Kişi İçerik Google
Kitap Satış Bürosu
Telefon:
0 312 596 15 37
E-Posta:
Kargo ile kitap satışları için yukarıdaki telefondan detaylı bilgi alınabilir.
No.
KİTAP ADI
Fiyatı(TL)
Yazarları
ISSN 1300-7580
Tarım Bilimleri Dergisi
10
 
800 Staj Uygulama Defteri
15
Prof. Dr. Şahabettin Elçi
895
Yemler Bilgisi Laboratuar Kılavuzu
4
Prof.Dr.Remzi Akyıldız
899
Bitki Besleme
5
Prof.Dr.Burhan Kacar
900
Bitki Besleme Uygulama Kılavuzu
2.5
Prof.Dr.Burhan Kacar
902
Statik
3.5
Prof.Dr.Ali Balaban
903
Fermantasyon Mikrobiyolojisi Uyg.Kılavuz
2.5
Prof.Dr.Hilmi Pamir
904
Tarımsal İnşaat
2.5
Prof.Dr.Ali Balaban-Prof.Dr.Erdem Şen
905
Bitkisel Su Ürünleri ve Üretim Tekniği
4
Prof.Dr.Doğan Atay
907
Tarım Hukuku
6
Prof.Dr.Suat Aksoy
911
Kültürteknik
6
Prof.Dr.Necmi Sönmez-Ali Balaban
922
Toprak Mekaniği ve Teknolojisi
7.5
Prof.Dr.Nuri Munsuz
928
Toprak Amenajmanı
8
Akgün Aydeniz
929
Süt ve Mamulleri Pazarlaması
Tükendi
Prof.Dr.Rauf Arıkan
936
Fermantasyon Mikrobiyolojisi
5
Prof.Dr.Hilmi Pamir
942
Hayvan Besleme Labr.Teknikleri
4
Prof.Dr.Şahibe Çalışkaner
946
Toprak Fiziği
4
Doç.Dr.İlhami Özkan
958
Süt Mamulleri Mikr.ve Hij.Uyg.Kılavuzu
2.5
Prof.Dr.Ömer Köşker
962
Taşıma İletim Tekniği
2.5
Prof.Dr.B.Galip Tunalıgil
963
Gıda İşlem Mühendisliği II
2.5
Doç.Dr.Ö.Lütfü Gürses
972
Su Kaynaklarının Planlanması
Tükendi
Prof.Dr.Ali Balaban
973
Gıda İşlem Mühendisliği I
Tükendi
Doç.Dr.Ö.Lütfü Gürses
977
Malt Bira ve Şerbetçiotu Analizleri
5
Prof.Dr.İsmet Türker
1023
Termodinamik
4
Prof.Dr.M.Özcan Ültanır
1035
İçsu Balıkları Üretim Tekniği
8
Prof.Dr.Doğan Atay
1037
Tarla Bitkileri (Özel)
4
Doç.Dr.H.Hüseyin Geçit
1045
Böcek Ekolojisi
Tükendi
Prof.Dr.Akif Kansu
1049
Tarım Ekonomisi İstatistiği
Tükendi
Prof.Dr.Turan Güneş
1089
Yemeklik Dane Baklagiller
6
Prof.Dr.Sezen Şehirali
1106
Hidrolik
5
Prof.Dr.Mustafa Ayyıldız
1107
Hidrolik Uygulamaları
2.5
Prof.Dr.Mustafa Ayyıldız
1175
Tarımsal Pazarlama
5
Prof.Dr.Turan Güneş
1178
Fitopatoloji
Tükendi
Prof.Dr.Gürsel Erdiller
1185
Köy El Sanatları
3
Prof.Dr.Mustafa Arlı
1191
Mukavemet
Tükendi
Prof.Dr.İrfan Girgin
1233
Toprak Amenaj.Düğümler ve Çözümler
2
Prof.Dr.Akgün Aydeniz ve Ali İnal
1259
Köpek Besleme
2
Prof.Dr.Şahibe Çalışkaner
1260
Yakıtlar ve Yanma
2
Prof.Dr.Süleyman Kadayıfçılar
1296
Sıcak iklim Tahılları (Tahıllar II) Uyg.Klv.
