Kişi İçerik Google

Tarla Bitkileri Bölümü Akademik-İdari Personel Listesi

Dışarıdan Yapılacak aramalarda dahili numaranın başına 596 ilave edilerek operatöre ulaşmadan doğrudan ilgili aboneye erişilmektedir

BirimBilimdalı/
Görevi
Ad soyadDahili tel e-posta

TA   TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ    
TA   BÖLÜM BAŞKANI    
TA   Prof. Dr. Sabahattin ÖZCAN  1676 ozcan@agri.ankara.edu.tr 
TA      
TA   Sekreter   tarlabit@agri.ankara.edu.tr 
TA   Satı ARSLAN  1466 sarslan2002@mynet.com 
TA    Faks : 0-312-318 26 66  
TA   Prof. Dr. M.Sait ADAK  1472 adak@agri.ankara.edu.tr 
TA   Prof. Dr. Suzan ALTINOK  1469 altinok@agri.ankara.edu.tr 
TA   Prof. Dr. Neşet ARSLAN  1267 narslan@agri.ankara.edu.tr 
TA   Prof. Dr. Nilgün BAYRAKTAR  1654 nbayrak@agri.ankara.edu.tr 
TA   Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ  1107 ciftci@agri.ankara.edu.tr 
TA   Prof. Dr. Hayrettin EKİZ  1280 ekiz@agri.ankara.edu.tr 
TA   Prof. Dr. Yavuz EMEKLİER  1279 emeklier@agri.ankara.edu.tr 
TA   Prof. Dr. Celâl ER  1265 cer@agri.ankara.edu.tr 
TA   Prof. Dr. Hasan Hüseyin GEÇİT  1471 gecit@agri.ankara.edu.tr 
TA   Prof. Dr. Bilal GÜRBÜZ  1286 gurbuz@agri.ankara.edu.tr 
TA   Prof. Dr. Özer KOLSARICI  1268 kolsaric@agri.ankara.edu.tr 
TA   Prof. Dr. Sabahattin ÖZCAN  1676 ozcan@agri.ankara.edu.tr 
TA   Prof. Dr. Murat ÖZGEN  1452 mozgen@tr.net 
TA   Prof. Dr. Cengiz SANCAK  1618 sancak@agri.ankara.edu.tr 
TA   Prof. Dr. Saime İKİNCİKARAKAYA ÜNVER  1262 sunver@agri.ankara.edu.tr 
TA   Doç. Dr. Melahat BİRSİN AVCI  1263 mbirsin@agri.ankara.edu.tr 
TA   Doç. Dr. Dilek BAŞALMA  1464 basalma@agri.ankara.edu.tr 
TA   Doç. Dr. Mustafa GÜLER  1273 guler@agri.ankara.edu.tr 
TA   Doç. Dr. Hayrettin KENDİR  1277 kendir@agri.ankara.edu.tr 
TA   Prof. Dr. Cafer Sırrı SEVİMAY  1264 sevimay@agri.ankara.edu.tr 
TA   Doç. Dr. Hakan ULUKAN  1275 ulukan@agri.ankara.edu.tr 
TA   Dr. Nurdan DEMİRBAĞ ŞAHİN  1639 nsahin@agri.ankara.edu.tr 
TA   Doç. Dr. Mustafa YILDIZ  1611 myildiz@agri.ankara.edu.tr 
TA   Araş. Gör. Güray AKDOĞAN  1473 akdogangur@yahoo.com 
TA   Araş. Gör. Sibel DAY  1539 day@agri.ankara.edu.tr 
TA   Araş. Gör. Süleyman AVCI  1282 savci@agri.ankara.edu.tr 
TA   Araş.Gör.Sevil SAĞLAM  1539 ssaglam@agri.ankara.edu.tr 
TA   Araş.Gör.Cansu TELCİ  1539 cansutelci@yahoo.com 
TA      
TA   İdari Personel    
TA   Büro    
TA   Akkız NABİ  1325  
TA   Toplantı Salonu    
TA   Mutlu Güneş  1278  
TA   Bilgisayar Ünitesi  1261  
TA   Mehmet ÇAKIR  1261  
TA   Kütüphane  1539  
TA   Laboratuvarlar    
TA   Biyoteknoloji Laboratuvarı (I)  1675  
TA   Biyoteknoloji Laboratuvarı (II)  1467  
TA   Sitoloji Laboratuvarı  1285  
TA   Gen Bankası  1473  
TA   Moleküler Genetik Laboratuvarı  1276  
TA   Tarla Teknisyeni    
TA   Arslan ÖKSEL  1272  
TA   Hamit TUFAN  1272  
TA   Öner ACAR(Temizlik Şti.)  1466  
TA      

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
© 2006-2015 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 06110 Dışkapı - Ankara
E-posta: agricul@agri.ankara.edu.tr
Tel
0312 596 10 00 Faks 0312 317 67 24

Türkçe English   |