Kişi İçerik Google
Lisans Programları

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin temeli 1933 yılında kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü ile atılmıştır. Orman, Veteriner ve Tabii İlimler Fakültelerinin yanısıra adı geçen enstitüde yer alan Ziraat ve Ziraat Sanatları Fakülteleri 1948 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.1948 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat ve Ziraat Sanatları Fakülteleri birleştirilmiş ve Ziraat Fakültesi adı altında Ankara Üniversitesine bağlanmıştır. Ziraat Fakültesi, ülke tarımının gelişmesinde etkili olmuş, Ziraat Mühendisleri ve bilim adamlarının yetiştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Özellikle 1955 yılına kadar ülkemizin tek ziraat fakültesi olarak eğitim-öğretim ve araştırma hizmetlerini sürdüren Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, daha sonra Ege, Atatürk ve Çukurova Üniversitelerini kuran, bu üniversitelerin ziraat fakültelerini geliştiren ve diğer ziraat fakültelerinin de kurulmalarına katkıda bulunan "ana fakülte" olmanın sorumluluğunu ve onurunu taşımaktadır. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi kuruluşundan bu yana 20000 civarında Ziraat Yüksek Mühendisi ve Ziraat Mühendisi mezun etmiş 600'e yakın ders kitabı, binlerce araştırma, inceleme ve makale yayınlamıştır.

Bugün yaklaşık 500 000 m² kampus alanı içinde, modern dershane, laboratuvar, atölye, kitaplık, sosyal tesisler, açık ve kapalı spor alanlarında, ayrıca altı araştırma ve uygulama çiftliği ile eğitim-öğretim, mesleki uygulama ve staj hizmetlerini başarı ile sürdürmektedir.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 11 Bölümde görev yapan 290 öğretim elemanı kadrosuyla ülkemizin güçlü eğitim-öğretim ve araştırma kuruluşları arasında yer almaktadır.

İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI Ziraat Fakültesi?ne yeni kaydolan öğrenciler isterlerse, Bilgisayar eğitimi de verilen bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Sınıfına girmek için başvurabilirler. Hazırlıkta geçen süre normal öğrenim süresi dışındadır. Hazırlığı başarı ile bitiren öğrencilerin hazırlık notu lisans mezuniyet not ortalamasına katılmaktadır.

 

BAHÇE BİTKİLERİ LİSANS PROGRAMI


KONTENJAN: 40 kişi

ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

Bölüm bir Anabilim dalından oluşmuştur. Bölümde esas olarak meyvecilik, sebzecilik,bağcılık ve süs bitkileri dallarında, büyük çoğunlukla bölgede ekonomik olarak yetiştirilen ürünlerin yetiştirilme teknikleri, çoğaltılması (fide-fidan, tohum ve mantar miseli üretim), ıslah, hasat ve depolama teknikleri, bitki fizyolojisi, bitki biyolojisi, hasat sonrası fizyolojisi konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.

Bölüm mezunları Tarım Bakanlığı, DİATK (Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi), Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ziraat Bankası, FAO, Dünya Bankası, Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk Standartları Enstitüsü, TİGEM, TÜGEM, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, GAP İdaresi, Gümrük Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Merkezi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Belediyelere veya diğer resmi kurumlara bağlı Park-Bahçeler Müdürlükleri ile Üniversitelerde görev alabilirler.

Özel sektör olarak ise, özel üretme çiftlikleri, üretim bahçeleri, fide ve fidancılık işletmeleri, özel tohumculuk firmaları, konserve ve meyve suyu vb. fabrikaları, büyük marketlerin meyve sebze satın alma ve muhafaza birimleri, şarap fabrikaları ile bazı bölgelerde yoğunlaşmış tatil köyleri ve otellerde bahçe düzenleme birimlerinde de rahatlıkla iş olanaklarına ulaşabilirler.

 

BİTKİ KORUMA LİSANS PROGRAMI

KONTENJAN: 40 kişi

ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

Bölüm Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki anabilim dalından oluşmuştur. Bölümde öğrencilere zararlı böcek, akar, nematod ve diğer hayvansal zararlılar, bitkilerde oluşan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otların tanımlanmaları, simptomları, yayılışları, biyolojileri, biyoekotojiteri, bitki patojen ilişkileri ve kimyasal bitki koruma preparatlarının çevre ve insan üzerindeki etkileri, hastalık ve zararlılara karşı mekanik, kimyasal, fiziksel ve biyolojik savaşım yöntemleri üzerinde teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve araştırma yapılmaktadır.

