeşil Saha Tesislerinde Kullanılabilecek Türlerin Belirlenmesinde Bazı Morfolojik ve Fenolojik Karakterler Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniv.Ziraat Fak.Yayın No: 1401, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 781, Ankara, 26 s.
 • MADEN, S., K. ERZURUM, A. YÜRÜT, M. GÜRER ve Ü. ERKAL, 1995. M.M.106 Elma anaçlarında görülen kuruma nedenlerinin tesbiti üzerinde araştırmalar. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi . Bildiriler. 199-203. 26-29 Eylül 1995, Adana.
 • Tatlıdil, H., Çelik, H., 1995. Türkiye’de Hayvancılık Sektörü İçinde Arıcılık Alt Sektörünün Yapısal Durumu ve Sorunları, Türkiye Hayvancılığının Yapısal Durumu ve Ekonomik Sorumları Sempozyumu, İzmir.
 • Olgun,M.1995. Tarımsal Yapı Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması. Kültürtekniğe Giriş. Editör: A.Balaban, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1402, Ders Kitabı: 404, s. 181-195, Ankara.
 • Güneş, E. “Türkiye’de Hayvancılık İşletmeleri ve Kredi Uygulamalarından Yararlanabilme Olanakları”, TMMOB Birlik Haberleri, 13, Ankara, (1995).
 • Erdiller, G. ve İ. Ö. Elibüyük, 1995. Colletotrichum atramentarium’a karşı Poliklonal Antiserum Üretimi, VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Bildiriler, Adana, 72-74.
 • YANMAZ, R. 1995. Havuç yetiştiriciliği. (Carrot growing). Standard Dergisi 34 (özel sayı) : 21-28.
 • YANMAZ, R., HALLORAN, N., AĞAOĞLU, Y.S., KASIM, M.U. 1995. Doğal muhafaza yöntemlerinin havucun muhafaza süresine etkisi. (The effect of natural storage methods on storage period of carrot). Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt II: 350-354.
 • Çanga, M.R. 1995. Toprak ve Su Koruma. A.Ü.Ziraat Fak.Yayınları No: 1386, Ders Kitabı No:400
 • Girgin, İ., 1995. Arazi Toplulaştırmasında Teknolojik Gelişmeler ve Bilgisayar Destekli Tasarım (The New Technological innovations in land Consolidation and Computer-Aided Design), 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, s. 601-608, Ankara.
 • Girgin, İ., M. Tankut, N. Söğüt, S. Kodal, F. Öztürk, M. Beyribey, F. K. Sönmez, M. Oğuz, H. Apaydın, M. Yıldırım, H. V. Kebeli, N. Öcalan, 1995. GAP Agro-Klimatolojik Veri Tabanı Oluşturulması (Setting up an Agro-Climatological Database for Southeastern Anatolian Project Area), Türkiye II. ARC/INFO ve ERDAS Kullanıcıları Grubu Toplantısı Bildirileri, 9 s., Ankara.
 • Girgin, İ., 1995. Kırsal Yerleşmeler ve Altyapı Sorunları. Kültürtekniğe Giriş. Editör; A. Balaban, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın, No. 1402, Ders Kitabı, 404, s. 166-180, Ankara.
 • Söylemezoğlu, G. ve Fidan, Y., 1995. Müşküle üzüm çeşidinin muhafazasında Türkiye'de üretilen kağıt-plastik ekstrüzyon laminasyon malzemelerinin fumigasyon örtüsü olarak kullanım imkanları. Türkiye II.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 3-6 Ekim 1995. Cilt II, s.601-605, Adana.
 • Gündoğmuş, E., 1995. 5 Nisan Kararlarının Birinci Yılında Türkiye Ekonomisi ve Tarım Sektörü Üzerine Etkileri, Karınca Kooperatif Postası, Sayı:708, Ankara, s.30-46.
 • Gündoğmuş, E., 1995.Türkiye’de 1980 Sonrasında Tarıma Dayalı Sanayinin Genel Ekonomik Durumu ve Tarıma Dayalı Sanayilerin Geliştirilebilmelerinde Kooperatiflerin Rolü ve Önemi, TKK Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:108, Ankara, s.39-52.
 • Gündoğmuş, E. ve Tanrıvermiş, H., 1995. Türkiye’de Hayvansal Ürünler Sanayi ve Sanayi-Üretici İlişkilerinin Geliştirilmesi, Türkiye’de Hayvancılığın Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ve Tarım Ekonomisi Derneği, TC Ziraat Bankası Kültür Yayınları:27, İzmir, s.60-66.
 • GÜLÇUBUK,B., “Toplu Çiftlik Uygulamalarına İsrail Örneği”, TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı-Tarım ve Köy Dergisi, Sayı:102, s. 35-38, Ankara, 1995.
 • Gündoğmuş, E. ve Karadavut,U.,1995. Tarımın Neden Olduğu Çevre Kirliliğine Alternatif Bir Yaklaşım:Organik Tarım, Karınca Kooperatif Postası, Sayı:702, Ankara, s.35-42.
 • Gündoğmuş, E., 1995. Türkiye’de 1980-1990 Döneminde Tarımsal Üretim Değeri ve Tarımsal Kredi Miktarlarının Bölgeler İtibariyle Karşılaştırılması, TKK Kooperatifçilik, Sayı:107, Ankara, s.47-70.
 • Gündoğmuş, E., 1995. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ülke Tarımındaki Yeri ve Önemi, Karınca Kooperatif Postası, Sayı:704, Ankara, s.43-53.,
 • GÜN S, 1995, Hollanda Tarımı, Ziraat Dünyası, Sayı:429, s.16-19.
 • GÜN S, GÜLÇUBUK B, 1995, Kırsal Kesimin Gizli Gücü: Üretici Kadınlarımız, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı:182, Cilt:XIX, s.32-39.
 • Özçelik,A. ve Gündoğmuş, E., 1995. Tarım Ekonomisi Sahasında Simulasyon Tekniğinin Kullanımı, TKK Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:110, Ankara, s.111-142.
 • Özçelik, A., 1995. Kullanılmış Traktör Fiyatlarının Ekonometrik Analizi Ve Amortisman Paterninin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Matbaası, Ankara.
 • Özçelik, A., 1995. Erzincan İli Merkez İlçesi Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi Ve Tarımsal Yatırımları, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara.
 • Özçelik, A., 1995. Erzincan İli Merkez İlçesi Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi Ve Tarımsal Yatırımları, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara.
 • ERDOĞAN,D., 1995. Havuç Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon. Standard: (34), s: 38-40, Ankara.
 • ARSLAN, M., PERÇİN, H.,1995. Karayolları Şev Stabilizasyon Çalışmalarında Sukkulent Bitki Türlerinden Yararlanma, I.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, 116-126, Trabzon.
 • ARSLAN, M., ÇELEM, H., 1995. İç Mekan Bitkileri. 195 syf. Ankara.
 • GÜRHAN, R. ve M. B. COŞKUN, 1995. Asılır Tip Ekipmanların Traktör Stabilitesine Etkisinin Saptanması. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 1995, Sayfa: 394-404, Bursa.
 • GÖKNUR, İ. ve H. G. YAVUZCAN, 1995. Orta Ağır Toprak Koşulunda Koni İndeksi, Nem ve Hacim Ağırlığı Arası İlişkiler. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, s. 370 – 377, Bursa.
 • GÖKNUR, İ. ve C. ÖZARSLAN, 1995. Yerli Yapım Bazı Kulaklı Pulluklarla Çalışmada Traktör İlerleme Hızının Yüzey Artıklarının Gömülme Oranına Etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, s. 362 – 369, Bursa.
 • GÖKNUR, İ. 1995. Kulaklı Pulluklarla Toprak İşlemede Koni İndeksine Bağlı Olarak Çeki Gücünün Tahmini İçin Bir Yöntem. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, s. 353 – 361, Bursa.
 • GÖKNUR, İ., E. DURSUN ve M. A. EROL, 1995. Kare Gövdeli Döner Kulaklı ve Mevcut Kulaklı Pullukların Bazı İşletme Karakteristiklerinin Karşılaştırılması. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, s. 344 – 352, Bursa.
 • Baran, A. ve Y. Ataman, 1995. Türkiye'deki Bazı Peat Çeşitlerinin Bazı Fiziksel Özellikleri Ile Ayrışma Dereceleri Arasındaki Ilişki. Türkiye Toprak Ilmi Derneği I. Ilhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu. Cilt: I A-132-141, Ankara.
 • Atar, H.H. ve N. Bakan.1995.Türkiye’de Su Ürünleri Sektörü Hedef ve Politikaları, Birlik Haberleri, TMMOB yayını, 17s, Ankara.
 • Atar, H.H.1995.Su Ürünleri Sanayimizin Mevcut Durumu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı:105, 53-55s, Ankara.
 • Atar, H.H. ve E. Gözgözoğlu.1995.Su Ürünlerinin Besin Değeri ve Tazeliği, Karınca Kooperatif Postası, 707:38-40, Ankara.
 • Atar, H.H.1995.Avrupa Birliği ve Balıkçılığımız, Karınca Kooperatif Postası, 704:76-81, Ankara.
 • Atar, H.H.1995.Deniz Kirliliği ve Denizlerin Korunması, Karınca Kooperatif Postası, 702:43-47, Ankara.
 • Atar, H.H.1995.Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Ekonomisi,Karınca Kooperatif Postası, 701:52-55, Ankara.
 • Atar, H.H.1995.Japonya’da Kıyı Balıkçılığı Yönetim Sisteminin Gelişiminde Su Ürünleri Kooperatifleri, Karınca Kooperatif Postası, 698:24-28, Ankara.
 • ÇİFTÇİ C.Y, S.ÜNVER, 1995. Yemeklik Tane Baklagillerin Tarımımızdaki Önemi. Karınca Kooperatif Postası Dergisi Sayı: 7035 S: 49-52, ANKARA
 • DOLAR, F.S. ve AYDIN, G.,1995. In vitro koşullarda Ascochyta rabiei (Pass.)Labr.’nin gelişmesi üzerine gamma ışınlarının etkisi.VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 195-198s.,Adana.
 • DOLAR, F.S. ve GÜRCAN, A.,1995. Nohut antraknozu (Ascochyta rabiei (Pass.)Labr)’na dayanıklı ve duyarlı nohut hatlarında fizyolojik farklılıklar. Tr. J. of Agriculture and Forestry. 19(1):31-37.
 • ŞAHİN, Ş. ve UYSAL, A., 1995. Şehirlerarası Otobüs Terminallerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi: Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali Örneği. I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Basılı, KTÜ Orman Fakültesi Yayını, Sayfa 89-96, 23-25 Ekim, Trabzon.
 • ŞAHİN, Ş. 1995. Peyzaj Mimarlığı ve Çevre Yönetimi". Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Evrensel Entegrasyonu Sempozyumu, 29-30 Mayıs, Basılı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını, Sayfa 53-57 , İzmir.
 • ŞAHİN, Ş. 1995. Ekosistem Nedir?". Eryaman Lisesi, 25 Mayıs, Ankara.
 • ÇELEM, H., ARSLAN, M., 1995. İç Mekan Bitkileri, Öğün Yayınları Matbaası, 166s, Ankara.
 • Başal M., N.Akpınar, O.Yılmaz, E.Kurum, 1995. Sivrihisar-Kaymaz Altın Madeni Doğa Onarımı ve Alan Kullanım Planlaması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:1414 Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:790,ISBN:975-482-260-3, Ankara.
 • MEMLÜK, Y., E., ERDOĞAN, N., KARADENİZ, N., AKPINAR, 1995. Mogan ve Eğmir Göllerinin Rekreasyonel Kullanımına Bir Örnek : Hannover, Maschsee. Mogan ve Eğmir Gölleri 1. Çevre Kurultayı Kitabı S:149-154, Ankara
 • Memlük, Y., O. Yılmaz, Z. Dilaver ve Ark., 1995. Orman İçi Rekreasyon Planlamasına Bir Örnek: Gaziantep Burç Ormanları. 1. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi. K.T.Ü. Trabzon.
 • BAŞAL, M., O. YILMAZ ve diğerleri.1995. “Sivrihisar - Kaymaz Altın Madeni Doğa Onarımı ve Alan Kullanım Planlaması.” Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:1414 Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 791, Ankara.
 • Yurtseven, E. Sulanan alanlarda tuzlulaşma ve tuzluluk yönetimi. V.Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, (Sulama), 30 mart-2 Nisan 1995, Kemer-Antalya, s.483-502, Kültürteknik Derneği, Ankara, 1995.
 • Yurtseven, E. Sulanan alanlarda yıkama gereksiniminin belirlenmesinde yaklaşımlar. Tarım ve Köy Dergisi, Sayı 103, 1995.
 • Kocabaş, Z. (1995). Bitki Simulasyon Modellerinin Oluşturulması ve Dikkat Edilecek Noktalar. Kooperatifçilik, Sayı: 110.
 • Katırcıoğlu, Y.Z., 1995 Aflatoxin, Aflatoxin Oluşumunu Etkileyen Faktörler ve Alınması Gereken Önlemler. Hasad Dergisi (119) 46-47 (120) 24-25
 • Katırcıoğlu, Y.Z., 1995. Bitki Korumada Kültürel Mücadele. Karınca 61(699)51-53.
 • Katırcıoğlu, Y.Z. 1995. Isparta İlinde Yetiştirilen Yağ Güllerinde Görülen Pas Hastalığı (Phragmidium Mucronatum (Pers) Schlecht)’nın Biyolojisi ve Savaşımı Üzerinde Bazı Araştırmalar. A.Ü. Ziraat Fak.Yayın No:1413 Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 789 Ankara 46s.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1995. Orta Anadolu Koşullarında Bazı Baklagillerde Uzaktan Algılama Teknikleri ile Verim Tahminleri. 5.Kültürteknik Kongresi Bildirileri (Sulama) 30 Mart - 2 Nisan 1995, Kültürteknik Derneği, s. 235-246, Kemer, Antalya.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1995. Infrared Termometre Teknikleri ile Armut Ağaçlarında Su Tüketimi Tahminleri. 5. Kültürteknik Kongresi Bildirileri (Sulama) 30 Mart - 2 Nisan 1995, Kültürteknik Derneği, s. 247-261, Kemer, Antalya.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve B.Ayan, 1995. Uzaktan Algılama Teknolojisinden Yararlanarak Ankara Mürted Ovasında Arazi Örtüsünün Belirlenmesi. Türkiye İkinci ARC/INFO ve ERDAS Kullanıcıları Grubu Toplantısı, Bildiriler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 19-20 Haziran 1995, 19 s., Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1995. Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP) Uzaktan Algılama Teknolojisinin Tarımsal Amaçlı Kullanım Olanakları. TOPRAKSU Dergisi, 8 s., Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1995. Kağıt Üretiminde Yararlanılacak Tahıl Saplarına (Buğday ve Arpa) İlişkin Üretim Düzeylerinin Uzaktan Algılama Teknikleri ile Belirlenmesi. TOPRAKSU Dergisi, 6 s., Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1995. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Uzay Bilimleri Teknolojisi Bölümü (UBİTEK) Uzaktan Algılama Komisyonu Faaliyetlerine İlişkin Güncelleştirilmiş Rapor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), 6 s., Gebze.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve B.Ayan, 1995. Bitki Su Tüketimi ve Sulama Zamanı Planlamasında Kullanılan Çağdaş Yaklaşımlar. 5.Kültürteknik Kongresi Bildirileri (Sulama), 30 Mart - 2 Nisan 1995, Kültürteknik Derneği, s. 171-185, Kemer, Antalya.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1995. Remote Sensing for Agricultural Water Management and Crop Yield Prediction. Second Eurasian Symposium on Space Sciences and Technologies, 27-29 September 1995, 8 p., Bakü, Azerbaycan.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1995. Tarımsal Üretim Sistemlerinde Çevre Kontrolu. Kültürtekniğe Giriş, Editör: A.Balaban, A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayın No: 1402, Ders Kitabı: 404, 203 s., s. 15-31, Ankara. (Ders Kitabı)
 • Evsahibioğlu, A.N., 1995. (Genel Editör), Geographic Information Systems: A Management Perspective, 1991, Stan Aronoff, WDL Publications, 294 p., Ottawa, Canada. (Ders Kitabı)
 • ÖZTÜRK, R., 1994. Şeker Pancarının Hava Akımına Karşı Gösterdiği Direncin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 1995, s. 323-333, Bursa.
 • Sarıçiçek, B.Z., M. Sarıca, G. Erener, 1995. Değişik Bitkisel Protein Kaynaklarının Bıldırcınların Verim Özelliklerine Etkileri: II. Yumurta verim özellikleri. Yutav, 95, Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 24-27.Mayıs, İstanbul, 511-518.
 • Okay Y., M. Ayfer, ve A. İ. Köksal (1995). Antepfıstığında sakız salgısı mastika) ile aşı tutumu arasındaki ilişkiler. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Adana, Cilt I, 423–427.
 • KAVUNCU O., 1995, Türk Dünyası: Genel Yapı ve Tarım-Ekoloji Problemleri, (Konferans: 10.6.1995) Türk Zir. Y. M. Birliği ve Vakfı Yayınları. No: 12, Ankara.
 • 2. Sarıçiçek, B.Z., 1995. Yemler Bilgisi Laboratuvar Klavuzu. OMÜ. Zir.Fak. Yay. Ders Kitabı:16, Samsun, 68s.
 • Yıldız, M. ve Haktanır, K. 1995. Ozon tabakasının incelmesi sonucunda güneşten gelen ultra viyole-B (UV-B) ışınlarındaki yoğunluk artışının karasal ekosistem üzerine etkileri. İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, Cilt II, C-69-C80, Ankara.
 • Yıldız, M. 1995. Şeker pancarı hasadı. Karınca Kooperatif Postası 707: 58-59.


 • 1994

 • GÜLÇUBUK, B. - GÜN,S., “Tarımsal ve Kırsal Kalkınmada İnsan Kaynağının Geliştirilmesi”, Türkiye I. Tarım Ekonomisi Kongresi, 8-9 Eylül 1994, İzmir.
 • Sarıçiçek, B.Z., M. Sarıca, G. Erener, 1994. Değişik Bitkisel Protein Kaynaklarının Bıldırcınların Verim Özelliklerine Etkileri: I. Gelişme özellikleri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 9:3, 119-127.
 • Sarıçiçek, B.Z., M. Zincirlioğlu, A.Yılmaz, 1994. Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Bitkisel Artıkların Silaj Olarak Değerlendirilmesi. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 9:3, 129-141
 • Sarıçiçek, B.Z., N. Özen, G. Erener, E. Öztürk, 1994. Sentetik Lisin ve Metiyonin İle Desteklenmiş Fındık Küspesinin Etlik Piliç Rasyonlarında Kullanılabilme Olanakları. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 9:2, 61-71
 • Sarıçiçek, B.Z., M. Olfaz, 1994. İlk Kez Damızlıkta Kullanılan Karayaka Şişeklerinin Üreme ve Döl Verim Özelliklerine Flushingin Etkisi. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 9:2, 73-82.
 • Özçelik, A., 5 Nisan 1994 Ekonomik İstikrar Paketi, Tarıma Etkileri Ve Hububat Taban Fiyatları, Karınca Sayı:692, Ağustos 1994, s.6-8.Türk Yurdu, Cilt:14, Sayı:83, s.9-13.
 • Sarıçiçek, B.Z., N.Ocak, 1994. Mısır Koçanının Yem Değeri Üzerine Bir Araştırma. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 4,1:43-46.
 • Özçelik, A., İktisadi Büyüme-Verimlilik İlişkisi, Karınca Sayı:696, Aralık 1994, s.19-23.
 • Özçelik, A., Yem Sanayinin Özelleştirilmesi Ve Etkileri, Karınca Sayı:685, Ocak 1994, s.16-19
 • GÜN S, 1994, Yaş Çay Yaprağı Alım Politikası ve Sonuçları, Çiftçi ve Köy Dünyası, Sayı:115, Temmuz 1994, s.12-16.
 • ÇİFTÇİ, C.Y., N.ÇELİK, S.ÜNVER, 1994. Fasulye (Phaseolus vulgaris L. var. nanus DEKAP). Tohumlarına Uygulanan Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate). Dozlarının M1 Bitkilerinin Bazı Özelliklerine Etkileri (I) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Cilt No: 44, Fasikül 1- 2, 65-71. ANKARA
 • ÇİFTÇİ, C.Y., N.ÇELİK, S.ÜNVER, 1994. Fasulye (Phaseolus vulgaris L. var. nanus DEKAP) Tohumlarına Uygulanan Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozlarının M1 Bitkilerinin Bazı Özelliklerine Etkileri (II) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Cilt. 44, Fasikül. 1-2, 72-80. ANKARA
 • Sancak, C., Manga, İ., 1994. Samsun ekolojik koşullarında yalnız ve karışık ekilen buğdaygillerin farklı zamanlarda hasatlarının ot verimi ve bazı besin maddelerine etkileri üzerinde bir araştırma. O.M.Ü.Z.F. Dergisi, 9. (2): 159-173.
 • ÇİFTÇİ, C.Y., S.ÜNVER, M.GÜLER.1994.Tarla Tarımında Çevre Kirliliği. Enerji ve Çevre Sempozyumu 13-15 Nisan 1994, 117-125, MERSİN.
 • ÇİFTÇİ, C.Y., M.TEKEOĞLU, S.ÜNVER. 1994.Fasulye (Phaseolus vulgaris L. var. nanus DEKAP.) Tohumlarına Uygulanan Farklı Dozlarda Gamma Işınlarının M1 Bitkilerinin Bazı Özelliklerine Etkileri. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Vol. 18, Sayı: 1, 65 - 69. ANKARA.
 • TATLIDİL, F.F., AKTÜRK, D., KASNAKOĞLU, H. Tarımda Etkinlik Ölçüm Yöntemleri. Türkiye 1. Tarım Ekonomisi Kongresi, s: 160-175, İzmir, 8-9 Eylül 1994.
 • Maliye (Genişletilmiş 2. Baskı), A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1344, Ders Kitabı: 391, Ankara
 • Türkiye’de Tarımın Vergilendirilmesindeki Son Gelişmeler, Türkiye I. Tarım Ekonomisi Kongresi, 8-9 Eylül, İzmir
 • Repo ve Türkiye’de Uygulanışı, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1377, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 766, Ankara
 • 1.2.1. Sevimay, C.S., Kendir, H., Sancak, C. 1994. Yoncada klonla hızlı bir şekilde üretim için uygun bir yöntemin belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt:3, Sayı:3-4, S:159-170.
 • 1.4.2.2. Sevimay, C.S., ELÇİ, Ş. 1994. Ankara Koşullarında Elçi Yoncası Klonlarında Tohum Teşekkülüne ve Seçilen Klonların İleriki Döllerinde Yeşil Yem Üretimine Etki Eden Faktörler. Tarla Bitkileri Kongresi Çayır- Mera Yembitkileri Bildirileri. Cilt:3, S:124-127, İzmir.
 • Öztürk F., 1994. Düşük Maliyetli Su Hasat Şekilleri.Tarım ve Köy, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı 99, Ankara, 14-15.
 • EKİZ, H. ve H. KENDİR, 1994. Bakım İmkanlarının Kısıtlı Olduğu Çim Alanlarda Önerilebilecek Bazı Çim Bitkileri. Çağdaş Yaşamda Çim Alanlar Sempozyumu III, 10 Haziran 1993. Ankara Üniv.Ziraat Fak.Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No: 2, Ankara, 89-98.
 • Güneş, E. “Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Piyasalarında Çukurova Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Çukobirlik) Üretim Faaliyetleri ve Etkinliği”, ‘93 Kooperatifçilik Yıllığı, (84), 171–194, Ankara, (1994).
 • Güneş, E. Türkiye Pamuk Üretiminin Ekonomik Durumu, Üretici Net Gelirindeki Değişmeler ve Destekleme Prim Sisteminin Gelir Üzerine Etkileri, Karınca Kooperatif Postası, (692), 63–69, Ankara, (1994).
 • Saçılık, K., “Tarım Makinalarında Kullanılan Radyal Vantilatörlerin Bilgisayar Destekli Tasarımı,” Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, 3(1), 37-40 (1994).
 • Çanga, M.R., Erpul, G.1994. Toprak işlemeli tarım alanlarında erozyon ve kontrolü. Toprak-Su Dergisi.2:14-16
 • Çanga, M.R. 1994. Anız yakmanın yüzey akış ve erozyona etkileri. A.Ü.Ziraat Fak. Yayın no. 1381.
 • Girgin, İ., 1994. Tarım Reformuna Yönelik Arazi Düzenlemesi ve Yeni Gelişmeler (New Developments in Land Settlement Planning For Agricultural Reform), Ziraat Mühendisliği, Sayı: 276, s.9-10, Ankara.
 • Girgin, İ., 1994. Kırsal Altyapı-Kalkınma İlişkileri (Relations in Rural Infrastructures and Development), Tarımsal Yapı Dönüşüm ve Strateji Araştırmaları, Tarım Haftası'94 Sempozyumu, T.C.Ziraat Bankası Yayınları No: 25, s. 388-395, Ankara.
 • Söylemezoğlu, G. ve Ergül, A., 1994. Bağlarda hasattan sonra yapılan kültürel uygulamalar. Karınca Kooperatif Postası. Türk Kooperatifçilik Kurumu. Yıl. 60, Sayı. 695, s.42-46. Ankara.
 • Gündoğmuş,E.ve Gönenç,S.,1994.1980’den Günümüze Tarım Satış Kooperatiflerindeki Gelişmeler, TKK Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:106, Ankara, s.5-25.
 • Gündoğmuş, E., 1994. Türkiye’de Damızlık Düve İthalatının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi, Hasad Dergisi, Sayı:110:17-22, 111:35-39, İstanbul.
 • Gündoğmuş,E.,1994.Türkiye’de Sığır Besiciliğinin Genel Ekonomik Durumu ve Açıkta Sığır Besiciliği, Hasad Dergisi, Sayı:115, İstanbul, s.28-35.
 • Okman,C. 1994. Hidroloji, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1388, Ders Kitabı: 402, Ankara.
 • 35. GÜRBÜZ,B. 1994. Değişik Bölgelerden Toplanan Kimyon ( Cuminum cyminum L.) Populasyonlarında Verim ve Diğer Karakterler Üzerine Bir Araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi Agronomi Seksiyonu Bildiri Kitabı, S:127-131, 25-29 Nisan 1994, İzmir. ( ARAŞTIRMA )
 • 32. GÜRBÜZ,B. 1994. Tütün Tarımında Fideliklerin Hazırlanması ve Fide Yetiştiriciliği. Karınca Dergisi, Sayı.689, S:37-39, Ankara.
 • 31. GÜRBÜZ,B. 1994. Tütünün Yetiştirilmesi ve Hasadı. Karınca Dergisi, Sayı.692, S:59-62, Ankara.
 • 30. GÜRBÜZ,B. 1994. Tütünde Hasattan Sonra Yapılacak İşler. Karınca Dergisi, Sayı.693, S:39-41, Ankara.
 • 28. GÜRBÜZ,B. 1994. Farklı Ekim Zamanlarının Datura ( Datura stramonium L.)’nın Bazı Morfolojik ve Agronomik Karakterlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt.44, Sayı.1-2, S:87-96, Ankara. (ARAŞTIRMA)
 • Ellialtıoğlu, Ş. 1994. Patlıcanda (Solanum melongena L.) in vitro Vegetatif Çoğaltım Üzerinde Bir Araştırma. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-9 Temmuz 1994, Edirne, s: 232-238.
 • Ellialtıoğlu, Ş., Tıpırdamaz, R., Çakırlar, H. 1994. Tuzlu Koşullarda Yetiştirilen Domates Genotiplerinde Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Değişimler. XII Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-9 Temmuz 1994, Edirne, s: 15-23.
 • Ellialtıoğlu, Ş., Yanmaz, R. 1994. Domates ve Karnabaharda Çift Fazlı Ortam ve Aktif Kömürün in vitro Sürgün Verim ve Kalitesine Etkisi. KÜKEM Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, s:19-27.
 • Özçelik, A. ve Gündoğmuş, E.,1994. Şeker Pancarı Üretim Maliyetinde Gübre ve Sulama Masraflarının Yeri, Şeker Pancarı Yetiştirme Tekniği Sempozyumu, II. Gübreleme ve Sulama, 6 Mayıs 1994, Konya, s.104-124.
 • Eraktan, G. 1994. “Tarım Kesiminde Sosyal Güvenlik” in Tarım Haftası’94 Sempozyumu. 12-14 Ocak, 395-404. TOBB, Z.M.O, T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:25.
 • ERDOĞAN,D. ve A.ONURBAŞ, 1994. Küçük Güçlü Bir Dizel Motorunun Yakıt Olarak Kullanılan Bazı Bitkisel Yağlarla Ölçülen Performans Değerleri. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yıllığı : 44 (1-2), s: 7-16, Ankara.
 • ERDOĞAN,D., GÜNER,M. ve E.DURSUN, 1994. Bazı Kayısı Çeşitlerinin Ağaç Özelliklerinin Makinalı Hasada Uygunluğunun Belirlenmesi. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yıllığı: 44 (1-2), s: 1-6, Ankara.
 • ACAR, A.İ., ÖZTÜRK, R., ÇOLAK, A. ve K. SAÇILIK, 1994. Küçük Taneli Tohumlar İçin Bir Ekim Makinası Vantilatörünün Temel Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994, S: 129-137, Antalya.
 • GÜRHAN, R., ONURBAŞ, A. ve M.A. EROL, 1994. Kulaklı Pulluk ve Kültüvatörle Toprak İşlemenin Parsel Büyüklüğüne Bağlı Olarak İrdelenmesi İçin Bir Yöntem. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları:1350, Ankara.
 • GÜRHAN, R. ve A. ONURBAŞ, 1994. Çekilen Ve Kuyruk Milinden Hareketli Toprak İşleme Aletlerinin Güç ve Enerji Gereksinimlerinin İrdelenmesi. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yıllığı Cilt:44, Sayı:1-2,Sayfa:23-31, Ankara
 • ONURBAŞ, A. ve R. GÜRHAN, 1994. Traktörlerde Frenleme İvmesi Üzerine Ek Ağırlığın Etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994, Sayfa:1-6, Antalya.
 • GÖKNUR, İ. ve R. KESKİN, 1994. Ayçiçeği Harman Makinası Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt: 44, Fasikül No: 1-2, s. 17 – 23, Ankara.
 • GÖKNUR, İ. 1994. Helisel Pervazlı Batörlü Ayçiçeği Harman Makinasının Geliştirilmesi ve Çalışma Karakteristiklerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1375, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 764, 38 s., Ankara.
 • GÖKNUR, İ., E. DURSUN ve M. A. EROL, 1994. Kulaklı Pulluk, Döner Kulaklı Pulluk ve Kare Gövdeli Döner Kulaklı Pulluk Tiplerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, s. 15 – 20, Ankara.
 • ONURBAŞ,A. ve R.GÜRHAN, 1994. Traktör-Tarım Arabası Katarlarının Frenleme Etkinliğinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1348, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 744, 30 s., Ankara.
 • ONURBAŞ,A. ve R.GÜRHAN, 1994. Traktörlerde Frenleme İvmesi Üzerine Ek Ağırlığın Etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, s.1-6, Antalya.
 • DURSUN, E. ve İ. ÇİLİNGİR, 1994. Döner Diskli Memede Elektrostatik Yükleme Etkinliğinin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, s. 221–230, Antalya.
 • DURSUN, E., İ. ÇİLİNGİR, ve M. GÜNER, 1994. Tarla Pülverizatörlerinde Koruyucu Perdeli Bum Sisteminin İlaç Kayıpları ve İlaç Dağılım Düzgünlüğüne Etkilerinin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, s. 241–248, Antalya.
 • Silleli, H., M. Ayık, (1994) “Samanın NaOH Hidrolizine Uygun Karıştırıcı Makina Tasarımı” Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, Antalya, 543-553, (Yüksek Lisans tezindan alınmıştır)
 • Silleli, H., M.A. Dayıoğlu, (1994) “Helezon Tipi Karıştırıcılarda İmalat Parametrelerinin Belirlenmesinde Bir Matematiksel Model Yaklaşımı” Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, Antalya, 485-441
 • Silleli, H., M. Ayık, M.A. Dayıoğlu, “Yem Sanayinde Kullanılan Karıştırıcılar ve Performanslarının Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma” Yem Magazin, vol.9, 41-46, Ankara, Kasım
 • YAZGAN, M. E. ve ark., 1994. “Danimarka Kökenli Bazı İthal Çim Tohumlarının Fenolojik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma”. A.Ü.Z.F. Yayın No: 1401, Ankara.
 • MEMLÜK, Y., O. YILMAZ, N. VE AKPINAR., 1994. Tarih Boyunca Anadoluda Su Kullanımının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi. T.C. Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı. Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü. Su Ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı Bildirileri. Ankara.
 • Yurtseven, E. Ankara koşullarında erken ilkbahar sulamalarının kışlık buğdayda verim ve kaliteye etkisi. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları 1357, Bil. Araşt. ve İncelemeler 751, Ankara, 1994.
 • Katırcıoğlu, Y.Z. 1994. Bitkilere Zararlı Partiküler Hava Kirleticilerinin Spektrofotometrik Yöntemle Tespiti. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 3(3-4) 145-159.
 • Katırcıoğlu, Y.Z. 1994. Çeşitli Bölgelerden Temin Edilen Bazı Fasulye Örneklerinin Bazı Fasulye Pası (Uromyces appendiculatus (Pers.) Unger) İzolatlarına Karşı Reaksiyonlarının Saptanması. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 3(3-4) 129-145.
 • Olhan, E. 1994. Polonya Tarımında Reformlar. Çiftçi ve Köy Dünyası, Sayı:113-114. Türkiye Ziraat Odaları Birliği. Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1994. Uzaktan Algılama Teknikleri ile Trakya Bölgesinde Buğday Ekim Alanı ve Üretim Tahminleri. II. Uzaktan Algılama ve Türkiye'deki Uygulamaları Semineri, Harita Genel Komutanlığı, DSİ Bursa Uludağ Eğitim Tesisleri, 16-22 Mayıs 1994, s.176-193, Bursa.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve B.Ayan, 1994. Uzaktan Algılama Tekniklerinden Yararlanarak Bitki Su Tüketimi Tahmini Olanakları. Topraksu Dergisi, No:94/2 s.10-13, Ankara.
 • Evsahibioğlu,A.N., 1994. II. Uzaktan Algılama ve Türkiye'deki Uygulamaları Semineri Sonuç Bildirgesi. Panel, Harita Genel Komutanlığı, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 15-17 Mayıs 1994, s. 387-393, Uludağ, Bursa.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1994. Mühendislik Matematiği Ders Kitabı. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:1339, Ders Kitabı No:388, Ankara. (Ders Kitabı)
 • Evsahibioğlu, A.N., 1994. UBİTEK Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Kursu Ders Notları. 18-22 Nisan 1994, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Uzay Teknolojileri Bölümü, s. 1-9, Gebze, Kocaeli. (Teksir)
 • Özer, B.H. ve Atamer, M. 1994. Yoğurt jelinin oluşumunda serum proteinlerinin rolü. Gıda, 19 (3), 155-159.
 • Okay Y. (1994). Melengiç’in (Pistacia terebinthus L.) antepfıstığı üretiminde kullanılma olanakları. ORENKO 93 II. Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi, Trabzon, Bildiri Metinleri, 420-424.
 • Yıldız, M. 1994. Textile industry in Türkiye and in the European Community Countries. Cooperation in Türkiye 20: 60-63.


