.
 
Kişi İçerik Google
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi
GÜZ YARIYILI
KAYIT YENİLEME
-Öğrenciler İçin 09 Eylül 2013 - 13 Eylül 2013
-Danışman Onayı İçin 09 Eylül 2013 - 16 Eylül 2013
-Birim Başkanı Onay Tarihi 17 Eylül 2013
DERS EKLEME – BIRAKMA
-Öğrenciler İçin 23 Eylül 2013 - 27 Eylül 2013
-Danışman Onayı İçin 23 Eylül 2013 - 30 Eylül 2013
-Birim Başkanı Onay Tarihi 1 Ekim 2013
-Güz Yarıyılı Eğitimi(1) 16 Eylül 2013 - 27 Aralık 2013
-Ara sınavlar 21 Ekim 2013 - 20 Aralık 2013
-Dönem İçi Not Girişi 21 Ekim 2013 - 29 Aralık 2013
-Mazeret Sınavları (2) (Son başvuru 20 Aralık) 23 Aralık 2013 - 27 Aralık 2013
-Yarıyıl Sonu Sınavları 30 Aralık 2013 - 14 Ocak 2014
-Yarıyıl Sonu Not Girişi 30 Aralık 2013 - 19 Ocak 2014
-Bütünleme Sınavları   22 Ocak 2014 - 30 Ocak 2014
-Bütünleme Not Girişi   22 Ocak 2014 - 02 Şubat 2014
-Mezuniyet için Ek Sınavlar (Başvuru :03-07 Şubat) 10 Şubat 2014 - 11 Şubat 2014
BAHAR YARIYILI
KAYIT YENİLEME
-Öğrenciler İçin 04 Şubat 2014 - 07 Şubat 2014
-Danışman Onayı İçin 04 Şubat 2014 - 10 Şubat 2014
-Birim Başkanı Onay Tarihi 11 Şubat 2014
DERS EKLEME – BIRAKMA
-Öğrenciler İçin 17 Şubat 2014 - 21 Şubat 2014
-Danışman Onayı İçin 17 Şubat 2014 - 24 Şubat 2014
-Birim Başkanı Onay Tarihi 25 Şubat 2014
-Bahar Yarıyılı Eğitimi(1) 10 Şubat 2014 - 30 Mayıs 2014
-Ara sınavlar 29 Mart 2014 - 06 Nisan 2014
-Dönem İçi Not Girişi 03 Mart 2014 - 25 Mayıs 2014
-Mazeret Sınavları (2) (Son başvuru 23 Mayıs) 26 Mayıs 2014 - 30 Mayıs 2014
-Yarıyıl Sonu Sınavları 31 Mayıs 2014 - 10 Haziran 2014
-Yarıyıl Sonu Not Girişi 31 Mayıs 2014 - 11 Haziran 2014
-Bütünleme Sınavları   16 Haziran 2014   24 Haziran 2014
-Bütünleme Not Girişi   16 Haziran 2014 - 25 Haziran 2014
-Mezuniyet için Ek Sınavlar (Başvuru : 26-30 Haziran )   07 Temmuz 2014 - 11 Temmuz 2014
YAZ OKULU
-Kayıt Başlama-Bitiş   27 Haziran 2014 - 30 Haziran 2014
-Dersler Başlama-Bitiş   30 Haziran 2014 - 22 Ağustos 2014
-Yaz Yarıyılı Sonu Sınav Tarihleri   25 Ağustos 2014 - 28 Ağustos 2014
-Not Girişi Başlama ve Bitiş Tarihleri   25 Ağustos 2014 - 29 Ağustos 2014
         
STAJ ( 2.SINIF) (Son başvuru 17 Mayıs )
I. Dönem 16 Haziran 2014 - 04 Temmuz 2014
II. Dönem 07 Temmuz 2014 - 25 Temmuz 2014
III. Dönem 04 Ağustos 2014 - 22 Ağustos 2014
IV. Dönem 25 Ağustos 2014 - 12 Eylül 2014
STAJ ( 3.SINIF ) (Son başvuru 30 Mayıs)
I. Dönem   24 Haziran 2014 - 25 Temmuz 2014
II. Dönem 04 Ağustos 2014 - 05 Eylül 2014


1) Ders Ekleme-Bırakma haftasından sonra OBS'de görünmeyen ders/derslerle ilgili düzeltme başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2) Mazeret sınavlarına başvuruda Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 13. maddesinde sözü geçen "Haklı ve Geçerli Mazeretler" olarak Üniversitemiz Senato'sunun
29.01.2013 tarih ve 355/3024 sayılı Kararıyla belirlenen aşağıdaki durumlar dikkate alınacaktır.


A)Sağlıkla İlgili Mazeretler

1. Raporlar (Değişik 30.04.2013 tarih ve 360/3053 sayılı Senato Kararı) Öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili aldıkları aşağıda belirtilen istirahat raporlarının tümü, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından, bilimsel ve idari usullere göre düzenlenmiş olduğu gözetilerek değerlendirilip onaylandıktan sonra kabul edilir. Tereddüt halinde Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastaneleri hakem kurum olarak görev yapar.

Değerlendirmeye;

1- Sağlık- Kültür ve Spor Dairesi Polikliniklerinden yabancı öğrenciler için verilen raporlar,

2- Öğrencilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumları vasıtası ile gittikleri Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ve kamu tüzel kişiliğine sahip Vakıf Üniversiteleri Hastanelerinden aldıkları onaylı raporlar, alınır.

3- Yakın Akrabaların Ağır Hastalığı veya Ölümü:

Eş, anne, baba, çocuk ve kardeşin ağır hastalığı veya ölümü nedeniyle öğrencinin sınava giremediğini belgelemesi ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde mazeret sınav hakkı verilir.

B) Doğal Afetler

Yörenin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin sınava girememesi durumunda,

C) Tutukluluk

Öğrencinin öğrencilik statüsünü kaldırmayan veya Disiplin Yönetmeliği gereği öğrencinin ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen tutukluluk halinde,

D) Spor ve Kültür Etkinlikleri

Öğrencilerin spor ve kültür etkinliklerine ülkesini, Üniversitesini ve bağlı olduğu fakülte/yüksekokulu temsil ederek yol dahil katıldıkları süreler için,

E) Diğer Haller

Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanacak diğer hallerde mazeret sınav hakkı verilir.

3. Başvuru Süresi

Öğrenciler raporlu oldukları süreye ilişkin mazeret sınavı ve süre durdurma isteklerini rapor bitimi tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ilgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğüne dilekçe vererek bildirirler; bu süre içinde başvurmayanlar bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.

Alınan raporların kabul veya reddi, fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karara bağlanır, ancak tereddüt halinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerince değerlendirilebilir ya da Üniversite Yönetim Kurulunda değerlendirilir.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
© 2006-2013 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 06110 Dışkapı - Ankara
E-posta: agricul@agri.ankara.edu.tr
Tel
0312 596 10 00 Faks 0312 317 67 24

Türkçe English   |