Kişi İçerik Google

Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ
Tarla Bitkileri

Telefon : (312) 596 1107
Faks : (312) 3182666
E-posta : ciftci@agri.ankara.edu.tr
Adres : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE
 
Doğum Tarihi ve Yeri : 16/01/1954 - ŞABANÖZÜ
Bilimdalı :Tarla Bitkileri
Yabancı Dil :İngilizce
Uzmanlık Alanları :Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller Yetiştirme ve Islahı Mutasyon Islahı Biyolojik Azot Fiksasyonu Ekoloji
 
Derslere Ait Dosya veya Notlar
Ekoloji_1.ppt
Ekoloji_II.ppt
Ekoloji_III.ppt
 
Eğitim ve Akademik Deneyim
Prof. Dr.
28.12.1993

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Doç. Dr.
10.10.1988

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Dr.
07.07.1982

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinde Değişik Özelliklerin Fenotipik ve Genotipik Farklılıkların Saptanması

Yüksek Lisans
1975

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Aras. Gör.
12.01.1979

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Lisans
1975

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

 
Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Ulusal Baklagil Konseyi
Faaliyetleri ve Yurtdışı Görevleri
06.04.1983 - 11.09.1986 A .Ü. Z. F. Araştırma Uygulama Çiftliği Müdür Yardımcısı
07.04.1988 - 07.02.1989 Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Geçici Uzmanı
08.02.1991 - 13.08.1993 A.Ü.Z.F. Araştırma Uygulama Çiftliği Müdürü
30.01.1992 - 01.12.1992 A.Ü.Z.F. Macaristan Gödöllö Zirai Bilimler Üniversitesi Komisyon Üyesi
Mayıs 1994 – Mayıs 1996 A. Ü. Araştırma Fonu Uzmanlık Grubu Üyesi
24.01.1994 - Devam ediyor. A.Ü.Z.F. Çiftlik Komisyonu Üyesi
22.02.1995 - 20.02.1998 A. Ü. Çankırı Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
17.03.1994 - 05.10.2003 Bölüm Başkan Yardımcısı
26.09.2001 - 26.09.2004 A. Ü. Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
06.03.2006 - 01.05.2007 Bölüm Başkanı
14.09.1986 - 30.10.1987 Manitoba Üniversitesi KANADA
01.08.1991 - 20.08.1991 Gödöllö Üniversitesi MACARİSTAN
Ödüller ve Burslar
14.09.1986 - 30.10.1987 Manitoba Üniversitesi KANADA (OECD bursu)
Verdiği Lisans Dersleri
ZTB 421 Tarla Tarımı (Güz)(Seçmeli)
ZM 104 Ekoloji (Bahar)
ZTB Yemeklik Tane Baklagiller (Bahar)(Seçmeli)
Verdiği Lisansüstü Dersleri
822506 Yemeklik Baklagillerin Özel Yetiştirme ve Islahı
822511 Tarla Tarımı Sorunları
822528 Tarla Bitkilerinde Mutasyon Islahı
822537 Tarla Bitkilerinde Biyolojik Azot Fiksasyonu
822538 Tarla Tarımı - Çevre İlişkileri
Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları
 • Mustafa ÖZÜNLÜ. 2001.Ankara’nın Bazı İlçelerinde Buğday Verimi ile Önemli İklim Faktörleri Arasındaki İlişkiler.
 • Sevil SAĞLAM. 2001. Kırıkkale İlinde Tarla Tarımı.
 • Gülden KARAÇAY. 2003. Mersin Limanlarından İhraç ve İthal Edilen Kuru Bakliyatın Son On Yıllık Seyri.
 • Gökhan GÖKÇE. 2003. Türkiye’de Organik Tarım Uygulamaları.
 • Serdar SOYDAŞ.2005. Çankırı'da Tarla Tarımı.
 • Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları
 • Mehmet SEZGİN. 1989. Farklı Süre ve Sıcaklıkta Değişik EMS(Ethyl Methane Sulphonate) Dozları Uygulanan Tokak 157/37 Arpa Çeşidi Tohumlarının Buzdolabı Ortamında Bekletilmesinin M1 Bitkilerinin Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi.
 • Nilay ÇELİK. 1991. Fasulye (Phaseolus vulgaris L.var. nanus DEKAP) Tohumlarına Uygulanan Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozlarının M1 Bitkilerinin Bazı Özelliklerine Etkileri.
 • Mücella TEKEOĞLU. 1991. Fasulye (Phaseolus vulgaris L.var. nanus DEKAP.) Tohumlarına Uygulanan Farklı Dozlarda Gamma Işınlarının M1 Bitkilerinin Bazı Özelliklerine Etkileri.
 • Ali Asad BİKLİ.1992. Bodur Fasulye (Phaseolus vulgaris L. var. nanus DEKAP.) Tohumlarına Uygulanan Farklı Dozlarda Gamma Işınlarının M2 Generasyonundaki Etkileri.
 • Hayati BAŞARAN. 1993. İki Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşidine Uygulanan Farklı Gamma Işını Dozlarının M1 ve M2 Bitki Özelliklerine Etkileri.
 • A.Şule ÇEREKÇİ. 1993. İki Bodur Fasulye(Phaseolus vulgaris L.) Çeşidinde Bakteri Aşılaması ve Azot Dozlarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi.
 • Figen UYANIK. 1994. Altı Sıralı Arpa Hatlarında Verim ve Verim Öğelerinin İncelenmesi.
 • Ferda SARIKAYA. 1994. Bodur Fasulye (Phaseolus vulgaris L. var. nanus DEKAP) Tohumlarına Uygulanan Farklı Dozlarda Gamma Işınlarının M3 Generasyonundaki Etkileri.
 • Yavuz BAYKAN. 1995. Farklı Ekim Zamanı ve Ekim Sıklıklarının Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Verim ve Verim Öğelerine Etkileri.
 • Nazmiye MERAL. 1996. Bakteri Aşılaması ve Değişik Azot Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim ve Verim Öğelerine Etkileri.
 • M. Demir KAYA. 2000. Bezelye (Pisum sativum L.)’de Bakteri Aşılaması ve Azot Dozlarının Verim ve Verim Öğelerine Etkileri.
 • Berkan MERT. 2003. Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim ve Verim Öğelerine Etkileri.
 • Hatice AYTAÇ. 2004. Nohutta (Cicer arietinum L.) Sıra Arası Mesafesi ile Tohum Miktarının Verim ve Verim Öğelerine Etkileri.
 • Gamze ENCAN. 2004. Bazı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Hatlarında Verim ve Verim Öğelerinin İncelenmesi.