 • 1993

 • TATLIDİL, F.-GÜLÇUBUK, B.-ÇELİK, H., “Gelişme Doğrultusunda Türkiye’nin Tavukçuluk Politikası”, Uluslararası Tavukçuluk Kongresi’93,13-14 Mayıs ,İstanbul.
 • TATLIDİL,F.- GÜLÇUBUK,B. -ÇELİK,H., “Farklı Gelir Düzeyindeki Ailelerin Tavuk Eti Tüketimi ve Bunu Etkileyen Faktörler”,Uluslararası Tavukçuluk Kongresi’93 , 13-14 Mayıs, İstanbul.
 • Türkiye’de Zirai Kazançların Gerçek Usule Göre Vergilendirilmesi ve Karşılaşılan Sorunlar, Tarım ve Köy, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Dergisi, Sayı: 85
 • Sarıçiçek, B. Z., Özen, N., G. Erener, N.Ocak, 1993. Değişik dönemlerde sütten kesilmiş Karayaka kuzularının besi performanslarının karşılaştırılması. OMÜ. Zir.Fak. Derg. 8:2, 17-25.
 • Sarıçiçek, B.Z., E. Öztürk, 1993. Fındık Küspesinin Gebeliğin Son Dönemindeki Koyunların Beslenmesinde Kullanım Olanakları. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 8:1, 57-68
 • Sarıçiçek, B.Z., N. Özen, G. Erener, N.Ocak, E. Öztürk, 1993. Farklı Çağda Sütten Kesilen Karayaka Kuzularının Besi Gücü Yönünden Performansları Üzerinde Bir Araştırma. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 8:1, 68-80
 • Özçelik, A.,GAP Bölgesinde Hayvancılığın Durumu Ve Üreticilerin Teşkilatlanmalarının Önemi, Karınca Sayı:678, Haziran 1993, s.22-26.
 • Özçelik, A., GAP Alanında Tarımsal Mekanizasyon Ve Ortak Makine Kullanım Kooperatiflerinin Önemi, Karınca Sayı:677, Mayıs 1993, s.17-21.
 • Özçelik, A., Tanrıvermiş, H., 1993. Türkiye Tarımında Girdi Kullanımında Kooperatiflerin Payı Ve Girdi Sübvansiyonlarının Devlete Getirdiği Yükün Azaltılmasında Kooperatiflerin Önemi, Kooperatifçilik, Sayı:100, Nisan-Mayıs-Haziran 1993, s.27-50.
 • Özçelik, A., 1991 Genel Tarım Sayımı Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Karınca Sayı:675, Mart 1993, s.29-34.
 • Özçelik, A., Tarımsal İstatistiklerin Önemi Ve Geliştirilmesi, Kooperatifçilik, Sayı:102, Ekim-Kasım-Aralık 1993, s.30-38.
 • Eraktan, G. 1993. “Cumhuriyet Döneminde Tarım ve Tarım Politikası” in Dünya Gazetesi, 28 Ekim , Cumhuriyet 70. Yılında Eki, 38-42.
 • Eraktan, G. 1993. “Pamuktan Sonra Buğdayda da Prim Sistemi Uygulaması Başlamalı” in Dünya Gazetesi, 22 Eylül, 10573-3964, 12.
 • ÇİFTÇİ, C.Y.. 1993.Nohut (Cicer arietinum L.) Tohumlarına Uygulanan Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate)’nin M1 ve M2 Bitkilerinin Bazı Özelliklerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1328, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler No:733, 36 s. ANKARA.
 • EKİZ, H., 1993. Ülkemiz Gen Kaynaklarından Yararlanılarak Islah Edilen Çayır-Mer’a, Yem Bitkileri ve Geliştirilen Yeni Diğer Çeşitlerin Türk Tarımına Katkısı. Tarım ve Köy, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı: 92, 26-27.
 • 26.GÜRBÜZ,B. 1993. Tıbbi ve Şifalı Bir Bitki Atropa. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı.83, S:42-43, Ankara.
 • 25.GÜRBÜZ,B. 1993. Batı Almanya’da Tıbbi ve Aromatik Bitki Gen Kaynaklarının Korunması. TSE Standart Dergisi, Sayı.375, S:46-48, Ankara.(ÇEVİRİ)
 • 24.GÜRBÜZ,B. ve N.ARSLAN. 1993. Orobanşa Dayanıklı Kendilenmiş Ayçiçeği Hatlarından Elde Edilen Sentetik Çeşidin Bazı Karakterleri Üzerine Bir Araştırma. Doğa, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Cilt.17, Sayı.2, S:433-442, Ankara. (ARAŞTIRMA)
 • Çanga, M.R., Karaoğlu, M. 1993. Üniversal toprak kaybı eşitliğinin Atatürk Tarım İşletmesi (Yalova) eğimli arazilerinde uygulanması. A.Ü.Ziraat fak. Yıllığı. 43:77-84.
 • Çanga, M.R., Erpul, G. 1993. Sakarya ve Yalova Tarım işletmeleri arazilerinin erozyon duyarlılıkları değerlendirmesi. Toprak- su Dergisi. 1994-1:23-27
 • Gündoğmuş,E. ve Tanrıvermiş,H.,1993.’Türkiye’de İpekböcekçiliğinin Ekonomik Önemi, Kozabirliğin Üretim ve Pazarlama Faaliyetleri ve Kooperatif Etkinliğinin Artırılabilmesi İçin Alınabilecek Önlemler, TKK Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:104, Ankara, s.74-86.
 • Gündoğmuş, E., 1993. Su Ürünleri Üretiminin Ekonomik Önemi ve Kooperatiflerin Rolü, Karınca Kooperatif Postası, Sayı:675, Ankara, s.21-26.
 • Kodal,S. 1993. Su Bütçesi Yaklaşımının Ülkemizde Şeker Pancarı Sulama Zamanı Planlamasına Uygulanması. TOPRAKSU Dergisi, 1993/1, Kültürteknik Derneği, s. 2-8, Ankara.
 • Kodal, S., Y. E. Yıldırım, N. Dağdelen, 1993. Tarımsal Kuraklık ve Sulama İhtiyacı. Kuraklık ve Sulama Sempozyumu, TZOB, Yayın No: 172, Ankara, s. 23-49.
 • 22.GÜRBÜZ,B. 1993. Türkiye’de Tıbbi Bitkiler, Endemizim ve Tabii Floranın Korunması Konusunda Bugüne Kadar Neler Yazıldı Kaynak Araştırması-1. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı.261-262, S:22-24, Ankara.
 • 21.GÜRBÜZ,B. 1993. Türkiye’de Tıbbi Bitkiler, Endemizim ve Tabii Floranın Korunması Konusunda Bugüne Kadar Neler Yazıldı Kaynak Araştırması-2. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı.263, S:26-29, Ankara.
 • 20. GÜRBÜZ,B. 1993. Türkiye’de Tıbbi Bitkiler, Endemizim ve Tabii Floranın Korunması Konusunda Bugüne Kadar Neler Yazıldı Kaynak Araştırması-3. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı.264, S:25-28, Ankara.
 • 19.GÜRBÜZ,B. 1993. Türkiye’de Tıbbi Bitkiler, Endemizim ve Tabii Floranın Korunması Konusunda Bugüne Kadar Neler Yazıldı Kaynak Araştırması-4. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı.265, S:29-31, Ankara.
 • 18.GÜRBÜZ,B. 1993. Türkiye’de Tıbbi Bitkiler, Endemizim ve Tabii Floranın Korunması Konusunda Bugüne Kadar Neler Yazıldı Kaynak Araştırması-5. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı.266-267, S:29-31, Ankara.
 • 17.GÜRBÜZ,B. 1993. Türkiye’de Tıbbi Adaçayı ( Salvia officinalis L.) Yetiştirme Çalışmaları. Tarım ve Köy Dergisi, Sayı.93, S:51-52, Ankara.
 • Karakullukçu, Ş., Abak, K. 1993. Patlıcanda Anter Kültürü Üzerinde Araştırmalar: II. Şeker ve Büyümeyi Düzenleyicilerin Etkisi. DOĞA TU Tarım ve Ormancılık Dergisi, 17 (3): 811-820.
 • Karakullukçu, Ş., Abak, K., 1993. Patlıcanda Anter Kültürü Üzerinde Araştırmalar: I. Elverişli Tomurcuk Gelişim Döneminin Belirlenmesi. DOĞA TU Tarım ve Ormancılık Dergisi, 17 (3): 801-810.
 • Dumanoğlu, H., N. Tuncel, M. Çelik ve M. Ayfer. 1993. Farklı S.O. Ayva Klon Anaçları Üzerine Aşılı Ankara Armudu Meyvelerinde Soğukta Muhafaza Sırasındaki Kalite Değişimleri. GIDA. Cilt 18, Sayı 1, 45-49.
 • Özçelik, A., Türkiye Hayvancılığının Meselelerinin Çözümünde Teşkilatlanmanın Önemi, Karınca Sayı:669, s.30-33.
 • ERDOĞAN,D., 1993. Makina Malzeme Bilgisi. (II. Baskı). A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları: 1299, Ders Kitabı: 374, 226 s., Ankara.
 • Bayram, Ş. & N. Kılınçer, 1993. Periscepcia carbonaria (Panz.) (Diptera: Tachinidae) ‘ nın biyolojisi ve üreme davranışları üzerinde bazı araştırmalar. Türk. entomol. derg., 17(1):11-22
 • ACAR, A.İ., ÇİLİNGİR, İ., ÇOLAK, A. and R. ÖZTÜRK, 1993. Küçük Tohumlar İçin Tamburlu Tip Pnömatik Ekici Düzen Tasarımı. Proceedings of the 5th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, October 12-14, 1993, Ege University Faculty of Agriculture Department of Agricultural Machinery, pp: 267-276, Kuşadası.
 • ONURBAŞ,A., 1993. Tarımda Kullanılan Sabit Patlamalı Motorlarda Çeşitli Gaz Yakıtların Kullanımını Sağlayacak Karıştırıcı Geliştirilmesi. TÜBİTAK Doğa Dergisi Cilt 17, Sayı 3; s. 559-568, Ankara.
 • ONURBAŞ,A., 1993. Orta Anadolu’da Buğday Üretiminde Farklı Traktör Güç Düzeyleri İçin Enerji Etkinlik Değerlerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1337, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 744, 30 s., Ankara.
 • Atar, H.H.1993.Su Ürünlerinin İnsan Beslenmesindeki Önemi, Ziraat Mühendisliği, 269: 27–29, Ankara.
 • YAZGAN, M. E. ve ŞAHIN, Ş., 1993. “Kent ve Ağaç” Karayolları Vakfı Dergisi, Yıl 5, Sayı 56, Sayfa 7-11, Ankara.
 • Başal M.,1993.Peyzaj Konstrüksiyonu Ders Kitabı,A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1322, Ders Kitabı: 381,Ankara.
 • YILMAZ, O.,M. Başal. 1993.Yalova Termal Yöresinin Turıstik Planlamasında Peyzaj Mimarlığı Kriterlerinin Saptanması, Doktora Tez Özeti, Z.F.YıllığıCilt 41 Sayı 1-2, Ankara.
 • YILMAZ, O., 1993. “Maki Bitkileri”. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1326, Ders Kitapları: 325. Ankara.
 • Yurtseven, E. Drenaj sularının yeniden kullanılması. TOPRAKSU Dergisi, 2(1):12-14, 1993.
 • Olhan, E. 1993. Avrupa Para Sistemi ve Tarıma Uygulanması. Tarım Ekonomisi Dergisi. Sayı: 1993/2. İzmir.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1993. Sulama Teknolojilerinde Yeni Gelişmeler. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Seminer Notları, 13-24 Eylül 1993, Tarsus Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü, 35 s., Tarsus. (Teksir)
 • Sarıçiçek, B. Z., N. Özen, G. Erener, E. Öztürk, 1993. Sentetik Lisin ve Metiyonin ile Desteklenmiş Fındık Küspesinin Etlik Piliç Rasyonlarında Kullanılabilme Olanakları. International Poultry Congress’93 May 13-14, İstanbul,225-230.
 • Sarıçiçek, B.Z., M. Sarıca, 1993. Tüy Yolma Öncesi Haşlama Suyu Sıcaklığının Broiler Karkaslarındaki Bazı Özelliklere Etkileri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 8:1, 80-88
 • Sarıçiçek, B.Z., 1993. Turunçgil Posasının Yem Olarak Değerlendirilmesi. Yem Magazin Dergisi, Temmuz, 7, 10-15.
 • Sarıçiçek, B.Z., M.R. Okuyan, 1993. Süt sığırlarının Beslenmesinde Kaba Yemin Yeri ve Önemi. Yem Magazin Dergisi, Mayıs, 10-13.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1993. Tavşanların Beslenmesi. Teknik Tavukçuluk Dergisi, 79, Mayıs-Ağustos, 12-23.


 • 1992

 • Öztürk F., 1992. Su Toplama Havzalarından Akarsular ile Taşınan Sediment Miktarları. IV. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri, 24-26 Haziran 1992, Erzurum, 596-607.
 • Öztürk F. ve M. R. Çanga, 1992. Oyuntu Erozyonu ile Meydana Gelen Arazi Kaybı ve Sediment Miktarının Belirlenmesi. IV. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri, 24-26 Haziran 1992, Erzurum, 640-652.
 • B.Z. Sarıçiçek, M.R. Okuyan, 1992. Üre, Sodyum Hidroksit ve Amonyak ile Muamele Edilmiş Samanın Süt Sığırlarında Süt Verimine ve Bileşimine Etkisi: II. Değişik işlem görmüş samanların süt verimi ve bileşimine etkisi. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 1992, 7:1, 65-76.
 • Sarıçiçek, B.Z., N. Özen, G. Erener, 1992. Karayaka Toklularını Mer’aya ek olarak Farklı Miktarda Kesif Yemle Beslemenin Besi Performansına Etkileri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 7:1, 89-98
 • Özçelik, A., Türkiye’de Çiftçi Organizasyonlarına Genel Bakış, Tarım Ve Köy Dergisi, Sayı:73, Mart 1992, s.8-9.
 • ÇİFTÇİ, C.Y.,G.AKBAY, S.ÜNVER.1992.Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozlarının Uygulandığı Tokak 157/37 (Hordeum vulgare L.) Arpa Çeşidi Tohumlarının Farklı Ortamlarda 4 Ay Süreyle Bekletilmesinin M1 Bitkilerinde Bitki Boyu ve Bitkide Başak Sayısı Özellikleri Üzerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 41 Fasikül 1-2, 167-176. ANKARA.
 • ÇİFTÇİ C.Y., M.SEZGİN, S.ÜNVER.1992.Farklı Süre ve Sıcaklıkta Değişik EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozları Uygulanan Tokak 157/37 Arpa Çeşidi Tohumlarının Uygulama Sonrası Buzdolabı Ortamında Bekletilmesinin M1 Bitkilerinin Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri. T.A.E.K. II. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi 25 - 27 Kasım 1992 Ankara (Basılmamış).
 • Çelik, H., V. Akgül, 1992. Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Değişik Katlama Yöntemlerinin Aşıda Başarı Üzerine Etkileri. Türkiye Ulusal I. Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri: 455-458. 13-16 Ekim 1992, Bornova-İzmir.
 • Çelik, H,. Z. Uyar, 1992. Serada Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Tüp Büyüklüğünün Fidan Randımanı ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye Ulusal I. Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri: 467-471, 13-16 Ekim 1992, Bornova-İzmir.
 • Eraktan S., Olhan E., 1992. Türkiye’de ve AT’ da Tarımın Milli Gelire Katkısındaki Değişmeler ve Türkiye’de Dağılım Çiftçi ve Köy Dünyası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Aylık Dergi, Cilt: 8, Sayı: 85 ve 86, Ankara
 • ÇAKMAK, B. ve AKÜZÜM, T. 1992. Çankaya İlçesi Parklarının Sulama Sorunları.A.Ü.Ziraat Fakültesi Yıllığı cilt 42, 1991-1992, Fasikül No:1-2-3-4, s.59-69,Ankara.
 • ÇAKMAK, B. ve AKÜZÜM, T.1992. Ankara’da Park ve Bahçelerde Sulama Sorunları.IV.Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri 24-26 Haziran 1992, s.102-108, Erzurum.
 • Öztürk F., 1992. Toprakların Hidrolojik Sınıflandırılmasında Green - Ampt İnfiltrasyon Modeli Parametrelerinin Kullanılması. TOPRAKSU Dergisi, Yıl 1, Sayı 4, Aralık 1992, Ankara, 14-18.
 • Olgun,M. ve M.F.Selenay,1992. Buzağı Barınakları. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 39, s. 17-24, Ankara.
 • Olgun,M. ve S.Kodal,1992. Süt Sığırı Ahırlarında İç ve Dış Ortam Proje Değerlerinin Çevre Koşullarının Denetimi Üzerine Etkisi. IV.Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri, 24-26 Haziran 1992, s. 346-357, Erzurum.
 • Olgun,M. ve T.Öztürk,1992. Farklı Kümes Tiplerinin Boyutsal Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1249, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 689, 23 s., Ankara.
 • Olgun,M. ve T.Öztürk,1992. Yumurta Tavukları için Geliştirilen Alternatif Kümes Sistemleri. IV. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri, 24-26 Haziran 1992, s. 346-357, Erzurum.
 • Ozkaya,M.T., Lionakis,S.M. and Vasilakakis,M.D. 1992. Bazı Yabancı Zeytin Çeşitlerinin In vitro Çoğaltım Kabiliyetleri Üzerinde Araştırmalar. Türkiye I. Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim, 1992.
 • YANMAZ, R. 1992. GAP alanında sebzecilik potansiyeli. (Vegetable growing potential in SEAP area). Bilim ve Teknik Dergisi 25 (292):31-32.
 • YANMAZ,R., ÖZDİL,A.H. 1992. Domates ve havuç tohumlarında ekim öncesi PEG (Polyethilene glychol) uygulamalarının çimlenme ve çıkış oranı ile çıkış süresi üzerine etkileri. (Effects of pretreatment of PEG 6000) on percentage of germination and emergence time of tomato and carrot seeds). Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 13-16 Ekim 1992, İzmir, Tebliğler Cilt II: 25-28.
 • Kodal, S., M. A. Tokgöz, M. Olgun, F. Öztürk, M. F. Selenay ve M. Beyribey 1992. Yağış, Toprak ve Bitki Deseninin Sulama Suyu Miktarı ile Sistem Kapasitesine Etkisi. IV. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri, 24-26 Haziran 1992, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Erzurum, s. 15-24.
 • Kılınçer, N., Gürkan, O. ve Bulut, H., 1992. Ankara ilinde meyve bahçelerinde zararlı Lepidopterlerin savaşımında feromonlardan yararlanma olanakları. Türkiye II. Entomoloji Kongresi Bildirileri:193-200. Entomoloji Derneği Yayınları No:5. Bornova-İZMİR. 747 s.
 • Kılınçer, N., Çobanoğlu, S. ve Has, A., 1992. Avcı akar Phytoserilus perslmilis Athias-Henriot (Acarina: Phytoseiidae)’in sera koşullarında çeşitli bitkilerde biyolojik mücadelede kullanım olanakları üzerinde araştırmalar. Türkiye II. Entomoloji Kongresi Bildirileri109-122. Entomoloji Derneği Yayınları No:5. Bornova-iZMİR. 747 s.
 • Kılınçer, N., Çobanoğlu, S. ve Has, A., 1992. Avcı akar Phytoseilus persimilis Athias-Henriot (Acarina- Phytoseiidae)’in laboratuvar koşullarında farklı soya çeşitlerinde avcılık aktivitesi ve gelişimi üzerinde araştırmalar. Türkiye II. Entomoloji Kongresi Bildirileri:123-134. Entomoloji Derneği Yayınları No:5. Bornova-İZMİR. 747 s.
 • Karakullukçu, Ş., Yanmaz, R., Günay, A. 1992. Perlitin Doku Kültürü Çalışmalarında Köklendirme Ortamı Olarak Kullanılabilirliği Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye I. Tarımda Perlit Simp., 29-30 Haziran 1992, İzmir, s: 128-133.
 • Karakullukçu, Ş., Abak, K. 1992. Farklı Sıcaklık Şoklarının Patlıcanda Anter Kültürü Yoluyla Embriyo Oluşumu Üzerine Etkisi. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992, Cilt: 2, s:237-240.
 • Dumanoğlu, H. ve M. Çelik. 1992. Bazı S.O. Ayva Klonları ve Armut Çeşitlerinde Kalburlu Boruların Anatomik Yapıları Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt 1. 133-136.
 • Dumanoğlu, H. ve M. Çelik. 1992. Bazı S.O. Ayva Anaçları ve Armut Çeşitlerinde Kalburlu Boruların Anatomik Yapısı İle Uyuşma Arasında İlişkiler. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt 1. 143-146
 • Dumanoğlu, H. ve M. Çelik. 1992. Ülkemizde Seçilmiş Çay Klonlarının Döllenme Biyolojileri Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt 1. 281-284.
 • GÜLÇUBUK,B., “Sosyal Boyutları ve Sorunlarıyla GAP”, TZOB-Çiftçi ve Köy Dergisi, Sayı 91-92, s. 20-25, s. 20-23, Ankara, 1992.
 • GÜN S, AKSOY S, 1992, Türkiye'de Çay Politikası, “A.Ü.Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt:41, Fasikül 1-2 den Ayrıbasım, s.67-74.
 • Özçelik, A., Bozoğlu, M., 1992. Türkiye’de Şeker Pancarı Üretiminin Ekonomik Durumu, Kooperatifçilik, Sayı:96, Nisan-Mayıs-Haziran 1992, s.21-35
 • Eraktan, G., ve Ark. 1992. Tarımın Pazar Ekonomisi Koşullarına Uyumu, Polonya ve Türkiye Örneği-Bir Pilot Çalışma, A.Ü. Ziraat Fak. Yay:1257, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler, 695, Ankara, 1992.
 • ERDOĞAN,D., DURSUN,E. ve M.GÜNER, 1992. Bazı Kayısı Çeşitlerinde Meyve Kopma Direncinin Belirlenmesi. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yıllığı : 42 (1-2-3-4), s: 72-75, Ankara.
 • ERDOĞAN,D., 1992. Ağaç Meyvelerinin Elle Hasatı ve Yardımcı Araçlarýn Kullanılması. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi: 2 (2), s: 24-29, Ankara.
 • ERDOĞAN,D., 1992. Tarım Makinaları Teknolojisi ve GAP Örneği. Bilim ve Teknik: TÜBİTAK, 25 (292), s: 45-46, Ankara
 • KESKİN,R. ve D.ERDOĞAN, 1992. Tarımsal Mekanizasyon (II. Baskı). A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları: 1254, Ders Kitabı: 359, 325 s., Ankara.
 • ARSLAN,M:, 1992. Kıyı Kenti Planlamasında Ekolojik Yaklaşımlar. Mersin Kentinin Açık ve Yeşil Alan Sistemi İçin Öneriler, Sempozyum, Mersin Belediyesi, 1-3 Haziran 1992, Mersin.
 • GÜRHAN, R. ve A. ONURBAŞ, 1992. Sulama Amaçlı Pompa Seçimi. Çiftçi ve Köy Dünyası, Cilt:8, Sayı:96, Sayfa:19-22, Ankara.
 • GÖKNUR, İ. ve E. DURSUN, 1992. Toprak Bloklara Ekim Yapabilen Bir Hassas Ekici Düzen Prototipinin Tasarımı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt: 42, Fasikül No: 1-2-3-4, s. 77 – 83, Ankara.
 • GÖKNUR, İ. 1992. “Taneleyici Tip” Biçerdöver Tablaları. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt: 2, No: 2, s. 30 – 35, Ankara.
 • DURSUN, E., 1992. Elektrostatik Ayırma İle Tohum Temizleme. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, 2(2), 61–66, Ankara.
 • Karakullukçu, Ş., Abak,K. 1992. Bazı Patlıcan Çeşitlerinin Anter Kültürüne Tepkileri. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt: 42, Fas.:1-2-3-4,s: 7-12.
 • ERTUNÇ, F., 1992. Ankara İlinde Kabaklarda Enfeksiyon Oluşturan Viral Etmenin Teşhisi Üzerinde Araştırmalar. A. Ü. Zir. Fak. Yayınları: 1252, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 692, 13 p.
 • ERTUNÇ, F., 1992. Marul Mozayık Virusu (Lettuce mosaic virus) ile Bulaşık Marul (Lactuca sativa L.) ve Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.) Tohumlarında Etmenin Ön Kaplamasız I- ELISA Yöntemi ile Saptanması Üzerinde Araştırmalar. A.Ü.Zir. Fak. Yayınları : 1253, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 693, 18 p.
 • ERTUNÇ, F., 1992. Hıyar Mozayık Virusu (Cucumber mosaic virus- CMV)’nun Bazı Kabakgil Tohumlarında ELISA Yöntemleri ile Tespiti Üzerinde Araştırmalar. A.Ü. Zir. Fak. Yayınları 1251, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler, 691, 13 p.
 • YAZGAN, M. E., 1992. “Ihlara Vadisi Doğal ve Kültürel Değerlerinin Saptanması, Korunması ve Geliştirilmesi Üzerinde Bir Araştırma”. A.Ü.Z.F. Yayınları 1278, Bilimsel İnceleme ve Araştırmalar 711, A.Ü.Z.F. Baskı Ofset Ünitesi, Ankara.
 • YAZGAN, M. E. ve ark., 1992. “Ankara ve Yakın Çevresinde İlkbahar Aylarında Tesis Edilen Çim Alanlarda Kavak Tohumu Pamuklarının Bazı Çim Çeşitleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması”. A.Ü.Z.F. Yayınları 1276, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler 709, A.Ü.Z.F. Baskı Ofset Ünitesi, Ankara.
 • YAZGAN, M. E., EKİZ, H., KARADENİZ, N. ve KENDİR, H., 1992. “Ankara Koşullarında Yeşil Saha Tesisinde Kullanılabilecek Önemli Çim Türlerinin Belirlenmesinde Bazı Morfolojik ve Fenolojik Karakterler Üzerinde Bir Araştırma“. II.ve III. Çağdaş Yaşamda Çim Alanlar Sempozyumu Kitabı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1277, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 710, Ankara. (Bilimsel Dergi)
 • YAZGAN, M. E. ve ark., 1992. “İç Anadolu Koşullarında Bazı Glayöl Çeşitlerinde Dikim Zamanlarının Çiçeklenme Süresi ve Çiçeklenme Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması”. A.Ü.Z.F. Yayınları 1244, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 684, A.Ü.Z.F. Baskı Ofset Ünitesi, Ankara.
 • YAZGAN, M. E. ve ERDOĞAN, E., 1992. “Tarihi Çevrelerde Peyzaj Planlama”. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları 2, Ankara.
 • YAZGAN, M. E. ve ODABAŞ A., 1992. “İç Mekan Bitkilerinde Su Ve Sulamanın Önemi”. Bahçe-Sera Dergisi, Sayı 5, Teknik Yayıncılık Tanıtım A.Ş., İstanbul.
 • YAZGAN, M. E. ve YILMAZ, O., 1992. “Bahçede Çiçek”. Peyzaj Mimarlığı Dergisi Sayı 2, Ankara.
 • YAZGAN, M. E. ve GÜÇLÜTEN, A., 1992. “Peyzaj Tasarımında Yapay Aydınlatma”. Peyzaj Mimarlığı Dergisi Sayı 1, Ankara
 • YAZGAN, M. E. ve GÜVEN, Z., 1992. “Yapay Aydınlatma ve Bitkiler”. Bahçe-Sera Dergisi, Sayı 5, Teknik Yayıncılık Tanıtım A.Ş., İstanbul.
 • YAZGAN, M. E., 1992. “Computer Aided Design in the Department of Landscape Architecture”. Proceeding of the European Universities Conference Landscape, Wageningen, The Netherlands.
 • YAZGAN, M.E. 1992. Ihlara Vadisinin Doğal ve Kültürel Değerlerinin Saptanması, Korunması ve Geliştirilmesi Üzerinde Bir Araştırma, A.Ü.Z.F Yayınları: 1278, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 711, Ankara.
 • YAZGAN, M .E., ERDOĞAN, e. Tarihi Çevrelerde Peyzaj Planlama, Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları 2, A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara.
 • YAZGAN, E.M. ve ark. 1992. Ankara ve Yakın Çevresinde İlkbahar Aylarında Tesis Edilen Çim Alanlarda Kavak Tohumu Pamukçuklarının Bazı Çim Çeşitleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, A.Ü.Z.F. Yayınları 1276, Bilimsel Araştırma ve İncelmeler: 709, Ankara.
 • YAZGAN, E.M. ve ark. 1992. İç Anadolu Koşullarında Bazı Glayöl Çeşitlerinde Dikim Zamanlarının Çiçeklenme Süresi ve Çiçek KAlitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, A.Ü.Z.F. Yayınları 1244, Bilimsel Araştırma ve İncelmeler: 684, Ankara.
 • YAZGAN, E.M. ve ark. 1992. Ankara Koşullarında Yeşil Saha Tesisinde Kullanılabilecek Önemli Çim Türlerinin Belirlenmesinde Bazı Morfolojik ve Fenolojik Karakterler Üzerinde Bir Araştırma, A.Ü.Z.F. Yayınları 1277, Bilimsel Araştırma ve İncelmeler: 710, Ankara.
 • Erdoğan, E., 1992. Gaziantep’ten İzlenimler... Geleneksel Gaziantep Avluları. Peyzaj Mimarlığı Dergisi, Yıl: 1992, Sayı:2, Sayfa:6-9, Karşı Basım-Yayın Ltd. Şti. Ankara.
 • Kibar, M., Gökten, E., Lünel, T. ve Kadıoğlu, Y.K., 1992. Sivrihisar İntrüzif Kompleksi ve Civarı Jeoloji ve Petrografisi. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1992. Bülteni- 7, S: 78-87. Ankara.
 • Yurtseven, E. ve B. Sönmez. Sulama sularının değerlendirilmesi. Tarım ve Köy İşl.Bk., Köy Hiz. Gn.Md., Toprak ve Gübre Araşt. Enst. Md. Yayınları No.181/T-63, 62s., Ankara, 1992.
 • Yurtseven, E. ve A.H. Orta. Sulama verimliliği ve drenaj hacminin azaltılması. TOPRAKSU Dergisi, 1(2):20-23, 1992.
 • Katırcıoğlu, Y.Z. 1992. Obur Gergedan Böceklerini Yiyen Fungus.Biyoteknoloji Haber Bülteni. 5(1) 2-3 (News Scienstist. 3 Kasım 1990’dan çeviri).
 • Katırcıoğlu, Y.Z. 1992.Böcek Öldüren Pamuk Tarla Testlerinden Geçiyor. Biyoteknoloji Haber Bülteni. 5(1) 2 (Chemical and Engineering News 29 Ekim 1990’dan çeviri).
 • Olhan, E. 1992. Türkiye’de Tarım Ürünleri Dış Ticaretindeki Gelişmeler. T.C. Ziraat Bankası Dergisi. Sayı: 6. Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve S.Kodal, 1992. Uzaktan Algılama Tekniklerinden Yararlanılarak Ankara ve Çankırı İllerinde Buğday Üretim Tahminleri, IV. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri, 24-26 Haziran 1992, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, s. 673-685, Erzurum.
 • Evsahibioğlu,A.N., 1992. Damla Sulama Sistemlerinde Lateral Boru Büyüklüklerinin Grafiksel Yöntemle Saptanması. TOPRAKSU, Ağustos 1992, Yıl:1, Sayı: 3, s. 21-24, Ankara.
 • Sarıçiçek, B.Z., N. Özen, G. Erener, E. Öztürk, N.Ocak, 1992. Karayaka Kuzularını Mer’aya ek olarak Farklı Miktarda Kesif Yemle Beslemenin Besi Performansına Etkileri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 7:1, 77-87.
 • Sarıçiçek, B.Z., A.V. Garipoğlu, 1992. Hindilerin Beslenmesi. Tavukçuluk Dergisi, Mayıs-Ağustos, 76, 17-28.
 • KAVUNCU O. Ve S.Ağaoğlu (editörler), 1992, Türk Cumhuriyetleri, I. Tarım Sempozyumu, 24-28 Haziran 1992, A.Ü.Z.F., Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları, No: 1.


