Kişi İçerik Google


Telefon : (312) 596
Adres : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE
 
Doğum Tarihi ve Yeri :  -
Bilimdalı :
 
 
 
Tamamlanmış Araştırma Projeleri
 • A.Bayaner, A.Koç, H.Tanrıvermiş, E.Gündoğmuş, N.Ören ve B.Özkan. Doğrudan Gelir Desteği Uygulaması İçin Başlangıç Verileri (Baseline) ,Oluşturma ve Pilot Uygulamanın Değerlendirilmesi.
  Destekleyen : Diger (2000-2001)
 • Koç, A., Tanrıvermiş, H., Budak, F., Gündoğmuş, E., İnan, İ.H., Kubaş, A. Ve Özkan,B. Türk Tarımında Kimyasal İlaç Kullanımı: Etkinsizlik, Sorunlar ve Alternatif Düzenlemelerin Etkileri
  Destekleyen : Diger (2000-2001)
 • Tanrıvermiş, H., Gündoğmuş, E. ve Şanlı, H. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Ürün Maliyetleri
  Destekleyen : Diger (2000-2001)
 • Gündoğmuş, E. Tanrıvermiş, H. ve Arısoy, H. İç Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ürün Maliyetleri
  Destekleyen : Diger (2000-2001)
 • Tanrıvermiş, H. ve Gündoğmuş, E.Türkiye’de Bölgelere Göre Ürün Verimleri ve Maliyetlerindeki Değişmelerin Değerlendirilmesi
  Destekleyen : Diger (2000-2001)
 • Tatlıdil,F.F., Kıral,T., Güneş, A., Demir,K., Gündoğmuş, E., Fidan, H., Demirci, F., Erdoğan,C. ve Aktürk,D. Ankara İlinde Domateste Hasat Öncesi ve Hasat Sırasında Oluşan Ürün Kayıplarının Ekonomik Analizi
  Destekleyen : TUBITAK (2000-2003)
 • Hancıoğlu,Ö., Gürkan,M.O., Gündoğmuş, E., Ay,R. Özkan,C., Demirci, F. Kemer,Ş. Çubuk İlçesi Vişne Bahçelerinde Entegre Mücadele Oluşturma Çabaları
  Destekleyen : TUBITAK (2000-2004)
 • Özçelik,A., Tanrıvermiş,H., Gündoğmuş,E. ve Turan, A. Türkiye’de Sulama İşletmeciliğinin Geliştirilmesi Yönünden Şebekelerin Birlik ve Kooperatiflere Devri İle Su Fiyatlandırma Yöntemlerinin İyileştirilmesi Olanakları
  Destekleyen : Diger (1999-1999)
 • Tanrıvermiş,H., Gündoğmuş, E., Ceyhan,V., Fidan,H. ve Özüdoğru, H., Türkiye’de Özelleştirme Uygulamalarının Tarım Kesimine Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Destekleyen : Diger (1999-2000)
 • Erkuş,A., Eliçin,A., Özçelik,A., Turan,A., Tanrıvermiş, H. ve Gündoğmuş, E.,Tekirdağ İli Tarım İşletmelerinde İthal ve Kültür Melezi Süt Sığırları İle Üretim Yapan İşletmelerde Süt Sığırcılığı Faaliyetlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi,
  Destekleyen : BAP (1994-1995)
 • Yayınlar
 • Tatlıdil, F.F., Kıral, T., Gündoğmuş, E. ve Fidan, H.2005. The Effect of Crop losses during Pre-Harvest and Harvest Periods on Production Costs in Tomato Production in the Ayaş and Nallıhan Districts of Ankara Province. Turkish journal of Agriculture and Forestry, 29 (2005):499-509.
 • Tanrıvermiş, H., Demirci, R., Gündoğmuş,E. ve Erkuş,A. 2004. Türkiyede Başlıca Geleneksel ve Organik Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi ve Organik Tarımın Geliştirilmesine Yönelik Yaklaşımlar, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, s.207-219.
 • Tanrıvermiş, H. Ve Gündoğmuş, E. 2004. Yamula Barajı Göl Alanı İçinde ve Mücavir Alandaki Arazilerin Değerlerinin Takdirinde Kullanılabilecek Arazi Net Gelirleri ve Kapitalizasyon Faiz Oranları İle Arazi Değerlerinin Araştırılması, Eduser Eğitim Danışmanlık ve Uzmanlık Hizmetleri Ltd.Şti, Ankara.