Tükendi
Doç.Dr.Yavuz Emeklier
1297
Traktör Arabalarının Tasarım Esasları
2.5
Prof.Dr.Süleyman Kadayıfçılar
1303
Termik Motorlar Uygulama Örnekleri
2
Prof.Dr.Süleyman Kadayıfçılar
1305
Biyolojik Malzemelerin Teknik Özellikleri
Tükendi
Prof.Dr.B.Galip Tunalıgil
1325
Meteoroloji
4
Komisyon
1326
Maki Bitkileri
4
Doç.Dr.Oğuz Yılmaz
1339
Mühendislik Matematiği
2
Doç.Dr.A.Nejat Evsahibioğlu
1343
Gübreler ve Gübreleme Uygulama Klavuzu
2
Prof. Dr. Sevim Zabunoğlu. Araş. Gör. Şeniz Önertoy
1389
Su Kalitesi
7.5
Prof.Dr.Nuri Munsuz
1396
Teknik Resim I
4
Öğr.Gör.Cevat Akcan
1402
Kültürtekniğe Giriş
7.5
Prof.Dr.Ali Balaban ve Ark.
1404
Toprak Etüt ve Haritalama
Tükendi
Doç.Dr.Mahmut Yüksel
1408
Variasyon Kaynakları
Tükendi
Prof.Dr.Orhan Düzgüneş ve Prof. Dr. Numan Akman
1416
İçsel Tarım Mekanizasyonu
5
Prof.Dr.Güngör Yavuzcan
1417
Tarımsal Elektrifikasyonda Uygulama Örn.
2
Prof.Dr.Güngör Yavuzcan
1419
Yemeklik Dane Baklagiller Uyg.Örnekleri
2.5
Prof.Dr.H.Hüseyin Geçit
1421
Toprak İşleme Aletlerine İlişkin Hesaplama Yöntemleri
2.5
Prof. Dr. M: Arif Erol. Araş. Gör. H. Güçlü Yavuzcan
1422
Mikolojik Terimler Yard.Ders Kit.
3
Prof.Dr.Gürsel Erdiller
1423
Konukçu ve Patojen İlişkilerinde Araştırma Yöntemleri
1
Prof.Dr.Gürsel Erdiller
1424
Bitki Virüsleri Saflaştırma Metodları
2
Prof.Dr.Gürsel Erdiller
1425
Bitki Fizyolojisi Uygulama Kılavuzu
3
Prof.Dr.Burhan Kacar
1427
Su Ürünleri
Tükendi
Prof.Dr.Doğan Atay
1431
Araştırma Deneme Metodları Uyg.Kılavz.
2.5
Prof.Dr.F. Gürbüz-Doç.Dr.E.Başpınar
1436
Termik Motorlar II.Baskı
8
Prof.Dr.Ahmet Saral
1440
Ev İdaresi II.Baskı
3
Prof.Dr.Emine Gönen ve Prof.Dr. Meltem Bayraktar
1441
İş ve İşgücü Planlama
3
Prof.Dr.Emine Gönen
1442
Tarımsal Mekanizasyonda Sistem Analizi
2.5
Prof.Dr.B.Galip Tunalıgil
1467
Tarımsal Pazarlama III.Baskı
Tükendi
Prof.Dr.Turan Güneş
1472
Toprak Genesisi ve Sınıflandırma
8
Prof.Dr.Özcan Tanju
1474
Tarımsal Ekoloji Terimler Sözlüğü II.Baskı
4
Prof.Dr.Didar Eser
1477
Bahçe Mekanizasyonu
Tükendi
Prof.Dr.Doğan Erdoğan
1478
Kabuklu Su Ürünleri II.Baskı
8
Prof.Dr.Doğan Atay
1483
Meliorasyon Makinaları Uygulama örnek.