 • 1991

 • Öztürk F., 1991. Karık Sekilerinin Su Korunumundaki Önemi. T. C. Ziraat Bankası Dergisi, Mart 1991, Ankara, 9.
 • Özçelik, A., Türkiye’de Sulama Ve Toprak-Su Kooperatifleri, Karınca Sayı:57, Eylül 1991, s.12-14.
 • Özçelik, A., Aytaç, A.Ş. 1991. Antalya İli Merkez İlçesi Cam Seralarında Yer Alan Başlıca Sebzecilik Faaliyetlerinde Fiziki Üretim Girdisi Talepleri Ve Üretimin Ekonometrik Analizi, Kooperatifçilik, Sayı:92, Nisan-Mayıs-Haziran 1991, s.38-50.
 • KAVUNCU O., 1991, “Sovyet Türklüğü’nün Bazı Meseleleri”, Türk Yurdu Dergisi, Cilt:11, Sayı:48, Ağustos, 11-14.
 • ÇİFTÇİ, C.Y., S.ÜNVER, 1991. Yemeklik Tane Baklagil Üretimindeki Kayıplar. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Dergisi Sayı: 59, 18 - 21. ANKARA.
 • ÇELİK, M. ve H. ÇELİK. 1991. Türkiye Çaycılığında Fidan Sorunu. Türkiye Çaycılığının Sorunları ve Çözümleri Paneli. 14 Nisan 1990. Ankara’daki Karadeniz İl Dernekleri Yayını. No:1.
 • Ekonomi II. III. Baskı, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları:1231, Ders Kitabı: 353, Ankara
 • EKİZ, H., 1991. Burçak Bitkisinde Seleksiyon Islahıyla Elde Edilen Hatların Bazı Tarımsal Özellikleri. Türkiye 2.Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Kongresi, 28-31.05.1991, İzmir, 564-573.
 • EKİZ, H., 1991. Meralarımız İlgi Bekliyor. Pankobirlik Dergisi. Yıl:3, Sayı: 12, 5-6.
 • Olgun,M.1991. Tarımsal İnşaat ve Hayvan Barınakları. T.C. Ziraat Bankası Eğitim ve Organizasyon Müdürlüğü, Teknik Elemanlar Eğitimi Ders Notu, 136 s., Ankara.
 • Elibüyük, İ. Ö. ve G. Erdiller, 1991. Ankara İlinde Kayısı, Erik ve Şeftali Ağaçlarında Görülen Sharka Hastalığının Yayılış Alanlarının Tesbiti ve Tanısı Üzerinde Araştırmalar. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, İzmir, Bildiriler, 411-415.
 • 15.GÜRBÜZ,B. ve N.ARSLAN. 1991. Kuru Şartlarda Orobanşa Dayanıklı Sentetik Ayçiçeği Çeşidinin Bazı Karakterleri Üzerine Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt.42, Sayı.1-4, S:105-113, Ankara.( ARAŞTIRMA )
 • YANMAZ, R., KARAKULLUKÇU, Ş. 1991. Bitki doku kültürlerinde yeni bir uygulama: Ototrofik çoğaltım. (A new technics in In vitro plant propagation: Ototrophic propagation). Biyoteknoloji Haber Bülteni.2s.
 • YANMAZ, R. 1991. Sebze üretiminde nitelikli tohumun önemi. (Importance of seed quality in vegetable growing). Bahçe ve Sera Dergisi 3:29-32.
 • YANMAZ, R. 1991. Sebze üretiminde nitelikli tohumun önemi. (Importance of seed quality in vegetable growing). Bahçe ve Sera Dergisi 3:29-32.
 • YANMAZ, R. 1991. Fide Yetiştiriciliği.(Seedling growing). Panko Birlik Dergisi 3(10):23-25.
 • YANMAZ, R. 1991. Hormonlu meyve ve sebzeler sağlığa zararlı mı? (Are fruits and vegetables which teated with hormones harmful for human health. T.C. İş Bankası Yayınları İş Dergisi, 300:30-31.
 • Kılınçer, N., 1991 Tarımsal savaşım ve Verimlilik. Orta Anadolu’da Tarımın Verimlilik Sorunları Sempozyumu (8-10 Mayıs 1991 Konya) Bildirileri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 440, 90-99.
 • Albayrak,M.,ve Güneş,T., 1991. Pazarlamada Verimlilik Ölçülmesi ve Kızartmalık Piliç (Broiler) Pazarlamasına Uygulaması. I.Verimlilik Kongresi- Bildiriler 27-29 Kasım 1991.MPM Yayın No: 454, s:283-292, Ankara.
 • ERDOĞAN,D. ve A.ONURBAŞ, 1991. Termik Motorlar İçin Alternatif Yakıtlar. MPM Anahtar: 3 (36), s: 13, Ankara.
 • ERDOĞAN, D., 1991, Bitkisel Yağların diesel Motorlarında Yakıt Olarak Kullanılması. Tarımsal Mekanizasyon 13. Ulusal Kongresi. Bildiri Kitabı s. 30-37, 25-27 Eylül, Konya.
 • ARSLAN, M., 1991. Kent Ekolojisi Açısından Yeşil Kuşak ve Ankara Örneği. Peyzaj Mimarlığı Dergisi 91(2),15-17, Ankara.
 • ARSLAN, M:, 1991.Endemik ve Ender Bitkiler, Peyzaj Mimarlığı Dergisi Sayı,29,Ankara.
 • Bayram, Ş. & N. Kılınçer, 1991. Ergin Periscepcia carbonaria (Panz.) (Diptera: Tachinidae)’ nın erkek ve dişi iç üreme sisteminin morfolojik yapısı. Türk entomol. derg., 15 (4): 229-236.
 • GÜRHAN, R. ve M. AYIK, 1991. Sılama Pompaları Deney Sonuçlarının Tasarım Parametreleri Olarak Değerlendirilmesi. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları:1203, Ankara.
 • GÜRHAN, R., 1991. Sulama Amaçlı Pompaların Devitilmesinde Biamas Enerji Kullanımı. Tarımsal Mekanizasyon 13. Ulusal Kongresi, 25-27 Eylül 1991, Sayfa:38-49, Konya.
 • GÖKNUR, İ. ve M. GÜNER, 1991. Değişik Koşullar İçin Bir Sulama Pompaj Tesisi Karakteristik Değerlerinin Bilgisayar Destekli Projeleme Yöntemiyle Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1223, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 671, 37 s., Ankara.
 • GÖKNUR, İ. 1991.Basınçlı Hava Etkisiyle Bazı Tohumların Kabuklarını Kıran Kabuk Kırma Makinası Prototipinin Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1204, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 660, 30 s., Ankara.
 • GÖKNUR, İ. 1991. Yağlık Ayçiçeği Tohumu Kabuk Kırma – Ayırma Makinasının Tasarımı. Tarımsal Mekanizasyon 13. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, s. 627 – 636, Konya.
 • GÖKNUR, İ. 1991. Süt Sağım Uygulamalarında İnsan İşinin Verimliliğine Etkili Faktörler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1225, Derlemeler: 673, 9 s., Ankara.
 • DURSUN, E. ve İ. ÇİLİNGİR, 1991. Pülverizasyon Karakteristikleri ve Buna Etkili Faktörler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1206, Derlemeler: 49, 34 s., Ankara.
 • ŞAHİN, Ş., 1991. Kent Planlamada Yeni Gündem: Çevre ve Katılım Toplantısı tartışma metninden. TBMMOB Şehir Plancıları Odası ile Belediyeler Planlama Hizmetleri Vakfı Organizasyonu, 11-13 Aralık, TAU, Yayın No: 73, Sayfa 83, Ankara.
 • ŞAHİN, Ş., 1991. "Rekreasyonel Yaya Yolları". JACOBINIA Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Dergisi, Milli Eğitim Basımevi, Sayfa 1-4, Ankara. ŞAHİN, Ş., 1991. Başkente Çok Amaçlı Yol Projesi. Milliyet Gazetesi, Nisan 1991, Ankara.
 • Cartoğlu, B., 1991. "Seralarda Isıtma ve Soğutma Denetimi", Bahçe & Sera Uluslararası Meyvecilik, Sebzecilik ve Çiçekçilik Dergisi.Sayı:2, s:51-53, İstanbul.
 • Atar, H.H. 1991.Som Balıkları Hamsinin Alternatifi mi Olacak”, TÜBİTAK, Bilim ve Teknik Dergisi, 24:255, 36-40, Ankara.
 • DOLAR, F.S. ve GÜRCAN, A., 1991. Ascochyta rabiei (Pass.) Labr’ye nohut bitkisinin dayanıklılığında inokulum yoğunluğunun rolü. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 87-90s.,İzmir.
 • ŞAHİN, Ş., 1991. "LANDCADD; Çevre Tasarımı Konusunda Geliştirilmiş Bir Yazılım". Bilgisayar Destekli Çevre Tasarımı ve Uzaktan Algılama Semineri, 17 Mayıs, A. Ü. Z. F. Peyzaj Mimarlılığı Bölümü ve DataSEL A.Ş., Basılı, Ankara.
 • YAZGAN, M. E. ve YILMAZ, O., 1991. “İkebana Çiçek Düzenleme Sanatı”. Bahçe-Sera Dergisi, Sayı 4, Teknik Yayıncılık Tanıtım A.Ş., İstanbul.
 • YAZGAN, M. E. ve YILMAZ, O., 1991. “Bonsai Yetiştirme Teknigi”. Bahçe-Sera Dergisi, Sayı 2, Teknik Yayıncılık Tanıtım A.Ş., İstanbul.
 • YAZGAN, M.. E. ve ark., 1991. “Peyzaj Mimarlığına Giriş: Ev Bahçeleri”. A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Sanat Dergisi Yayını 2, Ankara.
 • YAZGAN, M. E., 1991. “Çim Alanların Peyzaj Mimarlığı Yönünden Önemi”. I. Çağdaş Yaşamda Çim Alanlar Semineri, A.Ü.Z.F.Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Sanat Dergisi, Yayın No: 2, Ankara.
 • YAZGAN, M. E. ve ark. 1991. Peyzaj Mimarlığına Giriş Ev Bahçeleri, A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Sanat Dergisi Yayını, Yayın No:2, Ankara.
 • Erdoğan, E., 1991. Safranbolu ve Geleneksel Türk Evi. Peyzaj-Sanat Dergisi, Sayı:2, Sayfa:28-30, Ankara.
 • Erdoğan, E., Kemaloğlu, A., 1991. Yapı Yüzeylerinde Çim Kullanımı. Çağdaş Yaşamda Çim Alanlar Sempozyumu, 21 Mayıs 1991, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ankara.
 • Katırcıoğlu, Y.Z. 1991. Patatesler ve Bezelyeler Zararlılara Yem Olmakta.Biyoteknoloji Haber Bülteni 4(1-2) 6 (New Scientist 8 Eylül 1990’dan çeviri).
 • Katırcıoğlu, Y.Z. 1991. Bio-insektisit Kullanımı A.B.D.’de yaygınlaştı.Biyoteknoloji Haber Bülteni 4 (1-2) 6 (European Chemicals News 1 Ekim 1990’dan çeviri).
 • GENÇER, H V (1991) Bal arılarında çiftleşme davranışı. Teknik Arıcılık, Sayı: 33, 26-28.
 • B.Z. Sarıçiçek, M.R. Okuyan, 1991. Üre, Sodyum Hidroksit ve Amonyak ile Muamele Edilmiş Samanın Süt Sığırlarında Süt Verimine ve Bileşimine Etkisi: I. Değişik işlem görmüş samanların yem değeri. OMÜ. Zir.Fak.Dergisi, 6:1-2, 99-116.
 • KAVUNCU O. ve Y. DELİÖMEROĞLU, 1991, “Türk Dünyasında Çevre Hareketleri”, Türk Yurdu, Yeni Forum Dergilerinde ve “Eski Sovyet Cumhuriyetleri ve Türkiye Modeli” Kitabında Yayınlandı.


 • 1990

 • Okay Y. ve Ş. Sakin (1990). Bitkilerin polen tanıma mekanizmaları. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 23, 267, 34-35.
 • 14.CEYLAN,A., B.GÜRBÜZ, M.POLAT ve E.BAYRAM. 1990. Türkiye’de İlaç, Koku ve Baharat Bitkilerinin Üretimi ve Sorunları. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi, S:345-350, 8-12 Ocak 1990, Ankara.
 • 10. GÜRBÜZ,B. ve E.EKİZ. 1990. Kendilenmiş Aspir ( Carthamus tinctorius L.) Hatları Arası Melez ve Heterosis. TÜBİTAK, Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Cilt.14, Sayı.4, S:431-441, Ankara.(ARAŞTIRMA)
 • 9. GÜRBÜZ,B. ve E.EKİZ. 1990. Bazı Aspir ( Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinde Melez ve Yabancı Döllenme Oranının Belirlenmesi. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt.41, Sayı.1-2, S:121-127, Ankara. ( ARAŞTIRMA )
 • Çelik, H., E. Gökçay, C. Barış, B. Marasalı, 1990. Türkiye Bağcılığının Sorunları ve Çözüm Yolları. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi Bildirileri: 432-450, 8-12 Ocak 1990, Ankara.
 • Çelik, H., M. Çelik, 1990. Türkiye Çaycılığında Fidan Sorunu. Türkiye Çaycılığının Sorunları ve Çözümleri Paneli, 14 Nisan 1990, Ankara, 17 s.
 • Tatlıdil, H., Taluğ, C., Kumuk, T., Ceylan, C., 1990. Türkiye’de Tarımsal Yayım Hizmetleri , Sorunlar ve Öneriler, TMMOB Zir. Müh. Odası, A.Ü. Ziraat Fak. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi Bildiri, Ankara.
 • YANMAZ, R. 1990. Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde aşılı fide kullanımı ve Türkiye'deki geleceği. (Using grafted transplant in protected cultivation and its future in Turkey). Türkiye 5. Seracılık Sempozyumu Tebliğleri,7-9 Ekim 1990, İzmir,181-191.
 • YANMAZ, R., DEMİR, K.1990. Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde meyve tutumu sorunları ve çözüm yolları. (Fruit set problems in protected cultivation and their solution). Bahçe ve Sera Dergisi 1:46-50.
 • Girgin,İ., T.Aküzüm, S.Kodal, C.Er ve N.Arslan, 1990. "Ankara Ekolojisinde Sulamanın Patates Verimine Etkisi (Effects of Irrigation Water on Potato Tuber Yield in Ankara Ecology), TÜBİTAK Doğa 14 (2), s. 98-107, Ankara.
 • Girgin, İ., Beyribey, M. 1990. Mukavemet, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1191, Ders Kitabı. 341-258 s., Ankara.
 • Kılınçer, N., Gürkan, O., Veenhuizen, E. ve Bulut, H., 1990 Host-age preference of Trichogramma embryophagum (Hartig). T. Turkeiensis (Kostadinov.) T. dendrolimi (Matsumura) and Trichogramma sp. for the factitions host Ephestia kuehniella Zeller. Türkiye Entomoloji Dergisi. 14: 67-74.
 • Kılınçer, N., Çobanoğlu, S., Uğur, A. ve Gürkan, O., 1990. Ülkemizde biyolojik mücadele uygulamaları ve sorunları. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi Bildirileri: 480-489. Maya Matbaası, Ankara, 788 s.
 • Kılınçer, N., Çobanoğlu, S. ve Gürkan, O., 1990. Bitki zararlılarıyla entegre savaşım modelleri ve olanakları. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi Bildirileri: 499-509. Maya Matbaası, Ankara, 788 s.
 • Kılınçer, N., Gürkan, O. ve Bulut, H., 1990. Trichogramma turkeiensis Kostadinov ve T. embryophagum (Hartig) tarafından asalaklanmış ve asalaklanmamış un güvesi (Ephestia kuehniella Zeller) yumurtalarının depolanması üzerinde araştırmalar. Türkiye II. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri: 15-23 Entomoloji Derneği Yayınları: No 4. Bornova- İZMİR. 330 s.
 • Kılınçer ,N., Çobanoğlu, S. ve Has, A., 1990. Faydalı akarlardan Phytoseilus persimilis (A.H.)’in kitle üretimi ve depolanma olanakları üzerinde araştırmalar. Türkiye II. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri: 211-219. Entomoloji Derneği Yayınları: No:4 Bornova-İZMİR, 330 s.
 • Kılınçer ,N., Çobanoğlu, S. ve Gürkan, O., 1990. Bazı pestisitlerin doğal düşmanlardan Trichogramma turkeiensis Kostadinov ve Phytoseilus persimilis (A.H.)’e etkileri üzerinde araştırmalar. Türkiye II. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri: 273-281. Entomoloji Derneği Yayınları: No:4 Bornova-İZMİR, 330 s.
 • GÜLÇUBUK,B., “Antepfıstığında Üretici ve Pazarlama Sorunları”, TZOB-Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Sayı:72, s. 30-32, Ankara, 1990.
 • Özçelik, A., Tarımın Türk Kültürüne Etkisi, Milli Kültür Unsurlarımız Üzerine Genel Görüşler, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı:46, Ankara 1990, s.309-320.
 • Eraktan, G. 1990. “1989 Yılında Avrupa Topluluğu ve Türkiye” in Ankara Üniversitesi Haberler, 57/59, 14.
 • Eraktan, G. 1990. “1989 Yılında Avrupa Topluluğundaki Gelişmeler ve Türkiye” in Ziraat Dünyası, 395, 21-23.
 • Eraktan, G. 1990. Avrupa Topluluğu Ortak Tarım Politikası, A.Ü.S.B.F. Basın Yayın Yüksek Okulu Basımevi, Ankara.
 • Eraktan, G. 1990. “AT’daki Son Gelişmelerin Düşündürdükleri” in İKV Dergisi 80-81, 35-37.
 • Eraktan, G. 1990. Avrupa Topluluğu Ortak Tarım Politikası. Türkiye Üniversiteleri ve Avrupa Topluluğu Semineri 29 Ocak-1 Şubat, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Basın Yayın Yüksekokulu Basımevi, Ankara.
 • ERDOĞAN,D., 1990. Bahçe Bitkileri Tarımında İnsan İşgücü İhtiyaçlarının Hasat Mekanizasyonu Açısından Değerlendirilmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı : 38 (1-2), S: 213-228, Ankara.
 • ERDOÐAN,D., 1990. Meyvelerin Makina İle Hasadında Önemli Parametreler. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi: 2 (1), s: 17-20, Ankara.
 • ERDOĞAN, D., 1990. Mekanizma Tekniği. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları: 1193, Ders Kitabı: 342, 201 s., Ankara.
 • ACAR, A.İ., 1990. Enerji Optimizasyonu Sağlayan Karma Yem Hazırlamaya İlişkin Makina Modellerinin Geliştirilmesi. Proceedings of the 4th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, October 1-4, 1990, pp: 594-604, Adana.
 • ACAR, A.İ., 1990. Köy Yollarının İnşasında Makina Kullanımı. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı: 47, S:10-12, Ankara.
 • GÖKNUR, İ. ve M. A. EROL, 1990. The Importance of Stone Pickers to Solve Stony Problem. 4th International Congress on Agricultural Mechanisation and Energy 4., pp. 147 – 158, Adana-Turkey.
 • GÖKNUR, İ. 1990. Pnömatik Tohum Kabuğu Kırma Sistemlerinin İrdelenmesi. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt: 2, No: 1, s. 67 – 70, Ankara.
 • ONURBAŞ,A., 1990. Gaz Yakıtların Motorlarda Kullanılabilirliği. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt 2, No:1, s. 39-44, Ankara.
 • ONURBAŞ,A., ÇİLİNGİR,İ. ve B.G.TUNALIGİL, 1990. Ağaç İlaçlamalarında Yüzey Kaplama Değerlerinin Saptanması. 4. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi Bildiri Kitabı, s.319-330, Adana.
 • Cartoğlu, B., 1990."Sera Tipleri ve Konstrüksiyon Özellikleri", Bahçe & Sera Uluslararası Meyvecilik, Sebzecilik ve Çiçekçilik Dergisi.Sayı:1, s:32-35, İstanbul.
 • Atar, H.H. 1990.6500 Km’lik Esrarengiz Göç, Ziraat Mühendisliği, 233:11-14, Ankara.
 • ERTUNÇ, F., 1990. Bitkisel Rhabdoviruslar. Aydınlar Matbaası, Ankara, 36 p.
 • YAZGAN, M. E, 1990. “İç Mekan Bitkileri”. A.Ü.Z.F. Yayınları 1183, Ders Kitabı 337, A.Ü.Z.F Baskı Ofset Ünitesi, Ankara.
 • Yurtseven, E. ve Y. Güngör. Değişik tuzluluk düzeylerindeki sulama sularının toprak tuzlulaşmasına etkisi. Tr.J. of Agriculture and Forestry, 14:555-561, 1990.
 • Katırcıoğlu, Y.Z. 1991. Mısır Kurşunları. Biyoteknoloji Haber Bülteni 4(1-2) 6 (European Chemicals News 3 Eylül 1990’dan çeviri).
 • Katırcıoğlu, Y.Z. 1991. Kanola’da Yabancıot Mücadelesinde Yeni Gelişme. Biyoteknoloji Haber Bülteni 4(1-2) 5..


 • 1989

 • Okay Y. ve M. Ayfer (1989). Tombul fındık çeşidi için tozlayıcı seçimi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, 40, 1-2, 1-14 (1989).
 • 7. GÜRBÜZ,B. 1989. Tıbbi ve Şifalı Bir Bitki Olarak Datura. TÜBİTAK, Bilim ve Teknik Dergisi, Cilt.22, Sayı.260, S:24-25, Ankara.
 • 6. GÜRBÜZ,B. 1989. Uluslararası Patates Merkezi (CIP)’ nde Tatlı Patates Gen Bankasının Kurulması. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı.224, S:21-24, Ankara. (ÇEVİRİ)
 • 1989. Federal Almanya’da Çalışan Türk İşçilerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Sorunları-Göttingen Örneği- “A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1140, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 628, Ankara
 • 1989. Gelir Vergisi Uygulamaları Yönünden Bazı AT Ülkeleri ve Türkiye”, Çiftçi ve Köy Dünyası, Aylık Dergi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayın Organı, Cilt 5, Sayı: 53-54
 • Sönmez, K., 1989, "Karar Verme Teknikleri", Gelecek Bilim ve Kültür Dergisi, 23-25 s., Ankara.
 • Öztürk F., 1989. Karıklarda Sulama ile Taşınan Sediment Miktarının Tahmininde Matematiksel Bir Modelin Kullanılma Olanağı. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yay. 1130, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 618, Ankara, 13.
 • Öztürk F., M. A. Tokgöz ve O.Yıldırım, 1989. Karık Sulamada Sediment Taşınımı. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yay. 1136, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 624, Ankara, 18.
 • EKİZ, H. ve E. AYHAN, 1989. Baklagil Yem Bitkilerinin Hayvan Beslemedeki Yeri ve Önemi. Ziraat Mühendisliği Sayı: 213, Ankara, 9-16.
 • MADEN, S., 1989. yenilebilir mantar hastalıkları. Yenilebilir mantar yetiştiriciliği (Ed. Y. S. AĞAOĞLU ve M. GÜLER). T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Yayını, 83-96. (Derleme)
 • MADEN, S., 1989. Bitki Bakteri Hastalıkları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, 1161. 213 S. (Ders Kitabı)
 • Tatlıdil, H., 1989. Yağmurlama Sulama Teknolojisinin Yayılması ve Benimsenmesi Üzerine Bir Araştırma, A.ü. Ziraat Fak. Yayınları:1157, Bilimsel Araştırma ve İnceleme:639, Ankara.
 • Olgun,M.1989. Süt Sığırı Ahırlarında İç Ortam Sıcaklık ve Bağıl Nem Değerlerinin Yapı Elemanları Toplam Isı İletim Katsayıları Üzerine Etkisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1111, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 604, 29 s., Ankara.
 • Olgun,M.1989. Farklı Sistem ve Kapasitede Planlanan Süt Sığırı Ahırlarında Ahır Boyutları ile Yapı Yüzey Alanları Arasındaki İlişkiler. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1139, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 627, 22 s., Ankara.
 • Olgun,M.1989. Serbest Duraklı Süt Sığırı Ahırlarının Planlanması ve Yapısal Özellikleri. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnşaat ve Kültürteknik Daire Başkanlığı Yayınları No: 10, 74 s., Ankara.
 • Olgun,M. ve A.Öneş,1989. TİGEM İşletmelerindeki Hayvan Barınaklarında Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 21, s. 2-12, Ankara.
 • Olgun,M., A.Öneş ve K.Sönmez,1989. Kerpicin Özelliklerinin İyileştirilmesinde Uçucu Külün Kullanım Olanakları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Cilt: 40, Fasikül 1-2, s. 79-90, Ankara.
 • Olgun,M. ve M.A.Tokgöz,1989. Saatlik Sıcaklık Değerlerinin Tarımsal Yapıların Projelenmesinde Kullanılma Olanakları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1114, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 606, 21 s., Ankara.
 • Olgun,M. ve S.Kodal,1989. Dış Ortam Havasına İlişkin Proje Değerlerinin Ahırlarda Isı Dengesinin Sağlanması Üzerine Etkisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1137, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 625, 16 s., Ankara.
 • Olgun,M., S.Kodal ve A.Öneş,1989. Ülkemizde Yapılacak Olan Süt Sığırı Ahırlarında Kullanılabilecek Uygun Malzeme Düzenleri. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt: 40, Fasikül 1-2, s. 91-103, Ankara.
 • Çanga, M.R. 1989. Yoğun yapay yağışın üst toprağın bazı fiziksel özellikleri üzerine etkisi. Toprak ilmi derneği 10. Bilimsel toplantısı. Kırklareli.17: 1-14
 • Girgin, İ., 1989. Kırsal Kalkınmada Yolun Önemi ve Planlama İlkeleri (The Importance of Rural Roads in Rural Development and It's Planning Principles), Tok Dergisi, Sayı: 47, s. 9, Ankara.
 • Kodal, S., 1989. Kuraklık. TİGEM Dergisi, Yıl: 4, Sayı 23: 7-10, Ankara.
 • Kılınçer, N., 1989 Tarım ilaçları kalıntı riskleri. Tarım ve Mühendislik. Sayı: 339 16-18.
 • Tokgöz,M.A. ve M.Olgun,1989. Rüzgar Hızı ve Yönünün Hayvan Barınaklarının Projelenmesi Üzerine Etkisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1132, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 620, 26 s., Ankara.
 • Özçelik, A., Turan, A., 1989. Adana Ve İçel’de Endüstri Bitkilerine Yer Veren Tarım İşletmelerinin Tarımsal Kredi Temininde Kooperatiflerin Payı, Karınca, Sayı:630, Haziran 1989.
 • Özçelik, A., Turan, A., 1989. Adana Ve Mersin İlleri Tarım İşletmelerinde Üretilen Başlıca Tarla Ürünlerinin İşletmede Kullanım Ve Pazara Arzları, Çiftçi Ve Köy Dünyası, Cilt:8, Sayı:52, Nisan 1989.
 • Özçelik, A., 1989. Türkiye’de Sendikal Faaliyetler İçindeki Tüketim Kooperatiflerinin Durumu Ve Gelişme İmkanları, Türk Koop. Kurumu Yay. No:73, Ankara.
 • Özçelik, A., 1989. Ankara Şeker Fabrikası Civarındaki Şeker Pancarı Yetiştiren Tarım İşletmelerinde Şeker Pancarı İle Buğday İçin Fiziki Üretim Girdileri Ve Üretimin Fonksiyonel Analizi, A.Ü. Ziraat Fak. Yay. No:1113, Ankara.
 • ERDOĞAN,D., İ. ÇİLİNGİR ve G: YÜKSEL, 1989, Çatı Tipi Havalı Güneş Enerjisi Toplayıcıları Üzerine Bir Araştırma. DOĞA, 13 (2). S. 228-234
 • ERDOĞAN, D., 1989, Doğal Dolaşımlı Küçük Tip Güneşli Ürün Kurutucular Üzerinde Çalışmalar. Tarımsal Mekanizasyon 12. Ulusal Kongresi. 1-2 Haziran, Bildiri Kitabı, s. 66-75, Tekirdağ.
 • 1. Baran, A. ve Ataman Y.Toprakların Tuğla ve Kiremit Yapımına Uygunluğunun Rutubet Tansiyonu Ile Belirlenmesi. Ank.Ünv.Zir.Fak.Yıllığı, 40 ( 1-2): 271-280.
 • GÜRHAN, R., 1989. Pompalarda Güç Gereksiniminin Pratik Olarak Saptanması. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, Sayı:3, Sayfa:51-55, Ankara.
 • Atar, H.H.1989.Tilapya Balıklarının Üreme Özellikleri, TÜBİTAK, Bilim ve Teknik Dergisi, 22:255, 35, Ankara.
 • YAZGAN, M.E. ve YILMAZ, O., 1989. “İç Mekan Bitkilerinde Toprak”. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları 1, Ankara.
 • Yurtseven, E. Değişik kalitedeki sulama sularının soya fasülyesi verimine etkisi. (Doktora) A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. 1989. (Basılmamış)
 • Evsahibioğlu, A.N., 1989. Uzaktan Algılama Tekniklerinden Yararlanarak Biber Bitkisinde Su Tüketimi Tahminleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Cilt Vol No: 40 Fasikül No:1-2, s.51-63, Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1989. Radyometrik Ölçümlerle Yeşil Dolmalık Biberde Yaprak Alan İndeksi ve Verim Tahminleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Cilt Vol No: 40 Fasikül No:1-2, s.65-78, Ankara.
 • Evsahibioğlu,A.N. ve T.Aküzüm, 1989. Patates Bitkisi Su Tüketiminin Uzaktan Algılama Teknikleri ile Tahmini. M.S.B. Harita Genel Komutanlığı Uzaktan Algılama Semineri, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Temsilci Kurum Başkanlığı, 21-22 Mart 1989, 257 s., Ankara.
 • Evsahibioğlu,A.N., 1989. Türkiye Uzaktan Algılama Milli Politikası. M.S.B. Harita Genel Komutanlığı Uzaktan Algılama Paneli, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Temsilci Kurum Başkanlığı, 22 Mart 1989, s. 239-257, Ankara.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1989. Koyunlarda Görülen Bazı Beslenme Bozuklukları Ziraat Mühendisliği Dergisi, Şubat, 209, 28-29.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1989. Samanın Sindirilebilirliğinin Artırılması için Uygulanan Metodlar. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Şubat, 214, 13-16.


 • 1988

 • KAVUNCU O., 1988, Hayvanlarda Gen Transferi, Ziraat Mühendisleri Dergisi, 208, 4-7 (Aynı Makale Veteriner Hekimliği Dergisi 2. Sayı: 7-9, 1989’da basıldı.)
 • ÇİFTÇİ,C.Y., G.AKBAY, S.ÜNVER. 1988.Kunduru 1149(Triticum durum L.) Makarnalık Buğday Çeşidine Uygulanan Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozlarının M1 Bitkilerinin Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri. (I). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, 39: 337-347. ANKARA.
 • ÇİFTÇİ,C.Y., G.AKBAY, S.ÜNVER. 1988.Kunduru 1149 (Triticum durum L.) Makarnalık Buğday Çeşitlerine Uygulanan Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozlarının M1 Bitkilerinin Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri II. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı. 39, 349 - 360. ANKARA.
 • ÇELİK, M. 1988. Ankara Koşullarında Williams, Ankara, Akça ve Şeker Armut Çeşitleri İçin En Uygun S.O. Ayva Anaçlarının Seçimi Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları: 1075, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 578, 24 s.
 • Çelik, H., K. Abak, M. Batur, Ş. Sakin, 1988. Asmaların Meristem Kültürü İle Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar. Türkiye III. Bağcılık Sempozyumu, 31 Mayıs - 3 Haziran 1988, Bursa, 12 s.
 • Çelik, H., B. Marasalı, İ. Demir, 1988. Ankara Koşullarında Yetiştirilen Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Etkili Sıcaklık Toplamı İsteklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye III. Bağcılık Sempozyumu, 31 Mayıs-3 Haziran 1988, Bursa, 11 s.
 • Çelik, H., B. Marasalı, İ. Demir, 1988. Ankara Koşullarında Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Farklı Boğumlarındaki Kışlık Gözlerin Verimlilik Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye III. Bağcılık Sempozyumu, 31 Mayıs-3 Haziran 1988, Bursa, 8 s.
 • Çelik, H., N. Göktürk Baydar, B. Marasalı, G. Söylemezoglu, H. Patlak, M. Çalışkan, 1998. Bazı Amerikan Asma Anaçlarının Ankara Koşullarına Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi. 4. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri: 199-205, 20-23 Ekim 1998, Yalova.
 • 1988. Ülkelerinde Tarımsal Vergiler”, Türkiye ve Avrupa Topluluğu’nda Uygulanan Tarımsal Vergiler, A.Ü. Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi, A.Ü.S.B.F. ve Basın-Yayın Yüksekokulu Basımevi, Ankara
 • Öztürk F., 1988. Sulanan Arazilerde Erozyon ve Sedimentasyon. T.C. Ziraat Bankası Dergisi, Sayı 44, 3-5.
 • Öztürk F., 1988.Çölleşme Sebepleri ve Alınması Gereken Önlemler. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, TOK, Sayı 31, 16-20.
 • Öztürk F., 1988. İklim Değişimleri ve Çevreye Etkileri. Meteoroloji Dergisi, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Sayı 36, Eylül 1988, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 59-63.
 • Öztürk F., 1988. Erozyon ve Sedimentasyona Etkili Önemli Faktörler. Hasad Dergisi, Sayı 43, 21-22.
 • Öztürk F.1988. Havza Su Veriminin Saptanmasında Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması. Meteoroloji Dergisi, Sayı 37, Aralık 1988, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 33-46.
 • Öztürk F.ve S. Kodal, 1988. Ova Çayında Ortalama Debi ile Sediment Miktarı Arasındaki İlişkinin saptanması. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 39, Fasikül 1988/1-2, Ankara, 89-99.
 • Öztürk F.ve C. Okman, 1988. Su Toplama Havzalarının Sediment İletim Oranının Bulunması. III. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, Cilt 2, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No 19, Adana, 761-769.
 • Öztürk F.ve N. B. Girgin, 1988. Sulama Sularının Sınıflandırılmasında Yeni Yaklaşımlar. Hasad Dergisi, Sayı 37, 13-14.
 • EKİZ, H., 1988. Önemli Bazı Baklagil Yem Bitkilerinin Yetiştirilmesi. Kooperatifçilik, Sayı:82, Ankara, 16-25.
 • EKİZ, H., 1988. Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.) Hatlarında Bazı Tarımsal Özelliklerin Karşılaştırılması. Ankara Üniv.Ziraat Fak.Yayınları: 1098, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 596, Ankara, 13 s.
 • Tatlıdil, H., Aydın, R., 1988. Süt Sığırcılığı işletmelerinde Yenilikleri Benimsemeyi Etkileyen Faktörler, C.Ü. Tokat Ziraat Fak. Dergisi, Cilt 4, Sayı:1 (Ayrı basım), Sivas.
 • Tatlıdil, H.,1988. Teknik Tarımın Anahtarı Zirai Yayım, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı TOKB Dergisi, Sayı:24., Ankara.
 • Tatlıdil, H., 1988. Topluluk ve Türkiye’de Tarımsal Yayım A.Ü. Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tıpkı Basım, Ankara.
 • Tatlıdil, H., 1988. Topluluk ve Türkiye’de Tarımsal Yayım-Araştırma Hizmetlerinin Karşılaştırmalı İncelemesi. Türkiye’de ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Türkiye AT İlişkileri Semineri, 19-23 Aralık, Bolu, A.Ü. Basımevi.,Ankara.
 • Tatlıdil, H., Göktürk, A., 1988. TYUAP Üzerine Düşünceler, Tarım ve Mühendislik Dergisi, Sayı:29-30, Ankara.
 • Tatlıdil, H., Aküzüm, T., Yaltırak, A., Kılınç, S., 1988. Sulu Tarım Alanlarında Eğitim Hizmetlerinin Planlanması, TUBİTAK-TOAG, E.Ü. Z.Fak. Kültürteknik Bölümü, III. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildiri Özetleri, İzmir.
 • Tatlıdil, H., Aydın, R., 1988. Tokat Merkez İlçede Süt Sığırcılığıyla İlgili Tarımsal Yeniliklerin Benimsenme Durumu, C.Ü. Tokat Ziraat Fak. Dergisi Cilt:4, Sayı:1, (Ayrı basım), Sivas.
 • Olgun,M.1988. Süt Sığırı Ahırlarında Optimum Çevre Koşulları. Hasad Aylık Tarım Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 39, s. 21-24, İstanbul.
 • Olgun,M.1988. Hayvan Barınaklarında Yalıtım. Hasad Aylık Tarım Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 40, s. 28-29, İstanbul.
 • Olgun,M.1988. Izgara Tabanlı Ahırlar. Hasad Aylık Tarım ve Hayvancılık Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 42, s. 18-20, İstanbul.
 • Olgun,M.1988. Ülkemizde Süt Sığırı Ahırlarının Planlanmasında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı:30, s. 14-16, Ankara.
 • Olgun,M., A.Tokgöz ve A.Balaban,1988. Tarımsal Yapılarda Çevre Koşullarının Denetiminde Kullanılabilecek Dış Ortam Havasına İlişkin Tasarım Değerlerinin Belirlenmesi. 3. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, Cilt: 2, 20-23 Eylül 1988, s.645-654,İzmir.
 • Olgun,M. ve F.Güler,1988. Hayvan Barınaklarında Doğal Havalandırma. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 15, s. 17-21, Ankara.
 • Olgun,M. ve K.Sönmez,1988. Sığır Barınakları için Delikli Çatılar (Çeviri). Hasad Aylık Tarım Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 37, s. 31-32, İstanbul.
 • YANMAZ, R. l988. Havuç yetiştiriciliği. (Carrot growing). I. Havuç Sempozyumu 17 Şubat 1988, Beypazarı-Ankara, 8s.
 • YANMAZ, R., VURUŞKAN, A., KAYNAK, L. 1988. Örtü altı tarımında aşılı fide kullanımı. (Using grafted transpalnt in protected cultivation). TOKB Dergisi 28:20-23.
 • Girgin,İ. ve Ş.Gürtan, 1988. Arazi Tesviye Projeleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması (Comparison of Land Grading Methods), TÜBİTAK-E.Ü.Ziraat Fakültesi, III.Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 11 s., İzmir.
 • Girgin,İ. ve H.Bölükoğlu, 1988. İklim Değişkenlerinin Türetilmesinde Rassal (Stochastic) Model Yaklaşımı (A Stochastic Model for Derivation of Climatological Variables), A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayın No: 1097, 14 s., Ankara.
 • Girgin, İ., N. Kahvecioğlu, 1988. GAP Bölgesinde Arazi Kullanılması ve Korunması (Land use and Land Management in Southeastern Anatolian Project Area), Ziraat Mühendisliği, Sayı: 205, s. 3-8, Ankara.
 • Girgin,İ., N. Kahvecioğlu, 1988. Ekosistem Unsurlarının Kırsal Yerleşimlerin Şekillenmesi Üzerine Etkileri (Effects of Ecological Factors on the Shape and Pattern of Rural Settlements), A. Ü. Zir. Fak. Yayın No: 1100, 16 s., Ankara.
 • Kodal, S., 1988. Ülkemizde Meyve Ağaçlarının Su Tüketiminin Tahmininde Kullanılabilecek Yöntemler, A. Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, 39(1-2): 121-131, Ankara.
 • Kodal, S., Y. E. Yıldırım ve M. Akgün, 1988. Çeltik Bitkisi Su Tüketimi ve Sulama Suyu İhtiyacının Hesaplanması. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, 39 (1-2): 133-144, Ankara.
 • Kodal, S. ve F. Güler, 1988. Orta Anadolu'daki Tarım İşletmelerinde Yetiştirilen Bitkilerin Su Tüketimleri.. TİGEM Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 14, Ankara.
 • Özçelik, A., 1988. Sanayi Karma Yemi Desteklemesinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi, Çiftçi Ve Köy Dünyası, Cilt: 4, Sayı:48, Aralık 1988, s.29-33.
 • Özçelik, A., 1988. Linear Programlama Metodu İle Hesaplanan Optimal İşletme Organizasyonlarının Risk Değerlemesi, A.Ü. Ziraat Fak. Yay. No:1034, Ankara.
 • Özçelik, A., 1988. Linear Programlama Metodu İle Hesaplanan Optimal İşletme Organizasyonlarının Risk Değerlemesi, A.Ü. Ziraat Fak. Yay. No:1034, Ankara.
 • Eraktan, G. 1988. Avrupa Tarım Politikasındaki Gelişmeler, A.Ü.S.B.F. Basın Yayın Yüksek Okulu Basımevi, Ankara.
 • Eraktan, G. 1988. AT’da Tarım Ürünleri Ortak Piyasa Düzenleri, A.Ü.S.B.F. Basın Yayın Yüksek Okulu Basımevi, Ankara.
 • Eraktan, G. 1988. Türk Tarım Politikasının Ana Hatları, A.Ü.S.B.F. Basın Yayın Yüksek Okulu Basımevi, Ankara.
 • ERDOĞAN,D., 1988. Yıldız Çarklı Ot Tırmığı Parmaklarının Malzeme ve Konstrüksiyonları Üzerinde Bir araştırma. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları: 1056. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 563, Ankara.
 • ERDOĞAN,D., 1988. Ağaç Meyvelerinin Hasadında Uygulanan İlkeler. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi: (2), s: 19-23, Ankara.
 • ERDOĞAN, D. ve C. ÖZARSLAN, 1988, Biçerdöver Tasarımında Gelişmeler (H. Garbers ; Agricultural Engineer 1986. Winter’den çeviri). Tarım Makinları Bilimi ve Tekniği Dergisi (1): 30-37.
 • ERDOĞAN, D. ve C. ÖZARSLAN, 1988, Havuç Tarımında Mekanizasyon. 1. Havuç Simpozyumu. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, 17-24, Beypazarı.
 • ERDOĞAN, D. ve S. ÇETİNKAYA, 1988, Vişnenin Makina ile Hasadı Üzerinde Çalışmalar. Tarımsal Mekanizasyon II. Ulusal Kongresi 10-12 Ekim Bildiri Kitabı, s. 363-372, Erzurum.
 • ARSLAN, M., PERÇİN, H., M.E., BARIŞ, KURUM, E., 1988. Kent İkliminde Yeşil Alanların Etkileri ve Ankara Örneği, Fırat Havzası Birinci Çevre Sempozyumu Tebliğ Özetleri, 5, Elazığ.
 • ARSLAN, M., PERÇİN, H., M.E., BARIŞ, KURUM, E., 1988. Kıyı Erozyonu Sorunları ve Bazı Koruma Yöntemleri, Fırat Havzası Birinci Çevre Sempozyumu Tebliğ Özetleri, 5, Elazığ.
 • ARSLAN, M., PERÇİN, H., 1988. Yeşil Alanların Kent İklimi Üzerindeki Etkileri ve Ankara Örneği Türkiye 12. Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı. Bildiri Özetleri, 52 s, Ankara.
 • ACAR, A.İ. ve A.ÇELİK, 1988. Enerji Tüketiminin Optimizasyonu Sağlanırken Gözönünde Tutulan Makina Kullanım Enerji Girdileri. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, Sayı: 2, s: 41-42, Ankara.
 • ACAR, A.İ., 1988. Karma Yem Hazırlamada Öğütme Amacıyla Kullanılan Değirmenlerin Güç ve Enerji Tüketimlerine İlişkin Bazı Özellikler. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, Sayı: 1, S:55-56, Ankara.
 • GÜRHAN, R., 1988. Türkiye Koşulları İçin Uygun Alternatif Enerji Çevrimli Sulama Pompaları. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, Sayı:2, Sayfa:55-57, Ankara.
 • DOLAR, F.S. ve GÜRCAN, A., 1988. Çeltik kök çürüklüğü etmeni [Gibberella fujikuroi (Saw.) Wr. (Fusarium monilifome Sheld.)]’nin suni besin ortamında gibberelik asit salgılaması ile patojenisitesi arasındaki ilişkinin araştırılması. DOĞA Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi. 12(3):358-367.
 • ÇELEM,H.,PERÇİN,H., ARSLAN,M., YILMAZ,O., 1988. İç Anadolu Ekolojik Koşullarda Krizantemlerde Verim ve Kalite Yönünden Uygun Çeşitlerin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma . TÜBİTAK . Doğa Dergisi 15. (1991) 866-879. Ankara.
 • ÇELEM,H.,PERÇİN,H., ARSLAN,M., YILMAZ,O., 1988. İç Anadolu Ekolojik Koşullarda Krizantemlerde Verim ve Kalite Yönünden Uygun Çeşitlerin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma . A.Ü.Z.F. Yayınları 1081, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:548 21 s. Ankara.
 • ÇELEM,H.,PERÇİN,H., ARSLAN,M., YILMAZ,O., 1988. İç Anadolu Ekolojik Koşullarda Krizantemlerde Verim ve Kalite Yönünden Uygun Çeşitlerin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma . TÜBİTAK . Doğa Dergisi 15. (1991) 866-879. Ankara.
 • ÇELEM,H.,PERÇİN,H., ARSLAN,M., YILMAZ,O., 1988. İç Anadolu Ekolojik Koşullarda Krizantemlerde Verim ve Kalite Yönünden Uygun Çeşitlerin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma . A.Ü.Z.F. Yayınları 1081, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:548 21 s. Ankara.
 • Çelem, H., 1988. Karayollarında şev stabilizasyonu. Karayolları Genel Müdürlüğü Eğitim Semineri, Ankara.
 • Katırcıoğlu, Y.Z., İren, S. 1988. Çimento Fırın Tozlarının Elma ve Fasulye Bitkilerinin Fotosentezine Olan Olumsuz Etkileri. Çevre 6 31-44.
 • Katırcıoğlu, Y.Z., İren, S.1988. Hava Kirliliğinin Bitki Hastalık ve Zararlılarına Olan Etkileri. Çevre (6) 9-17.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve Z.Erözel, 1988. Antitranspirantın Marul Bitkisi Su Tüketimi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Cilt Vol No: 39 Fasikül No:1-2, s.25-36, Ankara.
 • Sarıçiçek, B.Z., 1988. Kaşak Kuzu Besisi.İstanbul’da Tarım,Temmuz.
 • Sarıçiçek, B. Z. 1988. Kanaatkar Bir Hayvan Manda. İstanbulda Tarım, Kasım
 • Sarıçiçek, B. Z. 1988. Embriyo Transferi. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Temmuz, 207, 17-21.


