Kişi İçerik Google

Prof. Dr. Cem ÖZKAN (BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI)
Bitki Koruma

Telefon : (312) 596 1140
Faks : (312) 3187029
E-posta : cozkan@agri.ankara.edu.tr
Adres : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE
 
Doğum Tarihi ve Yeri : 07/05/1965 - Kayseri
Bilimdalı :Entomoloji
Yabancı Dil :İngilizce
Uzmanlık Alanları :Böcek Davranışı, Biyolojik Mücadele, Organik Tarım
Görüşme Saatleri :Perşembe ve Cuma tüm gün
 
Derslere Ait Dosya veya Notlar
_SAVASIM_1.pdf
_SAVASIM_2.pdf
_SAVASIM_3.pdf
_SAVASIM_4.pdf
_SAVASIM_5.pdf
_SAVASIM_6.pdf
 
Eğitim ve Akademik Deneyim
Prof. Dr.
2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü- Entomoloji

Doç. Dr.
2006

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü- Entomoloji

Dr.
1999

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü- Entomoloji
Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae) ile Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: Pyralidae) arasında bazı biyolojik ilişkiler üzerinde araştırmalar

Yüksek Lisans
1995

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü- Entomoloji
Trichogramma embryophagum (Hartig) ve T. turkeiensis Kostadinov (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’in Karşılaştırmalı Hayat Tabloları Üzerinde Araştırmalar