 • Sevil SAĞLAM. 2005. Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) de Doku Kültürü ve Agrobacterium Aracılığıyla Gen Aktarımı.
 • Soydaş, S., 2006.Çankırı’da Tarla Tarımı,
 • Atmaca, Evren 2008. Eskişehir Koşullarında Bazı Nohut Çeşit ve Hatlarında Farklı Ekim Zamanı ve Sıra Arası Mesafelerinin Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkisi. .
 • Karagül, Vural. 2010. Türkiye’de 2002 – 2010 Yılları Arasında Yapılan Yemeklik Baklagil Çalışmaları.
 • Gamzeli, Mehmet .S., 2010 Türkiye’de Yemeklik Tane Baklagil Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları
 • Şenkal, Kübra. 2011. Türkiye’de 2000-2010 Yılları Arasında Serin İklim Tahılları Konusunda Yapılan Çalışmalar ve Özetleri,
 • Kara Özlem. 2012. Türkiye Tarim Havzalari Üretim ve Destekleme Modelinde Tarla Bitkilerinin Yeri..
 • Özdemir Hakan. 2012. Bolu İlinde Tarla Tarımı,
 • Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Çalışmaları
 • Ali ŞENAY. 1997. Makarnalık Buğdayda (Triticum durum Desf.) Gama Işını ve EMS’ın Farklı Dozlarının Ayrı Ayrı ve Birlikte Uygulanmasının M1 ve M2 Bitkilerindeki Etkileri.
 • Muharrem KAYA. 2000. Winner Bezelye (Pisum sativum L.) Çeşidinde Farklı Aşılama Yöntemleri, Azotlu Gübre Dozları ile Ekim Zamanlarının Verim ve Verim Öğelerine Etkileri.
 • Hayati BAŞARAN. 2000. Nohutta (Cicer arietinum L.) Bakteri Aşılama ve Kimyasal İlaç Uygulamalarının Verim ve Verim Öğelerine Etkileri.
 • Aslı DİVANLI. 2003. Bezelye (Pisum sativum L.)’de Mutasyon Islahı ve In Vitro Kültürü Uygulamaları.
 • Mehmet ATAK. 2004. Farklı Triticale Hatlarının Morfolojik ve DNA Markörleri ile Genetik Karakterizasyonu.
 • Tamamlanmış Araştırma Projeleri
 • Baklagil Tohum Böceklerine (Bruchus spp.) Dayanıklı Transgenik Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkilerinin Geliştirilmesi
  Destekleyen : TUBITAK (2006-2009)
 • Yayınlar
 • ÇİFTÇİ C. Y. 2013. Ülkemizde İlk Tarım Haftası Kutlaması ve Başak Balosu. Tarım ve Mühendislik Dergisi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayım Organı Sayı 101-2012. ISSN-1- 300-0071, 10-16. Ankara.
 • ÇİFTÇİ C. Y.. 2013. 165. Yılında Tarımsal Yükseköğretim. Ziraat Mühendisliği. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Hakemli Yayın Organı. (Temmuz- Aralık 2012) Sayı: 359, 4 - 17. Ankara.
 • ÇİFTÇİ C.Y.. 2013. Talan Edilen Atatürk Orman Çiftliği. Anıtkabir Dergisi. Yıl. 13, Sayı: 50, Temmuz 2013. 10 – 16. Ankara.
 • SAGLAM S., C. Y. ÇİFTÇİ. . 2012. MSc, PhD Theses and Scientific Papers, on the Subject of Field Crops Biotechnology in Turkey. Eurobıotech 2012 Agrıculture Symposıum. 12 – 14 April 2012. Kayseri.
 • ÇİFTÇİ C.Y. 2012. Türkiye’de Tarımsal Yükseköğretim. TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi Yıl 1, Sayı 2. 10- 13. Ankara.
 • ÇİFTÇİ C.Y, H.S. ÖZTÜRK. 2012. Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri. Stratejik Yönetim Dergisi. Nisan Mayıs Haziran 2012. Yıl 1, Sayı 3, 50 – 57.
 • ÇİFTÇİ C.Y. 2012. Artık Hiçbir İlde Ziraat Fakültesi Açılmamalı, Hatta Bazıları Kapatılmalıdır. Tarım ve Mühendislik Dergisi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayım Organı Sayı 99-100/2012. ISSN-1- 300-0071, 32-36.
 • ATMACA E.,C. Y. ÇİFTÇİ. , S. ÇAKIR, Z. SAĞEL, R. AKIN. 2012. Determination of Effects of Different Gamma Rays Applied to Seeds on Some Characteristics of Yaşa-05 and Hisar Chickpea Varieties" 20 – 23 April 2012. TABAD (Research Journal of Agricultural Sciences)5(1):104-106. Çankırı.
 • ÇİFTÇİ C. Y.. 2012. Artık Hiçbir İlde Ziraat Fakültesi Açılmamalı, Hatta Bazıları Kapatılmalıdır. Tarım ve Mühendislik Dergisi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayım Organı Sayı 99-100/2012. ISSN-1- 300-0071, 32-36. Ankara.
 • SAGLAM S.,C. Y. ÇİFTÇİ. , K. M. KHAWAR. 2011. Plant biotechnology education in Turkey. Volume 22, Supplement 1, September 2011, Pages 64-65. Current Opinion in Biotechnology.European Biotechnology Congress İstanbul.
 • ÇİFTÇİ C.Y. 2011. Tarla Bitkileri Bölümünün Duayenleri II. (Çağrılı Bildiri). IX. Tarla Bitkileri Kongresi (12 – 15 Eylül 2011) Cilt I. 3 – 36 Bursa,
 • GEÇİT H.H., C. Y. ÇİFTÇİ. , Y. EMEKLİER, S. İKİNCİKARAKAYA, S. ADAK, Ö. KOLSARICI, H. EKİZ, S. ALTINOK, C. SANCAK, C.S. SEVİMAY, H. KENDİR. 2011. Tarla Bitkileri. (düzeltilmiş ikinci baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1588, Ders Kitabı: 540, 540 s. Ankara.
 • ÇİFTÇİ C.Y, S. ADAK. 2011 Yemeklik Tane Baklagiller I.. Tarla Bitkileri I, Ünite 7 Anadolu Üniversitesi Yayınları ISBN 978-975-06-0930-5.130- 153. Eskişehir.
 • ÇİFTÇİ C.Y, S. ADAK.2011. Yemeklik Tane Baklagiller II. Tarla Bitkileri I, Ünite 8. Anadolu Üniversitesi Yayınları ISBN 978-975-06-0930-5.154- 179. Eskişehir.
 • KAN A., M. KAYA, A. GÜRBÜZ, A. ŞANLI, K. ÖZCAN, C. Y. ÇİFTÇİ. 2010. A study on genotype x environment interaction in chickpea cultivars (Cicer arietinum L.) grown in arid and semi-arid conditions”. Scientific Research and Essays Vol. 5(10), pp. 1164-1171, 18 May, 2010. ISSN 1992-2248 © 2010 Academic Journals.
 • ÇİFTÇİ C.Y,S. ÖZCAN, A. YÜCEL, K. M. KHAWAR, 2010. Baklagil Tohum Böceklerine (Bruchus spp.) Dayanıklı Transgenik Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkilerinin Geliştirilmesi. TÜBİTAK. Proje No: 106O058. Sonuç Raporu. 74 s..
