Kişi İçerik Google

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK
Tarım Ekonomisi

Telefon : (312) 596 1482
Faks : (312) 3185360
E-posta : aozcelik@agri.ankara.edu.tr
Adres : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE
 
Doğum Tarihi ve Yeri : 11/09/1959 -
Bilimdalı :Tarım İşletmeciliği
Yabancı Dil :İngilizce
Uzmanlık Alanları :Tarımsal işletmecilik,Ekonometri, Tarımsal kooperatifçilik
 
 
Eğitim ve Akademik Deneyim
Prof. Dr.
1996

Ankara Üniversitesi / Ziraat Fakültesi

Dr.
1986

Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans
1983

Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Aras. Gör.
1982

Ankara Üniversitesi / Ziraat Fakültesi

Lisans
1981

Ankara Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi Bölümü

 
Yayınlar
 • Özçelik, A.,,2007. "Türkiyede Desteklerin Değerlendirilmesi" Pankobirlik Dergisi, satı: 90, s. 18.21.
 • Özçelik, A.,,2007. "Tarım Kanunu ve Kooperatifçilik", Türkiye koop. Dergisi, sayı:94, s. 44-47.
 • Özçelik, A.,,2007. "Türkiye Tarımında Destekleme Uygulamaları", Tarımda Destekleme Paneli 28 Nisan 2007, Türk Ziraat Müh. Birliği ve Vakfı Yayını, s. 16-22. Ankara
 • Özçelik, A., Ceylan, V.,Bozoğlu,M.,Cinemre, H.A.2006. "Samsun İlinde Açıkta Sebze Yetiştiren İşletmelerde Teknik Etkinlik Ve teknik Etkinliği Belirleyen Faktörler", 7. Tarım Ekonomisi Kongresi. 13-15 Eylül 2006. Tebliğ, s. 1044-1053.
 • Özçelik,A.,O.O.Özer, 2006.Koyck Modeliyle Türkiye’de Buğday Üretimi ve Fiyatı İlişkisinin Analizi, Tarım Bilimleri Dergisi, 12(4),s.333-339,Ankara.
 • Özçelik,A.,O.O.Özer, 2006.Koyck Modeliyle Türkiye’de Buğday Üretimi ve Fiyatı İlişkisinin Analizi, Tarım Bilimleri Dergisi, 12(4),s.333-339,Ankara.
 • Özçelik, A.,2005." AB Müzakere Süreci ve Etik" Tarım Kredi Haber Bülteni, sayı: 399 s.12
 • Özçelik, A.,2005. "Kopperatiflerde Başarı ve Kooperatif Etki Yaratılması", Çiftçi ve Köy Dergisi, Sayı:241, s. 42-44
 • Özçelik, A., E. Güneş ve M. M. Artukoğlu, “Türkiye’de Tarımsal Kredi: Sözleşmeli Tarım ve Üretici Örgütleri Üzerinden Kredi Uygulamaları”, Türkiye Ziraat Mühendisliği 6. Teknik Kongresi, 961-985, Ankara, (2005).
 • Emeksiz, F., M. Albayrak, E. Güneş, A. Özçelik, O. O. Özer ve K. Taşdan, “Türkiye’de Tarımsal Ürünlerin Pazarlama Kanalları ve Araçlarının Değerlendirilmesi”, Türkiye Ziraat Mühendisliği 6. Teknik Kongresi, Cilt II. 1155-1171, Ankara, (2005).
 • Özçelik, A., E. Güneş ve M. M. Artukoğlu, “Türkiye’de Tarımsal Kredi: Sözleşmeli Tarım ve Üretici Örgütleri Üzerinden Kredi Uygulamaları”, Türkiye Ziraat Mühendisliği 6. Teknik Kongresi, 961-985, Ankara, (2005).
 • Özçelik, A.,Kooperatiflarin Temel Nitelikleri ve Dinamik Yapıları", Türkiye Koop. Dergisi, sayı:71 s.11-13
 • Özçelik, A., Dellal İ. 2004. Ulusal ve Ekonomik Hedefler açısından Tarımın Planmanın Önemi", Türk Tarım Dergisi, Sayı: 160, Kasım-Aralık s. 24-27.
 • Özçelik, A.,Şahin M.Y.2003. zeytin ve Zeytinyağı üreticilerinin Kooperatif Örgütlenmesi ve Devlet Yatırım Yardımları", Türkiye I. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu, 2-3 Ekim, 10-140 s., İzmir