 • Tanrıvermiş, H., Gündoğmuş, E. ve Demirci, R. 2004. Tarım Arazilerinin Kamulaştırma Bedellerinin Takdirinde Kullanılabilecek Kapitalizasyon Faiz Oranları, Arazi Gelirleri ve Birim Arazi Değerleri, Eduser Danışmanlık ve Uzmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., Ankara.
 • Tanrıvermiş, H., Gündoğmuş, E., Birinci, A. ve Ceyhan,V. 2002. Türkiyede Tarım Arazilerinin Kamulaştırma Bedellerinin Tespitinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları, Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül 2002, Erzurum, s.111-123.
 • Demirci, R., Erkuş,A., Tanrıvermiş,H., Gündoğmuş, E., Parıltı, N. ve Özüdoğru, H. 2002. Türkiyede Ekolojik Tarım Ürünleri Üretiminin Ekonomik Yönü ve Geleceği: Ön Araştırma Sonuçlarının Tartışılması, Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül 2002, Erzurum,
 • Bülbül, M., Tanrıvermiş, H. ve Gündoğmuş, E., 2001. Tarımsal Kalkınmanın Çevre Üzerine Etkileri-Sorunları ve Çözüm Yolları, Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi Sayı:2001/3, Ankara, s. 171-200.
 • Gündoğmuş, E., 2001. İnput-Output Analizlerine Göre Türkiyede Tarım İle Diğer Sektörler Arasındaki Yapısal İlişkilerin Gelişimi (1963-1990), Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:133, Temmuz-Ağustos-Eylül 2001, Ankara, s.54-80.
 • Tanrıvermiş, H., Gündoğmuş, E., Çakmak, B. ve Türker, M., 2001. Sulama Suyu Fiyatlandırma Yaklaşımları ve Bu Yaklaşımların Türkiyede Kullanılabilme Olanakları, I. Ulusal Sulama Kongresi, Kültürteknik Derneği, s. 115-124, 8-11 Kasım 2001, Antalya.
 • Gündoğmuş, E., Çakmak, B., Tanrıvermiş, H. ve Türker, M., 2001. Türkiye’de Sulama Tesislerinin Birlik ve Kooperatiflere Devri ve Devri Sonrası Tesislerin İşletmeciliğinde Yaşanan Sorunlar, I. Ulusal Sulama Kongresi, Kültürteknik Derneği, s. 82-91, 8-11 Kasım 2001, Antalya.
 • Gündoğmuş, E.2000.Tarım İşletmelerinin Avrupa Birliği Sistemine Göre Sınıflandırılması: Konya İli İhtisaslaşmış Tahıl İşletmeleri Örneği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Burcu Ofset, Ankara.
 • Gündoğmuş, E., Tanrıvermiş, H. ve Şelli, F., 1999. Kırsal Nüfusun Yerinde İstihdamı ve Göçün Önlenmesi Yönünden GAP Entegre Kalkınma Yaklaşımının Önemi, GAP I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs 1999, Cilt:1, Şanlıurfa, s.353-362.
 • Bülbül, M. ve Gündoğmuş, E., 1999. Türkiye’de Et Tavukçuluğu Endüstrisinde Üretim ve Pazarlama Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, VIV Poultry Yutav’99 Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 3-6 Haziran 1999, İstanbul, s.258-267.
 • Tanrıvermiş, H. ve Gündoğmuş, E., 1999.Türkiye Tavukçuluğunda Dikey Entegrasyon Eğilimleri, VIV Poultry Yutav’99 Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 3-6 Haziran 1999, İstanbul, s.563-571.
 • Gündoğmuş, E., 1999. Türkiye’de Çeltik Üretiminde Yaşanan Sorunlar ve Çeltik Üretimini Geliştirme Projesinin İlk 3 Yılı, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:124, Ankara, s.25-38.
 • Kıral,T., Kasnakoğlu, H., Tatlıdil,F.F., Fidan,H. ve Gündoğmuş, E.1999. Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No:37, Ankara.
 • Erkuş,A. ve Gündoğmuş, E., 1998. Çaykur’un Özelleştirilmesinin Çay Üreticileri Üzerine Olası Etkileri, Karınca Kooperatif Postası Dergisi, Sayı:739, Ankara, s.25-30.