Aras. Gör.
1990-

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü- Entomoloji

Lisans
1989

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

 
Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler
Türkiye Entomoloji Derneği, 1987-
Biyolojik Mücadele Derneği, 2007-
A.Ü. Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı Kurucu Üyesi, 1994-
A.Ü. Ziraat Fakültesi Toplum Bilgilendirme ve Eğitimi Koordinatörlüğü (TOBEK) Kurucu Üyesi, 2009-
A.Ü. Çocuk Üniversitesi Bilim Danışma Kurulu Üyeliği, 2009-2011
A.Ü. Böcek Şenlik Okulu Kurucu Üyesi, 2009-
Faaliyetleri ve Yurtdışı Görevleri
Katıldığı Ulusal Kongreler
I. Gap Organik Tarım Kongresii 17-20 Kasım Şanlıurfa
Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz, Van.
Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, 1-4 Kasım 2006 Yalova.
I. Öğrenci Kongresi. Nisan 2005, Ankara.
II. Öğrenci Kongresi. Nisan 2006, Ankara.
III. Öğrenci Kongresi. Nisan 2007, Ankara.
IV. Öğrenci Kongresi. Nisan 2008, Ankara.
V. Öğrenci Kongresi. Nisan 2009, Ankara.
Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi 3-7 Ocak, 2005, Ankara.
Türkiye 2. Entomoloji Kongresi. 1992, Ankara
Türkiye 1. Bitki Koruma Kongresi. 2004, Samsun.
Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi. 2002, Erzurum.
Türkiye 2. Biyolojik Mücadele Kongresi. 1990. Ankara
Türkiye 3. Entomoloji Kongresi. 1996. Ankara.
7. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. Sabancı Üniversitesi, 17-18 Nisan 2010. İstanbul.
IV. Bitki Koruma Kongresi. 2011 Kahramanmaraş.
Katıldığı Uluslararası Kongreler
X. European Ecological Congress. November 08-13, 2005. Kusadası, Turkey.
Integrated Protection of Stored Products. IOBC Bulletion/ wprs September 16-19, 2003. Kusadası, Turkey.
IX European Congress of Entomology, 2010.Budapest Hungary
Sis Catalyst & EUCU.NET Joint Conference, University of Ankara, 28th-30th November 2011.Ankara ,Turkey.
Workshop “Experiences Beyond Organic Agriculture and Agricultural Soil Quality in Japan and Turkey. June 20, 2010. Ankara Turkey.
IV. Congress of European microbiologist. June 26-30 2011. Geneva, Switzerland.
Ödüller ve Burslar
Korunan Alanlarda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi 29 Haziran- 8 Temmuz 2006. Uludağ BURSA
Behavior Research for Experimental Animals. 12 June 2007. Ankara.
The Ethovision 3.1. software of Noldus for Animal Behavior, 06 April 2006. Ankara.
Verdiği Lisans Dersleri
Bitki Koruma
Bitki zararlıları ile Savaşım Yöntem ve İlaçları
Organik Tarım
Verdiği Lisansüstü Dersleri
Böcek Davranışları
Organik tarımda Zararlı Yönetimi
Devam Eden Araştırma Projeleri
 • Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)’nın mücadelesinde Chelonus oculator’un kullanım olanakları. Ankara Üniversitesi Bap (2011-Devam) Yürütücü
  Destekleyen : BAP (2011-)
 • Ankara İli Çubuk İlçesi’nde Organik Meyve yetiştiriciliği ve Bitki Koruma’nın Önemi
  Destekleyen : Diger (2000-)
 • Tamamlanmış Araştırma Projeleri
 • Biorasyonel praperatların bazı lepidopterler üzerine etkileri. Öğrenci Odaklı Proje. Ankara üniversitesi Bap (2011-2012) Danışman
  Destekleyen : BAP (2011-2012)
 • İlköğretimde Böcekerle Ekoloji Eğitimi. Proje no: 111B084, 2011-Tübitak Bilim Toplum projesi (2010-2011) Yürütücü
  Destekleyen : TUBITAK (2010-2011)
 • Çocukların Meyve Bahçesi Projesi. Yaşama Dair Vakfı, Coca –Cola hayata Artı Vakfı, Cappy, Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı. (2008-devam). (Teknik Danışman)
  Destekleyen : Diger (2008-)
 • Mineral Maddelerden Kaolinin Elma İçkurdu (Cydia pomenella) (lepidoptera:Tortricidae) ile Mücadelede Kullanım Olanağı(Danışman)
  Destekleyen : TUBITAK (2008-2009)