 • Fidan,H.,Özçelik, A.2003. "Türkiye Ekonomisi Yönünden Ayçiçeğinin Önemi", Türkiye I. Yağlı Tohumlalerı Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu 22-23 Mayıs 2003, 93-102 s., İstanbul.
 • Özçelik, A., Forest Villages in Turkey And Forest Villages Development Cooperatives, Cooperation in Türkiye, Number:37, October 2002, p.21-23.
 • Özçelik, A., Paksoy, M., Türkiye’de Tarıma Dayalı Sanayinin İstihdama Katkısı, Türk Tarım Dergisi, Temmuz-Ağustos 2001, Sayı:140, s.30-32.
 • Özçelik, A., Ekonomik Kriz Ve Türkiye'de Tarım, Karınca Sayı:776, Ağustos 2001, s.24-27.
 • Özçelik, A., The Most Significant Hindrance To The Financial Problem, Cooperation In Türkiye, April 2001, Number:34, p.15-20.
 • Özçelik, A., İktisadi Kalkınmada Tarım Ve Kooperatiflerin Rolü, Karınca Sayı:767, s.8-11.2001
 • Özçelik, A., Az Gelişmiş Ekonomiler İçin Kooperatiflere Olan İhtiyaç, Karınca Sayı:765, Eylül 2000, s.4-10.
 • Özçelik, A., Anaç, H., Çorum İlinde Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinin Örgütlenme Durumu, Karınca Sayı:761, Mayıs 2000, s.2-8.
 • Özçelik, A., Contribution Of Cooperatives to Democracy, Coop. in Türkiye, April 2000, Number 32, p.13-18.
 • Özçelik, A., Mutual Machinery Utilisation Cooperatives, Cooperation In Turkey, Number:33, October 2000, p.14-20.
 • Özçelik, A., Türk Kültüründe Tarımın Etkileri, Karınca Sayı:752, Ağustos 1999, s.14-20.
 • Özçelik, A., Agriculture In Planned Period In Turkey, Cooperation in Türkiye, Number:30, April 1999, p.11-21.
 • Özçelik, A., Türkiye’de Kooperatifçiliğin Sorunları, Karınca Sayı:749, Mayıs 1999, s.3-8.
 • Özçelik, A., Tanrıvermiş, H., Tarım İle Sanayi Ve Ticaret Kesimleri Arasındaki Dikey Entegrasyonun Sağlanması Yönünden Sözleşmeli Tarım Ve Dünyadaki Uygulamaları, Karınca Kooperatif Postası Sayı:748, Nisan 1999, s.3-12.
 • Özçelik, A., Tanrıvermiş, H., Türkiye’de Sözleşmeli Tarım Sistemi, Karınca Sayı:747, Mart 1999, s.4-13.
 • Özçelik, A., Turan, A., Tanrıvermiş, H., Gündoğmuş, E., 1999. Türkiye’de Sulama İşletmeciliğinin Geliştirilmesi Yönünden Şebekelerin Birlik Ve Kooperatiflere Devri İle Su Fiyatlandırma Yöntemlerinin İyileştirilmesi Olanakları, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No:32, Ankara.
 • Özçelik, A., Turan, A., Tanrıvermiş, H., 1999. Türkiye’de Tarımın Pazara Entegrasyonunda Sözleşmeli Tarım Ve Bu Modelin Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı İle Üretici Geliri Üzerine Etkileri, TEAE Yayın No:14, Ankara.
 • Özçelik, A., Sendikacılık Ve Tüketim Kooperatifçiliğinin Ortak Yönleri, Karınca Sayı:741, Eylül 1998, s.7-13.
 • Özçelik, A., Turan, A., Türk Tarımında Sermaye Ve Sorunları, Tarım Ve Köy Dergisi, Sayı:122, Temmuz-Ağustos 1998, s.22-28.
 • Özçelik, A., Sayılı, M., 1998. Tokat Merkez İlçede Şeftali Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Kooperatifçilik, Sayı:121, Temmuz-Ağustos-Eylül 1998, s.5-22.
 • Özçelik, A., Az Gelişmiş Ekonomilerde Tarımsal Kooperatiflerin Fonksiyonları Ve Başarıları İçin Ön Araştırma İle Eğitimin Önemi, Karınca Sayı:739, Temmuz 1998, s.5-11.
 • Özçelik, A., Ekonomik Yönüyle Kimyasal Gübre, Karınca Sayı:738, Haziran 1998, s.6-11.
