Kişi İçerik Google

Prof. Dr. İ. Özer ELİBÜYÜK
Bitki Koruma

Telefon : (312) 596 1131
Faks : (312) 3187029
E-posta : elibuyuk@agri.ankara.edu.tr
Adres : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE
 
Doğum Tarihi ve Yeri : 10/05/1965 - Siirt
Bilimdalı :Fitopatoloji
Yabancı Dil :İngilizce
Uzmanlık Alanları :Bitki Virolojisi
 
 
Eğitim ve Akademik Deneyim
Prof. Dr.
2012

Ankara Üniversitesi Bitki Koruma Anabilim Dalı Fitopatoloji Bilim Dalı

Doç. Dr.
2006

Ankara Üniversitesi Bitki Koruma Anabilim Dalı Fitopatoloji Bilim Dalı

Dr.
1998

Ankara Üniversitesi Bitki Koruma Anabilim Dalı Fitopatoloji Bilim Dalı
Malatya İlinde Yetiştirilen Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarındaki Virusların Tanılanması Üzerinde Araştırmalar

Yüksek Lisans
1990

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı Fitopatoloji Bilim Dalı
Ankara İlinde Kayısı, Erik ve Şeftali Ağaçlarında Görülen Sharka Hastalığının Yayılış Alanlarının Tesbiti ve Tanısı Üzerinde Araştırmalar