 • SAGLAM S.,C. Y. ÇİFTÇİ. 2010. Effects of agar and isubgol on adventitous shoot regeneration of woad (Isatis tinctoria). International Journal of Agriculture and Biology,
 • ÇİFTÇİ C.Y. İ. ORTAŞ, S. ÇELİK, H. KENDİR, S. SAĞLAM. 2010. Tarımsal Yükseköğretim Programında Değişimler ve Sorunlar. (Sunulu Bildiri). TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi (11 – 15 Ocak 2010) Bildiriler Kitabı II, 1161 – 1180 Ankara
 • GÜRBÜZ A., M. KAYA, A. DİVANLI TÜRKAN, G. KAYA, M. D. KAYA, C.Y.ÇİFTÇİ. 2009. Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Tane İriliği ve Kuraklık Stresinin Çimlenme Özelliklerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22(1) 69 – 74.
 • AKMAN N. ve C.Y.ÇİFTÇİ. 2009. Turkish Agriculture. 28th European Holstein – Red Holstein Conference. June 3rd 2009. 23 – 28. İstanbul.
 • ÇİFTÇİ C.Y.,S. SAĞLAM, K.M. KHAWAR. 2009. Türkiye’de Yemeklik Tane Baklagiller Konusunda Yapılan Araştırmalara Genel Bir Bakış. (Sunulu Bildiri). Tarladan Sofraya Kuru Fasulye Çalıştayı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü. 30 – 31 Temmuz 2009. 80- 83. Eskişehir.
 • ÇİFTÇİ C. Y. ,K. M . KHAWAR, S. SAĞLAM. 2009. Türk Tarımının ve Fasulye Tarımının Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri. (Sunulu Bildiri). Tarladan Sofraya Kuru Fasulye Çalıştayı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü. 30 – 31 Temmuz 2009. 41- 53. Eskişehir.
 • ÇİFTÇİ C.Y.,S. SAĞLAM, K.M. KHAWAR. 2009. Fasulye Tarımının Dünü, Bugünü ve Geleceği. (Sunulu Bildiri). Tarladan Sofraya Kuru Fasulye Çalıştayı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü. 30 – 31 Temmuz 2009. 54- 65. Eskişehir.
 • ÇİFTÇİ C.Y. 2009. Tarla Bitkileri Bölümü Duayenleri (Çağrılı Bildiri). Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Cilt I. 3 – 12. Hatay.
 • ATMACA, E., C.Y. ÇİFTÇİ, S. ÇAKIR, R. AKIN, Y. KARAMAN. 2009. Eskişehir Koşullarında Bazı Nohut Çeşit ve Hatlarında Farklı Ekim Zamanı ve Sıra Arası Mesafelerinin Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkisi. (Sunulu Bildiri). Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (19 – 22 Ekim 2009) Cilt I. 364 – 369. Hatay.
 • KAYA M., A. KAN, C.Y. ÇİFTÇİ, A. ŞANLI. 2009. Farklı Ekolojik Koşullarda Yetiştirilen Nohut Çeşitlerinin Verim ve Bazı Verim Öğeleri Bakımından Karşılaştırılması. (Poster Bildiri). Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (19 – 22 Ekim 2009) Cilt II. 660 – 664. Hatay.
 • ÇİFTÇİ C.Y. 2009. Türkiye’de Bulunan Devlet ve Vakıf Üniversiteleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No., Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler 822. 41 s. Ankara.
 • ÇİFTÇİ C.Y., H. ÇİFTÇİ. 2009. Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde Yapılan Doktora ve Doçentlik Çalışmaları (30 Ekim 1933 – 30 Haziran 1948). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No. Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler 823. 400 s. Ankara.
 • GEÇİT H.H., C.Y. ÇİFTÇİ, Y. EMEKLİER, S. İKİNCİKARAKAYA, S. ADAK, Ö. KOLSARICI, H. EKİZ, S. ALTINOK, C. SANCAK, C.S. SEVİMAY, H. KENDİR. 2009. Tarla Bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1569 , Ders Kitabı: 521, 540 s. Ankara.
 • ÇİFTÇİ C.Y. 2008. Kuruluşunun 75. Yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü (1933 – 1948). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1496, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 820. 728 s. Ankara.
 • KAYA, M.G. KAYA,, M. D. KAYA, M. ATAK, S. SAGLAM, K. M. KHAWAR, C. Y. CIFTCI. 2008. Interaction between seed size and NaCl on germination and early seedling growth of some Turkish cultivars of chickpea (Cicer arietinum L.). Journal of Zhejiang University SCIENCE B. ISSN 1673-1581 (Print); ISSN 1862-1783 Vol. 9, No. 5, May, p.371–377.
 • ATAK M., M. KAYA. H.M. KHAWAR, S. SAĞLAM, S. ÖZCAN, C.Y. ÇİFTÇİ. 2008. Effect of Age on Somatic Embryogenesis From Immature Zygotic Embryos of 5 Turkish Triticale Genotypes. African Journal of Biyotechnology Vol 7 (11) pp. 1765 – 1768. 3 June 2008. ISSN: 1684 – 5315 © 2008 Academic Journals. .
 • ŞAHİN-DEMİRBAĞ N., H. KENDİR, K. M. KHAWAR, Sebahattin Ozcan and C. Y. CİFTCİ. 2008. In vitro Regeneration of Turkish Dwarf Chickling Pea (Lathyrus cicera L) Using İmmature Zygotic Embryo Explant. African Journal of Biotechnology Vol. 7 (12), pp. xxx-xxx, 17 June, 2008 Available online at ISSN 1684–5315 © 2008 Academic Journals.
 • GEÇİT H.H. C.Y.ÇİFTÇİ, S. ÜNVER İİKNCİKARAKAYA, M. KAYA. 2008. Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Uygulama Kılavuzu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No 1567, Ders Kitabı 249. 115 s. Ankara
 • ATAK M., S.ÜNVER, M. KAYA, C. Y. ÇİFTÇİ. 2007. Altı Sıralı Arpa Genotiplerinde Bazı Stabilite Parametreleri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25–27 Haziran 2007 Bildiriler Kitabı I. Cilt 30 – 36. Erzurum.
 • ÇİFTÇİ, C.Y. 2007. Türkiye’de Yemeklik Tane Baklagiller Konusunda Yapılan Araştırmalara Genel Bir Bakış. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25–27 Haziran 2007 Bildiriler Kitabı I. Cilt 558 – 561. Erzurum.
 • SAĞLAM S., M. AASİM, K. M. KHAWAR, S. ÖZCAN, C. Y. ÇİFTÇİ. 2007. Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria L. (Çivitotu) Bitkisinde Değişik Jelleştirici Maddelerin In Vitro Adventif Sürgün Rejenerasyonuna Etkisi. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 28–31 Ekim 2007, Poster No: P-BHB22 Sayfa No:17. Antalya.
