Kişi İçerik Google

Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ
Tarımsal Yapılar ve Sulama

Telefon : (312) 596 1209
Faks : (312) 317 67 24
E-posta : sonmez@ankara.edu.tr
Adres : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE
 
Doğum Tarihi ve Yeri : 27/11/1962 - Ankara
Bilimdalı :Tarımsal Yapılar ve Sulama
Yabancı Dil :İngilizce
Uzmanlık Alanları :Sulama, Sulamada Optimizasyon,
Görüşme Saatleri :Pzt. 09.00-12.00
 
Kültürteknikte Bilgisayar Uygulamaları dersi 2. hafta ders notu ve ödev grupları için tıklayın.
Meteoroloji Dersi notları aşağıdadır:

Derslere Ait Dosya veya Notlar
Meteoroloji01.ppt
Meteoroloji02.ppt
Meteoroloji03.ppt
Meteoroloji04.ppt
Meteoroloji05.ppt
Meteoroloji06.ppt
Meteoroloji06a.ppt
Meteoroloji07.ppt
 
Eğitim ve Akademik Deneyim
Prof. Dr.
2005

Ankara Ün. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Doç. Dr.
1997

Ankara Ün. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Dr.
1993

Ankara Ün. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Yüksek Lisans
1986

Ankara Ün. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Aras. Gör.
1986

Ankara Ün. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Lisans
1983

Ankara Ün. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

 
Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler
Kültürteknik Derneği
Faaliyetleri ve Yurtdışı Görevleri
Uluslararası sulama kursu, İtalya, 1991-1992
Verdiği Lisans Dersleri
Meteoroloji
Ölçme Bilgisi
Tarımsal Meteoroloji
Kültürteknikte Bilgisayar Uygulamaları
Verdiği Lisansüstü Dersleri
Sulama İletim ve Dağıtım Sistemlerinin Tasarımı
Sulama ve Drenaj Çalışmalarında Veri Toplama ve İşleme
Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları
 • Musa Altın. 2002. Harran ovasında orta büyüklükteki işletmelerde yeterli ve kısıtlı su koşullarında sulama programlaması ve optimum bitki deseni.
 • Uğur Yılmaz. 2003. Ankara, Kazan-Akıncı sulamasında kısıtlı su koşullarında optimum bitki deseni ve optimum su dağıtımı.
 • Yayınlar
 • Sönmez, F. K., M. Altın, 2004, "Irrigation Scheduling and Optimum Cropping Pattern with Adequate and Deficit Water Supply for Mid-Sized Farms of Harran Plain", Pakıstan Journal Of Bıologıcal Scıences, 7 (8), pp.1414-1418, Faisalabad-Pakistan.
 • Apaydın, H., F. K. Sönmez, E. Yıldırım, 2004, "Evaluation of Spatial Interpolation Techniques for Climate Data in the GAP Region in Turkey", Climate Research, Inter-Research, Germany.
 • Sonmez, F. K., A. U. Komuscu, A. Erkan, E. Turgu, 2004,"An Analysıs Of Spatıal And Temporal Dımensıon Of Drought Vulnerabılıty In Turkey Usıng The Standardızed Precıpıtatıon Index", Natural Hazards, Kluwer Academic Publishers, Netherland,
 • Sönmez, F. K., 2004, "Şanlıurfa Kızlar Deresi Havzası Akımlarının GLEAMS Modeli ile Belirlenmesi", Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Ve Vakfı, Ziraat Mühendisliği, Sayı: 343, Ankara.
 • Girgin, İ., F. K. Sönmez, 2004, "Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Disiplinlerarası Çalışmalar Ve İlişkiler", Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Ve Vakfı, Ziraat Mühendisliği, Sayı: 343, Ankara.
 • Kodal, S., Y. E. Yıldırım Ve F. K. Sönmez, 2003, "Türkiye'de Güvenilir Yağışın Mekansal Dağılımı", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi Cilt: 9 , Sayı: 4, 421-427 s., Ankara.
 • Öztürk, F., F. K. Sönmez, Y. E. Yıldırım, İ. Bayramin, H. Apaydın Ve E. Karaş, 2003, "Kurukavak Deresi Havzasında Yüzey Akış ve Sediment Miktarının AGNPS Modeli ile Tahmini", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi Cilt: 9 , Sayı: 3, 344-351 s., Ankara.