 • Pamuk Ekosisteminde kullanılan Bazı Pestisitlerin Yumurta-larva Parazitoiti Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae)Üzerine Etkileri(Yönetici)
  Destekleyen : TUBITAK (2008-2009)
 • Süperparazitizmin gregarlarva parazitoiti Bracon hebetor say. (Hyemenoptera:Braconidae) üzerine etkileri TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Lisans Projesi (Danışman)
  Destekleyen : TUBITAK (2007-2008)
 • Organik Tarım Bilgilendirme Projesi, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye,AB projesi Danışman- Eğitimci.
  Destekleyen : AB (2005-2006)
 • Yeşil Kentler ve Sağlıklı Çevreye Katkı İçin: Sincan’da Daha Fazla Yeşillik ve Daha Sağlıklı Çevre. AB projesi, Eğitimci
  Destekleyen : AB (2005-2006)
 • Farklı Işıklanma Şiddetinde Koinobiont Larva Parazitoiti Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in Potansiyel Yumurta Verimine Etkileri, TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Lisans Projesi (Danışman)
  Destekleyen : TUBITAK (2003-2004)
 • Ankara İli Lalahan İlçesi’nde Sera ve Tarla Koşullarında Organik Tarım Uygulamaları ve Bitki Koruma’nın Önemi, Destekleyen: BİEM Tıbbi İlaç Ltd.
  Destekleyen : Diger (2003-2006)
 • Ankara İli Beypazarı İlçesi’nde Sera Koşullarında Organik Tarım Uygulamaları ve Bitki Koruma’nın Önemi, Beypazarı Belediyesi tarafından desteklenen çalışma.
  Destekleyen : Diger (2003-2008)
 • Ballıkayalar Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişeme Planı Çalışması, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Dairesi Başkanlığı Projesi, Ziraat Mühendisi- Ekolojik tarım uzmanı.
  Destekleyen : Diger (2003-2005)
 • Beşkayalar Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişeme Planı Çalışması, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Dairesi Başkanlığı Projesi, Ziraat Mühendisi- Ekolojik tarım uzmanı.
  Destekleyen : Diger (2003-2005)
 • Yumurta-larva parazitoiti Chelonus oculator (Panzer) (Hymenoptera: Braconidae)’un Bazı Biyolojik Özellikleri ve Kitle Üretim Olanakları, TÜBİTAK- TOGTAG 2679 nolu Proje
  Destekleyen : TUBITAK (2001-2005)
 • Farklı Besin Çeşitlerinin Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae)’un Ergin Yaşam süresine Etkileri, TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Lisans Projesi (Danışman)
  Destekleyen : TUBITAK (2000-2001)
 • Ankara İli Sera ve Tarla Koşullarında Organik Sebze Yetiştiriciliği ve Bitki Koruma’nın Önemi, Münferit proje, Proje yöneticisi, 2000-2003.
  Destekleyen : Diger (2000-2003)
 • Çubuk İlçesi Vişne Bahçelerinde Entegre Mücadele Oluşturma Çalışmaları TÜBİTAK-TARP 2273 nolu Proje.
  Destekleyen : TUBITAK (1999-2004)
 • Farklı Sıcaklıkların Yumurta Parazitoiti Trichogramma embryophagum (Hartig) ve T. turkeiensis Kostadinov (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’in Karşılaştırmalı Hayat Tabloları Üzerinde Araştırmalar, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu 92.25.00.48 nolu Proje.
  Destekleyen : BAP (1992-1995)
 • Yayınlar
 • Sahin A. K., H.Tunca, C. Özkan. 2007. Farklı besinin Ephestia (=cadra) cautella Walker ( Lepidoptera: Pyralidae)'nın gelişimi üzerine etkileri. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, s. 43.Isparta.
 • Tunca, H., Kılıncer, N. and. Ozkan, C. 2012. Side-effects of some botanical insecticides and extracts on the parasitoid, Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae). Turkish Journal of Entomology, 36 (2): 205-214.
 • Tunca, H., Kılınçer, N, Ozkan, C. 2012. ‘Bitkiler, Herbivorlar ve Doğal Düşmanlar Arasındaki Trofik İlişkiler’. A.Ü. Çevre Bilimleri Dergisi. Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa: 037-045 DOI: 10.1501/Csaum_0000000052.