 • SAĞLAM S., K. M. KHAWAR, C.Y. ÇİFTÇİ, S. ÖZCAN. 2007. Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkisinde Olgunlaşmış Embriyolardan Adventif Sürgün Rejenerasyonu. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 28–31 Ekim 2007, Bildiri Kitabı, Sözlü Bildiri No: S-BHB29 Sayfa No:135. Antalya.
 • SAGLAM S., M. AASİM, K. M. KHAWAR, S. OZCAN, C. Y. CİFTCİ. 2007. Comparison of Adventitous Shoot Regeneration from Hypocotyl Explant of Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria L. on Agar and İsubgol Gelled Media. Propagation of Ornnemental Plants. 5th International Conference. 5 – 8 September 2007, Sofia, Bulgaria. Book of Abstracts. Bulgaristan.
 • ÇİFTÇİ, C.Y., A. ŞENAY. 2007. Makarnalık Buğdayda (Triticum Durum Desf.) Gama Işını ve EMS’ın Farklı Dozlarının Ayrı Ayrı ve Birlikte Uygulanmasının M2 Bitkilerindeki Etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma (TARM) Dergisi. Cilt 14, Sayı 1 – 2, (2005). 41- 49.
 • ŞENAY, A., C. Y. ÇİFTÇİ., 2007. Makarnalık Buğdayda (Triticum durum L.) Gama Işını ve EMS’ın Farklı Dozlarının Ayrı Ayrı ve Birlikte Uygulanmasının M1 Bitkilerindeki Etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma (TARM) Dergisi. Cilt 14, Sayı 1 – 2, (2005). 32 – 40.
 • ŞENAY, A., M.D. KAYA, M. ATAK, C. Y. ÇİFTÇİ.. 2007. Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma (TARM) Dergisi. Cilt 14, Sayı 1 – 2, (2005). 50 – 55.
 • ŞENAY, A., C. Y. ÇİFTÇİ.. 2007. Makarnalık Buğdayda (Triticum durum L.) Gama Işını ve EMS’ın Farklı Dozlarının Ayrı Ayrı ve Birlikte Uygulanmasının M1Bitkilerinin İlk Gelişme Dönemindeki Etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma (TARM) Dergisi. Cilt 14, Sayı 1 – 2, (2005). 23 – 31.
 • ÇİFTÇİ, C.Y. 2007.Türkiye Ziraat Mühendisliği Eğitiminde (1930 – 2007) Uygulanan Yönetmelikler İle Ziraat Mühendisliği Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri. TÜRKTARIM Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi Mart – Nisan 2007, Sayı 174, 18 – 32. ANKARA.
 • ÇİFTÇİ C.Y. 2007. Türkiye'de Bulunan Ziraat Fakültelerinin 2006 Yılındaki Durumu. Tarım ve Mühendislik Dergisi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayın Organı. Sayı: 78-79. 2007, 86 – 94.
 • ATAK M., M. D.KAYA, C.Y.ÇİFTÇİ. 2006. Bazı Tritikale Çeşitlerine Uygulanan Farklı Gama Dozlarının Fide Gelişimi Üzerine Etkileri.A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. Sayı 12 (3) 233-238. ANKARA Özet/Tam metin
 • ÇİFTÇİ, C.Y., A. D. TÜRKAN, K. M. KHAWAR, M. ATAK, S. ÖZCAN. 2006. Use of Gama Radiations to Induce Mutations in Four Cultivars of Pea (Pisum sativum L.). Turkish Journal of Biology, Volume:30, Number 1, 29- 37. TÜBİTAK.
 • ÇİFTÇİ, C. Y. 2006. Yemeklik Tane Baklagiller Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans Tez Çalışmaları ve Özetleri (1938-2005).T.C.Tarım ve Köyişleri Başkanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı. ISBN 9944-5426-0-1.166 s. ANKARA. Özet/Tam metin
 • ÇİFTÇİ, C. Y. 2006. Yemeklik Tane Baklagiller Araştırma Makleleri ve Özetleri (1939-2005).T.C.Tarım ve Köyişleri Başkanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı. ISBN 9944-5426-1-X.248 s. ANKARA. Özet/Tam metin
 • ATAK M., C.Y.ÇİFTÇİ.2006. Bazı Tritikale Çeşit ve Hatlarının Morfolojik Karakterizasyonu.A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. Yıl 06, Cilt 12, Sayı 1. 101 - 111. ANKARA. Özet/Tam metin
 • TÜRKAN A. D., K. M. KHAWAR, ÇİFTÇİ, C.Y, and S. ÖZCAN. 2006. Effects of Mutagenic Sodium Azide (NaN3) on In Vitro Development of Four Pea (Pisum sativum L.) Cultivars. International J. of Agriculture & Biology, 1560 – 8530 /2006/ 08 – 3 – 349 – 351. PAKİSTAN
 • ATAK, M., M. KAYA, CC.Y.ÇİFTÇİ, S. ÜNVER, 2006. Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticolesecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, 40 – 47. ISPARTA
 • MERT B., C.Y.ÇİFTÇİ, M. ATAK. 2006. Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı 1-2. (2003) 72 – 85. ANKARA Özet/Tam metin
 • AYTAÇ, H., C.Y.ÇİFTÇİ, M. ATAK. 2006. Nohut (Cicer arietinum L.)’ta Sıra Arası Mesafesi ile Tohum Miktarının Verim ve Verim Öğelerine Etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı 1-2. (2003) 42 – 56. ANKARA Özet/Tam metin
 • ATAK M., M. D.KAYA, G.KAYA, Y. ÇIKILI, C.Y.ÇİFTÇİ. 2006. Effects of NaCl on Germination, Seedling Growth and Water Uptake of Triticale, Turkish Journal. Agriculture and Forestry. Vol. 30, Sayı 1 (2006) . 39 – 47. TUBİTAK. Özet/Tam metin
 • KÜN E., C.Y.ÇİFTÇİ, M. BİRSİN, A.C.ÜLGER, S.KARAHAN, N. ZENCİRCİ, A.ÖKTEM, M.GÜLER, N.YILMAZ ve M. ATAK. 2005. Tahıl ve Yemeklik Dane Baklagiller Üretimi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği 6.Teknik Kongresi (3-7 Ocak 2005) 367 – 408. Özet/Tam metin
 • ERİŞ, A., C.Y.ÇİFTÇİ, N. İSMAİLÇELEBİOĞLU, M. DİREK. 2005. Tarımsal Yükseköğrenim. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği 6.Teknik Kongresi (3-7 Ocak 2005) 1075- 1097
 • ATAK, M., M. KAYA, C.Y.ÇİFTÇİ. 2005.Çinko ve Humik Asit Uygulamalarının Makarnalık Buğday (Triticum durum L.)’da Verim ve Verim Öğelerine Etkileri. ANADOLU J. of AARI, 14 (2) 2004, 49 – 66 MARA.