 • Özçelik, A., The Importance of Agricultural Credit And Formation of Cooperatives in Turkey, Coop. in Türkiye, Number 28, April 1998, p.11-15.
 • Özçelik, A., 1930 Dünya Ekonomik Krizi, Tarım Ve Kooperatifleşme, Karınca Sayı:736, Nisan 1998, s.6-14.
 • Özçelik, A., İşsizlik, Şehirleşme Ve Tarım, Karınca Sayı:617, Mayıs 1988.
 • Özçelik, A., Ekonominin Bir Sektörü Olarak Tarımın İşlevleri Ve Durumu, Karınca Sayı:735, Mart 1998, s.8-12.
 • Özçelik, A., Ceyhan, V., Değişken Fiyatlı Programlamanın (Fiyat Parametresinin) Teorik Esasları Ve Uygulaması, Kooperatifçilik Sayı:122, Ekim-Kasım-Aralık 1998, s.35-46.
 • Özçelik, A., Consumer Cooperatives in Turkey, Coop. in Türkiye, October 1998, s.10-25.
 • Özçelik, A., Tarım Kesimi İçin Kırsal Sanayinin Önemi, Karınca Sayı:730, Ekim 1997, s.9-13.
 • Özçelik, A., Özelleştirme Ve Kooperatifler, Karınca Sayı:728, Ağustos 1997, s.3-7.
 • Özçelik, A., Sayılı, M., 1997. Türkiye’de Şeker Pancarı Bedellerinin Ödenmesi Karşısında Çiftçilerin Durumu, Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:117, Temmuz-Ağustos-Eylül 1997, s.7-31.
 • Özçelik, A., Gündoğmuş, E., Türkiye Tarımında İstihdam, Tarım Ve Köy Dergisi, Sayı:115, Mayıs-Haziran 1997, s.50-52.
 • Özçelik, A., Ceyhan, V., Tarımda Risk Analizinde İhtimal Dağılımlarının Elde Edilme Yöntemleri, Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:115, Ocak-Şubat-Mart 1997,s.32-58.
 • Özçelik, A., The Role Of Cooperatives in Formation of A Competitive Envinonment, Coop. İn Türkiye, October 1997, Number 27, p.5-9.
 • Erkuş, A., Eliçin, A., Özçelik, A., Turan, A., Tanrıvermiş, H. und Gündoğmuş, E., 1997. Ökonomische Bewertung einer mit importierten Reinrassen betriebenen Milchviehhaltung am Beispiel der Provinz Tekirdağ, Türk ve Alman Üniversitesi İşbirliğinin Tarım Alanındaki Bilimsel Araştırma Sonuçları Sempozyumu, Antalya.
 • Özçelik, A., Tarımda Çözümlenemeyen Sorun: Kredi, Karınca Sayı:62, Haziran 1996, s.13-15.
 • Özçelik, A., The Place Of Cooperatives in Organizing Agricultural Sector in Türkiye”, Coop. İn Türkiye, Number:24, April 1996, s.11-17.
 • Özçelik, A., Konut Kooperatifçiliği, Karınca Sayı:720, Aralık 1996, s.8-12.
 • Özçelik, A., The Breeders Associations Should Be Taken As An Alternative For Cooperatives In The Organization Of The Agricultural Sector, Cooperation in Türkiye, Number 25, October 1996, p.13-22.
 • Erkuş, A., Eliçin, A., Özçelik, A., Turan,A., Tanrıvermiş, H. ve Gündoğmuş, E., 1996.İthal Damızlık Materyallerle Yapılan Süt Sığırcılığının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi:Terkirdağ Örneği, Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ve Tarım Ekonomisi Derneği, TC. Ziraat Bankası Kültür Yayınları:27, İzmir, s.108-115.
 • Erkuş, A., Eliçin, A., Özçelik, A., Turan, A., Tanrıvermiş, H., Gündoğmuş, E., 1996. Tekirdağ İli Tarım İşletmelerinde İthal Ve Kültür Melezleri Süt Sığırları İle Üretim Yapan İşletmelerde Süt Sığırcılığı Faaliyetlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi, TZYMB Yayın No:14, Ankara.
 • Kıral, T., Özçelik, A., Fidan, H., Yılmaz, D., 1996. Ankara Tarım İşletmelerinde Tiftik Üretiminin Ekonomik Analizi, THK Basımevi, Ankara.