 • 1987

 • KAVUNCU O., 1987, Effect of Linkaqe Disequilibrium on the Additive and Dominance Variances in a Random Mating Small Population, Communication (Journal of Science Published by Ankara Univ.), Series Al, 36: 131-142, (Başlıca Eser).
 • AET ve EFTA Ülkeleri ile Türkiye’de Arazi Vergisi Uygulamaları İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi Sayı: 50, İstanbul
 • Başal M., 1987. Süs Bitkileri Fidanlıklarının Kuruluş, Gelişim ve Örgütlenme Seçenekleri . Türkiye 1.Fidancılık Simpozyumu, 44 s., Tokat.
 • Başal M.,H.Çelem, 1987. Süs Ağaç ve Çalıların Kap İçinde Üretiminin Fidancılık Tekniği ve Çevre Düzenleme Açısından Önemi . Türkiye 1.Fidancılık Simpozyumu, 46 s., Tokat.
 • 4. GÜRBÜZ,B. ve N.CANPOLAT. 1987. Bitki Islahı ve Tarımsal Üretime Katkıları. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı.193-194, S:36-38, Ankara.
 • 3. GÜRBÜZ,B. 1987. Bir Yağ Bitkisi Olarak Aspir ve Ekonomik Önemi. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı.18, S:19-21, Ankara.
 • ÇELİK, M. ve M. SAKİN. 1987. Ülkemizde Meyve Fidanı Üretiminin Bugünkü Durumu. Türkiye 1. Fidancılık Simpozyumu, 26-28 Ekim 1987, Tokat.
 • Çelik, H., İ. Demir, B. Marasalı, 1987. Ülkemizde Asma Fidanı Üretiminin Bugünkü Durumu. Türkiye I. Fidancılık Sempozyumu Bildirileri: 59-68, 26-28 Ekim 1987, Tokat.
 • Çelik, H., G. Erdiller, B. Marasalı, İ. Demir, 1987. Virüssüz Asma Üretim Materyali Elde Edilmesi, Muhafazası ve Dağıtımı. Türkiye I. Fidancılık Sempozyumu Bildirileri: 69-78, 26-28 Ekim 1987, Tokat.
 • Çelik, H., M. Çelik, A. Eriş, 1987. Farklı Dikim Şekilleri ve Köklendirme Ortamlarının Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Başarı Üzerine Etkileri. Türkiye I. Fidancılık Sempozyumu Bildirileri: 107-112, 26-28 Ekim 1987, Tokat.
 • 1.3.1. Sevimay, C.S., Elçi, Ş. 1987. Elçi Yoncasının Önemi ve Yetiştirilebilme İmkanları. Türkiye Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Dergisi. Sayı:198, S:44-45.
 • Öztürk F. ve C. Okman, 1987. Su Toplama Havzalarında Meydana Gelen Sediment Miktarının Saptanmasında Kullanılan Yöntemlerin Ova Çayı Eybek Havzasında Uygulanması ve Karşılaştırılması. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı-1986, Cilt 37, Fasikül 2, Ayrı Basım, 138-148.
 • MADEN, S., 1987. Bitki hastalıklarıyla mücadele prensipleri. Yorum, sayı 12, 25. (Derleme)
 • Çanga, M.R. 1987. Türkiye topraklarında rüzgar erozyonu ve kontrol yöntemleri. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği İstanbul şubesi Yayını. 10:62-71
 • Girgin,İ.ve F. Öztürk, 1987. Yüzeyaltı Barajları (Subsurface Trap-Dams), Ziraat Mühendisliği, Sayı: 195, s. 29-33, Ankara.
 • Girgin, İ., 1987. GAP ve Planlama Meseleleri (The Southeastern Anatolian Project and Planning Problems), Türk Yurdu, Cilt 8, Sayı 2, s. 10-12, Ankara.
 • Okman,C., Öztürk,F. 1987. Çay Bitkisinin İklim İsteklerine Göre Ekonomik Gelişme Bölgesi, Uluslararası Çay Simpozyumu, TÜBİTAK, ÇAYKUR, Rize.
 • Okman,C. 1987. Hidrolojinin Kapsamı ve Uygulamadaki Yeri, Radyoizotopların Hidrolojide Kullanılması Kursu Ankara Nükleer Tarım Araştırma Merkezi, s. 1-10.
 • Okman,C. 1987. Hidrolojik Olayların Ölçülmesi ve Ölçmelerin Değerlendirilmesi, Radyoizotopların Hidrolojide Kullanılması Kursu Ankara Nükleer Tarım Araştırma Merkezi, s. 11-31.
 • Kılınçer, N. ve Kovancı, B., 1987. Bursa ilinde içkurdu (Cydia pomonella (L.). Lepidoptera:Olethreutidae) ergin uçuşlarının incelenmesinde cinsel çekici bir feromonun (Atropom) kullanılma olanakları. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (1984) Cilt 3: 7-12.
 • Kodal, S. ve E. Benli, 1987. İç Anadolu Bölgesinde Bitki Su Tüketimi Hesaplamalarında Kullanılabilecek Yeni Bir Tahmin Yöntemi. DOĞA Tarım ve Ormancılık Dergisi, 11(2): 372-381, Ankara.
 • Kodal, S., E. Benli, A. Tokgöz ve A. Balaban, 1987. Orta Anadolu İklim Koşullarında Buğday Veriminin Tahmini. Türkiye Tahıl Sempozyumu, TÜBİTAK, Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi, 6-9 Ekim 1987, Bursa.
 • Kılınçer, N. ve Gürkan, O., 1987. Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera:Chrysomelidae)’da başkalaşım sırasında kan hücrelerinde görülen morfolojik ve sayısal değişimler üzerinde araştırmalar. Türkiye I. Entomoloji Kongresi Bildirileri 386-396 (13-16 Ekim 1987, İzmir). Türkiye Entomoloji Derneği Yayınları No:3., 754 s.
 • Kılınçer, N.. Gürkan. 0. ve Melan, K., 1987. Kışlama süresince kımıl (Aelia rostrata Boh). ve Avrupa sünesi (Eurygaster maura L.) (Heteroptera: Scutelleridae)’nin lipidleri üzerlnde araştırmalar. Türkiye I. Entomoloji Kongresi Bildirileri: 417-426. (13-16 Ekim 1987, İzmir) Entomoloji Derneği Yayınları No:3, 754 s.
 • Özçelik, A., 1987. Eskişehir Merkez İlçe Tarım İşletmelerinde Sulu Şartlarda Asgari İşletme Büyüklüğünün Tespiti Ve Teknolojik Gelişmenin Etkisinin Araştırılması, Kooperatifçilik, Sayı:77, Temmuz-Ağustos-Eylül 1987.
 • Özçelik, A., 1987. Tarım İşletmelerinde Asgari İşletme Büyüklüğünün Tespiti Ve Teknik İlerlemenin Etkisinin Araştırılması, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt:38, Fasikül:1-2’den Ayrı Basım s.299-314
 • ERDOĞAN,D., 1987. Türkiye'de Tarımsal Mekanizasyon. Yorum: (11), Gübre Fabrikaları T.A.Ş., İstanbul.
 • ERDOĞAN,D. ve İ.ÇİLİNGİR, 1987. Tarımda Korozyon Kayıpları ve Bunlara Karşı Önlemler. Tarım ve Mühendislik: (26), s: 18-21, Ankara
 • ARSLAN, M., 1987. Kıyı Kumullarının Peyzaj Planlama Çalışmalarındaki Önemi ve Planlama İlkeleri. Türkiye 11. Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri, 29, Ankara.
 • Bayram, Ş. & N. Kılınçer, 1987. Periscepsia carbonaria (Panz.) (Diptera: Tachinidae)’ nın Agrotis segetum (Denis-Schiff.) (Lepidoptera: Noctuidae) larvalarında gelişmesi üzerinde araştırmalar. Türkiye I. Entomoloji Kongresi Bildirileri, Entomoloji Derneği Yayınları, No:4, İzmir, 521-530.
 • Bayram, Ş. & N. Kılınçer, 1987. Periscepsia carbonaria (Panz.) (Diptera: Tachinidae)’ nın parazitlediği Agrotis segetum (Denis.- Schiff.) (Lepidoptera: Noctuidae) larvalarının kan hücrelerinde bazı değişimler. Türkiye I. Entomolji Kongresi Bildirileri, Entomoloji Derneği Yayınları, No: 4, İzmir, 437-446.
 • YILMAZ, O. ve ŞAHİN, Ş., 1987. "İç Mekan Bitkilerinin Gelişim Esasları: Gelişimde Bitki Fizyolojisi". Serada Üretim Aylık Dergisi, Aralık 1987, Sayı 49-50TAGEY Yayıncılık, Sayfa 242-252, Ankara.
 • YILMAZ, O. ve ŞAHİN, Ş., 1987. "İç Mekan Bitkilerinin Gruplandırılması". Serada Üretim Aylık Dergisi, Ekim 1987, Sayı 48, TAGEY Yayıncılık, Sayfa 226-229, Ankara.
 • Katırcıoğlu, Y.Z., Gürcan, A. 1987. Prefabrik Konutların İç Yüzeylerinde Gelişen Mikroorganizmaların Tespiti ve Önlenmesi, Üzerine Araştırmalar. Mikrobiyoloji Bülteni. 21(1) 55-62.
 • Evsahibioğlu,A.N., 1987. Toprak Neminin Ölçülmesinde İzotopların Kullanılması. Radyoizotopların Tarımsal Hidrolojide Kullanılması, Kurs Notları, 19-22 Ekim 1987, Ankara Nükleer Tarım Araştırma Merkezi (ANTAM), s.43-55, Ankara. (Teksir)


 • 1986

 • KAVUNCU O., O.DÜZGÜNEŞ, T.KESİCİ, 1986, Correlated Response of Fitness to Selection for 5-Week Body Weight in Japanese Quails (Coturnix coturnix Japonica). I. Early Results, in: Proc. 3rd. World Congress on Genetic Applied to Livestock Production. V. XI: 431-437, Üniv. Of Nebraska.
 • Özçelik, A., Tarım ve Teknolojik Gelişme, Ziraat Mühendisliği, Sayı:183-184, Mayıs-Haziran 1986.
 • 1. GÜRBÜZ,B. ve S.ÖZCAN. 1986. Bir Yağ Bitkisi Olarak Jojoba ve Ekonomik Önemi. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı.188-190, S:33-35, Ankara.
 • Çelik, H. 1986. Bağların Gübrelenmesi. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, 8-13 Temmuz 1986. Lefkoşe (K.K.T.C.), 29 s.
 • Çelik, H. Y.S. Ağaoğlu, 1986. Bağcılıkta Ürün Kalitesinin Yükseltilmesinde Büyümeyi Düzenleyici Maddelerden Yararlanma Olanakları. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, 8-13 Temmuz 1986, Lefkoşe (K.K.T.C.), 18 s.
 • Çelik, H. 1986. Bağ Tesisinde Fidan Seçimi ve Tüplü Asma Fidanı Üretiminin Önemi. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, 8-13 Temmuz 1986, Lefkoşe (K.K.T.C.), 7 s.
 • Çelik, H., M. Çelik, 1986. Ülkemizde Çelikten Çay Fidanı Üretiminde Sağlanan Gelişmeler. ÇAYKUR Dergisi 2 (4):14-17.
 • Ekim 1986. Türkiye’de ve Bazı AET Ülkelerinde Katma Değer Vergisinin Tarıma Uygulanış Şekilleri”, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 47 İstanbul.
 • 1986. Tarım Sanayiinin Bölgesel Dağılımı ve Yarattığı İstihdam Olanakları Ord. Prof. Dr. Celal Sarc’a Armağan, Özel Sayı, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası Cilt: 42, Sayı: 1-4 İstanbul
 • EKİZ, H., 1986. Önemli Bir Yem Bitkimiz Burçak. Ziraat Mühendisliği, Sayı: 181. s. 36.
 • Tatlıdil, H., Taluğ, C., 1986. Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Düzenlenmesi Güney Doğu Anadolu Projesi. GAP Tarımsal Kalkınma Simpozyumu (Ayrı basım), A.Ü. Ziraat Fak. TUBİTAK-TC. Ziraat Bankası 18-21 Kasım, Ankara.
 • YANMAZ, R., GÜLŞEN, Y., ABAK, K. 1986. Karnabaharlarda (Brassica oleraceae var. botrytis) sürgün ucu kültürü ile in vitro vegetatif çoğaltma:I. Sakkaroz, glikoz ve agar düzeyleri ile pH'nın sürgün verimine etkisi.(In vitro propagation of cauliflower (Brassica oleraceae var.botrytis ): I. Effects of saccharose, glicose and agar levels on shoot proliferation). Ank. Üniv. Zir. Fak.Yıl. 1985 (1-2-3-4): 245-260.
 • YANMAZ, R., KOÇYİĞİT, A.E. 1986. Kullanılmış mantar kompostunun fide yetiştiriciliğinde kullanılma olanakları üzerinde bir araştırma. (Using spent mushroom compost in vegetable transplat growing). Ank. Üniv. Zir. Fak.Yıl. 1985 (1-2-3-4):228-235.
 • YANMAZ, R. 1986. Hava kirliliği etmenlerinin bahçe bitkileri üzerindeki etkileri, etkileme mekanizmalarì ve koruma önlemleri. (Effects of air pollution on horticultural plants). Tarım ve Mühendislik 20:25-29.
 • YANMAZ, R. 1986. Karnabaharda dikim zamanının çiçeklenme ve tohum verimi üzerine etkileri. (Effects of planting time on bolting and seed yield of cauliflower). Ank .Üniv. Zir. Fak.Yıl. 1986 36 (1):11-16.
 • YANMAZ, R. 1986. Tohum üretimi en zor olan sebze türü: Karnabahar. (Cauliflower is a vegetable which its seed production is the most difficult). Serada Üretim 38: 214-216.
 • Girgin,İ. 1986. Arazi Toplulaştırmasında En Uygun Parsel Dağılım Deseninin Saptanması (Determination of Optimum Repercolation Pattern in Consolidation - Summary of Habilitation Thesis), Ç.Ü.Ziraat Fakültesi I. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 1984, s. 167-181, Adana.
 • Girgin,İ., A. Öneş, M. Olgun, N. Sönmez ve A. Balaban, 1986. Yerleşim Düzenlemesi ve Altyapı Sorunları (Planning of Existing Settlement and Infrastructure Problems) GAP Tarımsal Kalkınma Sempozyumu, A.Ü.Zir.Fak. s. 63-90, Ankara.
 • Okman,C. 1986. Su Düşülerinde Akışların Değişimi, Ziraat Mühendisliği, Sayı 179, s. 35-41, Ankara.
 • Okman,C. 1986. Su Düşülerinin Projelenmesi, Ziraat Mühendisliği, Sayı 181, s. 15-18, Ankara.
 • Okman,C. et al. 1986. Sulama Organizasyon ve Yöntemi, Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Kalkınma Simpozyumu, A.Ü.Basımevi, s. 329-343, Ankara.
 • Kılınçer, N. ve Bulut, H., 1986. Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum West.) ile asalağı Encarsia formosa (Gahan) arasındaki bazı ilişkiler üzerinde araştırmalar. Türkiye I. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, 206-217. Çukurova Üniversitesi Basımevi, ADANA, 476 S.
 • Ellialtıoğlu, Ş., Abak, K. 1986. Domates Islahında Embriyo Kültüründen Yararlanma. Bitki Islahı Simpozyumu. 15-17 Ekim 1986, İzmir, s:42-52.
 • ERDOĞAN, D., 1986 Gelişmekte olan Ülkelerde Tarımsal Mekanizasyon Sorunları (A. GEGO; Landtechnic 39 (1) 1984, 23-29’ dan Çeviri) Tarım ve Mühendislik (20) : 12-17
 • ERDOĞAN, D., 1986, Tarım Makinaları İmalatının Geliştirilmesi. GAP Tarımsal Kalkınma Simpozyumu. A.Ü. Ziraat Fakültesi.469-479. Ankara.
 • ARSLAN, M., 1986. Ankara Kenti Yeşil Alanlarında Mevcut Bitki Türlerine 1984-1985 Kış soğuklarının Etkileri, Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, 1986/3, 19, Ankara.
 • ARSLAN, M., 1986. Ankara Kenti Yeşil Alanlarında Mevcut Bitki Türlerine 1984-1985 Kış soğuklarının Etkileri, Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, 1986/3, 19, Ankara.
 • YAZGAN, M. E., 1986. “Tarihi Çevrelerde Peyzaj Planlama”. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları 5, Ankara.
 • YAZGAN, M.E. ve ark., 1986. “İç Mekan Bitkileri”. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları No:1, Ankara.
 • Katırcıoğlu, Y.Z., İren, S. 1986. Çimento Fırın Tozlarının Elma ve Fasulye Yapraklarının Anatomisine ve Sürgünlerinin Morfolojisine Etkileri. Ulusal Çevre Sempozyumu Tebliğ Metinleri 12-15 Kasım 1984 Adana. Tübitak Yayınları No: 623 Debçağ Seri No: 12, 28-39.


 • 1985

 • KAVUNCU O. 1985, İki Faktörlü Denemelerde Faktörlerin Dağılımı Birbirinden Bağımsız Olmadığı Zaman Ana ve İnteraksiyon Etkileri ve Bunların Varyanslarının Tahmini. 1. Parametrelerin Bağımlılıktan Etkilenmelerinin 2*2 Tablolarında Gösterilmesi, Atatürk Ü. Fen-Edebiyat Fen Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 345-355
 • KAVUNCU O. 1985, Zirai Araştırmaların Geleceğine Dair, Ziraat Müh. Dergisi Sy:176-178;4-6, Ankara.
 • Özçelik, A., Nüfus Artışının Ekonomik Tesirleri Ve Türkiye Açısından Önemi, Karınca Sayı:586, Ekim 1985.
 • Çelik, H. 1985. Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretiminde Başarıyı Etkileyen Etmenler. Türkiye I. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri Cilt I: 139-153, 14-19 Eylül 1981, Tekirdağ.
 • Tatlıdil, H., Taluğ, C, 1985. Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımının Önlenmesinde Tarımsal Yayımın Önemi, Dünya Çevre Günü Semineri Bildiri Özetleri, Ankara.
 • YANMAZ, R., ABAK, K.1985. Stomatal frequency in some pepper varieties. Capsicum Newsletter 4:20-21.
 • Girgin, İ., 1985. Arazi Toplulaştırması ve Yerleşim Düzenlemesi Açısından 3083 Sayılı Tarım Reformu Kanunu (The Land Reform Act No: 3083 From the Point of Land Consolidation and Resettlement Planning), Kooperatifçilik Derg., Sayı 70, s. 23-35, Ankara.
 • Özçelik, A., Bozoğlu, M., Akçaabat İlçesi Tarım İşletmelerinde Sermaye Yapısı, Kooperatifçilik, Sayı:97, s.22-35.
 • Özçelik, A., 1985. Samsun İlinde Tarla Çalışma Dönemleri Ve Tarla Çalışma Günlerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Ziraat Mühendisliği, Sayı:174-175, Mart-Haziran 1985.
 • Özçelik, A., 1985. Türkiye’de Kırsal Nüfusun Genel Nüfus İçindeki Payında Meydana Gelen Değişmelerin Ekonometrik Model Yardımıyla Analizi Üzerine Bir Araştırma, Ziraat Mühendisliği, Sayı:176-178, Temmuz-Aralık 1985.
 • ERDOĞAN,D., 1985. Traktörlerde Gelişme Eğilimleri. MPM Verimlilik: (3), s: 76-84, Ankara.
 • ERDOĞAN,D., 1985. Rotorlu Biçerdöğerler. Hasad: (3), s: 36-37, Ankara.
 • ERDOĞAN,D., 1985. Tarımda İşgücü ve Malzeme Kaybediliyor. Milliyet Gazetesi: Düşünenlerin Düşüncesi, 4 Eylül
 • YAZGAN, M. E., 1985. “Saksı Bitkilerinin İç Dekorasyon Yönünden Önemi ve İç Mekan Düzenleme İlkeleri”. Serada Üretim Dergisi Yıl 2, Sayı 20, Ankara.
 • MEMLÜK. Y., M. ARSLAN, 1985. Tarihi Bahçelerin Tanıtımı ve Değerlendirilmesine Bir Örnek Herrenhausen Garten Hannover. Milli Saraylar Sempozyumu Bildiriler, Cenkler Koll. Şti. 101-106, İstanbul


 • 1984

 • KavuncuO., 1984, Rastgele Çiftleş en Küçük Populasyonlarda Bağlantı Dengesizliğinin Eklemeli Genetik varyans Üzerine Etkileri, Doğa Bilim Dergisi, Seri D, Cilt 8, Sayı 1: 25-32, Ankara.
 • ÇİFTÇİ C. Y., S.ŞEHİRALİ. 1984. Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinde Değişik Özelliklerin Fenotipik ve Genotipik Farklılıkların Saptanması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No TB 4, 17 s. ANKARA.
 • Yüksel, M. Akalan, İ. 1984. Mogan ve Eymir Gölleri Etrafındaki Arazi ve Toprakların Çevre Planlaması Yönünden İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No:4
 • Çelik, H. 1984. Sera Koşullarında Tüplü Asma Fidanı Üretimi. Türkiye II. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu Bildirileri: 3-12, 14-17 Kasım 1983, Manisa.
 • Çelik, H. 1984. Türkiye Bağcılığında Fidan Sorunu. Tokat Bağcılığı Sempozyumu Bildirileri: 50-61, 25-28 Eylül 1984, Tokat.
 • EKİZ, H. ve İ.ÖZKAYNAK, 1984. Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.) Çeşitlerinin Önemli Morfolojik, Biyolojik ve Tarımsal Karekterleri Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniv. Fen Bil.Enst. Yayın No: TB.5, Ankara 20 s.
 • MADEN, S. ve S. İREN, 1984. Fasulyelerde tohumla geçen bazı önemli fungal hastalık etmenlerin tanımlanması, taşınma şekilleri ve mücadele yöntemleri üzerinde araştırmalar. Doktora tez özeti. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No: BK-2, 15 S.
 • Tatlıdil, H., 1984. Tarımsal Yayım çalışmalarında Önder Çiftçi Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma, A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları:893, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:526, Ankara.
 • Tatlıdil, H., Taluğ, C., 1984. Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma Projesinin Tarımsal Yayım Açısından İncelenmesi, Tarım ve Müh. Dergisi, Sayı:14, Ankara.
 • Tatlıdil, H., 1984. Kırsal alanda Önderlik ve Önderliğin Ölçülmesi, TC. Ziraat Bank. Dergisi Mart-Nisan, Sayı:22-23., Ankara.
 • Olgun,M. ve N.Sönmez,1984. Orta Anadolu Bölgesinde Bulunan Devlet Üretme Çiftliklerindeki Süt Sığırı Ahırlarının Yapısal Durumu ve Geliştirilme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No: KT. 5, 19 s., Ankara.
 • YANMAZ, R., ERİŞ, A. 1984. Karnabaharlardan (Brassica oleraceae var. botrytis cv.Winner) erken tohum elde etme olanakları ve elde edilen tohumların bazı özellikleri üzerinde araştırmalar. (Research on possibilitiy of early seed production in cauliflower (Brassica oleraceae var.botrytis cv.Winner) and some properties of the seed). Ank. Üniv. Fen Bil. Enst. Yayınları No: BB 4, 15s.
 • Girgin,İ., H. Bölükoğlu ve A. Korukçu 1984. Arazi Tesviyesinde Yöneylem Araştırma Teknikleri (Operational Research Techniques in Land Grading), TOPRAKSU Yayın No: 45, 18 s., Ankara.
 • Kodal, S. ve E. Benli, 1984. İç Anadolu' da Bitki Su Tüketiminin Saptanması İçin Uygun Yöntemin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No: KT 4, Ankara.
 • ERDOĞAN,D., 1984. Değişik Hareket Sistemli Küçük Güçlü Traktörlerin Tarla Koşullarındaki Çeki Performansları Üzerinde Bir Araştırma (Doçentlik Tez Özetleri). A.Ü.Ziraat Fakültesi Yıllığı : 33 (1-2-34), s: 83-93, Ankara.
 • ERDOĞAN,D., 1984. Güneş Enerjisinden Tarımda Yararlanma Olanakları. MPM Verimlilik: (2), s: 140-151, Ankara
 • ERDOĞAN, D., 1984, Doğal Akışlı Kurutucular. 2. Uluslararası Mekanizasyon ve Enerji Simpozyumu, 224-231. Ankara.
 • ERDOĞAN, D., 1984, Tarım Makinalarında Teknoloji Adaptasyonu ve Üretimi. 1. Milli Teknoloji Kongresi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. 135-141, Ankara
 • ERDOĞAN, D., 1984, Üzümün Makina İle Hasadında Temel İlkeler. Tokat Bağcılığı Simpozyumu. 153-160, Tokat.
 • ERDOĞAN,D., 1984. Makina Malzeme Bilgisi. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları: 913. Ders Kitabı No:256, 226 s., Ankara.
 • Yurtseven, E. Türkiye'de yapılan bazı plastik drenaj borularının hidrolik özelliklerin saptanması. (Yüksek lisans tezi) A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. 1984(Basılmamış)
 • Evsahibioğlu, A.N. ve A.Korukçu, 1984. Şeker Pancarının Sulama Zamanlarının Planlanması Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No:KT.3, 18 s., Ankara.


 • 1983

 • KAVUNCU O. ve O.DÜZGÜNEŞ, 1983, Rasgele Çiftleşen Populasyonlarda Bağlantı Dengesizliğinin Genetik Varyansa Etkisi, E.Ü.Müh.Bil.Dergisi Seri E: Uygulamalı İstatiktik, İzmir.
 • ÇİFTÇİ,C.Y. 1983.Açlık Sorununun Çözümünde Yemeklik Tane Baklagillerin Yeri. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi. 1983/2, 28-30. ANKARA
 • Tatlidil, H., 1983. Norveç Tarım Kooperatifleri Sisteminde Kredi Kuruluşları, TC. Ziraat Bank. Dergisi, Sayı:8., Ankara.
 • ÇELİK, M. 1983. Meyve Yetiştiriciliğinde Anacın Önemi ve Türkiye Meyveciliğinde Anaç Sorunu. Ankara Univ. Ziraat Fak. Yayınları: 886, Derlemeler: 47, 38 s.
 • 1982 Yılı Türkiye Ekonomisine Genel Bir Bakış”, Karınca, Türk Kooperatifçilik Kurumunun Aylık Dergisi, Yıl: 49, Sayı: 558, Ankara 1983
 • Tatlıdil, H., 1983. Norveç’te Tarımsal kooperatifler ve Devlet-Üretici İşbirliği, Tarım ve Mühendisilk Dergisi, Sayı:11., Ankara.
 • Tatlıdil, H., Yurttaş, Z., Doğanca, Y., Taluğ, C., Gürgen, Y., Kumuk, T., Aksoy, B., Mutlu, F., 1983. Tarımsal Yayımda Proje Hazırlama İlkeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, Ankara.
 • YANMAZ. R., ERİŞ, A., GÜNAY, A. 1983. Karnabaharlarda bitki özellikleri ve erkencilik üzerine GA3 ve CEPA uygulamalarının etkileri. (Effects of GA3 and CEPA on earliness and plant properties of cauliflower). Ank..Üniv. Zir.Fak.Yıl. 1981,102-111.
 • YANMAZ, R. 1983. Karnabaharlarda (Brassica oleraceae var.botrytis cv.Winner) erken tohum elde etme olanakları ve elde edilen tohumların bazı özellikleri üzerinde araştırmalar. (Research on possibilitiy of early seed production in cauliflower (Brassica oleraceae var.botrytis cv.Winner) and some properties of the seed). Basılmamış Doktora Tezi,Ankara.
 • Okman,C. 1983. Ankara'da Aylık Yağmurların Değişiminin Belirtilmesi, Topraksu Teknik Dergisi, Sayı 61, s.22-30.
 • Okman,C. 1983. Zemin Mekaniği, A.Ü.Ziraat Fakültesi Teksir No. 108, Ders Notu, 163 sayfa.
 • Okman,C. 1983. Su Depolama Yapılarının Kapasitesinin Saptanmasında Yüzey Akışların Analizi, Topraksu Teknik Dergisi, Sayı 62, s. 11-22, Ankara.
 • Okman,C. 1983. Toprak Kanallarda Akan Suların Sürükleme Kuvvetinin Saptanması, Topraksu Teknik Dergisi, Sayı 63, s. 24-31, Ankara.
 • Kılınçer, N., 1983. Ankara gül gal arılarının {Rhodites spp) (Hym:Cynipidae) parazitleri üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni 23: 1-12.
 • ERDOĞAN, D., 1983, Küçük Güçlü Traktörlerin Önemi. 8. Tarımsal Mekanizasyon Semineri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İzmir


 • 1982

 • KAVUNCU O. ve T.KESİCİ, 1982, Calculation of the Genetic Covariance between Relatives for Two-Locus models with Dominance, A.Ü.Zir.Fak.1982 Yıllığı, Sayı: 1,2,3,4, Ankara.
 • ÇİFTÇİ,C.Y. 1982.Bazı Yemeklik Tane Baklagillerde; Tohumluk Özellikleri, Ekim Zamanı ve Yöntemleri İle Ekim Sıklığının Yol Açtığı Kayıplar “Hasat Öncesi, Hasat ve Hasat Sonrası Ürün Kayıpları” Seminer Bildirileri (13-17 Aralık 1982), 90-98. ANKARA.
 • AYFER, M. ve M. ÇELİK. 1984. Şeker Armut Çeşidi için En Uygun S.O. Ayva Anacı Seçimi. Ankara Univ. Ziraat Fak. Yıllığı 1982, 32 (1-2-3-4); 82-91.
 • MADEN, S., 1982. Ayçiçeği mildiyösü (Plasmopara halstedii (Farlow)Berl. et D.Toni)' nin yapay enfeksiyonu, bunun değerlendirilmesi, enfeksiyondan sonraki sıcaklığın hastalık çıkışına etkisi ve kimyasal savaşımı. Bitki Koruma Bülteni, 22 : 52-58.
 • Okman,C. 1982. Bitki Su Tüketiminin Saptanmasında Kullanılan Bazı Yöntemlerin Karşılaştırılması, TÜBİTAK Seri-D, Cilt 6, Sayı 2, 7 s. Ankara.
 • Okman,C. 1982. Hidroloji, A.Ü.Ziraat Fakültesi Teksir No. 87, (Ders Notu), 230 s. Ankara.
 • Kılınçer, N., 1982 Ankarada Lahana yaprakbiti Brevicoryne brassicae (L.) (Homoptera:Aphididae)nin parazit kompleksi üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni 22: 1-12.
 • Kılınçer, N., 1982 Ankara ilinde Lahana kelebeği Pieris rapae (L.) (Lep:Pieridae) nın parazit- kompleksi üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni 22: 107-120.
 • YAZGAN, M.E., 1982. “Tarihi Çevrenin Korunmasında Peyzaj Mimarlığı”. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları No: 7, Ankara.
 • YAZGAN, M.E., 1982. “Çevre Sorunları Açısından Kirli Hava ve Zehirli Gazların Bitki Örtüsüne Etkileri”. Peyzaj Mimarisi Yayınları No: 9, Ankara.