Aras. Gör.
1988

Ankara Üniversitesi Bitki Koruma Anabilim Dalı Fitopatoloji Bilim Dalı

Lisans
1986

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

 
Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler
Türkiye Fitopatoloji Derneği, Türkiye Herboloji Derneği
Faaliyetleri ve Yurtdışı Görevleri
International Course on Protection and Sanitation of Mediterranean Fruit Crops, 1990-1991. Mediterranean Agronomic Institute, İtalya.
Elektron Mikroskopi Teknikleri Kursu, 1988. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Tanıda Rekombinant DNA Teknolojisi Kursu, 1991. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi.
Bitki Biyoteknolojisi: Doku Kültürü ve Moleküler Uygulamalar Kursu, 1993. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi.
Bitki virolojisi konusunda çalışmalar, 1996. Universitäte Hohenheim Institute für Phytomedizin, Almanya.
Studies on Resistance and Phytoalexin Production to Chickpea Blight (Ascochyta rabiei) in Some Chickpea Cultivars, 1999. Swansea University of Wales, Galler.
Ödüller ve Burslar
International Course on Protection and Sanitation of Mediterranean Fruit Crops, 1990-1991. Mediterranean Agronomic Institute, Italy.
Verdiği Lisans Dersleri
Bitki Koruma
Meyve ve Bağ Hastalıkları
Yabancı Otlar ve Mücadelesi
Bahçe Bitkilerinde Yabancı Otlar ve Mücadelesi
Tarla Bitkileri Hastalıkları
Bahçe Bitkileri Hastalıkları
Mesleki İngilizce
Verdiği Lisansüstü Dersleri
İleri Bitki Virolojisi
Tohum Patolojisi
Devam Eden Araştırma Projeleri
 • Kayısılarda (Prunus armeniaca L.) Görülen Şarka Hastalığının Biyoteknolojik Yöntemlerle In Vitro Koşullarda Eradikasyonu
  Destekleyen : BAP (2011-2014)
 • Şarka Hastalığının Kriyoterapi Yöntemi ile Tedavisi ve Bitki Virüs İlişkisinin Gen Ekspresyonu Seviyesinde İncelenmesi
  Destekleyen : Diger (2011-2013)
 • Tamamlanmış Araştırma Projeleri
 • Antalya İlinde Seralarda Yetiştirilen Domateslerde Görülen Önemli Bazı Domates Virüslerinin Tespiti Üzerinde Araştırmalar
  Destekleyen : TUBITAK (2011-2012)
 • Coordination of Research on Genetic Resistance on Plant Pathogenic Viruses and Vectors in European Crops (RESISTVIR)
  Destekleyen : AB (2005-2009)
 • Türkiye’de Önemli Bitki Hastalıkları ile Pestisit Kalıntılarının Moleküler ve Biyolojik Tekniklerle Tanılanması Üzerinde Çalışmalar
  Destekleyen : DPT (1998-2004)
 • Local and Systemic Defence Mechanisms in Chickpea Infected with Ascochyta rabiei (Chickpea Blight), British Council Projesi
  Destekleyen : Diger (1997-2000)
 • Malatya İlinde Yetiştirilen Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarındaki Virusların Tanılanması Üzerinde Araştırmalar
  Destekleyen : BAP (1991-1998)
 • Ankara İlinde Kayısı, Erik ve Şeftali Ağaçlarında Görülen Sharka Hastalığının Yayılış Alanlarının Tespiti ve Tanısı Üzerinde araştırmalar
  Destekleyen : BAP (1988-1990)
 • Yayınlar
 • Elibüyük, İ.Ö., 2011. Virüs ve Viroidlerin Neden Olduğu Bitki Hastalıkları. Fitopatoloji ders kitabı. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2293, 130-150.
 • Elibüyük, İ.Ö., 2011. Bitkilerde Hastalığa Neden Olan Parazitik Bitkiler ve Yeşil Algler. Fitopatoloji ders kitabı. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2293, 130-150.
 • Önelge, N., Satar, S., Elibüyük, İ.Ö. ve Bozan, O., 2011. Turunçgil Sarı damar Açılması Virüsü (CYVCV): Afid ile Taşınan Yeni Bir Turunçgil Virüsü. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011, 84.
 • Yanar, Y., Yazıcı, S., Elibüyük, İ.Ö., Yanar, D. ve Geboloğlu, N., 2011. Tokat İli Domates Ekim Alanlarında Önemli Bazı Virüslerin Belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011, 409.
 • Kashtban, A.H. ve Elibüyük, İ.Ö., 2011. Bal Kabağında Kabak Sarı Mozaik Virüsüne Karşı Bazı Bitki Aktivatörlerinin Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011, 403.
 • Önelge, N., Satar, S., Elibüyük, Ö., Bozan, O. and Kamberoğlu, M., 2011. Transmission Studies on Citrus yellow vein clearing virus. Proceedings, 18th Conference, IOCV, 3 p.
 • Ozden, Y., Gul-Seker, M., Gumusel, D. and Elibuyuk, I.O., 2012. Sharka Disease: Current status, diagnosis and potential treatments. In: Kandikere R. Sridhar (Ed.), Aquatic Plants and Plant Diseases: Types, Characteristics and Management, Nova Publishers, 264 pp.
 • Tursun, N., Seyithanoglu, M., Uygur, F.N., Elibuyuk, I.O. and Elibuyuk, E.A., 2011. Seasonal dynamics of soluble carbohydrates in rhizomes of Phragmites australis and Typha latifolia. Flora, 206, 731-735.
 • Elibuyuk, I.O. and Bostan, H., 2010. Detection of a Virus Disease on White Button Mushroom (Agaricus bisporus) in Ankara, Turkey. Int. J. Agric. Biol., 12: 597–600.
 • Bostan, H. and Elibuyuk, I.O., 2010. A simple and rapid nucleic acid preparation method for reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) in dormant potato tubers. African Journal of Biotechnology, 9, 1982-1986.
 • Bostan, H., Gazel, M., Elibuyuk, I.O. and Caglayan, K. 2010. Occurrence of Pospiviroid in potato, tomato and some ornamental plants in Turkey. African Journal of Biotechnology, 9, 2613-2617.
 • Elibuyuk, I.O., Demirci, F. and Bostan, H., 2010. Heavy Metal Hyperaccumulation and Hyperaccumulator Weeds. International Soil Science Congress on Management of Natural Resourcers to Sustain Soil Health and Quality, May 26-28 2010, Samsun, Turkey.