 • ATAK M., C.Y.ÇİFTÇİ. 2005. Tritikale (xTriticosecale Wittmack)'de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2005, 11 (1) 98 - 103. ANKARA Özet/Tam metin
 • KAYA M., M.ATAK, C.Y.ÇİFTÇİ, S.ÜNVER, 2005. Çinko ve Humik Asit Uygulamalarının Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.)'da Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkileri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 3, s: 19-26. ISPARTA
 • KAYA M., M.ATAK, K.M. KHAWAR, C.Y.ÇİFTÇİ and S.ÖZCAN. 2005. Effects of Pre-Sowing Seed Treatment with Zn and Foliar Spray of Humic Acids on Yield of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.). International Journal of Agriculture & Biology, 1560 – 8530 /2005/ 07 – 6 – 875 – 878. PAKISTAN. Özet/Tam metin
 • ATAK M., İ.PARMAKSIZ, S.ÖZCAN and C.Y.ÇİFTÇİ. 2005. Characterization of Triticale Genotypes by Using RAPD Analysis. Korean J. Genetics 27 (4): 375 – 381 (December 2005). KOREA. Özet/Tam metin
 • ATAK M., M.KAYA ve C.Y.ÇİFTÇİ. 2005. Kızıltan - 91 Makarnalık Buğday Çeşidinde Farklı Azotlu Gübreler ile Uygulama Şekillerinin Verim ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5- 9 Eylül 2005. Cilt I, 121 – 126. ANTALYA. Özet/Tam metin
 • SAGLAM S., C.Y.ÇİFTÇİ, K.M. KHAWAR, M., S.ÖZCAN. 2005. In Vitro Kosullarda Fasulye Bitkisine Dört Yapraklı Aşamada Transformasyon Çalışmaları. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (2005), 18 (2) 291 - 294. ANTALYA. Özet/Tam metin
 • SAĞLAM, S., C.Y.ÇİFTÇİ, K.M. KHAWAR, M.ATAK ve S.ÖZCAN. 2005 Fasulye Bitkisinde In Planta Koşullarda Gen Aktarımı. Biyoteknoloji 2005. XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi (31 Ağustos – 2 Eylül 2005. 258. ESKİŞEHİR. Özet/Tam metin
 • ENCAN G., M.KAYA ve C.Y.ÇİFTÇİ. 2005. Nohutun Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9: (1) 19 -29. ISPARTA. Özet/Tam metin
 • ÇİFTÇİ, C. Y.. 2004. Dünyada ve Türkiye’de Yemeklik Tane Baklagiller Tarımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Teknik Yayınlar Dizisi No: 5, 197 s. ANKARA. Özet/Tam metin
 • KAYA, M., M. ATAK, C.Y.ÇİFTÇİ, S. ÜNVER 2004. Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerinde Bir Araştırma. ANADOLU J. of AARI, 14 (1) 2004. 41 – 61. MARA
 • ÇİFTÇİ, C. Y..2004 Geçmişten Günümüze Türkiye’de Ziraat Mühendisliği Eğitiminin Değişimi. TMMO, Z.M.O. Uluslar Arası Sempozyum. 50.Yıl Kutlama ve Tarım Haftası Etkinlikleri Tarım ve Mühendislik. 12 – 16 Ocak 2004. 304 – 332.ANKARA.
 • ATAK, M., C.Y.ÇİFTÇİ, İ. PARMAKSIZ and S. ÖZCAN. 2004. Characterization of Triticale Genotypes by Using RAPD Analysis. 4rd International Syposium on Sustaniable Agro-environment Ssytems: New Technologies and Applications (AGRON 2004). 2004, Udine, İtalya. (Sunulu Bildiri).
 • KAYA M., C.Y.ÇİFTÇİ, M.ATAK ve M. D. KAYA 2004. Bakteri Aşılaması ve Azot Dozları Uygulanan Bezelyede Tane Verimi ile Bazı Karakterler Arası İlişkiler ve Path Analizi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 2001 Cilt 10, Sayı 1 – 2: 58 – 66. ANKARA. Özet/Tam metin
 • KAYA M., C.Y.ÇİFTÇİ, M.ATAK ve M. D.KAYA. 2003. Winner Bezelye (Pisum sativum L.) Çeşidinde Farklı Aşılama Yöntemleri Azotlu Gübre Dozları ile Ekim Zamanlarının Verim ve Bazı Özellikler Üzerine Etkileri. Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi, 13 – 17 Ekim 2003, Cilt II : 313 – 318. DİYARBAKIR. Özet/Tam metin
 • ENCAN, G., C.Y.ÇİFTÇİ, M.ATAK. 2003. Kırmızı Mercimeğin Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri. Türk-Koop Ekin Dergisi, Yıl:7, Sayı: 26 Ekim- Aralık 2003. 16 – 21.
 • ÇİFTÇİ, C. Y.. 2003. Türkiye’de Tarım Eğitiminin Bugünü ve Geleceği. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi. 13 – 17 Ekim 2003 I. Cilt 8- 15. DİYARBAKIR.
 • ATAK M., G. ENCAN ve C.Y.ÇİFTÇİ. 2003. Yemeklik Baklagillerin Ekonomik Önemi. TÜRK-KOOP Ekin Dergisi Yıl:7, Sayı:25, Temmuz- Eylül 2003. 21-27. ANKARA. Özet/Tam metin
 • ATAK, M., İ. PARMAKSIZ, S. URANBEY, M.KAYA, S. ÖZCAN and C.Y.ÇİFTÇİ. 2002. Effect of Genotype on Somatic Embryo Explants of Triticale. 3rd International Syposium on Sustaniable Agro-environment Ssytems: New Technologies and Applications (AGRON 2002). 26-29 October 2002, Cairo, Egypt. (Sunulu Bildiri)
 • KAYA, D., C.Y.ÇİFTÇİ, M.KAYA. 2002.Bakteri Aşılaması ve Azot Dozlarının Bezelye (Pisum sativum L.)’ de Verim ve Verim Öğelerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (Journal of Agricultural Sciences), 8 (4) 300- 305. ANKARA. Özet/Tam metin
 • ÇİFTÇİ, C. Y.. 2002. 157. Yılında Zirai Öğretim. Ziraat Mühendisliği Dergisi. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Yayınları. Temmuz – Aralık 2002, Sayı 338/339, 44 – 48.
 • ÇİFTÇİ, C. Y.. 157. Yılında Zirai Öğretim. Tarım ve Mühendislik Dergisi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayın Organı. Sayı: 64-65 2002, 68 – 77.
 • ÇİFTÇİ, C. Y., S. ÜNVER, M.ATAK. 2001.Tarım, Doğal Kaynak ve Çevre. Cumhuriyetimizin 100. Yılına Tarımın Hedefleri Sempozyumu. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği. 30 Nisan- 01 Mayıs 2001. 51 – 70. ANKARA.
 • SARAL, A., H.G. YAVUZCAN, S. ÜNVER, O. YILDIRIM, A. KADAYIFÇI, M.KAYA, C.Y.ÇİFTÇİ. 2000. Determining Efficiencies of Different Tillage Systems in Vetch – Corn – Wheat Rotation. Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America (AMA). Vol. 31, No. 4, Autumn 2000. 31 – 35 and 40.