 • Özçelik, A., Tarımın Bütünlüğü İçinde Bitkisel Üretim Ve Hayvansal Üretimin Ayrılmazlığı, Karınca Sayı:703, Temmuz 1995, s.41-45.
 • Özçelik, A.,Ceyhan, V., Tarımda Risk Ve Belirsizlik İle Risk Ve Belirsizlik Altında Karar Alma Ve Kâr Maksimizasyonu, Kooperatifçilik Sayı:108, Nisan-Mayıs-Haziran 1995, s.53-73.
 • Özçelik, A., Turan, A., Strategies of Growth In Cooperative Managements And The Model of Pankobirlik, Cooperation in Türkiye Number:22, April 1995, p.14-25.
 • Özçelik, A., Kooperatifçilik İlkelerindeki Değişiklikler, Karınca Sayı:707, Kasım 1995, s.15-20.
 • Özçelik, A., Tea Production in Türkiye and Cooperative Work, Coop.In Türkiye, Number:23, October 1995, s.31-36.
 • Özçelik, A., Turan, A., Vural, H., 1994. Isparta İlinde Gül Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi Ve Gül Yağının Üretim Ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Güçlükler, Kooperatifçilik, Sayı:103, Ocak-Şubat-Mart, 1994, s.7-26.
 • Özçelik,A. ve Gündoğmuş, E., 1995. Tarım Ekonomisi Sahasında Simulasyon Tekniğinin Kullanımı, TKK Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:110, Ankara, s.111-142.
 • Bayaner, A., Uzunlu, V., Özçelik, A., 1995. Searching For A Suitable Functional Form In Wheat Yield Response To Fertilızation, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, s.1-10.
 • Özçelik, A., 1995. Kullanılmış Traktör Fiyatlarının Ekonometrik Analizi Ve Amortisman Paterninin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Matbaası, Ankara.
 • Özçelik, A., 1995. Erzincan İli Merkez İlçesi Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi Ve Tarımsal Yatırımları, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara.
 • Özçelik, A., 1995. Erzincan İli Merkez İlçesi Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi Ve Tarımsal Yatırımları, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı Matbaası, Ankara.
 • Özçelik, A., 5 Nisan 1994 Ekonomik İstikrar Paketi, Tarıma Etkileri Ve Hububat Taban Fiyatları, Karınca Sayı:692, Ağustos 1994, s.6-8.Türk Yurdu, Cilt:14, Sayı:83, s.9-13.
 • Özçelik, A., İktisadi Büyüme-Verimlilik İlişkisi, Karınca Sayı:696, Aralık 1994, s.19-23.
 • Özçelik, A., Yem Sanayinin Özelleştirilmesi Ve Etkileri, Karınca Sayı:685, Ocak 1994, s.16-19
 • Özçelik, A. ve Gündoğmuş, E.,1994. Şeker Pancarı Üretim Maliyetinde Gübre ve Sulama Masraflarının Yeri, Şeker Pancarı Yetiştirme Tekniği Sempozyumu, II. Gübreleme ve Sulama, 6 Mayıs 1994, Konya, s.104-124.
 • Özçelik, A.,GAP Bölgesinde Hayvancılığın Durumu Ve Üreticilerin Teşkilatlanmalarının Önemi, Karınca Sayı:678, Haziran 1993, s.22-26.
 • Özçelik, A., GAP Alanında Tarımsal Mekanizasyon Ve Ortak Makine Kullanım Kooperatiflerinin Önemi, Karınca Sayı:677, Mayıs 1993, s.17-21.
 • Özçelik, A., Tanrıvermiş, H., 1993. Türkiye Tarımında Girdi Kullanımında Kooperatiflerin Payı Ve Girdi Sübvansiyonlarının Devlete Getirdiği Yükün Azaltılmasında Kooperatiflerin Önemi, Kooperatifçilik, Sayı:100, Nisan-Mayıs-Haziran 1993, s.27-50.
 • Özçelik, A., Water Products And Production Cooperatives in Türkiye, Cooperation in Türkiye, April 1993, Number 18, p.21-24.