 • Gündoğmuş, E., 1998. A General Evaluation of the Investment Activities of Agricultural Development Cooperatives in Turkey. Cooperation in Türkiye, October 1998, No:29, Ankara, p.30-48.
 • Tanrıvermiş, H. ve Gündoğmuş, E., 1998. Türkiyede Başlıca Tarla Ürünlerinde Arz Duyarlılığı, TKK Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:121, Ankara, s. 23-39.
 • Gündoğmuş, E., 1998. Ankara İli Akyurt İlçesi Tarım İşletmelerinde Ekmeklik Buğday Üretiminin Fonksiyonel Analizi ve Üretim Maliyetinin Hesaplanması, Tübitak Tarım ve Ormancılık Dergisi, Cilt:22, Sayı:3, Ankara, s. 251-260.
 • Gündoğmuş, E., Tanrıvermiş, H. ve Kılıç, O., 1998. Ankara İli Koşullarında Açıkta Sığır Besiciliğinde Optimum Besi Süresi ve Yem Giderlerinin Minimizasyonu Üzerine Bir Araştırma:TKV Çubuk Örnek Besi İşletmesi Örneği, TKK Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:120, Ankara, s. 29-56.
 • Erkuş, A., Eliçin, A., Özçelik, A., Turan, A., Tanrıvermiş, H. und Gündoğmuş, E., 1997. Ökonomische Bewertung einer mit importierten Reinrassen betriebenen Milchviehhaltung am Beispiel der Provinz Tekirdağ, Türk ve Alman Üniversitesi İşbirliğinin Tarım Alanındaki Bilimsel Araştırma Sonuçları Sempozyumu, Antalya.
 • Gündoğmuş, E., 1996. Türkiye’de Dondurulmuş Meyve-Sebze Sanayi, Tarım ve Köy Dergisi, Sayı:112, Ankara, s.31-35.
 • Erkuş, A., Eliçin, A., Özçelik, A., Turan,A., Tanrıvermiş, H. ve Gündoğmuş, E., 1996.İthal Damızlık Materyallerle Yapılan Süt Sığırcılığının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi:Terkirdağ Örneği, Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ve Tarım Ekonomisi Derneği, TC. Ziraat Bankası Kültür Yayınları:27, İzmir, s.108-115.
 • Gündoğmuş, E., 1995.Türkiye’de 1980 Sonrasında Tarıma Dayalı Sanayinin Genel Ekonomik Durumu ve Tarıma Dayalı Sanayilerin Geliştirilebilmelerinde Kooperatiflerin Rolü ve Önemi, TKK Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:108, Ankara, s.39-52.
 • Gündoğmuş, E., 1995. 5 Nisan Kararlarının Birinci Yılında Türkiye Ekonomisi ve Tarım Sektörü Üzerine Etkileri, Karınca Kooperatif Postası, Sayı:708, Ankara, s.30-46.
 • Özçelik,A. ve Gündoğmuş, E., 1995. Tarım Ekonomisi Sahasında Simulasyon Tekniğinin Kullanımı, TKK Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:110, Ankara, s.111-142.
 • Gündoğmuş, E. ve Tanrıvermiş, H., 1995. Türkiye’de Hayvansal Ürünler Sanayi ve Sanayi-Üretici İlişkilerinin Geliştirilmesi, Türkiye’de Hayvancılığın Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ve Tarım Ekonomisi Derneği, TC Ziraat Bankası Kültür Yayınları:27, İzmir, s.60-66.
 • Erkuş, A., Çetin, B., Tatlıdil,F. ve Gündoğmuş, E.,1995. Optimal İşletme Büyüklüğünün Saptanması, Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi, I.Cilt, Ankara, s.115-123.
 • Tanrıvermiş, H. ve Gündoğmuş, E.,1995. Türkiye’de Hayvansal Ürünler Üretim-Tüketim Dengesi ve AB Ülkeleri İle Rekabet Olanakları, Türkiye’de Hayvancılığın Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu,Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ve Tarım Ekonomisi Derneği, TC Ziraat Bankası Kültür Yayınları:27, İzmir, s.274-278.
 • Gündoğmuş, E. ve Karadavut,U.,1995. Tarımın Neden Olduğu Çevre Kirliliğine Alternatif Bir Yaklaşım:Organik Tarım, Karınca Kooperatif Postası, Sayı:702, Ankara, s.35-42.