 • 1981

 • Tatlıdil, H., Taluğ, C., 1981. Tarımsal Yayım Programlarının Hazırlanması ve Yayım Yöntemleri, Türkiye’de Hayvansal Üretim Planlamasının Ekonomik Yönü Semineri-Bolu, Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung, Feldefing München.
 • ÇELİK, M., M. BÜLBÜL ve ark. 1981. Türkiye’de Meyve Suyu Endüstrisi Sektör Araştırması, Ankara, 169 s.
 • Çelik, H., Y.S., Ağaoğlu, 1981. Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretiminde Farklı “Çeşit/Anaç” Kombinasyonlarının Aşıda Başarı İle Fidan Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları:766, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 452, 19 s.
 • Çelik, H., Y.S. Ağaoğlu, 1981. Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretiminde Bazı Hormonal Uygulamaların Aşıda Başarı İle Fidan Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi Bildirileri: 411-422, 6-10 Ekim 1980, Adana.
 • Çelik, H.,Y.S. Ağaoğlu, 1981. Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretiminde Bazı Teknik Uygulamaların Aşıda Başarı İle Fidan Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi Bildirileri: 439-454, 6-10 Ekim 1980, Adana
 • Okman,C. 1981. Ankara'da Meydana Gelen Tarımsal Kurak Sürelerin Tekrarlanma Olasılıkları Üzerinde Bir Araştırma, A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları 777, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 453, 51 s.
 • Okman,C. 1981. Çubuk Çayı Havzasında Yeraltı Sularının Beslenmesi, A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları 779, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 461, 11 s.
 • Kılınçer, N., 1981. Turunçgil zararlıları ve bunlarla savaş. Turunçgil Pamukbank Tarım Dizisi (17-23) 6. Tifdoruk A.Ş. İstanbul. 24 s.
 • ARSLAN,M., 1981. Bahçe Sergilerinin Amacı ve Düzenleme İlkeleri. Peyzaj Mimarlığı Dergisi Özel Sayı, 104-109,Ankara.
 • YAZGAN, M.E., 1981. “Yer Örtücü Bitkiler”. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, No:15, Ankara.


 • 1980

 • Tatlıdil, H., Aksoy, S., 1980. Konya Ereğli İlçesinde Köy Kalkınma Kooperatiflerinin Yayılması ve Benimsenmesi Üzerine Bir Araştırma, A.Ü. Ziraat Fakültesi Diploma Sonrası Yüksek Okulu Doktora Tez Özetleri, Ayrı basım. A.Ü. Basımevi Ankara.
 • Çelik, H., Y.S. Ağaoğlu, 1980. Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Farklı “Çeşit/ Anaç” Kombinasyonlarının Aşıda Başarı Üzerine Etkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı 29 (1): 222-232.
 • Girgin,İ. ve N.Sönmez, 1980. Urfa-Akçakale Toprak Reformu Uygulama Alanında Kırsal Yerleşim Düzenlemesi Üzerinde Bir Araştırma (A Research on Replanning of Rural Settlements in Akçakale District of Land Reform Area of Urfa Province), A.Ü.Ziraat Fakültesi Diploma Sonrası Yüksek Okulu Doktora Tez Özetleri (Summary of Doctoral Thesis), Cilt: 1, s. 941-963, Ankara.
 • Kılınçer, N., 1980. Bazı Parazit Hymenopterlerde zehir organlarının yapıları ve salgıları üzerinde araştırmalar. Tübitak VII. Bilim Kongresi, Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu tebliğleri (Bitki Koruma Seksiyonu) (6-10 Ekim 1980, Adana), 265-273.
 • Kılınçer, N., 1980. Bazı parazit toksinlerinin Galleria mellonella L. (Lepidoptera-Galleriidae) kanında neden olduğu morfolojik ve fizyolojik değişimler. Tübitak VII. Bilim Kongresi Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu Tebliğleri (Bitki Koruma Seksiyonu) (6-10 Ekim 1980. Adana), 289-304.
 • Kılınçer, N., 1980. Zirai mücadele ilaçlarının parazit ve predatörlere etkileri. I.Ulusal Zirai Mücadele İlaçları Sempozyumu (27-29 Kasım 1979 Ankara), Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Matbaası, 222-230.
 • ERDOĞAN,D. ve S.KADAYIFÇILAR, 1980. Önyükleyicilerle Donatılmış Traktörlerin Değişik Koşullarda Çalışma Özelliklerinin Saptanması. A.Ü. Ziraat Fakültesi Diploma Sonrası Yüksekokulu Doktora Tez Özetleri, s: 140-155, Ankara.
 • KAVUNCU O. ve T.KESİCİ, 1980, Populasyonların Genetik Yapılarında Seleksiyonla Meydana Gelecek Değişimlerin Çeşitli Etkenlere Bağlılığının Simulasyon Yöntemi ile Araştırılması, Ank.Ü. Zir.Fak.Dip.Son.Y.Ok. Doktora Tez Özetleri, sh.867-884.


 • 1979

 • Çelik, H., Y. Fidan, 1979. Sofralık Üzümlerin Soğuk Hava Deposunda Muhafazaları Sırasında Bazı Kalite Özelliklerinin Değişimi Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı 28 (3-4): 794-807.
 • Girgin,İ., E. Şen ve A. Balaban, 1979. Harran Ovası ve Çevresi Kırsal Yerleşmelerinin Biçim ve İlişki Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma (A Study on Shape and Contact Characteristics of Rural Settlements in Harran Plain), A.Ü.Ziraat Fakültesi Yıllığı-1978, Cilt: 28, Fasikül: 3-4, s. 947-963, Ankara.
 • Okman,C. 1979. Ankara'da Yıllık Yağmur Ortalamalarına Göre Kurak Sürelerin Belirtilmesi, A.Ü.Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 29, Fasikül 2-3-4 den ayrıbasım, s. 991-1006, Ankara.
 • ERDOĞAN, D., 1979, Traktör Ek Ağırlıkları, Niçin, Nerede ve Nasıl Kullanılmalıdır? Köyümüz (37-38) Türkiye İş Bankası Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ankara.
 • ERDOĞAN, D., 1979, Tarım Makinaları. Köyümüz (39), Türkiye İş Bankası Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ankara
 • ERDOĞAN, D., 1979, Traktör Kabini Hayatınızı Kurtarabilir. Köyümüz (39). Türkiye İş Bankası Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ankara.
 • YAZGAN, M.E., 1979. “Karayollarında Gürültü Sorunu ve Peyzaj Mimarlığı”. Başbakanlik Çevre Müsteşarligi, Birinci Çevresel Yönlendirme Egitim Semineri, Seminer Dizisi 6, Ankara.
 • YAZGAN, M.E., 1979. “Karayolları Peyzajında Trafik Gürültüsü Sorunu”. Karayolları Genel Müdürlüğü. Karayollarının Peyzaj Planlama İlkeleri; Ülkemizin ve Dış Ülkelerden Uygulama Örnekleri Semineri, Ankara.


 • 1978

 • “Hatay İli Amik Ovasında Tarımsal Gelir Analizi”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Doktora Tezi, Ankara 1978 (Basılmamış).
 • Tatlıdil, H., 1978. Konya Ereğli İlçesinde Köy Kalkınma Kooperatiflerinin Yayılması ve Benimsenmesi Üzerine Bir Araştırma, Basılmamış doktora tezi, Ankara.
 • Okman,C. 1978. Bitki Su Tüketimini Azaltma Olanakları, Topraksu Dergisi, Sayı 47, 3-5 s.
 • Okman,C. 1978. Toprak Kanallarda Meydana Gelen Sızmaların Önlenmesi, Topraksu Dergisi, Sayı 48, 7-11 s.
 • Okman,C. 1978. Su Depolama Yapılarında Çökel Hızının Saptanması, Topraksu Dergisi, Sayı 49, 138-142 s.
 • ERDOĞAN, D., 1978, Önyükleyicilerin Traktörler Üzerindeki Etkileri. Tarımsal Mekanizasyon Semineri-3. TÜBİTAK ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Alet ve Makinaları Kürsüsü, Tebliğ Kitabı 25/1-10, İzmir.


 • 1977

 • . ÇELİK, M. 1979. Soğuklatmanın Çileklerde Verim Üzerine Etkileri. T.B.T.A.K. VI. Bilim Kongresi. Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu Tebliğleri: 25-35, 17-21 Ekim 1977, Ankara.
 • Okman,C. 1977. İklim Elemanlarının Korelasyonu ile Bitki Su Tüketiminin Saptanması, Topraksu Dergisi, Sayı 46, 8-12 s.


 • 1976

 • Okman,C. 1976. Bitki Su Tüketiminin Saptanmasındaki Son Gelişmelerin Ülkemizde Uygulanma Olanakları ve Sulama Yöntemlerinin Seçimindeki Esaslar, Topraksu Dergisi, Sayı 42, s. 54-65.
 • ERDOĞAN,D., 1976. Traktörlerin Hidrolik Donanımlarındaki Gelişmeler. Ziraat Mühendisliğ i: (126), s: 23-29, Ankara.
 • YAZGAN, M.E., 1976. “Ankara’dan Çıkan Ana Karayollarının Çevresindeki Yerleşme Alanları İçin Ortaya Koyduğu Gürültü Sorunu ve Bu Sorunun Çözümünde Yeşil Planlamadan Yararlanma”. Peyzaj Mimarisi Dergisi, Sayı 1, Ankara.


 • 1975

 • Tatlıdil, H., 1975. Ortak Pazar ile İlişkilerimizin Geleceği, Zir. Müh. Dergisi, Sayı:104, Ankara.
 • Okman,C. 1975. Çubuk Çayı Havzasında Yüzey Drenaja Neden Olan En Büyük Günlük Yağmur Miktarlarının Tekrarlanma Sürelerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma, (Doçentlik Tezi), 82 s.
 • Okman,C. 1975. Tekrarlanma Analizlerinden Hidrolojik Verilerin Seçimi, Topraksu Dergisi Sayı 40-41, 54-58 s.
 • YAZGAN, M.E., 1975. “Bahçede Çiçek -Phlox”. Peyzaj Mimarisi Dergisi Sayı 2, Ankara.


 • 1974

 • YAZGAN, M.E., 1974. “Bahçede Çiçek -Nilüfer”. Peyzaj Mimarisi Dergisi Sayı 2, Ankara.


 • 1973

 • Okman,C., Bilgin,Y. 1973. Ankara Şartlarında Şeker Pancarının Su Tüketimi ve Sulanması, Şeker Dergisi, Sayı 27, s. 71-76.


 • 1972

 • Okman,C. 1972. Küçük Su Toplama Havzalarında Yüzey Akış Gözlem İstasyonu Yerinin Seçimi, Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı 76, s. 20-23.


 • 1969

 • Okman,C. 1969. Trapez Kesitli Kanallarda Ekonomik Kesitin Tayini, Topraksu Dergisi Sayı 29, s. 32-34.
 • Okman,C. 1969. Ankara Şartlarında Şeker Pancarının Su Tüketiminin Tayini Üzerinde Bir Araştırma, (Doktora Tezi) 104 s.