3
Prof.Dr.Süleyman Kadayıfçılar
1485
İklim Bilgisi
Tükendi
Doç.Dr.Engin Yurtseven
1486
Toprak Biyolojisi (Toprak Ekosist. Giriş)
Tükendi
Prof.Dr.Koray Haktanır ve Doç Dr. Sevinç Arcak
1487
Türkiye Ekonomisi
Tükendi
Prof.Dr.Ayhan Tufan
1497
Koyulaş. ve Kurutul.Süt Ür.Tek.Uyg.Klv.
2.5
Prof.Dr.Atilla Yetişmeyen ve Dr.Ayşe Gürsoy
1499
Ekim Bakım ve Gübreleme Makinaları
Tükendi
Prof.Dr.M.Arif Erol ve Doç.Dr. İlknur Göknur Dursun
1500
Balıkçılık Amenajmanı
5
Prof.Dr.Doğan Atay
1504
Nişaşta ve Şeker Bitkileri
Tükendi
Prof.Dr.Celal Er, Araş.Gör. Serkan Ulubey
1505
Türkiye Suları
10
Prof.Dr.Nuri Munsuz
1506
Yonca Türleri Tanıma Kılavuzu
4
Prof.Dr.Ahmet Eraç
Ekonomi (Üçüncü Baskı)
Tükendi
Prof.Dr.Selahattin Eraktan
1515
Deniz Balıkları Üretim Tekniği
Tükendi
Prof.Dr.Doğan Atay
1516
Alabalık ve Salmon ÜretimTtekniği
Tükendi
Prof.Dr.Doğan Atay
1517
Aile Ekonomisi
3
Prof.Dr.Emine Gönen ve Prof.Dr. Özlen Özgen
1518
Toprak Islahı ve Düzenleyiciler
Tükendi
Prof.Dr.Nuri Munsuz ve ark
1519
Meliorasyon Makinaları
Tükendi
Prof.Dr.Doğan Erdoğan ve ark.
1530
Tıbbi Bitkiler İsim Kılavuzu.
Tükendi
Prof.Dr.Neşet Arslan ve ark.
1531
Bitki Koruma Makinaları
6
Prof.Dr.İbrahim Çilingir ve Ergin Dursun
1533
Bilgisayar Uygulamaları
7.5
F.Kemal Sönmez.A.Öztürk.H.Apaydın
1543
Deneme Tekniği
25
Prof.Dr.M.Alpaslan.A.Güneş. A.İnal
1546
Süt Teknolojisi
7.5
Prof.Dr.Atilla Yetişmeyen
1549
Tarımsal İşletmelerin Finansmanı
Tükendi
Prof.Dr.Mehmet Bülbül
1550
Termik Motorlar
8
Prof.Dr.Ahmet Saral
1552
Su Çıkartma Makinaları
8
Prof.Dr.Rehmi Keskin. Metin Güner
1555
Keyf Bitkileri
Tükendi
Prof. Dr. Celal Er. Doç. Dr. Mustafa Yıldız
1556
Malzeme Bilgisi
Tükendi
Prof. Dr. Doğan Erdoğan
1557
Mikrobiyoloji
5.5
Prof. Dr. Metin Atamer.Prof. Dr. Celalettin Koçak. Prof. Dr. Atila Yetişemiyen. Prof. Dr. Asuman Gürsel. Yard. Doç. Dr. Ayşe Gürsoy
1560
Süt Teknolojisi
12
Prof. Dr. Atila Yetişemiyen.
Prof. Dr. Metin Atamer.
Prof. Dr. Celalettin Koçak. . Prof. Dr. Asuman Gürsel.