 • Gündoğmuş, E., 1995. Türkiye’de 1980-1990 Döneminde Tarımsal Üretim Değeri ve Tarımsal Kredi Miktarlarının Bölgeler İtibariyle Karşılaştırılması, TKK Kooperatifçilik, Sayı:107, Ankara, s.47-70.
 • Gündoğmuş, E., 1995. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ülke Tarımındaki Yeri ve Önemi, Karınca Kooperatif Postası, Sayı:704, Ankara, s.43-53.,
 • Gündoğmuş,E.,1994.Türkiye’de Sığır Besiciliğinin Genel Ekonomik Durumu ve Açıkta Sığır Besiciliği, Hasad Dergisi, Sayı:115, İstanbul, s.28-35.
 • Özçelik, A. ve Gündoğmuş, E.,1994. Şeker Pancarı Üretim Maliyetinde Gübre ve Sulama Masraflarının Yeri, Şeker Pancarı Yetiştirme Tekniği Sempozyumu, II. Gübreleme ve Sulama, 6 Mayıs 1994, Konya, s.104-124.
 • Gündoğmuş,E.ve Gönenç,S.,1994.1980’den Günümüze Tarım Satış Kooperatiflerindeki Gelişmeler, TKK Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:106, Ankara, s.5-25.
 • Gündoğmuş, E., 1994. Türkiye’de Damızlık Düve İthalatının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi, Hasad Dergisi, Sayı:110:17-22, 111:35-39, İstanbul.
 • Tanrıvermiş, H., Gündoğmuş, E. ve Polat, İ., 1994. Türkiye’de Gıda Sanayinin Ekonomik Yapısı, Sorunları ve Çözüm Yolları, Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı:273, Ankara, s.12-16.
 • Gündoğmuş, E., 1993. Su Ürünleri Üretiminin Ekonomik Önemi ve Kooperatiflerin Rolü, Karınca Kooperatif Postası, Sayı:675, Ankara, s.21-26.
 • Tanrıvermiş, H. ve Gündoğmuş, E.,1993.Türkiye’de Sözleşmeli Yetiştiricilik Modelleri GAP Açısından Önemi ve Geliştirilebilme İmkanları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım ve Köy Dergisi, Sayı:93, Ankara., s.14-19.
 • Gündoğmuş,E. ve Tanrıvermiş,H.,1993.’Türkiye’de İpekböcekçiliğinin Ekonomik Önemi, Kozabirliğin Üretim ve Pazarlama Faaliyetleri ve Kooperatif Etkinliğinin Artırılabilmesi İçin Alınabilecek Önlemler, TKK Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:104, Ankara, s.74-86.
 • Tanrıvermiş,H., Gündoğmuş,E. ve Kılıç,O.,1993. Türkiye Tarım İşletmelerinin Sermaye Yapısı, Kredi Kullanımı ve Kooperatif Kredilerinin Rolü ve Önemi, TKK Kooperatifçilik, Sayı:99, Ankara, s.5-17.
 • Albayrak,N., Tanrıvermiş,H., Gündoğmuş,E. ve Polat,İ.1993. Türkiye’de Sulama Şebekelerinin Verimli Olarak İşletilmesi Açısından Sulama Kooperatifleri ve Birliklerinin Önemi ve Geliştirilebilme Olanakları, TKK Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:103, Ankara, s.27-39.
 • Tanrıvermiş,H. ve Gündoğmuş, E.,1992.Türkiye’de Özelleştirme ve Tarımsal Amaçlı KİT’lerin Durumu,Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı:259:3-4, 260:21-23, 261:12-13, Aralık 1992, Ocak–Şubat 1993, Ankara.
 • Tanrıvermiş,H. ve Gündoğmuş, E., 1992.Türkiye’de Fındık Üretiminde Sorunlar ve Kooperatifçilik, TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Sayı:96, Ankara, s.23-28.Tanrıvermiş,H. ve Gündoğmuş, E., 1992.Türkiye’de Fındık Üretiminde Sorunlar ve Kooperatifçilik, TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Sayı:96, Ankara, s.23-28. • Yukarıdaki bilgiler personelimizin kendi beyanıdır.

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
  © 2006-2015 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 06110 Dışkapı - Ankara
  E-posta: agricul@agri.ankara.edu.tr
  Tel
  0312 596 10 00 Faks 0312 317 67 24

  Türkçe English   |