 • Demirci, F. and Elibuyuk, I.O. 2010. Degradation of Pesticides in Soil. International Soil Science Congress on Management of Natural Resourcers to Sustain Soil Health and Quality, May 26-28 2010, Samsun, Turkey.
 • Elibüyük, İ. Ö., 2008. Bitkisel Ürünlere Karşı Tarımsal Biyoterörizm (Agroterörizm). OMÜ Zir. Fak. Dergisi 23, 198-208.
 • Elibuyuk, İ. Ö., 2007. Şeker Pancarının Katili: Rhizomania (Kök Sakallanması) Hastalığı. Pankobirlik Dergisi, sayı:89, 38-41.
 • Elibüyük, İ. Ö., 2007. Kültür Mantarlarında Görülen Virüs Hastalıkları. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 22, 105-115
 • Elibuyuk, I. O., 2006. Detection of Plum Pox Virus in Ornamental Prunus cerasifera. Phytoparasitica, 34, 347-352.
 • Elibuyuk, I. O., 2006. Investigation of Plum Pox Virus in Different Tissues of Apricot and Plum Trees. Plant Pathology Journal,5, 208-211.
 • Özer, Z. ve Elibuyuk, İ. Ö., 2006. Sonbahar Bağ-Bahçe Temizliği Niçin Yapılmalıdır? Çiftçi Broşürü, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tokat İl Tarım Müdürlüğü Bitki Koruma Şubesi. 27 s.
 • Özer, Z. ve Elibuyuk, İ. Ö., 2006. Anızı Yakma, Toprağa Karıştır. Afiş. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tokat İl Tarım Müdürlüğü Bitki Koruma Şubesi.
 • Elibuyuk, I.O. and Erdiler, G., 1995. The susceptibility of some apricot and plum varieties to plum pox (sharka) virus. Tenth International Symposium on Apricot Culture, Acta Hort. 384: 549-552.
 • Elibüyük, İ. Ö., 2005. Ankara'da Şeftali Ağaçlarında Görülen Sharka Hastalığı Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 11, 236-243.
 • Özer, Z., Elibüyük, İ. Ö., Önen, H. ve Elibüyük, E. A. 2005. Sağlıklı Bir Yaşamdır Yabancı Otlar. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, Cilt 12, Editörler: Kamil Toygar, N. Berkok Toygar, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No: 34, 113-194.
 • Özer, Z., Elibüyük, İ. Ö., Önen, H. ve Elibüyük, E. A. 2005. Küçük Çiçekli Yakı Otu (Prostat Otu). Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, Cilt 12, Editörler: Kamil Toygar, N. Berkok Toygar, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No: 34, 195-204.
 • Elibüyük, İ. Ö., 2004. Current Situation of Sharka Disease in Ankara, Turkey. Phytoparasitica, 32, 417-420.
 • Elibuyuk, İ.Ö., 2003. Natural Spread of Plum Pox Virus in Ankara, Turkey. J. Phytopathology, 151, 617-619.
 • Elibüyük, İ. Ö., 2002. Sert Çekirdekli Meyve Üretiminde Plum Pox Potyvirusunun Önemi ve Özellikleri. Sert Çekirdekli Meyve Virüslerinin Moleküler Yöntemlerle Tanılanması (Workshop), Sunular, 38-51.
 • Elibüyük, İ. Ö., 2001. İndirekt Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ile Kayısı Yaprak Doku Disklerinde Plum Pox Potyvirus (PPV)'nin Tanılanması. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 7, 37-40.
 • Elibüyük, İ. Ö., 2001. Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarının En Tehlikeli Virus Hastalık Etmeni: Plum Pox Potyvirus. Türk-Koop Ekin, No.15, 102-110.
 • Elibüyük, İ. Ö. ve G. Erdiller, 1998. Malatya İlinde Sert Çekirdeklilerde Görülen Virus Hastalıklarının Tanısı Üzerinde Yapılan Çalışmalar. VIII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Bildiriler, Ankara, 89-94.
 • Erdiller, G., C. Smith, S. Dolar, B. Akbaş, Z. Katırcıoğlu, İ. Ö. Elibüyük ve E. Seçer, 1998. Ascochyta rabiei’ye Dayanıklı ve Duyarlı Nohut Çeşitlerinde β-1,3-Glucanase ve Chitinase Aktivitelerinin Belirlenmesi. VIII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Bildiriler, Ankara, 95-100.
 • Erdiller, G., İ. Ö. Elibüyük ve S. Dolar, 1998. Ascochyta rabiei (Pass) Labr.’nin İmmunolojik Tanısı İçin Poliklonal Antibadilerin Üretimi. VIII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Bildiriler, Ankara, 166-170.
 • Erdiller, G. and İ. Ö. Elibüyük, 1997. Studies on Identification of Amaryllis Diseases. Journal of Turkish Phytopathology, 26, 77-85.
 • Erdiller, G. ve İ. Ö. Elibüyük, 1995. Colletotrichum atramentarium’a karşı Poliklonal Antiserum Üretimi, VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Bildiriler, Adana, 72-74.
 • Erdiller, G., İ. Ö. Elibüyük ve B. Akbaş, 1995. Güllerde Görülen Virus Hastalıkları, VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Bildiriler, Adana, 286-289.
 • Elibüyük, İ. Ö. ve G. Erdiller, 1991. Ankara İlinde Kayısı, Erik ve Şeftali Ağaçlarında Görülen Sharka Hastalığının Yayılış Alanlarının Tesbiti ve Tanısı Üzerinde Araştırmalar. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, İzmir, Bildiriler, 411-415.
 • Elibüyük, İ. Ö., 1991. Production of Polyclonal and Monoclonal Antibody. International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, 49 p.
 • Diğer
  HOBİLERİ: Tenis, basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi, kayak, tiyatro, müzik.  Yukarıdaki bilgiler personelimizin kendi beyanıdır.

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
  © 2006-2015 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 06110 Dışkapı - Ankara
  E-posta: agricul@agri.ankara.edu.tr
  Tel
  0312 596 10 00 Faks 0312 317 67 24

  Türkçe English   |