 • 14

 • Olgun, M. 2012. Hayvancılık İşletmelerinde Gübre Yönetim Sistemleri. Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Dergisi, Yıl:4, Sayı:14, Balıkesir. • Çakcı, I. 2004. Küçük Meşe Palamutlarından. (Çeviri: Eleanor Silk, From Small Acorns). Peyzaj Mimarlığı Dergisi. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayını – 2004 1\2. Ankara.
 • Çakcı, I. ve Çelem, H., 2004. Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentsel Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Çok Amaçlı Kent Ormancılığı Uygulamaları. I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, Ankara.
 • Memlük, M.; Çakcı, I.; Oruçkaptan, A. 2003. Üniversite Yerleşke Planlaması Ve Çevre Düzenlemesinin Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi. I. Ulusal Üniversite Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı, 16 – 18 Ekim 2003. Malatya.
 • ÇALIŞKANER (BAKOĞLU), Ş., DEMİR, E., 2002. Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizma. İkinci Baskı. Ders Kitabı No.20. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayın No.55 (XVIII+293). Tokat.
 • ÇALIŞKANER, Ş., YALÇIN, S., SARICA, Ş., 2001. Kürk Hayvancılığı. Sekizinci 5 yıllık Kalkınma Planı, Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu. D.P.T. yayınları, s.32-42. Ankara.
 • ÇALIŞKANER (BAKOĞLU), Ş., DEMİR, E., 2001. Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizma. Ders Kitabı No.20. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayın No.55 (XIII+291). Tokat.
 • ELİÇİN, A., DELLAL, G., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., ARIK, İ.Z., 2001. Some Physical Characteristics and Using Areas of Down Fiber Obtained From Hair Goats. Tr. J. of Veterinary and Animal Science (Basımda).
 • ELİÇİN, A., DELLAL, G., TATAR, A.M., EMSEN, E., 2001. Border Leicester (BL) x Booroola (Bo-F+ ; ++) Merinos (M) koyunlarında bazı yapağı özellikleri. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi. (Basımda).
 • ELİÇİN, A., DELLAL, G., TATAR, A.M. ve ZONOOZ, C., 2000, Ile de France x Akkaraman (G1) Melez kuzularda besi özelliklerine ilişkin fenotipik ve genetik parametreler. Tr. J. of Veterinary and Animal Science 23 (2000). TÜBİTAK.
 • ELİÇİN, A., DELLAL, G., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., ARIK, İ.Z., 2000. Kıl keçilerinden elde edilen üst alt kılların bazı fiziksel özellikleri ile kullanım şekilleri. Nihayi Rapor. VHAG- 1307.
 • ÇALIŞKANER, Ş., KONCA, Y., CEYLAN, N., ÇÖRDÜK, M., DEMİREL, R., CEYHAN, K., MAMAK, M., 1999. Sıvı parafin vasatında geliştirilmiş tekhücre proteini (paprin) üzerinde biyolojik bir araştırma.Tr.J.of Agric. And Forestry. 23(1999) 125-131. TÜBİTAK. (Sağlık Bakanlığı desteği ile).
 • ELİÇİN, A., DELLAL, G., KARAKAYA, A., TATAR, A.M., ÖZTÜRK, A.K. ve ZONOOZ, C., 1999. Ile de France x Akkaraman (G1) melez koyun populasyonunda et üretimi ve karkas kalitesine ilişkin bazı genetik ve fenotipik parametreler ( Ankara Ünivrsitesi Araştırma Fonu, Proje No : 98, 11- 11- 01 Nihayi raporu 45 s).
 • ÇALIŞKANER, Ş., CEYLAN, N., KONCA, Y., DEMİREL, R., ÇÖRDÜK, M., MİLLİ, Ü., 1998. Etil alkol vasatında üretilen tekhücre proteini (eprin) üzerinde biyolojik bir araştırma. (Ankara Üniv. Döner Sermaye desteği ile). Tr.J.of Agric. And Forestry. 22 (1998) 299-304. TÜBİTAK.
 • ELİÇİN, A., DELLAL, G. ve KARAKAYA, A., 1998. Koyunculuğumuzda et üretimiarttırmada yeni gen kaynakları ve yeni yetiştirme ilkeleri. Tarım Senpozyumu 8-10 Ocak 1998. Zir. Müh. Od., Ankara.
 • ELİÇİN, A. ve DELLAL, G., 1998. Koyun yetiştiriciliğinde major genlerden yararlanma olanakları. Doğu Anadolu Tarım Kongresi, 14-18 Eylül 1998, Erzurum.
 • ÇALIŞKANER, Ş., AKIN, Y., ÇİFTÇİ, İ., GÜNAL, M., 1996. Tavşan rasyonlarında toz ve pelet yemin yeşil yonca ile kullanılması üzerinde bir araştırma. (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı desteği ile). J.of Veterinary and Animal Sci. Vol.20. p.27-32. TÜBİTAK. Ankara.
 • ÇALIŞKANER, Ş., HESHMET, G., 1996. Tek hücre proteinlerinin üretim tekniği ve kanatlı beslemede uygulanma olanakları. Ziraat Mühendisleri Dergisi, sayı 292 ve 293, s.27-30, s.28-30. Ankara.
 • ELİÇİN, A., KARAKAYA, A., BAŞARAN, D.A., 1996. Akkeçilerde düşük dozda Prostaglandin F2α kullanılarak doğumların uyarılması. I. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Şubat, S : 108-114, Antalya.
 • Ayık,M.,A.Erman,1996.Fırlatmalı Tip Pnömatik Kaba Yem İleticinin Tasarımı.6. Uluslararası T.Mekanizasyon ve Enerji Kongresi,Ankara.
 • ELİÇİN, A., KARAKAYA, A. ve BAŞARAN, D.A., 1995. Akkeçilerde düşük dozda prostaglandin F2α kullanılarak doğumların toplulaştırılması. TÜBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi cilt 19, s 401-404, Ankara.
 • ELİÇİN, A., KARAKAYA, A., BAŞARAN, D.A., 1995. Akkeçilerde düşük dozda PGF2α kullanılarak doğumların uyarılması. Marmara bölgesi II. Hayvancılık Kongresi, 25-27 Ekim , S : 52, Kirazlıyayla, Bursa.
 • ELİÇİN; A., KARAKAYA, A. ve BAŞARAN, D.A., 1995. Akkeçilerde düşük dozda Prostaglandin F2α kullanılarak doğumların toplulaştırılması. Tr. J. of Veterinary and Animal Science 19 (1995). 401-404. TÜBİTAK.
 • Ayık,M.,1995.Ürün İşleme Tekniği.(II. Baskı).A.Ü.Ziraat Fakültesi 1409.Ders Kitabı 407,Ankara.
 • ELİÇİN, A. ve ERTUĞRUL, M., 1994. The importance of Awassi sheep in arid and seminarid regions. Strategies for the Near East (Proceding of the Workshop, Adana, Turkey, October 5-9, 1992). EAAP, Publication No : 68, 1994.
 • ÇALIŞKANER, Ş., 1993. Kürk Hayvanlarının Beslenmesi. Ders kitabı, 376. Ankara Üniversitesı Ziraat Fakültesi Yayın No. 1301. (V+ 271). Ankara.
 • Ayık,M.,1993.Hayvancılıkta Mekanizasyon.(II. Baskı).A.Ü.Ziraat Fakültesi 1300, Ders Kitabı 375,Ankara.
 • BAKOĞLU, Ş., ARLI, M., KAVUNCU, O., YAZICIOĞLU, Y., DELLAL, G., KARA, M., ÖZELER, A.H., AKSOY, E., OĞUZ, E., 1992. İpekböceği ( Bombyx mori L. ) larvalarının büyüme ve gelişmesi ile koza kalitesi üzerine farklı besleme ve bakım koşullarının etkisi. Ank. Üniv. Zir. Fak. Yıllığı, Cilt 41, Fas. 1-2. ( Ankara Üniv. Araştırma Fonu desteği ile). Ankara.
 • ÇALIŞKANER, Ş., 1992. Kürk hayvancılığının bugünkü durumu. Yem Magazin Dergisi. Sayı 2, s.42-44. Bornova, İzmir.
 • ÇALIŞKANER, Ş., 1992. Köpek Beslemenin Bilimsel Esasları ve Pratik Öneriler. Yardımcı kitap. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayın No. 1259. (II+90). Ankara.
 • BAKOĞLU, Ş., ELİÇİN, A., KONCA, Y., DÖNMEZ, S., 1991. Rumende mikrobiyal protein sentezi üzerine kükürt seviyelerinin etkisinin S-35 kullanarak in vitro araştırılması. Ank.Üniv. Zir.Fak.Yay.No.1201. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler No.658. Ankara. (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu desteği ile).
 • ELİÇİN, A., AKMAN, N. ve YENER, S.M., 1991. Wool and Mohair Production in Turkey. Int. Sym. On Production of hidesy skins and hair, 2-5 November 1991, Adana, Turkey, (Evalution and future role in the Mediterranean Basin and the Middle East).
 • Ayık,M.,R.Gürhan,1991.Sulama Pompaları Deney Sonuçlarının Tasarım Parametreleri Olarak Değerlendirilmesi.A.Ü.Ziraat Fakültesi 1203,Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 659,Ankara.
 • ELİÇİN, A. ve ERTUĞRUL, M., 1990. Sığırcılıkta gelişmeler. T.O.K. Bakanlığı Dergisi. Sayı : 54, S : 38-39.
 • Ayık,M.,İ.Göknur,1990.Sulama Uygulamalarında Enerji TutumuSağlayan Su Koçlarının Kullanılabilirliğinin Modeller Aracılığıyla Araştırılması.Tigem,Yıl 5,Sayı 29,Ankara.
 • Ayık,M.,R.Gürhan,1990.Süt İnekçiliğinde Otomasyon Uygulamaları.Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Cilt 2,No 1,Ankara.
 • ELİÇİN, A., ERTUĞRUL, M., CENGİZ, F., AŞKIN, Y., ve DELLAL, G., 1989. Karayaka ve Border Leicester x Karayaka melezi (F1) erkek kuzularda besi gücü ve karkas özellikleri. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Yayınları: 1123, Bilimsel Araş. ve İnc. : 613.
 • ELİÇİN, A., CENGİZ, F., ERTUĞRUL, M., AŞKIN, Y. ve ARIK, İ.Z., 1989. Akkaraman ve Ile de France x Akkaraman (F1) melezi erkek kuzularında besi gücü ve karkas özellikleri. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Yayınları: 1124, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 614.
 • ELİÇİN, A., GELİYİ, M., ERTUĞRUL, M., CENGİZ, F., İLASLAN, M., ve AŞKIN, Y., 1989. Tuj kuzularının değişik miktarlarda kesif yem ile desteklenen merada besi gücü ve karkas özellikleri. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Yıllığı, 40 (1-2): 335-345.
 • ELİÇİN, A., GELİYİ, M., ERTUĞRUL, M., CENGİZ, F., İLASLAN, M., ve AŞKIN, Y., 1989. Farklı yöntemlerle beslenen Tuz kuzularının besi gücü ve karkas özellikleri. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Yıllığı, 40 (1-2): 323-333.
 • Ayık,M.,Ö.F.Taşer,1989.Diskli Gübre Dağıtma Makinalarında Kanat Profillerinin Gübre Dağılımına olan Etkileri.Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Sayı 3,Ankara.
 • BAKOĞLU (ÇALIŞKANER), Ş., 1988. Etlik güvercin beslemede pratik öneriler. Yem Sanayi Dergisi. Sayı 60, s.22-24. Ankara.
 • ELİÇİN, A., GELİYİ, C., CENGİZ, F. ve İLASLAN, M., 1988. Farklı Rasyonlarla Besiye alınan Morkaraman erkek Tokluların besi gücü ve karkas özellikleri. I. Besi gücü. AnkaraÜniversitesi Zir. Fak. Yıllığı, Cilt 339, No : 1-2.
 • ELİÇİN, A., GELİYİ, C., CENGİZ, F. ve İLASLAN, M., 1988. Farklı Rasyonlarla Besiye alınan Morkaraman erkek Tokluların besi gücü ve karkas özellikleri. II. Karkas Özellikleri. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Yıllığı, Cilt 339, No : 1-2.
 • Ayık,M.,1988.Basınçlı Sulama Yöntemleri ve Gelişimi.Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Sayı 1,Ankara.
 • Ayık,M.,İ.Göknur,1988.Sıvı Gübrenin Kokusunun Giderilmesinde Uygulanan Yöntemler.Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Sayı 2,Ankara.
 • ÇALIŞKANER, Ş., ELİÇİN, A., KONCA, Y., DÖNMEZ, S., 1987. A study on effect of sulfur levels on microbial protein synthesis in the rumen using S-35 in vitro. Turkish Journal of Nuclear Sciences. Vol. 14, No. 1-2, p.75-87. (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu desteği ile). Ankara.
 • ÇALIŞKANER, Ş., 1986. Ruminantlarda Kükürt Metabolizmasının İzotop Tekniği ile Değerlendirilmesi.. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Elemanları Seminer Kitabı. S.68-81. Ankara.
 • ELİÇİN, A., AŞKIN, Y., CENGİZ, F. ve ARIK İ.Z., 1986. Küçükbaş hayvancılığın entansifleşme imkanları. GAP Tarımsal Kalkınma Sempozyumu 18-21 Kasım 1986, Ankara.
 • ELİÇİN, A. ve AKMAN, N., 1986. Ülkemizde sığır yetiştiriciliğinde melezleme çalışmalarının dünü, bugünü ve yarını. Hayvancılık Sempozyumu 5-8 Mayıs 1986, Tokat.
 • ÇALIŞKANER, Ş.,1985. Hayvan Beslemede Laboratuvar Teknikleri. Yardımcı ders kitabı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakül. Yayın No. 942. (III+287). Ankara.
 • ELİÇİN, A., 1985. Alman yerli Merinos ile Siyah başlı Etçi koyunlarında döl verimi ve bunu etkileyen bazı faktörler üzerine araştırmalar. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Yay : 392, Bil. Ar. ve İncelemeler 536.
 • ÇALI NER, Ş., 1984. Domuzların döviz kaynağı olarak yetiştirilmesi ve beslenmesinde dikkat edilecek noktalar. Yem Sanayi Derg. Sayı 43. Ankara.ŞKA
 • ÇALIŞKANER, Ş.,1984. Domuz Besleme. Yardımcı kitap. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayın No. 916. (IV+98). Ankara.
 • ELİÇİN, A., CANGİR, S., KARABULUT, M. ve İLASLAN, M., 1984. Nadas alanlarında ekilen karışımlarda otlatılan sütten kesilmiş kuzularınbesi gücü üzerinde araştırmalar. Ankara Çayır-Mera ve Zootekni Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 98.
 • ELİÇİN, A., CANGİR, S., KARABULUT, A., SABAZ, S., ANKARALI, B. ve ÖZTÜRK, H., 1984. Entansif besiye alınan Anadolu Merinosu, Ile de France x Anadolu Merinosu (F1), Akkaraman, Ile de France x Akkaraman (F1), Malya erkek kuzularının besi gücü ve karkas özellikleri. Ankara Çayır-Mera ve Zootekni Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 99.
 • ELİÇİN, A. ve AKMAN, N., 1984. Hayvancılıkta kayıtların tutulması ve değerlendirilmesi. Hayvancılıkta İleri Teknikler Semineri, S : 304-327.
 • ELİÇİN, A., 1984. Koyunculukta ekonomik etkenlik. Yem Teknolojisini Geliştirme Semineri (3), S : 59-71.
 • Ayık,M.,İ.Çilingir,G.Yüksel,1984.Tarım Makinaları ve Tarımda Enerji Kullanımı İle İlgili Yayınlar Bibliyografyası.2. Uluslararası T.Mekanizasyon ve Enerji Simpozyumu,Ankara.
 • Ayık,M.,H.Dinçer,1984.Süt Teknolojisi Makinaları.A.Ü.Ziraat Fakültesi 890,Ofset Basım Ders Kitabı 1,Ankara.
 • ÇALIŞKANER, Ş., 1983. Domuzların Beslenmesinde Bilimsel Esaslar. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Elemanları Seminer Kitabı. S.139-152. Ankara.
 • ÇALIŞKANER, Ş., 1983. Hayvan Yetiştirme. Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Ziraat Fakültesi,Yayın No.1 (V + 133). Tokat.
 • ELİÇİN, A., İLASLAN, M., MUNZUR, M., CANGİR, S. ve KARABULUT, A., 1983. Nadas alanlarına ekilen fig + arpa karışımlarında otlatılan sütten kesilmiş kuzuların besi güçleri. Ankara Çayır-Mera ve Zootekni Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 84.
 • ELİÇİN, A., DOĞAN, K., KARABULUT, A. ve CANGİR, S., 1983. Türkiye’de kasaplık kuzu besisi araştırma ve uygulama teknikleri. Uluslararası Akdeniz Bölgesi Koyun ve Keçi Üretimi Sempozyumu. 17-21 Ekim 1983, S: 119-136, Ankara.
 • ELİÇİN, A., DOĞAN, K., KARABULUT, A. ve CANGİR, S., 1983. Fattening Techniques pplied for slugther Lambs in Turkey. International Symposium on Production of Sheep and Goad in Mediterranean. 17-21 October 1983, P. 23-32, Ankara.
 • Ayık,M.,1983.Süt İneği İşletmelerinde Elektrik Enerjisi Gereksinimi.MPM-Verimlilik 1983/4,Ankara.
 • Ayık,M.A.Kasap,1983.Tarımda Enerji Bilinçli Olarak Kullanılmalı.Dünya Gazetesi Sayı 10569,Ankara.
 • ÇALIŞKANER, Ş., 1982. Farklı protein oranlarının New Hampshire civcivlerde gelişmeye, proteinden yararlanmaya ve ürik asit birikimine etkileri. (TÜBİTAK desteği ile, VHAG-565). Ank. Üniv. Zir.Fak. Yayın. No. 844. Ankara. (Profesörlük takdim tezi, 1982).
 • ELİÇİN, A., CANGİR, S., OKUYAN, R. ve KARABULUT, A.,1982. Sütten kesilmiş kuzuların entansif besisinde ırk, cinsiyet ve doğum şeklinin etkileri üzerinde araştırmalar. II. Karkas ve karkas özellikleri üzerine etkileri. Ankara Çayır-Mera ve Zootekni Araş. Enst. Yayın No:74. Sayfa:20.
 • ELİÇİN, A., CANGİR, S., KARABULUT, A., ANKARALI, B., ÖZTÜRK, H. ve DELJEVAN, B., 1982. Malya x Akkaraman (Gı) (İvesi x Akkaraman (Gı) ve Akkaraman kuzularının besi gücü ve karkas özellikleri. Ankara Çayır-Mera ve Zootekni Araştırma Enstitüsü Yayınları No:75. Sayfa:20.
 • Ayık,M.,A.Saral,A.Özmerzi,1982.Türkiye'de Tarımsal Mekanizasyon.MPM-Verimlilik 1982/3,Ankara
 • Ayık,M.1982.Tarım İş Makinaları Deneyleri.Köyişleri Bakanlığı Topraksu Gn. Müdürlüğü,Ankara.
 • ÇALIŞKANER, Ş., 1981. Toprina. Yem Sanayi Dergisi. Sayı 32. Ankara.
 • Ayık,M.,1981.Sulandırılmış Tarımsal Savaşım İlaçlarında Elektrostatik Yüklenmenin Etkinlikleri Üzerinde Bir Araştırma.Yayınlanmamış Doçentlik Tezi,Ankara.
 • ÇALIŞKANER, Ş., ERTÜRK, E., 1980. Toprina-G üzerinde biyolojik bir araştırma. Doğa Bilim Derg., Cilt 4, Sayı 1. (TÜBİTAK desteği ile, VHAG-389), Ankara.
 • ÇALIŞKANER, Ş.,1980. Hidrokarbon vasatında üretilen tek hücre proteinleri (Toprina-G) üzerinde biyolojik bir araştırma. TÜBİTAK, VII.Bilim Kongresi. Bildiriler kitabı. Pendik / İstanbul.
 • ELİÇİN, A., 1980. Çiftçi Tarım İşletmeleri koşullarında yerel ırkların Esmer sığırlarda melezlenmesinde başarı, Türk tarımının gelişmesi üzerinde araştırmalar. 345-351. Forcshng Zur Entwicklung der Turkischen Landwirtschaft. Engebnisse der Partnerschaflen zwischen den Lanndirtschaftlichen Fakülteaten der Ankara Üniverseteat und der Georg-August-Üniversiteat Göttingen von 1966-1980.
 • ÇALIŞKANER, Ş., 1979. Düşük ve yüksek yumurta verimli tavuklarda kalsiyum ve fosfor dağılımı üzerinde araştırmalar. Ank.Üniv.Zir.Fak. Yayın No.705 Ankara. (Doçentlik takdim tezi, 1975).
 • ÇALIŞKANER, Ş.,1978. Kümes hayvanlarında yapay tohumlama. Hayvansal Üretim Dergisi. Sayı 8. Ege Üniv. Ziraat Fak., Bornova / İzmir.
 • ÇALIŞKANER, Ş., GÖĞÜŞ, A.K., 1977. Kasaplık anaç yetiştiriciliği bakımından Cornish, New Hampshire ve Beyaz Plymouth’ların verim performansları üzerinde kıyaslamalı bir araştırma. Ankara Üniv.Zir. Fak. Yayın No. 672.
 • ELİÇİN, A., OKUYAN, R., ERKUŞ, A. ve DENİZ, O., 1977. Doğu Anadolu Kırmızısı tosunlarının besisinde farklı enerji düzeyli rasyonların besi gücü, karkas kalitesi ve et üretim maliyetine etkileri üzerine araştırmalar. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Yayınları : 657, Bilimsel Araş. ve İnc. 387.
 • ELİÇİN, A., 1977. Koyunlarda canlı ağırlığın tekrarlanma derecesi üzerinde araştırmalar. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Yay. No:653, Bilim. Araş. ve İnc. 383.
 • ÇALIŞKANER, Ş., 1976. Yeni protein kaynaklarının kümes hayvanlarının beslenmesinde uygulanma olanakları. Yem sanayi dergisi. Cilt 6, sayı 24-25. Ankara.
 • ÇALIŞKANER, Ş.,1976. Kümes hayvanlarında beslenme bozukluğundan ileri gelen semptomlar. Yem bülteni, Cilt 1, sayı 3. Ankara.
 • ÇALIŞKANER, Ş.,1976. Hayvan besleme biliminde radyoizotopların uygulanma olanakları. Yem sanayi dergisi. Sayı 26, 27, 28, 29. Ankara.
 • ELİÇİN, A., AŞKIN, Y., CANGİR, S. ve KARABULUT, A., 1976. Saf ve Melez kuzularda çeşitli dönemlerdeki canlı ağırlıklara çevre faktörlerinin etkileri üzerine araştırmalar. Ankara Çayır-Mer’a ve Zootekni Araş. Enst. Yayın No : 57.
 • ELİÇİN, A., TUNCEL, E. ve TEPE, F., 1976. Saanen x Kilis melezi sütçü keçilerin Antalya Bölgesi Zirai Araştırma Enstitüsü koşullarına adaptasyonu üzerinde araştırmalar. II. Canlı ağırlık, vücut ölçüleri ve büyüme hızı. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Yıllığı. Cilt : 26, Fasikül : 1 Sayfa :106-120.
 • ELİÇİN, A., 1976. Ülkemizde et üretimi ve sorunları. Yem Sanayi Dergisi. No: 24
 • ÇALIŞKANER, Ş., GÖĞÜŞ, A.K., 1975. Civciv embriyosunun çeşitli gelişim dönemlerindeki radyofosfor dolaşımı üzerinde bir araştırma. Ank. Üniv. Ziraat Fak. Yay., Cilt 25, Fasikül 1. Ayrı basım. Ankara
 • ELİÇİN, A., OKUYAN, R., CANGİR, S. ve KARABULUT, A., 1975. Entansif besiye alınan Akkaraman erkek ve dişi kuzularının besi güçleri ve karkas özellikleri üzerine araştırmalar. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Yıllığı. Cilt : 25, Fasikül : 3.
 • ELİÇİN, A., ÇELİKKALE, S. ve TUNCEL, E., 1975. Caylanpınar DÜÇ.’nde yetiştirilen İvesi kuzu ve Toklu yapağıların bazı fiziksel özellikleri üzerine araştırmalar. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Yıllığı 1975. Cilt : 25, Fasikül : 23.
 • ELİÇİN, A. ve OKUYAN, R., 1975. Entansif besiye alınan 7-8 Aylık Anadolu Merinosu ve Akkaraman kuzularının karkas özelliklerine farklı enerji düzeylerinin etkileri üzerinde araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, F : 3, S. 548-562.
 • ELİÇİN, A., YÜCELEN, Y., OKUYAN, R., 1975. 7-8 Aylık Anadolu Merinosu kuzuların entansif besisinde farklı besin maddeleri oranlı rasyonların etkileri üzerinde araştırmalar. II. Karkas ve karkas özellikleri üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Yıllığı, F : 2, S. 449-461.
 • ELİÇİN, A. ve ÖZCAN, L., 1975. Koyunlarda folikül çalışmaları ve önemi. Çukurova Üniversitesi Zir. Fak. Yıllığı, 1973. S.70-89.
 • ELİÇİN, A. ve ÖZCAN, L., 1975. Koyunlarda döl verimini arttırma olanakları ve buna tesir eden faktörler. Çukurova Üniversitesi Zir. Fak. Yıllığı, 1973. S.35-55.
 • ELİÇİN, A., OKUYAN, R., YÜCELEN,Y. ve ÇUVALCI, H., 1974 Sütten kesilmiş kuzuların entansif besisinde farklı besin maddeleri oranlı rasyonların etkileri üzerine araştırmalar. I. Canlı ağırlık artışı ve yem tüketimi üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Yıllığı Yıl : 1973. S : 570-584.
 • ÇALIŞKANER, Ş., 1973. Işınlanmış pelet yemin dayanma gücü ve besleme değeri üzerinde farelerle yapılan bir araştırma. Ank.Üniv. Ziraat Fak. Yayınları. No. 520, Bilimsel araştırma ve incelemeler No.302. (II+117). (Doktora tezi, 1969) Ankara.
 • ÇALIŞKANER, Ş., GÖĞÜŞ, A.K., 1973. Yüksek verimli hibrit kasaplık piliç yetiştiriciliğinde optimal kesim sonrası besi performansı üzerinde bir araştırma. Ank.Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, Cilt 23, Fasikül 1-2. Ayrı basım. Ankara.
 • ÇALIŞKANER, Ş., 1972. Broyler piliçlerin büyümeleri üzerine bazı antibiotiklerin etkileri. Yem sanayi derg. Cilt 2, sayı 8. Ankara.
 • ELİÇİN, A. ve KESİCİ, T., 1972. İvesi kuzularında bazı faktörlerin sütten kesim ağırlığı üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Yıllığı Yıl : 22, Fasikül : 3-4
 • ÇALIŞKANER, Ş., 1971. İrradiye gıdalarda husule gelen değişiklikler. Zootekni derg., cilt 4. sayı 14-15. Ankara.
 • ÇALIŞKANER, Ş.,1971. Hindi beslenmesinde temel ilkeler. Yem sanayi derg. Cilt 1, sayı 3-4. Ankara.
 • ÇALIŞKANER, Ş., 1971. Süt ineklerinin beslenmesinde temel ilkeler. Yem sanayi derg. Cilt 2, sayı 6. Ankara.
 • ÇALIŞKANER, Ş., 1970. Radyasyonla gıda muhafazası. Zootekni Dergisi, Cilt 3, sayı 12. Ankara.
 • ÇALIŞKANER, Ş., 1969. Radiasyon ve İrradiasyon. Zootekni Dergisi, Cilt 3, sayı 6. s.29-33. Ankara.
 • ELİÇİN,A., 1964. Caylanpınar D.Ü. Çiftliği’nde yetiştirilen İvesi koyunlarının süt verimi, laktasyon uzunluğu ve yüzde yağ nispeti ile ilgili araştırmalar. Ankara Üniversitesi Zir. Fak.Yay. 385
 • 5- TATAR, A.M., ve ELİÇİN, A., Ile de France x Akkaraman (Gı) Melezi Erkek Kuzularında Süt Emme ve Besi Dönemindeki Canlı Ağırlık ve Vücut Ölçüleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Metodu İle Araştırılması A.Ü. Zir.Fak. Tarım Bilimleri Dergisi. 8 (1) 67-72, 2002
 • KESKİN, R.,1982. Pancar Ekiminde Çalışma Hızının Ekim Derinliği ve Sıra Üzeri Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Sayı:1, Cilt:1, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa.
 • KESKİN, R., 1983. Hassas Ekim Makinalarındaki Gelişmeler ve Türkiye’deki Durumu. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:2, Derlemeler No:1, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa
 • KESKİN, R., 1983. Hassas Ekim Makinalarıyla Pancar Ekiminde Ekim Derinliğine Etkili Bazı Faktörler Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 867. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 518. Ankara.
 • KESKİN, R. ve A. ÖZMERZİ, 1983. Tohum Derinliğinin Ölçülmesinde Uygulanan Yöntemler Üzerinde Bir Araştırma. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt: 2, Sayı: 1. S:1-11. Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa.
 • KESKİN, R., H.BÖLÜKOĞLU ve İ. GİRGİN, 1984. Tarımsal Mekanizasyonda Optimizasyon Uygulamaları. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğü. Araştırma Dairesi Başkanlığı Yayın No: 45, Ankara.
 • KESKİN, R., G. YAVUZCAN, M. AYIK, A. İ .ACAR, R. ÖZTÜRK, A. ÇELİK ve M. VATANDAŞ, 1986. Tarımsal Mekanizasyon Sorunları ve Çözüm Yolları. Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Kalkınma Simpozyumu. (Ayrı Basım).
 • KESKİN, R., 1988. Yerli Yapısı Bazı Kombine Ekim Makinalarında Enine Dağılım Düzgünlüğüne Etkili Faktörler Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakülteleri Yayınları: 1073, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 576, Ankara.
 • KESKİN, R. ve R.ÖZTÜRK, 1988. Orta Anadolu Koşullarında Farklı Tarımsal İşletmeler İçin En Uygun Makine Setleri. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi. Sayı:1, S: 52-54, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • KESKİN, R. ve İ. GÖKNUR, 1989. Sulama Pompaj Tesislerinin Projeleme Çalışmalarında Optimizasyon Metodlarından Yararlanma Olanakları, Tarım Makinaları Bilim ve Tekniği Dergisi. Sayı: 3, S: 16-19. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • KESKİN, R. ve İ. GÖKNUR, 1994. Ayçiçeği Harman Makinası Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt: 44, Fasikül: 1-2, S: 17-23, Ankara.
 • KESKİN, R. ve M. CEYLAN, 1996. Pompaj Tesislerinin Bilgisayar Yardımıyla Projelenmesi. 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, S: 510-516, Ankara.
 • KESKİN, R., D. ERDOĞAN., 1984. Tarımsal Mekanizasyon. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 927, Yardımcı Ders Kitabı No: 262, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • KESKİN, R. ve D. ERDOĞAN., 1992. Tarımsal Mekanizasyon. II. Baskı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1254, Yardımcı Ders Kitabı No: 359, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • KESKİN, R. ve M.GÜNER, 2001. Akışkanlar Mekaniği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1523, Ders Kitabı: 476, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • KESKİN, R. ve M. GÜNER, 2002. Sulama Makinaları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1524, Ders Kitabı No: 477, Ankara
 • KESKİN, R. ve M.GÜNER, 2004. Akışkanlar Mekaniği(Gözden Geçirilmiş 2. Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1541, Ders Kitabı: 494, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Altınok, S., 1994. Farklı Sıcaklık Derecelerinin Baklagil Yem Bitkilerinin Çimlenmesine Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı. 44 (1-2) 39-46.
 • Altınok, S., Eraç A., 1995. Tek Yıllık Yoncalarda Kuru Madde Verimi ile Bazı Karakterler Arasındaki Korelasyonlar ve Path Analizleri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry.19:73-81.
 • O.Koksal,C.Ceylan.2003. Tarımsal Araştırma ve Yayım İlişkisi.100.Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Sayı.2 Cilt 13 s.133-143,Van.
 • O.Koksal.U.Gul.2004.Çiftçi Örgütlerinde Yayım Eğitimi,TEAE.
 • FİDAN,H.,” Kanatlı Yem Üretilen Bir Yem Fabrikasında Hammadde Satın Alma Planlaması”, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Sayı: 121, Temmuz-Ağustos-Eylül 1998.
 • FİDAN,H., Domates Arz ve Talebi ve Fiyat Dalgalanmaları-Ankara Toptancı Hali Örneği- Türk-Koop Ekin Dergisi, Yıl:6, Sayı:22, Ekim-Aralık 2002.
 • FİDAN,H.,GÜNEŞ,E.,” Broiler (Etlik Piliç) Yetiştiriciliğinde İşgücü Kullanımı ve Üretim Maliyetinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, TÜBİTAK Doğa ve Ormancılık Dergisi ,Cilt:23, Sayı:2,1999.
 • FİDAN,H.,BÜLBÜL,M.,” Çorum İlinde Süt Sığırcılığı ve Sığır Besiciliği Yapılan Tarım İşletmelerinin Ekonomik Yapısı, Yıllık Ekonomik Faaliyet Sonuçları,Maliyet Unsurları,İnek Sütü Maliyeti ve Canlı Ağırlık Artış Maliyetleri”,Doğa Tarım ve Ormancılık Dergisi,18(1994)279-285, TÜBİTAK, 1995.
 • FİDAN,H., ÖZÇELİK A., Türkiye Ekonomisi Yönünden Ayçiçeğinin Önemi, Türkiye 1. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, 22-23 Mayıs 2003, Hilton Convention Center, İstanbul. TEAE Yayınları:107/BYSD:6
 • FİDAN,H., Vişne Üretiminin Ekonomik Analizi ve Pazarlaması-Ankara İli Çubuk İlçesi Örneği,Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayınları No:206,Ankara.
 • FİDAN,H., Süt Sığırı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde İnek Sütü Maliyetinin Hesaplanması, Çiftci ve Köy Dünyası Dergisi, Sayı 106-107, Ekim-Kasım 1993.
 • Demir, N. ve D. Atay, 1999. Kurtboğazı ve Çamlıdere Baraj Göllerinin Fitoplanktonu. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Adana, II, 577-587.
 • GUNER,M.,E.DURSUN ve İ.G.DURSUN.2003. Mechanical Behaviour of Hazelnut Under Compression Loading. Biosystems Engineering,85(4),485-491
 • GÜNER,M. VE R.KESKİN. 2004. Mechanical Removal of Sulphuretted Apricot Pit. Biosystems Engineering. 88(2), pp. 187-192
 • GÜNER,M.,M.VATANDAŞ ve E.DURSUN.1999.Bazı Kayısı Çeşitlerinde Çekirdek Kırılma Karakteristiklerinin Belirlenmesi.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,5(1),95-103,Ankara.
 • GÜNER,M. ve İ.GEZER.2001.Kayısı Hasadında Bir El Silkeleyicinin Bazı Parametrelerinin Belirlenmesi.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,7(1),5-8,Ankara.
 • GÜNER,M. ve G.DUMAN.2001.Paketleme Makinesinde Selefon Kaynak Yapma Mekanizmasının Pnomatik Kontrolü.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,7(4),23-31,Ankara.
 • GÜNER,M.2003.Fasulye,Barbunya ve Mercimeğin Yük Altındaki Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9(2), 206-212, Ankara.
 • GÜNER,M. ve M.T.ERKAN.2003.Hidrolik Tahrikli Kovalı İletici Tasarımı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,9(3),284-290,Ankara.
 • GÜNER,M. ve E.DURSUN.1997.Resistance to Airflow of Potatoes and Onions in Bulk.Faculty of Agricultural and Forestry Engineering.Warsaw Agricultural University,4th International Conference ,June 23-25,212-218,Warsaw,Poland.
 • GÜNER,M. ve E.DURSUN.1994.Pnomatik Götürücülerin Bilgisayar Destekli Tasarımı. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi,503-512,Antalya..
 • GÜNER,M. ve E.DURSUN.1997.Tarımsal Ürünlerde Yüzey Alanı ve Hacim Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi.Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi,601-608,Tokat.
 • 1. Ünver, İ. 1978. Nadas Toprak İşlemesinde Zaman, Derinlik ve Yöntemlerin, Toprağın Rutubet ve Sıcaklık Değişimine Etkileri. AÜZF Toprak Böl, yayınlanmamış doktora tezi. 2. Pehlivantürk, A., N. İzgin, M. Güler, İ. Ünver ve M. Pala. 1977. Orta Anadolu'da 1970-1976 Nadas Toprak Hazırlığı ve Buğday Yetiştirme Tekniği Araştırmaları: I- Toprak İşleme, II- Ekim Zamanı x Buğday Çeşidi x Tohum Miktarı, III- Azot Miktarı x Buğday Çeşidi, IV- Azot Uygulama Zamanı. Orta Anadolu Bl Zir Arşt Enst yn no. 77-2, Ankara. 3. Güler, M., İ. Ünver, M. Pala, N. Durutan ve M. Karaca. 1978. Orta Anadolu'da 1972-1977 Nadas Toprak Hazırlığı ve Buğday Yetiştirme Tekniği Araştırmaları. I- Uygulamalı Araştırmalar, II- Perlitin Buğday Verimine Etkisi, III- Sıvı Yaprak Gübrelerinin Buğday Kuru Madde Ağırlığı Üzerine Etkisi, IV- Sıvı Yaprak Gübrelerinin Buğday Verimine Etkisi. Orta Anadolu Bl Zir Arşt Enst yn no. 78-1, Ankara. 4. Munsuz, N., İ. Ünver, B. İzgin ve S. Karaca. 1979. Perlitin sera ve tarla koşullarında su tüketimi ve verim üzerine etkileri. Toprak İlmi Der 7. ve 8. Bil Top Tebl, yn no 3, s:347-356. 5. Durutan, N., M. Güler, M. Pala, İ. Ünver ve M. Karaca. 1979. The role of cultural practices on weed control in the Central Anatolia. The Gap Between: Farm Yield and the Potential. Major Constraints and Possible Solutions, V. Cereals Workshop, 5-9 May 1979, Vol II, s:47-51, Algiers. 6. Güler, M., İ. Ünver, M. Pala, N. Durutan ve M. Karaca. 1979. The fallow system and cereal production in the dryland areas of Turkey. The Gap Between: Farm Yield and the Potential. Major Constraints and Possible Solutions, V. Cereals Workshop, 5-9 May 1979, Vol II, s:75-86, Algiers. 7. Ünver, İ. 1979. Comparison of Different Options to Avert Crust Damage. The Hebrew Univ Jerusalem, Faculty of Agric, Rehovot, Israel, and Ankara Univ, Faculty of Agric. 8. Karaca, M., M. Güler, İ. Ünver, M. Pala ve N. Durutan. 1980. Değişik tohum miktarlarının Bolal 2973, Haymana 79(Triticum aestivum) ve Çakmak 79(Triticum durum) buğday çeşitlerinin verim ve verim ögelerine etkileri. Tarım Arşt Der, 2(1):22-30. 9. Pala, M., M. Güler, İ. Ünver, N. Durutan ve M. Karaca. 1980. Orta Anadolu'da nadas dönemi ilkbahar toprak işleme zamanının buğday verimine etkisi. Tarımsal Arşt Der, 2(2):78-88. 10. Munsuz, N., Y. Ataman ve İ. Ünver. 1982. Tarımda Yetiştirme Ortamları ve Perlit. Etibank Gn Md yn no. 102, Ankara. 11. Munsuz, N ve İ. Ünver. 1982. Nadas toprak işleme yöntemlerinin, işleme zaman ve derinliğine bağlı olarak, toprakta nem ve sıcaklık değişimi üzerine etkinliklerinin karşılaştırılması. AÜZF Yıllığı-1980, 30(1-2):15-33. 12. Munsuz, N., Y. Ataman, M. A. Rasheed ve İ. Ünver. 1982. Perlitin Toprak-su Diffüzivitesine ve Su Tutma Kapasitesine Etkisi ve Tarımda Kullanılma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. TÜBİTAK yn no. 513, Ankara. 13. Munsuz, N., Y. Ataman ve İ. Ünver. 1982. Türkiye'de Toprak, Su ve Bitki Besleme Alanlarındaki Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri. TÜBİTAK TOAG A+G Raporu, Ankara. 14. Ünver, İ., Y. Ataman, M. Yörük, N. Çopur, A. Bulur ve N. Munsuz. 1982. Seralarda kullanım potansiyeli olan bazı bitki yetiştirme ortamlarının başlıca özellikleri. AÜZF Yıllığı-1982, 32(1-2-3-4):55-65. 15. Munsuz, N., N. Gönen ve İ. Ünver. 1983. Toprak kolonlarında işlemeye bağlı olarak suyun hareketi ve sıcaklık değişimleri. TÜBİTAK VII. Bil Kong Tebliğleri, Toprak-Bitki Besleme Seksiyonu, 6-10 Ekim 1980, Adana, TÜBİTAK yn no. 553, s:223-244, Ankara. 16. Munsuz, N. ve İ. Ünver. 1983. Türkiye Suları. AÜZF yn no. 882, Ankara. 17. Munsuz, N. ve İ. Ünver. 1983. Toprak Mekaniği ve Teknolojisi Uygulama Klavuzu. AÜZF Teksir no.104, Ankara. 18. Munsuz, N. ve İ. Ünver. 1984. Nadas toprak işlemesinin dinamikleri ve tav kavramı. Kuru Tarım Bölgelerinde Nadas Alanlarından Yararlanma Simpozyumu, 28-30 Eylül 1981, TÜBİTAK TOAG yn 593, s:71-77, Ankara. 19. Munsuz, N., Y. Ataman, İ. Ünver ve T. Oğuz. 1984. Simav Çayının Bigadiç yöresi topraklarında yarattığı bor kirliliği ve önlenmesi olanakları. Doğa Bilim Dergisi Seri B, 8(1):86-99. 20. Ünver, İ., Y. Ataman ve N. Munsuz. 1984. Water retention characteristics of some substrates used in Turkey. Acta Hortic, 150:161-167. 21. Özkan, İ., İ. Ünver, M. Pala, N. Durutan ve M. Karaca. 1984. Çeşitli toprak işleme sistemlerinin topraktaki suya dayanıklı agregatların miktarı üzerine etkileri. AÜZF Yıllığı 1983, 33(1-4):1-8. 22. Munsuz, N., Y. Ataman ve İ. Ünver. 1985. A Digest of Section 3, 4, and 5 of Substrates and Perlite in Agriculture. Perlite Inst, Inc, no.24-85, New York. 23. Ünver, İ., Y. Ataman ve N. Munsuz. 1986. Seralarda kullanım potansiyeli olan bazı yetiştirme ortamlarının başlıca özellikleri. Toprak İlmi Der, 9. Bil Top Tebl, yn no 4(19), Ankara. 24. Meyer, B. ve İ. Ünver. 1986. Main properties and horticultural use possibilities of some mineral substrates. XIII. Cong of the Intern Soc of Soil Sci, ISSS-AISS-IBG, 13-20 August 1986, Hamburg, Vol III, Com IV, s:863. 25. Ünver, İ., S. Kapur, M. R. Çanga ve V.S. Çavuşgil. 1987. Bazı yörelerdeki tuğla-kiremit endüstrisi şimdiki ve olası hammaddelerinin teknolojik özellik-kil minerali ilişkileri. III. Ulusal Kil Sempozyumu, 21-27 Eylül 1987, Bildiriler, ODTÜ Jeol Müh Böl, s:203-216. 26. Karaca, M., M. Güler, N. Durutan, M. Pala ve İ. Ünver. 1988. Effect on fallow tillage systems on wheat yields in Central Anatolia of Turkey. Intern Conf on Dryland Agric 15-19 August 1988, Amarillo, Bushland, Texas. 27. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı. 1989. Türkiye'nin Çevre Sorunları'89. (Su Kirliliği başlıklı bölümlerin hazırlayıcıları arasında), no.89.06.Y.0011.27, Ankara. 28. Ünver, İ., Y. Ataman, M.R. Çanga ve N. Munsuz. 1989. Buffering capacities of some mineral and organic substrates. Acta Hortic, 238:83-97. 29. Munsuz, N., G. Çelebi, Y. Ataman, S. Usta ve İ. Ünver. 1989. A recirculating hydroponic system with perlite and basaltic tuff. Acta Hortic, 238:149-156. 30. Çaycı, G. Y. Ataman, İ. Ünver ve N. Munsuz. 1989. Distribution and horticultural values of the peats in Anatolia. Acta Hortic, 238:189-196. 