 • Tunca, H., Kılınçer, N., Özkan C. 2011. Bazı Bitkisel Kökenli İnsektisit ve Ekstraktların Bracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) Gelişimine ve Davranışına Etkisi IV. Bitki Koruma Kongresi Entomoloji Seksiyonu s.21, 28-30 Haziran 2011 Kahramanmaraş.
 • Yassin M ve Özkan C. 2011 Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)’nın Laboratuar Koşullarında Yetiştirme Metodu IV. Bitki Koruma Kongresi Entomoloji Seksiyonu s.294, 28-30 Haziran 2011 Kahramanmaraş.
 • Şahin A.K., Tunca H.ve Özkan, C. 2011. Vücut İriliği, Besin ve Fotoperiyotun Venturia canescens (Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in Yaşam Süresi ve Yumurta Verimi Üzerine Etkisi IV. Bitki Koruma Kongresi Biyolojik Mücadele Seksiyonu s.131, 28-30 Haziran 2011 Kahramanmaraş.
 • Tunca, H., C. Özkan ve Beyarslan, A. 2011. Apanteles carpatus (Say) (Hymenoptera: Braconidae)’un Yeni Konukçusu Monopis crocicapitella (Clemens) (Lepidoptera: Tineidae) Üzerinde Yetiştirilmesi. IV. Bitki Koruma Kongresi Entomoloji Seksiyonu s.458, 28-30 Haziran 2011 Kahramanmaraş.
 • H. Tunca, C. Özkan, M. M. Yassin Ali ve Şahin Y 2011. Chelonus oculator (Hymenoptera: Braconidae)’un Yeni Konukçusu Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae) Üzerinde Yetiştirme Yöntemi. IV. Bitki Koruma Kongresi Entomoloji Seksiyonu s.459, 28-30 Haziran 2011 Kahramanmaraş.
 • H. Tunca, Y. Şahin, M.M. Yasin Ali, Özkan, C. ve Uğur A. Lariophagus distinguendus (Förster) (Hymenoptera: Pteromalidae)’un Sitophylus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae) Üzerinde Yetiştirilmesi IV. Bitki Koruma Kongresi Biyolojik Mücadele Seksiyonu s.130, 28-30 Haziran 2011 Kahramanmaraş.
 • Ziraat Fakültesi Çubuklu Üreticilerle Buluşuyor “Organik Tarım Bilgilendirme Toplantısı- I” Çubuk Belediyesi - A.Ü.Ziraat Fakültesi . 19 Nisan 2011
 • Özkan, C., Tunca, H. Uğur, A., Kılınçer, N., Ali Baboo, Yassin Ali, Şahin Y.,Köksal a., kutly Ö., Moran H., Tatlı Ş., Saka A.,Mehmet Ali M., Üstüner M., Sezer R., Turacak Ü., Mutlu V., Kübrara D., Sağlam Y., Erşahan A., Engib Ö. F.,Varol, A., Durmaz D., Bal Ö.,Günal A.R., Camcı, H., Arık M.,Atalay Ç., Demiray E. 2011. Ecology training with insect at elementary school level. Sis Catalyst & EUCU.NET Joint Conference, University of Ankara, 28th-30th November 2011.Ankara ,Turkey.
 • Kılınçer, N., Özkan, C., Tunca, H. Uğur, A., Ali Baboo, Yassin Ali and Şahin Y. 2011. Insect as teaching instruments for ecology education in primary schools. Sis Catalyst & EUCU.NET Joint Conference, University of Ankara, 28th-30th November 2011.Ankara ,Turkey.
 • Ankara ili Altındağ Belediyesi Alanında Yer alan Kırsal Yerleşimde “ Sosyo- ekonomik Durum ve Kalkınma Potansiyeli” Araştırması Ön Gözlem Raporu . Nisan 2010
 • Özkan, C., H. Tunca, D. Baysoyu, S. Ceylan, N. Kılınçer, N. Akci, A.K. Şahin, C. Kaya, Y. Şahin, M.M. Yassin Ali and A. Dini Pour. 2010. Biological studies with an egg-larval parasitoid Chelonus oculator: advances, succeses, and potantial of use. IX European Congress of Entomology, s. 122.
 • Böceklerle Ekoloji Eğitimi “Naz Önokul Anı Defteri”. 2010,s.32.
 • Tunca, H., Kilincer, N. and C. Ozkan. 2010. Effect of selected botanical insecticides on the biology and behaviour of Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera:Braconidae). IX European Congress of Entomology, s.143.
 • Özkan C., Tunca H., Akçi, N., Şahin A.K. 2010. Growing organic vegetables in Ankara Province. Workshop “Experiences Beyond Organic Agriculture and Agricultural Soil Quality in Japan and Turkey. June 20, 2010. Ankara Turkey
 • İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi “Hamdullah Suphi İ.Ö.O. Anı Defteri” 2010, s.97.