 • Kahvecioğlu, N., İ. Girgin, F.K. Sönmez, 2003, "Arazi Toplulaştırma Projelerinin Planlanmasında Serim (Network) Tekniğinin Kullanılması", Türk Kooperatifçilik Kurumu, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 141 (3), 5-14 s., Ankara.
 • Sönmez, F. K., A. Öztürk, H. Apaydın, 2003, "Bilgisayar Uygulamaları", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1533, Ders Kitabı: 486, Ankara.
 • Öztürk, A., F.K. Sönmez, H. Apaydın, 2001. "Yüzey Akış Miktarının Bilgisayar Ortamında Belirlenmesi" 1. Ulusal Sulama Kongresi, 380-387 s., Belek-Antalya.
 • Sönmez, F. K., 1999, "Sulama Şebekelerinde En Uygun Güzergahın Belirlenmesinde Uygulanabilecek Doğrusal Programlama Teknikleri", EKİN dergisi, Türk-Koop, Ekim-Kasım-Aralık sayısı, Ankara.
 • Sönmez, F. K., 1998, "Sulama ve Tarım Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı", Türk Tarımında Yeni Ufuklar Sempozyumu, Türk ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği, Ankara.
 • Beyribey, M., K. Sönmez, B. Çakmak, M. Oğuz, 1997, "Sulama Şebekelerinin İzleme ve Değerlendirilmesinde Ortalama ve Yıllık Veri Kullanımı", Tarım Bilimleri Dergisi Cilt: 3 , Sayı: 1, 77-81 s., Ankara.
 • Beyribey, M., B. Çakmak, F. K. Sönmez, M. Oğuz, 1997, "Sulama Şebekelerinde Blaney-Criddle ve Penman-Monteith Yöntemlerine Göre Sulama Suyu İhtiyacının Karşılaştırılması", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi Cilt: 3 , Sayı: 1, 83-87 s., Ankara.
 • Beyribey, M., F. K. Sönmez, B. Çakmak, M. Oğuz, 1997, "Devlet Sulama Şebekelerinde Aylık Su Temini Oranının Belirlenmesi", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi Cilt: 3 , Sayı: 1, 89-93 s., Ankara.
 • Kodal, S., M. F. Selenay, F. K. Sönmez, Y. E. Yıldırım, 1997, "Sulama Suyu İhtiyacı Açısından Su Tüketimi ve Yağış Analizi", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi Cilt: 3 , Sayı: 1, 67-76 s., Ankara.
 • Sönmez, F. K., 1997, "Sulamada Yağış ve Bazı İklim Faktörleri Analizi", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi Cilt: 3 , Sayı: 1, 29-37 s., Ankara.
 • Kodal, S., D. L. Martin, Y. E. Yıldırım, M. F. Selenay, F. K. Sönmez, 1997, "Irrigation Scheduling, Farm Optimization and Optimal Water Distribution with Adequate and Limited Water Supplies: A Case Study in Central Anatolia, Turkey", ASAE Annual International Meeting, Paper No. 97-2182, Minneapolis Convention Center, Minneapolis, Minnesota.
 • Balaban, A., A. Öneş, M. Olgun, S. M. Yener, M. Beyribey, K. Sönmez, Ş. Yargıcı, 1992, "GAP Alanında Kurulacak Hayvan Barınaklarına İlişkin Proje Kriterlerinin Belirlenmesi", A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1250, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 690, Ankara.
 • Olgun, M., A. Öneş, K. Sönmez, 1989, "Kerpicin Özelliklerinin İyileştirilmesinde Uçucu Külün Kullanım Olanakları", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt: 40, Fasikül : 1-2, 79-90 s., Ankara.
 • Sönmez, K., 1989, "Karar Verme Teknikleri", Gelecek Bilim ve Kültür Dergisi, 23-25 s., Ankara.
 • Öneş, A., F. K. Sönmez, 1997, "Sulama Şebekelerinde Optimal 11. .Kanal Güzergahının Saptanması", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, 13-22 s. Ankara.
 • Diğer
  Ölçme Bilgisi öğrencilerimle uygulama dersi öncesi.

  Nokta nivelmanı uygulaması yapan öğrencilerimden bir grup.

  Diğer Kişisel Web Sayfa Adresi  Yukarıdaki bilgiler personelimizin kendi beyanıdır.

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
  © 2006-2015 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 06110 Dışkapı - Ankara
  E-posta: agricul@agri.ankara.edu.tr
  Tel
  0312 596 10 00 Faks 0312 317 67 24

  Türkçe English   |