31. Munsuz, N., G. Çelebi, Y. Ataman, İ. Ünver ve S. Usta. 1989. Çeşitli oranlarda karıştırılan mineral ve organik kökenli bazı bitki yetiştirme ortamlarının bitki gelişmesi üzerine etkisi. Doğa-Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 13(3a):631-636. 32. Munsuz, N., Y. Ataman, İ. Ünver, İ. Özkan ve M. Yüksel. 1990. Çorum ili tuğla ve kiremit işletmelerinin tarım arazilerinde yarattığı sorunlar ve çözümlenmesi olanakları. Doğa-Tr J Agric & Forestry, 14(3):314-334. 33. Ünal, A. A. ve İ. Ünver. 1991. Çeşitli su rejimleri altında, toprak çözeltisi tuz kapsamının buğday gelişimine etkisi. Toprak İlmi Der 11. Bil Top Tebl, yn no.6, s:169-178, Ankara. 34. Karakaya, A. ve İ. Ünver. 1991. Mudurnu Çayı ve Büyüksu kirliliğinin tarımsal açıdan izlenmesi. Toprak İlmi Der 11. Bil Top Tebl, yn no. 6, s:253-259, Ankara. 35. Üstün, H., S. Sayın ve İ. Ünver. 1991. Asit reaksiyonlu sulama suyunun mısır ve şeker pancarının topraktan fosfor alımına ve verimine etkisi. Toprak İlmi Der 12. Bil Top, 23-28 Eylül 1991, Şanlıurfa. 36. Özkan, İ., Y. Ataman, İ. Ünver, G. Çaycı ve H.S. Öztürk. 1992. Bigadiç Klinoptilolitli Tüflerinin Zirai Amaçlı Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi(Zeolit Değerlendirme Etüdü). Etibank proje kodu: 88.B.05.0010, Ankara. 37. Munsuz, N., K. Haktanır, İ. Ünver ve İ. Bayramin. 1993. Ege Bölgesi tuğla kiremit endüstrisi hammadde kaynakları ve sorunları. AÜZF Yıl, 42:123-133. 38. Ünver, İ., M.R. Çanga, S. Arcak ve B. Canik. 1993. Pamukkale travertenlerinin kararması üzerinde tarımsal etkinliklerin olası rolü. AÜZF Yıl 42:123-130. 39. Munsuz, N. ve İ. Ünver. 1994. Su Kalitesi. AÜZF yn no. 839, Ankara. 40. Hoşcan, B. ve İ. Ünver. 1995. Tarımsal kullanımlar yönünden Kuş (Manyas) gölü su kalitesi. Çevre ve İnsan, 24:23-26. 41. Ünver, İ.(ed). 1996. Türkiye'de Yağışların Kalite Analizi. Devlet Meteor İşl Gn Md, Ankara. 42. Sözüdoğru, S., İ. Ünver ve R. Akış. 1996. Sulama Suyu Bor Kapsamının Fasulye ve Şekerpancarı Gelişimi İle, Toprakta Bor Birikimi Üzerine Etkisi. AÜZF yn no. 1459, Ankara. 43. Sözüdoğru, S., S. Usta, H. Halilova, S. Hosseini ve İ. Ünver. 1997. Kastamonu yöresinde su, toprak ve bitki örneklerinin iyodür kapsamları. Turkish J Agric & Forestry, 21(9):213-218. 44. Öztürkmen, A. R. ve İ. Ünver. 1997. Harran Ovası topraklarının bazı mühendislik özellikleri. Harran Ün Zir Fak Der, 1(2):73-82. 45. Ünver, İ. ve U. Büyükburç. 1998. Tarım ve Mera Arazilerinin Yönetimi. Ulusal Çevre Eylem Planı, DPT, Ankara. 46. Omar, B. ve İ. Ünver. 1998. Seyfe Gölünün doğal su kalitesi değişimi. Jeomorfoloji Dergisi, 21;48-59. 47. Munsuz, N., İ. Ünver ve G. Çaycı. 1999. Türkiye Suları(genişletilmiş ikinci baskı). AÜZF Yn no. 1505, Ankara. 48. Çelik, Y. M. ve İ. Ünver. 1999. Orta Anadolu koşullarında ekim nöbetinde yetiştirilecek ayçiçeği için uygun sürüm derinliğinin araştırılması. Turkish J Agric & Forestry, 23(5):1087-1094. 49. Güneş, K. ve İ. Ünver. 1999. Quality of surface waters in Sakarya Delta. 10th Intern Symp on Environmental Pollution and Its Impact on the Mediterranean Region (Poster Session V). 2-6 October 1999, Alicante – Spain. Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection, Munich, Germany. 50. Başkan, O., İ. Ünver ve C. Tarakçıoğlu. 2000. Yüzey toprağı stabilizasyon yöntemlerinin arazide karşılaştırılması. Turkish J Agric & Forestry, 24(2):263-275. 51. Başkan, O. ve İ. Ünver. 2000. Ankara koşullarında profil derinliğinin nadas etkinliği üzerine etkisi. Turkish J Agric & Forestry, 24(6):721-727. 52. Yurteri, C., A. Korur, E. Akça, A. Karaca ve İ.Ünver. 2003. Integrating soil and land use concepts into environmental impact assessments: a case study for the Sugozu Power Plant. Innovative Soil-Plant Systems for Sustainable Agricultural Practices. Proceedings of an International Workshop organized by the University of Ankara, 3-7 June 2002, Izmir. (Eds: J.M. Lynch, J.S. Schepers ve İ. Ünver), OECD. 53. de Nooy, R., A. Acar, U. Amarasinghe, A. Bawtree, B. Bouwman, T.T. Phuc, M.B. Blair, M. Chundama, M. Goichot, P. Hollanders, H.N. Khan, W. Moss, R. Perkins, ve İ. Ünver. 2003. Water Use for Agriculture in Priority Rivers Basins (Section 6, Europe and Central Asia: – Great Konya Basin bölümünün yazarı). WWF – World Wide Fund For Nature, Zeist. 54. Ünver, İ. 2004. Agriculture and rural development-soil protection and agrotourism. (Our common precious asset: soils konulu bildirinin özeti). Hellenic-Turkish Cooperation in Biopolitics on the Road to European Union Ideals, 9 February 2004, Athens. Bionews no 38, April 2004, sf: 14. 55. Göl, C., İ. Ünver ve S. Özhan. 2004. Çankırı-Eldivan yöresinde arazi kullanma türleri ile yüzey toprağı nemi arasındaki ilişkiler. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2004, ISSN: 1302-7085, Sayfa:159-169. 56. Aşkın, T., G. Erpul, H. Güngör, T. Becer, T. Mertcan ve İ. Ünver. 2005. Türkiye topraklarında erozyon, bozulma ve önleme yöntemleri. VI. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005, TMMOB-Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara. 57. Agar, A.M., İ. Ünver, H.S. Öztürk, and A. Agar. 2005. Estimation of soil salinity caused by saline irrigation water and determination of suitability of saline water for irrigation. Poster Presentation Abstracts. International Salinity Forum, Managing Saline Soils and Water: Science, Technology, and Social Issues, April 25-27, 2005, Riverside Convention Center, Riverside. 58. Ok, SS, S. Usta, H. Halilova, S. Hosseini ve İ. Ünver. Kastamonu yöresinde su, toprak ve bitki örneklerinin iyodür kapsamları. I. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu Kitabı. TMMOB- JMO, 1-3 Aralık 2005, Ankara, sf: 168-174. 59. Göl, C., İ. Ünver, and S. Özhan. 2006. The relationships between land use types and moisture contents at the surface soil in the Çankırı-Eldivan Region. Water Management and Soil Conservation in Semiarid Environments. 14th Soil Conservation Organisation Conference, May 14-19, 2006, Marrakesh. 60. Başkan, O. and İ. Ünver. 2006. Geostatistical modeling of spatial variability of the relationship between engineering and physical properties of soils. Proc. International Soil Meeting (ISM) on Soils Sustaining Life on Earth (Managing Soil and Technology), May 22-26, 2006, Şanlıurfa-Turkey, Soil Science Society of Turkey and Harran University, Vol II, pp: 539-548. 61. Eraslan, İ.H. ve F. Şelli(ed). 2006. Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar. Organik Tarımda Su Yönetimi bölümünün (sf 252-291) yazarı. Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği, İstanbul. 62. Başkan, O. ve İ. Ünver. 2007. Mogan gölü havzasında toprak fiziksel özellikleri yardımıyla atterberg limitlerinin tahmin edilmesi, 5. Ulusal Hidroloji Kongresi, ODTÜ, 5-7 Eylül 2007, Ankara, sf: 571-580. 63. Ünver, İ., S. Madenoğlu ve K. Özbek. 2008. Batı Anadolu serpantin topraklarının bitkilerce alınabilir nikel içerikleri. Uluslar Arası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Sempozyumu Kitabı. E. Atabey (ed), 6-9 Şubat 2009, MTA Gn Md Kültür Sitesi, Ankara, sf: 146-153. 64. Ünver, İ. 2008. Barış ödülünün üzerinde iklim değişikliği gölgesi. Mülkiye, Cilt 32, Sayı 259, sf: 83-100, Ankara.65. A. Karagöz, N. Cebel, K. Özbek, S. Madenoglu ve İ. Ünver. 2008. Ni and Cd uptake of selected native species from the soils high in Ni and Cd contents. International Meeting on Soil Fertility, Land Management and Agroclimatology. 29 October- 1 November 2008, Kuşadası, Aydın. 66. Güneş, K. ve İ. Ünver. 2008. Quality parameters of surface waters in Sakarya Delta. Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, 32: 17-21.
 • Alçiçek, Z. ve Atar, H.H. 2009. Sürdürülebilir Su Ürünleri. Ulusal Su Günleri, s. 112, 29 Eylül-1 Ekim, Elazığ, Türkiye.
 • MADEN, S., ERZURUM, K., DEMİRCİ, F., ALTUĞ, S., 2002. Bazı organik materyal ve antagonistik mikroorganizma karışımlarının değişik fungusların yol açtığı kavun solgunluğuna etkileri. TÜBİTAK-TARP-2386 sayılı proje kesin raporu, 13 sayfa.
 • Aydın, H., Çobanoğlu, S. ve Gürkan O., 2005. Böceklerde İnsektisit Direncinin Moleküler Mekanizmaları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (3), 43-52.
 • Alçiçek, Z. ve Atar, H.H. 2009. Su Ürünleri Sektöründe Sıvı Tütsüleme. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz, Rize, Türkiye.
 • Altınok, S., Genç, A., Erdoğdu, İ., 2005. Farklı Ekim Şekillerinde Yetiştirilen Mısır ve Soyadan Elde Edilen Silajlarda Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül, Antalya. S. 1011-1016.
 • Altınok, S., Erdoğdu, İ., 2003. Silajlık Olarak Yetiştirilen Bazı Atdişi Hybrid Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinin Bitkisel Özellikleri ve Yem Verimleri. Tarım Bilimleri Dergisi. 9 (2): 170-173.
 • Altınok, S. 2002. Tüylü Fiğ (Vicia villosa L.) ve Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.)’in Arpa (Hordeum vulgare L.) ile Farklı Oranlardaki Karışımlarının Silaj Kalitesine Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi. 8 (3):232-237.
 • Altınok, S., ve Hakyemez, H., 2000. İç Anadolu Koşullarında Bazı Yalancı Tüylü Fiğ (Vicia villosa ssp. dasycarpa (Ten) Cav.) Hatlarında Yem Verimi ve Kalitesi. Tarım Bilimleri Dergisi. 6 (3): 122-125.
 • Altınok, S. ve Hakyemez, H.B., 2002. Ankara Koşullarında Tüylü Fiğ (Vicia villosa L.) ve Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.)’in Arpa (Hordeum vulgare L.) ile Karışımlarında Farklı Karışım Oranlarının Yem Verimlerine Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi. 8 (1): 45-50.
 • Altınok, S., Sevimay, C.S., Hakyemez, B.H., 1997. Ankara Koşullarında Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.) Hatlarında Adaptasyon Çalışmaları. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi.. 6 (2): 23-29.
 • Altınok, S. 1999. Silaj ve Dane Yemi Elde Etmek İçin Yetiştirilen Fiğ türleri (Vicia sp.) ve Arpada (Hordeum vulgare L.) Yem Verimleri. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi. 15-18 Kasım, Adana, s. 80-86.
 • YAVUZCAN YILDIZ,H. VE VESKE,E. 2007. Balıklarda Ağrı Olgusu:Lepistes Balıklarında (Poecilia reticulata)Analjezik Kullanımı ile Ağrı İncelemesi. Journal of FisheriesSciences.com
 • Köksal,A.İ. 1973. Elma Ağaçlarında çeşit, anaç ve araanaç arasındaki beslenme yönünden etkileşimler. T.B.T.A.K. IV. Bilim Kongresi.
 • Köksal, A.İ. 1979. Anaç ve Çeşit Arasındaki Etkileşmenin Meyve Yetiştiriciliğindeki Önemi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. 702.
 • Köksal,A.İ. 1981. Amasya elmasında periyodisite ile bazı büyümeyi düzenleyici maddeler arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Bahçe 10(2): 30-35.
 • Köksal, A.İ. ve R.Türk. 1982. Yaş Meyve Üretim ve Pazarlamasında Soğuk Muhafazanın Önemi. 12-13 Ekim Yaş Meyve ve Sebze Semineri, Antalya. GIDA Dergisi Sayı 1, 11-18s.
 • Köksal, A.İ. ve R.Türk. 1982. Meyve ve Sebzelerin Soğukta Taşınması. SEGEM. Sınai Eğitim ve Gelişltiröm eMerkezi Genel Müdürlüğü Soğuk Tekniği ve Gıda Sanayiinde Uygulaması Sempozyumu 11-13 Ekim 1982, Bursa.
 • Köksal,A.İ. ve R.Türk. 1983. Bazı kayısı çeşitlerinin muhafaza koşulları üzerinde araştırmalar. Türkiye’de Bahçe Ürünlerinin Depolanması, Pazara Hazırlanması ve Taşınması Simpozyumu. 23-25 Kasım 1983. Adana.
 • Köksal,A.İ. 1984. Bazı elma çeşitlerinde pektinesteraz aktivitesi ile meyve eti sertliği arasındaki ilişkiler üzerinde bir araştırma. Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Bahçe 11(2):51-58.
 • Köksal,A.İ. ve M.Kantarcı. 1985. Ankara koşullarında haziran sürgün göz aşısı ile meyve fidanı üretme olanakları. A.Ü.Z.F.Yıllığı Cilt 35, F. 1-2-3-4, S. 87-92.
 • Köksal,A.İ. ve N.Tuncel. 1985. Starkrimson ve Starkspur Golden Delicious elma çeşitlerinde derim zamanının saptanması ve meyve solunumu ile bazı fizyolojik olaylar arasındaki ilişkiler. A.Ü.Z.F. Yıllığı Cilt 35, F. 1-2-3-4, S. 268-276.
 • Köksal,A.İ. ve N.Tuncel. 1986. Orta Anadolu koşullarında yetiştirilen Williams armutlarının derim olgunluğunu belirlemede nişasta iyot testinin kullanılabilme olanağı. A.Ü.Z.F. Yıllığı Cilt 35, F. 1-2-3-4, S. 1-7.
 • Köksal, A.İ. 1987. Narın Soğukta Depolanması. Gıda İşleme ve Saklanmasında Soğuk Tekniği Uygulamaları Semineri. 20-21 Nisan 1987 İstanbul.
 • Köksal, A.İ. 1987. Ayvanın Soğukta Depolanması. Gıda İşleme ve Saklanmasında Soğuk Tekniği Uygulamaları Semineri. 20-21 Nisan 1987 İstanbul.
 • Köksal, A.İ. 1987. Armutların Soğukta Depolanması. Gıda İşleme ve Saklanmasında Soğuk Tekniği Uygulamaları Semineri. 20-21 Nisan 1987 İstanbul.
 • Köksal,A.İ. 1988. Bazı standart elma çeşitleri ile bunların bodur tiplerinin muhafazası üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. A.Ü.Z.F.Yayınları. 1063.
 • Köksal, A.İ. ve N. Tuncel. 1990. Yürkiye'de Yaş Meyve ve Sebze Muhafazasındaki Gelişmeler, Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi. S. 369-650.
 • Köksal, A.İ. 1990. Kastamonu İli'nin Tarımsal Yapısında Bitkisel Üretim ve Sorunları. İktisadi Kalkınma Vakfı Kastamonu İlinin Ekonomik Kalkınması. S. 25-42.
 • Köksal, A.İ. 1991. Türkiye'nin Meyvecilik Potansiyeli ve Meyve Suyu Sanayii. Meyve Suyu Endüstrisinde Kalite Kontrolu. Gıda Araştırma Fonu Yayın No 1. S. 36-48.
 • Köksal,A.İ. ve M.Kantarcı. 1991. Verimdeki ve verime yatmış ağaçlardan alınan odunlu gözler ile uygulanan aşıların tutma oranı ve fidanların gelişmesi üzerine bir araştırma. Türkiye 1. Fidancılık Simpozyumu, 16-28 Ekim 1987. Tokat. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı s. 241-246.
 • Köksal, A.İ. 1992. Türkiye'nin Meyvecilik Potansiyeli ve Meyve Suyu Sanayii. Meyve Suyu Endüstrisinde Kalite Kontrol Semineri, 9-13 Mart 1992, Ankara.
 • Köksal, A.İ. 1992. Meyvecilik Potansiyeli. T.Ü.B.İ.T.A.K. Bilim ve Teknik Cilt 25, Sayı 292, s. 28-29.
 • Köksal,A.İ. ve H.Yılmaz. 1992. Bazı elma ve armut çeşitlerinin gelişme ve olgunlaşmaları sırasında fiziksel ve kimyasal değişimler. DOĞA Türk TArım ve Ormancılık Dergisi 16: 669-686.
 • Köksal,A.İ., Y.Okay ve B.Kunter. 1995. Sert kabuklu meyveler üretim projeksiyonları ve üretim hedefleri. Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi. 9-13 Ocak 1995. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No. 26, s. 599-620.
 • Köksal,A.İ. ve E.Güneş. 1996. Yozgat’ın tarımsal (Bitkisel) yapısı ve il kalkınmasındaki rolü. Yozgat İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri, Yozgat. İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayınları.No. 119. S. 27-41.
 • Köksal,A.İ. ve E.Güneş. 1997. Kayseri’nin tarımsal yapısı (Bitkisel üretim) yapısı ve il ekonomisindeki önemi. Kayseri İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, Kayseri. İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayınları.No. 122. S. 27-41.
 • Köksal, A.İ. ve Güneş, E. 1998. Çankırı İli Ekonomisinin Kalkınmasında Bitkisel Üetimin Yeri ve Önemi. Çankırı İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri. İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayını. Sayfa 25-37.
 • Köksal, A.İ., Yıldırım, O., Dumanoğlu, H., Güneş, N.T. ve Kadayıfçı, A. 1998. Elma ağaçlarının vegetatif gelişimi, meyve verimi ve kalitesi üzerine farklı sulama yöntemleri ve programlarının etkileri. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 23, Ek sayı 4, 909-920.
 • Köksal, A.İ., Yıldırım, O., Dumanoğlu, H., Kadayıfçı, A. ve Güneş, N.T. 2000. Farklı sulama Yöntemlerinde Elma Ağaçlarının Su Tüketimi. Tarım Bilimleri Dergisi, 6(2):22-29.
 • Köksal, A.İ., Okay, Y., Artık, N. 2001. Doğu Karadeniz Fındıkalrında Bitki Bünyesindeki Karbonhidrat Düzeyinin Enzimatik Yöntemle Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi. 7(2):54-61.
 • Köksal, A.İ., Dumanoğlu, H., Güneş, N. 2002. Ankara Armudu. Ankaralılar Vakfı Yayınlar, Ajans-Türk Basın ve Basım A.Ş. Ankara. 51 sayfa. ISBN 975-6608-01-3.
 • Köksal, A.İ. 2002. Türk Fındık Çeşitleri. Ankara. Fındık Tanıtım Grubu. .Ankara. ISBN: 975-92886-0-5. 136 sayfa.
 • Köksal, A.İ., Okay, Y. 2002. Avrupa Birliği Ülkelerinde Sert Kabuklu Meyve Türleri Tarımı ve Yakın Gelecekte Beklenen Gelişmeler. Avrupa Birliğine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı. ISBN 975 9309807, Meta Basım İzmir. S: 185-214.
 • Köksal, A.İ., Güneş, E. 2003. Artvin İli Ekonomisinde Tarımın ve Ormanların Yeri ve Önemi. İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayınları. 43-73.
 • Köksal, A.İ., Güneş, E. 2004. Tarım ve Hayvancılığın Gümüşhane Ekonomisinde Yeri ve Önemi. İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayınları 173-33.
 • AKÜZÜM, T., ÇAKMAK, B. ve GÖKALP, Z. 2003.Dünyada Su ve Yaklaşan Su Krizi. 2.Ulusal Sulama Kongresi. s.145-154, Kuşadası, Aydın
 • AKÜZÜM, T. ve ÇAKMAK, B. 2003. Su Yönetiminde Değişmeler. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Güz Konferansları-Toprak ve Su Kaynakları Yönetiminde Değişim 15 Kasım 2003.15s., Ankara
 • Şahinli, M.A. 2014. SHEEP FLOCK MANAGEMENT: CASE OF KARAMAN PROVINCE. Anadolu Journal of Agricultural Sciences.29,2, 113-120.
 • Köse, N. ve Erkuş, A. 2005. “GAP Alanında ve Ülkemizin Diğer Bölgelerindeki Tarım İşletmelerinde Yapılan Başlıca Araştırma Sonuçlarına Göre Tarımsal İşletme Gelir Düzeyi ve Yeterlilik Durumu”. GAP IV. Tarım Kongresi 21-23 Eylül 2005, Sayfa: 405-412, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa.
 • Köse, N., Kesici, T. ve Erkuş, A. 2005. “Türkiye’de Beslenme Durumu”. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, TSE Y/44, N/524, Ağustos 2005, ISSN 1300-8366, Sayfa: 82-89, Ankara.
 • Köse, N. ve Erkuş, 2004. A.“Ankara İli Kalecik İlçesi Tarım İşletmelerinde Melez Irk Süt Sığırcılığı ve Melez Irk Besi Sığırcılığı İçin Fizibilite Raporlarının Hazırlanması ve Kârlılıklarının Karşılaştırılması”. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara.
 • M. Akkurt, Y. Fidan, 1998. Meram (Konya) İlçesi Bağcılığı ve Yörede Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. 4. Bağcılık Sempozyumu, 20-23 Ekim, s 345-349, Yalova
 • Alçiçek, Z, Bekcan, S. ve Atar, H. 2009. Farklı tuz oranları ile sıvı tütsülenmiş alabalıkların duyusal özellikleri ve et veriminin incelenmesi.Ziraat Mühendisliği Dergisi.352:18-23.
 • ARSLAN, M., PERÇİN,H., 1979. Yol Ağaçlamasında Bitkisel Materyalin Koruma ve Bakımları. Peyzaj Mimarlığı Dergisi Özel Sayı, 62-67, Ankara.
 • Karaca, A., Arcak, S. 1999. Bazı tarımsal atıkların üreaz enzim aktivitesi, azot mineralizasyonu ve bazı toprak özellikleri üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 20:13, 94-107.
 • Karaca, A. 2001. Afşin-Elbistan Termik Santralı Emisyonlarının Çevre Topraklarının Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7 (1): 95-102.
 • Karaca, A. Haktanır, K. 2000. Arıtma Çamurlarının Toprakta Alınabilir Kurşun ve Dehidrogenaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri. A.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi, 6:3; 13-19.
 • Gürkan, M.O., R.Ay, 1993. Biyolojik Mücadele ve Sorunları. Çiftçi ve Köy Dünyası: 98: 17-18.
 • Gürkan,M.O., N.Kılınçer. 1987. Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata Say) (Col.: Chrysomelidae)’nin Diyapoz Döneminde Önemli Fizyolojik Değişimler Üzerinde Araştırmalar. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi. Cilt 11(3): 517-536.
 • Gürkan,M.O., Velioğlu,s.,Ay.R,Uğurlu,s.,Erdoğan,C.,İnceoğlu,B.2000. Akdeniz Bölgesi pamuk ekiliş alanlarında çoklu direnç yönetimi.TARP,Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Simpozyumu. 26 - 27 Ekim 2000 , TÜBİTAK,Ankara
 • YAVUZCAN YILDIZ, H. ve KARASU, A.Ç. 2001. Formalin Bakırsülfat ve Glacial Asetikasit Uygulamalarının Tilapia Balıklarının (Oreochromis niloticus L.1758) Hemotokrit ve Plazma Glukoz Seviyelerine Etkileri – Stres Açısından Değerlendirilmesi (The effects of formalin, cupper sulphate and glacial acetic acide on hematocrit and plasma glucose levels of tilapia Oreochromis niloticus L.1758) with particular references to stress. (. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 04-06 Eylül 2001, Hatay.
 • YAVUZCAN YILDIZ, H. ve KIRKAĞAÇ UZBİLEK, M. 2001. Çubuk Çayı’nda (Ankara) Bentik Makro - Omurgasızların Yapısı (The composition of benthic macro-invertebrate of the Çubuk River (Ankara). A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 7 (3): 54-57.
 • ÇAKIR, A., GÜRSÖZ, S. 2002. GAP alanında yetiştirilen bazı sofralık ve şaraplık çeşitlerinde farklı sulama düzeylerinin makro besin maddesi alımına etkisi üzerine bir araştırma. Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, 5-9 Ekim, 242-252 s. Nevsehir.
 • SEZEN,F., KOÇAK, C., YILDIZ, F. 2007. Protein Esaslı Yağ İkame Maddesi Kullanımının Yağsız Yoğurdun Kalitesi Üzerine Etkisi(Effect of Using Protein Based Fat Replacer on Quality Of Nonfat Yoghurt). Gıda (2007) 32 (2): 101-108.
 • Alçiçek, Z. ve Keskin, E. 2008. Yunuslar. Ziraat Mühendisliği Dergisi.350:54-56.
 • Demirci, F. “Bazı Buğday Çeşitlerinin Önemli Kök ve Kök Boğazı Hastalık Etmenleri (Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana)' ne Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi,” Tarım Bilimleri Dergisi 9 (4) 460-466 (2003)
 • Demirci, F., Ö. Hancıoğlu, “Ankara ili Çubuk ilçesi vişne ağaçlarında çiçek ve sürgün monilya hastalığı (Monilinia laxa (Aderhold & Ruhland) Honey) ile savaşım çalışmaları,” Tarım Bilimleri Dergisi 11 (2) 178-183 (2005)
 • Erözel, A.Z. , Öztürk,A ve Kadayıfçı, A., 1994. Toprakaltı Drenajında Kullanılan Drenaj Makinaları ve GAP Alanında Kullanım Olanakları. Topraksu Dergisi, 94/2, s.3-10, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , 1986. Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk Sorunları, Kültürtekniğe Giriş. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No. 996, Ankara.
 • Erözel, A.Z. ve Tokgöz, A., 1987. Yeraltısularının İzlenmesinde İzotopların Kullanılması. Radyoizotopların Tarımsal Hidrolojide Kullanılması Kurs Notları Nükleer Tarım Araştırma Merkezi, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , Birbudak, M., 1997. Türkiye'de Tarımsal Amaçlı Drenaj Çalışmaları ve Dış Kaynaklı Drenaj Projeleri. 6. Kültürteknik Kongresi, S.497-506, Ankara
 • Erözel, A.Z. , Sönmez, N., 1978. Niğde-Misli Ovası Sulama Alanında Optimum Su Kullanımı Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Diploma Sonrası Yüksek Okulu, Doktora Tez Özeti, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , 1986. Homojen Topraklarda Hooghoudt Eşitliği İle Dren Aralıklarının Hesaplanması. DSİ Teknik Dergisi, Sayı 59, S. 43-49, Ankara
 • Erözel, A.Z., 1988. Harran Ovasında Dren Aralıklarının Belirlenmesi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 39, Fasikül 1-2 den ayrı basım, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , Öztürk, A., 1989. Burgu Deliği Yöntemi İçin Geliştirilen Elektronik Su Yükselme Hızı Ölçeri. DSİ Teknik Dergisi, Sayı 68, S.29-33, Ankara
 • Erözel, A.Z., Alibiglouci, M.H., 1991. Toprakaltı Drenaj Katsayısının Tesis Maliyetine Etkisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, 1220, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , Kodal, S., Selenay, M.F., 1992. Bitki Su Tüketim Yöntemlerinin Sulama Kanalı Tesis Maliyetlerine Etkisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No. 1275, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , Orta, A.H., 1992. Tuzlu ve Sodyumlu Toprakların Islah Maliyetinin Hesaplanması. Topraksu Dergisi 1992/3, S. 11-15, Ankara
 • Erözel, A.Z. , Şaylan, L., 1992. Borlu Toprakların Islahında Biyolojik Aktuf Maddenin Kullanım Olanakları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 41, Fasikül 1-2 den ayrı basım, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , 1993. Sulama Suyu Kalitesinin Kuru Fasulye Verimine Etkisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No. 1340, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , Öztürk, A., Kadayıfçı, A., 1994. Harran Ovası Topraklarında Yıkama İhtiyaçları ve Derine Sızma Miktarının Karşılaştırılması. Topraksu Dergisi, 94/1, S. 10-14, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , Ağar, A., 1992. Sulamada Tuzlu Suların Kullanım Olanakları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No. 1255, Ankara.
 • Erözel, A. Z. , Öztürk, A., 1992. Çeltik Yetiştirilen Alanların Drenajı. IV. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi bildirileri, 24-26/06/1992, Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü S.265-275, Erzurum.
 • Erözel, A.Z. , Kabakçı, H., 1993. Kuraklık ve Bitkilerin Kuraklığa Dayanım Özellikleri. Topraksu Dergisi, 1993/1,S. 15-20, Ankara.
 • Erözel, A.Z. , Çakmak, B., 1993. Drenaj Suyunun Sulamada Kullanılması. Topraksu Dergisi, 1993/2,S.2-6, Ankara.
 • Erözel, A.Z. ,Öztürk.A,1999. Tuzlu Suların Sulamada Kullanımı ve Yönetimi, Türkiye Yük.Zir.Müh.Birliği ve Vakfı, sf.71-79 Ankara.
 • GÜNER,M.2006. Biçerdöverde Tane Kayıpları, Nedenleri Ve Giderilme Yolları. Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayın No: 71/1,19 s, Ankara
 • Karaca, A. 2001. Afşin-Elbistan termik santrali emisyonlarının çevre topraklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine etkileri. Pamukkale Üniv. Müh. Bilimleri Dergisi. 7; 95-102
 • SEZEN, F., KOÇAK, C. 2005. Sütün İnsan İmmün Sistemindeki Rolü ve Önemi. GAP 4. Kongresi. 21-23 Eylül 2005. Şanlıurfa. Kongre Kitabı. Cilt 1 s.559-563.
 • SEZEN, F., KOÇAK, C. 2006. Fonksiyonel Süt Ürünleri Teknolojisindeki Gelişmeler. Türkiye 9. Gıda Kongresi Kitabı. G.T. Derneği Yayın No:33. 89-92.
 • Özçelik,A.,O.O.Özer, 2007.Çiftçilere Yapılan Kimyevi Gübre Desteği ve Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Destekleme Ödemelerinin Değerlendirilmesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 13(1),Ankara.
 • Erpul, G. ve M. R. Çanga, “Doğal Yağışların Laboratuvar Tipi Yağışlar ile Karşılaştırılması”, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 6(1), 32-35 (2000).
 • Erpul, G. ve M. R. Çanga, “Toprak Erozyon Çalışmaları İçin Bir Yapay Yağmurlama Aletinin Tasarım Prensipleri ve Yapay Yağış Karakteristikleri”, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 7(1), 75-83 (2001).
 • ERTUNÇ, F. 1998. Rhizomania Disease of Sugar Beet in Türkiye.(7 th International Congress of Plant Pathology, 9-16 August, 1998, Edinburg, UK). Proceedings, Vol: 2 , No:1.13.15. 3.H.Çelik,G.Soylemezoğlu, F.ERTUNÇ, A.Çakır, Ş.Dursunoğlu, B.Akbas 2006. Clonal Micropropagation of Main Grape and Rootstock Varieties of Turkish Viticulture for obtaining Virus-free basic nursery stocks. Italya Vitis Kongresi.(Poster)
 • Marasalı, B., Ergül, A. 1997. Farklı tozlanma şekillerinin üzüm çeşitlerinde tane tutumu ve çekirdek oluşumuna etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, 3(1): 39-42.
 • Marasalı, B., Göktürk Baydar, N. 2001. Anaç olarak kullanılan bazı Vitis tür ve çeşitlerinin çiçek yapıları ve tozlayıcı özellikleri üzerinde araştırmalar. Turk.J.Agric.For., 25: 393-399.
 • Marasalı, B., Aktekin, A. 2003. Sulanan ve sulanmayan bağ koşullarında yetiştirilen üzüm çeşitlerinde stoma sayısının karşılaştırılması. Tarım Bilimleri Dergisi, 9(3): 370-372.
 • Marasalı,B., Pınar, M. ve Büyükkartal,N. 2005. Palynological study on the polen grains of selected Turkish grape (Vitis vinifera L.) cultivars. Turk. J. Agric. For. 29: 75-81.
 • Kunter Marasalı B. ve Keskin N. 2006. Asmalarda (Vitis ssp.) fitoaleksin üretimini etkileyen faktörler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 11(1): 79-87.
 • Marasalı, B. 2002. Türkiye bağcılığı. Karaf Magazin, 2: 38-39.
 • E. Kurum, M.E. Barış, N.Akpınar. 1992. Hatalı Kentleşmenin Tarım Topraklarına Etkisi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi. Sayı: 78 s:19-21. Ankara.
 • E. Kurum, Y. Öztan. 2001. Beynam Muhafaza Ormanı ve Yakın Çevresinin Ankara Kenti Rekreasyon Sistemi Açısından Koruma – Kullanım ve Planlama lkelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, (63-70), Ankara.
 • E. Kurum ve Diğerleri. 1991. Çim Alan Oluşumu ve Bakım Özellikleri, Çağdaş Yaşamda Çim Alanlar Semineri, Ankara.
 • E. Kurum, A. Odabaş. 1991. Ankara Kenti İçin Bir Rekreasyon Potansiyeli: Beynam Ormanı. Sempozyum, 2000'li Yıllar İçin Ankara Kentinin Açık ve Yeşil Alan Sistemi Ne Olmalı? Ankara.
 • E. Kurum, A. Çabuk, A., T. Ekşioğlu. 1994. Yüzey Madenciliğinin Çevre Yönü İçin Bilgisayar Uygulamaları. Karadeniz Teknik Üniversitesi 4. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Trabzon.
 • E. Kurum, M.E. Barış, A. Çabuk, T. Ekşioğlu. 1994. Peyzaj Mimarlığında Bilgisayar Destekli Tasarım. CAD/CAM’94 Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim Teknolojileri Sergi ve Semineri, İstanbul.
 • E. Kurum, N. Akpınar, E. Barış. 1995. Peyzaj Mimarlığı Araştırmalarında Çağdaş Teknoloji Kullanımı. TÜBİTAK, ARGE’95 Bilim ve Teknoloji Günleri. 22-23 Haziran 1995. İstanbul.
 • E. Kurum, A. Çabuk, T. Ekşioğlu. 1996. Çevre Tasarımında Bilgisayardan Yararlanma Olanakları. Çevre planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu, Ankara.
 • E. Kurum,Ş. Şahin. 1998. ArcCAD Yardımıyla Dikmen Vadisi Koruma-Kullanım Analizi. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yeni Uygulamalar, Semineri Adana.
 • E. Kurum. 1998. Bir Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı Olarak ArcCAD. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yeni Uygulamalar, Semineri Adana.
 • E. Kurum. 2000. Peyzaj Planlama ve Tasarımında Coğrafi Bilgi Sistemleri. Peyzaj Mimarlığı Kongresi-2000, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Ankara.
 • E. Kurum, Ş. Şahin. 2000. Su Havzalarının Yönetiminde Peyzaj Değeri Yüksek Alanların Saptanması: Bitki Örtüsü Toprak Koruma Derecesi Analizi. “2000’li Yıllarda Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı”, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Ankara.
 • Çelem, H., Cengiz, T., Kılıç, N., 2000. Cumhuriyetten günümüze yol ağaçları. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 19-21 Ekim, Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • Çelem, H., Kalem, S., 2000. Doğal ve kültürel değerlerin korunabilmesi için turizm potansiyelinin belirlenmesinde bir yöntem yaklaşımı. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 19-21 Ekim, Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • Çelem, H., Haleplioğlu, N., 1988. Gürültü önlenmesinde bitkisel materyalin rolü ve önemi. 13-16 Ekim Çevre Sempozyumu, Elazığ.
 • Çelem, H., Dilek, F., 1988. Atık yığınlarının doğaya tekrar kazandırılması. 13-16 Ekim Çevre Sempozyumu, Elazığ.
 • Çelem, H., Başal, M., 1987. Süs ve çalıların kap içinde üretiminin fidancılık tekniği ve çevre düzenleme açısından önemi. Türkiye 1. Fidancılık Sempozyumu Bildiriler Özet Kitabı, s. 46, Tokat.
 • Çelem, H., Başal, M., 1987. Süs ve çalıların kap içinde üretiminin fidancılık tekniği ve çevre düzenleme açısından önemi. Türkiye 1. Fidancılık Sempozyumu Bildiriler Özet Kitabı, s. 46, Tokat.
 • Çelem, H., Başal, M., 1987. Süs ve çalıların kap içinde üretiminin fidancılık tekniği ve çevre düzenleme açısından önemi. Türkiye 1. Fidancılık Sempozyumu Bildiriler Özet Kitabı, s. 46, Tokat.
 • Çelem, H., 1986. İç Anadolu bölgesinde killi karayolu şevlerinin tahkimatı için canlı çitlere uygun bitki türlerinin saptanması üzerine bir araştırma. Almanca sunulmuş bildiri.
 • Çelem, H., Perçin, H., 1984. Yabancı ot mücadelesi. Serada Üretim Dergisi, Sayı: 9, Ankara.
 • Çelem, H., 1984. Türkiye kesme çiçek üretim potansiyeli ve sorunları. Serada Üretim Dergisi, Sayı: 10, Ankara.
 • Çelem, H., 1984. Türkiye kesme çiçek üretim potansiyeli ve sorunları. Serada Üretim Dergisi, Sayı: 10, Ankara.
 • Çelem, H., Perçin, H., 1984. Milli saray bahçelerindeki anıt niteliğindeki ağaç varlığının bakım, onarım ve yenileme teknikleri. Milli Saraylar Sempozyumu Bildirileri Kitabı, s. 117-123, İstanbul.
 • Çelem, H., Yazgan, M., 1984. Kent içi yol ağaçlamaları. Zion, R.L.’ den çeviri.
 • Çelem, H., Arslan, M., 1984. İç mekan bitkilerinde bazı özel uygulamalar. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, 1984/2, Ankara.
 • Çelem, H., Arslan, M., 1984. İç mekan bitkilerinde bazı özel uygulamalar. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, 1984/1, Ankara.
 • Çelem, H., Arslan, M., 1984. İç mekan bitkilerinde genel bakım esasları. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, 1984/2, Ankara.
 • Çelem, H., Arslan, M., 1984. İç mekan bitkilerinde genel bakım ilkeleri. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, 1984/1, Ankara.
 • Çelem, H., Ark., 1984. Dış mekan aydınlatması. Çeviri, Ankara.
 • Perçin, H., 1992. Peyzaj Mimarlığı'ndan, Peyzaj Mimarlığı, 1992/2 Yıl 22 Sayı 32 S 3. Ankara.
 • Perçin, H., 1991. Ankara'da Toplu Konut Bahçelerinin Açık ve Yeşil Alan Sistemi İçin Katkıları Neler Olmalıdır. Peyzaj Mimarlığı Dergisi 1991/2 S 45-47. Ankara.
 • Perçin, H., 1981. Süs Bitkileri Yetiştiriciliği İçin Damızlık Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Alınması Gereken Önlemler. Peyzaj Mimarlığı Dergisi 1981 Özel Sayı S 79-80. Ankara.
 • Perçin, H., 1979. Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Uygulamada Kullanılmaları ve Süs Bitkilerinin Köklendirilmeleri. A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Doktora Semineri No:16 26 S. Ankara.
 • Perçin, H., 1995. Peyzaj Mimarisi Derneğinden Peyzaj Mimarları Odasına, A.Ü. Çevre ve Peyzaj Mimarlığı Öğrenci Topluluğu Bülteni Yıl 4 Sayı 5. Ankara.
 • Perçin, H., 1988. Orta Refüj Düzenlemesi. T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1988 Yılı 1. Ağaçlandırma ve Erozyon Mühendisleri Toplantısı, Bakım Dairesi Başkanlığı Bakım Şubesi Müdürlüğü, Aralık 1988. S.17-20 Ankara.
 • Perçin, H., 1989. Kent İçi Yeşil Alanlar. Samsun Doğayı Koruma Derneği 4 S. Samsun.
 • Perçin, H., 1992. Mersin Kenti Açık ve Yeşil Alan Sistemi İçin Toplu Yerleşmelerin Katkıları Neler Olabilir. Mersin Kentinin Açık ve Yeşil Alan Sistemi İçin Öneriler Sempozyumu Mersin Belediyesi 1-3 Haziran 1992, Mersin.
 • Perçin, H., ve Ark. 1992. Şehirde İnsan-Yeşil-Yapı Kaynaşması. Sivas'ta Yeşil, Rekreasyon ve Sağlık Turizmi. Sivas Belediyesi S 45-48, Sivas.
 • Perçin, H., 1993. Dünü Bugünü ve Geleceği ile Atatürk Orman Çiftliği, T.M.M.O.B Ziraat Mühendisleri Odası, 8 Haziran 1993. S.74-75. Ankara.
 • Perçin, H., Arslan, M., 1995. Karayolları Şev Stabilizasyon Çalışmalarında Sukkulent Bitki Türlerinden Yararlanma, 1. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildirileri, S. 116-126, Trabzon.
 • Perçin, H., 1996. Ankara'da Bir Park Altınpark. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Orman Fakültesi Konferansları 2. Çevre Haftası Konferansları. S 15-18. Düzce.
 • Perçin, H., Baktıroğlu, E., 1997. From The Viewpoint of Landscape Architecture A Research on Determination of Principals For Protection And Using of Köyceğiz-Dalyan, XI Dünya Ormancılık Kongresi, 13-22 Ekim 1997