 • Özkan C., Tunca H. ve Kılınçer H. 2010. İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi. Eğitimde Reform Girişimi 7. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. S.29. Sabancı Üniversitesi, 17-18 Nisan 2010. İstanbul.
 • Böceklerle Ekoloji Eğitimi “Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri Anı Defteri.” 2010, s.112.
 • İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi “Atıfbey İ.Ö.O. Anı Defteri” 2010, s.455.
 • Tunca, H. Özkan, C.and Kılınçer, N. 2010. Temperature dependent development of the egg-larval parasitoid Chelonus oculator on the factitious host, Ephestia cautella. Turkish Journal Agriculture Forestry, 34, 421-428.
 • Kayseri Organik Tarım Konferansı “Türkiye’de Organik Tarım” Kayseri Ticaret Odası. 9.3.2010
 • Şahin, Y. ve C. Özkan (2009) Elma İç Kurdu ile mücadelede Kaolin’in kullanım olanakları. TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Lisans Projesi Sonuç Raporu , s.24.
 • Özkan C. (2009).Pamuk Ekosisteminde Kullanılan Bazı Pestisitlerin Yumurta-larva Parazitoiti Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) Üzerine Etkileri, TUBITAK Proje Sonuç Raporu , Proje no 107O906, s. 47.
 • Ozkan C., Tunca, H., Kaya C. ve Hacıalioğlu Y. 2009. Pamuk Ekosisteminde Kullanılan Bazı Pestisitlerin Yumurta-larva Parazitoiti Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) Üzerine Etkileri. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, s. 18, 15-18 Temmuz, Van.
 • Özkan, C. ve Gürkan O. 2009. Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)’nın farklı larva dönemleri üzerinde süperparazitizmin soliter larval parazitoiti Venturia canescens (Hymenoptera: Ichneumonidae) (Gravenhorst)’in gelişimine etkileri. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, s.329, 15-18 Temmuz, Van.
 • İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi “Ahiler, Atatürk,Aydınlıkevler İ.Ö.O. Anı Defteri” 2009, s.156.
 • Tunca, H., Kara, K. and Ozkan, C. 2009. Two tachinid (Diptera: Tachinidae) Parasitoids of Diprion pini (L.) (Hymenoptera: Diprionidae), along with a New Record for the Turkish Tachinidae Fauna. Turkish Journal of Zoology 33 (241-244).
 • Şahin Y. ve C. Özkan 2009. Elma İç Kurdu ile mücadelede Kaolin’in kullanım olanakları . I. Gap Organik Tarım Kongresi, s. 139. 17-20 Kasım Şanlıurfa
 • Özkan C., Tunca H ve C. Kaya. 2009. T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Ostim Bölgesindeki Halı Deposunda Zararlı Böceklere İlişkin Gözlem Raporu.s. 34.
 • Demirel F., B. Doruk., C. Özkan (2008) Süperparazitizmin gregar larva parazitoiti Bracon hebetor say. (Hymenoptera: Braconidae) üzerine etkileri TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Lisans Projesi Sonuç Raporu, s. 35.
 • Sahin A.K., Ozkan C. 2007. Effect of light on the longevity and fecundity of Venturia canescens (Gravenhorst) (Hymenoptera :
 • Ozkan, C. 2007. Effect of food, light and host instar on the egg load of the synovigenic endoparasitoid Venturia canescens (Hymenoptera: Ichneumonidae) Journal of Pest Science 80:79-83
 • Özkan, C. 2006. Organik Tarımda Mücadele Yöntemleri. Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye, s.17-45.
 • Ozkan, C. 2006. Effect of Host Diet on the development of the solitary Egg-Larval Parasitoid Chelonus oculator in superparasitized Ephestia kuehniella. Phytoparasitica. 34(4):338-346. Özet/Tam metin
 • Özkan, C., S. Bal, A. Çakmak, S.Gülersönmez, R.Topak, M.Topak, M. Eryılmaz, N. Gökçek, A.K. Şahin. 2006.Ankara, Kırıkkale ve Çankırı illerinde Organik Tarım Bilgilendirme Projesi.Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, s.67. 1-4 Kasım 2006 Yalova.