Yard. Doç. Dr. Ayşe Gürsoy
1561
Maliye (Genişletilmiş 3. Baskı)
6.5
Prof. Dr. Selahattin Eraktan
1562
Kırsal Altyapı
7.5
Prof. Dr. İrfan Girgin
Sürdürülebilir Peyzaj Tasarım Yaklaşımları Prof. Dr. Metin Başal. Dr. Aydın Özdemir
1564
Termik Motorlar Uygulama Örnekleri
5
Prof.Dr.Ahmet Saral, Prof.Dr.Ayten Onurbaş Avcıoğlu ,Araş.Gör.A.Konuralp Eliçin
Mühendislik Mekaniği (Statik)
8
Prof. Dr. Metin Olgun
1567
Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Uygulama Kılavuzu
5
Prof. Dr. Hasan Hüseyin Geçit. Prof.Dr. Cemalettin Yaşar Çiftçi. Prof.Dr. Saime Ünver İkincikarakaya .Yrd.Doç.Dr. Muharrem Kaya
Populasyon Dinamiği Yrd. Doç.Dr. A. Şeref Korkmaz
Makroekonomi Prof.Dr.Selahattin Nuri Eraktan
Peyzaj Yapıları Doç.Dr. Elmaz Erdoğan, Dr. Lerzan Erdinç
1573
Nişaşta ve Şeker Bitkileri
7,5
Prof.Dr.Celal Er, Doç.Dr.Serkan Uranbey
1574
Mimarlık Bilgisi
12.5
Doç.Dr.Elmas Erdoğan
1576
Sitogenikte Araştırma Yöntemleri ve Gözlemler
--
Prof.Dr.Şahabetin Elçi,Prof.Dr. Cengiz Sancak
1577
Tarımsal Yapılar
9
Prof.Dr. Metin Olgun
1579
Genel Bahçe Bitkileri
TÜKENDİ
Prof Dr. Sabit Ağaoğlu, Prof Dr.Hasan Çelik Prof Dr.Menşure Çelik ,Prof Dr. Yılmaz Fidan, Prof Dr.Yücel Gülşen, Prof Dr.Atilla Günay, Prof Dr.Nilgün Halloran , Prof Dr.İlhami Köksal, Prof Dr.Ruhsar Yanmaz
1581
Bitki Besleme ve Gübreleme
12
Prof.Dr. Aydın Güneş, Prof.Dr.Mehmet Alpaslan, Prof.Dr. Ali İnal
1582
Bitki Islahı
7,5
Prof.Dr. Sezen Şehirali,Prof.Dr.A. Murat Özgen
1583 Keyf Bitkileri-II
8,5
Prof. Dr. Bilal Gürbüz
1584 Ekoloji (Düzeltilmiş 2. Baskı)
3,00
Prof. Dr. Didar Eser, Prof. Dr. Hasan Hüseyin Geçit
1585 Sulama Makinaları Yardımcı Ders Kitabı
8,5
Prof. Dr. Metin Güner
1586 Balık Üretim Tesisleri ve Planlaması
19
Prof.Dr.Doğan Atay, Doç.Dr.A.Şeref Korkmaz
1587 Hasat Harman Makinaları
27
Prof.Dr.Metin Güner, Prof. Dr. Rahmi Keskin
1588
Tarla Bitkileri Prof.Dr. H.Hüseyin Geçit,Prof.Dr. Özer Kolsarıcı,Prof.Dr. C.Yaşar Çiftçi
1589 Sıcak İklim Tahılları
6
Prof.Dr. H. Yavuz Emeklier
1590 Drenaj Sistemlerinin Tasarımı
8
Prof.Dr. Yetkin Güngör, Prof.Dr. A.Zeki Erözel, Prof.Dr. Ahmet Öztürk
1591 Balık Üretiminde Su Kalitesi
6,5
Prof.Dr. Serap Pulatsü, Yrd.Doç.Dr. Akasya Topçu
1592 Sulama
8
Prof.Dr.Yetkin Güngör,Prof.Dr.A.Zeki Erözel,Prof.Dr.Osman Yıldırım
1593 Tarım Makinaları
Tükendi
Prof.Dr. Doğan Erdoğan
1594 Sulama Sistemlerinin Tasarımı
7,5
Prof.Dr. Osman Yıldırım
1596 Zemin Mekaniği
12
Prof. Dr. Cengiz Okman
1597 Hidroloji
11
Prof.Dr. Cengiz Okman
1598 Sulama Makinaları
13
Prof.Dr. Metin Güner, Prof.Dr. Rahmi Keskin
1599 Hayvan Islahı
8
Prof.Dr.Orhan Düzgüneş,Prof.Dr.Ayhan Eliçin,Prof.Dr.Numan Akman