 • Halim, P., Tanrıvermiş, E., Akay, A., 1998. “The Story of an Urban Park in Ankara”. IFLA, International Federation of Landscape Architecture Semposium, ART and LANDSCAPE, 8-10 September 1998, Atina, Greece.
 • Percin, H., Akay, A., 2000. Plansız Kentleşme ve Sonuçları,Peyzaj Mimarlığı Kongresi 19-21 Ekim 2000 .Peyzaj Mimarları Odası,Ankara. 2000.
 • Perçin, H., Akay, A., 2000.17 Ağustos 1999 Kocaeli Depreminin Turizm ve Rekreasyon Etkinliklerine Etkisi ve Öneriler. 2000'li yıllarda Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu. A.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 24-25 Mayıs 2000. Ankara Üniversitesi Basımevi –2000.
 • Percin, H, Yılmaz, O., 2001. Yaya Bölgeleri, Peyzaj Mimarları Odası Yayınları 2001/1 . Ankara .
 • Uslu, A., 2003. “ Green As A Tool For Urban Renewal” Urban Regeneration And Urban Design. International 14th UrbanDesign And Implemntations Syposium. 28-29-30 May 2003, Mimar Sinan University faculty of Architecture Dept. Of City And Regional Planning. Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, ISBN: 975-7634- 58-1, CD kayıt Aralık 2003. MSGSÜ Matbaası, İSTANBUL.
 • Uslu, A., 2004. “ Urban Design Agenda In Europe And Turkey: An Analysis From The Landscape Architecture’s Point Of View”. Urban Design In Change. International Urban Design And Implementations Symposium. 26-28 Mayıs İstanbul. 3Rd International Urban Design Congress. Mimar Sinan Fine Art University, Faculty of Agriculture, Department of City and Regional Planning.ISBN 975- 6264-02-0, MGSÜ matbaası, İSTANBUL.
 • Uslu, A., Cengiz, T., Kiper, D., 2004.” Avrupa’da ve Türkiye’de Yapılan Kırsal Planlama Çalışmalarında Peyzaj Mimarlığı’nın Yeri”. 25- 27 Kasım 2004 Peyzaj Mimarlığı 2. Kongresi, Ülkemizde Peyzaj Mimarlığında 1954- 2004 Yıl. Peyzaj Mimarları Odası yayını, Liman tanıtım, İSTANBUL.
 • Uslu, A., 2005.” Yaşlılıkta Yaşam Kalitesi ve Sosyal Etkileşimin sağlanması İçin Dış Mekan Tasarımının Rolü”. 16-19 Kasım 2005 , 3. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık fakültesi, Okullar Yayınevi, ISBN: 975- 00591-07 . İZMİR.
 • Uslu, A., Kiper, T., 2005. “ Ekoturizm Faliyetleri İçerisinde Doğa Sporlarının Yeri”. 26-27 Kasım 2005, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, 3. Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu, Özet Kitabı, Onay Ajans, ANKARA.
 • Uslu, A., Erdoğan E., 2003. “ Kazdağı Milli parkının Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi”. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yayınları, Kırsal Çevre Yıllığı 2003, ISSSN1303- 9334, Dönmez Ofset ANKARA.
 • Uslu, A., Cengiz T., Kiper, T., 2004. “ Türkiye’de ve Avrupa’da Kırsal Peyzaj Planlama Çalışmaları;Avrupa Birliği Politikaları”, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yayınları, Kırsal Çevre Yıllığı 2004, ISBN975-97075-8-6, Dönmez Ofset , ANKARA.
 • Uslu, A., Kiper, T., 2005.” Kültür Turizminin Yerel Kimlik ve Peyzaj Değerlerine Etkisi”. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yayınları, Kırsal Çevre Yıllığı 2004, ISBN975-97075-8-6, Dönmez Ofset , ANKARA
 • Uslu, A., Açıksöz, S. 2007. “ Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Bir Eylem Planı örneği.” ‘. Kent ve Sağlık Sempozyumu 7-8 haziran 2007, Bursa. Bildiri Özetleri kitabı- Abstrac book. Healthy urban Planning, City and Urban Health Symposium with International Participation. Isbn 978-975-01-956-1-7. Bursa
 • Uslu, A., Gökçe Ş.,2007. “ Kentsel Dönüşüm alanlarında Konut çevresi Peyzaj Tasarımı ve sosyal Etkileşim”. Kent ve Sağlık Sempozyumu 7-8 Haziran 2007, Bursa. Bildiri Özetleri kitabı- Abstrac Book. Healthy urban Planning, City and Urban Health Symposium with International Participation. ISBN 978-975-01-956-1-7. Bursa.
 • Uslu, A. 2007. Kent Ekolojisi”. Genel ekoloji Kitabı, Nobel Yayın No: 1160, Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi yayın No: 1, Fen ve Biyoloji Yayınları Dizisi: 37, 1. Basım, Nisan 2007. ISBN 978- 9944-77-170-2, Ankara
 • Oğuz, D., “Hobi Bahçeleri ve Avrupa Ülkelerinden Örnekler”, Ekin, Sayı:14, Yıl:4, Ekim Kasım-Aralık, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayın Organı, Ekip Grafik, Ankara, s: 93-98, 2000.
 • Oğuz, D., “Dış Mekan Tasarımında Yaşlılar İçin Alınması Gerekli Önlemler”, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 1(1), Ankara, s: 35-43, 2001.
 • Oğuz, D., Erdoğan, A. R., “Ankara Kavaklıdere-Çankaya Doğal Sit Alanında Geçmişten Günümüze Gelen Ağaç Türleri Üzerinde Bir Araştırma”, Tarım Bilimleri Dergisi 8 (3), s: 248-255, Ankara Üniv. Basımevi, Ankara, 2002.
 • Oğuz, D., “Kent Parkı” Peyzaj Mimarlığı Dergisi, Eylül-Ekim, Sayı: 6, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Bölge Şubesi Yayını, İstanbul, s: 15-16, 1998.
 • Oğuz, D., “Kent Ormanlarının İşlevleri ve Kudüs Kent Ormanı”, Tabiat ve İnsan, Yıl: 34, Sayı: 4, ISSN 1302-1001, Zirve Ofset, Ankara, s: 22-27, 2000.
 • Oğuz, D., Uslu, A., Kentsel Yeşil Alanların Etkinliği, Çevre Planlama Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu, A.Ü. Basımevi, Ankara, s: 270-276, 1996.
 • Oğuz, D., Kent Parkı Planlama ve Yönetiminde Kullanıcı Araştırmaları, 9. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, MSÜ, İstanbul, 1998.
 • Oğuz, D., “Kent Ormanlarının İşlevleri ve Kudüs Kent Ormanı”, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, (21-23 Ekim), İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, 1998.
 • Oğuz, D., “Ankara Kent Parklarında Bir Kullanıcı Araştırması”, 2000’li Yıllarda Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Ankara Üniversitesi Basımevi, s: 67-73, 2000.
 • Oğuz, D., “Yaşlılık ve Kentsel Yeşil Alan Tasarımı”, I. Ulusal Yaşlılık Kongresi (10-11 Ekim), Ankara, s: 33-40, 2001.
 • Oğuz, D., “Kentsel Yeşil Alanların Yaşlı Kullanıcıların Yaşamında Yeri ve Önemi”, II. Ulusal Yaşlılık Kongresi (9-14 Nisan), Denizli, s: 361-364, 2003.
 • Oğuz, D., Avrupa Ülkelerinde Kent Ormancılığı Araştırmaları, I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, 9-11 Nisan, Bildiriler Kitabı, Genç Ofset, Ankara s:223-236, 2004.
 • Oğuz, D., Erdoğan, A. R., Ankara’nın Ender Ağaçları, Nokta Ofset, ISBN 975-97893-0-2, Ankara, 2002.
 • Oğuz, D., vd, ANKARA: Başkentin Tarihi Arkeolojisi ve Mimarisi, Ankara Enstitüsü Vakfı Yayınları 6, Ankara, 2004.
 • Oğuz, D., “Yaşlılar ve erişilebilirlik”, ed. Kalınkara V., YAŞLILIK, Odak Yayıncılık, Ankara, s: 101-117, 2004.
 • Oğuz, D., “Çevre-İnsan İlişkisinde Heykeller, Ankara Magazin, Yıl:1, Sayı: 2, Kasım, Kapital Medya, s: 38, 2001.
 • Oğuz, D., “Ankara’nın Yeni Yüzünde Neler Görmek İstiyorsunuz?”, Ankara Magazin, Yıl:4, Sayı: 30, Nisan, Kapital Medya, s: 27, 2004.
 • Yerli, Ö., S. E. Yerli, O. Uzun., 2006. "Katı Atık Depolama Alanları-Kent İlişkisi ve Peyzaj Onarım Süreci: İzmir Harmandalı Örneği", Uluslararası Katılımlı Kent ve Sağlık Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Yerli, Ö., 2000. “Çevrenin Peyzaj Mimarlığı Boyutu” Standard Dergisi, Türk Standartları Enstitüsü Yayın Organı, yıl:39, sayı 463, Temmuz 2000, sf:51-55, Ankara.
 • Yerli Ö, S. G. Okullu, B. O. Ayoğlu, 2003. “TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Öğrenci Üye Komisyonu ve PEMÖT”, Peyzaj Mimarlığı Dergisi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayın Organı, sayı:1, sf 84,85
 • Yerli Ö, L. Uçkaç, Z. Ünver, E. Boyacı, S.Sözeri., 2003. “Bir Sempozyumun Ardından – PEMÖT 2. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Öğrenci Sempozyumu”, Portfolyo Yapı Tasarım Yaşam Dergisi, sayı:3, sf 28,29, Ankara.
 • Yerli, Ö. B. O. Ayoğlu, L. Uçkaç, C. Üsküp, 2003. "Küreselleşme ve Çevre”, 6. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu, Sözlü Sunum, Mersin.
 • Yerli, Ö., 2002. “Nasıl Bir Peyzaj Mimarlığı Eğitimi”, 1. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Öğrenci Sempozyumu, Sözlü Sunum, İzmir.
 • Yerli, Ö., 2002. “Çevre ve Eğitim”, 5. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu, Sözlü Sunum, Trabzon.
 • Yerli, Ö., 2000. “Çevrenin Peyzaj Mimarlığı Boyutu”, Üniversite ve Kent Konuşuyor Sempozyumu, Sözlü Sunum, Ankara.
 • Yerli, Ö., S. E. Yerli, 2004. "EKOTOPYA - Böyle Bir Dünya Mümkün Mü?" 7. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu, Sözlü Sunum, Erzurum.
 • Özçelik,A.,O.O.Özer, 2007.Çiftçilere Yapılan Kimyevi Gübre Desteği ve Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Destekleme Ödemelerinin Değerlendirilmesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 13(1),Ankara.
 • Saygın, D.S., M.Yüksel 2008. Ankara İmrahor Vadisi ve Yakın Çevresinin Tarımsal Kullanıma Uygunluk Sınıflarının Belirlenerek Haritalanması Tarım Bilimleri Dergisi 2008, 14 (2) 108-115 Ankara.
 • Alçiçek, Z. Yaz, Y. ve Karakaya, G. 2006. Yersinia ruckeri ile Enfekte Edilen Aynalı Sazan (Cyprinus carpio)’ nın Bazı Kan Parametrelerinin İncelenmesi. Muğla Üniversitesi 3. Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu, s. 10, 22-24 Mayıs, Muğla, Türkiye.
 • Karaca, A., Türkmen, C., Arcak, S., Haktanır, K., Topçuoğlu, B., Yıldız, H. 2009. Çayırhan termik santralı emisyonlarının yöre topraklarının bazı ağır metal ve kükürt kapsamlarına etkilerinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 1 (1): 17-25.
 • Külekci Ö.C., Belkayalı N. 2009. Madencilik Çalışmaları Sonrası Onarım Sürecinde Püskürtmeli Bitkilendirme İşlemi (Hydroseeding) Kullanımı. Madencilik ve Çevre Sempozyumu,309-314 s.,Ankara
 • Z. Gülen, 2007. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Çevresel Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3. Öğrenci Kongresi, 107-113 s., Ankara.
 • Arslan, M., Perçin, H., Barış, M.E., Kurum, E., 1988. Kıyı Erozyonu Sorunları ve Bazı Koruma Yöntemleri. Fırat Havzası Birinci Çevre Sempozyumu Tebliğ Özetleri. Elazığ.
 • Barış, M.E., Koç, N., 1997. Ankara Kentinde Hava Kirliliği Sorunun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. Cilt:3, Sayı:2, Sayfa: 1-8. ISSN: 1300-7580.
 • Baris M. E., Şahin, Ş., 1991. Ankara Kenti Yol Ağaçlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri. Peyzaj Mimarlığı Dergisi, Sayı:30-91/2.Yıl: 21. s.55-58.
 • Barış, M.E., 1992. Yeşil Alanlarda Basamak Düzenleme İlkeleri. Peyzaj Mimarlığı Dergisi, Sayı:32-92/2.Yıl: 22. s.10-15.
 • Barış, M.E., 1998. Açık ve Yeşil Alanların Hava Kirliliğine Etkisi. Bilim ve Teknik, Ağustos 1998, Sayı: 369, Sayfa: 92-94. ISSN: 977-1300-3380. TÜBİTAK.
 • Barış, M.E., 2004. Karayollarının Çevresel Etkileri ve Kontrolü. Kırsal Çevre Yıllığı, Sayfa: 59-78. ISSN 1303-9334.Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği.
 • Barış, M.E., 2005. Kent Planlaması, Kent ekosistemi ve Ağaçlar. Planlama, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 2005/4, Sayfa156-163. ISSN 1300-7319.
 • Barış, M.E., 2006. Doğal Bitkilerimiz. Bilim ve Teknik, Mart 2006, Sayı 460, Sayfa 81. ISSN: 977-1300-3380. TÜBİTAK.
 • Barış, M.E., 2006. Kent Yaşamındaki Sorunların Çözümünde Ağaçların Gücü. Bilim ve Teknik, Ağustos 2006, Sayı 465, Sayfa 78. ISSN: 977-1300-3380. TÜBİTAK.
 • Barış, M.E., Uslu, A., 2006. Ekokent ve Türkiye. Bilim ve Teknik, Ekim 2006, Sayı 467, Sayfa 56. ISSN: 977-1300-3380. TÜBİTAK.
 • Barış, M.E., 2007. Kurakçıl Peyzaj, Bilim ve Teknik, vol.478, pp.24-26, TÜBİTAK.
 • Barış, M.E., 2007. Kuraklık Peyzajı Çözümleri, Peyzaj Düzenlemelerinde Suyun Etkili Kullanımı. PeyzajOrg, Türkiye’nin Peyzaj Mimarlığı Portalı. http://peyzaj.org/
 • Barış, M.E., 2007. Sarıya Bezenen Kentlerimizi Kimler ve Nasıl Yeniden Yeşertebilir. http://www.peyzajmimoda.org.tr/genel/
 • Barış, M.E., 2007. Yeni dönem peyzaj anlayışı “Xeriscape". Floraburada. www.floraburada.com
 • Barış, M.E., 2008. Doğal Bitkilerimiz. EKOSES.com, Ekolojik Yaşam Portalı. www.ekoses.com
 • Barış, M.E., 2008. Peyzaj Düzenlemesinde Suyun Etkin Kullanımı. www.hanemiz.com
 • Barış, M.E., Erdoğan, R., 1997. Park ve Bahçeler için Bakım ve Onarım El Kitabı. Park ve Bahçeler için Bakım ve Onarım El Kitabı. Sayfa:5- 28. MESA. Aralık 1997. ISBN: 975-94556-0-9.
 • Barış, M.E., Erdoğan, R., Dilaver, Z., 1997. Bitki Materyali (Ağaç, Ağaçcık, Çalı ve Yerörtücüler). Park ve Bahçeler için Bakım ve Onarım El Kitabı. Sayfa:5- 28. MESA. Aralık 1997. ISBN: 975-94556-0-9.
 • Barış, M. E., Yazgan M.E., Erdoğan, E., 2003. Çatı Bahçeleri. SASBÜD Yayınları, Yalova. TMMOB, 2006. “2B” Sorunu Gerçekler-Öneriler. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Nisan 2006, ISBN 9944-120-7.
 • Yavuzcan ve ark. 2010. TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15. Ocak, Ankara
 • teknik kongre
 • Külekci, Ö.C. 2009 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Arasında Jeotermal Enerjinin Yeri ve Türkiye Açısından Önemi. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi. 83-91 s.
 • Barış, M.E., Kurum, E., 1992. Bilgisayar Destekli Tasarım; Mersin Kenti Açık ve Yeşil Alan Planlamasına Katkıları. Mersin Kentinin Açık ve Yeşil Alan Sistemi İçin Öneriler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitapçığı. Mersin.
 • Barış, M.E., Kurum, E., 1992. Bilgisayar Destekli Peyzaj Tasarımı (AutoCAD Kullanarak) ve Uzaktan Algılama. Bilgisayar Destekli Çevre Tasarımı ve Uzaktan Algılama Semineri. Ankara.
 • Barış, M.E., Karadeniz, N., Kurum, E., 1994. Peyzaj Mimarlığında Uzaktan Algılama Metodlarının Kullanılması. II. Uzaktan Algılama ve Türkiye’deki Uygulamaları Semineri Bildiri Kitapçığı s. 288-289. Bursa.
 • Barış, M.E., 1995. Ankara Hava Kirliliği Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler. Türkiye İkinci Arc/Info ve Erdas Kullanıcı Grubu Toplantısı. Ankara.
 • Barış, M.E., Çabuk, A. Ekşioğlu, T., 1995. Yaşanabilir Bir Yerleşmede Yaşam Kalitesi Kriteri Olarak Açık-Yeşil Alanların ve Yapı Çevrelerinin İstatiksel Olarak Değerlendirilmesi. Türkiye İkinci Arc/Info ve Erdas Kullanıcı Grubu Toplantısı. Ankara.
 • Barış, M.E., 1995. Sürdürülebilir Kentsel Planlamaya Morfolojik-Klimatolojik Yaklaşım ve Hava Kirliliği İlişkisi.5.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı. Ankara.
 • Barış, M.E., 1996. Kent Morfolojisi ve Klimatolojisinin Hava Kalitesi Üzerine Etkileri. A.Ü. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III. Coğrafya Sempozyumu 21. Yüzyıla Doğru Türkiye. Bildiri Özetleri. A.Ü. Basımevi. Ankara.
 • Barış, M.E., Şahin, Ş., 1996. Erozyon Riski Taşıyan Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımı İle Saptanması. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tarım ve Çevre İlişkileri Sempozyumu “Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı” Bildiri Kitabı. Mersin.
 • Barış, M.E., 1998. Alan Kullanım Planlamasında AutoCAD MAP R2’nin Kullanımı ve Bir Örnek Çalışma. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yeni Uygulamalar Semineri Bildiri Kitabı, s. 35-41. 16 Haziran 1998, Çukurova Üniversitesi. Adana.
 • Barış, M.E., Barış, G., 2000. Ankara’da Yol Ağaçları ve Sorunlar. 2000’li Yıllarda Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2000. Ankara.
 • Barış, M. E., 2002. Yeşil Alan Uygulamalarında Doğal Bitki Örtüsünden Yeterince Yararlanıyormuyuz? 2.Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 22-24 Ekim 2002, Antalya.
 • Barış, M.E., 2006. Kıyı Alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik Arayışı. Başkent Mekan Günü Panel ve Arama Konferansı. 02 Haziran 2006.Sayfa:65-78. ISBN: 9944-5488-0-4. Mekander, Ankara.
 • Barış, M.E., 2007. Ankara Yeşil Alan Master Planına Eleştirel Bakış Ankara Kent Sorunları Sempozyumu, 29-30 Kasım 2007, T.M.M.O.B. İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu, Ankara.
 • Barış, M.E., 2009. Su Etkin Peyzaj Düzenleme. I.Ulusal Ekoloji Ve Çevre Öğrenci Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu (Beykuş), 28/31 Temmuz 2009, Beytepe/Ankara.
 • Alçiçek, Z. ve Bekcan, S. 2010. Kekik bitkisi (Thymus vulgaris) ile tütsülenmiş alabalık (Oncorhynchus mykiss)'ta duyusal parametre değişimleri. Ziraat Dünyası Dergisi, 512:62-63.
 • Alçiçek, Z. ve Bekcan, S. 2009. Farklı sıvı tütsülerin buzdolabı koşullarında depolanan vakum paketlenmiş gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) filetoları üzerine duyusal kalite açısından etkileri. Ziraat Mühendisliği Dergisi. 353:18-21.
 • Alcicek, Z. and Atar, H.H. 2010. The Effects of Thyme (Thymus vulgaris) On Liquid Smoked Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Fillets During Chilled Storage. Journal of New World Sciences Academy. (Submitted)
 • Karaca, A., Turgay, C., Tanrıvermiş, H. 2010. Türkiye Koşullarında Kömür Yakıtlı Termik Santrallerin Çevre-İnsan Sağlığına Olan Olumsuz Etkilerinden Dolayı Kamulaştırma Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı Kamu Yatırımları İçin Arazi Edinimi Ve Kamulaştırma Sorunları Sempozyumu. 14-18 Haziran, 2010, Ankara.
 • Karaca, A. Turgay, O.C. Türkiyede Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığından Kaynaklanan Afetler. TÜRKİYE’NİN AFET RİSK YÖNETİMİ ONÜÇÜNCÜ YUVARLAK MASA TOPLANTISI 14 OCAK 2011, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi
 • Evsahibioğlu, A.N., 1993. Görüntü İşleme Teknikleri. TÜBİTAK- Marmara Araştırma Merkezi Uzay Bilimleri Teknolojisi Bölümü, 1.Temel Uzaktan Algılama Kursu Ders Notları, 3-7 Mayıs 1993, s. 142-176, Gebze-Kocaeli. (Teksir)
 • Kazaz, S., 2010. Kesme Gül Yetiştiriciliğinde Hızlı Bir Çoğaltma Tekniği: Aşılı Çelikle Çoğaltma (Mandal Aşı). IV. Süs Bitkileri Kongresi, s:416-422, 20-22 Ekim, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erdemli, Mersin.
 • Kazaz, S., Karagüzel, Ö., Aydınşakir, K., Kaya, A.S., 2010. Topraksız Kültürde Kesme Gül Yetiştiriciliği. IV. Süs Bitkileri Kongresi, s:622-631, 20-22 Ekim, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erdemli, Mersin.
 • Kazaz, S., Aşkın, M.A., 2003.Kesme Gül Yetiştiriciliğinde Eğme-bükme Budama Tekniği. IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 8-12 Eylül 2003, s: 516-518, Antalya.
 • Kazaz, S., Aşkın, M.A., Tekintaş, F.E. 2003.Kesme Çiçeklerde Hasat Sonrası Ömrü Arttıran Uygulamalar. IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 8-12 Eylül 2003, s: 519-522, Antalya.
 • Kazaz, S., Özzambak, E., 2002.Glayölde Korm (Soğanımsı Gövde) Büyüklüğünün Çiçek Verimi ile Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 22-24 Ekim 2002, s:234-241, Antalya.
 • Kazaz, S., Özzambak, E., 2002.Örtüaltı Glayöl Yetiştiriciliğinde Kormlara Uygulanan Soğuklama İşlemlerinin Erkencilik, Çiçek Kalitesi ve Vazo Ömrüne Etkileri, II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 22-24 Ekim 2002, s: 148-157, Antalya.
 • Kazaz, S., Kelen, M., 1999.Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)'nde Hasat Saatleri ve Bekletme Sürelerinin Yağ Miktarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, s:1042-1046, Ankara.
 • Kazaz, S., Yılmaz, S., Tekşam, İ., Ünlü, A., Devran, Z., Zengin, S., Çelik, İ., Öztop, A., Arı, N., Göçmen, M., Aydınşakir, K., Fırat,A.F., Aktaş, A., 2008. İyi Tarım Uygulamaları Işığında Karanfil Yetiştiriciliği. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, I. Baskı, Antalya. ISBN 978-975-407-253-2.
 • Kazaz, S., 2008. Kesme Çiçeklerde Hasat Sonrası İşlemler. Standard, Ekonomik ve Teknik Dergi. Y/47, N/555, s:67-73, Ağustos 2008, Ankara.
 • Kazaz, S., 2006. Kesme Çiçek Türlerini Tanıyalım: KARANFİL. Çiçek Vizyon, Yıl:1, Sayı:2, Ekim 2006.
 • Kazaz, S., 2006. Kesme Çiçek Türlerini Tanıyalım: GÜL-1. Çiçek Vizyon, Yıl:1, Sayı:3, Kasım 2006.
 • Kazaz, S., 2006. Kesme Çiçek Türlerini Tanıyalım: GÜL-2. Çiçek Vizyon, Yıl:1, Sayı:4, Aralık 2006.
 • Kazaz, S., 2007. Kesme Çiçek Türlerini Tanıyalım: KRİZANTEM-1. Çiçek Vizyon, Yıl:2, Sayı:5, Ocak 2007.
 • Kazaz, S., 2007. Kesme Çiçek Türlerini Tanıyalım: KRİZANTEM-2. Çiçek Vizyon, Yıl:1, Sayı:6, Şubat 2007.
 • Kazaz, S., 2007. Kesme Çiçek Türlerini Tanıyalım: GYPSOPHILA. Çiçek Vizyon, Yıl:2, Sayı:8, Nisan 2007.
 • Kazaz, S., 2007. Kesme Çiçek Türlerini Tanıyalım: GERBERA. Çiçek Vizyon, Yıl:2, Sayı:7, Mart 2007.
 • Kazaz, S., 2007. Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinde Topraksız Kültür. Çiçek Vizyon, Yıl:2, Sayı:9, Mayıs 2007.
 • Kazaz, S., 2008. Kesme Çiçeklerde Hasat Sonrası İşlemlerin Vazo Ömrü ve Kalite Üzerine Etkileri. Çiçek Vizyon, Yıl:3, Sayı: 28, Aralık 2008.
 • Kazaz, S., 2006. Isparta'da Yayla Şartlarında Kesme Çiçek Yetiştiriciliği. Çiçek Vizyon, Yıl:1, Sayı:1, Eylül 2006.
 • Kazaz, S., 2004. Isparta Gülü (Rosa damascena Mill.)'nün Orijini ve Botanik Özellikleri. Gülbirlik Rosense Dergisi, Sayı:1, Kasım-Aralık 2004.
 • Kazaz, S., 2005. Yöremizde Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.) Bahçelerinde Yıl Boyunca Yapılması Gereken Kültürel İşlemler-1. Gülbirlik Rosense Dergisi, Sayı:2, Ocak-Şubat 2005.
 • Kazaz, S., 2005. Yöremizde Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.) Bahçelerinde Yıl Boyunca Yapılması Gereken Kültürel İşlemler-2. Gülbirlik Rosense Dergisi, Sayı:3, Mart-Nisan 2005.
 • Karaca, A., Öztürk, HS., Bayramin, İ., Erpul, G., Suiçmez, B. 2008. Küresel ısınma ve ülkemiz tarımına etkisi, Türk Tarım dergisi, sayı: 179.
 • Karaca, A., Türkmen, C., Arcak, S., Haktanır, K., Topçuoğlu, B., Yıldız, H. 2009. Çayırhan termik santralı emisyonlarının yöre topraklarının bazı ağır metal ve kükürt kapsamlarına etkilerinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 1 (1): 17-25.
 • HALLORAN N., AKAN S. 2010. Bazı Sebzelerde Bulunan Antikanserojenik Bileşikler. VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu. 1, 355-359 .Van
 • HALLORAN, N., DEMİR, K., TUNA GÜNEŞ, N., ÇAVUŞOĞLU, Ş., DOĞAN, E. 2006. Muş Lalesi’nin (Tulipa sintenisii Baker) Soğukta Muhafazası. III.Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, ISBN 975-7989-24-X, Antakya, 514-522.
 • HALLORAN, N., KASIM, M.U., KASIM, R., 2000. Yaprak Varlığı ve Ambalajlamanın Tatlı Mısırın Hasat Sonrası Kalitesine Etkileri, III. Sebze Tarımı Sempozyumu, 11-13 Eylül 2000, Isparta, Bildiri Kitabı, s: 269-273
 • HALLORAN N, ERTEKİN N, KASIM M U, YANMAZ R, KARAKAYA A. 2000. Parçalı karnabaharların hasat sonrası fizyolojisi ve soğukta muhafazası. III. Sebze Tarımı Sempozyumu, 11-13 Eylül 2000, Isparta, Bildiri Kitabı, s: 269-273.
 • HALLORAN, N., ERTEKİN, N., YANMAZ, R., KASIM, M.U., KARAKAYA, A. 1999. Karnabaharın Soğukta Muhafazası. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, s: 137-141.
 • HALLORAN, N., YANMAZ, R., KASIM, M.U. ve ÇAĞIRAN, R. 1997. Havuçta Hasat Öncesi Maleik Hidrazid Uygulamalarının Köklenme ve Filizlenmeye Etkisi. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu. Sayfa: 169-174. 21-24 Ekim 1997, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova.
 • HALLORAN,N., KASIM, M.U.,ÇAĞIRAN, R.ve ERCAN, R.1997.Mantarda (Agaricus bisporus) Hasat Sonrası Yüzey Kaplamanın Soğukta Muhafaza Süresine Etkisi. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu. Sayfa:289-294. 21-24 Ekim 1997, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova.
 • HALLORAN, N., KASIM, M.U., ÇAĞIRAN, R. and KARAKAYA, A. 1997. The Effect of Postharvest Treatments on Storage Duration of Cantaloupes. Proceedings I st Int. ISHS Symp. on Cucurbits, Eds. K. Abak and S. Büyükalaca, Acta Hort., p: 207-212.
 • HALLORAN, N., ÇAĞIRAN, R. ve KASIM, M.U. 1996. Sebzelerde Hasat Sonrası Üşüme Zararı. GIDA. 21(5): 359-366.
 • HALLORAN, N., KASIM, M.U. 1996. Mantarın (Agaricus bisporus) Hasat Sonrası Fizyolojisi ve Muhafazası. Türkiye 5. Yemeklik Mantar Kongresi, 5-7 Kasım 1996, Atatürk Bahçe Kült.Merkez Araş.Enst., YALOVA, s:296-306.
 • HALLORAN, N., DEMİR, K ve KASIM, M.U. 1996. Başsalata Muhafazasında Farklı Ambalaj Materyallerinin Etkileri. Türkiye I. Ulusal Sebzecilik Simpozyumu, 7-10 Mayıs 1996, Şanlıurfa, s:302-308.
 • HALLORAN, N., YANMAZ, R. ve KASIM, M.U. 1995. Havucun Hasat Sonrası Fizyolojisi ve Soğukta Muhafazası. STANDART, Havuç Özel Sayısı, Yıl:34, s: 29-35
 • HALLORAN, N., DEMİR, K ve KASIM, M.U. 1995. Farklı İçerikte Yaprak Gübresi Uygulamalarının Domatesin Verim ve Muhafaza Süresine Etkileri. BAHÇE, 24(1-2):19-26
 • HALLORAN, N. 1995. Pleurotus sajor-caju Mantar Türünün Kontrollü Atmosferde Muhafazası. GIDA, 20(5):327-333.
 • HALLORAN, N., YANMAZ, R., KASIM, M.U. ve ÇAĞIRAN, R. 1995. Farklı Ambalaj Materyallerinin Biberin (Capsicum annum L. var. longum) Soğukta Muhafazasına Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi: 1(1):1-6.
 • HALLORAN, N. 1995.Postharvest Quality Changesof Mushrooms (Agaricus bisporus): Comparison of Intact and Sliced Mushroom. GIDA, 20(2):85-89.
 • HALLORAN, N., YANMAZ, R., KASIM, M.U. 1995. Farklı Ambalaj Materyallerinin Hıyarın Soğukta Muhafazasına Etkileri. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Cilt II: Sebze-Bağ-Süs Bitkileri, Ç.Ü.Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl., Adana, s:168-172.
 • TUNCEL, N. ve AĞAOĞLU, Y.S. 1992. Kültür Mantarı (Agarcus bisporus)’nın Soğukta Muhafazası Üzerine Farklı Ambalaj Kombinasyonlarının Etkileri. Türkiye 4. Yemeklik Mantar Kongresi, 2-4 Kasım 1992,Cilt II:45-54. Yalova.
 • TUNCEL, N., AĞAOĞLU, Y.S. 1992. Kültür Mantarı (Agaricus bisporus)'nın Soğukta Muhafazası Üzerine Farklı Film Materyallerinin Etkileri. Türkiye 4. Yemeklik Mantar Kongresi, Cilt II: 35-44. Yalova.
 • TUNCEL, N. ve AĞAOĞLU, Y.S. 1992. Farklı Depolama Sıcaklıklarının Mantarın (Agaricus bisporus) Kalite Parametrelerine Etkileri. Türkiye 4. Yemeklik Mantar Kongresi, Cilt II: 26-34. Yalova.
 • TUNCEL, N., YANMAZ, R. AĞAOĞLU, Y.S. 1992. Domatesin Soğukta Muhafazası Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Cilt II: Sebze-Bağ-Süs Bitkileri, 13-16 Ekim 1992, İzmir, s:283-287.
 • TUNCEL, N., AĞAOĞLU, Y.S. 1992. Kültür Mantarı (Agaricus bisporus)’nın Kontrollü Atmosferde Muhafazası Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Cilt II: Sebze-Bağ-Süs Bitkileri, 13-16 Ekim 1992, İzmir, s:263-267.
 • TUNCEL, N., YANMAZ, R., AĞAOĞLU, Y.S. 1991. Domatesin Derim Sonrası Fizyolojisi ve Soğukta Muhafazası Üzerinde Araştırmalar: I. Farklı Olgunluk Devrelerinde Yapılan Derimin Olgunlaşma Sırasındaki Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. GIDA 16(2):131-137.
 • TUNCEL, N., KÖKSAL A.İ. 1986. Bazı Elma ve Armut Çeşitlerinde Derim Öncesi, Derim ve Muhafaza Sırasında Meyvenin Solunumu ile Diğer Bazı Fizyolojik Olaylar Arasındaki İlişkiler. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yıllığı-1986, Cilt:36, Fasikül 1’den Ayrıbasım.
 • Ozupek, O. 2011. Dünya ve Türkiye'de Elma Üretimindeki Son Durum. Foreign Trade & Agricultural Strategies Symposium, Kilis.
 • Sarıkamış G. 2012. Tarlada Sırık Domates Yetiştiriciliği. Tarım Türk Dergisi. 33:14-16.
 • Çetin, T., Deveci, O., Sezgin, E. (2003) Süt ve süt ürünlerinde aflatoksin M1.Gıda Teknolojisi, 4, 42-48.
 • Çetin, T.,Gürsoy, A., Deveci, O., Sezgin, E. (2005) Ankara piyasasında satışa sunulan Kaşar peynirlerinin aflatoksin M1 içeriklerinin belirlenmesi.Gıda Teknolojisi, 9, 93-95.
 • Şanlı, T., Sezgin, E., Şenel, E., Benli, M. (2011) geleneksel yöntemle Ayran üretiminde transgluminaz kullanımının Ayranın nitelikleri üzerine etkileri. Gıda, 36 (4), 217-224.
 • M. Akkurt, K. Karataş, A. Çakır, G. Söylemezoğlu. 2011. Bağcılıkta İyi Tarım Uygulamaları. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 04-08 Ekim 2011, Şanlıurfa
 • Kazaz, S., 2011. Karanfil Nasıl Yetiştirilir?. Çiçek Vizyon, Yıl: 6, Sayı:54, Kasım-Aralık 2011.
 • Kazaz, S., 2012. Türkiye’nin Doğal Bitki Zenginliği: Kesme Yeşillikler. Çiçek Vizyon, Yıl: 6, Sayı:55, Ocak-Şubat 2012.
 • Kazaz, S., 2010. Kesme Çiçek Anthurium (Anthurium andreanum) Yetiştiriciliği. Çiçek Vizyon, Yıl: 5, Sayı: 48, Kasım-Aralık 2010.
 • Kazaz, S., 2009. Ağlayan Gelin; Ters Lale (Fritillaria imperialis L.)’yi Tanıyormuyuz?. Çiçek Vizyon, Yıl: 4, Sayı:29, Ocak 2009.
 • Kazaz, S., 2009. Kesme Gül Yetiştiriciliğinde Yeni Bir Aşılama Tekniği: Mandal Aşı (Stenting). Çiçek Vizyon, Yıl: 6, Sayı:51, Mayıs-Haziran 2011.
 • Kazaz, S., 2011. Türkiye'de Kesme Çiçek Üretimi ve Ticareti. 2011 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No:144, s:51-56.23-30 Eylül 2011, Denizli.
 • D1. Özdemir, A., Çorakçı, M. “Ankara Okul Bahçelerinin Katılımcı Yöntemle Yenilenmesi,” Milli Eğitim Dergisi, 186 (2010).
 • D2. Özdemir, A., “Peyzaj tasarımında yağmur suyu denetimi,” Peyzaj Mimarlığı Dergisi, 2009/1: 77-89 (2009).
 • D3. Özdemir, A., Yılmaz, O.,“İlköğretim okulları bahçelerinin çocuk gelişmi ve sağlıklı yaşam üzerine etkilerinin incelenmesi,” Milli Eğitim Dergisi, 181: 121-130 (2009).
 • E1. Özdemir, A. “Tasarım eğitiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında proje derslerine öğrenci gözüyle bakış,” Peyzaj Mimarlığı III. Kongresi, Bildiriler Kitabı, Antalya, sf. 371-380, 2007.
 • E2. Özdemir, A., “Ekolojik mimaride doğal araziye uyumlu tasarım örnekleri ve mimarlık-peyzaj mimarlığı ilişkileri,” Ekolojik Mimarlik ve Planlama Ulusal Sempozyumu, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya, sf. 240-244, 2007.
 • E4. Özdemir, A., “Araştırma, Eğitim ve Uygulama Üçgeninde Peyzaj Mimarlığı Eğitimine Bir Bakış,” TMMOB Peyzaj Mimarları Odası II. Kongresi, Ankara, sf. 27-34, 2004.
 • E10. Özdemir, A., “Sürdürülebilir kentsel çevreler ve çevresel psikoloji,” Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Mersin, sf. 158, 2007 (Sözlü Bildiri).
 • U.Yegül., U.Türker. 2012. Tarımda kullanılan sensör teknolojilerinin geleceği. Otomasyon Dergisi. Vol.4, sayı: 238, sayfa:240-246, İstanbul.
 • U.Yegül, U.Türker. 2011. Tarımda Kullanılan Sensör Teknolojilerinin Geleceği. Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi. Sayfa:161-165, 20-21 Ekim 2011, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Oğuz, D. Çakcı, I. Kavas, S. 2011. Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Çevre Bilinci, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi.
 • Oğuz, D. Çakcı, I. Sevimli, G. Özgür, Ş. 2010. Yaşlı Bakım Evlerinde Dış Mekan Tasarımı, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, (1): 23-33.
 • Oğuz, D. Saygı, H. Akpınar, N. 2010. Kent İçi Endüstri Alanlarının Dönüşümüne Bir Model: İzmit/ Sekapark, Coğrafi Bilimler Dergisi CBD 8 (2), 157-167,
 • Oğuz, D. Çakcı I., (çevirenler) 2010. “Su peyzajı projeleri, Kültür ve Doğayı Buluşturmak için Peyzaj Tasarımı ve Doğal Süreçleri Nasıl Bir Araya Getirir?” Aliki-Myrto –Perysinaki (yazar), Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi. Sayı: 2
 • Oğuz, D. Çakcı I., 2010. “Kurak Peyzajlarda Su Algısı ve Değerler”, Burmil S.,Daniel T.C., Hetherington J. (yazarlar), Peyzaj Mimarlığı Dergisi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayını,Sayı:1-2 Ankara.
 • Oğuz, D., 2003. “Kentsel Yeşil Alanların Yaşlı Kullanıcıların Yaşamında Yeri ve Önemi”, II. Ulusal Yaşlılık Kongresi (9-14 Nisan), Denizli, s: 361-364.
 • Oğuz, D. 2007. Rekreasyonel Kullanım Tercihlerindeki Farklılıklar, TMMOB Ankara Kent Sorunları Sempozyumu, s. 221-224, 29-30 Kasım.
 • Oğuz, D., 2004. Avrupa Ülkelerinde Kent Ormancılığı Araştırmaları, I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, 9-11 Nisan, Bildiriler Kitabı, Genç Ofset, Ankara s:223-236.
 • Manavbaşı, İ.D., Sönmezyıldız, E., Çakmak, B., Türkiye’de Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu. 24 – 25 Mayıs 2012. İzmir.
 • Manavbaşı İ. D., Akşit C., Avcı S., 2012 Akdeniz Kıyı Şeridi İçin Inverse Distance Weighting Metodu ile Ortalama Günlük Güneşlenme Süresi Haritalarının Oluşturulması ve Sonuçların Değerlendirilmesi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu. 24 – 25 Mayıs 2012. İzmir.
 • Manavbaşı İ. D., Polat, H.E., Tokgöz. M.A., Arazi Toplulaştırması Sonrasında İşletme – Tarla Parselleri Arasındaki Uzaklık Ve Güzergah Değişimlerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Netcad Kullanıcı Konferansı Bildiriler Kitabı. s18-21. 18 Ekim 2012. Ankara.
 • Durlu,M., Ali, B., Uğur, A., 2013. Armut Zararlısı Psyllidae Türlerine Karşı Biyolojik Mücadele İmkanları. 5. Organik Tarım Sempozyumu, 225-232 s., Samsun
 • Şahinli, M.A. 2010. Yaklaşık İdeal Talep Analizi Yöntemi ile Harcama ve Fiyat Esnekliklerinin Tahmini. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 5(2), 147-159.
 • Şahinli, M.A. 2011. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi: Türkiye Pamuk Endüstrisine Bir Uygulama, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 15, 21, 237-249.
 • Şahinli, M.A. 2012. Rekabet Gücü: Türkiye Ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Canlı Hayvancılık Sektörünün Durumu, Yyü Tar Bil Derg (Yyu J Agr Scı), 22(2): 91-98.
 • Şahinli, M.A., Özçelik, A. 2012. Yoksulluk Analizi: Türkiye, Kent ve Kır10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Konya.
 • Şahinli, M.A., Şahbaz, N. 2013. Tarımda Kadın İstihdamı: Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıtlılık Durumu, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si 15 (25): 85-103, 2013 ISSN: 1309-9132.
 • Şahinli, M.A., Şahbaz, N. 2013. Türkiye’de Tarım Sektöründe Kadın İstihdam Profili, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences, 3 (1): 55-70, 2013 ISSN: 1307-1149, E-ISSN: 2146-0086.
 • Şahinli, M.A., Kılınç, E. 2013. İnovasyon ve İnovasyon Göstergeleri: AB Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (The Journal of Social and Economic Research), ISSN: 1303 – 8370 / Nisan 2013 / Yıl: 13 / Sayı: 25.
 • Şahinli, M.A. 2013. Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı: Türkiye, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/9 Summer 2013, p. 2323-2330, Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5387.
 • Şahinli, M.A., Şahbaz, N. 2013. Çocuk İşgücü Potansiyeli: Türkiye, Kent, Kır, "İş, Güç" Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi, temmuz/July 2013, Cilt/Vol: 15, Sayı/Num: 3, Page: 29-46, ISSN: 1303-2860, DOI: 10.4026/1303-2860.2013.0230.X
 • Keskin, B., Demirbaş, N.,2012 Türkiye’de Kanatlı Eti Sektöründe Ortaya Çıkan Gelişmeler: Sorunlar ve Öneriler, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:26, Sayı: 1, s.117-130
 • Keskin, B., Demirbaş, N.,2012, Gıda Güvencesi ve Hesaplama Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme: Kısıtlar ve Öneriler, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül, Konya, s.900-908
 • Keskin, B., Demirbaş, N., 2011, Türkiye’nin İşlenmiş Organik Gıda Üretiminde Potansiyele Sahip Sektörlerinin İncelenmesi, MKU Ziraat Fakültesi Dergisi, 16 (1), 19-30.
 • Akal, C., Türkmen, N. ve Yetişemiyen, A. 2014. İç Anadolu Bölgesi geleneksel peynirleri. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan, Adana, Türkiye.
 • Belirtilen yayın bilgileri akademik personelimizin beyanlarından derlenmiştir.
  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
  © 2006-2013 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 06110 Dışkapı - Ankara
  E-posta: agricul@agri.ankara.edu.tr
  Tel
  0312 596 10 00 Faks 0312 317 67 24

  Türkçe English   |