Bitki Koruma Bölümü mezunları, Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi devlet kuruluşlarında Ziraat Mühendisi olarak çalışabilecekleri gibi, Tarım ilacı pazarlayan firmalarda, özel ilaçlama firmalarında, özel tarımsal danışmanlık firmalarında (organik ve ekolojik tarım sertifikasyonu), ev haşereleriyle mücadele eden özel firmalarda, tarım ilacı kalıntılarıyla ilgili danışmanlık yapan firmalarda teknik eleman olarak çalışabilirler. Aynı alanlarda faaliyet gösteren firmaları kendileri kurabilirler ve tarım ilacı satış mağazaları açabilirler.
PEYZAJ MİMARLIĞI LİSANS PROGRAMI

KONTENJAN: 60 kişi

ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

Peyzaj Mimarlığı Lisans Programında, doğal kaynakların, kültürel mirasın, peyzaj öğelerinin korunması, geliştirilmesi; tarımsal, endüstriyel ve kentsel kullanım dolayısıyla ortaya çıkan çevre sorunlarının giderilmesi; doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizi ve değerlendirilmesi konularında planlama, yapısal ve bitkisel tasarım, onarım, yenileme ve bakım hizmetleri sunabilecek Peyzaj Mimarları yetiştirmek amaçlanmıştır.

BAŞLICA DERSLER Peyzaj Mimarlığı programında öğrenciler ilk üç yıl temel bilim dersleri (Botanik, Fizik, Matematik); mühendislik dersleri (Çizim Tekniği, Jeomorfoloji, Temel Tasarım, Bahçe ve Peyzaj Sanatı, Mimarlık Bilgisi, Peyzaj Konstrüksiyonu I-II, Peyzaj Tasarımı; Dendroloji I-II, Ekonomi, Teknik Resim, Bitkilendirme Tekniği, Proje I-II-III, Türkiye Peyzajı, Yer Örtücü Bitkiler, İç Mekan Bitkileri v.b) okumaktadırlar. Son sınıfta ise büyük çoğunluğu seçmeli olan dersleri almaktadırlar.

DİPLOMA VE ÇALIŞMA ALANLARI Bu programdan mezun olanlara ?Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans Diploması? ve ?Peyzaj Mimarı? unvanı verilmektedir.

Peyzaj Mimarları turizm ve dinlenme alanları, kampüsler, ticari merkezler, kamu yapıları, yerleşim alanları ile ilgili yer seçimi çalışmalarında yer alırlar, alan kullanım kararları üretirler, uygulama ve bakım çalışmalarını yürütürler, koruma projelerinde yer alırlar. İller Bankası, Karayolları Gen. Md., Çevre Bakanlığı, Belediyeler (Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çevre Koruma Daire Başkanlığı, İmar Dairesi) gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde (Peyzaj Planlama ve Tasarım Büroları, fidanlıklar, seralar) çalışma ve iş sahibi olma olanağına sahiptirler.SU ÜRÜNLERi MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI

 

KONTENJAN: 25 kişi

ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

Su Ürünleri Bölümü tek anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümdeki öğrenciler tatlısu ve deniz ekolojisi (Limnoloji, Oşinografi), balık anatomisi, balıkçılık biyolojisi, balık ıslahı, popülasyon dinamiği, kabuklu su ürünleri ve balık yetiştiriciliği, su kirlenmesi ve kontrolü, su ürünleri mevzuatı, ağ materyali ve yapım tekniği, avlama tekniği, balık hastalıkları ve balıkçılık amenajmanı gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

Bölüm mezunları, kamu kuruluşları ve özel sektörde yönetim, yetiştiricilik ve pazarlama konularında çalışabilmektedirler. Su Ürünleri (balık, kabuklu su ürünleri vb.) ve akvaryum balıkçılığı işletmelerinin projelendirilmesinde danışmanlık yapabilirler. Kendilerine özel balık üretim tesisleri kurabilirler. Bunun yanı sıra su ürünlerine ilişkin ulusal ve uluslararası temel araştırma ve projelerinin yürütülmesinde çalışabilirler.

 

PROGRAMME OF FISHERIES AND AQUACULTURE

 

Quota: 20 students

Duration: 4 years

Programme of fisheries and aquaculture enjoys the honor of being the first educational institution offering graduate degree for international students in the field of fisheries and aquaculture onwards 2014-2015 in Turkey. The starting point of the Programme is understanding of system - most obviously aquaculture production systems, but increasingly and with rather more challenge, wider aquatic resource system which is manipulated for societal aims - food production, financial gain, ecological quality, aesthetic value and human livelihood. The issues we work with centre on defining what is the goal, be it commercial aquaculture, meeting the needs of people, finding acceptable multiple-use resource management, or supporting ecosystem health and defining approaches required, incorporating a range of tools and areas of expertise. The Programme offers both theoretical and practical study for undergraduate students on fisheries and aquaculture.