 • N. Gökçek, C. Özkan, A. K. Şahin. 2006.Ankara İli Beypazarı İlçesinde Organik tarım Eğitimi. Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, s.70. 1-4 Kasım 2006 Yalova.
 • Ozkan, C. 2006. Laboratory rearing of the solitary egg-larval parasitoid, Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) on a new recorded factitious host Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Pest Science. 79: 27-29
 • Tunca, H., N. Gökçek, A. K. Şahin, N. Korkutlu ve C. Özkan. 2005. Ekosistem mühendisi Chelonus oculator Panzer’un Yaşam Eğrileri. Tarım ve Çevre İlişkileri 1. Öğrenci Kongresi. s. 9. 14-15 Nisan, Ankara.
 • Sözeri, D., N. Gökçek, H. Tunca, N. Korkutlu, A. K. Şahin ve C. Özkan. 2005. Ankara İli Akyurt İlçesi’nde Organik Kayısı Üretim Çalışmaları. Tarım ve Çevre İlişkileri. 1. Öğrenci Kongresi. s. 12. 14-15 Nisan, Ankara.
 • Şahin, A. K., N. Korkutlu, H. Tunca, N. Gökçek ve C. Özkan. 2005. Feminist Çevre Mühendisi Venturıa canescens’in Yaşam Eğrileri. Tarım ve Çevre İlişkileri 1. Öğrenci Kongresi. s. 6. 14-15 Nisan, Ankara.
 • Korkutlu, N., A. K., Şahin, N. Gökçek, H. Tunca, F. Demirel ve C. Özkan. 2005. Ankara İli Lalahan İlçesinde Çevre Dostu Organik Tarıma İlk Adım. Tarım ve Çevre İlişkileri 1. Öğrenci Kongresi. s. 11. 14-15 Nisan, Ankara.
 • Gökçek, N., H. Tunca, A. K. Şahin, N. Korkutlu ve C. Özkan. 2005. Ankara İli Beypazarı İlçesi’nde Organik Tarım Çalışmaları. Tarım ve Çevre İlişkileri 1. Öğrenci Kongresi. s. 5. 14-15 Nisan, Ankara.
 • Özkan, C., A. Karakaya, K. Demir, N. Korkutlu, A.K. Şahin, N. Gökçek, H. Tunca, C. Kütük ve N. Çiçek 2005. Plant Protection Practices Regardinging Organically Grown Tomatoes in greenhouse in Ankara Province, Turkey. X. European Ecological Congress. November 08-13, 2005. p. 221. Kusadası, Turkey.
 • Şahin, A.K., N. Korkutlu. C. Özkan. 2005. Effects of Adult diet and Photoperiod on the Longevity and Fecundity of Synovigenic Endoparasitoid Venturia canescens (Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae). X. European Ecological Congress. November 08-13, 2005. p. 223. Kusadası, Turkey.
 • Tunca, H., N, Gökçek ve C. Özkan. 2005. Effects of Food Supplement, Mating and Ovipositing on the Longevity of an Egg-larval Parasitoid Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae). X. European Ecological Congress. November 08-13, 2005. p. 481. Kusadası, Turkey.
 • Ozkan, C. and H. Tunca. 2005. Ephestia cautella Walker (Lepidoptera: Pyralidae) for an Egg-larval Parasitoid, Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) and a Possible Rering Method of the Parasitoid on the New Host. International Journal of Zoological Research 1:70-73.
 • Aksoy, U., Y. Tüzel, A. Altındişli, H.Z. Can, E. Onoğur, D. Anaç, B. Okur, M. Çiçekli, Y. Sayan, F. Kırkpınar, Z.K. Bektaş, S. Çelik, L. Arın, C. Er, C. Özkan ve D.B. Özenç 2005. Organik (=Ekolojik, Biyolojik) tarım uygulamaları. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi Bildirileri, s. 291-314. 3-7 Ocak, 2005, Ankara.
 • Ozkan, C. and H. Tunca. 2005. Ephestia cautella Walker (Lepidoptera: Pyralidae) for an Egg-larval Parasitoid, Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) and a Possible Rering Method of the Parasitoid on the New Host. International Journal of Zoological Research 1:70-73.
 • Hancıoğlu, Ö., C. Özkan, F. Demirci, E. Gündoğmuş, O. Gürkan, R. Ay, ve S. Demir 2004. Ankara İli Çubuk İlçesi Vişne Bahçelerinde Entegre Mücadele Oluşturma Çalışmaları. Türkiye 1. Bitki Koruma Kongresi, s.122. Samsun.
 • Özkan, C. 2004. Işıklanma Süresinin ve Besinin Endoparazitoit Venturia canescens (Gravenhost) (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in Potansiyel Yumurta Verimine Etkisi. Türkiye 1. Bitki Koruma Kongresi, s. 55. Samsun.