 • Özçelik, A., 1991 Genel Tarım Sayımı Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Karınca Sayı:675, Mart 1993, s.29-34.
 • Özçelik, A., Tarımsal İstatistiklerin Önemi Ve Geliştirilmesi, Kooperatifçilik, Sayı:102, Ekim-Kasım-Aralık 1993, s.30-38.
 • Özçelik, A., The Importance Of Rural Industry And Cooperative. Work In Türkiye, Cooperation in Türkiye, Number 19, October 1993, p.36-39.
 • Özçelik, A., Türkiye Hayvancılığının Meselelerinin Çözümünde Teşkilatlanmanın Önemi, Karınca Sayı:669, s.30-33.
 • Özçelik, A., Türkiye’de Çiftçi Organizasyonlarına Genel Bakış, Tarım Ve Köy Dergisi, Sayı:73, Mart 1992, s.8-9.
 • Özçelik, A., Bozoğlu, M., 1992. Türkiye’de Şeker Pancarı Üretiminin Ekonomik Durumu, Kooperatifçilik, Sayı:96, Nisan-Mayıs-Haziran 1992, s.21-35
 • Özçelik, A., Türkiye’de Sulama Ve Toprak-Su Kooperatifleri, Karınca Sayı:57, Eylül 1991, s.12-14.
 • Özçelik, A., Aytaç, A.Ş. 1991. Antalya İli Merkez İlçesi Cam Seralarında Yer Alan Başlıca Sebzecilik Faaliyetlerinde Fiziki Üretim Girdisi Talepleri Ve Üretimin Ekonometrik Analizi, Kooperatifçilik, Sayı:92, Nisan-Mayıs-Haziran 1991, s.38-50.
 • Özçelik, A., Tarımın Türk Kültürüne Etkisi, Milli Kültür Unsurlarımız Üzerine Genel Görüşler, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı:46, Ankara 1990, s.309-320.
 • Erkuş, A., Özçelik, A., Gürdoğan, T., Turan, A., 1990. Siyah Alaca Sığırlarının Besisinde Optimal Besi Süresinin Tespiti, Çiftçi Ve Köy Dünyası, Cilt:6, Sayı:72-73, Aralık 1990, s.18-21, 23-27.
 • Bülbül, M., Moftah, M.M.A., Özçelik, A., Demirci, F., 1990. Mısır Arap Cumhuriyeti’nde Tarım Sektörünün Gelişmesini Etkileyen Başlıca Faktörler Üzerine Analitik Bir Araştırma (1960-1986), A.Ü. Ziraat Fak. Yay. No:1172, Ankara.
 • Bülbül, M., Moftah, M.M.A., Özçelik, A., Demirci, F., 1990. Türkiye İle Mısır Arap Cumhuriyetinde Tarım İşletmelerinin Arazi Genişlikleri Ve Değişimi (1952-1986), A.Ü. Ziraat Fak. Yayın No:1173, Ankara.
 • Özçelik, A., Workers Consumer Cooperatives in Turkey, Cooperation in Turkey, Number:10, April 1989.
 • Özçelik, A., Turan, A., 1989. Adana Ve İçel’de Endüstri Bitkilerine Yer Veren Tarım İşletmelerinin Tarımsal Kredi Temininde Kooperatiflerin Payı, Karınca, Sayı:630, Haziran 1989.
 • Özçelik, A., Turan, A., 1989. Adana Ve Mersin İlleri Tarım İşletmelerinde Üretilen Başlıca Tarla Ürünlerinin İşletmede Kullanım Ve Pazara Arzları, Çiftçi Ve Köy Dünyası, Cilt:8, Sayı:52, Nisan 1989.
 • Özçelik, A., 1989. Türkiye’de Sendikal Faaliyetler İçindeki Tüketim Kooperatiflerinin Durumu Ve Gelişme İmkanları, Türk Koop. Kurumu Yay. No:73, Ankara.
 • Özçelik, A., 1989. Ankara Şeker Fabrikası Civarındaki Şeker Pancarı Yetiştiren Tarım İşletmelerinde Şeker Pancarı İle Buğday İçin Fiziki Üretim Girdileri Ve Üretimin Fonksiyonel Analizi, A.Ü. Ziraat Fak. Yay. No:1113, Ankara.
 • Demirci, R., Arıkan, R., Özçelik, A., 1988. Karacabey Tarım İşletmesinin İşletme Planı, Tarım İşletmeleri Gn. Md.lüğü Yayını, Ankara.
 • Özçelik, A., 1988. Sanayi Karma Yemi Desteklemesinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi, Çiftçi Ve Köy Dünyası, Cilt: 4, Sayı:48, Aralık 1988, s.29-33.