 • SARAL, A., C.Y.ÇİFTÇİ, O. YILDIRIM, S. ÜNVER, G. YAVUZCAN, A. KADAYIFÇI, M.KAYA. 1999. Fiğ – Mısır Buğday Ekim Nöbetinde Faklı Toprak İşleme Yöntemleri Etkinliklerinin Araştırılması. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (95-11-0702) Projesi Kesin Raporu. 50s
 • KAYA, M., S. ÜNVER, C.Y.ÇİFTÇİ. 1999.Karadeniz Tarım Bölgesinin İklim ve Toprak Özelliklerinin Tarla Tarımı Yönünden İncelenmesi Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu Bildiriler Kitabı Cilt: 1, 4-5 Ocak, 153-163. SAMSUN. Özet/Tam metin
 • SARAL, A., S. ÜNVER, M.KAYA, C.Y.ÇİFTÇİ, H.G. YAVUZCAN, O. YILDIRIM, A. KADAYIFÇI. 1999.Fiğ – Mısır Buğday Ekim Nöbetinde Faklı Toprak İşleme Yöntemleri Etkinliklerinin Araştırılması (II). Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Cilt I. Genel ve Tahıllar, 246 – 251. ADANA. Özet/Tam metin
 • ERAÇ, A., C.Y.ÇİFTÇİ, S.ÜNVER, B.H.HAKYEMEZ, M.KAYA, M.GÜLER, 1998.The effects of different doses and Rizobium inoculation on seed yield and some yield compenents in Hungarian vetch (Vicia Pannonica Crant), 5. Symposium über wissenschaftliche ergebnisse Deutsch-Türkischer Üniversitatspartnerschaften im agrarbereich 29 September-04 Oktober 1997, 87 – 92. ANTALYA. Özet/Tam metin
 • ÇİFTÇİ, C.Y., S. ÜNVER, M. KAYA 1998.Doğu Anadolu Bölgesinin Tarımsal Yönden iklimi ve Toprak Yapısı Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Doğu Anadolu Tarım Kongresi 14-18 Eylül 1998. Cilt: 1, 221-230. ERZURUM. Özet/Tam metin
 • ÜNVER, S., C.Y.ÇİFTÇİ, M. KAYA 1998.Ege Bölgesinin İklim ve Toprak Özelliklerinin Tarla Tarımı Yönünden Durumu. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi 7-11 Eylül 1998 Cilt: 2, 181-190. AYDIN. Özet/Tam metin
 • SARAL, A., H.G. YAVUZCAN, S. ÜNVER, O. YILDIRIM, A. KADAYIFÇI, C.Y.ÇİFTÇİ, M. KAYA.1998. Fiğ-Mısır-Buğday Ekim Nöbetinde Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Etkinliğinin Araştırılması Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi 17-18 Eylül 1998. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 334-344 s. TEKİRDAĞ. Özet/Tam metin
 • MERAL, N., C.Y.ÇİFTÇİ, S. ÜNVER, 1998.Bakteri Aşılaması ve Değişik Azot Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)'un Verim ve Verim Öğelerine Etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Cilt:7, Sayı:1, 44-59. ANKARA. Özet/Tam metin
 • ESER, D., H.H.GEÇİT, C.Y.ÇİFTÇİ, H.Y.EMEKLİER, S.ÜNVER, 1997.Tarım Topraklarımızın Durumu. II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997 Çağrılı Bildiri 33-39. SAMSUN. Özet/Tam metin
 • SENCAR, Ö., H.H.GEÇİT, C.Y.ÇİFTÇİ, S.ÜNVER, M.KAYA, 1997.Tarla Bitkileri Tohumculuğumuz II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997 Çağrılı bildiri s: 40-45. SAMSUN. Özet/Tam metin
 • MERT, M., C.Y.ÇİFTÇİ. 1997. Amik Ovası Koşullarında, Pamuk Bitkisinde (G. hirsitum L.) Kobalt 60’ın Mutasyon Etkilerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. II. Tarla Bitkileri Kongresi 22-25 Eylül 1997 Sunulu bildiri 671-674. SAMSUN. Özet/Tam metin
 • ÇİFTÇİ, C.Y., S. ÜNVER, M. KAYA 1997.Bitkisel Üretimi Geliştirme Komisyon Raporu. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Çalışma Komisyonu Raporları Dizisi 6. 49 s. ANKARA. Özet/Tam metin
 • ÇİFTÇİ, C.Y, S.ÜNVER, M.KAYA, 1997 Çevre Kirliliği. T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 4.Kolordu Komutanlığınca Düzenlenen Konferans. 09.Nisan 1997. Ankara 6 S
 • ÜNVER, S., M.KAYA, C.Y.ÇİFTÇİ, 1997 Sürdürülebilir Tarımda Biyolojik Azot Fiksasyonunun Önemi. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Yayın Organı Sayı: 306, s: 6-9.
 • ÜNVER, S., M.GÜLER., M.KAYA, C.Y.ÇİFTÇİ. 1997, Sürdürülebilir Tarım. Ekin Dergisi Yıl: 1, Sayı: 2 s: 30-36.
 • ÜNVER,S., M.GÜLER, M..KAYA, C.Y.ÇİFTÇİ. 1996. Sürdürülebilir Tarımın Tarla Tarımı Açısından Önemi. Sürdürülebilir Tarım Derneği, Dünya Gıda Zirvesi Öncesi Türkiye Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım Sempozyumu 24-25 Ekim 1996 13 s. Ankara
 • ŞENAY, A., C.Y.ÇİFTÇİ.1996. Makarnalık Buğdayda (Triticum durum Desf.) Gama Işını ve EMS’in Farklı Dozlarının Ayrı ve Birlikte Uygulanmasının M1 Bitkilerinin İlk Gelişme Devresindeki Etkileri. IV. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi 25-27 Eylül 1996 Bursa Tarım Sözlü Bildirileri s: 113-119.
 • ÜNVER,S., M.GÜLER, M..KAYA, C.Y.ÇİFTÇİ. 1996. Sürdürülebilir Tarım ve Çevre. Tarım ve Köy Dergisi, Sayı: 109 S: 28-32, ANKARA
 • ÜNVER, S., N.ARSLAN, C.Y.ÇİFTÇİ. 1996. Kimyon (Cuminum cyminum L.) Uygulanan Herbisitlerin Buğdayda Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. Cilt: 5, Sayı: 1, s: 41-48.
 • ŞENAY,A., G.AKBAY, C.Y.ÇİFTÇİ, S.ÜNVER. 1995 Tokak 157/37 Arpa Çeşidine Uygulanan EMS (Ethyl Methane Sulphonate)’ın M1 Bitkilerinin Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri. Anadolu Journal of AARI. 5 (1) 1995, 9-19 MARA. İZMİR. Özet/Tam metin
 • ŞEHİRALİ, S., C.Y.ÇİFTÇİ, İ.KÜSMENOĞLU, S.ÜNVER, Ö.YORGANCILAR.1995.Yemeklik Baklagiller Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri. T. Ziraat Mühendisliği 4. Teknik Tarım Kongresi 9-13 Ocak 1995. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No: 26, 449-466. ANKARA Özet/Tam metin
 • ARSLAN,N., C.Y.ÇİFTÇİ, S.ÜNVER. 1995.The Effects of Previous Crops in Fallow and No Fallow Systems on Wheat Yield. Deutsch-Türkisches Symposium, Ankara, 12 bis 17. September 1995, 71-78. Özet/Tam metin