1600 Koyulaştırılmış ve Kurutulmuş Süt Ürünleri Teknolojisi
7
Prof.Dr. Atila Yetişemeyen
1601 İçme Sütü Teknolojisi
9
Prof.Dr. Asuman Gürsel
1602 Süt Esaslı Ürünler Teknolojisi(3.Baskı)
9
Prof.Dr. Asuman Gürsel
1603 Motorlar ve Traktörler (Düzeltilmiş II Baskı)
9
Prof.Dr. Ahmet Saral, Prof.Dr. Ayten Onurbaş Avcı
1604 Genel Entomoliji
12
Prof. Dr. İ. Akif Kansu
1605 Bitkisel Gen Kaynakları
9
Prof.Dr.Sezen Şehirali,Prof.Dr.A.Murat Özgen
1606 Temel Biyometri
10
Prof.Dr. Zahide Kocabaş,Prof. Dr.M.Muhip Özkan, Prof.Dr. Ensar Başpınar
1609 İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı
14
Prof.Dr. M.Ertuğrul Yazgan,Doç.Dr.Aysel Uslu, Doç.Dr.Murat Özyavuz
1610 Mimarlık Bilgisi
12,5
Prof.Dr.Elmas Erdoğan
1608
Akışkanlar Mekaniği
9
Prof.Dr. Rahmi Keskin ve Prof.Dr. Metin Güner
1612 Tarımsal İnşaat
15
Prof.Dr. Metin OLGUN
1611 Toprak Su Yapılarının Tasarımı
12
Prof.Dr.Turhan Aküzüm,Prof.Dr.Fazlı Öztürk
1613 Süt Endüstrisinde Sanitasyon
7,5
Prof.Dr. Metin Atamer
1614 Deneme Tekniği
25
Prof.Dr.M.Alpaslan.A.Güneş. A.İnal
1615 Fitapolojik Terimler Sözlüğü
5
Prof.Dr.Zekai Katırcıoğlu,Yard.Doç.Dr.Hüseyin Aktaş
1617 Su Kirlenmesi ve Kontrolü
50
Prof. Dr. Serap Pulatsü, Doç.Dr. Akasya Topçu, Prof.Dr.Doğan ATAY
1616 Keyf Bitkileri
10
Prof.Dr. Celal Er, Prof.Dr. Mustafa Yıldız
1618 Toprak İşleme Alet ve Makinaları
30
Prof.Dr. İlknur Dursun
1620 Açıklamalı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Rehberi
15
Prof.Dr.Neşet Arslan, Prof.Dr.Bilal Gürbüz, Prof.Dr.Ahmet Gümüşçü
1621 Peyniraltı Suyu Teknolojisi
17
Prof.Dr. Asuman Gürsel
1622 Temel Tasarım
12
Prof.Dr.Elmas Erdoğan, Yrd.Doç.Dr. Filiz Çelik
1623 Tarım Tarihi ve Deontoloji
15
Prof.Dr.Ahmet Özçelik
1625 Peynir Teknolojisi
20
Prof.Dr.Celalettin Koçak
1626 Bitki Mikolojisi
32
Prof.Dr. Salih Maden, Prof.Dr.Y.Zekai Katırcıoğlu
1627 Peyzaj Mimarlığında Mühendislik Uygulamaları I (Uygulama Klavuzu)
30
Doç.Dr.Aydın Özdemir
821
Ankara Üniversitesi Adana Ziraat Fakültesi'nin (Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Kuruluş Aşamaları)
5.5
Prof. Dr. İ.Akif Kansu
822
Türkiye'de Bulunan Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Prof. Dr. Cemalettin Yaşar Çiftçi
823 Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde Yapılan Doktora ve Doçentlik Çalışmaları ile Özetleri
(30 Ekim 1933 - 30 Haziran 1948)
13.5 Prof. Dr. Cemalettin Yaşar Çiftçi, Hasan Çiftçi
>

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
© 2006-2015 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 06110 Dışkapı - Ankara
E-posta: agricul@agri.ankara.edu.tr
Tel
0312 596 10 00 Faks 0312 317 67 24

Türkçe English   |