 • Özçelik, A., 1988. Linear Programlama Metodu İle Hesaplanan Optimal İşletme Organizasyonlarının Risk Değerlemesi, A.Ü. Ziraat Fak. Yay. No:1034, Ankara.
 • Özçelik, A., 1988. Linear Programlama Metodu İle Hesaplanan Optimal İşletme Organizasyonlarının Risk Değerlemesi, A.Ü. Ziraat Fak. Yay. No:1034, Ankara.
 • Özçelik, A., 1987. Eskişehir Merkez İlçe Tarım İşletmelerinde Sulu Şartlarda Asgari İşletme Büyüklüğünün Tespiti Ve Teknolojik Gelişmenin Etkisinin Araştırılması, Kooperatifçilik, Sayı:77, Temmuz-Ağustos-Eylül 1987.
 • Özçelik, A., 1987. Tarım İşletmelerinde Asgari İşletme Büyüklüğünün Tespiti Ve Teknik İlerlemenin Etkisinin Araştırılması, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt:38, Fasikül:1-2’den Ayrı Basım s.299-314
 • Özçelik, A., Tarım ve Teknolojik Gelişme, Ziraat Mühendisliği, Sayı:183-184, Mayıs-Haziran 1986.
 • Özçelik, A., Nüfus Artışının Ekonomik Tesirleri Ve Türkiye Açısından Önemi, Karınca Sayı:586, Ekim 1985.
 • Özçelik, A., Bozoğlu, M., Akçaabat İlçesi Tarım İşletmelerinde Sermaye Yapısı, Kooperatifçilik, Sayı:97, s.22-35.
 • Özçelik, A., 1985. Samsun İlinde Tarla Çalışma Dönemleri Ve Tarla Çalışma Günlerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Ziraat Mühendisliği, Sayı:174-175, Mart-Haziran 1985.
 • Demirci, R., Özçelik, A., 1985. Cooperatives For Commonly Used Machinery in The Central Anatolian Region, Cooperation in Turkey, Number:3, October 1985.
 • Özçelik, A., 1985. Türkiye’de Kırsal Nüfusun Genel Nüfus İçindeki Payında Meydana Gelen Değişmelerin Ekonometrik Model Yardımıyla Analizi Üzerine Bir Araştırma, Ziraat Mühendisliği, Sayı:176-178, Temmuz-Aralık 1985.
 • Demirci, R., Özçelik, A., Çetin, B., 1984. Türkiye’de Karma Yem Meselesi Ve En Düşük Maliyetli Yem Karışımlarının Hazırlanması, Yem Sanayi Dergisi, Sayı:44, Temmuz 1984.
 • Demirci, R., Özçelik, A., 1984. Tarla Ürünlerine Arazi Tahsisinde Üreticilerin Muhafazakar Davranış Durumu ve Ekim Alanı-Fiyat İlişkileri, A.Ü.Ziraat Fak.Yıllığı 1983, Cilt:33, Fasikül 1-2-3-4’den Ayrı Basım, Ankara.
 • Özçelik, A., Insurance Cooperatine System In Compensating For The Risks Ocuring In Agricultural Production, Cooperation in Türkiye, Number:31, p.12-19.
 • Özçelik,A.,O.O.Özer, 2007.Çiftçilere Yapılan Kimyevi Gübre Desteği ve Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Destekleme Ödemelerinin Değerlendirilmesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 13(1),Ankara.
 • Özdemir, İ., Özçelik, A.2007. " Şeker Pancarının Kotadan Etkilenme Durumu: Ankara Şeker Fabrikası Civarı Örneği",Pankobirlik Dergisi, Sayı: 91, s. 18-23.
 • Özçelik,A.,O.O.Özer, 2007.Çiftçilere Yapılan Kimyevi Gübre Desteği ve Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Destekleme Ödemelerinin Değerlendirilmesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 13(1),Ankara. • Yukarıdaki bilgiler personelimizin kendi beyanıdır.

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
  © 2006-2015 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 06110 Dışkapı - Ankara
  E-posta: agricul@agri.ankara.edu.tr
  Tel
  0312 596 10 00 Faks 0312 317 67 24

  Türkçe English   |