 • ÇİFTÇİ C.Y, S.ÜNVER, 1995. Yemeklik Tane Baklagillerin Tarımımızdaki Önemi. Karınca Kooperatif Postası Dergisi Sayı: 7035 S: 49-52, ANKARA
 • ÇİFTÇİ, C.Y., N.ÇELİK, S.ÜNVER, 1994. Fasulye (Phaseolus vulgaris L. var. nanus DEKAP). Tohumlarına Uygulanan Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate). Dozlarının M1 Bitkilerinin Bazı Özelliklerine Etkileri (I) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Cilt No: 44, Fasikül 1- 2, 65-71. ANKARA Özet/Tam metin
 • ÇİFTÇİ, C.Y., N.ÇELİK, S.ÜNVER, 1994. Fasulye (Phaseolus vulgaris L. var. nanus DEKAP) Tohumlarına Uygulanan Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozlarının M1 Bitkilerinin Bazı Özelliklerine Etkileri (II) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Cilt. 44, Fasikül. 1-2, 72-80. ANKARA Özet/Tam metin
 • ÜNVER, S. M.GÜLER, C.Y. ÇİFTÇİ.1994. Tarla Tarımı Çevre İlişkileri. Karınca Kooperatif Postası Sayı. 690, 26-29. Özet/Tam metin
 • ÇİFTÇİ, C.Y., S.ÜNVER, M.GÜLER.1994.Tarla Tarımında Çevre Kirliliği. Enerji ve Çevre Sempozyumu 13-15 Nisan 1994, 117-125, MERSİN. Özet/Tam metin
 • ÇİFTÇİ, C.Y., M.TEKEOĞLU, S.ÜNVER. 1994.Fasulye (Phaseolus vulgaris L. var. nanus DEKAP.) Tohumlarına Uygulanan Farklı Dozlarda Gamma Işınlarının M1 Bitkilerinin Bazı Özelliklerine Etkileri. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Vol. 18, Sayı: 1, 65 - 69. ANKARA. Özet/Tam metin
 • ÇİFTÇİ, C.Y.. 1993.Nohut (Cicer arietinum L.) Tohumlarına Uygulanan Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate)’nin M1 ve M2 Bitkilerinin Bazı Özelliklerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1328, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler No:733, 36 s. ANKARA. Özet/Tam metin
 • ESER, D., H.H.GEÇİT, C.Y. ÇİFTÇİ, S.ÜNVER. 1992.Tarla Tarımı İle Toprak Erozyonu Arasındaki İlişkiler. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. En Büyük Tehlike Erozyon-Türkiye I. Konferansı 1-2 Haziran 1992. ANKARA. Özet/Tam metin
 • ÜNVER,S., C.Y. ÇİFTÇİ. 1992.Arpa (Hordeum vulgare L.)’da Uygulanan Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozları ve Uygulama Sonrası Yıkamanın Bazı M1 Bitki Özelliklerine Etkileri (I). DOĞA Tarım ve Orman Dergisi Cilt 16, Sayı 3, 649- 658. ANKARA Özet/Tam metin
 • ÇİFTÇİ, C.Y.,G.AKBAY, S.ÜNVER.1992.Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozlarının Uygulandığı Tokak 157/37 (Hordeum vulgare L.) Arpa Çeşidi Tohumlarının Farklı Ortamlarda 4 Ay Süreyle Bekletilmesinin M1 Bitkilerinde Bitki Boyu ve Bitkide Başak Sayısı Özellikleri Üzerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 41 Fasikül 1-2, 167-176. ANKARA. Özet/Tam metin
 • ÜNVER,S., C.Y. ÇİFTÇİ. 1992. Mısır (Zea mays L.) Tohumlarına Uygulanan Farklı Dozlardaki Gamma Işınlarının M1 Bitkilerinin Bazı Özelliklerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 41, Fasikül 1-2, 177-184. ANKARA. Özet/Tam metin
 • ÇİFTÇİ C.Y., M.SEZGİN, S.ÜNVER.1992.Farklı Süre ve Sıcaklıkta Değişik EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozları Uygulanan Tokak 157/37 Arpa Çeşidi Tohumlarının Uygulama Sonrası Buzdolabı Ortamında Bekletilmesinin M1 Bitkilerinin Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri. T.A.E.K. II. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi 25 - 27 Kasım 1992 Ankara (Basılmamış). Özet/Tam metin
 • ÜNVER,S, G.AKBAY, C.Y. ÇİFTÇİ.1992.Arpa (Hordeum vulgare L.)’da Uygulanan EMS (Ethyl Methane Sulponate) Dozlarının, Yıkama Suyu Sıcaklık ve Süresinin M1 Bitki Özellikleri Üzerine Etkileri. T.A.E.K. II. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi 25-27 Kasım 1992, Ankara (Basılmamış). Özet/Tam metin
 • AKBAY, G., S.ÜNVER, C.Y. ÇİFTÇİ . 1992. Arpa (Hordeum vulgare L.)’da Uygulanan Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozları ve Uygulama Sonrası Yıkamanın Bazı M1 Bitki Özelliklerine Etkileri (II).Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 41, Fasikül 1-2, 343-353.ANKARA Özet/Tam metin
 • ŞENAY,A., G.AKBAY, C.Y. ÇİFTÇİ, S.ÜNVER. 1992. Tokak 157/37 Arpa Çeşidine Uygulanan EMS (Ethyl Methane Sulphonate)’ın M1 Bitkilerinin Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri. T.A.E.K. II. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi 25-27 Kasım 1992, ANKARA (Basılmamış). Özet/Tam metin
 • ÇİFTÇİ, C.Y., S.ÜNVER, 1991. Yemeklik Tane Baklagil Üretimindeki Kayıplar. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Dergisi Sayı: 59, 18 - 21. ANKARA.
 • AKBAY.G., C.Y. ÇİFTÇİ, B.YILMAZ, C.N.AYÇİÇEĞİ, T.ÖZKAYA, 1990.Türkiye’de Tarımsal Araştırmaların Organizasyonu ve Sorunları. Türkiye Ziraat Mühendisleri III. Teknik Kongresi, 680 - 690. ANKARA. Özet/Tam metin
 • ESER,D., H.H.GEÇİT, R.AVCIOĞLU, C.Y. ÇİFTÇİ,H.SOYA, H.Y.EMEKLİER, A.TAN. 1990.Türkiye’de Yemlik ve Yemeklik Baklagil Üretimi ve Sorunları. 1990. Türkiye Ziraat Mühendisliği III. Teknik Kongresi, 351-359. ANKARA. Özet/Tam metin
 • GEÇİT,H.H., C.Y. ÇİFTÇİ, S.ÜNVER. 1988. Tarla Bitkileri (Özel) Uygulama Kılavuzu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No. 1037, 158 s. ANKARA.
