Kişi İçerik Google
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi
GÜZ YARIYILI
KAYIT YENİLEME
-Öğrenciler İçin 09 Eylül 2014 - 12 Eylül 2014
-Danışman Onayı İçin 09 Eylül 2014 - 15 Eylül 2014
-Birim Başkanı Onay Tarihi 16 Eylül 2014
DERS EKLEME – BIRAKMA
-Öğrenciler İçin 23 Eylül 2014 - 28 Eylül 2014
-Danışman Onayı İçin 23 Eylül 2014 - 30 Eylül 2014
-Birim Başkanı Onay Tarihi 1 Ekim 2014
-Güz Yarıyılı Eğitimi(1) 15 Eylül 2014 - 26 Aralık 2014
-Ara Sınav Haftası 01 Kasım 2014 - 09 Kasım 2014
-Dönem İçi Not Girişi 09 Kasım 2014 - 03 Ocak 2015
       
-Yarıyıl Sonu Sınavları 03 Ocak 2015 - 20 Ocak 2015
-Yarıyıl Sonu Not Girişi 03 Ocak 2015 - 25 Ocak 2015
-Bütünleme Sınavları   26 Ocak 2015 - 01 Şubat 2015
-Bütünleme Not Girişi   26 Ocak 2015 - 06 Şubat 2015
-Mezuniyet için Ek Sınavlar (Başvuru :03-07 Şubat) 09 Şubat 2015 - 13 Şubat 2015
BAHAR YARIYILI
KAYIT YENİLEME
-Öğrenciler İçin 10 Şubat 2015 - 13 Şubat 2015
-Danışman Onayı İçin 10 Şubat 2015 - 16 Şubat 2015
-Birim Başkanı Onay Tarihi 17 Şubat 2015
DERS EKLEME – BIRAKMA
-Öğrenciler İçin 23 Şubat 2015 - 27 Şubat 2015
-Danışman Onayı İçin 23 Şubat 2015 - 2 Mart 2015
-Birim Başkanı Onay Tarihi 3 Mart 2015
-Bahar Yarıyılı Eğitimi(1) 16 Şubat 2015 - 29 Mayıs 2015
-Ara Sınav Haftası 04 Nisan 2015 - 12 Nisan 2015
-Dönem İçi Not Girişi 12 Nisan 2015 - 30 Nisan 2015
       
-Yarıyıl Sonu Sınavları 1 Haziran 2015 - 14 Haziran 2015
-Yarıyıl Sonu Not Girişi 1 Haziran 2015 - 19 Haziran 2015
-Bütünleme Sınavları   22 Haziran 2015   28 Haziran 2015
-Bütünleme Not Girişi   22 Haziran 2015 - 30 Haziran 2015
-Mezuniyet için Ek Sınavlar (Başvuru : 1-3 Temmuz)   06 Temmuz 2015 - 10 Temmuz 2015
YAZ OKULU
-Kayıt Başlama-Bitiş   1 Temmuz 2015 - 03 Temmuz 2015
-Dersler Başlama-Bitiş   6 Temmuz 2015 - 24 Ağustos 2015
-Yaz Yarıyılı Sonu Sınav Tarihleri   25 Ağustos 2015 - 28 Ağustos 2015
-Not Girişi Başlama ve Bitiş Tarihleri   25 Ağustos 2015 - 31 Ağustos 2015
         


1) Ders Ekleme-Bırakma haftasından sonra OBS'de görünmeyen ders/derslerle ilgili düzeltme başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2) Mazeret sınavlarına başvuruda Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 13. maddesinde sözü geçen "Haklı ve Geçerli Mazeretler" olarak Üniversitemiz Senato'sunun
29.01.2013 tarih ve 355/3024 sayılı Kararıyla belirlenen aşağıdaki durumlar dikkate alınacaktır.


A)Sağlıkla İlgili Mazeretler

1. Raporlar (Değişik 30.04.2013 tarih ve 360/3053 sayılı Senato Kararı) Öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili aldıkları aşağıda belirtilen istirahat raporlarının tümü, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından, bilimsel ve idari usullere göre düzenlenmiş olduğu gözetilerek değerlendirilip onaylandıktan sonra kabul edilir. Tereddüt halinde Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastaneleri hakem kurum olarak görev yapar.

Değerlendirmeye;

1- Sağlık- Kültür ve Spor Dairesi Polikliniklerinden yabancı öğrenciler için verilen raporlar,

2- Öğrencilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumları vasıtası ile gittikleri Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ve kamu tüzel kişiliğine sahip Vakıf Üniversiteleri Hastanelerinden aldıkları onaylı raporlar, alınır.

3- Yakın Akrabaların Ağır Hastalığı veya Ölümü:

Eş, anne, baba, çocuk ve kardeşin ağır hastalığı veya ölümü nedeniyle öğrencinin sınava giremediğini belgelemesi ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde mazeret sınav hakkı verilir.

B) Doğal Afetler

Yörenin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin sınava girememesi durumunda,

C) Tutukluluk

Öğrencinin öğrencilik statüsünü kaldırmayan veya Disiplin Yönetmeliği gereği öğrencinin ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen tutukluluk halinde,

D) Spor ve Kültür Etkinlikleri

Öğrencilerin spor ve kültür etkinliklerine ülkesini, Üniversitesini ve bağlı olduğu fakülte/yüksekokulu temsil ederek yol dahil katıldıkları süreler için,

E) Diğer Haller

Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanacak diğer hallerde mazeret sınav hakkı verilir.

3. Başvuru Süresi

Öğrenciler raporlu oldukları süreye ilişkin mazeret sınavı ve süre durdurma isteklerini rapor bitimi tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ilgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğüne dilekçe vererek bildirirler; bu süre içinde başvurmayanlar bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.

Alınan raporların kabul veya reddi, fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karara bağlanır, ancak tereddüt halinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerince değerlendirilebilir ya da Üniversite Yönetim Kurulunda değerlendirilir.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
© 2006-2013 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 06110 Dışkapı - Ankara
E-posta: agricul@agri.ankara.edu.tr
Tel
0312 596 10 00 Faks 0312 317 67 24

Türkçe English   |