Graduates are capable of offering consultancy services regarding fisheries management, hatchery, nursery and on growing techniques of cold and warm water fish as well as fish processing. Graduates can be employed in governmental institutions, non-govermental organisations and private sector. Furthermore, graduates may work for academic fields or national-international research projects related to different fields of fisheries and aquaculture, globally.SÜT TEKNOLOJİSİ LİSANS PROGRAMI

 

KONTENJAN: 40 kişi

ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl


Bölüm bir Anabilim dalından oluşmuştur. Bölümde, süt üretimi, saklanması ve taşınması, süt kimyası ve biyokimyası, peynir, tereyağ, yoğurt, içme sütü, süttozu ve dondurma gibi süt ürünlerinin teknolojileri, süt ve ürünlerinde kalite kontrolü, süt endüstrisi yan ürünlerinin değerlendirilmesi, süt işletmelerinin projelendirilmesi, organize edilmesi ve kurulması gibi konularda öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve bilimsel araştırmalar yürütülmektedir.

Bölüm mezunları, modern-yüksek kapasiteli süt fabrikalarından, küçük kapasiteli-geleneksel üretimle çalışan süt mandıralarına kadar olan tüm işletmelerde çalışabilmektedirler. Bunun yanında Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler gibi kamu kuruluşlarında istihdam edilmektedirler. Ayrıca Süt Sanayiine hizmet veren bir çok katkı maddeleri, hammadde hizmeti yapan ithalat-ihracat firmalarında da rahatlıkla iş bulabilmektedirler.TARIM EKONOMİSİ LİSANS PROGRAMI


KONTENJAN: 40 kişi

ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

Bölüm bünyesinde Tarım İşletmeciliği, Tarım Politikası ve Yayım adı altında iki anabilim dalı bulunmaktadır. Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır. Bölümde planlama, yönetim, finansman, muhasebe, işletmecilik, pazarlama, tarımsal kooperatifçilik, tarım hukuku, tarım politikası, köy sosyolojisi, tarımsal yayım ve haberleşme gibi konularda teorik ve uygulamalı dersler verilmekte ve araştırma yapılmaktadır.

Tanm Ekonomisi Bölümü mezunlarının önemli bir kısmı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda, Orman Bakanlığı'nda idareci, uygulamacı veya araştırıcı olarak çalışmaktadır. Ayrıca Şeker Fabrikaları A.Ş., Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Pankobirlik, Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası ve diğer bankalar, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi. T.R.T., Ticaret Odaları, Borsalar, Sanayi Odaları, ihracatçı birlikleri, Köy Kalkınma Kooperatif ve Birlikleri, özel sektör kuruluşları ve kendilerine ya da başkalarına ait tarım işletmelerinin yönetiminde çalışmaktadırlar. Bazı tarım ekonomistleri proje bürosu kurmuş ve yürütmektedir.TARIM MAKİNALARI LİSANS PROGRAMI


KONTENJAN: 40 kişi

ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

Bölüm bir anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümde; hasat öncesi, hasat ve hasat sonrası mekanizasyon işlemlerinin yanısıra tarımda enerji uygulamaları ( Biyoyakıtlar ), hassas tarım uygulamaları ilgili eğitim, öğretim ve araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Bölümün amacı nitelikli mühendisler yetiştirerek, uygulamalı araştırma faaliyetlerine imkan sağlamak ve konu ile ilgili ülke sorunlarına planlı şekilde çözüm arayarak, tarımsal mekanizasyondaki eğitim düzeyini geliştirmek ve bu sayede modern tarım ve endüstri kesiminin ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Tarım Makinaları Bölümü mezunları ilgili kamu kurumlarında, Tarım makinaları imalat ve pazarlama sektöründe, mühendislik hizmetlerinde, Tarım Makinaları ile ilgili tamir ve bakım servislerinde, Tarım makinaları eğitim ve öğretim kurumlarında, toprak işleme, ekim-bakım, hasat ve hasat sonrası ile sulama makinaları imalat ve satış sektöründe, sera imalat, mekanizasyon ve otomasyonuyla ilgili kurumlarda, rüzgar ve güneş enerjisi sistemleri imalat ve işletmeciliği ve hayvancılıkta mekanizasyon sistemlerinin imalat ve işletmeciliği gibi çalışma alanlarına sahiptirler.


TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA LİSANS PROGRAMI

 

KONTENJAN: 40 kişi

ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

Bölümün temel uğraşı, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, ürünlerin depolanması ve işlenmesi ve kırsal toplumun yaşam düzeyinin yükseltilmesine yönelik projelerde Biyoloji ve İnşaat Mühendisliği ilkelerini entegre ederek, gerekli yapı sistemlerinin planlanması, projelenmesi ve inşaattır. Bölümün, Sulama ve Drenaj, Tarımsal Yapılar ve Çevre Denetimi olmak üzere iki dalı bulunmaktadır.


Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü mezunları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bankaların Tarımsal Kredi Şubeleri gibi kamu kuruluşları ile su kaynakları, sulama, drenaj, kırsal altyapı, hayvan barınakları ve seralara ilişkin konularda plan, proje ve üretim yapan özel kuruluşlarda çalışma alanı bulmaktadır.TARLA BİTKİLERİ LİSANS PROGRAMI

 

KONTENJAN: 40 kişi

ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye'de bitkisel üretimi en geniş şekilde temsil eden bir bölümdür. Tahıllar ve baklagiller, endüstri bitkileri, yem bitkileri ve çayır-mer'a konularında gerek yetiştiricilik, gerekse çeşit geliştirme ve ıslah konularında teorik ve uygulamalı dersler veren ve aynı zamanda araştırmalar yapan tek Anabilim dalından oluşan bir bölümdür.Tarla Bitkileri Bölümü mezunları özel firmalarda ve resmi kuruluşlarda ziraat mühendisi ve araştırıcı olarak çalışabilirler. Bitkisel üretimde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik kurumlarda araştırma yürütebilir ve çözümler üretebilirler. Bitki ıslahı alanında klasik ve biyoteknolojik yöntemler kullanarak yeni çeşitler geliştiren kurumlarda görev alabilirler.


TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME LİSANS PROGRAMI

KONTENJAN: 40 kişi

ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

Toprak Bölümünde genel olarak toprak bilimi ve bitki besleme konuları ile ilgili çalışılmaktadır. Öğrencileri; toprakların oluşumu, karakter kazanması, sınıflandırılması, etüdü ve haritalanması, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mineralojik özelliklerin saptanması, toprak-su-bitki ilişkileri, toprak mekaniği, toprak teknolojisi, toprak organik maddesi ve besin elementlerinin oluşumu ve özellikleri su ve rüzgar erozyonuna karşı alınacak toprak muhafaza önlemleri, toprak ıslahı ve çevre kirliliği, toprak verimliliği, bitkilerin beslenmesi ve gübrelenmesi, bitki fizyolojisi, tarla ve sera araştırma yöntemleri, laboratuvar analiz teknikleri, toprak idaresi, Türkiye toprak ve sularının tanıtılması konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.


Toprak Bölümü mezunları kamu sektöründe başta Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi kamu kurumlarında arazi etüt ve haritalama, toprak ıslahı, toprak verimliliği, arazi değerlendirme ve planlama, doğal kaynaklar yönetimi gibi konularda çalışmaktadır.Özel sektörde ise başta gübre fabrikaları, özel toprak ve bitki analiz laboratuvarları, inorganik ve organik gübre pazarı, organik tarım işletmeleri ve sera işletmelerinde çalışmaktadırlar.


ZOOTEKNİ LİSANS PROGRAMI

 

KONTENJAN: 40 kişi

ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

Bölüm; hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme ile biyometri ve genetik anabilim dallarından oluşmaktadır. Zootekni Bölümü bünyesinde yer alan küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği birimlerinde öncelikle ıslah, beslenme ve verimlilik konularında yürütülen çalışmaların yanısıra, öğrencilere yoğun biçimde uygulamalı eğitim programları verilmektedir. Ayrıca Hayvan Besleme ve Yem Teknolojisi konusundaki uygulamalı laboratuvar çalışmaları ile ilgili sektörler için bilgi üretilmektedir. Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı?nda kurulu bilgi istem birimi de hem öğrencilere hem de fakülte içi ve dışındaki araştırıcılara bilgi vermektedir. Aynı birimde faaliyet gösteren Genetik Laboratuvarı?nda ise popülasyon genetiği ve moleküler genetik alanlarında çeşitli araştırmalar yürütülmektedir. Zootekni Bölümü mezunları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın çeşitli hayvancılık kamu kuruluşlarının dışında özel kuruluşlarda kanatlı (hindi, tavuk, bıldırcın vs) ve süt sığırcılığı işletmelerinde, özel yem fabrikalarında, özel besi çiftliklerinde, süt, et, yapağı tiftik ve deri işleme ve pazarlama şirketlerinde, arıcılık işletmelerinde, koyunculuk işletmelerinde ve özel kesimhanelerde iş bulabilmektedirler.


 


Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
© 2006-2015 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 06110 Dışkapı - Ankara
E-posta: agricul@agri.ankara.edu.tr
Tel
0312 596 10 00 Faks 0312 317 67 24

Türkçe English   |