 • ÇİFTÇİ,C.Y., G.AKBAY, S.ÜNVER. 1988.Kunduru 1149(Triticum durum L.) Makarnalık Buğday Çeşidine Uygulanan Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozlarının M1 Bitkilerinin Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri. (I). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, 39: 337-347. ANKARA. Özet/Tam metin
 • ÇİFTÇİ,C.Y., G.AKBAY, S.ÜNVER. 1988.Kunduru 1149 (Triticum durum L.) Makarnalık Buğday Çeşitlerine Uygulanan Farklı EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Dozlarının M1 Bitkilerinin Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri II. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı. 39, 349 - 360. ANKARA. Özet/Tam metin
 • GEÇİT, H.H., H.Y.EMEKLİER, C.Y. ÇİFTÇİ, S.ÜNVER, A.ŞENAY, 1987. Ekmeklik Buğdayda İlk Gelişme Devresinde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu. Türkiye Tahıl Sempozyumu, 6-9 Ekim 1987, 91-99. BURSA. Özet/Tam metin
 • AKBAY, G., T.GENÇTAN, C.Y. ÇİFTÇİ. 1986.Arpanın (Hordeum vulgare L.) Çim Kını Uzunluğuna Toprak Sıcaklığı ve Ekim Derinliğinin Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı-1984. Cilt 34, 145-155. ANKARA. Özet/Tam metin
 • AKBAY,G., C.Y. ÇİFTÇİ.1986.Altı Sıralı Arpalarda (Hordeum vulgare L.) Tane Verimiyle İlişkili Bazı Karakterlerin Değişim Sınırları İle Geniş Anlamdaki Kalıtım Dereceleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı -1984, Cilt 34, 12 - 21. ANKARA. Özet/Tam metin
 • ARSLAN,N., G.AKBAY, C.Y. ÇİFTÇİ, M.KURÇMAN, S.ÜNVER.1986. Kimyon (Cuminum cyminum L.) Tarımında Yabancı Ot Öldürücülerin (Herbicide) Kullanılma Olanakları. I. Çıkış Öncesi (Pre-emergence) Kullanım. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı 1985, Cilt 35, 25-36. ANKARA. Özet/Tam metin
 • ARSLAN,N., G.AKBAY, C.Y. ÇİFTÇİ, S.ÜNVER. 1986. Nadas-Kimyon ve Buğday-Kimyon Ekim Nöbetinde Azotlu Gübrenin Kimyon Verimine Etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı -1985, Cilt 35, 182-189. ANKARA. Özet/Tam metin
 • ARSLAN, N., G.AKBAY, C.Y. ÇİFTÇİ, S.ÜNVER, M.KURÇMAN. 1986.Kimyon (Cuminum cyminum L.) Tarımında Yabancı Ot Öldürücülerin (Herbicide) Kullanılma Olanakları, II. Çıkış Sonrası (Post-emergence) Kullanım. Doğa Bilim Dergisi. Cilt 12, Vol: 12, 305-311. ANKARA. Özet/Tam metin
 • KÜN,E., H.H.GEÇİT, M.ÖZGEN, C.Y. ÇİFTÇİ, H.Y.EMEKLİER. 1986.Tahıl ve Baklagil Tarımının Geliştirilmesi. GAP Tarımsal Kalkınma Sempozyumu Bildirileri. 18-21 Kasım 1986 109-140. ANKARA. Özet/Tam metin
 • GÜRGÜN, V., E.KÜN, C.Y.ÇİFTÇİ. 1986. Nadasa Bırakılan Alanlarda Buğday Anızının Parçalanması Üzerine Azotlu Gübrelerin Etkileri. T.U.B.İ.T.A.K. Tarım ve Ormancılık Grubu Proje No KBTBAU - 17, 41 s.
 • KAVUNCU, O., C.Y. ÇİFTÇİ, A.S.TEKELİ. 1985.Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Ekotiplerinde Verimle Çeşitli Verim Öğeleri Arasındaki Sebep-Sonuç İlişkilerinin Path Analizi İle Araştırılması. Doğa Bilim Dergisi, Seri D2, Cilt 9, Sayı 2, 231-234. ANKARA. Özet/Tam metin
 • ÇİFTÇİ C. Y., S.ŞEHİRALİ. 1984. Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinde Değişik Özelliklerin Fenotipik ve Genotipik Farklılıkların Saptanması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No TB 4, 17 s. ANKARA. Özet/Tam metin
 • TEKELİ,A.S., C.Y. ÇİFTÇİ. 1984.Mürdümük (Lathyrus sativus L.)’de Protein Kapsamının Değişimi ve Kalıtımı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı-1982, Cilt 32, Fasikül 1,2,3,4, 100-105. ANKARA. Özet/Tam metin
 • GÜRGÜN,V., S.ŞEHİRALİ, T.GENÇTAN, C.Y. ÇİFTÇİ. 1983. Bakteri Aşılaması ve Değişik Azot Dozlarının Soyada (Glycine max (L.) Merril.) Tane Verimi İle Tanenin Yağ ve Protein Kapsamı Üzerine Etkileri. KÜKEM Dergisi, KÜKEM 3. Kongresi Özel Sayısı, Cilt 6, Sayı 2, 163-165. Özet/Tam metin
 • ŞEHİRALİ,S., V.GÜRGÜN, C.Y. ÇİFTÇİ. , T.GENÇTAN. 1983. Bakteri Aşılaması ve Değişik Azot Dozlarının Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)’de Tane Verimi ve Protein Kapsamı Üzerine Etkileri. KÜKEM Dergisi, KÜKEM 3. Kongresi Özel Sayısı, Cilt 6, Sayı 2, 166 -167. Özet/Tam metin
 • ÇİFTÇİ,C.Y. 1983.Açlık Sorununun Çözümünde Yemeklik Tane Baklagillerin Yeri. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi. 1983/2, 28-30. ANKARA
 • AKBAY,G., T.GENÇTAN, C.Y. ÇİFTÇİ. 1982. Altı Sıralı Arpaların (Hordeum vulgare L.) Orta ve Yan Başakçıklarında Oluşan Tanelerin İrilik ve Ağırlığına Çeşit ve Yılların Etkisi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Sayı 1, Yıl 1. 89-102.BURSA. Özet/Tam metin
 • ÇİFTÇİ,C.Y. 1982.Bazı Yemeklik Tane Baklagillerde; Tohumluk Özellikleri, Ekim Zamanı ve Yöntemleri İle Ekim Sıklığının Yol Açtığı Kayıplar “Hasat Öncesi, Hasat ve Hasat Sonrası Ürün Kayıpları” Seminer Bildirileri (13-17 Aralık 1982), 90-98. ANKARA. Özet/Tam metin
 • ŞEHİRALİ, S., T. GENÇTAN, C.Y. ÇİFTÇİ. 1980. Fasulye’ de (Phaseolus vulgaris L.) Protein Kapsamının Değişimi ve Kalıtımı. Tarım ve Orman Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Cilt 2, Sayı 3, 158-170 Özet/Tam metin
 • TOSUN O., T.GENÇTAN, H.H.GEÇİT, M.ÖZGEN, C.Y. ÇİFTÇİ. 1980. Tarla Ziraati Ders Notu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Teksir No. 44, 72 s. • Yukarıdaki bilgiler personelimizin kendi beyanıdır.

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
  © 2006-2015 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 06110 Dışkapı - Ankara
  E-posta: agricul@agri.ankara.edu.tr
  Tel
  0312 596 10 00 Faks 0312 317 67 24

  Türkçe English   |