Kişi İçerik Google

2012-13 Öğretim Yılı Yoğunlaştırılmış Yaz Okulu Ders Programı (güncellendi)


-Kayıt (16 Haziran 2013 - 21 Haziran 2013)

-Yoğun Yaz Dönemi Eğitimi (24 Haziran 2013 - 14 Ağustos 2013)

-Dönem Sonu Sınavları (15 Ağustos 2013 - 20 Ağustos 2013)

-Dönem Sonu Not Girişi (15 Ağustos 2013 - 23 Ağustos 2013)


Kimler Başvurabilir?

Fakültemizin kayıtlı öğrencileri
Üniversitemizin Diğer Fakültelerine kayıtlı öğrenciler(Özel Öğrenci)
Diğer Yükseköğretim Kurumlarında kayıtlı öğrenciler (Özel Öğrenci)


Yaz döneminde ders alma koşulları


(1) Bir öğrenci, yaz döneminde lisans eğitiminde 12 kredilik ders alabilir.

(2) Yaz döneminden yararlanmak isteyen öğrenci;

a) Normal eğitim süresi içinde alıp başarısız olduğu ya da sınava girme hakkını elde edemediği dersleri,

b) 1/6/2010 tarihli ve 27598 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi uyarınca tekrarlaması gereken dersleri,

c) Üst yarıyıllara ait dersleri, önkoşul olan dersleri ya da önkoşulunu başarmış olduğu dersleri alabilir.

(3) Genel akademik başarı not ortalaması 1,80' in altında olup ders tekrarı yapma durumunda olan öğrenciler yaz döneminde daha önce almadıkları dersleri alamazlar.

(4) Güz ya da bahar yarıyılı sonunda ilişiği kesilmiş olan öğrenciler yaz döneminden yararlanamazlar. İlişik kesme işleminden önce kayıt işlemi yapılmış ise kayıt işlemi iptal edilir.

Derslere başvuru ve kayıt ;

(5) Yaz dönemi için ders ekleme ve bırakma işlemi uygulanmaz.,

(6)Yaz döneminin devam ettiği zaman diliminde zorunlu yaz stajı yapan öğrenciler yaz döneminden yararlanamazlar,

(7) Bir dersin açılabilmesi için en az 10 öğrencinin derse kayıt yaptırmış olması gereklidir,

(8) Yaz döneminde devam zorunludur.

• Yeterli başvuru olmaması durumunda ders programında belirtilen ders kapatılabilir, birden fazla grubu bulunan derslerde gruplar birleştirilebilir, tek gruba sahip derslerde gerekirse yeni grup açılabilecektir.
• Başvurulardan sonra ders programı kesinleşecektir.Önemli Not: Yeterli sayıya ulaşılamadığından dolayı Açılamayan Dersler Programdan kaldırılmıştır. Kapalı olan bu derslerde kaydı olan öğrencilerin sistemden adlarını sildirmeleri gerekmektedir.
İlgili Öğrencilere duyurulur.

2013 YOĞUN YAZ DÖNEMİNDE DERS PROGRAMI
1. Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf

 

 


Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
© 2006-2015 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 06110 Dışkapı - Ankara
E-posta: agricul@agri.ankara.edu.tr
Tel
0312 596 10 00 Faks 0312 317 67 24

Türkçe English   |