Kişi İçerik Google

Prof. Dr. Yavuz EMEKLİER
Tarla Bitkileri

Telefon : (312) 596 1279
Faks : (312) 3182666
E-posta : emeklier@agri.ankara.edu.tr
Adres : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE
 
Doğum Tarihi ve Yeri : 02/08/1953 - Sakarya
Bilimdalı :Tarla Bitkileri
Yabancı Dil :İngilizce
Uzmanlık Alanları :Sıcak İklim Tahılları, Bitki Gen Kaynakları
 
 
Eğitim ve Akademik Deneyim
Prof. Dr.
1998

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Doç. Dr.
1992

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Dr.
1985

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
İç Anadolu'da Dane ve Silajlık Mısırın İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi Olanakları

Yüksek Lisans
1976

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Aras. Gör.
1981

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 
Verdiği Lisans Dersleri
Tarla Bitkileri Yetiştirme -I
Tarla Bitkileri Yetiştirme -II
Tohumluk ve Teknolojisi
Ekoloji
Verdiği Lisansüstü Dersleri
Bitki Genetik Kaynaklarının Soğukta Muhafazası
Tarla Bitkilerinde Büyümeyi Düzenleyici Maddeler ve Kullanımı
Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları
 • Demir, B. 2002. Çankırı’da Tahılların Üretimi, Verimlilik Sorunları ve Çözüm Yolları. Ankara Üniversitesi FBE Tarla Bitkileri ABD, Ankara, 49 s. (Temmuz, 2002).
 • Pekdağlı, G. Ankara’da Tüketime sunulan Pirinçlerde Fiziksel ve Kalite Özellikleri. Ankara Üniversitesi FBE Tarla Bitkileri ABD, Ankara, 21 s. (Haziran 2003).
 • Yurdakul, İ. 2004. In Vitro Koşullarında Buğday, Mısır ve Sorgumun Tuz Konsantrasyonlarına Tepkisi. Ankara Üniversitesi FBE Tarla Bitkileri ABD, Ankara, 73 s. (Haziran, 2004).
 • Tokyol, Z. 2006. Afyokarahisar İli Tarımının Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ankara Üniversitesi FBE Tarla Bitkileri ABD, Ankara, 73 s. (Ocak, 2006).
 • Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları
 • Tuğrul, M. 1992. Türkiye’de yetiştirilen Mısır çeşitlerinin Elektroforetik Yöntemle Ayırt Edilmesi. Ankara Üniversitesi FBE Tarla Bitkileri ABD, Ankara, 34 s. (5.11.1992)
 • Akmaz, D. 1993. Mısır – Fasulye – Bakla Çoklu Yetiştirme Sisteminde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi. Ankara Üniversitesi FBE Tarla Bitkileri ABD, Ankara, 75 s. (19.11.1993)
 • Alp, A. 1993. Mısır Bitkisinin Verim ve Verim Öğelerine Etephon’un Etkisi. Ankara Üniversitesi FBE Tarla Bitkileri ABD, Ankara, 46 s. (29.01.1993)
 • Köksoy, N.F. 1996. Sorgum ( Sorghum bicolor L. Moench)’da Ekim Zamanı ve Bitki Sıklığının Verim Öğelerine Etkisi. Ankara Üniversitesi FBE Tarla Bitkileri ABD, Ankara, 66 s. (24.10.1996)
 • Dağ, D. 1997. Sorgum ve Fasulye Karışık Ekim Sisteminde, Fasulyede Bakteri Aşılamasının Verim ve Verim Öğelerine Etkileri. Ankara Üniversitesi FBE Tarla Bitkileri ABD, Ankara, 54 s. (17.10.1997)
 • Soylu, Ç. 2000. Nohut (Cicer arietinum L.)’da Bakteri Aşılama ve Gübrelemenin Bazı Bitki Özelliklerine ve Verime Olan Etkileri , (20.10.1999).
 • Altıparmak, S. 2001. Şeker Mısırda ( Zea mays saccharata L.) Farklı Azot Dozlarının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi. ( 13.11.2001).
 • Aral, M. 2001. Makarnalık buğdaya (Triticum durum L. Desf.) Uygulanan Etephon’ nun Verim ve Verim Öğelerine Etkisi. Ankara Üniversitesi FBE Tarla Bitkileri ABD, Ankara, 87 s. (23.11.2001).
 • Akdoğan, G. 2004. Şeker Darısı (S. bicolor Moench var. Saccharatum) Hatlarında Sıra Arası Açıklığı Ve Azot Dozlarının Verim Öğelerine Etkisi. Ankara Üniversitesi FBE Tarla Bitkileri ABD, Ankara, 69 s. (28.07.2004).
 • Tamamlanmış Araştırma Projeleri
 • Emeklier, H.Y., D. Akmaz,1993. Mısır – Fasulye – Bakla Çoklu Yetiştirme Sisteminde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No. 91. 25. 00. 39, Kesin Rapor, Ankara.
  Destekleyen : BAP (-)
 • Emeklier, H.Y., S. Özcan, M. A. Birsin, S.Mirici, S. Uranbey, 1999. Mısırda In Vitro Somatik Embriyogenezis Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No. 97 – 11 – 09 – 01 , Ankara.
  Destekleyen : BAP (-)
 • Ankara Üniversitesi Osman Tosun Gen Bankası ve Tohumculuk Araştırma Merkezi. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No. 98 K 120650 ( T.C. Başbakanlık DPT’ce desteklenen Teknolojik Araştırma), Ankara. (Başlama Nisan 1998, Bitiş Aralık 2004)
  Destekleyen : DPT (-)
 • Ankara, Diyarbakır, Hatay İllerinde Tane ve Silaj Sorgum Tarımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, TÜBİTAK TOGTAG-2597, Ankara (B. Tarihi, 13.10.2000 Bitiş Tarihi Haziran 2003)
  Destekleyen : TUBITAK (-) • Yukarıdaki bilgiler personelimizin kendi beyanıdır.

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
  © 2006-2015 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 06110 Dışkapı - Ankara
  E-posta: agricul@agri.ankara.edu.tr
  Tel
  0312 596 10 00 Faks 0312 317 67 24

  Türkçe English   |