 • Özkan C., K. Demir, N. Korkutlu, A.K. Şahin, N. Gökçek, H. Tunca, A. Karakaya, C. Kütük ve N. Çiçek 2004. Ankara ili Örtü Altı Organik Domates Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Uygulamaları. Türkiye 1. Bitki Koruma Kongresi, s. 205. Samsun.
 • Tunca, H., N, Gökçek ve C. Özkan. 2004. Farklı Besinlerde Yumurta-Larva Parazitoiti Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae)’un Yaşam Eğrilerine Etkisi. Türkiye 1. Bitki Koruma Kongresi, s. 21. Samsun.
 • Özkan, C. 2004. İki farklı konukçu dönemi üzerinde yetiştirilen endoparazitoid Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in yaşam süresine farklı ışıklanma süresinin ve farklı besinin etkileri. A.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi. (3): 313-317.
 • Özkan, C. and M.O. Gürkan. 2003. The discrimination ability of parasitised host by Venturia canescens (Gravenhost) (Hymenoptera: Ichneumonidae). Integrated Protection of Stored Products. IOBC Bulletion/ wprs Vol. 27 (9) 2004 pp.153 -157. September 16-19, 2003. Kusadası, Turkey.
 • Özkan, C., N. Gökçek and H., Tunca. 2003. Development time, fecundity and longevity of Venturia canescens (Gravenhost) (Hymenoptera: Ichneumonidae) with Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) as host. Integrated Protection of Stored Products. IOBC Bulletion/ wprs Vol. 27 (9) 2004 pp.173-175. September 16-19, 2003. Kusadası, Turkey.
 • Özkan, C. ve M.O. Gürkan. 2002. Koinobiont endoparazitoit Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in iki farklı yaştaki ungüvesi larvalarında yaşam çizelgesi. Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi, s.89-98, 4-7 Eylül, Erzurum.
 • Tunca, H., N. Gökçek ve C. Özkan, 2002. Farklı besin çeşitlerinin Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae)’un ergin yaşam sürelerine etkileri. Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi, s.127-135, 4-7 Eylül, Erzurum.
 • Özmen D., S. Dabbağoğlu, C. Özkan ve N. Kılınçer, 2002. Yumurta-larva parazitoiti Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae)’nın iki yeni konukçuda yetiştirilmesi. Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi, s. 99-108, 4-7 Eylül, Erzurum.
 • Özkan, C. ve M.O. Gürkan. 2002. Konukçu yaşının soliter koinobiont endoparazitoid olan Venturia canescens (Grav.) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in bazı biyolojik özellikleri üzerine etkileri. Türkiye Entomoloji Dergisi. 26 (2):83-91.
 • Özkan, C. 2002. Organik ürünlerde zararlı böcek yönetimi. Ziraat Mühendisliği Dergisi, 338/339:20-27.
 • Özkan, C. ve M.O. Gürkan. 2001. Behavioral responses to parasitized and unparasitized hosts of Venturia canescens (Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae). Turkish Journal of Entomology. 25(3): 175-181.
 • Özkan, C. ve M.O. Gürkan. 2001. Farklı Sıcaklıkların Yumurta Parazitoiti Trichogramma turkeiensis Kostadinov ve T. embryophagum (Hartig) (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’un Biyolojik Özeliklerine Etkileri. A.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi. 7(2): 120-125.
 • Özkan, C. ve D. Özmen. 2001. A new record for Turkish fauna Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae) and its two new hosts. Turkish Journal of Entomology. 25 (4). 263-265.
 • Bayram, Ş ve C. Özkan. 1998. Venturia canescens Grav. (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in yaşa ve konukçuya bağlı olarak iç üreme organlarında görülen morfolojik değişimler üzerinde araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi. 22(2): 149-159.
 • Özkan, C ve M.O. Gürkan. 1996. Değişik sıcaklıklarda Trichogramma turkeiensis Kostadinov ve T. embryophagum (Hartig) (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’un Ungüvesi (Ephestia kuehniella Zell.) yumurtalarında karşılaştırmalı yaşam çizelgeleri üzerinde araştırmalar. Türkiye 3. Entomoloji Kongresi. s. 311-319. Ankara.
 • Güneş H., Tatlıpınar A., Çöl B., Civelek H.S. and Özkan C. 2011. Cry gene profiles and bio-activity of bacillus strains from fig-related areas in Aydın province.IV. Congress of European microbiologist. June 26-30 2011. Geneva, Switzerland.
 • Diğer
  Verdiği Eğitimler
  Yürütücülüğünü yaptığı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Böcek Şenlik Okulu (BÖŞO) ile dezavantajlı bölgelerdeki devlet okullarına gidilerek 1000’in üzerinde öğretmene ve 5500’ün üzerinde öğrenciye “Böceklerle Ekoloji Eğitimi” verilmiştir (www.boceksenlikokulu.com).
  Böceklerle Ekoloji Eğitimi konulu beş adet anı defteri oluşturulmuştur.
  a) İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi “Ahiler, Atatürk,Aydınlıkevler İ.Ö.O. Anı Defteri” 2009, s.156.
  b) Böceklerle Ekoloji Eğitimi “Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri Anı Defteri.” 2010, s.112.
  c) Böceklerle Ekoloji Eğitimi “Naz Önokul Anı Defteri”. 2010,s.32.
  d)İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi “Atıfbey İ.Ö.O. Anı Defteri” 2010, s.455.
  e) İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi “Hamdullah Suphi İ.Ö.O. Anı Defteri” 2010, s.97.
  Yürütücülüğünü yaptığı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Böcek Şenlik Okulu (BÖŞO) ile Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi’nin 2009, 2010 ve 2011 yıllarında düzenlediği bilim panayırlarına atölye çalışmalarıyla katılım.(www.cocukuniversitesi.ankara.edu.tr)
  Hakemlik Yaptığı projeler Paneller
  Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma projelerinden sorumlu Merkezi Finans İhale Kurumu’nda Yabancı dilde hazırlanan projelerin değerlendirilmesinde 2 ay süreli hakemlik (2006 yılı)
  TÜBİTAK KAMAG grubunda 107G11 nolu kamu projesinde panelist
  Tübitak Temel Bilimler Araştırma grubunda panalist 2009/2
  Tübitak, 1001 ve 1002 kodlu projelerde hakemlik
  Tübitak Tovag Dış Danışmanlık (Yunanistan –Türkiye)
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teknogirişim Semaye Desteği Panelleri
  Editörlük Yaptığı Dergiler
  Türkiye Entomoloji Bülteni –Biyolojik Mücadele konu editörü
  Hakemlik Yaptığı Dergiler
  Agricultural and Foresty
  Turkish Journal of Entomology
  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
  Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi’nde
  Eğitime Kazandırdığı dersler
  Böcek Davranışı dersinin yüksek lisansa kazandırılması (ders üç yıldır verilmektedir)
  Organik Tarımda Zararlı Yönetimi dersinin yüksek lisansa kazandırılması (ders iki yıldır verilmektedir)
  Diğer
  Konferans. Bilime Genç Bakış “Organik Tarımda Mücadele Yönetimleri” Dr. Cem Özkan, Ziraat Mühendisleri Odası- A.Ü.Ziraat Fakültesi . 13 Nisan 2005.
  Rapor: Ankara ili Altındağ Belediyesi Alanında Yer alan Kırsal Yerleşimde “ Sosyo- ekonomik Durum ve Kalkınma Potansiyeli” Araştırması Ön Gözlem Raporu . Nisan 2010
  Konferans: Kayseri Organik Tarım Konferansı “Türkiye’de Organik Tarım” Kayseri Ticaret Odası. 9.3.2010
  Çalıştay. Ziraat Fakültesi Çubuklu Üreticilerle Buluşuyor “Organik Tarım Bilgilendirme Toplantısı- I” Çubuk Belediyesi - A.Ü.Ziraat Fakültesi . 19 Nisan 2011 .
  Diğer Kişisel Web Sayfa Adresi  Yukarıdaki bilgiler personelimizin kendi beyanıdır.

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
  © 2006-2015 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 06110 Dışkapı - Ankara
  E-posta: agricul@agri.ankara.edu.tr
  Tel
  0312 596 10 00 Faks 0312 317 67 24

  Türkçe English   |